De G-7 leiders zijn het er dus over eens, meer oorlog met Rusland. Zonder dat echt precies te zeggen, was dat de belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst van de meest roekeloze leiders van de wereld, schrijft Tom Luongo.

Zij hebben ook 600 miljard dollar toegezegd die zij niet hebben om wereldwijde infrastructuurprojecten te financieren om “China’s Belt and Road Initiative te bestrijden. Men vraagt zich af waar al dat geld en, in het geval van Europa, al die energie vandaan moet komen om dit alles te financieren.

Maar de vraag die ik vanaf het begin van deze overduidelijke uitputtingsoorlog die het Westen aan Rusland wil opleggen, heb gehad, is de volgende: hebben wij het uithoudingsvermogen, in termen van reële productiecapaciteit, om deze cheques te innen die onze leiders uitschrijven?

Een belangrijk rapport van het Royal United Services Institute (RUSI), een van de oudste militaire denktanks van het Verenigd Koninkrijk, zegt nadrukkelijk van niet, in niemands stoutste dromen. Alex Mercouris van The Duran heeft geweldig werk verricht door uit te splitsen wat het RUSI dacht over het vermogen van de NAVO om oorlog te voeren tegenover het huidige militaire tempo van Rusland, dagen voordat dit idee vlam vatte.

In het kort komt het erop neer dat de kloof tussen de jaarlijkse munitieproductie van de NAVO en het wekelijkse verbruik van de UAF verbijsterend groot is.

Ik heb u aan het begin van deze oorlog gezegd dat Rusland absoluut bezig was met een uitputtingsslag tegen het Westen, in de hoop dat de NAVO in het aas van een grondoorlog in Oekraïne zou happen. Ik had geen cijfers om dit te staven, alleen de gevolgtrekking op grond van wat ik begreep over Poetin en zijn vroegere manoeuvres tegen het Westen.

Wat mij duidelijk is, is dat de neocons en neoliberalen die het Westen beheersen, denken dat zij van Oekraïne een moeras voor Poetin kunnen maken, maar wat als Poetin denkt dat hij van Oekraïne een moeras voor hen kan maken?

Rusland is niet in staat Europa te veroveren. Maar dat hoeft hij ook niet te doen om hen te verslaan. Hij hoeft alleen maar een versie van deze kaart te maken:

Ik wist dat Poetin Rusland niet in dit conflict zou betrekken als het de strijd niet zou kunnen volhouden. Ik wist ook dat het Westen UITERAARD zou LIEGEN over de mate van corruptie in de Russische samenleving om in te spelen op de vooroordelen van marginaal geïnformeerde Westerse leunstoelgeneraals.

Is het Russische systeem perfect? Nee. Is er corruptie? Ja. Maar het is complete onzin om te denken dat die niet tijdens het eerste militaire gambiet in alle takken van het Russische militair/industrieel complex aan het licht gebracht en uitgekleed zou worden. De verschuivingen die Rusland strategisch en qua personeel heeft doorgevoerd, hebben het land klaargestoomd voor de lange termijn, door een soort oorlog te voeren waar zij heel goed in zijn en waartegen de VS en de NAVO de UAF grotendeels weerloos hebben gelaten.

Nu de sancties de economieën van de VS en Europa verder uithollen en het “leiderschap” van de sukkels die zojuist in Duitsland vergaderd hebben, is Rusland in staat om een overwinning in Oekraïne te behalen en het Westen zonder wapens achter te laten, als de huidige situatie zonder koerscorrectie voortduurt.

Het punt dat RUSI maakt is dat het misschien niet mogelijk is om op tijd (of ooit) een koerscorrectie uit te voeren in het tijdsbestek dat nodig is om de uitkomst in Oekraïne te beïnvloeden, zonder een ondenkbare escalatie.

  Poetin verklaart bevrijding van Donbas via VN Artikel 51 (Nederlands transcript)

De uitputting die wij Rusland dachten aan te doen, is de ultieme vorm van “sanctieboemerang” op het Westen. Als ik RUSI het verhaal hoor vertellen, zijn wij degenen die niet in staat zijn te vechten als het conflict zich uitbreidt.

En toch, als je naar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken of de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan luistert, zou je denken dat Rusland nog steeds op de rand van de afgrond staat.

Nu denken de G-7 dat zij de macht hebben om een wereldwijd prijsplafond voor ruwe olie vast te stellen. Ik heb u steeds weer gezegd dat Davos echt gelooft dat zij een soort monopsoniemacht hebben over de export van Rusland. Zij geloven nog steeds dat hun dorst naar energie, voedsel, industriële metalen, kunstmest, enz. hen macht geeft over Poetin.

Ik herinner u aan deze cruciale scène in Chris Nolan’s The Dark Knight Rises:

En Poetin is de gematigde binnen de Russische machtskringen. Er staan honderd Banes in de coulissen te wachten om de nekken te breken van de John Daggetts aan wie het niet langer nodig is olie en gas te verkopen.

Ik heb Poetin jarenlang geobserveerd. Ik heb gezien hoe hij druk uitoefende op zijn centrale bank en de bankiers om de financiële sector te hervormen. Ik heb hem in het openbaar de grote industriële oligarchen in de metaalproductie zien afranselen en hervormen. Zes plus jaren van militaire operaties in Syrië hebben hem veel gegevens gegeven over hoe hij een langetermijnstrategie moet uitvoeren en de breekpunten van zijn logistiek en operaties moet vinden.

En ik ben er zeker van dat deze oorlog in Oekraïne evenzeer een oefening is in het verzamelen van gegevens over de mogelijkheden van het Westen, als een stresstest voor zijn eigen interne productiesystemen.

Rusland is nu 4 maanden bezig met deze herziening. Veel mensen zijn ontslagen, gevangen gezet, enz. De non-valeurs worden eruit gegooid. De activiteiten zijn aan het uitdunnen.

Laten we nu eens naar het Westen kijken.

De VS onder Biden voeren nu de militaire uitgaven op, vermoedelijk om de munitieproductie op te voeren. Maar dat is misschien niet zo. Zoals Alex terecht opmerkt, en punten herhaalt die Dexter White in de Gold Goats ’n Guns nieuwsbrief heeft besproken, is keiretsu oftewel net-op-tijd productie de manier waarop wij hier in het Westen werken. Dat systeem staat onder enorme druk, dankzij de onderbreking van de bevoorradingsketen die door Davos in verband met COVID-19 is veroorzaakt.

Hoewel de sancties de mogelijkheden van Rusland om een groot arsenaal van zijn meest geavanceerde tanks en/of vliegtuigen aan te schaffen of te onderhouden, beperkt kunnen hebben, zoals Dexter al opmerkte, is dat hier niet relevant, want dit is geen oorlog van de nieuwste technologie.

Het is een Wereldoorlog I stijl artillerie-oorlog, die wij niet bereid zijn te voeren. Scott Ritter wees mij erop toen wij elkaar ontmoetten op de recente conferentie van het Ron Paul Institute, dat de NAVO niet meer traint in manoeuvre-oorlogvoering. Terwijl de training van de Russische gecombineerde strijdkrachten beperkt is, zoals blijkt uit de aanval op Kiev in februari, is het grote voordeel van de VS ernstig beknot door een gebrek aan training en paraatheid in de afgelopen decennia.

Over het geheel genomen hebben wij dus een militair plaatje met zwakke bevoorradingsketens, een beperkt vermogen om de productie op te voeren, en een leger dat niet getraind is voor duurzame oorlogsvoering op massale schaal.

  Professor Cahill waarschuwt de globalisten: "Het spel is uit"

Dit betekent dat Biden’s verhoging van het budget van het Ministerie van Defensie tot 813 miljard dollar dit jaar misschien niet eens is wat wij denken dat het betekent. In plaats van een opbouw te zijn om een grotere oorlog uit te vechten, kan dit serieus slechts de laatste inzinking zijn voordat het hele systeem in elkaar stort.

Vergeet niet, dat Davos de VS vernietigd wil hebben. Het heeft de vitale productiecapaciteit van de VS zorgvuldig uitgehold en haar tegelijkertijd in een kwetsbare begrotingspositie gebracht met een verdeelde en boze bevolking.

De weg is vrij voor een intern conflict van een soort en type dat wij in meer dan 150 jaar niet meer gezien hebben. En wij worden verondersteld oorlog te voeren met Rusland, een nucleaire en conventionele militaire grootmacht?

Dit nog afgezien van de realiteit dat als de NAVO Rusland de open oorlog verklaart, Blinken en de anti-diplomaten China ertoe hebben aangezet paranoïde te worden over onze bedoelingen met Taiwan.

De echte stresstest vindt nu plaats. Oekraïne wordt verpletterd onder het gewicht van het vermogen van Rusland om een onmenselijk niveau van artilleriebombardementen vol te houden. Het RUSI-artikel gaat alleen in op de mogelijkheid voor Rusland om door te gaan met de productie van de benodigde munitie, maar men krijgt het idee dat die dingen goedkoop zijn en volledig in eigen land te verkrijgen zijn.

Dit heeft het enorme tekort aan industriële capaciteit in het Westen aan het licht gebracht, en de politieke leiders verdeeld over wat zij hier uiteindelijk moeten doen.

De helft van hen wil de oorlog eeuwig voortzetten. De andere helft wil een staakt-het-vuren. Geen van hen zou dit op de bijeenkomst van de G-7 willen toegeven uit een behoefte om niet zwak over te komen of toe te geven dat de Russen hen ontmaskerd hebben.

Het kost een ontstellende hoeveelheid energie om een aanhoudende oorlog te voeren. Het Westen is overgeleverd aan Rusland om aan die energie te komen.

De volgende fase van deze oorlog is nu de volledige scheiding van Europa van het Russische energiecomplex ten koste van een prijs die Europa niet kan behoeden voor het wegzinken in een depressie, zo niet regelrechte ontaarding.

Denken deze wereldvreemde narcisten, om dit te bereiken, dat zij een limiet kunnen stellen aan wat zij voor een vat olie zullen betalen? Ik dacht dat ik alles wel gehoord had in dit leven, maar dit is bijna net zo’n waanidee als de gemiddelde liberaal van de TikTok video na de ondergang van Roe v. Wade.

De financiële uitputtingsoorlog tegen het Westen, waarover ik maandenlang uitvoerig heb gesproken, is de realiteit van de dag. Uiteindelijk is er zonder energie of het geld om die aan te schaffen of te produceren geen echte conventionele oorlog mogelijk. De terugkeer van de industriële oorlogsvoering, zoals de premisse is van het RUSI-artikel, heeft de uitkomst in Oekraïne al bepaald.

Dit is slechts een deel van de reden waarom Henry Kissinger op de bijeenkomst in Davos dit jaar aandrong op het openen van de besprekingen en het beginnen van de onderhandelingen. Het lijkt er nu op dat zijn vermaningen in dovemansoren zijn gevallen. Gezien de gemiddelde leeftijd van de idioten die deze beslissingen nemen, is dit natuurlijk niet verwonderlijk.

Davos heeft de VS een complete vernedering in Oekraïne in het vooruitzicht gesteld, duizenden Oekraïners opgeofferd, miljoenen Europeanen bankroet gemaakt en honderden miljoenen gecorrumpeerd door een enorme bureaucratie in stand te houden die niet in staat is in te spelen op de groeiende behoeften van een falend systeem.

  Het Mechanisme: Hoe de verzonnen op "orde" gebaseerde regels afglijden naar wreedheid

Het trieste is dit: zij denken dat zij #winnen, omdat zo veel van dit alles volgens plan verloopt. Zij missen de grote delen over het te snel vernietigen van de VS in het proces, als u wilt dat die uw oorlog voert om uw faillissement te dekken.

Rusland en China zullen Europa van de wereldhandel afsnijden als Europa in gebreke blijft bij het betalen van zijn schuld, wat ECB-president Christine Lagarde zojuist de wereld heeft verteld dat zij daartoe bereid is. Het haviksdenken van de Fed vernietigt nu al de Eurodollarmarkten, de bron van de macht van Davos.

De overblijfselen van het federalisme van de VS functioneren nog op een niveau dat hoog genoeg is om al hun plannen te dwarsbomen. c.f. de SCOTUS [VS Hogergerechtshof, red.] beslissingen van vorige week en Ron DeSantis’ staat van dienst als gouverneur van Florida.

Over DeSantis gesproken, hij is zich snel aan het ontpoppen als de koploper voor de GOP nominatie in 2024.

Dit is dus, tot besluit, wat ik hierna zie:

 • Rusland zal niet stoppen met hun overwinning in Donbass.
 • Zij zullen Nikolajev, Charkov en Odessa innemen (let op de Russische spelling, de pot op met de BBC!).
 • Rusland zal niet in het aas happen over Kaliningrad, maar zal alle gas aan Duitsland afsnijden.
 • De Duitse regering zal vallen, maar dat maakt niet uit, want de Groenen, die het beleid bepalen, hebben de Bundesrat in handen.
 • Rusland zal Davos geen excuus geven om WOIII te beginnen, zelfs nu Finland en Zweden tot het bondgenootschap zijn toegetreden.
 • Zij zullen de inzet blijven verhogen, terwijl zij de leegheid van hun dreigementen verder blootleggen.
 • De Biden administratie zal blijven proberen om een oorlog over Taiwan te beginnen.
 • Uiteindelijk zal China hen daartoe verplichten, ook al willen zij dat niet.
 • De ineenstorting van Bulgarije is slechts het begin van het einde van de EU in Oost-Europa.
 • De NAVO zal of instorten of de atoombommen zullen vliegen… Ik wed nog steeds op het eerste.
 • Erdogan die zwicht voor de uitbreiding van de NAVO betekent dat Poetin hem zal tegenwerken in Syrië.
 • De Fed zal de rente blijven verhogen, terwijl de ECB zich in leven houdt.

Uit pure wanhoop verwacht ik een valse vlag provocatie om de Russen tot een zet te dwingen of gewoon te rechtvaardigen dat Davos ons in hun volgende oorlog trekt, d.w.z. weer een virus of een aanval met chemische wapens deze keer met Poetin als schuldige.

Het doel van dit project is een onafhankelijk Europa, een gebroken VS en vazalstaat voor Azië.

Zij zullen, in het beste geval, één van die drie dingen bereiken. Een onafhankelijk, maar gebroken Europa onder de vazalstaat van Rusland en China, waarbij de VS zich terugtrekt en zijn wonden likt. Dat is de toekomst die ik nu zie, als de atoombommen niet vliegen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Dankzij de oorlog van Poetin in Oekraïne: De race om de “Grote Reset” is begonnenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet schip is nu aan het zinken: Deskundigen waarschuwen voor voedseltekorten en er is geen einde in zicht 
Volgend artikelAustralië registreert 963% toename van gangbaar ademhalingsvirus bij “pandemische baby’s” die “geen immuniteit” hebben
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. Ik ga maar vast een cursusje Russisch opzoeken… Laat Poetin maar kleine eenheden deze kant opsturen en onze politici stilletjes uitschakelen, dát zou een mooie oplossing zijn voor de meeste problemen in de wereld. De privé adresssen van onze politici zijn gemakkelijk te vinden, waarom gebeurt daar niks? Hoe moeilijk is het voor een militaire macht als Rusland om EU politici één voor één uit te schakelen?

  • Dat begrijp ik dan ook niet, zitten ze lekker op een kluitje in davos dikke bom erop en klaar.
   Paar snipers deze kant op die het probleem wef in ons kabinet oplossen.
   En klausje zwabber niet te vergeten, al vind ik dat die pijn moet lijden.

 2. Is jullie al opgevallen dat dat geen spontane foto’s zijn, maar geposeerde foto’s, waarbij men telkens een hand in beeld brengt om te tonen dat wat dat persoon zegt, wel HEEL BIJZONDER moet zijn. 🙌

  Hier moet je zijn! Bij wat ik te vertellen heb! Want dat is altijd een hele belevenis! 🙄

  Probleem: lachende regeringsleiders terwijl ons ‘eensgezind’ Europa, stap voor stap wordt afgebroken…

  Gebrek aan empathie?

  Neen, zij moeten de schijn opwekken dat ze alles in de hand hebben en dat er geen vuiltje aan de lucht is.
  Dat moet voor de domme schapen, want daar zal de ‘publieke opinie’ liggen.

  Het is een (zielige) strijd om de publieke opinie.
  En wanneer het hen warm onder de voeten wordt, (zoals de foto hierboven, kijk maar eens goed) dan moet dat gecounterd worden met meer van hetzelfde toneel, alsof er niets aan de hand is, en nog een beetje extra gaslighting daarbij, als ‘straf’ omdat je hen in het nauw drijft.

  En neen, die oorlog kunnen ze niet winnen, want het is niet omdat je Raketten gekregen hebt, dat je daar een oorlog mee kan winnen.

  Het zijn heel domme msm-verhalen.

  Ze schrijven bewust fouten, om het domme schapenvolk nog wat te jennen, want ze zien het toch niet.
  Zo zielig is dat, als een stel pestende kleuters.

  Kijk maar naar Zelenski’s naam.
  Men maakt er Zelenskaai van ipv Zelenski.
  Alleen hij of zij die wat Engels kan, zal dat zien, en besluiten daar niet mee mee te doen, en gewoon Zelenski zeggen. (zoals het hoort)

  Het is een gemanipuleer in het sturen van uw gedachten tot en met.
  Wat zij graag hebben, is dat je dieper op hun materie ingaat, en uiteindelijk, komt er helemaal NIETS uit de bus.
  U wordt bespeeld, en men houdt een ‘nochalante’ schrijfstijl aan, om te verbergen dat het een uitgekiend, gedachtesturend propaganda-stuk is.

  Domme mensen dat de goede raad van de MSM opvolgen, worden irritant om mee samen te leven, (wat uiteraard de bedoeling is) want niets is goed.
  Wil je de airco in de auto aanzetten?
  “How niet goed! Eerst zetten we de vensters tien minuten open zodat de al aanwezige warme lucht in de wagen, wat kan ontsnappen, zodat de airco zelf minder hard moet werken.”

  En ga zo maar door! Die idioten is wijsgemaakt dat je de overgang van warm naar koud op een snikhet3 dag niet mag voelen.
  De overgang moet ‘geleidelijk’ verlopen.

  Ooit al eens een winkel binnen geweest waar de airco volle bak draait?

  Doet goed hé, waarom mag ik dat niet voelen?

  Ooit al gemerkt dat je de airco lager kan zetten, ipv op 24 graden? 🙄
  Het knopje om de temperatuur lager in te stellen, staat daar niet voor niets.

  Dan ga je ziek worden.

  Wat interesseert mij dat nu? Ik verkies een stevige afkoeling en als ik daar siek van wordt, dan is dat maar zo, bangerik!

  Dit, is wat de MSM met mensen doet. 🙂

  Nog een geluk dat velen van hen niet kunnen lezen, of ze zaten een hele dag op de MSM voor ‘besparings-tips.’

  Besparings-tips voor uw vaatwasser.
  Vraag: waarom hebt u dan een vaatwasser gekocht, om erop te besparen?
  Was je niet van mening toen je je vaatwasser aanschafte, dat je deze zou gebruiken waar het voor dient? Ipv daarop liggen te besparen?
  Waarom hebt u dat dan gekocht?

  Maar ze zijn al lang vergeten, waarvoor ze die vaatwasser in eerste plaats hebben gekocht, en dat was niet met de gedachte, om daar later op te besparen.

 3. Oekraine is nu duidelijk aan het winnen. Met Amerikaanse steun in de vorm van zeer zware wapens hebben ze Slangeneiland al weer terug veroverd. Het Amerikaanse volk (altijd enthousiast over oorlog en winnen gezien de vele oorlogen op initiatief van de VS de afgelopen jaren) zal Biden blijven ondersteunen tijdens de midterm “verkiezingen” in november.
  Echter…. om steden als Marioepol en Severodonetsk terug te veroveren zullen ze toch net als de Russen stedelijke gevechten moeten gaan houden. Zonder plat bombarderen zal dat maanden kunnen gaan duren en in de winter zullen ze het sowieos moeilijk krijgen. Het Amerikaanse volk heeft dat geduld NIET. Hoezeer de media het vervolgens massaal plat bombarderen van dergelijke steden zullen toejuichen en eventueel verzwijgen, zoals in 2014… de ogen zijn op die steden gericht. Het terug veroveren van die steden zal vele manschappen gaan kosten en mogelijk zelfs een algehele Europese mobilisatie vereisen. Al was het maar om nieuwe DIENSTPLICHTIGEN achter de hand te houden als de professionals in Oekraïne zijn. Vervolgens blijft er te weinig tijd over voor de plannen van WEF om China aan te pakken.

  • Je klets uit je nek ze hebben het eiland vrijwillig verlaten om zo de graantransporten uit Oekraïne door te laten dit in overleg met de VN. Het is een humane beslissing van Poetin.

   • Deze troll is getriggered en probeert de aandacht af te leiden en wel hierom:

    ‘En neen, die oorlog kunnen ze niet winnen, want het is niet omdat je Raketten gekregen hebt, dat je daar een oorlog mee kan winnen’

  • Correctie: Oekraïne heeft Slangeneiland niet teruggevorderd.

   Rusland heeft het terug gegeven als goodwill om tarwe te kunnen verschepen.

   Goede zet: Nu mag Oekraïne zijn eigen mijnen kuisen haha.
   En goede punten want honger voor Afrika is afgewend. Top

 4. Het Oekraïense leger is van plan de controle over het eiland Zmeiny te vestigen. Dit besluit werd op 30 juni aangekondigd door het plaatsvervangend hoofd van de operationele afdeling van de Oekraïense generale staf Oleksiy Gromov.

  Graanoptie: Rusland is klaar om buitenlandse schepen naar de havens van Oekraïne te lanceren
  Maar Moskou zal ze samen met Turkije inspecteren om de invoer van wapens te voorkomen.
  Een dergelijke verklaring van Oekraïense zijde werd gedaan na de verklaring van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie dat Rusland, als een gebaar van goede wil, zijn troepen uit Zmeiny terugtrok.

  “In de plannen van de strijdkrachten van Oekraïne is er de oprichting van fysieke controle over het hele eiland, op dit moment controleren we het met behulp van onze wapens,” zei Gromov tijdens een briefing.

  Op donderdag, tijdens een briefing, zei de officiële vertegenwoordiger van het ministerie van Defensie van Rusland, luitenant-generaal Igor Konashenkov dat de strijdkrachten (strijdkrachten) van de Russische Federatie de taken op het eiland Zmeiny hebben voltooid en het garnizoen daar hebben teruggetrokken. Zoals Konashenkov opmerkte, toonde daarmee aan de wereldgemeenschap dat Rusland zich niet bemoeit met de inspanningen van de VN om een humanitaire corridor te organiseren voor de export van landbouwproducten vanaf het grondgebied van Oekraïne.

  Zoals tegelijkertijd verklaard door Konstantin Sivkov, doctor in de militaire wetenschappen, zal Oekraïne geen “troeven” ontvangen van het veranderen van de situatie op het eiland, en de pogingen van het Oekraïense leger om op Zmeiny te landen zullen door Rusland worden geneutraliseerd.

  Eerder, op 26 juni, rapporteerde Konashenkov over het mislukken van een andere poging van de strijdkrachten van Oekraïne (AFU) om het eiland Zmeiny aan te vallen. Het Russische luchtafweerraket- en geschutscomplex “Pantsir-S” schoot een Oekraïens Su-25-vliegtuig en 12 raketten neer. Volgens de luitenant-generaal vielen er geen slachtoffers onder het garnizoen en werd er geen faciliteiten vernield.

  Het eiland Zmeiny in de Zwarte Zee, dat deel uitmaakt van de regio Odessa in Oekraïne, kwam onder controle van de Russische strijdkrachten tijdens de militaire operatie die Moskou op 24 februari uitvoerde om de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk (DPR en LPR) te beschermen.

 5. De foto van de bende bijeen. Een zooitje wef machtwellustelingen, die NIETS voor het gewone volk over hebben. Die moet belasting betalen, gehoorzamen en vooral zijn / haar bek houden. Dan is het zooitje tevreden. Zum Kotzen zeggen onze oosterburen.

  • De airco bij de OTAN vergadering werd niet verlaag anders zaten zij te zweetten met deze jassen,. De regels zijn voor de midden en lage klasse en voor de schappen die niet kritisch zijn die alles geloof. Wie wil naast Boris J te zijn, iemand met een IQ lager dan een mug een clown en een leugenaar. Het is tijd dat deze hypocrieten ontslagen worden door de burgers!

 6. In 1940 heeft Hitler ook zijn volk belogen en Polen de oorlog verklaart het was allemaal bedrog , 60 miljoen doden zijn in die oorlog gevallen maar dat mag nooit meer gebeuren zijden de macht hebbers.
  Nou jullie kunnen Rutte en vele anderen in Europa op de gelijke lijn stellen met Hitler maar ik hou het tot ons land hebben wij wel persoenen die Hitler kunnen benaderen ? ja Rutte De Jonge Kaag Jan Gert Seegers Klaver en zo kan ik nog een tijdje doorgaan sterker nog ze zijn al bezig met de nieuwe oorlog maar hoeveel mensen denken dan dat er gaan sterven en mijn schatting is ruim 1 miljard zal dat zijn en dat komt dat de giftspuit al veel mensen het leven hebben gekost maar ook dat wij met veel meer mensen zijn en de wapens veel zwaarder en dodelijk zijn.

 7. Ik kijk uit naar de dag dat we het winnen van deze gedrochten en ze laten lijden voor wat ze de wereldbevolking hebben aangedaan..

 8. All the cowards , ( glad you are stupid enough to show yourself together ) you win ,, or we win . I would show every one what you have to say about what you did to ther human beings , they will see if you lie or not ,,,, once you told the truth , we do the same as you did , without toture .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in