In dit stadium kan niet worden ontkend dat het verhaal een duidelijke leugen is – maar degenen die onder de hypnotische betovering zijn, gehoorzamen nog steeds regels die volslagen absurd zijn. Dit is hoe totalitarisme de kans krijgt op te komen, maar hier is wat je kunt doen om te helpen de aanval te keren.

In de video hierboven bespreekt Dr. Robert Malone, uitvinder van de mRNA en DNA vaccin kernplatform technologie, een theorie waarvan professor Mattias Desmet, een Belgische psycholoog en statisticus, gelooft dat deze het absurde en irrationele gedrag verklaart dat we nu wereldwijd zien met betrekking tot de COVID pandemie en haar tegenmaatregelen, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Hij noemt dit fenomeen “massavormingspsychose”, een soort van groepshypnose waarbij een groot deel van de bevolking letterlijk in een psychose wordt gebracht. Massavormingspsychose is de verklaring voor hoe de Duitsers de gruweldaden van de Nazi partij in de jaren 30 accepteerden, en het is de verklaring voor waarom zovelen over de hele wereld medische apartheid en de vernietiging van de ongevaccineerden nu steunen.

Het is zo irrationeel en onmenselijk, dat velen zich hebben afgevraagd hoe we hier zijn gekomen. Het blijkt dat de psychologie van het totalitarisme al tientallen jaren wordt bestudeerd, en dat het geheel in feite kan worden verklaard als een psychiatrisch verschijnsel dat ontstaat wanneer bepaalde voorwaarden in een samenleving bestaan.

De vier basisvoorwaarden voor “massavorming”

De vier centrale voorwaarden die moeten bestaan om een massavormingspsychose wortel te laten schieten zijn:

1. Gebrek aan sociale binding – Sociaal isolement was al lang voor de pandemie een wijdverbreid probleem. In één onderzoek zei 25% van de respondenten dat ze geen enkele goede vriend hadden. De COVID-lockdowns droegen ook bij tot het reeds bestaande isolement en verergerden dit. We kregen allemaal te horen dat elk contact met anderen, ook met leden van onze eigen familie, een doodvonnis kon betekenen.

2. Het leven als zinloos, doelloos en nutteloos beschouwen en/of geconfronteerd worden met aanhoudende omstandigheden die geen rationele zin hebben – Desmet haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat de helft van alle volwassenen het gevoel heeft dat hun baan volkomen zinloos is en geen waarde heeft voor henzelf of voor anderen.

In een andere enquête uit 2012 zei 63% van de respondenten dat ze “slaapwandelend” door hun werkdagen gingen, zonder enige passie voor hun werk. Dus, voorwaarde nr. 2 voor massale massavorming hypnose was ook vervuld, zelfs voordat de pandemie toesloeg.

Gebeurtenissen die zich eind 2019 en begin 2020 voordeden, zoals de vele vragen rond de presidentsverkiezingen en de aanvankelijke COVID-lockdowns, voegden brandstof toe aan de wijdverspreide verwarring en onzekerheid, wat resulteerde in de volgende voorwaarde: vrij zwevende angst.

3. Wijdverspreide, vrij zwevende angst en ontevredenheid – Zwevende angst verwijst naar angst die geen duidelijke of aanwijsbare oorzaak heeft. Te oordelen naar de populariteit van antidepressiva en andere psychiatrische drugs was ook aan voorwaarde nr. 3 al lang voor de pandemie voldaan, maar vlak voor de pandemie werd er nog meer olie op het vuur gegooid.

Velen voelden, en voelen nog steeds, dat “het gewoon niet goed zit”. In 2020 werd het voor velen steeds duidelijker dat de meeste, zo niet alle systemen waarvan we afhankelijk zijn, kapot zijn, en waarschijnlijk onherstelbaar kapot, met inbegrip van ons medische systeem, ons kiesstelsel en ons rechtssysteem.

  Dr. Lee Merritt: Wij zijn in de vierde fase van de DNA-oorlog tegen de mensheid

4. Wijdverspreide vrij rondzwevende frustratie en agressie – Dit heeft de neiging om de vorige drie natuurlijk te volgen. Ook hier hebben de frustratie en agressie geen waarneembare oorzaak.

Hoe massavorming totalitarisme laat opkomen

Wanneer aan deze vier voorwaarden wordt voldaan door een voldoende groot deel van de samenleving, zijn zij rijp voor te plukken om zich te bekeren tot een psychose, het totaal niet meer in contact staan met de werkelijkheid, wat op zijn beurt leidt tot de opkomst van het totalitarisme. Malone legt uit dat toen de pandemie uitbrak, mensen over de hele wereld geobsedeerd raakten door één ding: het virus.

Overal dachten mensen aan, lazen ze over en spraken ze over het virus, bijna in plaats van over al het andere. Deze enkelvoudige focus, deze obsessie, waarbij de basisvoorwaarden voor massavorming al stevig aanwezig waren, maakte het voor grote delen van de bevolking mogelijk om in een hypnotisch-achtige toestand te geraken.

In die hypnotisch-achtige toestand (het lijkt erg op conventioneel hypnose, maar met kleine verschillen), verliezen mensen hun vermogen om rationeel te denken en te oordelen.

Zoals Malone opmerkt, is er bewijs dat suggereert dat tenminste delen van deze psychologische operatie opzettelijk werden uitgevoerd, door “een of andere entiteit die er financieel voordeel of macht bij heeft om dit te doen, wat leidt tot het punt van globaal totalitarisme”. Als een groot deel van de samenleving eenmaal hypergeconcentreerd en versmolten is in hun gezamenlijke onvrede en angst, hoeven een leider of leiders alleen maar velen ervan te overtuigen dat totalitaire controle en verlies van hun vrijheid het beste voor hen is, door:

a) Een verhaal te presenteren waarin de oorzaak van de angst wordt geïdentificeerd, en dan

b) Een strategie aan te bieden om die oorzaak te neutraliseren.

Sociale binding is de sleutel.

Door die strategie te accepteren en eraan deel te nemen, voelen mensen met een vrij zwevende angst zich toegerust met de middelen om hun angst te beheersen en paniek te voorkomen. Ze voelen ook een sterke band met anderen, omdat ze allemaal dezelfde nemesis hebben geïdentificeerd. Zoals Desmet uitlegt in het Peak Prosperity interview hieronder:

“Omdat veel mensen deelnemen aan dezelfde strategie om om te gaan met het object van angst, ontstaat er een nieuw soort sociale band een nieuw soort solidariteit. Mensen voelen zich dus weer op een nieuwe manier met elkaar verbonden. En dat is eigenlijk het meest cruciale.

Als je naar de coronacrisis kijkt en naar het mainstreamverhaal luistert, dan hoor je dat alles draait om solidariteit. Je moet meedoen, je moet het vaccin aanvaarden. Je moet sociale distantie respecteren, want als je dat niet doet, ben je geen burger, ben je niet solidair. Dat is het meest cruciale ding, altijd, in massavorming.

Dat is de echte reden waarom mensen in het verhaal trappen, ook al is het volslagen absurd. Het is niet omdat ze in het verhaal geloven. Het is omdat het verhaal leidt tot een nieuwe sociale binding. Dat is de echte reden.

Er is [ook een ander] voordeel. Alle frustratie en agressie kan worden gericht op een object. En dat object zijn de mensen die, om de een of andere reden, niet willen deelnemen aan de massavorming …

  Families van COVID-vaccin slachtoffers in Zuid-Korea rouwen om hun dierbaren tijdens massale herdenkingsdienst

Dus, je hebt deze zeer vreemde situatie waarin mensen beginnen vanuit een zeer negatieve en verdeeldheid zaaiende mentale toestand; [ze hebben een] gebrek aan sociale binding, gebrek aan zingeving, vrij zwevende angst en een heleboel frustratie en agressie.

Ze schakelen over van deze zeer aversieve mentale toestand naar een symptomatische positieve toestand waarin ze zich verbonden voelen. Hun leven krijgt weer zin door deze heroïsche strijd met het object van angst … Daarom blijven mensen geloven in het verhaal, ook al is het volkomen absurd.”

Massavormingspsychose is een zelfvernietigende aandoening

Het gekke is dat het verhaal een duidelijke leugen kan zijn, maar dat degenen die onder deze hypnotische betovering zijn, het toch zullen geloven. De remedie kan volkomen absurd zijn, maar toch zullen ze gehoorzamen. Dit is hoe totalitarisme kan opkomen.

Natuurlijk moet er altijd een gemeenschappelijke vijand zijn die moet worden uitgeroeid – de “oorzaak” van de angst en bezorgdheid van de mensen – en onder totalitair bewind is die vijand iedereen die niet in de ban is. De andersdenkenden zijn de vijand. In 2021 zijn de ontmaskerden en de ongevaccineerden de vijand.

Een massavormingspsychose is een zeer gevaarlijke toestand, zowel voor degenen die erdoor beheerst worden als voor degenen die dat niet zijn, omdat de ‘mentale roes’ die eruit voortvloeit mensen bereid maakt dingen te doen die duidelijk verkeerd en volstrekt immoreel zijn, tot en met het vrijwillig doden van hun eigen familie en zichzelf, als hun verteld wordt dat het voor het grotere goed is.

Als iedereen gewoon de experimentele prik zou krijgen, zou COVID verdwijnen en zou iedereen zich weer veilig kunnen voelen. Dat is het verhaal. Het slaat nergens op, het is irrationeel, onmenselijk en onwetenschappelijk, maar degenen die in een massavormingspsychose verkeren geloven dat het gewoon zo simpel is, en daarom zijn sommigen in staat om de ongemaskerden en/of ongevaccineerden de dood toe te wensen.

Dus, zoals Malone opmerkt: “Als het lijkt alsof de rest van de wereld gek is geworden, dan is de waarheid dat zij dat zijn.” Een probleem dat nu veel groter is dan welk virus dan ook, is de massavorming zelf.

Het is een zeer gevaarlijke toestand, zowel voor hen die erdoor bevangen zijn als voor hen die dat niet zijn, omdat de “mentale bedwelming” die er het gevolg van is, mensen bereid maakt dingen te doen die duidelijk verkeerd en volstrekt immoreel zijn, tot en met het vrijwillig doden van hun eigen familie en zichzelf, als hun verteld wordt dat het voor het grotere goed is. Kortom, massa’s mensen worden zeer goedgelovig en zelfdestructief, wat een beangstigende combinatie is.

Zoals Desmet opmerkte, in een dictatuur houden mensen zich aan de regels omdat ze bang zijn voor de dictator. In een totalitair regime echter is er sprake van een massavormingspsychose, en dit geeft het regime extreme macht over het individu, aangezien de mensen, wanneer zij in deze hypnotische trance verkeren, vrijwillig hun eigen gezinnen, hun leven en zichzelf vernietigen, samen met de verklaarde vijand.

Is totalitarisme onvermijdelijk?

Malone zegt dat Desmet in zijn gesprekken met Desmet heeft gezegd dat hij gelooft dat de massavormingspsychose op dit moment zo wijdverbreid is dat wereldwijd totalitarisme onvermijdelijk kan zijn. Hij gelooft dat het de macht zal overnemen, zoals we nu al in een aantal landen zien. Dus, wat, als er iets is, kunnen we doen? Een samenvatting van suggesties zijn als volgt:

  "Transgenders" zouden geëuthanaseerd moeten worden - ALLEMAAL

• Ga door met het verstrekken van ware en juiste informatie om het valse verhaal tegen te gaan. Sommigen die nog niet volledig gehypnotiseerd zijn, kunnen nog teruggebracht worden naar het gezonde verstand. Zich uitspreken kan ook helpen om de wreedheden te beperken die het totalitaire regime durft te begaan, want in totalitarisme nemen wreedheden en misdaden tegen de menselijkheid toe naarmate er minder dissidentie is.

• Vervang de angst voor het virusverhalen door verhalen die een nog grotere angst  benadrukken – angst voor totalitarisme. “Totalitarisme is een grotere boosdoener dan het virus,” zegt Malone. “De controle verliezen aan Bill Gates, het World Economic Forum, BlackRock en Vanguard is verreweg een grotere bedreiging dan SARS-CoV-2 voor jou en je kinderen.”

Desmet heeft deze theorie getest en ontdekte dat je de hypnotische focus op COVID KAN doorbreken als je in staat bent hun aandacht te heroriënteren op iets dat hen nog meer zorgen baart.

• Sluit je aan bij andere andersdenkenden in grotere groepen. Dit geeft de meerderheid die niet volledig gehypnotiseerd is, maar te bang is om tegen de stroom in te gaan, een alternatief om met de totalitairen mee te gaan.

• Bouw parallelle structuren binnen je lokale gemeenschappen. Denk globaal, handel lokaal. Begin parallelle structuren te ontwikkelen om de vier onderliggende voorwaarden te helen die massavorming in de eerste plaats mogelijk maakten.

Een parallelle structuur is elk soort bedrijf, organisatie, technologie, beweging of creatief streven dat past binnen een totalitaire samenleving terwijl het er moreel buiten staat. Als er eenmaal genoeg parallelle structuren zijn ontstaan, ontstaat er een parallelle cultuur die fungeert als een heiligdom van gezond verstand binnen de totalitaire wereld.

De ernst van onze situatie

Om het van Desmet zelf te horen, luister naar zijn interview van een uur met Dr. Chris Martenson. Zoals Desmet opmerkt, kunnen totalitaire regimes niet eeuwig standhouden, omdat zelfvernietiging vanaf de basis in het totalitaire systeem is ingebouwd. Ze vallen uit elkaar als ze van binnenuit vernietigd worden. Dat is het goede nieuws.

Het slechte nieuws is dat het een hel kan zijn zolang het duurt, omdat totalitarisme, gebouwd op massavorming, bijna altijd leidt tot afschuwelijke wreedheden die worden begaan in naam van het goede. Er zijn meestal maar weinig overlevenden aan het eind.

Desmet is echter van mening dat dit nieuwe wereldwijde totalitarisme instabieler is dan regionale totalitaire systemen onder leiding van een dictator, zodat het zichzelf wellicht sneller zal vernietigen. Hij is net klaar met het schrijven van een boek, “De psychologie van het totalitarisme”, dat naar verwachting in januari 2022 zal worden gepubliceerd.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De weg naar totalitarisme – “Waarom we ze niet langer vertrouwen, en waarom we ze beschouwen als lafaards en collaborateurs, of erger”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel2021 top artikelen – Bijwerkingen en sterfgevallen door vaccinaties nemen snel toe
Volgend artikelCOVID en de Wet van Karma
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Ik denk dat er ook een andere, aanvullende verklaring is. Velen weten dat het huidige systeem niet houdbaar is. Ze weten ook dat ze tot hun nek in de schulden zitten. Stel je bent een individu met een tophypotheek, hebt credit card schuld en staat rood. Je weet dat als je niet aan de waanzin meedoet je binnen een paar maanden dakloos bent. Dus doe je mee.

  Stel je bent een groot bedrijf in dezelfde situatie, je doet mee en dan blijft je bedrijf leven. Zo niet dood. Dus doe je mee.

  In de EU. je hebt geen controle meer over je eigen geldpers. Je doet mee of je land gaat kapot.

  Ik snap niet dat het controle mechanisme ”schuld” niet wordt benoemd en besproeken. Zoals een Rothshield gezegt schijnt te hebben (en is heel logisch). If you give me control of the money, I do not care who makes the law.

  Groeten,
  Hugo

 2. Het is goed dat Mattias Desmet inziet dat de pandemie puur bedrog is, maar zijn psychologistische zeverpraat is totaal naast de kwestie, en gaat niemand verder helpen. Hij mag nog boeken schrijven zoveel hij wil.
  Totalitarisme is op zich niet het probleem, wel het internationale regime van samenzweerders, dat al de beste mensen van deze wereld wil uitroeien, en alleen een hybride massa domkoppen wil overhouden, om daarover te kunnen heersen als goden op aarde.

  • Beste Hagar; Ik lees dat je het verhaal van Matthias Desmet perfect bevestigd. Je beschrijft heel goed de directe gevolgen van massavorming.

 3. Certificate Of VaccinationID

  Covid-19 is geen ziekte.
  Het is een project gestart in 2015 en staat voor Certificate Of Vaccination ID.
  Dit project is gekoppeld aan een project van Bill Gates genaamd ID 2020.
  Het houdt in dat je lichaam je paspoort wordt.
  That is the plan.

 4. Heel belangrijk punt is persoonlijk contact. Juist daarom is het belangrijk gelijkgestemden te vinden. Online, maar nog belangrijker in de eigen omgeving. Al is het maar om bv samen te gaan joggen, of koffie te drinken of wat dan ook, maar om een binding aan te gaan. Samen sta je namelijk sterker, ook tegen de externe drang om te conformeren en persoonlijk contact is toch echt vele malen sterker dan online contact wat dat betreft.
  En zeker in deze tijd is het een goed idee om ook samen te kijken naar wat je kunt doen om je voor te bereiden op de gevolgen van het in elkaar klappen van de samenleving, want als ik kijk naar het aantal ernstige bijwerkingen die we nu al zien dan verwacht ik dat er nog heel wat mensen dood zullen neervallen en dat kan gezien de aantallen niet anders dan een enorme impact hebben op een samenleving die zo afhankelijk is van alle schakeltjes die precies op elkaar aansluiten.

 5. Massavorming en angsten die mensen ineens zou verhinderen om rationeel te denken ?? Laat me niet lachen !
  Ingewikkelld gezeur ! Overgrote meerderheid denkt helemaal nooit eerlijk en serieus over de belangrijke dingen buiten hun eigen directe korte termijn behoeften..Niet in angst en niet in rust, niet in vredestijd en niet in oorlog..Zijn gemakzuchtige volgers, gelovers, vertrouwers, schápen, tenzij ze van jongsafaan bewust anders geleerd wordt…Dus gefundenes Fressen voor de mondiale superkwakzalvers die ons allen–voorzover in staat dit te overleven–al meer dan decennia tot zombies aan het maken zijn. Nu in hoogste versnelling ! Amen.

 6. Kijk,,,,,het is zo dat mensen zich onder elkaar blijven controleren of ze wel of niet ingespoten zijn Dat geeft onenigheid zolang de uitvoerders van het controle systeem dat blijven doen…. Als de mensen niet ingrijpen in het mondiale systeem dat dood en verderf en angst zaaien dan blijven ze in deze put zitten en draaien mee met de massa….. De moordmachines van de wereldleiders blijven dan overeind en leiden uitvoerders op tot monsters die niet bang zijn om tegenstanders in elkaar te slaan om hun frustraties te uiten…in hun ellende…. Hierdoor zal de het verzet wel groter worden maar het regime wordt ondersteund door de grote massa….. Ook de booster spuit zal veel doden gaan tellen over enige tijd Het zijn dan mensen die meegelopen zijn naar hun voorbereidde afgrond door de wereldleiders De waarschuwingen van tegenstanders hebben ze genegeerd en zijn blind er achteraan gelopen Het betekend dus dat gevaccineerden en gedwongen ongevaccineerden zich onder elkaar hebben afgeslacht door waanzin ideeen op te volgen van gestoorden die aan de macht zijn gekomen…………..

 7. Massavormingpsychose…

  Allereerst voor de duidelijkheid : ik ben voluit tegen de maatregelen en allereerst tegen de pandemieleugens, de hele coronahoax…Maar laat mij als 72-jarige met inmiddels genoeg levenservaring even het hiervolgende naar voren brengen..! Desmet zal beslist tot op zekere hoogte een punt hebben.
  Maar het hele ingewikkelde verhaal over massavormingpsychose is in zoverrre onnodig en niet ter zake doende gecompliceerd geklets en interessantdoenerij–straks moeten we dáár ook weer een pil, prik of behandeling tegen, let op !!–dat áls iets dergelijks al bestaat het er altijd al geweest is en er altijd zal zíjn ook !!! Wat er ís is namelijk doodsimpel dat de grote meerderheid doorsneemensen helemáál nooit–laat stáán met enig eerlijk gezond verstand–nadenkt over de dingen des levens die íets verder gaan dan de eigen kortzichtige directe behoeften…! Hebben dáár al tijd en energie genoeg voor nodig om alles wat op de rails te houden…In álle tijden heeft tot dusver de grote groep de zorgen voor en over staat en/of gemeenschap als geheel gedelegeerd naar hun leiders en voorgangers ! Zij leeft op gelóven, vólgen en vertróuwen en vindt dat ze daarin ook op haar leiders moet kunnen mogen afgaan !! Dat die een en ander op de beste manier dienen te regelen !
  Het is niet primair domheid..Zij weet gewoon dat het niet de taak van de kudde is zich met de leiding te bemoeien, zij bestaat uit uitvoerders !
  Kun je het kinderen kwalijk nemen dat ze hun papa en mama en eventueel ooms en tantes vertróuwen en vólgen ? Personeel, arbeiders wat hun bazen voorgangers hen opdragen ?
  De minder begaafden, geoefenden, geleerden op enig vlak dat zij afgaan op de meer begaafden, professionals, ter zake kundigen ? Des temeer kun je het uiteraard wél de leiders en voorgangers aanrekenen wat zij het volk wijsmaken en waar zij het toe óproepen ! En de keuze die zíj maken betreffende wie en wát zij volgen, geloven en vertrouwen… En hen dat récht evenredig zwaarder aanrekenen naarmate zij meer gepretendeerd hebben leiders te zijn en leiding te geven en als zodanig ook gefunctioneerd hebben !
  Als wij/jullie–als overdenkers, be-oordelers en voorgangers–menen dat het volk maar méé dient te oordelen, meer verantwoordelijkheid dient te nemen, zal het dat toch éérst geléérd moeten worden en geoefend moeten worden in gezond-verstand-denken om dat te kúnnen gebruiken ! Amen !
  En zal het er naast de eigen professie en andere verplichtingen de tijd en gelegenheid voor moeten hebben ! En zich het ‘scheermes van Occam’ eigen moeten maken : kijk éérst naar wat het meest waarschijnlijk is en voor de hand ligt en daarná pas alle meer ingewikkelde dan wel gewenste of gefantaseerde of blind-geloofopties ! Niet andersom !!
  Het zogenaamde ‘gezond verstand’ waar Desmet het over heeft en dat onder de pressie van stress en vrees verstikt, weggesmolten zou zijn was er helemaal niet en is er ook nooit geweest…de grote meute heeft altíjd gelóófd en gevolgd…en alle mogelijke nonsens nagelopen… Omdat de dikke ‘ego’s’ erin, de representanten van het algemeen menselijk kortzichtig egoïsme dat natuurlijk ook prachtig vonden en vinden daarmee te spelen en er profijt uit te trekken…Zie de huidige kwakzalkverij op wereldschaal !
  Je zult mensen in ieder geval moeten leren wie en wat wél en níet te vertrouwen en hoe en met welke criteria dat te doen..En hoe heb je je kinderen verteld, ze ermee geconfronteerd dat Sinterklaas en zwarte Piet niet bestaan, klinkklare nonsens zijn ??
  Net zoals massa’s mensen vroeger braaf geloofden en navolgden wat paus en pastoor en dominee en andere voorgangers en heren en dames al dan niet ‘geleerden’ hen vertelden, braaf geloofden in hemel en hel en vagevuur en een rits heiligen die je kon aanroepen en de duvel en z’n ouwe moer etc. etc.
  En nu nóg meer dan genoeg trouwens…Zie wat er in onze politieke kamers vertegenwoordigd wordt !
  Net zo ‘geloven’ ze nu in virologen en economen en zogenaamde ‘wetenschap’ en politici…
  Hoe en waarmee moeten gelovers, vertrouwers, vólgers checken, controleren ??
  Gezond verstand ? Wanneer en bij wie is dat ooit geweest dan ?? Geen massapsychose voor nodig !
  En het is ook eigenlijk in eerste instantie niet eens dómheid en ook geen láfheid want de meutes gaan op bevel in alle tijden ook evengoed en al te vaak enthousiast de oorlog in…
  Het betreffende gedrag is er dus in tijden van rust en vrede net zo goed als in tijden van stress en angst..
  De grote kudde volgers, gelovers en vertrouwers acht zichzelf niet capabel, acht het ook niet hun táák gemeenschap en wereld te overdenken en beoordelen ! Heeft meer dan genoeg te stellen met de eigen mini-wereld van werk en inkomen en zorgen voor zichzelf en anderen ! Acht dat de taak van hun niet voor niets ‘vrijgestelde’, althans voldoende betaalde en van alles naar zich toetrekkende en opstrijkende leiders en voorgangers…Dit legt dan dus terecht wel een grote verantwoording én aansprakelijkheid bij ieder die boven het maaiveld uitgroeit en dus in die categorie komt te vallen…
  Wat niet wegneemt dat de ‘kuddemens’ op grond van de eigen en algemene dan wel universele normen beslist verantwoordelijk blijft voor de keuze wie en/of wát te geloven en te volgen

  Een échte democratie in de zin van het gewenste ,gedachte ideaal van een rechtsstaat waarin eerlijkheid, rechtvaardigheid en waarheid(svinding), vrijheid van denken en meningsuiting, gezond verstand, affectie en gelijke kansen voor ieder voorop staan..kan alleen bestaan als een in feite voortdurend moreel verantwoord wetenschappelijk model en experiment..
  Bepalend daarin is de mentale morele gerichtheid/geaardheid van haar bevolking/leden en de mate van algemeen verbreide en toegankelijke kennis en algemene ontwikkeling en scholing…

  Voor de mensengemeenschap als soort geldt nu eenmaal : kleine groep/gedeelte hoogbegaafden, kleine groep zwakbegaafden, grote middenmoot middelmatigen, en dat geldt voor de algemene, al dan niet meer of mindere, intelligentie—qua i.q. en e.q. en wat voor q. ook..–en intelligente benadering van alles maar dat geldt voor élk gebied apart ook nog eens en loopt dus heerlijk door elkaar heen en in elkaar over… En iedereen leert en ervaart van zijn/haar jongste kinderjaren af dat die verschillen er zijn en neemt dientengevolge heel logisch positie in en blijft dat doen.. De samenleving van homo sapiens draait van oudsher op het principe van samenwerkende ‘idiots savants’ : mensen die op één of enkele gebieden goed en geoefend zijn en op andere vlakken weinig tot zelfs níets kunnen..Als ik ervaar dat iemand anders mijn auto atijd als er iets stuk is effectief repareert terwijl ik daar nooit iets van geleerd heb, op heel andere gebieden geoefend heb en thuis ben, dan vertrouw ik die persoon die taak toe en ga ik niet zelf uitgebreid autotechniek studeren en oefenen—tenzij ik daar tijd en speciale interesse voor heb– en zo werkt dat in principe bij alles Maar ik kan controleren door second opinions etc. en vergelijkingen en gezond verstand logica beoordelingen van wat beweerd wordt.
  Dit even ter relativering van de analyse…Prof. Desmet’s adviezen zijn uiteraard heel goed…

 8. Vond hem eigenlijk te lang om te plaatsen…Maar kreeg via mijn email specifiek reacties op dit onderwerp binnen en kon het nu niet laten dit er toch op te gooien. Voor mijn gevoel maakt het namelijk een groot verschil als je te ingewikkelde verklaringen gaat zoeken voor in wezen vrij simpele zaken..En kan het behoorlijke nieuwe risico’s opleveren…Had geen tijd om ’t korter en bondiger te maken…Sorry !

 9. Massavorming is zelfbescherming van de “geheime” genootschappen ofwel maçonnieke satanische meinedige dievenbendes die de wereld “besturen”. Lokaal zijn dat de Schwabs Ruttes, Kaags en Halsema’s. Het is zelfs geen geheim dat het vm’s en Rozekruisers zijn. Een wereldwijd verbod waar JFK naar streefde zou nu in het internettijdperk gerealiseerd kunnen worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in