© Freepik / BillionPhotos

Zowel de COVID-19 injecties van Pfizer als die van Moderna bevatten nucleïnezuur-sequenties die niet in de natuur voorkomen en die nog nooit eerder in het menselijk lichaam zijn ingebracht. Dit komt neer op een gentechnologisch experiment dat niet door middel van dierproeven of klinische proeven is gegaan, schrijft Tapnewswire.com.

Er sterven echter al mensen aan de injecties en, zo stelt Martin, “er zullen er nog veel meer volgen” door problemen als bloedstolsels, schade aan hart en bloedvaten en problemen met de lever-, nier- en longfunctie.

Men verwacht ook een stortvloed van gevallen van voortplanting en kanker in verband met de injecties. “Feit is dat een enorm aantal mensen die geïnjecteerd zijn, nu al het zaad van hun eigen ondergang in zich dragen,” zei Martin. Wat betreft het aantal mensen dat kan sterven, denkt Martin dat de aantallen reeds in 2011 aan het licht gekomen kunnen zijn, toen de Wereldgezondheidsorganisatie hun “decennium van vaccinatie” aankondigde:

“Op basis van hun eigen schatting van 2011, en … dit is een huiveringwekkende schatting, maar we moeten het gewoon naar buiten brengen … Toen de Bill and Melinda Gates Foundation, het Chinese CDC, de Jeremy Farrar Wellcome Trust en anderen in 2011 The Decade of Vaccination publiceerden voor de Wereldgezondheidsorganisatie, was hun verklaarde doelstelling een bevolkingsvermindering van 15% van de wereldbevolking.

Zet dat eens in perspectief, dat zijn ongeveer 700 miljoen doden … en dat zou de deelname van de V.S. daaraan zeker als pro rata van de geïnjecteerde bevolking ergens tussen de 75 en 100 miljoen mensen plaatsen.”

Op de vraag in welk tijdsbestek deze mensen kunnen sterven, suggereerde Martin “dat er een heleboel economische redenen zijn waarom bepaalde mensen hopen dat het tussen nu en 2028 is.” Dit komt door “een kleine hapering aan de horizon” – de verwachte illiquiditeit van de Sociale Zekerheid, Medicare en Medicaid programma’s tegen 2028.

“Dus hoe minder mensen sociale zekerheid, Medicare en Medicaid ontvangen, hoe beter. Niet verwonderlijk, het is waarschijnlijk een van de beweegredenen die geleid hebben tot de aanbeveling dat mensen boven de 65 jaar de eersten waren die geïnjecteerd werden. Andere bevolkingsgroepen die risico lopen zijn verzorgers, waaronder zorgverleners, en anderen in de beroepsbevolking die gedwongen werden geïnjecteerd te worden, zoals piloten.

Hoe komt het dat er plotseling 700 vluchten per dag geannuleerd worden omdat de luchtvaartmaatschappijen zogenaamd geen piloten hebben? … het vuile geheim … is dat er een heleboel piloten zijn die microvasculaire problemen en stollingsproblemen hebben, en dat houdt hen uit de cockpit, wat een goede plaats is om ze niet te hebben als ze een stolsel gaan afwerpen voor een beroerte of een hartaanval.

Maar het probleem is dat wij precies hetzelfde verschijnsel in de gezondheidszorg gaan zien, en op een veel grotere schaal, wat betekent dat wij nu, naast het probleem van de eigenlijke morbiditeit en mortaliteit, dat wil zeggen mensen die ziek worden en mensen die sterven.

Wij hebben dat eigenlijk gericht op de gezondheidszorg in het algemeen, wat betekent dat wij dokters en verpleegsters gaan krijgen die tussen de zieken en de doden gaan liggen. En dat betekent dat de zieken en de stervenden ook geen zorg krijgen,” zei Martin.

Schotse gezondheidsautoriteit data: 83% van de Covid-19 sterfgevallen waren in de afgelopen maand onder de volledig gevaccineerden

Waarom COVID-prikken uw DNA kunnen veranderen

In de media en door volksgezondheidsfunctionarissen is benadrukt dat de COVID-19 injecties het DNA niet veranderen. Martin vestigt echter de aandacht op een weinig bekende subsidie van de National Science Foundation, bekend onder de naam Darwinian chemical systems, waarbij onderzoek werd gedaan om mRNA in doelgerichte genomen in te brengen. Volgens Martin:

“Moderna is begonnen … op de rug van een 10-jarige subsidie van de National Science Foundation. En die subsidie heette Darwinian chemical systems … het project waaruit het bedrijf Moderna is ontstaan, was een project waarbij men specifiek uitzocht hoe men mRNA in het genoom kon krijgen van het doelwit waar men op uit was.

Dat kon een eencellig organisme zijn, het kon een meercellig organisme zijn of het kon een mens zijn. En het is een feit dat Moderna begonnen is omdat het bewezen had dat mRNA getransfecteerd kan worden en zichzelf in het menselijk genoom kan schrijven.”

Het is volkomen onbekend wat de korte- of langetermijneffecten zullen zijn van het spike-eiwitanalogon dat in de mensen zit die COVID-19 injecties hebben gekregen. Maar wat de verandering van het genoom betreft, stelt Martin dat uit de gegevens blijkt dat mRNA het vermogen heeft om zich in het DNA van de mens te schrijven, en “als zodanig zullen de langetermijneffecten niet louter symptomatisch zijn. De langetermijngevolgen zullen zijn dat het menselijk genoom van geïnjecteerde personen veranderd zal worden.”

Bedrog heft het aansprakelijkheidsschild van Big Pharma op

De miltvuuraanslag van 2001, die voortkwam uit medisch en defensie-onderzoek, heeft geleid tot de goedkeuring van de PREP Act, die de aansprakelijkheid van de fabrikanten voor medische tegenmaatregelen in noodgevallen opheft.

Duitse ziekteverzekeringscijfers tonen duidelijke parallellen tussen COVID-19 vaccinaties en ziektemeldingen

Dit betekent dat, zolang de VS in een noodtoestand verkeert, dingen als COVID-19 “vaccins” zijn toegestaan onder een vergunning voor noodgebruik. En zolang de vergunning voor noodgebruik van kracht is, zijn de makers van deze experimentele gentherapieën niet financieel aansprakelijk voor eventuele schade die door het gebruik ervan ontstaat.

Dat wil zeggen, op voorwaarde dat het “vaccins” zijn. Als deze injecties GEEN vaccins zijn, dan valt het aansprakelijkheidsschild weg, want er is geen aansprakelijkheidsschild voor een medische noodmaatregel die gentherapie is. Verder zullen rechtszaken die kunnen aantonen dat de bedrijven fraude gepleegd hebben, ook het aansprakelijkheidsschild teniet doen. Martin verklaart:

“Een van de handige dingen van de PREP Act is dat het immuniteitsschild tegen aansprakelijkheid eigenlijk maar zo goed is als de afwezigheid van fraude. Want als er fraude is gepleegd bij de afkondiging van de gebeurtenissen, die geleid hebben tot een vergunning voor noodgebruik, dan wordt het hele immuniteitsschild weggevaagd.

De reden waarom het dus zo belangrijk is dat gesprekken zoals wij die nu voeren, ook echt bevorderd en vooruit geholpen worden, is dat de farmaceutische bedrijven – en dat geldt ook voor Pfizer en Moderna en J&J – weten dat zij fraude plegen. Het mooie daarvan is, dat wanneer die fraude wordt vastgesteld, 100% van de aansprakelijkheid naar hen terugvloeit.

… wanneer er fraude aan ten grondslag lag, dan hebben wij eigenlijk nog een aantal andere rechtsmiddelen waarmee u die sluier kunt doorprikken. Dus uiteindelijk is er geen twijfel … en het is heel duidelijk op grond van de huidige mortaliteits- en morbiditeitsgegevens dat, als het gaat om biologische wapens en bioterreur, op elke aanklacht een boete staat van $100 miljoen. Dat is wat het federale statuut ons geeft.

De straf voor binnenlands terrorisme van bedrijven, wanneer je per telling $100 miljoen per keer aan aansprakelijkheid hebt – dat is een existentiële bedreiging die een bedrijf als Pfizer of een bedrijf als Moderna uit het bestaan haalt. En dat is waar wij ons elke dag voor inzetten.”

Als u de voortgang wilt volgen van de lopende rechtszaken die de waarheid aan het licht willen brengen – dat een criminele organisatie de controle over de wereldbevolking probeert te verkrijgen via de creatie van gepatenteerde biowapens die als nieuwe virussen en injecties op de markt worden gebracht – dan kunt u alle details vinden op ProsecuteNow.io, een website die door Martin en collega’s is samengesteld.

Fabienne Schlumpf: Drievoudig gevaccineerde Olympische atlete ontwikkelt Myocarditis, mogelijk einde van carrière

Copyright © 2022 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Kijk hoe Bill Gates zich ongemakkelijk voelt als hij wordt ondervraagd over de bijwerkingen van het vaccinVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBegrafenisonderneming klokkenluider: Ziekenhuizen verdoezelen vaccinsterfgevallen bij baby’s door ze zelf te cremeren
Volgend artikelBREAKING – Nieuwe studie bevestigt dat natuurlijke immuniteit tegen COVID-19 zelfs niet met 1% afneemt, terwijl de gevaccineerden VAIDS ontwikkelen
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

14 REACTIES

  • Het Latijnse alfabet, zoals gebruikt voor het Nederlands, kent 26 letters, waarvan er 6 worden gebruikt voor klinkers (vocaal; a, e, i, o, u en y) en 21 voor medeklinkers (de y wordt zowel als klinker als medeklinker gebruikt). De tekens van een alfabet kennen een vaste volgorde.
   Daar kan je een naam en veel zinnen mee schrijven.

  • OK, maar 700 miljoen klopt ook niet want ze minimaliseren voortdurend de schade door het vaccin.
   Ze gaan nooit toegeven dat de vaccins schadelijk zijn… dat heeft catastrofale gevolgen.
   Neem nu de COVID-doden als voorbeeld; daar doen ze ook geen dure autopsie dat doen ze meestal aan de hand van een achterhaalde lijst waar (griep) symptomen op staan, haha
   Dus veel gebeurd met de natte vinger. Ziekenhuis ontvangt een bonus bij COVID patiënten.
   Idem met de verwondingen door vaccins… ben je half verlamt dan zal je specialist of dokter niet durven zeggen dat het komt door de vaccins tenzij hij morgen op pensioen gaat.
   Niemand weet juiste percentage of getal, je mag gerust zelf dat getal vermenigvuldigen met een rationele factor.

 1. Mooi.

  Helaas blijft het mosterd na de maaltijd, het kwaad is al geschied en kan niet terug gedraaid worden en ze gaan nog steeds door.

  Bovendien die boetes, oooh wat erg… daarna gaan ze weer door want ze zijn ‘onmisbaar’ of verzin maar iets.

  en de boetes, dat worden de hoogste ooit gegeven, kranten staan er dan vol mee, de hoogste boetes, zo dat zal ze leren laten ze de mensen inprenten…

  boete, bv 80 miljard, zo zo….

  totale winst 100 miljard, ow, 20 miljard aan kleingeld over in hun pockets, ze moeten van een arme leven zo te lezen, je zou het maar met 20 miljard winst moeten doen…. een ramp!

  sarcasme uit.

  Monsters versla je, je ontneemt ze uit het leven.

  peace.

 2. Vergis je niet over die 700 miljoen: Dat zijn er 700 miljoen in de gevaccineerde westerse landen.
  Dat betekend als de westerse landen 33% van het totaal is :
  33% van 8 miljard = 2,64 miljard westerse wereld
  Dus 700 miljoen is 25% van de westerse wereld.
  25% van Nederland is ruim 4 miljoen Nerderlanders. Het worden zeer drukke jaren voor de begrafenis ondernemers en de kisten makers.
  Maar aangezien de apen in den Haag hun familieleden uit Afrika over laten komen zal het weinig uitmaken voor de woningnood waar iedere regering na WW2 over gestruikelt is.

  • De westerse wereld heeft veel verdiend aan het afhankelijk houden van die Afrikanen he. Daar hebt ook u van geprofiteerd al hebt u dat zelf niet door.

 3. Eindelijk komen de echte feiten nu boven tafel.
  Het is één groot misdaad syndicaat.
  Hier is de maffia in Europa niets bij.
  Hopelijk ontlopen de verantwoordelijken hun straf niet.
  Arme mensen die ter goeder trouw en uit angst hun mouwtje hebben opgestroopt.
  Ik heb er vele tien tallen gewaarschuwd maar mensen leken wel gehersenspoeld.
  Ze verklaarden mij voor gek en wappie en onbetrouwbaar, en van alles en nog wat maar nu komen de feiten openbaar.
  Zelfs Kuipers geeft nu geen toestemming voor een “ vervolg prik” want het EMA keurt de vaccinatie niet goed en dan zou hij , Kuipers aansprakelijk zijn voor de complicaties……
  Wie is dan aansprakelijk voor de complicaties van de eerste vaccinatie ronde?
  Dat het “ foute boel was” wist Pfizer al lang getuige de “ beruchte Pfizer papers” die niet eerder dan 70jaar na dato openbaar mochten worden maar door een rechter verplicht afgedwongen nu wel openbaar zijn.
  IN DE PFIZER PAPERS STAAT DAT BIJ DE EERSTE TESTRONDE AL 1223 DODEN WAREN.
  WAAROM DIT MIDDEL DAN OP DE MARKT BREGEN ALS JE DEZE GEGEVENS AL HEBT….❓❓

   • Hier het afgelopen jaar(juli-juli) 15 bekenden dood, zoals collega’s, familie, buren, klanten. En daarnaast nog 23 mensen die ik min of meer kende zoals een vriendin van mijn moeder en de vrouw die hondjes trimde en onze monteur en onze adviseur en de moeders van klasgenoten o.a. Vorige week al mijn derde oud collega dood binnen een half jaar. Ik wil niet zeggen dat het van de vaccinaties komt maar ik vind het gewoon wat veel allemaal.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in