Afbeelding © Howard Steen, klik hier voor groot, hier is een pdf van zijn project.

Wie de voedselvoorziening beheerst, beheerst de mensen; wie de energie beheerst, kan hele continenten beheersen; wie het geld beheerst, kan de wereld beheersen.” – Citaat toegeschreven aan Henry Kissinger.

Het is het beste om deze opmerkingen vooraf te laten gaan door te vermelden dat de “covid” zwendel niet voorbij is, en niet voorgoed verdwenen is. In feite zijn de meeste plannen van de “covid”-agenda nog steeds van kracht, ook al zijn de lockdowns tijdelijk voorbij, zijn de meeste bedrijven die over zijn tijdelijk open, en wordt het dragen van maskers voor het grootste deel niet door elke overheidsdienst en bureaucratie verplicht gesteld. Maar hoe zit het met valse “gevallen”, hoe zit het met injecties met giftige biowapens, hoe zit het met reisbeperkingen en -verboden, hoe zit het met identificatietechnologie, hoe zit het met opsporen, traceren en testen, en hoe zit het met de welig tierende inflatie als gevolg van deze en andere vormen van manipulatie? schrijft Gary D. Barnett.

De “covid”-agenda was en is een belangrijk onderdeel van wat er gebeurt in wat men de Derde Wereldoorlog zou moeten noemen, maar vergeet niet dat het slechts één onderdeel is van het complot, dat in mijn ogen geschetst zou moeten worden als een oorlog tegen alle mensen door hun eigen regeringen, in plaats van een hete oorlog met dodelijke wapens tegen één of andere gefabriceerde vijandelijke staat. Daarom moet elke nieuwe dreiging die beweerd wordt, eerst geloochend worden, want als men zich in een of ander staatsnarratief laat meeslepen, zal men noodzakelijkerwijs een vooroordeel tegen de waarheid krijgen, ten gunste van een voorbestemd resultaat, dat in gang gezet is door degenen die proberen de massa te propaganderen. De heimelijke verstandhouding tussen de V.S. en Oekraïne, die Rusland de oorlog tegen Oekraïne noemt, is een perfect voorbeeld van deze strategie.

Niets moet gezien worden als op zichzelf staand of als een unieke situatie of bedreiging, want alles maakt deel uit van hetzelfde agenda-gedreven plan, en alles is met elkaar verbonden in dezelfde oorlog tegen ons allen door samenwerkende natiestaten. Hoewel elke natie op dit moment oorlog voert tegen haar eigen burgers, is dit een wereldwijde inspanning die niet afzonderlijk gestructureerd is, maar onafhankelijk van elkaar reageert, met opzet, waarbij de top van de machtigsten de touwtjes van de marionetten van de politieke klasse wereldwijd in handen heeft. De V.S. staan momenteel zeker aan de top van deze machtspiramide, maar dat zou drastisch kunnen veranderen, aangezien het China-model dat men nastreeft andere spelers de mogelijkheid zal geven om een plaatsje te veroveren aan de tafel van de meesterklasse die probeert te heersen over het nieuwe systeem dat vandaag wordt opgebouwd.

  Volgende stap naar Derde Wereldoorlog? Gewonden gemeld na aanval op Russische boorplatforms op de Krim

Zodra dit nieuwe paradigma voltooid is, zullen zij die geld, energie en voedsel beheersen, de wereld beheersen. Dat is het gewenste eindspel, en elk stukje van de puzzel dat vandaag op zijn plaats wordt gelegd, ondersteunt de overname-agenda. Niets staat op zichzelf, niets is toevallig; alles is een radertje in het wiel van de planners van deze wereldomvattende overname. Het is noodzakelijk te begrijpen dat dit een oorlog is tegen ons allen, en dat deze oorlog verteerd wordt door leugens, bedrog, propaganda, psychologische manipulatie, en bedrog. Elke nieuwe vermeende bedreiging is slechts een nieuwe illusie, bedoeld om zovelen mogelijk te verdelen en af te leiden, zodat de agenda’s van de staat zonder veel weerstand door kunnen gaan.

De valse vlag die de “oorlog Rusland/Oekraïne” heet, is zojuist het laatste voorbeeld geweest van de verdeel-en-afleid-strategie, en hij heeft perfect gewerkt. In één nacht werd het dodelijke “covid” narratief opgeschort, terwijl de dreiging van Rusland weer centraal kwam te staan. Hetzelfde oude draaiboek met een “onschuldig” slachtoffer dat aangevallen wordt door een schurkachtige supermacht werd door de VS gebruikt om het onwetende publiek massaal angst aan te jagen. Het werd niet alleen voorgesteld als een aanval op onschuldige Oekraïners door een bloeddorstige tiran, dit om de onwetenden aan het hart te drukken, maar het werd ook gebruikt om de massa angst aan te jagen, zodat zij zou geloven dat nucleaire vernietiging elk ogenblik mogelijk was. Dit was het nieuwe, “kruip voor uw veiligheid onder uw bureau’s” moment, en vertrouw erop dat de staat u zal beschermen tegen “dreigende” terreur. Het is allemaal een schijnvertoning.

Eigenlijk is het nog veel erger dan wat ik zojuist beschreven heb, want deze ene nepgebeurtenis werd ook gebruikt als springplank om de voedselvoorziening en -distributie in de wereld te ontwrichten. Het werd ook gebruikt om de energiestroom te verstoren als gevolg van vooraf geplande sancties tegen Rusland, die bedoeld zijn om chaos op de energiemarkten te veroorzaken, en hogere prijzen en paniek onder het publiek. Het belangrijkste is dat het gebruikt wordt om plaats te maken voor een cashloze maatschappij, die afhankelijk is van een wereldwijd centraal-bank gecontroleerd digitaal monetair systeem, waar elke transactie volledig door een staatsdecreet gevolgd, gecontroleerd, beperkt, of afgeschaft kan worden, zoals onlangs in de communistische staat Canada gebeurd is.

Voedsel is natuurlijk van levensbelang voor iedereen, evenals energie, maar de controle over het geld is de spil in elke poging om de wereld te controleren. Dit Oekraïne-gedoe helpt de heersende klasse om al deze agenda’s tegelijk te verwezenlijken, waardoor deze enorme samenzwering razendsnel vooruit kan gaan.

  Een Oekraïense soldaat zei dat de Oekraïense verliezen zo zwaar zijn waar hij vecht dat ze moeite hebben om de lichamen te bergen

Nu de aanvoerlijnen gesloten zijn, de voedselproductie en -distributie opzettelijk door de staat belemmerd worden, de prijzen verhoogd worden tot een niveau dat voor de meesten onvoorstelbaar is, zullen er ziekte, honger, armoede, hongersnood en dood komen. Het excuus van Oekraïne wordt voor dit alles als schuldige aangewezen, en aanvaarding van deze leugen door de massa zal precies brengen wat de heersende klasse wil. Zonder behoorlijke voedselvoorziening zullen er hogere prijzen heersen, en met voedseltekorten zal de chaos zegevieren, dit veroorzaakt paniek en angst, die vijanden van het volk zijn, maar een zegen voor de heersende staatsschurken. Een zwakke, onwetende en gehersenspoelde maatschappij is gewoon snoepgoed voor de “elite” klasse van heersers, regeringen, het grote bankwezen, gigantische bedrijven, en de medische en technologische machten. Te midden van al deze terreur-gedreven waanzin ligt de sleutel tot wereldheerschappij, en dat is de controle over het geld vanuit een gecentraliseerde bankbron.

De zogenaamde oorlog in Oekraïne, en de massale monetaire sancties tegen Rusland, zijn bondgenoten, en andere delen van de wereld worden gebruikt om het pandemonium op de monetaire en financiële markten te vergemakkelijken. Er worden door verschillende landen alternatieve verrekeningsmogelijkheden gezocht, terwijl de financiële chaos voortduurt, maar deze chaos was gepland en dus opzettelijk, omdat daardoor de monetaire markten wereldwijd verstoord worden. Zo kunnen de agenda’s van de globalisten worden uitgevoerd, en de omschakeling naar een door centrale banken gecontroleerd geldsysteem is goed op weg. Elke nieuwe “noodsituatie” helpt om een totalitair beleid in te luiden, dat bedoeld is om de afzonderlijke huidige natie-statensystemen te herstructureren in een wereldwijde top-down gecontroleerde digitale fiat-infrastructuur, die kan functioneren als één gecentraliseerde wereldmacht, meestal verborgen voor het oog van de massa’s.

Om de mensen in het gareel te houden, en trouw aan wat zij als “hun natie” beschouwen, zal een geveinsde soevereine structuur in stand gehouden moeten worden. Elke centrale bank zal zijn eigen digitale munt hebben, maar de werkelijke globalistische controle zal in handen zijn van de centrale banken, waarbij de meeste grote transacties via één centraal clearing house zullen gaan, waar de algehele dominantie in handen zal zijn van één internationaal centraal banksysteem, dat boven op de machtspiramide zit. Immers, controle over het geld maakt controle over de wereld mogelijk.

Op dit ogenblik is ruim 80% van alle centrale banken bezig met onderzoek naar en “overwegen” de lancering van een centrale bank digitale munt, (CBDC) en velen hebben al lopende proefprogramma’s of hebben hun lancering al volbracht van wat omschreven kan worden als door de staat gecontroleerde digitale fiatvaluta. Dit is verbijsterend in die zin dat deze pogingen al aan de gang zijn sinds vóór de “covid” of Oekraïne valse vlaggen. Deze in scène gezette gebeurtenissen zijn bedoeld om de wereldeconomieën te ontwrichten, grote financiële schade aan te richten, en tegelijk de huidige geldsystemen zodanig te ondermijnen, dat er een massaal geroep ontstaat om bevrijding van het monetaire risico door de geregeerde proletariaatsklasse. Nogmaals, dit kan alleen maar leiden tot een vrijwillige aanvaarding door de massa’s van een centraal gecontroleerde digitale maatschappij, die zal beweren allen te beschermen tegen monetaire schade. Dit is natuurlijk weer een kwaadaardige verdraaiing van de werkelijkheid, en zal in feite leiden tot de vernietiging van wat ten onrechte als “echt” geld wordt beschouwd, ten gunste van een wereldwijd gecontroleerd systeem.

  Franse vrijwilliger woedend over leugens van Westerse media, onthult waarheid over oorlogsmisdaden in Oekraïne

Dit zal natuurlijk ook leiden tot sociale kredietsystemen zoals in China, een universeel inkomen dat volledig gecontroleerd wordt door wereldwijd geregeerde regerende marionetten, binnenlandse en internationale controlepaspoorten, nieuwe universele volg- en opsporingstechnologie; allemaal afhankelijk van een één-wereld autocratisch werkingsmodel in een autoritair top-down systeem. Nogmaals, hoewel elk land tot op zekere hoogte soeverein lijkt te zijn, en hoewel er waarschijnlijk individuele centrale bankvaluta’s zullen bestaan, zullen die allemaal effectief vanuit één gecentraliseerde plaats gecontroleerd worden door de machtigste technocraten.

Een cashloze maatschappij staat voor de deur, en dat zou de slavernij van allen garanderen onder de heerschappij van de zeer machtigen. De controle over voedsel, voedselkwaliteit, voedselproduktie en -distributie, de controle over energie, en de uiteindelijke controle over geld, zijn allemaal met elkaar verbonden. Van elk systeem zal gezegd worden dat het mislukt is, zodat een nieuw systeem, een grote reset zoals beschreven door het Wereld Economisch Forum, zou leiden tot controle over alle vitale wereldfuncties. Vrijheid zou in zo’n systeem nooit kunnen bestaan.

Pas op voor elke nieuwe valse waarschuwing, pas op voor elke beweerde noodtoestand die door de staat wordt afgekondigd, pas op voor elke oorlogsdreiging, pas op voor elke uitspraak van de media, en pas op voor de gecentraliseerde digitale monetaire overname die verkocht zal worden als de enige beschikbare optie om de massa’s te beschermen tegen economische schade. Beschouw elke uitspraak van de regering en de heersende stroming als niets meer dan sinistere propaganda, want de opzettelijke vernietiging van geld en economieën zal opzettelijk veroorzaakt worden door diezelfde heersers die zich voordoen als uw redders.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Vernederingsamusement: Hoe de burgerij te controleren door middel van afleidingen door Reality TVVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHet valt niet meer te verbergen: Vaccinschade op primetime in Australië
Volgend artikelDe Vogelgriep hoax wordt weer gerecycleerd om angst te zaaien en meer winst te maken voor Big Pharma
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

23 REACTIES

 1. onze Heer Jezus komt .na het merkteken komen de 7 laatste plagen en die vallen op NWO/Paus de Anti-christ! en mensen die het merkteken van het beest. Einde wereld!!

  • Als je de merkteken neemt ben je al verloren, lichamelijk verander je helemaal, zo dat God je niet meer herkent als mens, die hij geschapen heeft naar zijn uiterlijk, net als in Noachs tijd, voor de zondvloed.

   Revelation 13:15-18

   15 And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed.

   16 And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or in their foreheads:

   17 And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name.

   18 Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast: for it is the number of a man; and his number is Six hundred threescore and six.

 2. Ik weet dat regeren vooruitzien is, maar dit soort artikelen vind ik net iets te veel doemdenken. Veel mensen van enige invloed zien dit aankomen en er worden waar mogelijk dijken gebouwd, voorzorgen getroffen en noemmaar op. We zijn niet helemaal weerloos al scheelt het soms niet veel.

  • Zijn we wel zonder Jesus, helemaal aangezien 95% gelooft in alle of grote gedeelte van de leugens die de regeringen en hun experts verkondigen, dat zag ik al met de gezicht luiers die voor de tweede keer verplicht werd in winkels en meer, en dat ruim 95% van de mensen weer als goede slaafjes liepen met gezicht luiers op.

   En dat het straks voor de derde keer weer ingevoerd woord, omdat er nu weer een zogenaamde nieuwe “vreselijke” mutatie is van Covid 19.

   Als jij nog steeds gelooft dat het weer goed komt, ben je wel heel erg naïef.

 3. Dit is precies wat ik nu al 1 maand schrijf:

  De oorlog is de afleiding van de WEF agenda.
  WEF wil chaos, angst, verdeeldheid, armoede, honger etc etc zodat ze al hun walgelijke zaken versneld uit kunnen rollen.

  Ze zullen de beurzen wereldwijd in laten storten, alle munten, alle economieën en WW3 zodat we elkaar uit kunnen roeien, in armoede raken, verhongeren

  Maar goed mensen blijven slapen en denken dat onze regering het wel op zal lossen …. maar het ZIJN juist de regeringen die het probleem BEWUST creëren !!!!!!!!

  • Je ziet het wel goed. Het is overduidelijk dat daar op aangestuurd wordt. Het stoken van Rutte, de Jonge, von der Leyen. Ze zijn zo doorzichtig als wat.
   Geen normaal mens kan de slechtheid van de machthebbers echt tot zich door laten dringen. Daarom laten we alles langzaam over ons heenkomen. Als een vlieg die de mepper te laat ziet zijn we.
   Had net een pil van een geschiedenisboek over Engeland uit. Ik las er onze armoedige toekomst in. Weer slaven van de machtigen, net als vroeger. Ben blij dat ik aan het einde van mijn leven ben en geen kinderen heb.

   • Voor mij geldt hetzelfde, ook op leeftijd en geen kinderen.
    Ik verbaas me om de jeugd hoe weinig zij van de geschiedenis weten. En verbaas mij nog meer hoe oppervlakkig hun denken is.

    Ik moet vaak lachen om die klimaatgekken die zo staan te roepen maar als het om hen zelf gaat dan zijn ze niet thuis.

    Klaus Schwab zijn WEF : in 2030 bezit je helemaal niets en ben je gelukkig !!!!
    En mensen nemen nu een ” klimaat hypotheek ” Hahaha hoe dom ben je.
    Nog meer schulden maken zodat ze bij faillissement van alle banken jou je huis afnemen.

    Houdt de moed erin en doe vooral veel leuke dingen nu het nog kan.

   • Ow ik weet donders goed hoe walgelijk slecht onze regering is en alle andere, dat kan ik en heb ik echt wel door me laten doordringen, en we kunnen er niks tegen doen, is niet de bedoeling, alles wat nu gebeurd is de bedoeling, is God heel duidelijk in, als je de Bijbel leest, 95% van de mensen geloven gedeeltelijk of alles wat de regeringen verteld, er is niet meer van dat te winnen.

    Matteüs 24:3-14
    3 Ze gingen op de Olijfberg zitten. Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: “Wanneer zal dat gebeuren? En waaraan kunnen we zien wanneer U komt en het einde van de wereld eraan komt?” 4 Jezus antwoordde: “Let goed op dat jullie je door niemand laten bedriegen. 5 Want heel veel mensen zullen beweren dat ze Mij zijn. Ze zullen zeggen: ‘Ik ben de Messias.’ En heel veel mensen zullen dat geloven. 6 Ook zullen jullie horen over oorlogen en over berichten van oorlogen. Maar laat je daardoor niet bang maken. Die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. 7 Want allerlei landen en volken zullen met elkaar oorlog voeren. En er zullen op allerlei plaatsen hongersnoden, gevaarlijke ziekten en aardbevingen zijn. 8 Maar dat is pas het begin van het einde.

    9 Dan zullen de mensen jullie gevangen nemen, mishandelen en doden. Iedereen zal jullie haten omdat jullie in Mij geloven. 10 Veel mensen zullen hun geloof verliezen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen allerlei mensen komen die beweren dat ze mijn profeten zijn. Ze zullen zeggen dat ze namens Mij spreken, terwijl dat helemaal niet zo is. Ze zullen daarmee heel veel mensen bedriegen. 12 En de mensen zullen zich steeds minder van God aantrekken. Daardoor zullen ze ook steeds minder liefde voor elkaar hebben. 13 Maar de mensen die volhouden tot het einde, zullen worden gered. 14 En het goede nieuws van het Koninkrijk moet aan de hele wereld worden verteld. Alle volken moeten weten wat Ik heb gedaan. Pas dan zal het einde komen.

    2 Timoteüs 3:1-9
    3 Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn. 2 Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. 3 Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen. 4 Ze zullen verraderlijk, roekeloos en trots zijn, en meer houden van plezier maken dan van God. 5 Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf vér bij dat soort mensen vandaan. 6 Zulke mensen komen met smoesjes de huizen binnen. Dan krijgen ze met hun praatjes goedgelovige vrouwen in hun macht. Vooral vrouwen die verkeerde dingen doen en maar doen waar ze zin in hebben. 7 Zulke vrouwen blijven aldoor vragen stellen, zonder ooit de waarheid van God te gaan geloven. Ze doen er niets mee. 8 Zulke mensen verzetten zich tegen de waarheid. Net zoals de Egyptische tovenaars Jannes en Jambres zich vroeger tegen Mozes hebben verzet. Hun denken is bedorven en hun geloof deugt niet. 9 Maar ze zullen niet lang hun gang kunnen gaan. Want hun onzin zal al gauw voor iedereen duidelijk worden. Net zoals bij Jannes en Jambres.

    1 Timoteüs 4:1
    4 Maar de Geest zegt duidelijk dat sommige mensen later hun geloof zullen verliezen. Ze zullen dwaalgeesten volgen en luisteren naar wat duivelse geesten hun leren. 2 Ze zullen zich laten bedriegen door de praatjes van leugenaars. Die leugenaars zijn koppig en ze zijn ongehoorzaam aan God. Daardoor is hun geweten gevoelloos geworden. Ze horen de stem van Gods Geest niet meer. 3 Ze zullen zeggen dat je niet mag trouwen en niet van lekker eten mag genieten. Maar God heeft al die dingen toch gemaakt? Ze zijn bedoeld om van te genieten. En de gelovigen die de waarheid van God hebben leren kennen, danken God ervoor. 4 Want alles wat God heeft gemaakt, is goed. Niets daarvan is verkeerd als je Hem ervoor dankt. 5 Want het wordt zuiver gemaakt door het woord van God en door het gebed.

    Openbaring 13:15-18
    15 En het tweede beest kreeg de macht om dat beeld levend te maken. Daardoor kon het beeld van het beest ook spreken. En het doodde alle mensen die het beeld niet wilden aanbidden. 16 Het beest had iedereen in zijn macht: machtige en gewone mensen, rijke en arme mensen, vrije mensen en slaven. Het dwong iedereen om een merkteken op zijn rechterhand of op zijn voorhoofd te dragen. [a] 17 Alleen mensen die dat merkteken hadden, konden iets kopen of verkopen. Het merkteken was de naam van het beest, of het getal dat zijn naam voorstelt.

    18 Dit is verstandig om te doen: reken het getal van het beest uit. Want met het getal wordt een mens bedoeld, en zijn getal is 666.

    En nog veel meer staat er in de bijbel over de eindtijd, waar we nu heel dichtbij zitten.

    • Het moet IN zijn rechterhand zijn en of IN zijn voorhoofd te zijn, de King James Version is een betere vertaling, maar moeilijker te begrijpen door de oude Engelse taal.

 4. Ook met dit artikel geld hetzelfde.
  Het zou zomaar een Monty Pyton aflevering kunnen worden.
  Is het nu nog niet duidelijk mensen wat er hier gebeurd?
  Er kan hier maar 1 iets tegen gedaan worden en diep van binnen
  weten we het.

 5. 80% van de wereld bevolking gelooft wat de leugenpropaganda tv en andere reguliere media ons al twee jaar lang voorschotelen.
  Met angst,verdeeldheid en haat tegeover elkaar want de ongeprikten en pro Russen zijn gevaarlijke mensen volgens de satanistische Schwab campagne!

 6. Net de veertig dagen vasten achter de rug ,morgen de laagste vasten dag ,alleen in de eerste week had ik honger daarna kwam het heerlijke leven van een geestelijke ,man ik maak me helemaal geen zorgen om te sterven van de honger ,heerlijk .

 7. Hallo Erwin, mag ik vragen hoe je gevast hebt? Bedoel je meer niet eten en wel drinken of gewoon droog vasten. Ik ben ook aan het vasten maar zonder eten en drinken, voel zelf geen honger. Ik vraag het uit interesse.

  Groet,

  • Nou vasten zonder te eten en te drinken 40 dagen lukt niemand, met +/- 3 dagen ben je dan dood, een mens kan maar maximaal 3 dagen zonder water +/-.

 8. Om noch maar te zwijgen van de salmonella en listeria die ineens opduiken in bedrijven…werken deze “geraakte” bedrijven misschien niet goed genoeg mee “onder het juk van..” het is toch allemaal wel heel toevallig niet..?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in