De “Vogelgriep-pandemie” wordt van tijd tot tijd gebruikt om het publiek angst aan te jagen, en als voorwendsel om kleinschalige pluimveehouders aan te vallen, die hun kippen en kalkoenen in de open lucht op de wei houden, in plaats van in grote, afgesloten pakhuizen die de commerciële industrie exploiteert, schrijft Brian Shilhavy.

President George W. Bush was de eerste die in 2006 een “vogelgrieppandemie” afkondigde, met apocalyptische waarschuwingen over dreigend gevaar die massale federale financiering op gang brachten om een nieuwe griepprik te ontwikkelen waarin dit nieuwe “virus” verwerkt was.

De pandemie is er nooit gekomen, maar men heeft er veel geld aan verdiend, en men ging achter de kleine pluimveeproducenten aan om de grote pluimveebedrijven tegen hun concurrentie te beschermen.

Zij recycleerde de gevreesde “vogelgrieppandemie” opnieuw in 2015, tijdens de regering Obama, en begonnen opnieuw pluimvee te vernietigen, vooral in Iowa, de staat die de meeste eieren produceert. Deze aankondiging van een “pandemie” stelde hen in staat bepaalde maatregelen te nemen en angst te zaaien bij het publiek, maar opnieuw kwam er niet echt iets van terecht, behalve dan het feit dat sommige pluimveebedrijven veel geld verloren, terwijl de vaccinfabrikanten ervan profiteerden.

Dit werd gepubliceerd door de NY Post op 2 mei 2015:

De gouverneur van Iowa, Terry Branstad, heeft vrijdag de noodtoestand uitgeroepen wegens een zich snel uitbreidende uitbraak van vogelgriep en gezegd dat de hele staat gevaar liep door de verspreiding van de ziekte.

De aankondiging, die de autoriteiten bevoegdheden geeft om preventieve maatregelen af te dwingen, werd gedaan kort nadat staatslandbouwambtenaren hadden aangekondigd dat vier nieuwe pluimveebedrijven aanvankelijk positief op het virus hadden getest.

Iowa, de grootste eierproducent van de Verenigde Staten, is de derde staat die de noodtoestand heeft afgekondigd wegens de virale uitbraak, waardoor in het hele land tot 21 miljoen kippen en kalkoenen zijn verdelgd of zullen worden verdelgd.

Minnesota en Wisconsin hebben in april de noodtoestand uitgeroepen.

De noodtoestand van Iowa gaat nu onmiddellijk in en zal ten minste tot eind mei van kracht zijn, afhankelijk van de ontwikkelingen in de uitbraak, vertelde Branstad op een persconferentie.

De maatregel breidt de inspanningen van het rampenbestrijdingsplan van de staat uit, en geeft verschillende staatsentiteiten toegang tot extra middelen, voorraden en uitrusting om de griepuitbraak op te sporen en in te dammen.

De maatregel maakt ook de verwijdering en vernietiging van besmette dieren op openbaar of particulier terrein mogelijk en heft onder meer de gewichtsbeperkingen op voor vrachtwagens die geruimde kudden vervoeren.

Bovendien staat de maatregel de staat en de plaatselijke rechtshandhavers toe overal in de staat controleposten en wegversperringen op te richten, ook in gebieden buiten de in quarantaine gehouden boerderijen. (Bron.)

Dus hier zijn we nu in 2022, vers van de grootste en meest succesvolle “pandemie” in de geschiedenis van de wereld, COVID-19, die de farmaceutische industrie enorme rijkdom heeft gebracht, terwijl hij vele levens en economieën van de arbeidersklasse verwoestte, met een andere aangekondigde “vogelgrieppandemie” om meer angst te zaaien en meer winst te maken voor Big Pharma, en om weer kleinschalige producenten aan te pakken als onderdeel van de Grote Reset die de Globalisten aan het uitvoeren zijn om zoveel mogelijk mensen van een vleesdieet op een plantaardig dieet te doen overschakelen, en dat alles in naam van “het redden van de planeet”.

  De Great "Transhumanisme" Reset: "Smart Dust" bespioneert je hersenen, menselijk microchippen

Voormalig CDC-directeur onder Donald Trump, Robert Redfield, heeft aangekondigd dat deze nieuwe “pandemie”, die nog moet komen, veel erger zal zijn dan COVID, waarmee weer eens bewezen wordt dat al deze “pandemieën” eerst uitgebroed worden in de hoofden van de Globalisten en dan aangekondigd worden voordat ze gebeuren, alsof zij de gave van profetie hebben.

Maar net als COVID is het allemaal hype en angst met weinig tot geen inhoud, en dit is een ouwe die gerecycleerd wordt.

Met de huidige manier waarop pluimvee massaal geproduceerd wordt in zeer overbevolkte en onhygiënische omstandigheden, zijn er zeker echte uitbraken van besmettelijke ziekten, maar of het “virussen” zijn of niet, is zeer de vraag, aangezien hetzelfde soort PCR-test gebruikt wordt als de frauduleuze COVID-19 PCR-tests.

En er is vrijwel geen bewijs dat een vogelgriep op mensen overgebracht kan worden. De CDC geeft dit zelfs (voorlopig) toe.

Vogelgriepvirussen (“vogelgriep”) besmetten zelden mensen. De meeste eerdere besmettingen met het vogelgriepvirus bij mensen zijn opgetreden na nauw, langdurig en onbeschermd (b.v. zonder handschoenen of een medisch masker) contact met besmette vogels of met omgevingen die besmet waren met hun speeksel, slijm of uitwerpselen.

Voor elke persoon hangt het risico van besmetting af van de blootstelling en met name van hoe dichtbij en hoe lang de blootstelling is. Zelfs wanneer mensen met vogelgriepvirussen besmet zijn geraakt, is er zeer zelden verdere verspreiding geweest van een besmette persoon naar een andere persoon. Aan de hand van gedetailleerde volksgezondheidsonderzoeken wordt nagegaan of het vogelgriepvirus zich van persoon tot persoon heeft verspreid. (Bron)

Ongetwijfeld zullen zij met een of andere nieuwe “stam” komen waarvan zij zullen beweren dat die mensen kan besmetten, en dezelfde valse PCR-test gebruiken om dat te “bewijzen”.

Kit Knightly van Off-Guardian heeft een mooi stuk geschreven waarin eenvoudige logica gebruikt wordt om door de leugens en de hype heen te snijden.

Vogelgriep: Alweer een valse “pandemie”…deze keer voor kippen

door Kit Knightly

De vogelgriepuitbraak is niet echt.

Dat zou ieders uitgangspunt moeten zijn – met alles, eigenlijk – ga ervan uit dat de media liegen en wacht tot ze bewijzen dat het niet zo is.

Twijfel altijd aan de pers.

Altijd.

Vooral wanneer het lot schijnt samen te vallen en elk “nieuwsbericht” de publieke opinie in dezelfde richting duwt en dezelfde agenda dient

… wat de vogelgriep zeker doet.

Voedseltekorten. Toenemende armoede. Rantsoenering. De crisis van de kosten van levensonderhoud. Ze maken allemaal deel uit van de Grote Reset agenda.

Met het oog op die agenda hebben zij de afgelopen twee jaar kleine bedrijven vernietigd en de economie kapot gemaakt, hebben zij vrachtwagenchauffeurs werkloos gemaakt en de aanvoerlijnen gebroken, zijn zij een oorlog begonnen tussen twee van de grootste exporteurs van tarwe ter wereld en hebben zij de prijs van benzine en aardgas opgedreven.

  FBI-agent sterft binnen 24 uur na zijn COVID prik - Weduwe reageert op vaccinpushers

De vogelgriep past perfect in dit patroon. De prijs van gevogelte en eieren zal de pan uit rijzen… en dat enkele dagen voor Pasen.

Wij weten dat ze zojuist een pandemie bij de mens hebben vervalst. Denkt u dat ze niet hetzelfde kunnen – of zullen – doen bij kippen?

Misschien zijn er onder u die nog vertrouwen hebben in de krantenkoppen, misschien hebt u nog niet dat spinneninstinct ontwikkeld dat u laat weten wanneer iets klinkklare onzin is. En misschien moeten we een argument aanvoeren, opdat we niet het slachtoffer worden van de “factcheckers”.

Laten we het dus maar snel over bewijzen hebben.

Laten we het eerst eens hebben over de manier waarop de regering van de VS vogelgriepuitbraken “opspoort”.

Volgens een artikel in de Conversation [bold toegevoegd]:

Om [vogelgriep] op te sporen houdt het Amerikaanse Ministerie van Landbouw toezicht op routinetests van koppels die door boeren gedaan worden en voert het federale inspectieprogramma’s uit om ervoor te zorgen dat eieren en vogels veilig en virusvrij zijn […] met behulp van moleculaire diagnostiek zoals polymerase kettingreactie (PCR) tests – dezelfde methode die laboratoria gebruiken om COVID-19 infecties op te sporen.

De USDA voert routinetests uit op pluimveebedrijven met PCR-tests.

Herinnert u zich iets?

Ten tweede, laten we het eens hebben over de manier waarop de wereldregeringen met de “crisis” omgaan.

De mainstream media melden een “dodelijke” uitbraak van vogelgriep, beweert The Guardian [bold toegevoegd]:

Amerikaanse functionarissen geloven dat bijna 24 miljoen pluimvee, vooral kippen en kalkoenen, gestorven zijn aan griep sinds de virusstam in februari geïdentificeerd werd.

Alle mainstream nieuwsorgan volgen dezelfde lijn – melden dat miljoenen vogels gestorven zijn aan griep.

In het hierboven geciteerde artikel van The Conversation staat echter [bold toegevoegd]:

Begin april had de uitbraak de ruiming van ongeveer 23 miljoen vogels van Maine tot Wyoming VEROORZAAKT.

En dit artikel in The Scientist beweert [weer, bold toegevoegd]…

Tot nu toe zijn er dit seizoen tientallen miljoenen vogels gestorven aan de ziekte OF AFGEMAAKT.

Er is hier dus sprake van enige tegenstrijdigheid. In wezen weten wij niet hoeveel er gestorven zijn aan “vogelgriep”, of hoeveel er geruimd zijn met “vogelgriep”.

Klinkt dat bekend?

Laten we nu eens een eenvoudige rekensom maken om te proberen de verwarring op te helderen.

Wij weten dat de pers melding maakt van ruwweg 24 miljoen pluimvee-doden in de VS.

Wij weten dat de boeren in Wisconsin 2,7 miljoen kippen hebben geruimd om “de verspreiding tegen te houden”.

En wij weten dat Iowa, de grootste producent van eieren in de VS, meer dan 13 miljoen kippen heeft geruimd.

Wel, dat is al 16 miljoen van onze 24 miljoen. Of 67% van het vermeende totaal dat in de VS “gedood” zou zijn door de griep.

Dus minstens twee derde van de dode vogels – en mogelijk allemaal – zijn gedood door ruimingen, en helemaal NIET door de griep.

  Plotseling wordt kruisimmuniteit erkend: Opnieuw hadden Prof. Bhakdi en andere deskundigen gelijk

En dat zijn alleen nog maar de cijfers van de VS. Andere landen zijn ook aan het ruimen.

Frankrijk heeft twee grote ruimingen van pluimvee gehad, voor een totaal van meer dan 11 miljoen kippen.

Het VK heeft er sinds oktober minstens 2 miljoen geruimd, hoewel er eind maart slechts 108 gevallen waren geconstateerd.

De regeringen doden miljoenen pluimvee, en deze sterfgevallen worden aan de griep toegeschreven.

Samengevat is de ruggengraat van deze “vogelgriep”-uitbraak:

 1. Routinetests die gedaan worden met onbetrouwbare PCR-tests, die gemanipuleerd kunnen worden om vals-positieve resultaten te krijgen.
 2. Taalkundige dubbelzinnigheid over doodsoorzaken, en onbetrouwbare rapportage van slachtofferaantallen.
 3. Overreacties van de overheid die het probleem “per ongeluk” erger maken.

… Serieus, doet dit alles al een belletje rinkelen?

Vogelgriep is net als Covid. Dezelfde mensen, die dezelfde leugens vertellen, om dezelfde redenen.

Wij weten allemaal waar het heen gaat.

Zoals met alles zal dit leiden tot meer gepraat over een voedselcrisis. Frankrijk waarschuwt al voor tekorten aan gevogelte, en aangezien de VS ’s werelds grootste exporteur van eieren en kip is, heeft elke verstoring daar enorme domino-effecten. De prijs van eieren en kip gaat nu al omhoog.

Net als bij de lockdowns zal de vogelgriep-“crisis” kleine plaatselijke bedrijven harder en sneller treffen dan de grote Farma-reuzen (we zien nu al berichten over familiebedrijven die vernietigd worden).

Men rapporteert dat scharrelkippen meer risico lopen op vogelgriep (omdat ze naar buiten mogen en net als normale vogels leven), dus biologische, duurzame en ethische landbouwpraktijken zullen getroffen worden door nieuwe regels die niet gelden voor vleesfabrieken die dieren als levenloze voorwerpen behandelen.

Intussen zal dit gebruikt worden om de oorlog tegen het vlees verder op te voeren, waardoor zowel het veganisme als de aanhangers van in laboratoria gekweekt “vlees” gestimuleerd zullen worden.

Onvermijdelijk heeft men het nu al over een nieuw vogelgriepvaccin voor mensen en/of vogels. Een Britse firma heeft zelfs pas drie dagen geleden een nieuw vogelgriepvaccin voor kuikens aangekondigd. Dat is goed getimed onderzoek, knap werk.

Veel geluk om een “anti-vaxxer” te zijn, als ze het wettelijk verplicht stellen om letterlijk al uw voedsel in te spuiten met spike-eiwitten of experimentele mRNA modifiers of wie weet wat nog meer.

En, natuurlijk, als ze het ooit nodig hebben, kan de “vogelgriep” van de kippen op de mensen overspringen, en kunnen we een gloednieuwe pandemie krijgen, precies zoals het vroegere hoofd van de CDC onlangs voorspeld heeft.

Zoals ik in het begin al zei, er is geen “vogelgriep” uitgebroken, het is gewoon Covid voor kippen. Gewoon meer terug beter bouwen. Gewoon meer nieuw normaal.

Het is allemaal de Grote Reset. Dat is alles wat er is deze dagen.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wat zult u doen als er geen voedsel is?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe beheersers van geld, energie en voedsel, zullen de wereld beheersen – Er zullen ziekte, honger, armoede, hongersnood en dood komen
Volgend artikelMeer dan 4000 vrouwen in de VS hebben inmiddels hun baby verloren door het Covid-vaccin; dit is een stijging van 16.633% ten opzichte van het aantal foetussterfgevallen ten gevolge van de griepprikken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. Vogelgriep???
  Hoort wat mij betreft thuis onder dezelfde noemer van de Coronaflauwekul, de klimaatonzin, de co2 hype en het stikstofsprookje…
  Kortom, allemaal regelrechte b……t…!!!

 2. Het is maar goed dat de mens nu wordt uitgeroeid.
  Vreselijk zoals die arme stumpers massaal op elkaar zwaar mishandeld, doodziek vol kanker een paar weken mogen vegeteren.
  (enig gevoel hierbij na een paar korte opsluitingen van ons, laagste levensvorm op aarde?)

  En i.d.d. angst kweken, “vaccinatie” winsten, regio’s afsluiten, voedseltekorten creëren…

  Èn uuteraard om te voorkomen dat wij zelfvoorzienend/paralelle samenleving kunnen opstarten.

  Laat er maar heel gauw een einde aan de laffe mensheid komen.

  Tip:
  (naast onze kippen ben ik nu ook met kwartels bezig, deze kan je vrij gemakkelijk in huis verstoppen en maken veel minder geluid.
  En als je de eigenschappen van de ingrediënten van het kwartelei leest dan doet het veel tegen het gif(tige leven) dat ons nu geserveerd wordt). En je kan ze veilig rauw eten.)

  • Ab, je zegt het goed. Laat die hele mens maar bezwijken. Ik vind het jammer voor het handjevol dat nog een beetje kan nadenken en dat niet zit te wedijveren om macht en geld. Maar als straks de zonsverduistering van start gaat, is er helemaal niks meer. Ik hoop dat mijn visioen waar ik in een ander artikel over schreef, slechts een visioen is, maar zoals het nu gaat, blijft er weinig meer over als de zon niet meer op Aarde kan schijnen.

 3. Even los van of de vogelgriep nu wel of geen echte dreiging is, vroeg ik me altijd al af of er geen betere oplossingen waren dan ophokplichten en pluimveebedrijven ruimen. Sinds corona had ik al helemaal ’t idee dat die vogelgriep wel eens overtrokken kon zijn.

  En als je nadenkt. Vroeger liepen kippen altijd buiten rond. En toen hadden we ook al trekvogels die ieder jaar overvlogen. Waarom hadden we toen geen last van vogelgriep?

  Het is maar een kritische vraag.

  • was er wel . ,antrax ,de runderpest ,enz ,vogelgriep kon vroeger waarschijnlijk beter door de buiten lopende rassen overleefd worden ,de zon is een goede ziektebestrijder ,d3 opbouw

 4. Vogelgriep. Ja, ja. Ik vroeg me al lang af hoe dat toch plotseling ontstaan is. Al eeuwen lopen er kippen rond, en plotseling krijgen ze “griep”???? En om ze te redden moeten ze afgeslacht worden? Gekker kan het niet. Als ze werkelijk de “griep” krijgen PLUS er aan dood gaan, dan waren er echt geen kippen meer op de wereld. De natuur regelt dat. Maar heb jij ooit een vogel rillerig en met koorts rond zien pikken? Of heb je heel veel dode vogels zien liggen in het bos en op straat, die zijn omgekomen door de vogelgriep? Oh, wacht even, dat kan niet, want ze worden vroegtijdig afgeslacht, zodat jij die zielige vogels niet hoeft te zien als ze dood neer vallen van de covid, oeps, ik bedoel de vogelgriep.

  Dick Cheney, mss herinner je je die nog, maat van Bush Jr, was éen van de grootste aandeelhouders bij Glaxo. De goyim trapte er hook line and sinker in. En de tamiflu deed het goed. Ook toen werden er steeds nieuwe varianten aangevoerd, en werd het “virus” resistent, etc.

  Bush en Cheney zitten sigaren te roken en geld te tellen.
  Bush tegen Cheney: “hoe kunnen we de winst vergroten?”
  Cheney: “we zeggen dat vogels ook de griep krijgen.”
  Bush: “die krijgen geen griep.”
  Cheney: “stomkop, neem nog een snuif. natuurlijk krijgen die wel de griep.”
  Bush: “oh ja, en mensen eten de eieren.”
  Cheney: “precies. dus ze hebben een griepspuitje nodig.”
  Bush: “kan Glaxo dat regelen?”
  Cheney: “uiteraard. ik bel ze nu.”
  Cheney: “glaxo zei, meteen die vogels afslachten, dan valt het niet op.”
  Bush: “zijn we aandeelhouders?”
  Cheney: “ja vanaf vandaag.”

  Haal nog een boester voor jezelf, en slacht je kanarie gauw af!

  • Ik heb van zeer dicht bij zeer veel gezien en gehoord waarom toen zinloze afslachting van hoefdieren plaatsvond.
   Heel ontzettend erg kort samengevat: OM GELD

 5. Juist, laat je geen ziekten aanpraten.
  Mocht je toch ziek worden, kruip in bed en neem voldoende vocht.{ thee/appelsap]
  Wat betreft die zonsverduisteringen , ben ik zeer sceptisch,
  ze kletsen als Brugman om te imponeren

  • Nou…ik zou niet zo skeptisch zijn. Lees maar wat info op FN over dit experiment. En lees ook over de onderzoeken waar Gates heel veel geld ingestoken heeft. Er zijn doeleinden mee gemoeid. Die achter je rug om plaatsvinden. Vergeet niet dat die gasten knettergek zijn en geen respect hebben voor Aarde noch mens.

 6. Er bestaan geen virussen dus kletskoek.
  Wel kunnen bacteriën ziek maken bijv. de coli in de ontlasting en bacteriën in rauw vlees.
  Handen wassen voor het eten en na een vies klusje is raadzaam.

 7. Zelfde als met corona:
  Ze ruimen de GEZONDE dieren preventief. Daarna zeggen ze dat ze de griep “tegengehouden” hebben waardoor het “meevalt”. Niemand die kan zeggen of er echt wel één geval van “echte vogelgriep” tussen zit. Het is pure dierenmishandeling.
  En natuurlijk moeten de meest gezonde kippen geruimd worden: de kippen die dicht op elkaar in ongezonde ruimtes zitten worden van van alles ziek, maar dat is dus omdat ze dicht op elkaar zitten, volgestopt worden en geen frisse lucht hebben. Dan kun je zeggen “zie je wel? ze zijn niet gezond”. Het heeft echter niets met vogelgriep te maken, want dat bestaat helemaal niet.

 8. Ik werd vanmorgen fluitend wakker,en ben bij de huisarts geweest de diagnose, vogelgriep.Een grapje uiteraard,al jarenlang zijn er door george soros georganiseerde veganisten bezig om de bevolking zo gek te maken om geen vlees meer te eten.Dit is natuurlijk bullshit,er zitten zeer belangrijke voedingstoffen en vitaminen in vlees. De satanische en globalistische elite die deze wereld regeren geven geen zak om dierenwelzijn en zullen hun volgevreten koppen en lichamen blijven vullen met vlees.Ikzelf een simpele boerenlul,niet intelligent of slim trapte er ook al jarenlang in,de niet bestaande varkens en vogelgriep en ruimingen en die vegan bullshit is gecreerd om de bevolking van het vlees eten af te krijgen.

 9. Vergeet niet dat ook al het slachtvee stevig is gevaccineerd tegen ‘allerlei zeer besmettelijke ziekten’.
  En als het niet met de spuit gebeurt dan wordt de rotzooi aan het drinkwater toegevoegd.
  Dus matig je vleesconsumptie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in