Sinds het begin der tijden hebben machtshongerige krankzinnigen geprobeerd de controle over de hele wereld te grijpen. Egyptische farao’s, Aziatische keizers, Europese krijgsheren, Romeinse keizers, Russische tsaren en Britse koningen voerden meedogenloze oorlogen om de absolute macht over de rest van de mensheid te verkrijgen. Het ene wereldrijk volgde het andere op: het Assyrische, Babylonische, Perzische, Romeinse, Chinese, Spaanse en Britse rijk hadden allemaal één doel: de naties veroveren, en indien mogelijk… over de hele wereld heersen, schrijft Stopworldcontrol.com.

Veel mensen in onze tijd zijn echter wijsgemaakt dat het duistere verlangen om over de wereld te heersen op een of andere wonderbaarlijke manier is verdwenen. Niets is minder waar. Deze duivelse lust is vandaag de dag levendiger en gevaarlijker dan ooit tevoren. Nieuwe technologieën en de alomvattende gedachtencontrole door de alomtegenwoordige nieuwsmedia creëren ongekende mogelijkheden om het hele menselijke ras tot slaaf te maken, zonder dat de meeste mensen het beseffen.

In het verleden was het binnenvallen van andere naties moeilijk: ijzer botste tegen ijzer, en elke klap werd beantwoord met een nog hardere klap. Vandaag de dag is het spel veranderd. Om de wereld te veroveren zijn niet langer zwaarden en speren, of geweren en raketten nodig.

De indringers hoeven de wereld alleen maar te vertellen dat er een verschrikkelijk gevaar dreigt, en de meeste mensen zullen onmiddellijk al hun rechten en vrijheden opgeven om “veilig” te zijn.

Na de Tweede Wereldoorlog werden de psychopathische nazimisdadigers vervolgd tijdens de historische processen van Neurenberg. Rechters waren verbaasd over het feit dat Hitler de steun van de meerderheid van het Duitse volk had weten te krijgen voor zijn krankzinnige en onmenselijke massamoord op miljoenen onschuldige mensen. Hitlers rechterhand, Hermann Goring, legde uit hoe ze het deden:

“Het is gemakkelijk. Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat ze worden aangevallen, en… ze zullen hun leider volgen. Dit werkt in elk land.”

Eigenlijk zei Goring: maak de mensen bang, en ze zullen doen wat je wilt, om zich weer veilig te voelen.

Oh, Gij Grote en Machtige, Heer van het Nieuws

Het instrument om de hele wereld doodsbang te maken voor een of ander “verschrikkelijk gevaar” is de nieuwsmedia. Met nieuwsmedia kunt u precies bepalen wat het publiek denkt. Een synoniem voor nieuwsmedia is mind control. Het is in wezen hetzelfde.

Het nieuws beheerst de gedachten van het volk.

De meeste mensen geloven hersenloos alles wat ze op het nieuws horen. Laat het nieuws de massa vertellen dat een gevaarlijk virus hen bedreigt, en ze zullen zich aan uw voeten werpen, bereid om alles te doen wat u eist, om hen “veilig” te houden. Zelfs zover dat ze in hun auto rondrijden, helemaal alleen, met een vieze, met bacteriën besmette doek over hun mond die de zuivere lucht buiten houdt, en de giftige lucht binnen. Ze brengen je zelfs hun baby’s en smeken je om ze alsjeblieft te injecteren met een experimentele, niet geteste, genveranderende cocktail van verschillende niet nader genoemde gifstoffen.

Mensen zullen letterlijk alles doen, hoe verwoestend het ook is voor het welzijn van zichzelf, hun geliefden en hun medeburgers, zolang het maar samengaat met de hypnotiserende mantra “dit zal u veilig houden”.

Hierdoor is het voor criminele machthebbers een fluitje van een cent geworden om de massa’s aan hun vingertoppen te onderwerpen. Vooral omdat zij de volledige controle hebben over alle mainstream media. Die hebben zij juist om die reden verworven: om de mogelijkheid te hebben de geest van de mensheid binnen te dringen en deze precies volgens hun agenda te kneden.

Wat is het hoogste niveau van hersenspoeling?

Hoewel de zucht naar wereldheerschappij door de hele geschiedenis heen de rode draad is geweest, heeft de mind control in onze tijd zo’n hoog niveau bereikt dat velen niet eens geloven dat er een plan is om de wereld te regeren.

“Haha, dat is een samenzweringstheorie”, echoën ze luid, hersenloos herhalend wat de “Heer van het Nieuws” hen heeft verteld.

Wie de geschiedenis kent, staat versteld van zo’n vertoon van domheid, maar toch is het de perceptie van de meerderheid van het publiek. Probeer maar eens uit te leggen hoe machtige mensen met onbeperkte financiële middelen van plan zijn de wereld te domineren, en velen zullen u met een lege blik aankijken… alsof u zojuist beweerde dat de maan één grote bol vanille-ijs is.

Het hoogste niveau van hersenspoeling is wanneer een hele bevolking de menselijke geschiedenis een “complottheorie” noemt.

Wie zijn de hedendaagse farao’s, die verlangen naar wereldheerschappij?
WEF wereldheerschappij

Wij weten dat onze wereld in het verleden heeft geleden onder de wrede onderdrukking van meedogenloze farao’s en keizers. Maar wie zijn de hedendaagse tirannen die de volledige controle over de wereld willen verwerven? Met andere woorden, wie zijn de “farao’s” van onze tijd? Er zijn twee antwoorden op deze vraag: een eenvoudige en een meer complexe.

Het eenvoudige antwoord is dat de belangrijkste entiteit die streeft naar wereldheerschappij, het World Economic Forum is.

Het WEF controleert de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en vele andere globalistische organisaties. Het verzamelt duizenden miljardairs en miljonairs onder zijn vleugels, en gebruikt verfijnde methoden van mind control en manipulatie om hen ervan te overtuigen hun agenda te volgen. Via geraffineerde mechanismen van verkiezingsfraude positioneren zij wereldleiders in de politiek, en met hun enorme financiële middelen zijn zij in staat de richting te bepalen van de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, regeringen, financiën, enz.

Hun officiële agenda voor wereldheerschappij heet de Great Reset, Agenda 2030, Agenda 21, Build Back Better, enzovoort. Hoewel niemand het WEF heeft gekozen of er zelfs maar om heeft gevraagd, hebben zij zich gepositioneerd als de god van deze wereld, die over regeringen wereldwijd heerst en de hele mensheid vertelt wat ze moet doen.

Het WEF nodigt ’s werelds meest invloedrijke mensen – van koningen en presidenten tot bankiers en CEO’s van de grootste bedrijven – uit voor hun jaarlijkse bijeenkomsten in Davos. Tijdens deze conferenties bespreken zij de toekomst van onze wereld, en bedenken zij strategieën om de mensheid in de gewenste richting te sturen. Dit alles buiten elke vorm van democratie om. De stem van de mensheid telt voor hen niet.

De onaantastbare heersers van de wereld

Zoals ik al zei, is het WEF het gemakkelijke antwoord, omdat zij de zichtbare entiteit zijn op het wereldwijde toneel voor het onwetende publiek. Het World Economic Forum is echter geen onafhankelijke entiteit. Het wordt op zijn beurt gecontroleerd door verborgen financiële entiteiten, wier grootste macht de duisternis is. Door zich te verschuilen en uitsluitend vanuit de schaduw te opereren, kunnen zij alles wat op het zichtbare toneel van het wereldtoneel gebeurt, manipuleren. Hun astronomische financiële middelen stellen hen in staat hun tentakels van invloed uit te spreiden over alle aspecten van de samenleving. Zij worden ook wel “de cabal” genoemd.

De hoofdkantoren van deze oligarchen bevinden zich in zogenaamde “soevereine staten” zoals de City of London (soeverein gebied in het hart van Groot-Londen), het District of Columbia (soeverein gebied in Washington DC), en Vaticaanstad (soeverein gebied in Rome).

Een ander voorbeeld van zo’n soevereine staat is de Bank of International Settlements, die toezicht houdt op meer dan vijftig centrale banken (centrale banken controleren de commerciële banken, die door het publiek worden gebruikt). Zij zijn een van de machtigste financiële entiteiten ter wereld, die achter de schermen aan de touwtjes van de wereldheerschappij trekken.

Om aan te tonen hoe misdadig deze soevereine staten zijn, kijken we naar de zetelovereenkomst van 1987, die werd onderhandeld met de Zwitserse Federale Raad, om de speciale positie van de Bank of International Settlements te formaliseren. Dit zijn enkele opmerkelijke artikelen uit dit verdrag:

✔︎ Volledige onschendbaarheid voor alle gebouwen van de BIS en de grond eronder en eromheen, ongeacht wie de eigenaar is.
✔︎ Volledige immuniteit tegen strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging en procedures voor de bank als zodanig.
✔︎ Geen betaling van belastingen op transacties en salarissen van personeel.
✔︎ Geen openbaarmaking aan regeringen van de activiteiten van de BIS.
✔︎ Niet onderworpen aan enige jurisdictie.
Dezelfde onschendbaarheid en immuniteit wordt verleend aan de andere soevereine staten, zoals de stad Londen, Vaticaanstad en het District of Columbia.

Deze onafhankelijke “staten binnen een staat” staan boven de wetten van het land waarin zij zich bevinden. Zij betalen geen belastingen, leggen geen verantwoording af aan de regering en zijn letterlijk onaantastbaar.

De overgrote meerderheid van de mensheid – zelfs de meeste politieke leiders – heeft er geen idee van dat deze soevereine staten zelfs maar bestaan, laat staan de wereld regeren. Alles wat wij weten en zien zijn de publieke persoonlijkheden – zoals politici en zakenlieden – die slechts marionetten zijn van deze verborgen poppenspelers. Hun kracht is volledige duisternis. Door zich aan het zicht van de mensheid te onttrekken, kunnen zij ongecontroleerd opereren, zonder door het volk ter verantwoording te worden geroepen.

  Franse president Emmanuel Macron zegt dat zijn 70-jarige vrouw niet als man is geboren

Het World Economic Forum, de Verenigde Naties, de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie en alle andere grote globalistische entiteiten zijn opgezet door deze verborgen heersers. Het publiek ziet of hoort hen nooit, maar toch bepalen zij wat er in de wereld gebeurt.

Over deze entiteiten zijn vele diepgaande boeken en webartikelen geschreven. Een geweldige bron die u gratis kunt downloaden vindt u hieronder.

Topdeskundigen van de Britse inlichtingendienst, de Britse marine, het Amerikaanse korps mariniers, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, het CDC, enz. hebben voor 11 advocaten en een rechter getuigd over het officiële plan voor wereldheerschappij door financiële elites, die opereren vanuit soevereine “staten binnen de staat”.

Duurzaamheidsdoelen voor een “betere wereld”

Het World Economic Forum hult zich in de witte gewaden van glanzende uitspraken als “verbetering van de toestand van de wereld” en “mondiale doelstellingen voor duurzame ontwikkeling”. De wereld verbeteren is natuurlijk prijzenswaardig… wat minder prijzenswaardig is, is het feit dat het WEF duidelijk betrokken was bij het plannen en orkestreren van de pandemie, om de mensheid te manipuleren zodat zij hun Grote Reset zou accepteren (zie de documentaire THE PLAN).

THE PLAN laat zien hoe het World Economic Forum en andere globalistische entiteiten meerdere pandemieën hebben gepland, met als doel het invoeren van wereldwijde tirannie.

Hun bedoelingen voor onze wereld zijn misschien niet zo bewonderenswaardig als ze op het eerste gezicht lijken. Laten we enkele van hun “Global Goals For Sustainable Development” eens nader bekijken – bijvoorbeeld de doelen “Global Governance” en “Internet Governance”. Deze spreken voor zich: het WEF wil volledige controle over de hele wereld. En zij willen degenen zijn die bepalen welke informatie online wordt toegelaten.

Hieronder ziet u het wiel van het WEF, dat laat zien hoe de COVID-19 pandemie wordt gebruikt om elk aspect van het menselijk leven op aarde te veranderen. Hun doel is om volledige controle te krijgen over zaken, gezondheid, informatie, enz.

De doelstellingen van het WEF om een betere wereld te maken omvatten het installeren van een systeem van totale controle. En zij willen degenen zijn die bepalen welke informatie online wordt toegelaten.

Nul armoede, of wereldwijde welvaart

Andere duurzaamheidsdoelstellingen klinken als een droom: “Geen armoede”, bijvoorbeeld. Interessant is echter dat de eigenaren en leden van het WEF allemaal één ding gemeen hebben:

Ze zijn astronomisch rijk, voornamelijk omdat ze de mensheid al tientallen jaren bestelen.

Ze gaan bijvoorbeeld verschillende landen ter wereld binnen en stelen al hun natuurlijke hulpbronnen door middel van destructieve mijnbouw. Zij houden alle winst voor zichzelf, terwijl de inheemse bevolking wordt gedwongen tot slavenarbeid, waarbij de schatten van hun eigen land worden ontgonnen voor de verrijking van deze buitenlandse indringers.

Evenzo verwerven zij elke industrie ter wereld, waarbij zij alle rijkdom overdragen aan een handvol van hun eigen megacorporaties, terwijl zij miljoenen mensen vernietigen wier kleine bedrijven niet kunnen concurreren met deze monsterlijke reuzen.

En hoe zit het met het financiële systeem, dat is ontworpen om de mensen in een eeuwigdurende financiële crisis te houden? Miljarden mensen worden gedwongen belastingen te betalen, die zogenaamd dienen om hun land te ondersteunen. In werkelijkheid verdwijnt het overgrote deel van het belastinggeld in de zakken van financiële instellingen, die zelf geen cent belasting betalen.

Het is door de mensheid te misbruiken voor hun eigen verrijking, dat zij hun astronomische rijkdom hebben vergaard. En nu beweren zij het nobele doel te hebben om een einde te maken aan de armoede?

Hun ware doel wordt duidelijk als we kijken naar hoe zij van plan zijn de armoede te beëindigen: een universeel inkomen invoeren voor de hele mensheid. Het praktische resultaat hiervan zal zijn, dat iedere persoon op aarde volledig afhankelijk wordt van deze opperheren.

We zien dit in volle gang in Nederland, waar de tirannen in feite van de ene op de andere dag de energieprijzen hebben vervijfvoudigd tot twintig keer zo hoog!

Als gevolg daarvan zullen miljoenen mensen in armoede worden gestort, omdat ze hun schandalige energierekening niet meer kunnen betalen. Plotseling komt de regering met een oplossing: wij zullen voor u zorgen, vertrouwt u maar volledig op ons.

Dit is altijd hun strategie:

1) eerst een probleem creëren,
2) dan een oplossing bieden, wat tirannie betekent.

Het World Economic Forum heeft de wereld geïnformeerd over hun uiteindelijke doel: de bevolking zal niets bezitten: geen stem, geen privacy, geen vrijheid en geen bezittingen… en ze zullen “gelukkig” zijn.

Deze situatie wordt gepromoot als een prachtige “utopie” in een artikel van het WEF voor Forbes.com.

Het artikel beschrijft hoe een burger van de Nieuwe Wereldorde van het WEF haar blijdschap uit over deze nieuwe manier van leven. Ze roept uit hoe heerlijk het is om niets te bezitten, en wat een droom de wereld is geworden, nu iedereen is opgesloten in Smart Cities.

WAT IS EEN SLIMME STAD?

Smart City netwerk

BESCHRIJVING DOOR WIKIPEDIA:

“Een slimme stad is een technologisch modern stedelijk gebied dat verschillende soorten elektronische methoden en sensoren gebruikt om specifieke gegevens te verzamelen.

Dit omvat gegevens verzameld van burgers, apparaten, gebouwen en activa die worden verwerkt en geanalyseerd om verkeers- en transportsystemen, elektriciteitscentrales, nutsvoorzieningen, watervoorzieningsnetwerken, afval, strafrechtelijke onderzoeken, informatiesystemen, scholen, bibliotheken, ziekenhuizen en andere gemeenschapsdiensten te controleren en te beheren.”

Een Smart City is een hoogtechnologische omgeving waar burgers 24/7 worden bewaakt door alomtegenwoordige technologieën voor het verzamelen van gegevens, die elk aspect van hun leven registreren. Elk gesprek, elke aankoop, fysieke activiteit, locatie, emotie en zelfs elke droom wordt geregistreerd.

De auteur van het bovengenoemde artikel van het World Economic Forum beschrijft het leven in een Smart City als volgt:

“Af en toe erger ik me aan het feit dat ik geen echte privacy heb. Ik kan nergens heen zonder geregistreerd te worden. Ik weet dat ergens alles wat ik doe, denk en droom wordt geregistreerd. Ik hoop alleen dat niemand het tegen me gebruikt. Al met al is het een goed leven.”

Het WEF wil de meerderheid van de wereldbevolking in Smart Cities onderbrengen, waar elke ademhaling, hartslag, hormonale activiteit, menselijke interactie (denk aan seksualiteit), gevoel, gedachte en zelfs het meest intieme, persoonlijke van alles: onze dromen, zullen worden vastgelegd.

Deelname aan de samenleving zal afhangen van je vaccinatiestatus: alleen mensen die hun zoveelste injectie hebben gehad, zullen toegang hebben tot bankdiensten, winkelen, verzamelen, sociale activiteiten, vervoer, gezondheidszorg, enz. De vaccinatiestatus zal worden gekoppeld aan de digitale ID en de sociale kredietscore. Bewakingstechnologieën zullen op afstand kunnen detecteren wie de laatste injectie heeft gekregen.

5G zal gedachten en emoties invoegen

De president van Chili legde uit dat 5G niet alleen zal worden gebruikt om onze gedachten en gevoelens te controleren, maar dat het ook gedachten en gevoelens in iedereen zal injecteren.

U dwingen nepvoedsel te eten

Een ander “duurzaamheidsdoel” van het WEF is “Zero Hunger”. Hoewel het mooi klinkt, betekent het in werkelijkheid de vernietiging van de grasgevoerde rundvleesindustrie en de vervanging van gezond natuurlijk vlees door genetisch gemanipuleerd (= ongezond) plantaardig eiwit en in laboratoria gekweekt “vlees”, gecreëerd door de elites.

Bill Gates werkt nauw samen met het WEF, en hij koopt alle landbouwgrond in Amerika op, terwijl hij fabrieken bouwt waar synthetisch vlees zal worden gekweekt.

Ondertussen zijn de afgelopen jaren meer dan honderd van de grootste voedselproductie- en distributiefabrieken in Amerika allemaal tot de grond toe afgebrand. In 2022 zagen meer dan vijftien van de grootste voedselbedrijven hun hoofdkantoor in vlammen opgaan – allemaal in dezelfde week!

We kunnen onszelf natuurlijk wijsmaken dat dit een betekenisloos toeval is. Nou ja… alle grote voedselfabrieken in de VS branden af, precies op het moment dat het WEF het heeft over het beëindigen van de huidige voedselvoorziening en het afhankelijk maken van de hele mensheid van hun nieuwe synthetische voedingsmiddelen. Inderdaad – niets te zien hier, mensen.

Net als wanneer ze een biowapen op de mensheid loslaten, alle remedies voor de “pandemische” ziekte de kop indrukken, en dan “de wereld redden” door iedereen te injecteren met giftige, experimentele, DNA-veranderende stoffen, met niet bekendgemaakte ingrediënten.

  VS Klimaattsaar: Wacht maar tot u 100 miljoen vluchtelingen naar Europa ziet komen

In Nederland eist de regering dat alle boeren een groot deel van hun vee doden. De regering dreigt het land in beslag te nemen van boeren die weigeren hun dieren te vernietigen.

Waarom zou een regering zulke schandalige waanzin eisen? Terwijl de traditionele landbouw strategisch wordt uitgeschakeld, wordt de bevolking volledig afhankelijk van het kunstmatige voedsel dat door de financiële elites is gecreëerd.

Nieuwe “voedselfabrieken” worden gebouwd om de traditionele landbouw te vervangen. In plaats van gewassen te verbouwen in natuurlijke grond, waar de producten rijk worden aan voedingsstoffen dankzij de zon, wil men ze verbouwen in fabrieken zonder een spoor van zonlicht. Alles moet volledig kunstmatig worden.

In Australië wordt het verbouwen van je eigen voedsel gedemoniseerd, zogenaamd om redenen van “bioveiligheid”, en in het Verenigd Koninkrijk beweert de regering dat tuinieren hartziekten vergroot. Mensen wordt zelfs verteld dat ze een gezichtsmasker moeten dragen als ze in hun tuin werken.

“Zero hunger” draait allemaal om het afhankelijk maken van de hele wereldbevolking van kunstmatig, genetisch gemodificeerd voedsel dat door de machthebbers wordt verstrekt.

Het WEF is vergelijkbaar met de oude heersers

Kortom, het WEF is het toppunt van hypocrisie, en verbergt de meest snode agenda die de mensheid ooit heeft bedreigd onder de witte coating van tovertrucs als “duurzaamheid”. Ze vestigen de wereldheerschappij en maken de mensheid tot slaaf, terwijl ze beweren “de toestand van de wereld te verbeteren”. Dat is precies wat het Romeinse Rijk beweerde:

“Wij delen onze hogere beschaving met u, door u allen te dwingen u aan ons te onderwerpen. Wij stelen al uw rechten, vrijheden en bezittingen, en maken u tot slaven die hoge belastingen aan ons betalen. Dit is het beste wat de mensheid ooit is overkomen!”
Het WEF verschilt in niets van de oude heersers. Ze gebruiken misschien andere woorden, maar het plan is hetzelfde.

De krankzinnige plannen van het Wereld Economisch Forum

Hoe gevaarlijk zijn de plannen van het World Economic Forum, dat de wereld wil domineren? Hier volgt een korte lijst van enkele van hun doelen, die openlijk worden besproken op hun eigen officiële websites, en in hun video’s, boeken en conferenties. Elk online onderzoek zal talloze bronnen voor dit alles aan het licht brengen.

OP VACCINS GEBASEERDE SAMENLEVING

Maak voortdurende vaccinaties de voorwaarde voor deelname aan de samenleving, met vaccinatiepaspoorten en digitale ID’s. Bankieren, internetten, werken, winkelen, vergaderen, enz. zullen alleen beschikbaar zijn voor mensen die up-to-date zijn met de laatste injectie.

SOCIALE KREDIETSCORE

Baseer de samenleving op een sociale kredietscore: burgers die zich perfect gedragen worden beloond. Wie over de schreef gaat, wordt gestraft. Praktisch voorbeeld: iets op sociale media plaatsen dat de overheid bekritiseert, verlaagt je score.

CONSTANTE ANGST

Maskers, schermen en sociale afstand permanent maken. Bevolkingen moeten in een permanente staat van angst blijven om een op vaccinatie gebaseerde wereld te rechtvaardigen.

Merk op dat elk bestaand virus gepatenteerd is, wat betekent dat al deze ziekten door de mens zijn gemaakt.

EINDE VAN HET VRIJE WOORD

Herdefinieer het vrije woord als “haatdragend woord”. Train de mensheid om iedereen te verachten die afwijkt van het voorgeschreven narratief. Label alle informatie die niet strookt met de officiële verhaallijn als “desinformatie”.

BEHEER VAN HET INTERNET

Bestuur het internet, zodat alleen het voorgeschreven narratief beschikbaar is voor de wereld. Verwijder alle miljoenen berichten en websites die de officiële verhalen bekritiseren, in twijfel trekken en ontkrachten.

ISOLEER DE MENSHEID

Beperk de menselijke interactie door iedereen te vertellen dat ze moeten werken, winkelen en naar school gaan vanachter hun schermen. Isoleer de mensheid achter hun apparaten waar ze 24/7 gebombardeerd worden door de propaganda van de machthebbers.

GEEN RIJKDOM

Installeer een universeel inkomen en sta niemand toe rijkdom te vergaren. Rijk zijn is een voorrecht voor de elite. De boeren moeten arm en afhankelijk van de heersende klasse worden gehouden.

WEEROORLOG

Gebruik weeroorlogstechnologie om droogte, overstromingen, aardbevingen, bosbranden, orkanen, enz. te veroorzaken. Geef de schuld aan de klimaatverandering, die vervolgens wordt gebruikt als excuus om de bevolking verder af te sluiten, te beroven en te controleren.

GEEN EIGENDOM

Neem alle privébezit van alle wereldburgers in beslag. Alles moet worden gehuurd van de elites: huizen, auto’s, apparatuur, gereedschap, zelfs kleding. Niemand mag iets bezitten. Het doel is totale afhankelijkheid van de machthebbers.

ELEKTRISCHE AUTO’S

Maak iedereen afhankelijk van controleerbare – en traceerbare – elektrische auto’s. Elektrische auto’s zijn perfect om afsluitingen af te dwingen. Zend een signaal uit dat alle voertuigen uitschakelt, en de wereld zal nergens heen gaan.

REIZEN BEPERKEN

Mensen met voertuigen met verbrandingsmotor zullen beperkt worden in hun verplaatsingen, omdat ze een maximaal toegestane CO2 “voetafdruk” zullen hebben.

DE ZON BLOKKEREN

Het WEF bereidt zich voor om een vlot ter grootte van Brazilië in de lucht te lanceren om de zon te verhinderen de aarde te verlichten. Een eeuwige schaduw over de aarde werpen is nodig, zeggen ze, om de “klimaatverandering” tegen te gaan.

GEEN KLEINE BEDRIJVEN

Verminder het aantal kleine bedrijven door pandemieën en klimaatvergrendelingen, en draag alle rijkdom over aan megacorporaties, die hun activiteiten niet hoeven te staken.

GEEN MENSENRECHTEN

Verwijder alle persoonlijke rechten en vrijheden van de mensheid onder het mom van “we zitten hier samen in” en “het grotere goed”. Vijandigheid creëren tegenover mensen die opkomen voor rechten en vrijheden, door hen als “egoïstisch” te bestempelen.

GECONTROLEERDE FINANCIËN

Installeer een één-wereld digitale munt die zal worden gecontroleerd door de machthebbers. Bankdiensten zullen alleen beschikbaar zijn voor mensen die de vereiste vaccinatiestatus en sociale kredietscore hebben.

SEKSUELE VERWARRING

Maak een einde aan het natuurlijke gezin door de LGTBQA+ agenda door te drukken. Maak onnatuurlijke seksuele relaties tot norm, en projecteer gezonde gezinnen als “raar”. Dit is nodig om de wereldbevolking terug te dringen.

GEEN WILDERNES

Sluit alle wildernisgebieden af, zodat de mensheid geen toegang meer heeft tot wilde, ongerepte natuur.

GEVANGENISSTEDEN

Sluit iedereen op in Smart Cities, waar elke ademhaling wordt gecontroleerd. Niemand kan de stad verlaten zonder de vereiste vaccinatiestatus of sociale kredietscore.

VIRTUELE REALITEIT

Vervang de werkelijkheid door virtuele illusies in de MetaVerse. Promoot het virtuele rijk als zijnde “beter” dan de werkelijkheid.

TOTALE BEWAKING

Vul de wereld met miljarden bewakingscamera’s, drones, drone bugs en satellieten die elke beweging van elke ziel op aarde 24/7 in de gaten houden. Allemaal in naam van de “openbare veiligheid”.

IEDEREEN EEN CYBORG

Maak een einde aan de oorspronkelijke mensheid en maak van iedereen een cyborg die vanuit de cloud kan worden gecontroleerd en bestuurd door kunstmatige intelligentie.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Vervang de meeste banen door kunstmatige intelligentie. Artsen, advocaten, chauffeurs, leraren, ministers, enz. kunnen allemaal gemakkelijk worden vervangen door A.I. Uiteraard zal de A.I. worden geprogrammeerd en gecontroleerd door de machthebbers.

5G MIND CONTROL

Plaats miljoenen 5G-masten (in de toekomst 6G, 7G, enz.) om gedachten en gevoelens in de bevolking in te brengen. Maak van 5G het centrale zenuwstelsel van elke samenleving.

KUNSTMATIG VOEDSEL

Vervang gezond grasgevoerd rundvlees door synthetisch vlees dat in fabrieken wordt gemaakt. Kweek genetisch gemodificeerde plantaardige eiwitten en grote aantallen gemanipuleerde insecten om het volk te voeden.

VOEDSELAFHANKELIJKHEID

Ontmoedig en verbied mensen uiteindelijk om hun eigen voedsel te verbouwen, zodat ze volledig afhankelijk zijn van het aanbod van de elites.

GEEN OUDEREN

Voer vervroegde euthanasie in wanneer mensen geen geld meer produceren. Alle ouderen aanmoedigen om zelfmoord te plegen om plaats te maken voor de volgende generatie, zodat ze geen “last voor de wereldeconomie” worden.

Al deze voorbeelden zijn slechts het topje van de ijsberg van de onmenselijke plannen van het World Economic Forum. Hun boeken, websites en conferenties onthullen nog veel meer, langs dezelfde lijnen.

Een nieuwe wereldorde van totale waanzin

Alleen in het bos lopen met een masker op, zwemmen in de open zee met een masker op, een masker opzetten bij binnenkomst in een restaurant – en het aan tafel afzetten, in je eentje in een auto rijden met een masker op… dit zijn enkele van de volslagen krankzinnige gedragingen van de Nieuwe Wereldorde die door het Economisch Wereldforum, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties en andere globalistische entiteiten worden gepusht.

Het is precies hetzelfde als het onmenselijke communistische terrorisme dat het Chinese volk martelt. We weten allemaal hoe degenen die afwijken van de propaganda van de Chinese regering simpelweg “verdwijnen”. Miljoenen Chinezen zijn de afgelopen decennia door hun eigen regering vermoord.

In China is het stellen van een intelligente vraag een misdaad. Dit gebeurt nu ook wereldwijd.

  Studie: Bill Gates' laboratoriumvlees veroorzaakt kanker bij mensen

Om perfect gedrag te garanderen, wordt iedereen voortdurend gevolgd door miljoenen bewakingscamera’s die gebruik maken van gezichtsherkenning. Miljoenen kleine drones vliegen door de steden en houden elke stap van het Chinese volk in de gaten.

Smartphones registreren voortdurend elke hartslag, ademhaling, conversatie en activiteit van elke persoon.

In andere landen in de wereld zien we hetzelfde niveau van 24/7 superbewaking tijdens de pandemieën. Al deze tirannie wordt vermomd onder het excuus “voor uw veiligheid”. Niemand mag nadenken of vragen stellen. De wereldbevolking wordt getraind om kritiekloos in te stemmen met zelfs de meest ontspoorde ideeën.

De volgende generatie wordt voorbereid op blinde meegaandheid, door kinderen op scholen te leren nooit vragen te stellen, nooit kritiek te leveren en gewoon de regels te volgen.

Dit is duidelijk zichtbaar in de grote aantallen kleine kinderen – die geen enkel risico lopen op covid – die met maskers op fietsen en met maskers in het park spelen, terwijl ze een “veilige” afstand tot hun vriendjes bewaren. Zij worden geprogrammeerd tot hersenloze, angstige dienaren van een controlerend systeem dat iedereen afwijst die zijn hersenen gebruikt zoals ze bedoeld zijn.

Intelligentie moet worden vernietigd

De volledige uitroeiing van elke schijn van gezond verstand wordt duidelijk als je ziet dat reizigers op luchthavens te allen tijde 6 meter afstand moeten houden, waarna ze allemaal urenlang naast elkaar worden opgestapeld in een kleine, beperkte ruimte.

Het is ook te zien in restaurants, waar mensen hun masker zorgvuldig ophouden als ze binnenkomen, maar als ze eenmaal aan tafel zitten, hun masker afzetten. Als ze naar het toilet lopen, zetten ze angstig hun masker weer op; als ze dan weer gaan zitten, gaat het weer af.

Eenzame mensen die in hun auto rondrijden met maskers op, of joggers die in hun eentje in de frisse lucht lopen met maskers op, illustreren hoe dit beleid mensen verandert in de domste wezens die ooit op aarde rondliepen.

Elke vorm van intelligentie moet worden vernietigd

In Spanje, Duitsland, Engeland, Nederland en vele andere landen zijn mensen die zonder masker op het strand sporten, zonder masker in de zee zwemmen of in de wildernis kamperen, met geweld gearresteerd. Zelfs mensen die zonder masker in hun eigen achtertuin lopen, zijn door de politie met geweld geslagen.

De wereldbevolking is getraind om hersenloos zelfs de meest krankzinnige bevelen op te volgen, en wie weigert wordt agressief gestraft. Complete waanzin en het totale verlies van een gezond verstand is het nieuwe normaal in de Nieuwe Wereldorde van het World Economic Forum en hun psychopathische bondgenoten.

Ondertussen worden politici zonder masker gezien tijdens hun sociale bijeenkomsten, maar zodra er een televisiecamera op hen is gericht, gaan de maskers op. Want, zoals we allemaal weten, worden virussen geactiveerd door televisiecamera’s.

De goede kant van al deze onbeschrijflijke waanzin is dat het veel te ver gaat, en dat daardoor honderden miljoenen mensen wakker worden en beginnen te begrijpen wat er in onze wereld aan de hand is. Dit biedt hoop voor de toekomst, want eeuwenlang was de massa niet op de hoogte van de kwade machten die achter de schermen over hun landen heersten. Nu begint de mensheid eindelijk in te zien hoe waanzinnig de machthebbers zijn, en hoe waanzinnig slecht hun agenda is.

Het is tijd voor het grootste ontwaken aller tijden…

Wat kunnen we doen om deze waanzin te stoppen?

WEES MOEDIG

Zwijg niet om jezelf te beschermen. Zien dat een man een kind verkracht en toekijken en niets doen, is flagrante medeplichtigheid. U hebt geweigerd het te stoppen, wat hetzelfde is als toestaan dat het gebeurt. Dat geldt voor elke vorm van misdaad. Als we toekijken en niets doen, maken we deel uit van de misdaad.

Dit is het moment om op te staan en iets te doen.

HET PUBLIEK INFORMEREN

De sleutel tot het succes van deze criminele operaties is de onwetendheid van het publiek. Zodra het volk weet wat er werkelijk aan de hand is, verzet het zich en mislukken de plannen van de corrupte leiders. Daarom moeten we ons vooral richten op het gebruik van alle mogelijke middelen om de mensen om ons heen te informeren.

FLYERS VERSPREIDEN

Ik heb flyers, posters, banners en memes ontworpen die u in uw gemeenschap kunt gebruiken om mensen te wijzen op StopWorldControl.com. Omdat we de reguliere media niet bezitten, moeten we mensen informeren door flyers uit te delen, brochures van deur tot deur te verspreiden en posters op te hangen in openbare ruimtes. Wij moeten advertenties plaatsen in lokale kranten, billboards huren en betalen voor radiospotjes, die allemaal verwijzen naar StopWorldControl.com of een andere website waarvan u wilt dat mensen die bezoeken.

Hier kunt u informatieve flyers gratis kunt downloaden, zo vaak als u wilt kunt afdrukken en in uw gemeenschap kunt verspreiden.

AUTORITEITEN INFORMEREN

Informeer de mensen in uw gemeenschap die onbewust de handlangers zijn van de criminele entiteiten door kritiekloos hun krankzinnige bevelen uit te voeren. We moeten hun ogen openen. Stuur korte brieven en nodig hen uit om belangrijke documentaires en interviews te bekijken. MONOPOLY is een van de beste producties aller tijden om mensen de ogen te openen. Stuur hen ook de Grand Jury Evidence en Vaccine Death Report.

We moeten de volgende mensen wakker schudden: lokale overheidsfunctionarissen, wetshandhavers, schooldirecteuren en leraren, ziekenhuispersoneel, lokale media, rechters, dominees, advocaten, enz. Velen van hen zijn omgekocht om de criminele plannen te steunen, maar sommigen niet, en als hun ogen eenmaal geopend zijn, kunnen zij krachtige krachten voor de waarheid worden.

BETROKKEN RAKEN

Raak betrokken bij de lokale politiek, industrieën, schoolbesturen, openbare vergaderingen, lokale media, enz. Laat uw stem horen in uw gemeenschap. Toon officiële documenten, praat over de echte plannen van de elites, leg uit hoe het World Economic Forum een ondemocratische organisatie is die de hele wereld controleert, wijs erop hoe de Wereldgezondheidsorganisatie is opgezet om een éénwereldregering te zijn door hun pandemieverdrag.

Deel de waarheid om mensen aan het denken te zetten. Verwacht geen onmiddellijke resultaten, maar begin met het laten vallen van een paar waarheidsbommen die het kritische denkproces van goede mensen kunnen activeren.

VERZET U 

Geef niet toe aan de mandaten die menselijke interactie verbieden en u dwingen uzelf en uw dierbaren in te spuiten met DNA-veranderende gifstoffen. Speel hun spel niet mee – verzet u. Ze kunnen nooit de hele bevolking arresteren. Als genoeg van ons niet meedoen, kunnen ze niets doen. Geen enkele regering kan miljoenen mensen arresteren!

WEES ONAFHANKELIJK

Stap uit de afhankelijkheid van hun diensten en begin met het creëren van alternatieve oplossingen. Dit geldt voor winkelen, gezondheidszorg, media, financiën, enz.

VERBIND

Maak contact met gelijkgestemden, zodat u van hen kunt leren en elkaar kunt helpen. Zorg er echter voor dat u nooit iemand toestaat u te controleren. Wij zijn hier om anderen te helpen, niet om over elkaar te heersen. Bouw gezonde gemeenschappen – geen kleine sektes.

VOORBEREIDEN

Bereid u voor op komende crises, zoals voedseltekorten, stroomuitval, cyber pandemieën, natuurrampen en financiële ineenstorting. Informeer uzelf over hoe u zich kunt voorbereiden op tijden van crisis. Bereid u mentaal en praktisch voor. Maak back-ups voor voedsel, water, energie en medicijnen.

KEN DE WET

Informeer u over de wetten van het land. Deze criminelen overtreden elke denkbare wet. Zij zijn de belichaming van wetteloosheid. Ze vertrappen elke grondwet, internationale overeenkomst, medische code – ze geven nergens om. Als u de wetten van uw land leert kennen, kunt u zich verzetten tegen hun tirannie en erop wijzen hoe zij zich schuldig maken aan terrorisme, moord, misbruik, verraad, enzovoort.

BIDDEN

Bid met passie en gezag. Bid voor gerechtigheid op aarde en bevrijding van de mensheid. Gebruik uw geestelijk gezag als kind van de Allerhoogste om demonische bolwerken te berispen en te vernietigen. Wanneer wij “NEE!” zeggen tegen deze kwade machten, worden zij machteloos gemaakt. Bind de geestelijke vijanden van de mensheid, en bevrijd de schepping uit hun greep.

STEUN

Steun degenen die vechten voor de toekomst van onze wereld. Stop World Control, bijvoorbeeld, wordt niet gefinancierd door criminele miljardairs zoals alle corrupte regeringen, gezondheidsinstanties en nieuwsmedia. Wij zijn afhankelijk van de goedheid van het volk om ons werk voort te zetten.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Nederlandse kabinetsleden sluiten juridisch bindende overeenkomsten met WEFVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRussisch aardgas: In de EU wordt alleen nog aan Hongarije geleverd
Volgend artikel“Generaal Armageddon” gaat Russische troepen in Oekraïne leiden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

31 REACTIES

 1. “Na de Tweede Wereldoorlog werden de psychopathische nazimisdadigers vervolgd tijdens de historische processen van Neurenberg. Rechters waren verbaasd over het feit dat Hitler de steun van de meerderheid van het Duitse volk had weten te krijgen voor zijn krankzinnige en onmenselijke massamoord op miljoenen onschuldige mensen. Hitlers rechterhand, Hermann Goring, legde uit hoe ze het deden:

  “Het is gemakkelijk. Je hoeft ze alleen maar te vertellen dat ze worden aangevallen, en… ze zullen hun leider volgen. Dit werkt in elk land.”

  Eigenlijk zei Goring: maak de mensen bang, en ze zullen doen wat je wilt, om zich weer veilig te voelen.”
  -Swc.com

  Leuke factcheck (reuters/le monde) voor een keer – nergens heeft Goring dat [zo] gezegd.
  Wat er allemaal wel werd gezegd en gebeurde gedurende de ‘historische processen’ is .. interessant.
  Tevens en NIET vreemd was de steun voor Hitler.
  Bovendien, er was helemaal geen steun voor een krankzinnige en onmenselijke massamoord op miljoenen onschuldige mensen. Maar ja he..
  Geen sneer; zoek het uit met je moedig, informeren, verzet/verbind en ken de wet -okay, beetje een sneer.

  • Ha ha, die Frank, ja die weet het. Hij was erbij en hij weet ook alles natuurlijk van het WEF, dat is een onschuldig praatclubje. Frank, je vindt deze site blijkbaar interessant genoeg om ook al dit artikel te lezen van A tot Z en om er zelfs op te reageren. Ja wat jij wilt met je reactie is mij helemaal duidelijk: je wilt hen wegzetten als complotdenkers, als wappies, als gekken. Beste Frank, of je wordt hiervoor betaald of je bent een ongelofelijke sukkel, ik weet het niet. Maar wat ik wel wil zeggen is dat het je niet zal lukken wat je beoogt. Daarvoor zijn we allemaal te wakker. Probeer het ergens anders nog eens, nice try, sukkel.

  • Frank oktober 9, 2022 at 11:37

   Het gewone volk wil natuurlijk geen oorlog… maar het zijn tenslotte de leiders van een land die het beleid bepalen, en het is altijd een simpele zaak om het volk mee te slepen, of het nu een democratie is, of een fascist. dictatuur, of een parlement, of een communistische dictatuur. Stem of geen stem, het volk kan altijd op het bevel van de leiders worden gebracht. Dat is makkelijk. Het enige wat u hoeft te doen is hen te vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten aan te klagen wegens gebrek aan patriottisme en het land aan gevaar bloot te stellen. Het werkt in elk land hetzelfde.

   – Hermann Göring

  • Er is geen bewijs dat Göring deze verklaring heeft afgelegd.

   Uit het boek “Nuremberg Diary” uit 1947 van Gustave M. Gilbert, een psycholoog die tijdens de processen toegang had tot de gevangenen.

   Hij publiceerde een deel van zijn dagboek, bestaande uit observaties gedaan tijdens interviews, verhoren, “afluisteren” en gesprekken met Duitse gevangenen, onder de titel Neurenberg Diary.

   In het boek beschrijft Gilbert een discussie met Göring over hoe een overheid mensen tot oorlog kan dwingen.

   Op de avond van 18 april 1946 sprak Dr. Gilbert in de gevangeniscel van Goring zijn overtuiging uit dat de gewone mensen niet erg dankbaar zijn voor leiders die hen oorlog en vernietiging brengen.

   Göring antwoordde:
   “Waarom, natuurlijk, de mensen willen geen oorlog. Waarom zou een arme slons op een boerderij zijn leven willen riskeren in een oorlog als hij er maar het beste uit kan komen als hij heelhuids terugkeert? Natuurlijk wil het gewone volk geen oorlog; noch in Rusland, noch in Engeland, noch in Amerika, noch wat dat betreft in Duitsland. Dat wordt begrepen. Maar het zijn tenslotte de leiders van het land die het beleid bepalen en het is altijd een simpele zaak om het volk mee te slepen, of het nu een democratie is of een fascistische dictatuur of een parlement of een communistische dictatuur.”

   Gilbert:
   “In een democratie hebben de mensen wat te zeggen via hun gekozen vertegenwoordigers, en in de Verenigde Staten kan alleen het Congres de oorlog verklaren.”

   Göring antwoordde:
   “Oh, dat is allemaal goed en wel, maar, stem of geen stem, het volk kan altijd op het bevel van de leiders worden gebracht. Dat is makkelijk. Het enige wat je hoeft te doen is ze te vertellen dat ze worden aangevallen en de pacifisten aan te klagen wegens gebrek aan patriottisme en het land aan gevaar bloot te stellen. Het werkt in elk land op dezelfde manier.”

   Ook wanneer het een juiste weergave is van een daadwerkelijk gesprek met Göring, is het geen beschuldiging naar het Duitse volk.

   Dus in de context van
   -hoe het Duitse volk het nazisme accepteerde
   -hoe het Duitse volk oorlog wilde of uitlokte
   -hoe het een krankzinnige massamoord beging of steunde

   Eerder een aanklacht naar de overwinnaars.
   Naar het schijnt.
   De Londense editie van 1948 bevat een voorwoord van Sir David Maxwell Fyfe, plaatsvervangend hoofdaanklager voor de Britse gezantschap.
   De uitgave is ingekort, hoewel dit niet wordt vermeld.
   De opmerking van Göring bijvoorbeeld is niet aanwezig.

   Heel die Nazi-kramp is wat wrang.
   Eerder een oproep en aansporing naast een een kleine sneer; zoek het uit met je moedig, informeren, verzet/verbind en ken de wet.
   Misschien komt dat een streven van Swc ten goede.

 2. Het is begonnen met prijzen zo hoog te maken van de eerste levensbehoefte zodat er toeslagen kwamen.
  huurtoeslag zorgtoeslag kindertoeslag nu energie toeslag en volgend jaar watertoeslag.

  op deze manier maak je de mens afhankelijk van de overheid.
  maar we moeten met onze lonen niet afhankelijk hoeven te zijn en gewoon zonder toeslag alles kunnen betalen wat nodig is.

  dit is bewust gecreerd om controlle en macht te krijgen.
  hier moeten we vanaf.

  vergeet niet dat het geld van die toeslagen niet van regering is maar van het volk.
  terwijl de regering doet of het uit hun zak komt.
  eerst hele hoge prijzen maken en dan een kruimel hulp bieden ? hoe blind zijn we.
  als het hele kabinet eens op non-aktief gezet word tot nader onderzoek.
  regering weg en alle crissisen zijn gewoon op te lossen daarna.

  hun zijn tenslotte bij het volk in dienst en doen hun werk niet

  DUS WEG ERMEE

 3. ” Geen enkele regering kan miljoenen mensen arresteren!”

  Hier gaat de auteur even mis.
  Ook dit is de schoften op briljante wijze gelukt middels opsluitingen in eigen huizen.

 4. Dit is zowiezo een soort burgerverzet ala Franse revolutie. En het zal zich agressief uitspreiden over Europa.
  Maar ook, we staan voor vernieuwingen, waarvan we achteraf zullen zeggen dat ze nog zo slecht niet zijn.

  • zo slecht zijn ze toch niet ; ze geven u een euthanasiespuit gratis , maar die je op voorhand zelf betaald hebt bof nog zal moeten betalen omdat ze het geld er voor geleend hebben

 5. Hoe lang slikken we dit nog voordat we met zen alle een revolutie voor de vrijheid starten?!
  Dit is het nieuwe linkse facisme waar Filip DeWinter in de jaren 90 voor waarschuwde.
  Get Up!

  • Wij moeten de elite en rijken gaan aanvallen want dat doen zij ook met ons en wij weten hun postcode wij zijn met vele en als onze kinderen die in leger of bij politie werkt moeten hun wapen op hun richten binnen een dag is de hele misdadigers groep van het WEF opgeruimd.

 6. Ik lees diverse websites, forums, telegram etc. Hopelijk komt er snel een einde aan de WEF poppenkast. Het wordt tijd dat de mensen wakker worden en dat de common law wordt geïmplementeerd en een eerlijke wereld i.p.v de Cabal en de Schwab show.

 7. Het volgende zal helpen om mensen uit te leggen wat er aan de hand is:

  Iemand bezit tientallen miljarden dollars. Wat gaat die iemand doen als die oprecht het volgende gelooft:
  1. Er zijn veel te veel mensen op Aarde, wat er voor gaat zorgen dat het leven op Aarde door de overconsumptie vernietigd zal worden en veel minerale hulpbronnen snel zullen verdwijnen. Dit zorgt ervoor dat de mensheid zal verdwijnen.
  2. Veel mensen gedragen zich als kippen zonder kop.

  Nogmaals de vraag: Wat gaat zo iemand doen?

  Noot: Ik heb bovenstaande ideeën voor een groot deel niet.

 8. Hierboven staat letterlijk “We moeten flyers maken en verspreiden”.

  Dit is wel het aller-lafste wat je kan verzinnen.

  We moeten helemaal geen flyers maken.

  DE BEUK MOET ERIN!

  Maar daar zijn jullie gewoon te schijterig voor, jullie zitten alleen maar op Internet om de boel op te fokken en zelf doen jullie helemaal niets.

  Lekker LAF anderen oproepen om van alles en nog wat te doen en zelf veilig achter je toetsenbordje zitten, of met vlaggetjes en spandoekjes heel opzichtig de straat op gaan.

  ZO WIN JE GEEN OORLOG STELLETJE SCHIT-LAFAARDS!!!!!

 9. DE ZGN LENTE REVOLUTIES IN DE ARABISCHE LANDEN RONDOM DE MIDDELANDSE ZEE ZIJN NOOIT VAN DE GROND GEKOMEN OMDAT ER GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORGANISATIES EN PLAN WAS. Wellicht in Tunesie ondanks dat ‘spontaan’ half gelukt? OK ze waren allemaal georkestreerd door de cabal maar de bevolking was er wel aan toe om de regimes te vervangen door democratieen. Daar is uiteraard handig misbruik van gemaakt nogmaals omdat de bevolkingen geen tegenmacht hadden georganiseerd denk ik. Dus de beuk erin? In het Vondelopark en Rotterdam gingen de vaak doorgesnoven ME-ers met valse honden wapenstokken en provocateurs op een vreedzame demonstratie af. In ik meen 1968 stonden de oproer politieagenten op het damrak met geladen karabijnen; hoe dacht je een revolutie te winnen?
  Vooralsnog met hun plannen NIET MEEDOEN, de waarheid verspreiden, jezelf organiseren met een nieuw economisch sociaal financieel etc. programma; NESARA GESARA misschien? En met dat rpogramma ‘de boer op’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in