De Great Reset is een meervoudige aanval. “Het waren tientallen jaren van trends die hiertoe hebben geleid. En ons hele klimaatdebat bevindt zich nu niet langer in het democratische domein – althans, zij pushen het om het uit het democratische domein te houden,” aldus Mark Morano.

In maart 2020 is ons hele klimaat/energiedebat veranderd. Waarschijnlijk voor altijd. Het versnelde veel trends. Wat er in maart 2020 gebeurde, was in wezen het omzeilen van de democratie voor covid-regelgeving. En, zoals Klaus Schwab van het World Economic Forum, co-auteur van het boek “Covid-19.: The Great Reset”, dreigde in juni 2020: “De pandemie vertegenwoordigt een zeldzame maar kleine kans om onze wereld te overdenken, opnieuw te verbeelden en te resetten,” schrijft Rhoda Wilson.

Marc Morano was een van de 50 topwetenschappers en deskundigen die een toespraak hielden op de 15e internationale conferentie over klimaatverandering (“ICCC15”) van The Heartland Institute op 25 februari 2023. U kunt alle ICCC15-presentaties HIER vinden.

Morano is de oprichter en uitgever van CFACT’s Climate Depot en is de auteur van het boek Green Fraud: Why the Green New Deal Is Even Worse Than You Think. “In] mijn boek,” vertelde Morano het ICCC15 publiek, “neem ik het hele concept van The Great Reset / World Economic Forum door.”

Zijn lezing, die aan het eind van dit artikel is opgenomen, is gebaseerd op artikelen die door de bedrijfsmedia zijn gepubliceerd en “hun” gedocumenteerde bewijsmateriaal. Hij gebruikte deze rapporten om de ware aard van The Great Reset bloot te leggen. Kortom, The Great Reset is geen geleidelijke verschuiving om het leven van de massa’s te verbeteren. Het is een enorme machtsgreep door een selecte groep die meent te moeten bepalen hoe de samenleving op wereldschaal werkt.

In het citaat hierboven verwijst Schwab naar de “transformatie” van elk land om het “stakeholderkapitalisme” van het WEF toe te passen. Onder het stakeholderkapitalisme van het WEF wordt een bedrijf niet beoordeeld op de vraag of het winstgevend is en of je een rendement op je geld krijgt, aldus Morano. “Het gaat er allemaal om of je voldoet aan de woke principes van gelijkheid, diversiteit, inclusie, klimaat en milieudoelstellingen.”

Morano vatte zes aspecten samen van het “nieuwe normaal” dat de wereld wordt opgelegd als onderdeel van The Great Reset:

 • Onze vrijheid van meningsuiting en onze valuta worden tenietgedaan door samenspanning van overheid en bedrijfsleven.
 • Ons huidige energiesysteem wordt opzettelijk tenietgedaan door de netto-nul utopie.
 • Ons vervoer wordt opzettelijk ondermijnd en onze bewegingsvrijheid wordt weggenomen.
 • Ons vermogen om eigendom te bezitten – huis en motorvoertuigen – wordt opzettelijk tenietgedaan.
 • Ons hoogproductieve landbouwsysteem wordt opzettelijk in tenietgedaan om door de mens veroorzaakte voedseltekorten en chaos te creëren.
 • Ons vermogen om vlees te eten wordt verbannen om de vraag te creëren naar “in het laboratorium gekweekt” nepvlees en insecten.
  Het WEF heeft zijn nieuwste droom online gezet: "Zo zou ons leven er binnenkort uit kunnen zien"

Dit is de opzettelijke ineenstorting van de moderne samenleving, zei hij. “Het gaat er niet echt om dat zij hun utopische visie bereiken – of het nu gaat om energie of het ideale aantal mensen – het gaat erom een enorme hoeveelheid chaos te creëren waardoor zij vervolgens de leiding krijgen over deze chaos.”

“Zodra ze een voedseltekort creëren – we zijn gewaarschuwd door Al Gore en de Verenigde Naties en mensen als James Hansen – ‘Het klimaat zal een grote voedselverstoring veroorzaken’. Nee. Het klimaatbeleid zal een grote voedselverstoring veroorzaken. En dus, zodra hun beleid deze ontwrichting veroorzaakt, de opzettelijke ineenstorting, dan krijgen ze nog meer macht en doen meer van hetzelfde beleid en dat, vergis je niet, is hoe ze ons deze chaos en tekorten gaan bezorgen.”

“Why should Russians have all the fun remaking the world” A New Deal, Stuart Chase, 1932, pg. 252

In 1932 publiceerde Stuart Case A New Deal. Zijn boek concludeerde: “Waarom zouden de Russen alle plezier hebben om de wereld opnieuw te maken.” Zijn boek werd geschreven in de tijd dat The New York Times Joseph Stalin prees voor zijn landhervormingen en landbouwrevolutie. Dus, wat Chase bedoelt met plezier hebben is “deze visie van deze elite van de heersende klasse die elk aspect van je leven kan beheren en plannen en micromanagen – de administratieve staat – dat is leuk voor deze jongens,” zei Morano.

Daaraan toevoegend: “In elk tijdperk van de geschiedenis heeft de heersende klasse geprobeerd manieren te bedenken om de rest van ons onze vrijheid te laten verliezen. En ze willen ons blij maken dat we onze vrijheid verliezen. ‘Het is voor ons eigen bestwil, we beschermen jullie tegen of het nu terrorisme is of het klimaat of het milieu of voedseltekorten of is het deze chaos we zullen jullie beschermen. U moet gewoon uw vrijheid opgeven”. En covid was daar het exacte voorbeeld van.”

  Waarom we door moeten gaan tot het bittere einde

Hun doelen zoals uiteengezet in het boek van Chase hebben ze in de afgelopen decennia niet bereikt. “Maar dit is wel hun doel geweest. Dus wachten ze, liggen ze te wachten. Ze wachten op die crisis,” legde Morano uit.

Aan de hand van een reeks artikelen en tijdschriften in de bedrijfsmedia toonde Morano aan hoe de “elites” de pandemie en de klimaatveranderings”crisis” hebben gebruikt om hun doelen te bevorderen. Zo prezen zij bijvoorbeeld het eenpartijstelsel in China als een rolmodel dat navolging verdient. Dit alles terwijl ze zichzelf verrijken.

Covid maakte de grootste vermogensoverdracht ooit mogelijk, 3,7 biljoen dollar, van mensen met lage en middeninkomens naar miljardairs, aldus Morano. “De pandemie creëerde elke 30 uur een nieuwe miljardair”, terwijl arbeiders in extreme armoede leefden.

Morano besteedde wat meer tijd aan Bill Gates. Naast China had Australië waarschijnlijk de meest autoritaire reactie op de pandemie. Gates zei dat “als elk land doet wat Australië deed”, de wereld de volgende pandemie kan voorkomen. Waarom kan het ons iets schelen wat Bill Gates denkt?

“Omdat deze man tientallen miljoenen dollars aan de media geeft, zijn eigen media koopt en, het belangrijkste, de nummer twee donor is van de Wereldgezondheidsorganisatie, die nu een pandemieverdrag wil sluiten. Bill Gates is, naast de regering van de Verenigde Staten, eigenaar van de Wereldgezondheidsorganisatie,” zei Morano.

Alles wat we hebben gehoord in het klimaatdebat is al gebruikt voor covid. Zo is de demonisering van klimaatsceptici hetzelfde als de demonisering van vaccinsceptici, is het idee van een permanente klimaatcrisis al gedaan met het idee van een covid dat een permanente pandemie wordt en natuurlijk de censuur.

Een van de meest surrealistische copycats van de covid-reactie is misschien wel het voorstel om het klimaat als doodsoorzaak toe te voegen op overlijdensakten. Arnagretta Hunter van de Australian National University Medical School zei: “Klimaatverandering is een moordenaar, maar we erkennen het niet op overlijdensakten. Als een boer sterft aan het eind van een vijf jaar durende droogte, weten we dat de droogte waarschijnlijk heeft bijgedragen aan zijn dood, maar er is geen manier om dat te registreren.”

  Globalisten willen dat iedereen krekels eet omdat hun exoskeletten CHITINE bevatten dat parasieten en pathogenen gebruiken als bescherming bij het infecteren van mensen en dieren

Verder lezen: Great Reset Door Marc Morano – Hoofdstuk 12 Uittreksel: ‘COVID Lockdowns Morph to Climate Lockdowns‘, Climate Depot

Echter, “klimaat kan niet meer op zichzelf staan … Ik geloof dat het klimaat/covid samengevoegd gaat worden,” zei Morano en gaf voorbeelden van rapporten die de samenvoeging van klimaat en covid ideologieën lieten zien, waarvan we er hieronder een paar hebben genoteerd.

In september 2020 zei prof. Mariana Mazzucato van het University College London, die de term “klimaat lockdowns” bedacht, het volgende: “In de nabije toekomst zal de wereld misschien opnieuw haar toevlucht moeten nemen tot lockdowns – dit keer om een klimaatnoodtoestand aan te pakken. Bij een “klimaat lockdown” zouden regeringen het gebruik van particuliere voertuigen beperken, de consumptie van rood vlees verbieden en extreme energiebesparende maatregelen opleggen, terwijl fossiele-brandstofbedrijven zouden moeten stoppen met boren. Om een dergelijk scenario te vermijden, moeten we onze economische structuren herzien en het kapitalisme anders aanpakken. Velen denken dat de klimaatcrisis losstaat van de door de pandemie veroorzaakte gezondheids- en economische crisis. Maar de drie crises – en hun oplossingen – zijn met elkaar verbonden.”

Drie maanden later zei directeur van Harvard Chan C-CHANGE Dr. Aaron Bernstein: “We moeten ook klimaatmaatregelen nemen om de volgende pandemie te voorkomen … Klimaatverandering verandert hoe wij ons verhouden tot andere soorten op aarde en dat is van belang voor onze gezondheid en ons risico op infecties … Veel van de onderliggende oorzaken van klimaatverandering vergroten ook het risico op pandemieën.”

In september 2021 zeiden meer dan 230 medische tijdschriften dat klimaatverandering de “grootste bedreiging” is voor de wereldwijde volksgezondheid en verklaarden ze dat de “reactie” op de covid een “sjabloon” zou kunnen zijn voor de reactie op het klimaat.

Natuurlijk is niets van wat zij beweren waar. De werkelijkheid vernietigt hun beweringen. We zijn nu in het stadium waarin het aantal samenzweringen groter is dan het aantal samenzweringstheorieën.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

WEF wil miljoenen honden en katten afslachten om klimaatverandering tegen te gaanVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBreaking: Wagner heeft controle overgenomen van “Domino”-district in Bakhmut (+Video’s)
Volgend artikelClowns links van mij, narren rechts. De Soft War soldaten van de NAVO
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. “De Great Reset is niet bedoeld om hun dystopie te verwezenlijken, maar om een enorme chaos te creëren die hen de leiding zou geven”.

  Juist daar ben ik reeds lang van overtuigd, ook John Kerry zit niet stil opdat de satanische beleidsmaatregelen steeds duidelijker worden om te zien, nou ja voor degene die onafhankelijk en kritisch kunnen denken dan.

  *

  John Kerry richt zich op de landbouw als onderdeel van de klimaatcampagne

  Speciale presidentiële gezant voor klimaat John Kerry waarschuwde woensdag dat de wereld de klimaatverandering niet kan aanpakken zonder eerst de uitstoot van de landbouwsector aan te pakken.

  Kerry klaagde dat alleen de landbouwproductie 33% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de wereld veroorzaakt, met het argument dat het verminderen van die uitstoot “voorop en centraal” moet staan ​​in de zoektocht om de opwarming van de aarde te verslaan, tijdens opmerkingen woensdagochtend op de AIM for Climate Summit van het ministerie van Landbouw. . De voormalige staatssecretaris noemde ook zogenaamde klimaatslimme landbouw als mogelijke oplossing.

  “Veel mensen hebben geen idee dat de landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 33% van alle uitstoot van de wereld”, zei hij tijdens zijn keynote-toespraak. “We kunnen net-nul niet bereiken, we krijgen deze klus niet geklaard tenzij de landbouw centraal staat als onderdeel van de oplossing. Dus we begrijpen hier allemaal de diepte van deze missie.”

  “Voedselsystemen dragen zelf een aanzienlijke hoeveelheid uitstoot bij, net zoals we de dingen doen die we hebben gedaan”, vervolgde hij. “Met een groeiende wereldbevolking – we zijn net de grens van 8 miljard medeburgers over de hele wereld gepasseerd – wordt verwacht dat alleen al de uitstoot van het voedselsysteem tegen het midden van de eeuw nog een halve graad opwarming zal veroorzaken.”

  https://www.msn.com/en-us/news/us/john-kerry-targets-agriculture-as-part-of-climate-crusade/ar-AA1b15ct?ocid=msedgntp&cvid=bf4cef0e55e94c7d8c5a6aabfc508b5c&ei=311

  • Skull and Bones-lid John Kerry’ heeft als Nederlandse collega de ongekozen young global leader (YGL) + lid van de soevereine militaire orde van malta (smom) Jorge de Bourbon de Parme, tweelingbroer van de overbodige Margarita & neef van Bilderbergbilly.
   Deze Jorge beschikt over de juiste bloedlijnen, want hij stamt af van de onfortuinlijke Lodewijk XVI.

   • bloedlijnen kunnen prima bloed lekken trouwens….de waarde van bloedlijnen is minimaal in het WEF, het lijkt eerder of er op inteelt geselecteerd word…..iedere foto van YGL is een ode aan de uncle-dad cultuur.

 2. Vele malen grotere vervuiler: elk blaag dat op de wereld wordt gezet (zoals er nu geleefd wordt) en ook dat is nagenoeg niets in een staafdiagram die USA DEFENSIE sky high liet uitschieten. Mocht je er bijna niets over kunnen vinden dan klopt dat omdat men besloten heeft dat deze niet mogen worden vermeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in