Uit een nieuwe wetenschappelijke studie is gebleken dat de natuurlijke immuniteit tegen Covid-19 niet met ook maar 1% afneemt, maar de gegevens uit de echte wereld laten helaas zien dat hetzelfde niet gezegd kan worden van de door het vaccin verworven immuniteit. In plaats daarvan laten de gegevens een immense afbraak van het immuunsysteem zien bij de gevaccineerde bevolking, die alleen beschreven kan worden als Covid Vaccin Acquired Immunodeficiency Syndrome, schrijft Expose-news.com.

Grote farmaceutische bedrijven gaan geen onderzoek naar de voordelen van natuurlijke immuniteit financieren. Evenmin als de gezondheidsdiensten of de politici, die zich gedragen alsof zij eigendom zijn van diezelfde geneesmiddelenbedrijven. Maar als u een oliebron in uw achtertuin hebt liggen zijn de zaken heel anders. De Qatarezen hebben dus het nodige onderzoek gedaan in een nieuwe gepubliceerde studie die u hier kunt bekijken.

Bijna 90% van de bevolking van Qatar bestaat uit expats uit meer dan 150 landen. De gegevens werden gehaald uit het Qatarese nationale digitale gezondheidsinformatieplatform – dat nationaal alomvattend is en alle relevante Qatarese gegevens bevat. Dit was geen steekproef van gegevens. Het waren alle gegevens. Hier zijn de vermelde resultaten van het artikel…

RESULTATEN

De doeltreffendheid van pre-Omicron primaire infectie tegen pre-Omicron herinfectie was 85,5% (95% CI: 84,8-86,2%). De doeltreffendheid bereikte een piek van 90,5% (95% CI: 88,4-92,3%) in de 7e maand na de primaire infectie, maar nam af tot ∼70% tegen de 16e maand. Extrapolatie van deze afnemende tendens met behulp van een Gompertz-curve suggereert een doeltreffendheid van 50% in de 22e maand en <10% tegen de 32e maand.

De doeltreffendheid van pre-Omicron primaire infectie tegen Omicron herinfectie was 38,1% (95% CI: 36,3-39,8%) en nam af met de tijd sinds de primaire infectie. Een Gompertz-curve suggereerde een doeltreffendheid van <10% tegen de 15e maand. De doeltreffendheid van primaire infectie tegen ernstige, kritieke of fatale COVID-19 herinfectie was 97,3% (95% CI: 94,9- 98,6%), ongeacht de variant van primaire infectie of herinfectie, en zonder aanwijzingen voor afnemende doeltreffendheid. Vergelijkbare resultaten werden gevonden in subgroep-analyses voor degenen ≥50 jaar.

Ik heb deze bevindingen ter vergelijking samengevoegd met een ander artikel uit Qatar, dat u hier vindt, over het afnemen van de doeltreffendheid van het vaccin.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2114114 Een studie in Qatar naar de doeltreffendheid van de Pfizer mRNA jab (tabel 2).

Natuurlijke immuniteit biedt dus niet afnemende 97,3% bescherming op lange termijn tegen ernstige, kritieke of dodelijke infectie gedurende ten minste 14 maanden en bij extrapolatie – voor onbepaalde tijd. Terwijl de immuniteit van het mRNA-vaccin afneemt tot 55,6% op een bepaald moment na 7 maanden. Misschien rond de 12 maanden? The Expose heeft aan de hand van cijfers uit het VK herhaaldelijk aangetoond dat gevaccineerden een grotere kans hebben om aan Covid te sterven dan ongevaccineerden, en wij weten dat bijna alle ongevaccineerden nu natuurlijke immuniteit hebben. Er is eigenlijk een Qatarese paper die schoorvoetend tot dezelfde conclusie komt.

https://www.nature.com/articles/s41467-022-30895-3 Pfizer en Moderna “De doeltreffendheid van het vaccin (tegen infectie in Qatar) bereikte kleine maar statistisch significante negatieve waarden op 7 maanden of meer na de tweede dosis”.

Deze cijfers zijn dus vleiend voor de vaccins, die opzettelijk niet veel onderzocht worden na 6 maanden. Maar de belangrijkste conclusie is dat de natuurlijke immuniteit helemaal niet afneemt in haar vermogen om uw leven te redden. Niet met één procent en niet in 14 maanden. Er doet zich dus iets ongewoons voor in het geval van immuniteit voor vaccins. Dat kan men ook zien aan de laatste wereldwijde cijfers over gevallen en sterfgevallen en boosters…

India heeft de traagste inentingscampagne gehad en is nog maar pas begonnen aan de boosters. Het heeft verreweg de minste gevallen en sterfgevallen per miljoen, ondanks het feit dat de Deltavariant daar vandaan komt. Terwijl Duitsland, met de hoogste inenting met boosters, het hoogste aantal gevallen heeft en tot voor kort ook het hoogste aantal sterfgevallen.

We zien dus dat 2,7% van de natuurlijk immune Qataris tegenover 44,4% van de door Pfizer gevaccineerde Qataris ernstige tot dodelijke infecties kregen in de periode 7 maanden na de 2e vaccinatie (of de ongevaccineerde infectie). Dit betekent dat natuurlijke immuniteit Qataris meer dan 16x beter beschermt tegen ernstige tot dodelijke infecties dan Pfizer op 7 maanden of meer na de eerste vaccinatie.

  Geen invloed van de Deltavariant in Amerikaanse staten met lage vaccinatiegraad

De vraag is waarom? Waarom vermindert de bescherming van het Pfizer vaccin tegen ernstige tot dodelijke infectie na 6 maanden, terwijl de natuurlijke bescherming helemaal niet vermindert na 14 maanden?

De cijfers van de natuurlijke immuniteit tonen categorisch aan dat het lichaam de lessen die het geleerd heeft van het zien van de ziekteverwekker niet vergeet. Dus óf de vaccins laten het lichaam niet genoeg van de ziekteverwekker zien (het spike-eiwit bevat slechts 12½% van alle eiwitten in Covid-19) en de ziekteverwekker muteert om het vaccin te omzeilen, óf het vaccin ontregelt het immuunsysteem progressief met de tijd. Wij weten uit de cijfers van de eerste infectie (en niet van de zware infectie) hierboven en in het algemeen dat de vaccins in een paar weken tegen dezelfde variant zeer snel in bescherming afnemen . Het afnemen is dus niet te wijten aan het feit dat de variant zijn spike-eiwitten verandert en daardoor het vaccin ontwijkt. Het moet dus te wijten zijn aan het feit dat het vaccin het immuunsysteem ontregelt en afbreekt.

Uit de cijfers over de aanvankelijke infectiegraad bleek in oktober 2021 heel duidelijk, dat de vaccins het vermogen van het immuunsysteem om de aanvankelijke infectie te weerstaan week na week geleidelijk aan het aantasten waren. Maar het menselijk immuunsysteem is een wonderbaarlijke machine. Het heeft laag na laag afweer tegen ziekteverwekkers. Het was dus denkbaar dat de vaccins alleen de eerste afweerlaag tegen een eerste infectie beschadigden, maar niet de laatste afweerlaag tegen een ernstige, kritieke of dodelijke infectie. Dat is inderdaad de leugen die door de vaccinmakers, de mainstream media en de regeringen van de wereld is rondgebazuind sinds de vaccins ondoeltreffend bleken te zijn tegen de eerste infectie en als zodanig in deze zelfde publicatie ontmaskerd zijn.

De laatste versie van dit bedrog, zoals gebracht door Tony Fauci, gaat als volgt…

DR. FAUCI: Eén van de dingen die duidelijk uit de gegevens naar voren komt [is] dat vaccins – vanwege de hoge mate van overdraagbaarheid van dit virus – weliswaar niet overdreven goed beschermen, als het ware, tegen infectie, maar wel tegen ernstige ziekte die tot ziekenhuisopname en dood leidt. En ik geloof dat dat de reden is, Neil, waarom ik op mijn leeftijd gevaccineerd en geboosterd ben, ook al heeft het mij niet tegen infectie beschermd, toch heb ik er vertrouwen in dat het een grote rol heeft gespeeld bij de bescherming tegen het doorgroeien naar een ernstige ziekte. – https://www.foxnews.com/media/fauci-admits-covid-19-vaccines-protect-overly-well-infection

Blijkbaar is Tony Fauci niet bekend met de gegevens uit Qatar. Als hij inderdaad dubbel gevaccineerd is en ook dubbel geboosterd (hij heeft in totaal 4 vaccinaties gehad), dan ja. Hij heeft categorisch bevestigd dat de vaccins niet lang beschermen tegen infecties (aan hoeveel prikken u zich ook zogenaamd onderwerpt). Maar aangezien vaccins op lange termijn progressieve schade aan het immuunsysteem veroorzaken. Hij zou beter af geweest zijn als hij er geen genomen had.

Vaccins bieden 16x minder bescherming tegen ernstige, kritieke of dodelijke infectie in Qatar, dan natuurlijke infectie vanaf 7 maanden in de bescherming. Fauci beweert voor het eerst positief getest te hebben op 15 juni 2022. Gezien zijn rol in het leven (of juister moet ik zeggen in de dood) en gezien het feit dat bijna iedere ongevaccineerde nu natuurlijke immuniteit heeft en gezien het feit dat vaccinaties zelfs volgens Fauci zelf niet goed zijn om infectie te voorkomen en eigenlijk volgens gegevens in Engeland, Schotland, Canada, Denemarken, Duitsland, Australie enz. de kans op infectie vergroten, vindt de schrijver die bewering onmogelijk te geloven – tenzij hij zichzelf nog nooit getest heeft, zelfs niet toen hij Covid-19 opliep. Maar in dat geval is hij een hyperhypocriet omdat hij alle anderen aanraadt zich herhaaldelijk te testen.

Wij kunnen nu dus zien dat de aantasting van het immuunsysteem door vaccins VAIDS (Vaccine Acquired Immune Deficiency Syndrome), niet alleen geldt voor de eerste verdedigingslinie van ons immuunsysteem. Het brengt uiteindelijk ook onze laatste verdedigingslinie in gevaar. Het compromitteert ons in die mate dat wij 16x slechter zijn in het voorkomen van ernstige of kritieke of dodelijke ziekte dan met een natuurlijke infectie (die de ziekteverwekker aan onze immuunsysteemdatabase presenteert, maar onze genen niet herprogrammeert op cellulair niveau). De expose heeft verschillende artikelen gepubliceerd die dit bewijzen aan de hand van overlijdensratio’s tussen de gevaxxte en de niet-gevaxte in verschillende landen, vlak voordat die landen vervolgens ophielden met het publiceren van de belastende gegevens.

  Apotheker geschokt door blanco bijsluiters vaccins: "Ik zou ze niet mogen uitdelen"

Wij wisten dus dat de vaccins het hele immuunsysteem versloegen en het leek erop dat dit aan VAIDS te wijten was. De Qatari studie toont aan dat het aan VAIDS te wijten is. Want:

“Uw immuunsysteem verliest zelf nooit enige immuniteit (hoe het die ook verwerft). Nee. De immuniteit moet haar met geweld – door een ziekteverwekker (zoals HIV) – ontnomen worden. De vaccins zijn dus zo’n ziekteverwekker.”

Uw immuunsysteem weet niet of het virale eiwitten kreeg voorgeschoteld van een vaccin of van een natuurlijke infectie. Dus doet het in beide gevallen hetzelfde. Het stopt de ziekteverwekkende eiwitten in de database – permanent. Het vergeet ze niet – nooit.

Het verhaal over het afnemen van vaccins is dus een wetenschappelijk vals dekmantelverhaal dat ontworpen is om de pathogene aard van de vaccins te verbergen, die specifieke immuniteit geven tegen Wuhan Alpha waartegen ze ontworpen zijn, en die vervolgens actief en geleidelijk elke beschermlaag vernietigen die uw immuunsysteem heeft om alle virussen te bestrijden, inclusief Covid-19, voor welke vernietiging ze ook ontworpen moeten zijn. Het lichaam vecht natuurlijk terug. En de gegevens voor één prik hebben nooit echt veel schade aangetoond. Maar hoe meer prikken u krijgt, hoe meer schade u aan uw immuunsysteem toebrengt. Dit wordt niet veroorzaakt door John Wayne, door Bruce Wayne, door Wayne Rooney of door Constable. Het wordt veroorzaakt door een ziekteverwekker die vermomd is als een vaccin. Het vaccinatie-onderdeel beëindigt zijn werking na 14 dagen, wanneer men geacht wordt gevaccineerd te zijn. Na die tijd is er niets meer aan wane [afnemen. red.]of wayne of wain. In plaats daarvan is er een Trojaan, die zijn werk voortzet nadat de 14e dag van de vaccinatie is afgelopen. Deze ziekteverwekker is het eigenlijke doel van de Pfizer- en Moderna-prikken. Net zoals de soldaten in het paard van Troje het echte geschenk van de Grieken aan Troje waren – Niet het paard van hout.

In Vergilius’ Aeneis bouwden de Grieken, na een vruchteloze belegering van 10 jaar, in opdracht van Odysseus een enorm houten paard en verborgen daarin een selecte troepenmacht van mannen, waaronder Odysseus zelf. De Grieken deden alsof ze wegvaarden, en de Trojanen trokken het paard als overwinningstrofee hun stad binnen. Die nacht kroop de Griekse troepenmacht uit het paard en opende de poorten voor de rest van het Griekse leger, dat onder dekking van de nacht was teruggevaren. De Grieken trokken de stad Troje binnen en verwoestten haar, waardoor de oorlog eindigde – https://en.wikipedia.org/wiki/Trojan_Horse

Op dezelfde manier openen vandaag de dag deze gen-veranderende vaccins (die letterlijk de slangenbeet zijn van Genesis 3:15, de transcriptiefactoren kunnen bevatten voor Kaïn zelf, het zaad van de Serpent – wiens naam spies/speer betekent in het Hebreeuws), de poorten van uw immuunsysteem voor de echte ziekteverwekkende kracht die de mensheid gaat aanvallen. Niet Covid-19. Maar de plaag van de 4e ruiter van de apocalyps van Openbaring 6:8, wiens naam de dood is, die Satan2 is, die Kaïn is (de herrezen mensenzoon van Satan1). Want de aanstichter van de oorlog tussen broers, die zijn broer Abel uitnodigde op het eerste slagveld van de mensheid, om door militaire strijd in plaats van door goddelijke goedkeuring te bepalen, wie van hen de machtigste was, is ook de architect van de laatste oorlog die de mensheid voert, en die tegen ons allen gevoerd wordt, met opzettelijk veroorzaakte hongersnood (die wij nu al zien), met de laatste plaag (die nog moet komen, maar beloofd is door de gebruikelijke kwaadaardige  acteurs) en met het lange zwaard (van de atoomwapens). Het doel van deze oorlog is opnieuw om de goddelijke goedkeuring voor het heil te vervangen door harteloze moorddadige kracht als maatstaf van macht.

Nu wordt het voornaamste kernwapen in deze oorlog, dat het Westen bedreigt, de Satan2-raket genoemd. Want de demonen houden ervan om dingen in het volle zicht te verbergen, om zichzelf te bewijzen hoe dik en naïef wij allemaal zijn, en hoe briljant zij zijn in het misleiden van ons lage leven. U hebt wel eens horen zeggen dat velen die de eersten zijn de laatsten zullen zijn en de laatsten de eersten. Een van die velen is Kaïn. De eerste die een oorlog begint en de laatste, degene die WO3 begint, degene die als Odysseus verborgen zit in de Trojanen van de vaccins. Want het geschiedenisboek dat op de plank ligt, herhaalt zich altijd, zegt de dichter. En er is niets nieuws onder de zon zegt de wijze Salomo.

  Rechter verbiedt vader zijn dochter te bezoeken tenzij hij het COVID-vaccin neemt

En niet alleen worden de poorten van uw immuunsysteem opengezet voor de pest die nog komen moet. Maar de poorten van uw genetisch voorgeslacht worden opengezet voor een vader die u nooit gehad hebt, Kaïn, zoon van Satan1, het zaad van de Slang van Eden. Ja, het is de ultieme identiteitsdiefstal! U bent misschien gerekruteerd bij de vijand van de mensheid, zonder het zelf te weten. Zo gevaarlijk is de toegang tot de genen werkelijk voor uw lichamelijke en uw geestelijke leven. Het is onvoorstelbaar gevaarlijk.

Als u denkt dat ik hier onterechte of fantasievolle verbanden leg, stel uzelf dan de volgende vraag. Waarop rijdt de 4e ruiter van de apocalyps? Een paard. Waarop reed Odysseus? Een paard. En zoals de Grieken hun hele bedrog ’s nachts uitvoerden. Zo is vandaag het hele bedrog gehuld in de duisternis van de censuur op elk mainstream mediaplatform in de hele wereld

Over deze zaken moet ik u een briljante Royal Society toespraak van Mark Kotter van bit.bio aanbevelen. Hij laat zien dat men, door maximaal 6 transcriptiefactoren te veranderen, een huidcel in een hersencel kan veranderen, of een levercel in een spiercel, en men kan jonge of oude cellen van elk type op bestelling laten groeien. De implicaties hiervan zijn te enorm om te overdenken. Maar zijn werk toont aan dat men ook de genetische afstamming van een cel kan veranderen met behoud van het celtype en de functie, als dat het doel was –

Conclusie

Wij hebben in oktober van het jaar 2021 voorspeld dat gevaccineerde mensen tegen het eind van het jaar VAIDS zouden hebben. Wij leidden dat af uit de toename van 5% van de initiële infecties bij de dubbel gevaccineerden per week, vergeleken met de ongevaccineerden. Dat was dus een immuundeficiëntie in alleen onze eerste verdedigingslinie (die de eerste infectie probeert te voorkomen). De resultaten van dit soort VAIDS zijn die belachelijke pieken van Covid-19 infecties midden in de zomer, wanneer de mensen normaal geen griep krijgen. Wat de gegevens van Qatari aantonen, en wat elke opgeleide viroloog of immunoloog ab initio geleerd wordt, is dat verworven immuniteit niet afneemt (anders dan door HIV of een of andere immuunstoornis). De database van ons immuunsysteem corrumpeert zichzelf niet langzaam van week tot week of van maand tot maand. Een echte infectie “vaccinatie” gaat een leven lang mee (tenzij zij wordt aangevallen door een immuniteitscompromitterende stof). Omdat zij de infectie die zij aan het immuunsysteem voorlegt op de juiste manier nabootst.

De verschijnselen van deze eerste verdedigingslinie VAIDS zijn…

1. Toename van typische virusinfecties zoals Herpes, Gordelroos, Hepatitis en meervoudige gelijktijdige virusinfecties (een van de neveneffecten van HIV) – https://expose-news.com/2022/06/17/usa-gov-covid-vaccine-risk-shingles-4925percent/

2. Onseizoensgebonden pieken van Covid-19-infecties.

3. Apenpokken neemt toe bij homoseksuele mannen tot het punt van 400 gevallen per dag wereldwijd (Ourworldindata) – https://expose-news.com/2022/06/24/monkeypox-only-countries-pfizer-vaccine-great-reset/

Maar de verschijnselen van de laatste verdedigingslinie VAIDS zijn…

1. Sudden Adult Death Syndrome (SADS) – https://expose-news.com/2022/06/22/sads-renamed-death-by-covid-vaccination/

2. Toename van het aantal gevallen van sepsis (een falen van het immuunsysteem om een systemische ziekteverwekker te verslaan) – https://expose-news.com/2022/06/13/fully-vaccinated-children-suffering-autoimmune-disease/

3. Toename van bepaalde soorten kanker – https://expose-news.com/2022/07/04/evidence-covid-vaccines-cause-ai-d-s/

SADS (Sudden Adult Death Syndrome) is een term die internationaal gebruikt wordt voor sterfgevallen waarbij de post-mortem geen duidelijke doodsoorzaak aan het licht brengt. Met andere woorden, het is een nieuwe doodsoorzaak als gevolg van een nieuw verschijnsel dat wereldwijd van toepassing is. Welnu, welke wereldwijde medische ingreep heeft er de laatste tijd plaatsgevonden? Kunt u er één bedenken? Schiet u iets te binnen?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dit is waarom miljoenen nog steeds geloven in de absurde COVID leugensVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel700 Miljoen mensen kunnen sterven als gevolg van COVID-19 injecties
Volgend artikelNederlandse officiële cijfers: Doeltreffendheid van vaccins slaat negatief om tegen ernstige ziekte en dood
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Die zooi is dus vooral bedoeld om het de mensen te verzwakken. De doden die nu al vallen zoijn mooi meegenomen. De echte klapper zal van het najaar op de markt gegooid worden?
  Met de complimenten uit de Oekraïne.

 2. Toen ik dit las : “die letterlijk de slangenbeet zijn van Genesis 3:15, de transcriptiefactoren kunnen bevatten voor Kaïn zelf, het zaad van de Serpent …”
  ben ik gestopt met lezen want kan deze onzin in alle richtingen interpreteren…
  Heb nooit begrepen dat ook intellectuelen zoiets niet inzien.

  • Jossi : dan heb je de Bijbel nooit begrepen.

   Kaïn was voor de zondvloed maar later toen de zonen van God zagen dat de dochters ben mensen mooi waren hadden ze gemeenschap met het en ontstonden er Hybride mensen. Hieruit ontstonden REUZEN !
   Hiervan is duidelijk archeologisch bewijs.
   Zo had God de mens niet geschapen.
   Dit was een “ genetische vermenging” van gevallen engelen met mensen dochters.
   God accepteerde dit hybride mensen ras niet.
   Zijn Zoon Jezus moest komen voor mensen zoals God hen zelf geschapen had.
   En DAAROM KWAM DE ZONDVLOED.
   Dat hybride ras moest worden uitgeroeid!
   Nu zitten we weer op z’on “ kantelpunt “in de geschiedenis.
   Nu worden onze genen genetisch veranderd met het vaccin.
   Dit is een biologisch genetische oorlogsvoering!

   In Ukraine doen ze het met wapens en ben je meteen dood.
   In Amerika doen ze het op een” nette manier” met hele kleine stofjes die je genen veranderen.
   Ga je op “ termijn dood” ( dat valt niet zo op❗️)

   Ook dit wat nu gebeurt laat God niet gebeuren, zo heeft Hij de mensen niet gemaakt……..
   Wat de uitwerking zal zijn is afwachten….wij kennen Gods wegen niet ten volle.
   Maar deze dingen heeft Hij wel geopenbaart in de Bijbel.
   En volgens deze artikelen zullen velen overlijden…
   En als dit zo is, dan zien we Gods hand in deze idioterie van een zelf gemanipuleerd virus…… en de daarop volgende genen veranderende vaccinaties……
   We zien de duivelse satanische handelswijze van mensen als Bill Gates en de farmaceuten hier duidelijk in.
   Zij willen als God zijn…..

   • Hoi Anna, je reageert op een persoon die niet in staat is tot logisch denken maar dat van zichzelf niet doorheeft. Het is zinloos..

 3. Ons immuunsysteem incasseert sinds vele jaren allerlei griepvarianten. Zolang je immuunsysteem niet ernstig is verzwakt ben je een paar dagen ziek van de griep om vervolgens weer te genezen.
  Zo ook met covid-19.
  Zoals ik nooit de griepprik heb genomen, zo zal ik ook nooit het vaccin nemen.
  Mijn huisarts verdient niets aan mij, aangezien ik hem in jaren niet heb hoeven bezoeken.

 4. Juffrouw,
  Met alle respect, maar hopelijk wordt u nooit ernstig ziek,veel mensen met onderliggende problemen, zoals diabetes zijn zeer tevreden dat het vaccin bestaat

 5. U bent zeker veel gepest in het verleden?

  Mag ik u vragen wat u naast deze speld achtige stukjes bijdraagt aan de maatschappij?
  Wellicht vele male handiger dan dit soort polariserende berichten te plaatsen om daadwerkelijk iets te betekenen en een politieke partij op te richten die dan zogenaamd beter is dan alles wat al bestaat, wellicht krijgt u wel een meerderheid, of durft u geen discussie aan met mensen die wel daadwerkelijk verstand hebben van hetgeen u pretendeert te hebben?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in