“De Grote Profeet” George Soros stelt eisen aan de mensen in Europa

4
© cantfightthetendies / Flickr (CC BY 2.0)

George Soros, in het interview genaamd “de grote profeet”, beweert dat de planeet alleen gered kan worden als de mensen van Europa enorme, eeuwige, niet-terugbetaalbare leningen nemen van de “markt”.

In een lang interview voor het tijdschrift Prospect, dat het best omschreven kan worden als “vroom”, uit de linkse globalist George Soros zijn denkbeelden over de situatie in Europa, de Verenigde Staten en de wereld. Een rode draad door het interview is een eis die hij stelt aan de mensen in Europa:

We moeten enorme niet-terugbetaalbare leningen aangaan – tegen rente – en het geleende geld aan anderen geven.

De Coronacrisis

De interviewer vraagt Soros in eerste instantie om commentaar op de aanhoudende Coronacrisis. Soros ziet dit als de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, maar wijst er tegelijkertijd op dat het de weg kan vrijmaken voor beslissende veranderingen.

Hij benadrukt ook dat mensen de juiste leiding nodig hebben om correct te kunnen handelen. Pas later in het interview blijkt dat de Coronacrisis een van de belangrijkste argumenten is voor het verzoek van Soros om de mensen in Europa voor eeuwig te laten opdraaien voor enorme niet-terugbetaalbare leningen.

“We bevinden ons in een crisis, de ergste crisis van mijn leven sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik zou het omschrijven als een transformatie-moment waarop het scala aan mogelijkheden veel groter is dan onder normale omstandigheden. Wat in normale tijden onbereikbaar is, wordt niet alleen mogelijk, maar gebeurt ook echt. Mensen zijn gedesoriënteerd en bang. Ze doen dingen die slecht zijn voor zichzelf en voor de wereld”.

De situatie in Europa en de Verenigde Staten

Op de vraag wat de ontwikkelingen in de Verenigde Staten onderscheidt van die in Europa, benadrukt Soros dat hoewel hij van mening is dat de belangen die hij vertegenwoordigt in wezen een stevige grip hebben op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten, hij zich veel meer “zorgen” maakt over wat er in Europa kan gebeuren.

Met betrekking tot de Verenigde Staten maakt hij bijvoorbeeld duidelijk dat wie er als president zit, op de lange termijn geen doorslaggevende betekenis heeft. Toch waarschuwt hij voorzichtig voor de “bedreiging voor de ontwikkeling” die president Donald Trump vormt:

“Een lompe boer als Trump kan tot president worden gekozen en de democratie van binnenuit ondermijnen, maar we hebben een grote traditie van machtsverdeling en vastgestelde regels. De grondwet is boven alles. Ik ben er dus zeker van dat Trump een voorbijgaand fenomeen zal blijken te zijn, dat hopelijk in november voorbij is”.

“Hij [Trump] is nog steeds erg gevaarlijk; hij vecht voor zijn leven en hij zal alles doen om aan de macht te blijven, want hij heeft de grondwet op veel verschillende manieren geschonden, en als hij het presidentschap verliest, zal hij ter verantwoording worden geroepen”.

Met betrekking tot Europa merkt Soros op:

Op de vraag wie de vijanden van Europa van binnenuit zijn, antwoordt Soros: “leiders die zich verzetten tegen de waarden waarop de EU is gevormd”. Hij geeft drie voorbeelden van landen die volgens hem de verkeerde weg zijn ingeslagen: Hongarije, Polen, Italië. De ontwikkelingen in Italië hebben met name Soros van streek gemaakt:

“Maar mijn grootste zorg is Italië. Matteo Salvini, een zeer populaire anti-Europese leider, won terrein totdat hij zijn succes overschatte en de regering uit elkaar viel. Het was een fatale vergissing. Zijn populariteit neemt nu af. Maar hij is de facto vervangen door Giorgia Miloni van Fratelli d’italia, een nog ergere extremist”.

“De huidige regeringscoalitie is erg zwak. De delen worden bij elkaar gehouden om een keuze te vermijden waar de anti-Europese krachten zouden winnen. En dit is een land dat vroeger de meest enthousiaste Europese aanhanger was. Omdat de mensen meer vertrouwen hadden in de EU dan in hun eigen regeringen”.

“Maar nu neemt de Europese steun af en de steun om lid te blijven van de eurozone daalt”.

“Herstelfonds”

Soros wordt gevraagd commentaar te leveren op het feit dat de Europese Unie zojuist heeft ingestemd met het lenen van geld van de “markt” voor een “herstelfonds” van 759 miljard euro.

Hier neemt de intensiteit van de argumentatie van Soros toe. Dat de Europese schuldenlast vereist is voor de bekostiging van de Europese defensie en maatregelen tegen de klimaatverandering en de Coronacrisis is iets waar hij in het interview meerdere malen op terugkomt.

Maar ook al ziet hij bovengenoemde lening als een stap in de goede richting, hij vindt het onvoldoende en hij vervloekt degenen die er “stokken in het wiel” voor steken:

“De EU heeft een zeer belangrijke positieve stap voorwaarts gezet door zich te verbinden tot het lenen van geld van de markt op een veel grotere schaal dan ooit tevoren. Maar toen slaagden verschillende staten, de zogenaamde vijf zuinige landen – Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland – erin om het eigenlijke akkoord minder effectief te maken. Het tragische is dat ze in principe pro-Europees zijn, maar ze zijn erg egoïstisch. En ze zijn erg zuinig. Dit heeft geleid tot een regeling die minder adequaat zal blijken te zijn. De tegenslag ten opzichte van de plannen voor maatregelen tegen de klimaatverandering en het defensiebeleid is bijzonder teleurstellend”.

Als het gaat om “egoïsme” noemt de globalist Soros niets over zijn eigen belangen in een Europa dat zich in de schulden steekt.

Eeuwige rentedragende leningen die nooit kunnen worden terugbetaald

  Immunoloog waarschuwt na sterfgevallen tegen vaccineren van mensen die al immuun zijn

Wanneer de interviewer Soros voor het eerst vraagt naar een van zijn favoriete ‘oplossingen’, namelijk zijn wens dat Europa enorme eeuwigdurende, rentedragende en niet-terugbetaalbare leningen van de “markt” neemt om de planeet te redden van de klimaatcrisis, de Coronacrisis en ook om de verdediging van Europa te betalen, spreekt Soros voorzichtig.

Hij wijst op de technische aspecten die de voordelen van dit soort leningen zullen bewijzen. Hij spreekt over hoe triljoenen euro’s ineens gewoon beschikbaar zouden kunnen zijn. De enige vergoeding zou een jaarlijkse rente van één procent zijn – om voor altijd te betalen.

Tegelijkertijd benadrukt hij dat de tijd nog niet rijp is voor deze leningen en wijst hij hier op de vijf “spaarzame landen” die in de weg staan.

Kan Merkel de “spaarzame” landen niet aan het oor trekken?

Op de vraag of de Duitse bondskanselier Angela Merkel de “spaarzame” landen niet op betere voorwaarden kan krijgen als het gaat om eeuwigdurende niet-terugbetaalbare leningen, wijst Soros erop dat Merkel zelf zeker aan de goede kant staat en haar best doet, maar “ze wordt geconfronteerd met een diepgewortelde [Duitse] culturele oppositie”.

Hij maakt duidelijk dat het voor de Duitsers vanzelfsprekend had moeten zijn om zich voor altijd volledig zorgeloos in de schulden te steken:

“Het Duitse woord Schuld. Het betekent zowel “schuld” (in economische zin) als “schuld” (in morele zin). Degenen die schulden maken, zijn moreel schuldig. Dit laat geen ruimte voor schuldeisers om ook “schuldig” te zijn. Het is een culturele kwestie die waardig, heel diep in Duitsland is. Het heeft een conflict veroorzaakt tussen Duits zijn en tegelijkertijd Europeaan zijn”.

Europa’s vijanden aan de buitenkant

Op de vraag wie hij ziet als de externe vijanden van Europa, antwoordt de globalist Soros:

“Er zijn er meerdere, maar ze hebben allemaal één kenmerk gemeen: ze verzetten zich tegen het idee van een open samenleving … Rusland was vroeger de grootste vijand, maar recentelijk heeft China Rusland in dit opzicht ingehaald”.

Vanuit de historische strijd voor de “openheid” van Europa benadrukt hij met name oud-president Richard Nixon en oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger als “grote strategische denkers”. Hun ingenieuze stappen zouden ook hebben geleid tot de “beslissende hervormingen” van voormalig partijvoorzitter Deng Xiaoping in China. Maar over het China van vandaag, zegt Soros:

“Vandaag de dag zijn de dingen heel anders. China is een leider in AI (kunstmatige intelligentie). AI produceert controle-instrumenten die nuttig zijn in een gesloten samenleving en een dodelijk gevaar vormen voor een open samenleving. Het creëert een klimaat dat gunstig is voor gesloten gemeenschappen. Het China van vandaag is een veel grotere bedreiging voor open samenlevingen dan Rusland. En in de Verenigde Staten is men het erover eens dat China de strategische concurrent is”.

Een liquiditeitsbubbel

  Wat is het wereldwijde effect van COVID-19 injecties op het sterftecijfer?

De interviewer en Soros zijn het erover eens dat de Amerikaanse samenleving in “een bubbel zit die gevoed wordt door de enorme liquiditeit die de particuliere Amerikaanse Federal Reserve voortdurend beschikbaar stelt”. Soros prijst de acties van de bank:

“De Fed heeft het veel beter gedaan dan president Trump die hen bekritiseerde. Ze overspoelen de markt met liquiditeit. De markt wordt nu in stand gehouden door twee verwachtingen. De ene is dat er in de nabije toekomst een nog grotere injectie van fiscale stimulans zal plaatsvinden dan de 1,8 biljoen dollar van CARES Acts; de andere is dat Trump voor de verkiezingen een vaccin [tegen corona] presenteert”.

Black Lives Matter

De interviewer wijst erop dat Soros onlangs 220 miljoen dollar heeft geschonken aan de zaak van “rassengelijkheid en de zaak van de zwarten” en vraagt ​​hem hierop te reageren.

Soros beweert vervolgens dat “de [BLM-beweging] echt een rol speelt” en rechtvaardigt dit met een beschuldiging tegen blanke samenlevingen om “een systematische discriminatie van zwarten te plegen die terug te voeren is op slavernij”.

Soros ziet de beruchte Amerikaanse Culturele Revolutie – die hij zelf financierde – als een positieve ontwikkeling en is van mening dat, voor zover er “overdrijvingen” plaatsvinden, dit slechts “tijdelijke fenomenen” zijn:

“In deze revolutie vallen standbeelden en domineert politieke correctheid het toneel. Sommigen noemen het “cancel culture”. Ik denk dat het een tijdelijk fenomeen is”.

Het masker valt betreffende de eeuwigdurende rentelasten van de leningen

Uiteindelijk vraagt ​​de interviewer Soros om een ​​vrij gekozen boodschap naar de mensen van Europa te sturen.

George Soros keert hier terug naar het favoriete thema dat hij eerder in het interview met terughoudendheid heeft aangeroerd: De mensen in Europa moeten – om de planeet te redden – eeuwigdurende rentedragende leningen aangaan die nooit kunnen worden terugbetaald. De “Profeet” Soros predikt:

“Europa wordt geconfronteerd met een existentieel probleem: het heeft niet genoeg geld om het hoofd te bieden aan de dubbele dreiging van het virus en klimaatverandering…. De koers die Europa heeft gevolgd zal te weinig geld opleveren… Dit brengt me terug bij het idee van de eeuwigdurende rentelast van niet-betaalbare leningen. De zuinige vier of vijf [Nederland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland] moeten zich dit realiseren; in plaats van in de weg te staan, moeten zij zich tot enthousiaste aanhangers ontwikkelen. Alleen hun echte omschakeling zou de eeuwigdurende leningen van de EU aanvaardbaar kunnen maken voor investeerders. Zonder dit zou de EU misschien niet kunnen overleven. Het zou een verschrikkelijk verlies zijn, niet alleen voor de EU, maar voor de hele wereld… Ik denk dat de autoriteiten dit kunnen voorkomen – als ze worden blootgesteld aan de druk van het publiek”.

Zwitserse onderzoeksjournalist gearresteerd voor het ontmaskeren van het Soros Netwerk

Vorig artikelAntifa en BLM zijn de nuttige criminelen van de globale elites
Volgend artikelPolitie in deelstaat Oregon weigert Portland te helpen: “De staat steunt criminelen en bestrijdt de politie”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

  1. Ik vind fijn voor de link(s)e volksverraders, dat ze ook een witte neonazi hebben, om te volgen.
    Zouden ze alleen zwarte Tedros hebben, dan hadden ze zichzelf misschien wel van racisme beticht.

  2. De verantwoordingsdag voor deze ‘grote profeet’ komt met de dag dichterbij. Zijn miljarden zal hij achter moeten laten evenals zijn dromen over macht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in