Lijkt het alsof u in een science fiction film leeft die u heeft gezien toen u jonger was? De wereld van vandaag lijkt op een verzameling van fragmenten uit dat genre die een dystopische en duistere toekomst voor de mensheid voorspelden. Ingestorte economieën, voedselrellen, brute gemilitariseerde politie, totale bewaking, en meedogenloze, steeds absurdere propaganda. Dit is niet langer een toekomstscenario, maar gebeurt nu in meer dan 100 landen over de hele wereld. Aangezien meer dan 90 landen nu gevaarlijk dicht bij het niet meer kunnen betalen van hun schulden zitten, kunnen we verwachten dat deze protesten zich zullen uitbreiden en intenser zullen worden, schrijft Eamon McKinney.

De tragische situatie in Sri Lanka is een voorbode van wat komen gaat. Voedsel- en energietekorten brengen nog meer schade toe aan economieën die reeds verwoest waren door de Covid-zwendel. In werkelijkheid is er geen echt tekort aan voedsel of energie. Het is het ineenstortende financiële systeem en de daarmee gepaard gaande inflatie die de voornaamste oorzaak is van wat snel een wereldwijde crisis aan het worden is. Veel oorzaken en boosdoeners zullen de schuld krijgen van wat komen gaat, maar men moet erkennen dat al deze problemen op één bron terug te voeren zijn. En, dit is allemaal geen toeval, het is de zoveelste zet in het plan van de Globalisten voor de “Grote Reset”. Als Covid fase één was, is Voedsel fase twee.

De Grote Reset vereist de vernietiging van de economieën en samenlevingen zoals wij die kennen. Voor de Globalisten gaat het erom de controle te behouden na de onvermijdelijke en waarschijnlijk op handen zijnde ineenstorting van het neo-liberale financiële systeem. Het uithongeren van de wereldbevolking tot onderwerping schijnt een voor de hand liggend onderdeel van dat plan te zijn. Dit is een toekomst waarin degenen die niet door het Covid-19 vaccin gedood worden, insecten zullen eten. Wat nog maar enkele maanden geleden als een wilde samenzweringstheorie zou zijn beschouwd, is nu moeilijk te ontkennen. Branden in meer dan 100 voedselverwerkende fabrieken in Amerika, tekorten aan babyvoeding, en de opzettelijke weigering om Amerika’s eigen overvloedige binnenlandse energiebronnen weer op te starten zijn aanwijzingen voor de opzettelijke aard van dit plan. De eerste actie van Biden bij zijn verkiezing was het afsluiten van de oliepijpleiding uit Canada. Zonder betaalbare energie is er geen kunstmest, zonder kunstmest is er geen landbouw. De Amerikaanse boeren voelen zich sinds het aantreden van Biden onder druk gezet om niet te boeren. Dagelijks blijkt dat de regering nieuwe maatregelen uitvaardigt om het probleem nog te verergeren. Californië bijvoorbeeld heeft een nieuwe wet uitgevaardigd die onafhankelijke truckers de toegang tot Californische havens ontzegt. Onafhankelijke truckers vormen de meerderheid van de truckers en dit zal alleen maar tot meer chaos in de toeleveringsketen leiden, zoals men vorig jaar in de havens van L.A. heeft kunnen zien. De chaos hield maandenlang aan en was de oorzaak van een verdere vernietiging van duizenden kleinere bedrijven die geen voorraden konden krijgen. Incompetentie alleen kan dit niet verklaren.

  'Woke' Google verdedigt pedofielen: Het 'labelen' van kinderverkrachters als 'slecht' is 'onjuist en schadelijk'

Zoals met het meeste op de agenda van de Globalisten was dit jaren in de maak. De Rockefeller Foundation is een groot voorstander van het WEF, (als zij dat niet waren, zou het niet bestaan) De stichting schrijft al sinds 2020 over “het opnieuw instellen van de balans”. Dit is wat ermee bedoeld wordt. Volledige controle over de voedselvoorziening door de grote landbouwmultinationals. Frontman Bill Gates is nu de grootste eigenaar van landbouwgrond in Amerika, en koopt er snel meer op. Hij heeft geïnvesteerd in babymelk, en er is een tekort aan babymelk, hij heeft geïnvesteerd in landbouwgrond, en er is een tekort aan voedsel, hij heeft geïnvesteerd in vaccins, en er is een “pandemie”, en er is beloofd dat er nog meer pandemieën zullen volgen. Ziet u hier een patroon?

Rockefeller marionet en lange tijd Globalist handlanger Henry Kissenger zei meer dan 30 jaar geleden: “Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst de mensen; wie de energie beheerst, kan hele continenten beheersen; wie het geld beheerst, kan de wereld beheersen.” De Globalisten beheersen niet langer het wereldwijde monetaire systeem, alternatieve systemen aangedreven door China en Rusland hebben hen van dat monopolie ontdaan. Zij beheersen niet langer de energie van de wereld, zoals onlangs bewezen is door Rusland en Saoedi-Arabië. Het enige wat zij nog hebben is voedsel, waarmee zij de bevolkingen kunnen controleren.

Allen hebben het protest van de boeren in Nederland gezien tegen de door de regering voorgestelde landroof onder het voorwendsel van vermindering van de stikstofmeststoffen. De Nederlandse landbouwsector bestaat hoofdzakelijk uit kleine boerenfamilies met meerdere generaties. Zij zullen zich daar niet bij neerleggen, en hun protest heeft de steun gekregen van boeren uit de hele wereld die met dezelfde bedreigingen worden geconfronteerd. Dit voorwendsel om chemische meststoffen uit te bannen maakt deel uit van het 2030-plan van de VN, en van de Grote Reset. Elke voorstelling dat het een duurzame productie zou kunnen opleveren, is in duigen gevallen door de resultaten in Sri Lanka en Ghana. Beide landen werden onder druk gezet om kunstmest af te schaffen in ruil voor stimulansen, wat zij ook gedaan hebben. Nu zijn die eens zo productieve landbouwsectoren verwoest, waardoor deze ooit zelfvoorzienende landen gedwongen zijn levensmiddelen in te voeren met buitenlandse valuta die zij niet meer hebben. Er is geen onmiddellijke oplossing voor, hongersnood en verdere sociale onrust zullen onvermijdelijk volgen.

  12 jaar over de houdbaarheidsdatum: Kunt u het nog eten?

De Globalisten geven er de voorkeur aan langzaam te werk te gaan en hun plannen stap voor stap uit te voeren, zodat ze onopgemerkt aan de massa voorbijgaan. De tijd staat echter niet aan hun kant, de winter zal weldra in Europa aanbreken en de volle gevolgen van het absurde en zelfdestructieve Russische olie- en gasembargo zullen voelbaar worden. De Westerse wereld kan de benodigde olie en gas, die zij ooit betaalbaar uit Rusland kreeg, niet vervangen. Behalve de landbouw zullen huizen onverwarmd raken, de industrie zal gedwongen worden te sluiten en de inflatie zal de eerste levensbehoeften onbetaalbaar maken voor de meerderheid van het volk. De Globalisten zullen zeer spoedig de volle toorn voelen van de “nutteloze eters” die zij willen uitroeien.

Vóór de huidige boerenprotesten waren velen niet op de hoogte van het WEF of de realiteit van de voorgestelde “Green New Deal” die in de VN Agenda 2030 staat. Deze imperialistische fantasie wordt nu door steeds meer mensen begrepen, en buiten een handjevol uniforme klimaatalarmisten en -ideologen gaat niemand er meer in mee. De Globalisten hebben hun hand ernstig overspeeld en de macht en het gezond verstand van de “nutteloze eters” onderschat. De wereld zoals wij die kennen zal er in de komende jaren heel anders uitzien, maar die toekomst zal niet bepaald worden door de Globalisten. De beslissende factor zal zijn hoe snel de massa’s opstaan en de gemeenschappelijke vijand erkennen, Rusland is niet de vijand van het Europese volk, evenmin als China, de gemeenschappelijke vijand van de mensheid is veel dichter bij huis te vinden, in Davos, Brussel en Washington. Zodra genoeg mensen dit beseffen, zal de wereld een betere plaats zijn.

  Krokodillentranen voor de arrogante Hollywood-verraders

De Globalisten zijn niet te vrezen. Hun daden zijn lachwekkend en elke keer dat zij spreken geven zij zich verder bloot. Dat zij dachten dat zij de wereld de Grote Reset konden opdringen, toont aan hoe los van de werkelijkheid zij staan. De arrogantie waarmee Klaus Schwab en het WEF ons uitleggen hoe de toekomst eruit ziet waartoe zij besloten hebben, zal hun ondergang inluiden. Zij zijn aan het verliezen en hun agenda is aan het mislukken, als dat niet zo was, hadden zij al gewonnen. En, voor de Globalisten die hun ideeën uit Sci-fi films schijnen te halen, in de The Hunger Games wint het volk, en de elites kunnen zich nergens meer verbergen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Globalistische elites zien hun plannen voor de “Grote Reset” in gevaarVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOmdat zij incompetent zijn
Volgend artikelWat gebeurt hier? Plotseling waarschuwt het Duitse Ministerie van Volksgezondheid op Twitter voor ernstige bijwerkingen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. De parasieten zijn bezig de boel zo snel mogelijk en zo veel mogelijk te verkloten en te vernielen.
  Het is bijna niet te geloven.

 2. Insecten passen prima in een gevarieerde en gezonde voeding. Ze bevatten veel goede voedingsstoffen, zoals eiwitten, (onverzadigd) vet, ijzer en vitamine B. Je kunt alleen beter niet meer dan 45 gram per keer eten.

  ik heb dus een HEEL ander rapport gelezen.Als t gezond was hadden ze het niet voorgesteld.Ik heb dus gelezen dat het NIET gezond is.Op het net staat een clipje met een dooie sprinkhaan waar een parasiet uit kruipt.Dat wil je dus echt niet in je maag hebben.

 3. Dit bedoel ik dus.

  Wat zijn de nadelen van het eten van insecten?
  Veelal worden insecten in hun geheel geconsumeerd, maar ze kunnen ook verwerkt worden tot pasta’s of poeders. Insecten kunnen ziekmakende micro-organismen (schimmels, bacteriën, parasieten, enzovoorts) en giftige stoffen bevatten die bij consumptie een gevaar voor de gezondheid kunnen betekenen.

  • A parasitological evaluation of edible insects and their role in the transmission of parasitic diseases to humans and animals:

   Met ingang van 1 januari 2018 is Verordening (EU) 2015/2238 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 in werking getreden, waarbij het concept van “novel foods”, inclusief insecten en hun onderdelen, is ingevoerd. Een van de meest gebruikte insectensoorten zijn: meelwormen (Tenebrio molitor), huiskrekels (Acheta domesticus), kakkerlakken (Blattodea) en treksprinkhanen (Locusta migrans). In deze context is het ondoorgrondelijke probleem de rol van eetbare insecten bij het overbrengen van parasitaire ziekten die aanzienlijke verliezen kunnen veroorzaken bij hun voortplanting en een bedreiging kunnen vormen voor mens en dier. Het doel van deze studie was het identificeren en evalueren van de ontwikkelingsvormen van parasieten die eetbare insecten koloniseren in huishoudelijke boerderijen en dierenwinkels in Centraal-Europa en om het potentiële risico van parasitaire infecties voor mens en dier te bepalen. Het experimentele materiaal bestond uit monsters van levende insecten (laatste of volwassen ontwikkelingsstadium van een insect) van 300 huishoudboerderijen en dierenwinkels, waaronder 75 meelwormkwekerijen, 75 huiskrekelkwekerijen, 75 sissende kakkerlakkenkwekerijen in Madagaskar en 75 migrerende sprinkhanenkwekerijen. Parasieten werden gedetecteerd in 244 (81,33%) van de 300 (100%) onderzochte insectenkwekerijen. In 206 (68,67%) van de gevallen waren de geïdentificeerde parasieten alleen pathogeen voor insecten; in 106 (35,33%) gevallen waren parasieten potentieel parasitair voor dieren; en in 91 (30,33%) gevallen waren parasieten potentieel pathogeen voor mensen. Eetbare insecten zijn een onderschat reservoir van menselijke en dierlijke parasieten. Ons onderzoek wijst op de belangrijke rol van deze insecten in de epidemiologie van parasieten die pathogeen zijn voor gewervelde dieren. Uitgevoerd parasitologisch onderzoek suggereert dat eetbare insecten de belangrijkste parasietvector kunnen zijn voor als huisdier gehouden insectenetende dieren. Volgens onze studies zou het toekomstige onderzoek zich moeten richten op de noodzaak van constante monitoring van bestudeerde insectenkwekerijen op ziekteverwekkers, waardoor de voedsel- en voederveiligheid wordt verhoogd.

   • Het grote probleem zal wellicht straks worden, ze stoppen het bijna overal in, zeg 10% zoals ze ook bv met brandstof doen, stel een paar procent rotzooi door je eten, dat zal je wellicht niet proeven, helemaal als het bv verbloemt zal worden met andere truckjes, lees nog meer rotzooi in je eten.

    Je zal er bijna niet achter komen zonder je heel diep in te lezen in elk specifiek voedingsmiddel wat je aanschaft in de supermarkt… big business en do as your told or else… a creepy world, creepy letterlijk en figuurlijk.

    Zullen ze op het eten etiket benoemen wat er in zit? meelworm/sprinkhaan stoffen? of zullen ze bv dat dan (omdat het moet? maar hun zijn vaak wet met hun clubjes multinationals in handen van…) met wat nummers benoemen ala e10 oid zodat de normale ‘nutteloze eter’ het niet weet/ziet/opmerkt en zal denken, ow weer een e nummer of i nummer het nummer van insect i3 = bv sprinkhaan lol en i1 meelworm. pfff, wat een nare tijden toch waar we heden ten dage inzitten, terwijl de meeste mensen gewoon een rustig, normaal, warm, eerlijk, betrouwbaar en van op aan kunnend leven willen.

    • naast keurmerken- en veiligheidszwendel
     voor wat niet is weggelaten
     bijna niemand leest verpakkingsetiketten
     nog minder begrijpen het
     en dan maar enkelen die de moeite nemen om iets meer betrouwbare vervanging te vinden

     https://www.youtube.com/watch?v=-hKWsH9i24Q

     gewoon, rustig, normaal, warm, eerlijk, betrouwbaar, enige garanties
     dat was al niet, illusie is min of meer doorbroken
     en wat nu?
     zolang er in meer vertrouwde kring nauwelijks over gesproken wordt
     en de verontwaardig van het huidige niveau blijft -’t slopende morren
     nul verandering ten goede en blijft het stikken of slikken

 4. ideeën en binnengrapjes IN (Sci-fi) films ed. stoppen, voor iedereen om te zien

  niet ..ideeën uit Sci-fi films schijnen te halen

  • klopt, heel veel films en series zitten vele zaken in, vooral als je wakker bent zie je zoveel! ik moet er vaak om ‘lachen’ omdat het zo ziek is… zo corrupt, zo normaal proberen te maken wat niet normaal is, mensen er langzaam mee gewoon maken, onbewust in hun ‘slaapkamers’ wat vroeger het brein werd genoemd.

   • Ik denk elke keer aan the invasion of the bodysnatchers(donald sutherland).En als ik buiten ben of boodschappen doe kan ik alleen maar denken JULLIE ZIJN ALLEMAAL HARSTIKKE GESTOORD.Die troep slaat op de hersenen.Lijkt wel een soort van verdoving of zo.Ziekelijk gewoon.En dan met een vinger naar mij wijzen.Mafklappers!!
    Je doet het voor een ander annetje!!! Ja doei!!!

 5. De chemische bemesting van de landbouwgrond heeft miljoenen ha. onvruchtbaar gemaakt het natuurlijke bodemleven js verwoest!
  Verdwijning van chemische meststoffen hoeft geen probleem te zijn. De overmaat van stront in de bodem injecteren is ook verwoestend.
  Elke boer kan zijn akkers tot bio vruchtbare bodem maken !
  Als hij maar wil. Dit besef moet heel snel tot hem doordringen!
  Zelfvoorzienendheid is de sleutel tot bevrijding van de afhankelijkheid van de chemische meststoffen.
  Kijk bv de film; My biggest little farm .
  Hoe voedselvoorziening weer natuurlijk wordt!
  Hoe het mensen verbindt.

 6. Ik ben aan het herstellen van een zeer zware ondervoeding daardoor (bijna 3x de kist ingesprongen), die artsen, specialisten en Huisartsen in totaal >13, gewoon negeren meer dan 3 jaar, het enigste wat mijn herstel weer “maakt” is ze allemaal te ontslaan en hun pharma-giften weg te gooien.
  EN eten van eieren, rundvlees(stoof)+vet, rundergehakt, en runderlever, aardappel-ei salade, injecties B1-B6 en B12(buitenland want Huisarts-EN weigeren deze uit te schrijven), melk en yogurt.
  Mijn Huisarts komt niet verder alles af te schuiven op ouderdom, en schrijft plastabletten uit die mijn klachten nog erger maakten. Maagverlamming, maagontsteking + sibo.

  Zonder dieren proteïnes was ik dood geweest!!!!
  Dierlijke Proteïne is ALLES.
  Ik ben ook dol op groentes hoor, maar die kunnen mijn maag momenteel niet aan….Maar bugs, nep proteïnes, F@ck it, eet ik nooit.

  • Ben het zo met je eens.Mijn ijzer niveau was zo laag ik schrok me kapot.Ik at ook geen vlees,dacht heb het niet nodig.Jaren met klachten gelopen.Plus ik mocht niet in de zon.Nu eet ik gewoon vlees EN ga in de zon.

 7. We vergeten telkens dat het WEF geen autoriteit is met bevoegdheden, het is een private onderneming. Net als de private onderneming Staat der Nederlanden of het private onderneming City of Londen of de private onderneming Washington DC coöperatie, waar Biden de CEO van is. Die zich voor doen als een staatsbedrijf omdat hun bedrijfsnaam look-a-like op de naam van het grondgebied is.

  Denken veel mensen, dat dat private bedrijf voor het zeggen heeft op ons grondgebied en over ons. Net zo met het universele betaalmiddel wat we alle gebruiken is en blijft eigendom van de private onderneming wat wij centrale banken noemen. Die het uitgeeft van het uit het niets en waarde eraan toekent, zodat het net lijkt alsof het waarde heeft en zo alles en iedereen kunnen op en omkopen. Waar geen enkele tegenwaarde voor het fiatgeld is.

  De bevolkingen worden via de scholen steeds verder in de illusie getrokken dat wanneer zij goed hun best doen een goed betaalde baan later kunnen krijgen. Maar het is meer van hoe gehoorzamer jij bent, hoe meer privileges van het private onderneming kunt veroorloven. Want voor elke privileges moet worden betaald.

  Terwijl ieder mens en inwoner van een land is een soeverein is, wat niemand van de gewone bevolking die niet bij de private onderneming de overheid werkt heeft een contract ondertekent. Dat hij/zij de ondergeschikte is van dat private onderneming. Alle landen die onder het Angelo Zionisten Rijk zijn gebracht met list en bedrog. Wordt iedere geborene in het gemeentehuis als ware om gekat van levende soevereine mens naar een natuurlijk persoon. Die natuurlijk persoon is geen levende soevereine mens, maar een bedrijf op papier. Dat fictieve bedrijf wordt opgericht door het private onderneming en dus beschouwen zij dat zij de eigenaar van zijn. Zolang jij in de illusie blijft dat jij dat fictieve bedrijf bent i.p.v. een soevereine levende mens. Kunnen ze jou dwingen dat te doen om jou als slaaf te behandelen. Wentelen ze alle kosten die het private bedrijf maken af op die fictieve papieren bedrijven in de vorm van belastingen. Alles wat jij uit naam van dat fictieve papieren bedrijf bij elkaar verzamelt hebt in je leven is niet van jou, maar van het private bedrijf. Niet voor niets richten de private ondernemingen een coöperatie op en vullen zij hun coöperatie met alle fictieve papieren bedrijven, zodat het net lijkt als of wij levende soevereine mensen ondergeschikte zijn van die coöperatie. Als jij ooit naar het ondertekende contract zou vragen aan een onderdeel van het private bedrijf, schieten zij direct in de stress. Eerst proberen ze jouw te overtuigen dat de levende mens en de natuurlijke persoon 1 en de zelfde is. Maar als je blijft volhouden dat dat 2 verschillende zijn en jij het contract wil inzien waar beide natte handtekening op staan, beginnen ze jou te bedreigen e.d. Het enige probleem is, zij hebben veel meer mogelijkheden om jouw voor het blok te zetten. Dan is het aan jouw van in hoever wil jij je gelijk krijgen.

 8. Die beestjes zijn voor dieren in gevangenschap. Alhoewel… Die kleurstof zien we niet alleen terug in eten zoals aardbeienijs, roze koeken of snoepjes, maar bijvoorbeeld ook in make-up, verf, textiel, alcohol en shampoo. Voor het maken van 450 gram karmijnzuur zijn ongeveer 70.000 luizen nodig. Daar is volgens experts helemaal niets schadelijks aan.
  En escargots de bourgogne, kerrekollen en wulloksen. Lekker.

 9. Ik heb eens een video op Twitter en facebook gezet; werd er zo afggegooid; enik werd gebanned.

  Een grote neger werd in Nigeria op een sportveld op de grond vastgehouden door 5 man.
  Er waren zo’n slordige 300 toeschouwers.
  De lokale medicijnman stak een lang dun mes in de zijkant van zijn nek en trok het er weer uit.
  Toen lieten ze hem weer los.
  Hij stond op, alsof er niks gebeurd was, liep 5 stappen en viel dood neer.

  Toen werd hij uitgeslacht en gekookt/gegrilled, en iedereen kreeg een stukje.

  In de buurt was een restaurant waar ze gekookte mensenhoofden serveerden.
  Proost
  —————————–
  Moslims mogen ook kanibalisme doen; vermits degene die ze opvreten, geen moslim is…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in