(De echte Paus, Franciscus is een bedrieger).

Laten wij ons geen illusies maken: deze dienaren van de Nieuwe Wereldorde, die de hoogste posities van nationale regeringen en internationale organisaties hebben weten te bezetten, zijn onze vijanden: vijanden van het goede en vijanden van God. Het kan hun niet schelen hoeveel van ons zullen moeten sterven aan de gevolgen van het vaccin, aan de honger of aan de bommen: zij zijn alleen geïnteresseerd in macht, persoonlijk voordeel en het voordeel van hun meesters, die tot nu toe niemand heeft durven aanklagen en veroordelen.”

Viganò vat het essentiële feit samen dat de westerse maatschappij totaal ondermijnd is door duivelsmensen.

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò sprak de deelnemers aan de Reawaken America Rally toe, die op 2 april in Salem, V.S. plaatsvond:

Geprezen zij Jezus Christus. Beste vrienden, Generaal Michael Flynn heeft mij gevraagd om te spreken met een boodschap voor uw bijeenkomst. Ik ben graag op zijn voorstel ingegaan, omdat ik u wil begroeten en bemoedigen in dit opnieuw ontwaken van het geweten. Als u opnieuw ontwaakt, komt dat omdat iemand u tot nu toe in slaap heeft gedwongen, u gedrogeerd heeft, en u afgeleid heeft van wat hij aan het beramen was, om ongestoord door te kunnen gaan met zijn misdadige actie. Maar de sluimer van de Amerikanen en van alle volkeren heeft veel te lang geduurd: het is nu het moment om onze ogen te openen, om wakker te worden, en te begrijpen wat er gebeurd is en wat er gebeurt. Het is het moment om te handelen.

De dreiging van een derde wereldoorlog weegt op ons allen. Men heeft ons verteld dat president Poetin Oekraïne is binnengevallen om zijn expansionistische ambities te ondersteunen, maar in werkelijkheid is het hoofddoel van de militaire operatie van Rusland de agressie van de deep state en de NAVO te verhinderen. Poetin vecht tegen dezelfde globalistische elite die ons allen gegijzeld houdt.

Op 6 maart heeft de Russische ambassadeur bij de VN aan de kaak gesteld wat u al twee jaar bepleit: hij verklaarde dat Donald Trump de legitieme president van de Verenigde Staten is, en dat de verkiezingen vervalst zijn, met de medeplichtigheid van Europese naties, met behulp van het Dominion-apparaat. En wij weten dat het, om de agenda van de Grote Reset vooruit te helpen, nodig was zich te ontdoen van Trump, die noch de pandemie farce, noch de escalatie van de Russisch-Oekraïense crisis zou hebben toegelaten.

Dit is geen oorlog van het Oekraïense volk. Het is niet het Oekraïense volk dat zijn Russische broeders vervolgt, maar een marionettenregering die gesteund wordt door neonazistische militaire milities. Een corrupte regering, gewild door de globalistische cabal, die zich vandaag bevindt met (Zelensky) een cocaïneverslaafde president, een voormalig acteur en danser die miljarden in belastingparadijzen verbergt, terwijl de Oekraïense bevolking tot de armste van Europa behoort.

Het is geen oorlog van het Russische volk. De Russische Federatie eist al jaren respect voor de Russischtalige minderheid, en de internationale gemeenschap heeft steeds de andere kant opgekeken.

Het is geen oorlog van de Europese naties. Het zijn de leiders van de Europese Unie die een conflict willen om de uitvoering van de Grote Reset te rechtvaardigen en een dictatoriaal regime op te leggen dat bestaat uit vrijheidsbeperkingen, een verarming van de bevolking, de uitroeiing van kleine bedrijven, het opleggen van een onmenselijk en technocratisch levensmodel, en het schrappen van de identiteit van de naties, hun geschiedenis en hun godsdienst.

Het is geen oorlog van de Verenigde Staten. De Amerikanen vochten tegen het nazisme, en het is schandalig dat Biden vandaag een regering helpt die extremistische groeperingen steunt en ermee samenwerkt, die het hakenkruis hijsen en nazi-ideeën propageren. Het is de deep state, met zijn dienaren die nu in alle instellingen geïnfiltreerd zijn, die oorlog wil om zijn heerschappij over de hele wereld uit te breiden onder het voorwendsel van “democratie exporteren,” terwijl zij in werkelijkheid alleen maar denkt aan wapens verkopen, zichzelf verrijken, en zich de hulpbronnen van de binnengevallen landen toe-eigenen, en vernietiging en dood zaaien.

  EU wordt nu wakker en realiseert zich dat haar relatie met de VS het niveau van meester en slaaf heeft bereikt

Het hoeft ons niet te verbazen dat er op 6 januari 2021 in het Capitool in Washington leden van het Azov-regiment aanwezig waren. De vijanden van de Staat deinzen er niet voor terug om zich met oorlogsmisdadigers te verenigen om hun politieke tegenstander de schuld te geven en President Trump van oproer te beschuldigen. Dit feit alleen al zou voldoende moeten zijn om hun subversieve project te begrijpen en hun voornemen om voor niets te stoppen om het te bereiken.

Achter deze oorlog gaat de wens schuil om het internationale evenwicht te vernietigen, om de Europese naties te dwingen Rusland sancties op te leggen die vooral Europa treffen, geheel in overeenstemming met de doelstellingen van de Grote Reset. De vernietiging van de economie van de naties die afhankelijk zijn van Russisch gas en grondstoffen is bedoeld om hen te dwingen zich te bevoorraden vanuit de VS (in hoeveelheden die veel kleiner zijn dan hun behoeften en tegen een veel hogere prijs), maar vooral om hen te onderwerpen en tot slaaf te maken, zoals de staatssecretaris voor politieke zaken Victoria Nuland enige tijd geleden al toegaf.

Laten wij ons geen illusies maken: deze dienaren van de Nieuwe Wereldorde, die de hoogste posities van nationale regeringen en internationale organisaties hebben weten te bezetten, zijn onze vijanden: vijanden van het goede en vijanden van God. Het kan hun niet schelen hoeveel van ons zullen moeten sterven aan de gevolgen van het vaccin, aan de honger of aan de bommen: zij zijn alleen geïnteresseerd in macht, persoonlijk voordeel en het voordeel van hun meesters, die tot nu toe niemand heeft durven aanklagen en veroordelen.

Deze oorlog wordt gedreven door de dringende behoefte van de familie Biden om de kolossale samenzwering en de zeer ernstige misdaden waarmee Joe en Hunter hun handen hebben bevlekt, samen met hun handlangers, in de doofpot te stoppen. Het nieuws van hun betrokkenheid bij de aanwezigheid van Amerikaanse biolaboratoria op Oekraïens grondgebied, medegefinancierd door Soros, bij de activiteiten van Burisma, bij de geldkring van Obama en de Clintons, bevestigen een enorme, schandalige belangenverstrengeling, die ons op zichzelf al de vraag zou moeten doen stellen: in wiens naam spreekt Joe Biden? Spreekt hij voor de verdediging van de belangen van de Verenigde Staten, of om de misdaden te verbergen die hij en zijn zoon begaan hebben? Spreekt hij als president van de Verenigde Staten of als een marionet in de handen van de deep state en de globalistische cabal?

Dit is een oorlog: ja, een oorlog die een tijd geleden begonnen is, ondergronds is gebleven en met de pandemie duidelijk is geworden. Het is een oorlog van de elite tegen de hele mensheid. Het is een niet verklaarde oorlog, maar wel een oorlog die al miljoenen slachtoffers geëist heeft, meer als gevolg van geweigerde behandelingen en gedwongen vaccins dan door wapens. Het is een oorlog van de Nieuwe Wereldorde tegen u, tegen ons, tegen onze kinderen, onze waarden, en onze toekomst.

Het is een oorlog van de duisternis tegen het licht. Lux in tenebris lucet, et tenebræ eam non comprehenderunt. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis begreep het niet, zoals de H. Johannes ons in het Evangelie zegt (Joh. 1:5). Omdat de duisternis het licht haat. Het licht is waarheid; het is klaarheid; het is eerlijkheid. Het licht is Christus. De duisternis is leugen; het is bedrog; het is samenzwering. De duisternis is Satans koninkrijk.

  Machtselite komt bijeen om globale herstart te plannen - geeft aanleiding tot bezorgdheid

Wat vraagt Rusland van Oekraïne? De onafhankelijkheid van de Krim te erkennen, de rechten van Donetsk en Lugansk te garanderen, neonazistische bewegingen te onderdrukken, en neutraal te blijven. Dat zijn dingen die de VN als eerste zou moeten eisen. En Zelensky zelf heeft, onder druk van Poetin’s strijdkrachten, gezegd dat hij bereid is over vredesvoorwaarden te onderhandelen. Maar Biden wil dat niet, en hij dwingt Zelensky tot verzet, duwt de naties van Europa vooruit in het zenden van wapens en troepen, en dreigt – in een krankzinnig delirium – met preventief ingrijpen met kernwapens.

Dit conflict had nooit begonnen mogen zijn, als men werkelijk vrede had gewild. Maar zoals Joe Biden een paar dagen geleden toegaf, is oorlog “een kans,” net als de pandemie. En terwijl zij ons rustig vertellen dat wij binnenkort te maken zullen krijgen met een noodsituatie op voedselgebied, maken hun handlangers zich op om te profiteren van de verkoop van tarwe en landbouwprodukten, nadat zij zich de afgelopen jaren meester hebben gemaakt van miljoenen hectaren bebouwbare grond.

Waar wachten de magistraten op, om in deze misdadige speculaties een staatsgreep te erkennen? Hoe lang laten zij nog degenen die de nationale belangen zouden moeten verdedigen en het welzijn van hun burgers zouden moeten bevorderen, vrij om hun eigen belangen te dienen?

U vraagt zich misschien af waarom een bisschop spreekt met woorden die u van een politicus zou verwachten. Misschien is het omdat de politici bijna allemaal dienaars van het systeem zijn, uitverkocht aan de globalistische cabal, betaald door BigPharma, Soros of de deep state. Slechts enkelen – en u weet allen wie die enkelen zijn, en sommigen zijn hier vandaag aanwezig – hebben de moed gehad om deze wereldwijde staatsgreep aan de kaak te stellen, zich te verzetten tegen het mainstream-narratief, en hun stem te verheffen tegen de schending van de grondrechten en de grondwettelijke vrijheden van de burgers.

Staat u mij toe als bisschop tot u te spreken. Ik heb het twee jaar geleden voor het eerst aan de kaak gesteld, maar nu is de woeste en gewelddadige aanval van deze samenzweerders zo duidelijk dat zij zich niet eens meer verbergen. Het is een aanval van de elite, die tot doel heeft alles te vernietigen wat deel uitmaakt van onze identiteit, van onze cultuur, en van ons Geloof. Het is een helse elite, die de dood begeert en het leven haat; die ziekte begeert en gezondheid haat; die vrede haat en oorlog begeert; een elite die zich baseert op leugens en de waarheid verafschuwt; een elite die slavernij en tirannie wil en de vrijheid van Gods kinderen haat. Het is een elite die God haat, die Onze Heer Jezus Christus haat, en die zich in dienst van Satan gesteld heeft.

Als u werkelijk wakker wilt worden, als het grote ontwaken uw protest bezielt, dan moet u de moed hebben om de werkelijkheid in het gezicht te kijken om te begrijpen dat als deze verraders erin geslaagd zijn aan de macht te komen en vandaag over het lot van afzonderlijke naties en van de hele wereld kunnen beslissen, dat komt omdat wij niet vanaf het begin gereageerd hebben tegen de eerste tekenen van hun plannen.

Wij hebben de vernietiging van het gezin geduld, wij hebben de gelijkstelling van de ware God met afgoden geduld, wij hebben toegestaan dat miljarden onschuldige mensen gedood werden door abortus, wij hebben toegestaan dat onze kinderen gecorrumpeerd werden met immoraliteit, pornografie, de corruptie van de geslachtsleer en de LGBT-ideologie. Wij hebben toegestaan dat onze heersers de vrijheid gebruikten, niet om God en het algemeen welzijn te dienen, maar om Satan te aanbidden en zonde en ondeugd te verspreiden. Wij hebben geloofd dat als wij anderen vrij lieten om tegen de natuurlijke en goddelijke wet in te handelen, zij op hun beurt ons vrij zouden laten om eerlijke en goede burgers te zijn. Wij zijn in een groot bedrog getrapt, want onze verdraagzaamheid tegenover het kwade heeft zich vandaag noodzakelijkerwijs ontwikkeld tot een onverdraagzaamheid van de maatschappij tegenover het goede.

  Globalisme valse gezicht

De tijd is gekomen om te handelen. Wij moeten echt allemaal wakker worden, opstaan, en eisen dat zij die ons regeren eerlijk zijn, aan het algemeen welzijn denken, en alleen God gehoorzamen en degenen die hen verkozen hebben om de burgers te helpen eerlijk te leven, in plaats van onszelf elke dag meer vernederd te zien worden, als slaven behandeld te worden en gedwongen te worden getuige te zijn van de vernietiging van alles wat onze voorouders moeizaam opgebouwd hebben.

De tijd is gekomen om de corrupten en de verraders aan de kaak te stellen, om degenen die niet het volk dienen maar de deep state of de Nieuwe Wereldorde te verdrijven. Want niemand van ons wil die Nieuwe Wereldorde, alleen de weinigen die denken dat ze ons nog kunnen terroriseren met de pandemie, met de dreiging van een kernoorlog, met de verarming van de naties, en met het opleggen van absurde regels die niemand ooit gewild of goedgekeurd heeft.

De tijd is gekomen om een Anti-Globalistische Alliantie op te richten, een wereldwijde burgerbeweging die stem geeft aan de meerderheid van de burgers, die de coup die nu aan de gang is aan de kaak stelt, die de medeplichtigheid van de machtigen, de belangenconflicten van de lobby’s, en de leugens van de mainstream media aan het licht brengt. Deze Alliantie moet een eigen, duidelijk en gemeenschappelijk doel hebben, dat de agenda van het globalisme weerlegt en ertegenin gaat met een concreet voorstel, dat in overeenstemming is met de natuurwet, het algemeen welzijn, en goed bestuur.

Een voorstel dat de harmonie tussen de naties en de vreedzame coëxistentie tussen soevereine volkeren bevordert, wier recht om in hun eigen vaderland te leven erkend moet worden, evenals hun recht om hun eigen toekomst en welzijn op te bouwen zonder anderen uit te buiten en zonder uitgebuit te worden. Een voorstel dat de soevereiniteit van de volkeren, de bescherming van godsdienst, cultuur en tradities, de verdediging van het leven en van het gezin centraal stelt. Een voorstel dat definitief de verfoeilijke ketenen verbreekt van de dictatuur van de ideologieën die ons de laatste decennia zijn opgelegd, alleen om ons naar ziel en lichaam te vernietigen.

Beste vrienden, moge u, die de Verenigde Staten van Amerika erkent als Eén natie onder God, de moed en de samenhang hebben om u met alle kracht te verzetten tegen de samenzweerders die in de regeringsposten zijn geïnfiltreerd, tegen alle corrupte mensen die bereid zijn een wereldconflict uit te lokken om hun meesters te gehoorzamen, en tegen alle verraders die de mensheid willen onderwerpen aan de hatelijke tirannie van Satan.

Ontwaak, geliefde Amerikanen! Ontwaak en trek de wapenrusting van het licht aan, zoals de heilige Paulus zegt. Wees niet bang om moedig te getuigen van uw geloof, uw liefde voor uw vaderland, uw legitieme verlangen naar eerlijkheid en goedheid, naar waarheid en schoonheid. Als u de kant van Christus weet te kiezen, zal Zijn zekere overwinning ook de uwe zijn.

Moge God u allen zegenen. Moge God uw herontwaken zegenen en bezielen met heilige doeleinden. En moge God de Verenigde Staten van Amerika zegenen.

Via Thetruthseeker.co.uk.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Viganò: Globalisten hebben oorlog in Oekraïne aangewakkerd om de tirannie van de Nieuwe Wereldorde te vestigenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBoetsja- Meer videobewijs en bevindingen die het “Russisch bloedbad” ongeloofwaardig doen lijken
Volgend artikelAustralische senator bevestigt: COVID-19 vaccin bevat nanotechnologie; zelfassemblerend binnenin MENSEN. Noemt het “Genocide”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

 1. Jammer dat zo’n man in een pedofielenjurk rondloopt. Hij lijkt verder bijzonder intelligent
  Hoop dat hij veel luisteraars heeft. Elk zielrje is er één.

 2. Zowel de ene kant als de andere kant, licht EN duisternis! zijn van de heer van de wereld, Satan. Het meer werkelijke koninkrijk is van een andere orde, zo dichtbij te ervaren in je lijf, je meest nabije partner en je meest nabije aarde. Thuis komen is dan de ervaring dat het leven tot uitdrukking komt in je eigen lijf, in de brug achterover en de eindoefeningen van de YORT®.

  De reset, de sprong uit je hoofd, mind via de body naar het hart in alom verbondenheid.

  Don’t worry and be happy is derhalve een individuele belevenis van de unieke, soevereine mens die je allang, Hier en NU, bent vanuit de identificatie met je hart. In alles en ieder een kom je al een maar jezelf tegen.

  Zo simpel: Alles klopt! als stromende energie in blijde verwondering van niets en alles.

  nb. De buitenwereld trikkert alleen maar je eigen wijze van zien en is derhalve een grappige illusie, game.

  Spiegelend is dan een oorlog de projectie van de mind die de body uitbuit en super dominant en machtwellustig analoog de happy few verbeeldt!! Ziet en lees die lijven in alle ongemakken en verstijvingen van de ouder wordende eigen creaties mensen.

  Het is AL die ik denk (gedacht wordt!) En zeker ben ik? dat NIET, maar heb ik. Met een innerlijke glimlach en een soepel lijf, in de brug achterover is mijn? ware aard te ervaren als stromende energie in opwinding. LIEFDE, als werkwoord…… en zeker zijn woorden onzin bij het ervaren van het leven zelf……….. ziet de kinderen, de bloemen en de vlinders.. 🙂 Don’t worry, be happy!

 3. Het grote probleem dat er nu aan het gebeuren is dat we met die vaccin hetze nog een keuze hadden deze wel of niet konden laten zetten ook al werd ik dan uit restaurant cafe’s en evenementen geweigerd wegens niet luisteren naar de elite die het zo goed met ons voor had…. nu gaan ze een stapje verder en proberen ze je langs alle kanten klem te zetten en dat is onze zekerheid voedsel enz. te laten ineen storten en daar heb ik zelf geen eigen keuze in gehad of gekregen en ook andere mensen niet want we zitten nu allemaal in hetzelfde schuitje. Ik heb steeds op mijn voorgevoel geleefd en ben dus al maanden voor dit schauwspel zijn intrede deed beginnen hamsteren van allerlei zaken en niet alleen van voeding. Maanden geleden heb ik iedereen die ik kende gezegd leg een voorraad aan want je weet nooit en zoals de vorige keer met die vaccins doe het niet werd er met grote ogen naar mij gezien en achter mijn rug uitgelacht voor gekke henkie…..

 4. Poetin is gewoon een onderdeel van de WEF agenda.
  Het maakt allemaal niets uit. De oorlog maakt deel uit van de WEF agenda. Dit moet de totale instorting van alle valuta’s en beurzen bespoedigen.
  Het uiteindelijke doel armoede, honger, verdeeldheid, chaos die zijn weerga niet kent zodat mensen zonder protest de digitale ID, digitaal geld, digitaal gezondheidspaspoort, kortom de totale slavernij van de elite accepteren.

 5. Vigano is controlled opposition , and for 1 reason only : to deflect the attention away from the Vatican as the one who controls and starts many events in the Western world. You see – the Vatican is the continuation of the old Roman Empire : just rebranded and masking as ‘christian church’ but she is the same as “the king of the North” (read: the West) in the book Daniel. She is not christian whatsoever : but a Sun-religion , serving Mystery-Babylon as the evil invisible region east of this earth. Her devotion to ’the Lady’ is nothing else but devotion to the whore in the book of Revelation — which IS Mystery-Babylon. [the latter is ’the capitol’ of this same evil region which is called ’the Beast’ in Revelation — the term “sea” there refers to ‘dimension’ ; and it is from thére where the army of 200 million spirits come from , invading this earth]. Anyway – the Vatican and WEF go hand in hand , and the mess in Ukraine was deliberately created since a few years ago to can use it as pretext for the current ‘war’. The goal is twofold : serving as an excuse for the food-, energy- and monetary ‘crisis’ to push Ze Rezet through, but also – and importantly – as occult Ritual.
  The 25th of March the Fatima Ritual was executed – wé don’t pay much attention to these things but Esau (Vatican) does realize the importance : because the Lady – the whore – is very worried about her position , and needed millions of souls to pray for her. The Fatima context is “about the end of this world” because the key point is “when a strange light appears in the sky , know that the end has come” , which refers ofcourse to “the moon red as blood and the sky rolled up” in Revelation. Now you understand why the Lady – Mystery-Babylon – wants to AVOID that , and uses her lackeys to implore the souls to pray for her. This works via the “what you bind on earth will be bound in Heaven” concept , hence the importance of an occult Ritual. Though this Fatima event has been executed before , it was but sloppy and did not meet the conditions which ’the Lady’ asked : and behold , “”a war in Ukraine”” ensues , creating all the possible attention from millions of souls around the world !
  Russia ofcourse but pláys the villain yet is on board of the same agenda ; where the mess in Ukraine was concocted as presented excuse fór Russia ’to invade’. Vigano knows this very well but it is his job to mislead christians , especially about the spiritual aspect, with nonsense about ‘America is of God’ and ‘we against the evil Cabal’ : it is ALL a corrupted sh*thole because EVERYBODY is in the pocket of the Cabal – of which the Vatican is a major player because she holds the oldest Legal Rights.
  It is horrible how Vigano misuses God. Fortunately God wins : he says he will act again when the (by Esau corrupted-) prophets are understood — and they ARE — and he will restore the eden paradise in the other reality ; and this prison-planet will be done with. This is where we are right now : “the king of the North will fall” (Daniel) “and than ….”

  • lone: i dont know if you read reactions to what you write, but your point:
   “because the key point is “when a strange light appears in the sky , know that the end has come” , which refers ofcourse to “the moon red as blood and the sky rolled up” in Revelation.”

   See Bill Gates en zijn zonsverduistering voor 2030 rollout. Er zijn reeds experimenten gaande, onder meer de Sahara stofstorm die haast de halve wereld besloeg. Dit was geen normaal stof stormpje dat wel vaker voorkomt in het zuiden van Spanje. En als je de kleur van de lucht zag, dan vraag je je wat af….

   Sahara dust storm:
   https://zonderreden.substack.com/p/sahara-sand?s=w

 6. En zodra die oorlog uit elkaar is gespat, en er totale chaos heerst, dan komt Gates met de redding van zijn zonsverduistering. Vergeet niet dat dit ook nog steeds doorrraast op de Trein des Doods. Mogelijk wordt er ook nog een space alien uit de hoed getrokken om de angst voor buitenaardsen aan te wakkeren als extra goede reden om de zon te blokkeren. Zgn een security veld boven de Aarde, zodat ‘ze’ de space aliens kunnen zien aankomen.

  Vergeet niet dat dit in de planning van 2030 zit. Zodra de Aarde geen zon meer krijgt, dan is het helemaal voorbij. Dan mag je gras plukken op een verduisterde aarde, en radioactieve lucht inademen. Maar je bent in elk geval tig keer gevaccineerd tegen het gevaarlijke virus en je hebt je digitale pasje om lekker te kunnen reizen. haha.

  • Sorry Immortal, erg anno 2020.
   Voor reizen stap je rond 2030 met je avator in de metawereld van die alien zukerberg. Geen files, geen co2 uutstoot en je kan daar ook nog met je overleden betovergrootmoeder op een terras gaan zitten.

 7. .. weet je nog die bizarre tafel waar M en P aan zaten , een maand geleden ?
  Daniel :
  “the two kings at the table, plotting evil”….

 8. begrijp je het grotere geheel …? de cabal is BANG…. – niet ‘voor mensen’, zelfs niet voor ‘woke mensen’ : die kunnen er niets tegen doen want het plan van de cabal is “” too big to fail”” … maar ze zijn bang voor Gód. Ze hebben de gifspuit gestoken in het grootste gedeelte van de (Westerse !) christelijke bevolking om de zielen op te sluiten , of zoals Harari – de adviseur van Schwab – uitdrukte “to be will-less cattle” , wat het 666 ding is uit Openbaring. Maar ze zijn TE LAAT….

 9. Putin krijgt mijn stem op 1 voorwaarde; hij stelt dat het individu, en het eigendomsrecht op het eigen lichaam, het belangrijkste en hoogste goed op aarde is, en hij bewijst zijn stelling, door daden te stellen die voorgaande stellingen onderbouwen. Tot zo lang is hij “part of the problem.”
  Vigano zélf is wat dat betreft duidelijker, maar daar merk ik bij op dat ik evenmin bezit van een religie of gebedshuis ben.

 10. …. het komt omdat wij onze geschiedenis niet weten. De profeten laten God spreken – hoe hij het paradijs in de andere werkelijkheid maakte , maar dat na de zondeval wij als zielen kwamen op deze – niet door God gemaakte – aarde ; als een gruwelijke misdaad van de kwade dimensie zodat we (in dit dommige lichaam-) nooit het paradijs zouden herinneren. Dit is bevestigd in de Egyptische spells : die zijn waarschijnlijk EXPRES verkeerd ‘vertaald’ (want van links naar rechts) , nu een mumbo-jumbo quasi-mysterieus verhaal vertellend over de wereld van Osiris : maar IN WERKELIJKHEID beschrijven ze JUICHEND DE VAL VAN EDEN , en hoe hun dimensie constant vampiert óp eden (zie post boven) …. en niemand weet dit ; niemand interesseert dit ook maar 1 jota … het belangrijkste topic OOIT …. – dank FN for allowing my rant

 11. En wijs man.
  Een van de weinigen in de kerk

  Daardoor: korte levensverwachting, en weinig promotiekansen richting Vaticaan….

 12. toen de beursen , aandelen beleggen ,belastingaftrek ingevoerd werden, was dat het begin van het einde van een eerlijke democratie

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in