De officiële slotverklaringen van de VN en de WHO aan het einde van de UN General Assembly (UNGA) in New York met betrekking tot de bijeenkomst op hoog niveau over preventie, paraatheid en reactie op pandemieën kunnen als volgt worden samengevat:

Verenigde Naties

De vergadering op hoog niveau over de preventie van, paraatheid voor en reactie op pandemieën zal zich richten op het thema: “Creëren en behouden van politiek momentum en solidariteit voor pandemiepreventie, -paraatheid en -respons”. Plenair gedeelte: Verklaringen van lidstaten en leden van de gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties. Uitgegeven op 20 sept 2023.

Verklaring van de WHO over de bijeenkomst op hoog niveau over de preventie van, paraatheid voor en reactie op pandemieën:

De Wereldgezondheidsorganisatie verwelkomde de historische toezegging die de wereldleiders vandaag tijdens de UNGA hebben gedaan om de internationale samenwerking, coördinatie, governance en investeringen te versterken die nodig zijn om een herhaling van de verwoestende gevolgen van COVID-19 voor de gezondheid en de sociaaleconomische situatie te voorkomen, de wereld beter voor te bereiden op toekomstige pandemieën en weer op weg te gaan naar het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

“De allereerste top van staatshoofden over de preventie van, paraatheid voor en reactie op pandemieën is een historische mijlpaal in het dringende streven om de hele wereldbevolking veiliger te maken en beter te beschermen tegen de verwoestende gevolgen van pandemieën,” zei Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. “Ik verwelkom deze toezegging van wereldleiders om de politieke steun en richting te geven die nodig zijn zodat de WHO, regeringen en alle betrokkenen de gezondheid van mensen kunnen beschermen en concrete stappen kunnen zetten om te investeren in lokale capaciteiten, te zorgen voor rechtvaardigheid en de wereldwijde noodgezondheidsarchitectuur te ondersteunen die de wereld nodig heeft.”

De politieke verklaring, goedgekeurd door de heer Dennis Francis, voorzitter van de 78e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (2023), en het resultaat van onderhandelingen onder de bekwame leiding van de ambassadeurs Gilad Erdan van Israël en Omar Hilale van Marokko, onderstreepte de centrale rol die de WHO speelt als de “leidende en coördinerende autoriteit op het gebied van internationale gezondheid,” en de noodzaak om “zich verder in te zetten voor een duurzame financiering die de WHO voorziet van adequate en voorspelbare financiering, waardoor zij over de middelen kan beschikken die nodig zijn om haar kerntaken te vervullen.”Uitgegeven op 20 september 2023.

Noch de VN, noch de WHO-verklaring vermeldt het aantal wereldleiders of staatshoofden die de cruciale WHO-documenten hebben goedgekeurd, de sterk herziene (meer dan 90 herzieningspunten) Internationale Gezondheidsregeling (IHR), inclusief het Pandemieverdrag – dat eigenlijk geen verdrag meer is, omdat men van plan is om het erdoor te rammen tijdens de volgende Wereldgezondheidsvergadering (WHA) in mei 2024 – waardoor de nieuwe IHR zonder stemming van kracht wordt. Bekijk het volledige interview met Dr. Astrid Stuckelberger hier.

Aangezien er geen officiële verslagen zijn van deze “achter gesloten deuren” VN/WHO vergaderingen, kunnen we alleen afgaan op “geruchten”, volgens welke er verschillende lidstaten waren die zich onthielden van stemming en anderen die bezwaar maakten tegen de herziene IGR. Onder de tegenstanders was blijkbaar de Russische Federatie. Zie dit.

Het interview van Mike Adams met Dr. Astrid Stuckelberger (26 september 2023) over de komende (geplande) gezondheidsdictatuur door de VN en de WHO plaatst de officiële verklaringen van de VN en de WHO naast elkaar.

Er is niets constructiefs, niets waar de wereld naar uit zou willen kijken dat uit deze geheime vergaderingen, debatten, is gekomen. Geheimzinnig, als een doodscultus, die een wereldwijde genocide plant als onderdeel van de “nieuwe” WHO / VN agenda.

Stelt u zich eens voor waar de wereld is gebleven? En waar de volledige VN Agenda 2030 ons naartoe wil brengen?

Met een corrupt VN-systeem, met een Wereldgezondheidsorganisatie die niet langer zorgt voor de gezondheid en ziekte van de bevolking, maar de dood bevordert.

En dat op wereldwijde basis. Alle regeringen – meer dan 190 nationale regeringen – zijn allemaal gecoöpteerd, gecorrumpeerd, gedwongen en ronduit bedreigd – als ze niet meewerken en liegen tegen de mensen die hen zogenaamd hebben gekozen, en als ze het vertrouwen en het (belasting)geld dat deze mensen hen hebben toevertrouwd niet beschamen – het geld van de mensen waarmee ook de over het algemeen royale lonen van de overheidsbureaucraten worden betaald.

  Dr. Sucharit Bhakdi: "Ik ben er absoluut van overtuigd dat mRNA-vaccins je zullen doden"

Hier zijn enkele van de belangrijkste punten die Dr. Astrid Stuckelberger tijdens het EXPLOSIEVE interview naar voren bracht. Dr. Stuckelberger is een baken voor de waarheid, omdat ze zich al vanaf het begin van deze criminele klierziekte moedig heeft uitgesproken. Als reactie hierop heeft de Universiteit van Genève al haar cursussen stopgezet en haar haar positie als faculteit ontnomen.

Ze wordt ook op andere manieren bedreigd en gedwongen, en vaak gecensureerd – tevergeefs: Astrid blijft zich uitspreken, om de waarheid zo ver en zo wijd mogelijk te verspreiden – zodat mensen uiteindelijk wakker worden – opstaan – en ophouden met gehoorzamen. Niet gehoorzamen is ieders recht.

Hier volgen enkele hoogtepunten uit het interview met Dr. Stuckelberger:

Vroeger stond de WHO voor de bescherming van het leven van ouderen en kinderen, maar tegenwoordig promoot de WHO zelfmoord voor ouderen en gedwongen dodelijke vaccinatie voor kinderen.

De WHO elimineert personeel – wetenschappers, artsen en onderzoekers, die ethische en echte deskundigen zijn, en vervangt hen door mensen die geen deskundigen zijn, onethisch en corrupt.

WHO-programma’s over voedsel, voeding of sanitaire basisvoorzieningen zijn veranderd in programma’s die grotendeels toezien op de uitroeiing van mensen op aarde, in plaats van de gezondheid van mensen te bevorderen.

In de jaren ’90 waarschuwde de WHO nog voor de gevaren van 5G-microgolven, de negatieve effecten van een telefoon tegen je oor houden… hoe het de hersenen aantastte – nu niet meer. Deze waarschuwingen zijn van de website van de WHO verwijderd. Dit maakt deel uit van de versnelde uitroeiing van oude mensen en het dommer maken van de hersenen van kinderen en jonge volwassenen.

De WHO waarschuwde ook voor het gevaar van het bouwen van 5G-antennes op schoolgebouwen – omdat het effect op menselijke hersenen en de ontwikkeling van menselijke hersenen verwoestend is – ook deze waarschuwing is van de website van de WHO verdwenen.

Rond het jaar 2000 kwam de particuliere sector met lobby’s in actie – en Bill Gates zette zijn voet tussen de deur van de WHO. In 2012 had hij letterlijk de leiding over de vaccinatie-/immunisatieprogramma’s van de WHO.

Vandaag de dag heeft alleen de WHO een monopolie op alles wat met gezondheid te maken heeft – het is een tiranniek dictaat – dat gevolgd wordt door strenge censuur, inclusief straffen voor degenen die het mandaat niet volgen. De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, herhaalt wat de WHO doet, door censuur te promoten [het verbieden van “nepnieuws”] en het digitaliseren van gezondheidsinformatie – met een monopolie voor de WHO.

Maar de WHO alleen kan de wereld niet controleren, aangezien de ministers van Volksgezondheid, meestal de vertegenwoordigers van landen op de Wereldgezondheidsvergadering, het misschien niet eens zijn met sommige dictaten en ze naar hun regeringen moeten luisteren [waarvan de meeste echter corrupt zijn], hebben ze een overkoepelend orgaan nodig om volledige naleving te garanderen, de Verenigde Naties.

Daarom zal de VN het algemene recht opeisen om censuur te controleren, evenals dictaten over gezondheid, d.w.z. vaccinatie / immunisatieprogramma’s, gedelegeerd aan de WHO – zonder vragen te stellen, allemaal met het doel om de wereldbevolking massaal te verminderen, een doel dat al sinds de jaren ’70 op de politieke tekentafel ligt.

Zie het Kissinger-rapport dat in 1974 werd gepubliceerd, in het jaar na de door de VS gesponsorde militaire staatsgreep in Chili (11 september 1973).

De WHO is de deur naar de meest gevoelige en kwetsbare punten in ons leven: leven en dood, gezondheid en ziekte. Het is de toegang tot hun – het biotech neuro-wapen van het Beest, het zogenaamde injectievaccin – en ze willen onnoemelijk veel nieuwe soorten vaccins uitrollen, miljarden die de komende jaren toegediend moeten worden – een eeuwigdurend programma, dat de VN Agenda 2030 voedt – om de “17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen” (SDG) te helpen bereiken.

  Ter verdediging van het benoemen van de problemen waar we voor staan

De eerste paragraaf van de paraatheid voor pandemiepreventie verwijst naar het constante en herhaalde gevaar van covide en covidegerelateerde pandemieën… die een eeuwige angst teweegbrengen, omdat covide in de hersenen van de mensen is verankerd als DE pandemie en het gevaar dat mogelijk de dood brengt.

Ze creëren constante angst met iets dat niet eens bestaat, dat nooit wetenschappelijk is geanalyseerd, nooit in laboratoria is geïsoleerd, noch met de instrumenten van de WHO – het gaat altijd over infecties, omdat je ze (de virussen) niet kunt zien, en de mensen het niet weten.

De WHO is samen met de (gekochte) media een psychologische terroristische organisatie.

Met de nieuwe verklaring wordt de WHO een permanent mechanisme voor angstcampagnes, met de overkoepelende wereldwijde tirannieke autoriteit om “preventieve” quarantaine te eisen, zelfs tegen het beleid van individuele soevereine landen in, en ze voeren deze uit met politie en leger – die de regeringen van de landen onder bedreiging moeten gehoorzamen.

Maar, zegt Astrid, “het Beest verliest zijn macht, omdat we steeds bewuster worden, wakker worden en ons verzetten.

De herziene IHR en het Pandemieverdrag – ja, het is geen verdrag, want het wordt aangenomen, er wordt zelfs niet over gestemd.

Dat is het opleggen door de VN – gesponsord, of opgelegd door de VS. Het IHR / Pandemieverdrag zal in mei 2024 door de WHA worden aangenomen, zonder stemming. En tijdens deze AVVN 2023 vragen de WHO en haar publieke (voornamelijk het Witte Huis) en private (voornamelijk de farma-industrie) sponsors om de zegen van de VN; en “ze” kregen de zegen van de VN.

Australië is reeds zijn politie en leger al aan het trainen om verplichte vaccinaties af te dwingen – door de deuren van gezinswoningen in te rammen en ervoor te zorgen dat scholen zich aan de vaccin-bevelen houden.

Ze willen zich ontdoen van kinderen om de wereld te ontvolken – en natuurlijk van ouderen, die geen bijdrage leveren aan de economie, maar staatsgeld [waar ze aan bijgedragen hebben] gebruiken om van te leven in hun pensioen (pensioenen) – die de Israëlische adviseur van Klaus Schwab, Yuval Noah Hariri, “nutteloze eters” noemt.

Daarom heeft voormalig president Trump al gezegd dat als hij herkozen wordt als president, hij thuisonderwijs zal propageren.

De WHO wordt geleid door McKinsey Consulting – Dr. Stuckelberger heeft het contract gezien – en door de gekochte media.

Zij, “het Beest”, zullen een openbare noodsituatie uitvinden, hetzij “natuurlijk” of een plandemie van een monsterepidemie, om angst te zaaien en mensen op te sluiten.

Ze zijn een plan aan het uitrollen om mensen op te sluiten, ze willen de vaxx terug – het is al zichtbaar in de media.

In India is al een nieuwe pandemie uitgeroepen, met verplichte maskers. In India is een uitbraak van het Nipah-virus (NiV) bevestigd. Er zijn zes gevallen van Nipah gemeld, waaronder twee sterfgevallen – zie video hieronder (Annotatie door PK)].

Drie grote bedrijfsmedia controleren de wereld:

 • AP = American Press;
 • AFP = Franse pers; en
 • Reuters.

Ze worden betaald om te liegen. Ze kunnen niet geloofd worden, maar ze distribueren hun nieuws naar alle lokale mainstream media, die bijna woordelijk het narratieven moeten verslaan.

We moeten onze eigen tegenmedia creëren – zoals wat u doet, verwijzend naar Mike Adams en anderen, om de waarheid te verspreiden en mensen te laten weten wat er aan de hand is.

Zij – “het Beest” – doen wat ze kunnen met de hulp van de regeringen, die niet langer UW regeringen zijn. De huidige regeringen over de hele wereld worden gedwongen om te doen wat “het Beest” wil dat ze doen, ofwel door ze te kopen ofwel door ze te bedreigen.

Ze zullen alles creëren om het angstniveau op peil te houden, zelfs de pest is een mogelijkheid.

  Kwade geneeskunde

Het enige wat ze hoeven te doen is een nepziekte in één stad te creëren en deze dan tot pandemie uit te roepen – en alles wat bij de pandemie komt kijken – lockdowns, deuren intrappen voor gedwongen vaccinaties, ook op scholen, een op angst gebaseerde tirannie – waar de mensen aan zullen gehoorzamen….. Maar zullen ze dat doen? (Annotatie PK)

Dan gaan ze hun echte wapen gebruiken, ofwel door vaccinatie, ofwel in de ziekenhuizen, zoals in NY, waar ze mensen incubeerden… tot ze stierven.

Of door 5G te gebruiken. 5G kan in de hersenen van mensen worden gestuurd, waardoor individuen verlamd raken, of ze kunnen worden geprogrammeerd, à la Klaus Schwab’s transhumanisme, gedigitaliseerde, gerobotiseerde gehoorzame transmensen.

Met 5G kunnen ze doen wat ze willen; 5G wordt niet alleen uitgezonden door de eindeloze antennes over de hele wereld, maar ook door straatlantaarns, of andere voorwerpen die u het minst verwacht en niet kent; mogelijk ook via uw tv-toestel.

“Vaccinatie” – mensen zullen geïnjecteerd worden met een binair wapen, dat geactiveerd kan worden door signalen op afstand… via 5G, misschien binnenkort 6G.

Dit wordt mogelijk gemaakt door grafeenoxide in de lichamen van mensen [die gevaccineerd zijn] – die geïnjecteerd zijn met de valse covid-vaccins, waarvan sommige grafeenoxide bevatten, een zeer elektromagnetisch gevoelige stof die zal reageren op de 5G microgolven.

Pfizer’s Bio-n-Tech vaxx = bio nano tech, of bio neuro tech…en mRNA – een computerprogramma – “modus” RNA – zal mensen zeer kwetsbaar maken voor 5G. Als mensen zijn we bio-elektromagnetisch, elektro-encefalogram – wat onze hersenen kwetsbaar maakt voor 5G manipulatie.

Astrid Stuckelberger: “Het hacken van de geest staat centraal in wat er gaande is.”

Dr. James Giordano: De hersenen zijn het slagveld van de toekomst

Het “Havana-syndroom” is een van de hersenmanipulaties die voor het eerst verscheen in 2016 in de Amerikaanse en Canadese ambassades in Havana, Cuba. Sindsdien heeft het syndroom zich op veel andere plaatsen voorgedaan – in Peking, Moskou, Servië…

Wij mensen zenden golven uit – zowel “liefdesgolven” als “woedegolven” – onze stemmingen worden uitgedrukt in elektromagnetische golven.

Gecontroleerde oppositie die praat over virussen, covid, mRNA, PCR-tests, de vaccinatie die allemaal terug kan komen… dat is hun plan – het plan van het Beest, het in stand houden van een absolute fraude.

Mike Adams:

“We zien de complete perversie van de wetenschap die de geloofwaardigheid van de wetenschap en de geneeskunde zal vernietigen. – Er is geen isolaat van SARS-Covid-2, dat is er nooit geweest – het is een totale fraude.”

“Terwijl de volgende pandemie wordt uitgerold – en steeds meer mensen het slachtoffer worden van deze fraude – ontvouwt zich genocide voor onze ogen.”

Wij, het Volk, mogen dat niet laten gebeuren; we moeten deze oorlog winnen.

Dit zijn de geparafraseerde laatste woorden van Astrid Stuckelberger –

“We gaan nu een moeilijke tijd tegemoet, dit kan wel 6 maanden per jaar duren… wie weet. Zorg dus goed voor uzelf. Als u goed op de hoogte bent, bent u beter voorbereid op wat er kan komen – en zorg voor de ouderen en de kinderen. Ik maak me zorgen om de kinderen. Ze gaan achter de kinderen aan…”

“Er is al een waarschuwing: in Noorwegen moeten ze alle jongeren vaccineren… Neem helemaal geen vaccin, ze proberen je allerlei gewone vaccins te verkopen – neem ze niet, het zijn allemaal nep mRNA-vaccins…”

Eindigend met een positieve noot: “Ik denk dat we beschermd zijn voor wat we zijn …”

Bekijk het volledige interview hieronder.

Door: Dr. Astrid StuckelbergerMike Adams, en Peter Koenig

Via: Globalresearch


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Nu buigen zij zich letterlijk neer en aanbidden Baäl recht voor onze ogen



Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel200 miljard stukjes DNA gevonden in een enkele dosis covid-injectie van Pfizer
Volgend artikelCardioloog verwacht dat meer wielrenners vanwege hartproblemen zullen moeten opgeven
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

39 REACTIES

 1. Die WHO komt regeringen heel goed uit, kunnen ze zich achter verschuilen als het nodig is. Ondertekening van dit verdrag is slavernij. Stemmen gaat geen fluit uitmaken, wel mensen “proberen” bewust te maken. Al zal dat heel lastig worden, het interesseert ze n.l. geen fluit.

 2. “De huiveringwekkende geheime agenda van de VN en de WHO: Totale onderwerping van de mensheid door middel van een “Wereldwijde Gezondheids Dictatuur””

  We staan erbij en kijken ernaar.

 3. En wanneer staat de BEVOLKING ook eens op ?wij ook ik zitten het te lezen ! en denken dus allen maar het zal wel maar straks is het DE WERKELIJKHEID en dan ? is het gedaan kom op mensen we moeten er nu echt wat aan gaan doen en niet blijven zitten G V D

  • Je hoeft helemaal niet op te staan om iets te doen. WEIGEREN is het allerbelangrijkst. Het begon bij de prik: weigeren! De volgende héél belangrijke stappen Digitale ID en CBDC: weigeren! Om de laatste 2 gaat het, hiermee kunnen ze ons definitief opsluiten in 15 minuten steden. Dus de belangrijkste manier van demonstreren is weigeren! Zeg nee, ik doe niet mee! Alle andere dingen die nu gebeuren zoals Woke, immigratie, oorlog en klimaat is om ons af te leiden en ons te verdelen (verdeel en heers), laat je niet afleiden. Focus en weiger.

 4. Starlink: Indrukwekkende video toont de 5.000 satellieten van Elon Musk rond de aarde

  Wat baart de deskundigen zorgen?

  Indrukwekkende video toont de 5.000 Starlink-satellieten van Elon Musk die de hemel vullen. Kleine oranje stippen vertegenwoordigen de satellieten die in een baan om de aarde draaien.

  Hoewel het wordt geprezen omdat het internet naar het door oorlog verscheurde Oekraïne heeft gebracht, zou het door SpaceX gebouwde Starlink-netwerk binnenkort het zicht op de hemel kunnen blokkeren, waarbij zo’n 9.000 sterren zichtbaar zijn vanaf onze planeet. >>>

  https://warnews247.gr/starlink-entyposiako-vinteo-deichnei-tous-5-000-doryforous-tou-elon-musk-gyro-apo-ti-gi/

  *

  Netwerk radarsatellieten vormt enorm controle grid van iedere vierkante meter op aarde

  ‘Zendmasten’ in de ruimte ontwikkeld waarmee iedere smartphone op aarde kan worden gevolgd (en afgeluisterd) – ‘Helft van de wereld is al 5G’ – ‘Complete industrieën (zoals datacenters) verhuizen de komende jaren naar de ruimte’

  Het wereldomspannende digitale netwerk dat noodzakelijk is om de hele wereldbevolking 24/7/365 te kunnen volgen, controleren en aansturen – de diepste wens van totalitaire regimes en organisaties zoals het WEF, de EU en de VN/WHO – is volop in opbouw. Eén onderneming heeft de grootste constellatie radarsatellieten ooit ontwikkeld, die onafhankelijk van het weer dag en nacht met een resolutie van 50 cm. kunnen zien wat er op iedere willekeurige plek op aarde gebeurt. Een ander bedrijf bouwt ‘zendmasten’ in de ruimte, die zonder aanpassingen aan software of hardware contact kunnen maken met iedere smartphone op aarde. De meesten hebben het nog altijd niet in de gaten, maar het zal niet lang meer duren voordat we geen enkele vorm van privacy meer hebben.

  Op dit moment cirkelen er zo’n 3500 satellieten in de ruimte, maar dat worden er in razendsnel tempo meer. 75% van dat aantal is in de afgelopen 3 jaar gelanceerd, met name door SpaceX. De snelle toename is mogelijk omdat de satellieten steeds kleiner zijn geworden – van de omvang van een bus tot circa een schoenendoos -, en de kosten daarom fors zijn gedaald. Daardoor kunnen er in de komende jaren vele tien- tot honderdduizenden satellieten worden gelanceerd. >>>

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/netwerk-radarsatellieten-vormt-enorm-controle-grid-van-iedere-vierkante-meter-op-aarde/

  • U gelooft dat satellieten bestaan?
   Heeft u daar ook echte (!) foto’s van?
   En heeft u dan ook een verklaring voor het feit dat wij hier op aarde deze “geweldige stukjes techniek” niet kunnen zien?
   En hoe deze “satellieten” in staat zijn om hun baan om onze genaamde aardbal vast te houden?
   Hoe zij in staat zijn om alle zogenaamde ruimte-puin te omzeilen.
   En hoe… en hoe… en hoe… ach ik hou maar op

   Tis gewoon belachelijk dat ik dit soort reactie nog moet schrijven.
   Wat een wereld…

 5. Dit is al een hele tijd bekend. Ook de Alternatieve Media deden er niets mee. Hier ook nooit een piep. VaccinVrij van Door Frankema heeft wel regelmatig pogingen ondernomen om dit onder de aandacht te brengen. Feit is dat 99% van de mensen dolgraag onder het juk van de tyran wil zitten, ook al zeggen ze dat niet hardop.

  • Volgens de Amerikaanse publiciste van Canadese afkomst dr. Naomi Wolf (1962) en auteur van o.a. ‘Pfizer Documents Analyses Reports’ uit 2023 is inmiddels 50% van de Amerikaanse bevolking ontwaakt en voor Europa zou het percentage 40% bedragen.
   Zoals bekend zwijgt de door Bertelsmann, DPG Media & Mediahuis aangestuurde Mockingbird press/ newspeak/ msm als het graf over het mondiale ontwakingsproces en mensen met een andere mening worden nog altijd rücksichtslos weggezet als extreemrechtse homohaters, antisemieten & holocaustontkenners. Zo lang het nog duurt.

 6. “om de internationale samenwerking, coördinatie, governance en investeringen te versterken die nodig zijn om een herhaling van de verwoestende gevolgen van COVID-19 voor de gezondheid en de sociaaleconomische situatie te voorkomen”

  De veroorzakers zijn dezelfde lieden die nu dit soort achterlijke verdragen tekenen, in plaats van met schaamte kluizenaars te worden…

  Depopulatie als antwoord op voedsel tekorten: logisch….maar dan het liefst anderen depopuleren…

  5G : geluidsgolven kunnen vanalles slopen, bij explosieven in de mijnbouw word een schokgolf, welke feitelijk een trilling is gebruikt om rotsen en gesteende te verbrokkelen ….de trilling laat het steen scheuiren.

  Bij ultrasoon word er op moleculair niveau getrild waardoor deeltjes die aan een voorwerp zijn gehecht los komen….er komt daarbij warmte vrij….

  De magnetron doet een beetje hetzelfde, trillingen brengen die iets enorm warm maken.

  Wat weerhoud regeringen / machten ervan om mensen in groepen te vernietigen door ze te koken, door ze met geluidsgolven te vernietigen. Ook die wapens zijn er al….kwestie van wachten op een machtsgeile idioot die ze tegen anderen gaat gebruiken.
  Stel je poortjes voor waar je door moet voor reizen, eten te kopen of wat dan ook, gezichtsherkenning verteld of je ingespoten bent of gechipt, en als je om welke reden dan ook op een zwarte lijst staat kan je bij zo een poortje worden opgepakt of worden ingespoten of zelfs worden kapotgemaakt. En iedereen die het ziet zal nog verder wegkruipen en geen protest meer durven te uiten.
  Als er geen totale chaos komt zal dit het lot van ons mensen geregeerd door gedrochten zijn…..

  Gisteren zei iemand mij dat hij niet wist waar nog op te moeten stemmen, geen vertrouwen meer door het constante bedriegen en beleigen van politici. Sommigen denken op Omzicht te moeten stemmen vanwege zijn werk bij de toeslagen ouders….maar is het niet de taak van parlementsleden om de regering te corrigeren, om zaken die verkeerd lopen te corrigeren via parlementaire macht? Als het verafgoden van iemand die het werk doet dat bij de functie hoort het resultaat is dan is niets doen en zakken vullen een bijkomstigheid….

  De norm is dat Omzicht zijn werk heeft gedaan welke hij in de positie als kamerlid HOORDE te doen en de rest niet. Door nu een politieke partij te hebben sloopt hij de balans en gooit eigenlijk ene deken van stilte over de partijen die in het verleden een puinhoop hebben gemaakt van onze wetten en normen. Omzicht doet wat in Frankrijk door Eric Zemour ook gebeurde met , de macht weghouden bij de oppositie door met een nieuwe “middle of the road” partij te komen…..gevuld met falers uit de coulissen van andere regerings partijen…

  Zo blijft het allemaal hetzelfde gaan en komt er geen omslag. Omzicht is geen oplossing maar een noodsprong voor de achterkamertjes. Het zal niet baten maar herstel steeds moeilijker en op ene punt onmogelijk maken. eerst het tuig voor de rechter en dan pas verkiezingen en nieuwe parlements leden, in een schoongemaakt huis.

  Als er een God is, laat deze dan op 14 oktober het Ahoy in Rotterdam met een bliksemstraal uitbranden met het Groen links tuig en het PVDA pedovolk erin….als er vies volk is in de politiek dan is het die groep wel, de drugsbaronnen van het CDA en de corrupte bende bij de VVD mogen natuurlijk ook door God worden gestraft, maar dat GL/PEDOtuig….

  Dit land heeft een keiharde revolutie met de nodige koppen die rollen nodig om de 21ste eeuw nog te kunnen overleven. De “leiders” ( hierna kolereleiders met klemtoon op de D) die we hebben werken voor een vijand die ons dood wil, niets meer, niets minder…

  Stembusgang; is je eigen doodvonnis ondertekenen. Je kan een keer PVV proberen maar de macht die in de ministeries zit van de tuig partijen zal ieder PVV initiatief laten doodbloeden. Eerst ruimen en koppen laten rollen, en dan kun je zaken redden en een land nog ene toekomst geven. anders is het een drijvend vergiet blijven dichthouden, zinken komt toch wel.

  Een land dat niet zelfstandig kan bestaan is geen land maar een gunst, een bedelaar, de slaaf van anderen…

 7. Voor de liefhebber: emigratiebeurs in Zwolle op 7 oktober, de kampioenen spuitgraag en neerknuppelen van je eigen bevolking en boegbeelden van vrijheidsberoving en lockdown en geld blokkeren en uitsluiting Canada en Australië zoeken mensen die er willen werken, blijkbaar doen de immigranten uit andere werelddelen toch wat minder dan gedacht….7 oktober zijn ze in Zwolle en vertellen ze over hoe mooi het bij hun is…..huicheldag….

  Ook Zweden staat hier op de beurs, met de tekst dat er grote economische ontwikkelingen plaats vinden in Zweden en dat Nederlanders erg gewild zijn in Zweden….voor wat ik weet is de economie daar aan het instorten maar goed, wie ben ik…ook daar is immigratie uit andere werelddelen niet helemaal wat men dacht dat het zou kunnen zijn….vooral explosieven experts en mensen met een bewakings achtergrond zijn gewild, verkeersregelaars en brancard dragers ook…..
  een beetje3 contrast met het inzetten van het leger ginder achter maar goed, het zal een prachtig land zijn zonder bepaalde bevolkings groepen….als ze nou eens alle Nederlanders die naar Zweden willen een goed aanbod doen, dan ruilen we van plek en mogen hun het afval uit de rest van de wereld in Rotterdam en Amsterdam en wassenaar parkeren…is dat iets?

  als emigratie nu eens een paspoort was en ene stuk grond dat geschonken werd in ruil voor het helpen schoonmaken van een vervuild land…? voor een paspoort, een stukje grond en een houten hokje wil ik wel afreizen, hier is geen toekomst. Met mij denk ik een half miljoen Nederlanders die direct naar Zweden en Noorwegen zouden vertrekken als er geruild kon worden en de start een beetje aanlokkelijk was….wie iets te verliezen heeft zal ervoor knokken toch….nu zijn het grotendeels de middenklasse lui met erfgeld die deze stap kunnen maken….

  Wat de aantrekkingskracht op dit moment is van zweden weet ik niet, maar met de juiste aanbieding zou Zweden wel eens een plek kunnen worden voor mensen die willen aanpakken en niet enkel mosseltuig ten dienste zijn…

  att rengöra Svenska…..CALL HOLLAND, HIRE THE DUTCH, PROVIDE GUNS AND AMMO TO THE DUTCH, PAY THE DUTCH WITH LAND AND HOUSE….WE CLEAN YOUR HOUSE….WE CLEAN YOUR STREETS PRETTY DAMN GOOD.

  att rengöra Svenska, you have a chance for a future, the Netherlands has not.

  • Duchesne september 30, 2023 Bij 13:24

   Ze geloven in hun eigen ‘droom’ en bewegen voornamelijk als sekteleden in eigen kring de ze als zodanig niet herkennen als kwaadaardig t.0. andere mensen, wat eenmaal in de hoofden van de ‘linkse’ idioten gefuisterd is komt er bijna niet meer uit, daar is een hevig, intensief deprogrameer programma voor nodig om deze hersenspoeling van sekteleden ongedaan te maken.

 8. Globalisten dragen een symbool van onze slavernij

  Het embleem van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) is een symbool van de grote reset

  Tekens en symbolen regeren de wereld

  Het SDG-embleem (Sustainable Development Goals) doet de ronde bij alle gebruikelijke verdachten die deze iconische badge dragen. Dit logo wordt gepromoot door de Verenigde Naties om hun beleid te vertegenwoordigen om een ​​wereldregering in te schakelen (LINK). Het dringt door tot de mainstream en binnenkort zal iedereen het zien. >>>

  https://www.henrymakow.com

 9. Dr. James Giordano: De hersenen zijn het slagveld van de toekomst
  Dat is nu al zo
  De mindcontrol conspiracy is er al sinds de late jaren 70
  Non lethal weapon development vanaf de jaren 90
  Voice of god in iraq, pain ray in de usa demonstraties
  De grafeen en nanotech en Reagans “Decade of the brain” is ook al vanaf de jaren negentig
  Dan heb je nog van die knetter gekke mensen
  Die gaan vechten in algerije en syrie door zich daar op te blazen of slachtingen aan te richten onder burgers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in