Coronavaccins: Groot-Brittannië geeft rapport vrij over dodelijke bijwerkingen

1
Created by pikisuperstar via Freepik

Een officieel rapport van het Britse Geneesmiddelenbureau onthult meer bijwerkingen, waarvan sommige met dodelijke afloop, van de Coronavaccins. In totaal hebben meer dan 30.000 gevaccineerden tegen eind januari meer dan 100.000 bijwerkingen van het vaccin gemeld. De meest opvallende daarvan zijn 13 mensen die onmiddellijk na de vaccinatie blind werden, acht miskramen en in totaal 236 gevallen met dodelijke afloop.

De lijst van neveneffecten en en ongewenste reactie van Coronavaccinaties wordt steeds langer. In een rapport van het Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA, een instantie die in het Verenigd Koninkrijk vergunningen afgeeft en toezicht houdt op geneesmiddelen, vergelijkbaar met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in Nederland, worden nu blindheid en miskraam toegevoegd aan de reeds bekende reacties op vaccins, zoals pijn, aangezichtsverlamming en bloedstoornissen. Het verslag is op 11 februari bijgewerkt met meldingen van ongewenste neveneffecten vanaf het begin van de vaccinatiecampagne op 9 december tot eind januari.

Volgens officiële informatie stierven in Groot-Brittannië “meer dan 110.000 mensen binnen 28 dagen na een positieve Coronatest”. Daarentegen zijn er ongeveer vier miljoen mensen die positief testten, waarbij de overzeese koloniën (inclusief Gibraltar, Kaaimaneilanden, Bermuda) een paar duizend gevallen bijdroegen.

Meer bijwerkingen bij AstraZeneca

Net als bij VAERS in de VS kunnen Britten vermoedelijke bijwerkingen en ongewenste reacties van vaccins melden in wat bekend staat als het “Yellow Card Scheme“, waarbij een geneesmiddel een “gele kaart” krijgt. Volgens het regeringsverslag hadden eind januari 9.262.367 mensen één vaccinatie gekregen en 494.206 mensen al twee. In dezelfde periode werden in totaal 32.139 gele kaarten verzameld, met meer dan 100.000 individuele reacties. De eerste kennisgevingen dateren van 9 december, de eerste dag van de inentingen.

  WHO-klokkenluidster waarschuwt: "Ze willen een eeuwigdurende pandemie creëren" - Johns Hopkins University heeft een pandemieplan gepubliceerd voor SPARS 2025-2028

Ongeveer tweederde van de meldingen en bijna 60.000 individuele reacties in het “Yellow Card Scheme” hebben betrekking op het vaccin van Pfizer/BioNTech. Met uitzondering van 72 gevallen waarin de fabrikant niet werd gespecificeerd, valt de rest toe aan AstraZeneca. Hoewel het vaccin Moderna sinds 8 januari ook in het VK is toegelaten, wordt het in het regeringsrapport niet vermeld.

De verdeling van de meldingen over de vaccins weerspiegelt ruwweg de toegediende vaccins. Het is echter opvallend dat een kennisgeving over AstraZeneca gemiddeld vier afzonderlijke reacties bevat, terwijl er voor Pfizer/BioNTech “slechts” ongeveer 2,5 reacties op elke gele kaart staan. Zoals dailyexpose.co.uk berekent, betekent dit dat ongeveer één op de 333 gevaccineerden bijwerkingen of ongewenste reacties heeft gemeld. In werkelijkheid zou het echter nog vaker kunnen voorkomen, “aangezien sommige gevallen misschien niet zijn gemeld bij de Yellow Card Scheme”.

De “Yellow Card Scheme” omvat, naast de bijwerkingen en reacties die reeds bekend zijn uit de vaccinatiestudies van de fabrikanten, nog meer.

Blindheid

In totaal omvatten de rapporten 1.280 oogziekten. “Optische handicap en blindheid (anders dan kleurenblindheid)” kwam voor in 53 meldingen met betrekking tot Pfizer/BioNTech [red. noot: zie blz. 8], evenals 26 gele kaarten voor AstraZeneca [blz. 6] en één rapport zonder vermelding van het vaccin [blz. 4]. In dertien gevallen (5 Pfizer, 8 AstraZeneca) spreekt het rapport van (volledige) blindheid na vaccinatie.

Beroerte

In 43 gevallen (Pfizer/BioNTech 32 [blz. 31], AstraZeneca 11 [blz. 24]) hebben getroffen personen (of hun nabestaanden) melding gemaakt van cerebrovasculaire aandoeningen na vaccinatie door Pfizer. De plotselinge dood van hersencellen door zuurstofgebrek als gevolg van een onderbreking van de bloedtoevoer door een verstopping of scheuring van een slagader naar de hersenen wordt ook wel een beroerte genoemd. In zeven gevallen – 3 na vaccinatie door Pfizer/BioNTech, 4 na vaccinatie door AstraZeneca – liep dit fataal af.

  Amerikanen die tegen COVID zijn gevaccineerd, zullen de komende twee jaar door Google en Oracle worden gevolgd en geobserveerd

Zwangerschapsafbreking en miskraam

Wegens onvoldoende gegevens hebben noch Pfizer/BioNTech, noch AstraZeneca en Moderna hun vaccins voor zwangere vrouwen goedgekeurd. Welke effecten mRNA-vaccinatie heeft op de vruchtbaarheid of moeders die borstvoeding geven, zijn ook onbekend. Van haar kant heeft de Britse regering vóór het begin van de vaccinatiecampagne aangekondigd dat “zwangerschap moet worden uitgesloten bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd voordat zij worden gevaccineerd [en] zwangerschap moet worden vermeden gedurende ten minste twee maanden na de tweede dosis”.

Toch vermeldt de “Yellow Card scheme” acht [blz. 36] vermoedelijke zwangerschapsgerelateerde gevallen voor Pfizer/BioNTech, en negen [blz. 28] voor AstraZeneca. Ongeveer de helft daarvan heeft betrekking op “Abortion spontaneous” oftewel miskramen in Nederlands. In twee gevallen deden zich na vaccinatie met AstraZeneca vroegtijdige bevallingen of een vroegtijdige breuk van de vruchtzak voor.

De rapporten omvatten ook 107 gezichtszenuwaandoeningen na vaccinaties met Pfizer / BioNTech, waaronder verlamming, parese en spasmen. Na vaccinaties door AstraZeneca zijn tot nu toe 17 meldingen binnengekomen. Verlamming in andere delen van het lichaam kwam in ten minste 21 gevallen voor (Pfizer 15, AstraZeneca 5, geen toeschrijving 1). In de meeste gevallen waren de verlammingsverschijnselen na een paar dagen verdwenen.

Ook in het VK zijn sterfgevallen gemeld in de tijdsvolgorde van vaccinaties. De rapporten bevatten in totaal 236 gevallen met dodelijke afloop. Hiervan zijn er 141 expliciet vermeld als “sterfgevallen”; alle andere gevallen vermelden een andere bijwerking met dodelijk afloop. 76 gevallen hebben betrekking op het vaccin van Pfizer/BioNTech [blz. 13], 64 gevallen op AstraZeneca [blz. 10]. Eén geval is zonder benaming het vaccin [blz. 6].

  Duitse krant vraagt alle kinderen om vergeving

Bijzonder opvallend onder de sterfgevallen zijn 15 gevallen van “plotselinge dood” (negen bij Pfizer/BioNTech, zes bij AstraZeneca) die volgens “dailyexpose” “onmiddellijk na de inenting dood neervielen”.

Tussentijds rapport van de Britse overheidsinstantie

In het licht van deze cijfers stelt de MHRA: “Een groot deel van degenen die tot nu toe in het kader van de vaccinatiecampagne zijn gevaccineerd, is hoogbejaard en velen van hen zullen ook reeds bestaande aandoeningen hebben”. Het bureau concludeert dan ook dat beide vaccins “geen andere nieuwe veiligheidsproblemen” opleveren. Alle vaccins en geneesmiddelen hebben “bepaalde bijwerkingen”, maar in het geval van de Coronavaccins zijn deze “in overeenstemming met de verwachtingen van klinische proeven”. Het gaat verder met te zeggen:

Na zeer uitgebreide blootstelling onder de Britse bevolking, zijn uit de tot nu toe ontvangen meldingen geen verdere nieuwe veiligheidsproblemen naar voren gekomen, en voor de gevallen van andere ziekten die in een tijdelijk verband met vaccinatie zijn gemeld, duidt het beschikbare bewijs er momenteel niet op dat het vaccin de gebeurtenis heeft veroorzaakt.

Dit staat regelrecht tegenover de definitie van een “Corona-dode”, die inhoudt dat iemand in het VK “zeker aan Covid-19 is overleden” tot 28 dagen na een positief testresultaat. Deze periode is ongeveer 10 tot 14 dagen langer dan totdat een positief geteste persoon officieel als hersteld geldt.

Frontnieuws heeft een uitgebreide bronnenpagina over Covid-19 vaccins gemaakt.  Bekijk hem hier.

Moslimprediker: “Laten we Europa innemen en laten de Europeanen het voor ons financieren”

Vorig artikelGif op het gezicht – dankzij het verplichte mondkapje
Volgend artikelGroep “Our Vote Matters” klaagt Facebook, Dominion, Mark Zuckerberg, bepaalde staatsambtenaren en anderen aan wegens schending van het recht om te stemmen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

  1. Van waarom een vaccin nemen die van 60% tot 92% zou werken en het risico lopen op extreme bijwerkingen tot zelfs de dood toe. Als we op ons eigen immuunsysteem vertrouwen die voor 99,99998% werkt tegen welke infectie dan ook en er helemaal geen enkele bijwerking aan je geeft. Dan ben je toch een enorme sukkel dat jij je laat vergiftigen met een experimenteel vaccin, waar je niet van te voren weet wat je ingespoten krijgt en wat het doet in je lichaam. Maar alleen omdat jou regering (wat een coöperatie is) jou vertelt om een vaccin te nemen. Die afkomstig zijn van commerciële bedrijven, die pure winst op hun vaccins maken, maar er niet voor aansprakelijk zijn. Sinds wanneer is de bevolking verplicht om handelingen of producten af te nemen, omdat het door een coöperatie met winstoogmerk wordt bepaalt? Zodat deze coöperatie experimentele vaccins, die zij hebben ingekocht te kunnen slijten aan de bevolking. Zogenaamd gratis, maar gratis bestaat niet. Jij de ontvanger van het experimentele vaccin bent uiteindelijk het product en alle bijwerkingen zul je voor lief moeten nemen. Want alleen jij bent er zelf aansprakelijk voor.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in