Ze proberen het niet eens meer te verbergen. Tijdens de openingsceremonie van de Commonwealth Games (Gemenebestspelen) in Birmingham, Engeland, op 28 juli, werd een reusachtige mechanische stier met gloeiende rode ogen uitgerold in het midden van het Alexander Stadion. De stier was ongeveer 10 meter hoog, en het duurde meer dan vijf maanden om hem te bouwen. Hij had de bijnaam “Raging Bull” gekregen, en hij deed alle menselijke deelnemers aan de voorstelling absoluut in de schaduw staan. De “heldin” van de openingsceremonie, een personage dat Stella heette, kalmeerde het schepsel, en toen verzamelden alle menselijke artiesten zich rond de reuzenstier en begonnen er letterlijk voor te buigen en hem te aanbidden. Ik heb de laatste jaren al heel wat vreemde dingen gezien, maar zoiets als dit heb ik nog nooit gezien, schrijft Michael Snyder.

In totaal nemen 72 landen deel aan de Gemenebestspelen, en deze openingsceremonie werd dus op ontelbare televisieschermen over de hele planeet bekeken.

De symboliek in dit “ritueel” was van tevoren goed gepland, en de organisatoren wisten precies waar zij mee bezig waren.

Maar zij rekenden er ook op dat de overgrote meerderheid van de bevolking niet bewust zou opmerken wat er eigenlijk aan de hand was.

De stier is altijd een symbool geweest van een oude godheid uit het Midden-Oosten die bekend stond als “Baal”. Het volgende komt van Christianity.com

In artistieke voorstellingen en archeologische vondsten nam Baäl de vorm aan van een stier of ram en had hij associaties met vruchtbaarheid.

Deze god versloeg ook, blijkbaar volgens de Kanaänitische overlevering, El en had associaties met de zon en de donder. En van alle vreemde goden waarmee de Israëlieten in aanraking kwamen, leken zij het meest te worstelen met de verering van deze.

Als wij duizenden jaren terug konden gaan en een reusachtige stier met gloeiende rode ogen konden uitrollen voor de mensen van het oude Midden-Oosten, dan zouden zij onmiddellijk begrijpen wat er aan de hand was.

  Laten we het over de maan hebben

Niemand zou hen hoeven te vertellen dat het een beeld van Baäl was en dat het de bedoeling was dat zij het aanbaden.

Een artikel dat op WorldHistory.org geplaatst is, geeft in detail de periode weer waarin het symbool van de stier voor het eerst in verband gebracht begon te worden met Baäl…

Baäl Hadad ontstond in Mesopotamië onder de namen Adad in het noorden en Iskur in het zuiden. Hij wordt reeds vermeld in de tijd van het Akkadische Rijk (2334-2218 v. Chr.), maar werd populairder na de val van de Derde Dynastie van Ur (2047-1750 v. Chr.) tijdens het Eerste Babylonische Rijk (ca. 1894 tot ca. 1595 v. Chr.). Toch was hij in die tijd geen belangrijke godheid en werd hij vaak geassocieerd met de stormgod Ninurta als ondergeschikte of met de grote god Enlil als een soort persoonlijke secretaris. Het was echter in deze tijd dat hij in verband gebracht werd met de stier als zijn heilig dier, dat later een prominent aspect van zijn iconografie zou worden.

Het is ook interessant op te merken dat de oude godheid die bekend stond als “Moloch” of “Molech” ook vaak door een stier werd voorgesteld

Naast seksuele rituelen omvatte de verering van Moloch ook kinderoffers, of “kinderen door het vuur halen”. Men gelooft dat de afgoden van Moloch reusachtige metalen beelden waren van een man met een stierenkop. Elk beeld had een gat in de buik en mogelijk uitgestrekte onderarmen die een soort schans naar het gat maakten. In of rond het beeld werd een vuur aangestoken. Baby’s werden in de armen van het beeld of in het gat gelegd. Wanneer een echtpaar hun eerstgeborene offerde, geloofden zij dat Moloch zou zorgen voor financiële voorspoed voor het gezin en de toekomstige kinderen.

  VIDEO: Dilbert-bedenker Scott Adams waarschuwt blanken 'ga als de donder weg' van zwarten, nu uit enquête blijkt dat ze niet 'oké' zijn met blank zijn

Met dat alles in gedachten zou ik graag willen dat u deze video bekijkt van het moment waarop de reusachtige mechanische stier in het midden van het Alexander Stadion werd uitgerold…

Naar verluidt werd er muziek van Black Sabbath gespeeld toen het kolossale beest naar buiten werd gebracht.

Het zou al erg genoeg geweest zijn als men het daarbij had gelaten.

Maar zoals u op deze video kunt zien, verzamelen alle menselijke artiesten zich rond de stier en beginnen er letterlijk voor te buigen…

Neemt u mij in de maling?

Waarom moeten zij een of ander ongelooflijk bizar ritueel uitvoeren waarbij zij zich voor het beest neerbuigen?

Het is kennelijk de bedoeling dat wij begrijpen dat de artiesten de stier aanbidden.

Als mensen uit het oude Midden-Oosten naar dit schouwspel zouden kijken, zouden zij het onmiddellijk identificeren als Baäl-verering.

Nadat de stier tot bedaren is gebracht, worden op een gegeven moment drie vrouwen opgetild om bovenop de stier te rijden.

Toen ik dit zag, moest ik onmiddellijk denken aan een passage uit Openbaring hoofdstuk 17

3 Toen voerde Hij mij in de Geest weg in de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, dat zeven koppen en tien horens had. 4 De vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en versierd met goud en edelgesteente en parels, terwijl zij in haar hand een gouden beker had, vol gruwelen en de vuiligheid van haar seksuele onzedelijkheid. 5 Op haar voorhoofd was een naam geschreven:

MYSTERIE,
BABYLON, DE GROTE,
DE MOEDER DER HOERERIJEN
EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE.

6 Ik zag de vrouw, dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der martelaren van Jezus.

Toen ik haar zag, verwonderde ik mij zeer.

Een van de omroepers op de televisie suggereerde dat deze reuzenstier een vaste plaats in Birmingham zal krijgen als de spelen voorbij zijn.

  WEF wil AI gebruiken om censuur van "desinformatie" te automatiseren

Ik heb daar geen bevestiging van gezien, maar het zou uiterst alarmerend zijn als het waar is.

De elite houdt ervan om openingsceremonies, prijzenshows en andere openbare spektakels te gebruiken om ons mentaal en emotioneel te conditioneren.

En wanneer zij dit soort stunts uithalen, weten zij dat slechts een zeer klein deel van de bevolking ooit bezwaar zal maken.

Wij leven in zeer vreemde tijden, en ik geloof dat zij alleen nog maar vreemder zullen worden.

Helaas is de overgrote meerderheid van de bevolking nog steeds in een diepe doodsslaap.

Zij hebben geen idee waar de elite mee bezig is, ook al gebeurt het vlak voor hun ogen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dit wordt te ECHT, waarom praat niemand hierover?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOverzicht van de bloedige Oekraïense aanvallen op burgers in Donetsk op 4 augustus (Video’s 18+)
Volgend artikelStop de boosters! 6 tot 42 keer hoger risico om aan de gevolgen van vaccinatie te sterven
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

82 REACTIES

 1. En dat samen met de audiëntiezaal van het Vaticaan en de opening Olympische Spelen dan weet je dat de wereld in de handen van het KWAAD ligt.
  Voor de toekomst van de wereld op korte termijn betekend dit heel veel kommer en ellende.

 2. Dit gaat gewoon bijna ongemerkt voorbij, het handjevol mensen die dit herkennen worden niet serieus genomen of het interesseert ze niet. Zoals met de rest van wat er allemaal gebeurd, het laat ze koud of geloven het niet. Er is een gezegde geloof ik dat beweert dat de massa dom is, en zo is het.

  • “The ruling class at present, has the schools and press, usually the Church as well, under its thumb. This enables it to organize and sway the emotions of the masses, and make its tool of them.”
   -Albert Einstein

   • Je vergeet de belangrijkste eerste zinnen.

    “The minority, the ruling class at present, has the schools and press, usually the Church as well, under its thumb.
    This enables it to organize and sway the emotions of the masses, and make its tool of them.” – Albert Einstein

    “De minderheid, de heersende klasse van dit moment, heeft de scholen en de pers, en meestal ook de kerk, onder de
    duim. Dit stelt haar in staat de emoties van de massa’s te organiseren en te beheersen, en er haar werktuig van te
    maken.” – Albert Einstein

  • Je hebt gelijk Barry ; intelligentie is schaars, schaarser dan spierkracht. Ik wijk nu even af van het onderwerp maar het is het bijvoorbeeld terecht dat iemand met een intelligent beroep (advocaat, dokter etc…) meer uitbetaald krijgt dan iemand die een beroep uitoefent waarbij louter fysieke kracht komt kijken. En dit is een van de verklaringen waarom communisme niet werkt, hoge scholen werden in de voormalige Sovjet-unie gesloten (om inkomensverschillen te voorkomen) hetgeen ertoe leidde dat er geen expertise meer was en de communisten daardoor een beroep moesten doen op andere (lees: kapitalistische) landen als er zich bijvoorbeeld technische complicaties voordeden. Ik wijk hier af van het onderwerp maar het is maar om, middels een voorbeeld, je gelijk te bevestigen dat de massa niet al te intelligent is. Trouwens, in de voormalige Sovjet-unie werden Stalin en Lenin verafgood en naar verluidt heerste er een uiterst demonische sfeer.

    • Da,s wel heel erg generaliserend, Truth. ik zou niet graag in je schoenen willen staan met zo een pessimistische visie (laat je niet zo beïnvloeden door de media). Ik ben wel al goed geholpen door advocaten en dokters en anderen zijn er ook goed door geholpen (en nee ik ben niet rijk). Je generalisatie slaat in deze de plank dus mis. En je “pakt” me op slechts VOORBEELDEN die ik geef van intelligente beroepen. Niet te bestrijden feit blijft het hoofdthema van mijn betoog, namelijk dat het een feit is dat intelligentie schaarser gezaaid is en daardoor kostbaarder Is dan spierkracht.

  • Ja ik wordt van alle media internet af gegooid om dat ik dat ruim twee jaar aan het vertellen maar ik heb goed nieuws ik doe en zal niet mee doen ik blijf leven op een normalen menselijke manier en zij die meegaan met de elite zullen een afschuwelijk leven tegenmoet gaan en eerlijk ik gun het ze ook nog.

 3. Ze zijn vergeten de leeuw en de beer aan het eind om de stier en de elite te pakken. Doe je de elite, de politicis en de rijkere mensen in de romaanse circus voor de spektakel voor de volk!

 4. Van deze tijd zal later worden gezegd: Zij die hun leven wilden redden verloren het en zij die hun leven (baan, inkomen) verloren, zullen het redden. Al wie volhard tot het eind, zal het halen.

 5. Het lijkt mij dat als de mensen meedoen en dit dan zogenaamd spelen, eigenlijk gewoon al echt meedoen.
  Dit is een soort van “Wij gaan doen alsof”. Het werkt echt door. Dit is een manier om mensen te conditioneren. Het gewoon maken door te zeggen. Wij gaan doen alsof. Net zoiets als maar een fictioneel ballonnetje in de lucht te laten opgaan, door een foute idee te introduceren. Een idee waarvan gezegd wordt dat het maar een niet serieus bedoeld idee is.
  En dat idee later wel wordt uitgevoerd.

 6. Die stieren bij de Stock Exhanges dienen als kenmerk voor de Bull-Market,een stijgende lijn in koersen.
  Het omgekeerde is de Bear Market, een achteruitgang van de koersen.
  Meer is er niet over te melden.
  Blijf sceptisch.

  • Kan best kloppen, maar dit gedrocht in een arena in Manchester is geen beurs symboliek.
   Hier worden overduidelijk occulte rituelen als een ‘normaal’ beschouwd, en het karakter van dit pandemonium is helemaal op conditionering gericht.
   Opening van CERN, opening van Gotthard tunnel laten echt geen ruimte voor twijfel. Communisme is nu eenmaal de exponent van satanisme pur sang.
   Overigens is vrijwel alle kunst vanaf pakweg 1900 cultureel marxistisch van aard, en het meest idiote eraan is dat de overgrote meerderheid van de desbetreffende ‘kunstenaars’ zelf geen enkele notie hebben dat zij allemaal in de leer van de Frankfurter Schule opgeleid zijn. Te stom en zelfingenomen om te merken dat ze ‘en masse’ in dit verderfelijk sociologische systeem werden ingevoerd…Niemand die daar een kwestie van maakte. Tja, als je daar een carrière in wilt hebben zul je je moeten conformeren…
   Heb dit zelf al vroeg in de gaten gekregen als jonge student aan de kunstacademie, en ook nadat ik afgestudeerd was. En geloof me maar dat je het voor je kiezen krijgt, wanneer je laat merken dat je daar een faliekant tegenstander van bent.
   Ik zou er zo een ‘schampschrift’ over kunnen schrijven

 7. .. ik zal jullie wat vertellen. In de Egyptian Spells is hun hiernamaals een – voor ons – onzichtbaar gebied in dit zonnestelsel met als hoofdstad Ôn – in de bijbel ‘Mystery-Babylon’. Na hun lichamelijk sterven krijgen zij een geesten-lichaam en verblijven daar. Het boek – de profeet – Amos legt uit hoe onze Originelen [onze oorspronkelijke lichamen voor de ziel : niet het huidige dat we hebben op deze gevangenisplaneet] gevangen worden gehouden in Mystery-Babylon , en hoe , om de huidige situatie in stand te houden , de geesten iedere dag [een bepaald aantal van-] onze vrouwelijke Originelen misbruiken – lees : verkrachten. Die geesten zijn dus corrupte adam-zielen zoals de oude egyptenaren die hun lichaam daar verkregen. Het boek zegt ook dat wannéer wij begrepen hebben wat daar bedoeld wordt , het afgelopen is met ’the bulls of Bashan upon their beds’ (bashan = schaamtevol) . Vandaar dat deze vrouwen met kettingen aan de bull zaten , ‘licht en liefde aan hem gaven’, en op hem reden (andersom kon niet). De Cabal weet heel goed dat niemand hun Ritueel begrijpt — en ze zijn daar ongelooflijk trots op. Too Bad voor hen dat we t wél begrijpen : want het is nu snel afgelopen : deze aarde en ook hun kwade regio is spoedig klaar en het eden paradijs [-in de andere werkelijkheid] gaat weer beginnen.

 8. Veel zijn met hun openbaring[] hier rijp voor het zothuis!
  Alleen die pedo paters zijn 100% waarheid, de rest zijn wappie verhalen, haha

   • Laat ze dat maar denken… Eens simpel in de spiegel kijken en kijken wat de mens doet…En u beseft dat de mens geen natuurlijke evolutie is

   • Beste Mensen

    Weet iemand hoe Satan eruit ziet ?

    Of de Aap daarvandaan afstamt

    Twijfel geval
    Misschien wel
    Misschien niet

    En of de mens van de Aap afstamt
    Idem dito
    Twijfel geval

    Satan is wel de Vader van
    God & de Duivel
    God betekend : Het Zoete Tong Spreken
    Duivel betekend : Het Zure Tong Spreken
    Of andersom
    Munt eenheid Kop of Munt
    Kop vertegenwoordiging status aanduiding
    Munt waarde aanduiding
    Èèn zijde blanco betekend
    Munt is waardeloos

    Het Indianen term gespleten tong
    Spreken
    Betekend : Niet wijs kunnen worden welke gedeelte word vertegenwoordigd uitgebeeld via de uitspraken

    Gespleten tong betekend ook een Lafaards tong

    U bent het Kind
    U bent de Zoon
    U bent de Dochter
    U bent de Vader
    U bent de Moeder
    U bent de Heilige Geest

    Zoekt naar Uzelf en vind Uzelf
    U bent Alles
    U vertegenwoordigd alles

    Daarom
    Kent Uzelf
    Vind Uw positie op dit moment van uitbeelding
    U bent de Heiligheid zelve

    Dank U

   • Nee ik niet want een aap is daar veel te slim voor en mag je daarom ons niet mee vergelijken de mensheid zijn varkens ze vreten en slapen en laten harde scheten en de rest is allemaal bijzaak.

    • @jcoolen – Aan de hand van je eigen uitspraken, zou je toch dienen te begrijpen waarom het ´nodig is´ om het gros van de mensheid uit te roeien?!! Onbegrijpelijk dat je je er zo druk om maakt.

  • @Jossi Wel erg simpel uw uitleg, misschien tijd om zelf de zottekap eens op te zetten?
   Allez, doe eens wat research, en er zal een grote zwarte beerput voor u opengaan.

 9. Als ik mij niet vergis, en er zijn beslist personen die de film exodus gezien hebben.
  Toen mozes de berg horeb op ging om de 10 geboden te ontvangen, waren de volgelingen van Mozes onder in het dal begonnen aan een afgod van hun goud, en wat voor dier was het ? Een stier , als ik mij goed herinner. Ik moet de bijbel is raadplegen, er zal in het derde boek van de bijbel een verslag staan over de uittocht uit Egypte, en dan nog in Griekenland die stier van Minos in het doolhof, wat ik zou denken dat de afbeelding van een “STIER ” een afbeelding is van het kwaad.

  ( er zijn beslist lezers van FN. die beter zijn als ik in het vinden van de juiste informatie, ik zou het op prijs stellen als iemand mij en de andere lezers de informatie kunnen bezorgen zodat we de waarheid onder ogen zullen zien.)

  Ook de afbeelding van satan met zijn horens is als een stier.

  Als je weet hoe het “Kwaad ” uitziet, kan je het verslaan !!!!!

 10. René ,Ik weet veel over afgoderij ,maar dat kan ik niet allemaal neerknallen ,occult esoterisch .de kerk mensjes zijn de domste op aarde, ik heb ze willen helpen maar See No Evil, Hear No Evil ,is hun motto

 11. Toch is het hele verhaal een grote onzin.
  Het zijn de Gemenebestspelen en India is lid van de Gemenebest. In india is de koe nog voor de meeste een heilig dier.
  Deze koe heeft dus niets maar dan ook niets met De god Baäl te maken.

 12. Het Watermantijdperk en de opkomst van een Vrouwelijk Christusbewustzijn…….

  Dit is een jaar van historisch belang, voor jullie als volkeren op Aarde – jullie beginnen het Watermantijdperk, de Gouden Eeuw van Aquarius, en voelen de terugkerende energieën van het bewustzijn van de Vrouwelijke Christus.

  Het jaar 2021 is een Brug: uit het oude bewustzijn naar het nieuwe. Nu jullie je eerste stappen zetten op deze brug, op weg naar de overkant, worden jullie nog omringd door de echo en energieën van het afgelopen jaar. Jullie zullen de gebeurtenissen en energie van 2020 nog tot op zekere hoogte moeten verwerken en loslaten.

  Januari was een bijzonder veelbewogen maand, met een sterke energie van ontsporing en chaos. Tegen het midden van het jaar staan jullie al halverwege de brug. Dan zijn jullie klaar om richting het einde van de brug te gaan, om de Nieuwe Realiteit binnen te treden. Als de Leeuwenpoort hier is, in augustus 2021, dan zullen jullie de ‘vorm’ waarnemen van jullie nieuwe levens op de Nieuwe Aarde in het Watermantijdperk.

  Je zult dus merken dat 2021 een jaar is waarin je geduldig moet zijn en moet vertrouwen op je innerlijke gids. Je zal in je Hart en Ziel voelen wat waar is voor jou. Je pad vind je niet in de verhalen en drama’s van 2021… en daar zullen er meer dan genoeg van zijn! Nee, Lievelingen, de weg naar voren vind je in je eigen Hart, in je eigen Vrede, Rust en Creativiteit. Vergeet niet dat het je doel op Aarde is om de Nieuwe Aarde te maken. Laat je niet afleiden door andere plannen! Weet wie je bent en waarom je hier bent!

  Het Watermantijdperk: de nieuwe 2.000-jarige cyclus van de Grote Cyclus van 26.000 jaar

  Het Tijdperk van Vissen begon ongeveer 2.000 jaar geleden. De Avatars of Leidende Energieën waren Yeshua (Jezus) en Maria Magdalena, die op Aarde kwamen als Leraren van de Heilige Eenheid van het Heilige Hart. Hun Missie was het voorbereiden van de Mensheid op de volgende cyclus, het Watermantijdperk. Dit Tijdperk wordt omschreven als een Gouden Eeuw van Vrede en Harmonie, de belichaming van het “Christelijke Bewustzijn” binnen de Grote Cyclus.
  https://www.nieuwetijdskind.com/watermantijdperk-opkomst-vrouwelijk-christusbewustzijn/

  The wheel of fortune in ascension 1940-1945
  Het proces van ascension in nature as karma’s arrives for better outcomes in behavior.

  https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=657

 13. Voor de baal buigen zal ieder die zich hiervoor buigt sterven de grote profeet Elia liet de 450 baalpriesters slachten of onthoofden er waren 2 altaren gebouwd een voor Elia en een voor de baalpriesters je kan het hele gebeuren lezen in het oude testament.Elia vraagt aan het volk Israel de vraag : indien God God is dien hem maar indien baal God is dien hem en de God die met vuur uit de hemel het stieroffer in brand steekt die is de ware God

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in