Dennis Meadows, een van de belangrijkste auteurs van The Limits to Growth van de Club van Rome, is erelid van de Club van Rome en lid van het World Economic Forum. Als u dacht dat zijn ideologie was verzacht en minder anti-menselijk was geworden sinds de publicatie van zijn boek, hebt u het mis, schrijft Rhoda Wilson.

Hier is een video uit 2017 waarin Meadows mijmert over zijn hoop dat de komende onvermijdelijke genocide op 86% van de wereldbevolking vreedzaam kan worden uitgevoerd onder een “welwillende” dictatuur. Hij zei:

“We zouden [ ] acht of negen miljard kunnen hebben, waarschijnlijk, als we een zeer sterke dictatuur hebben die verstandig is … en [de mensen hebben] een lage levensstandaard … Maar we willen vrijheid hebben en we willen een hoge levensstandaard hebben, dus we gaan een miljard mensen hebben. En we zitten nu op zeven, dus we moeten terug naar beneden. Ik hoop dat dit langzaam kan gaan, relatief langzaam en dat het kan gebeuren op een manier die relatief gelijk is, weet je, zodat mensen de ervaring delen.”

Zoals aan het eind van dit artikel zal blijken, is het geen toeval dat Meadows’ woorden een echo zijn van de woorden in de Global Biodiversity Assessment uit 1995, die voor het eerst werd gepresenteerd op de klimaatveranderingsconferentie COP1 van de Verenigde Naties:

Een “agrarische wereld” waarin de meeste mensen boeren zijn, zou 5 tot 7 miljard mensen moeten kunnen onderhouden … Een redelijke schatting voor een geïndustrialiseerde wereldmaatschappij bij de huidige Noord-Amerikaanse materiële levensstandaard zou daarentegen één miljard zijn. – Global Biodiversity Assessment, UNEP, 1995, blz. 773

Wat de voorstanders van deze ideologie niet lijken te vermelden, is dat de wereldbevolking volgens de Worldometer momenteel meer dan 8 miljard mensen telt, wat niet strookt met hun angstzaaiende voorspellingen. Er is een goede reden waarom zij scenario’s uit de echte wereld vermijden, want hun modellen zijn een kunstgreep, zij manipuleren de gegevens.

Hoewel velen nu bekend zijn met de manipulatie van voorspellende modellen door Neil Ferguson tijdens de Covid-19 crisis, heeft een netwerk van machtige Malthusians het grootste deel van de vorige eeuw dezelfde tactieken gebruikt om hun agenda te verkopen en op te leggen.

  De Universele Oorlog tegen de mensheid: Extreem terrorisme tegen de eigen bevolking heeft de controle over het Westen en de wereld overgenomen

Malthusianisten zijn de discipelen van Thomas Malthus (1766 – 1834). Malthus promootte de wiskundige stelling dat bevolkingsniveaus altijd zullen neigen naar geometrische groei, terwijl landbouwgrondstoffen zullen neigen naar rekenkundige groei, wat resulteert in relatief voorspelbare “crisispunten”. Malthus geloofde dat sociale ingenieurs die het Britse Rijk vertegenwoordigden deze “crisispunten” moesten gebruiken om de “menselijke kudde” wetenschappelijk te beheren. Malthus geloofde dat de natuur de heersende klasse bepaalde instrumenten gaf om deze belangrijke taak te volbrengen – namelijk oorlog, hongersnood en ziekte.

De Club van Rome, opgericht in 1968, richtte snel afdelingen op in de Westerse wereld met leden die het er allemaal over eens waren dat de beste bestuursvorm van de samenleving een wetenschappelijke dictatuur was.

Het is een globalistische niet-gouvernementele organisatie (“NGO”) die bijeenkomsten belegt tussen staatshoofden, leden van koninklijke families, bedrijfsleiders, internationale financiers, academische geleerden, laboratoriumwetenschappers en bestuurders van instellingen voor mondiaal bestuur, zoals de Verenigde Naties (“VN”), de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (“IMF”) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (“OESO”). Gemodelleerd naar de “Ronde Tafel” structuur van de Bilderberg Groep, het Royal Institute for International Affairs (“RIIA”), en de Council on Foreign Relations (“CFR”), faciliteert de Club van Rome bijeenkomsten waar afgevaardigden de wereldeconomie plannen door middel van publiek-privaat beheer van ’s werelds natuurlijke en menselijke hulpbronnen in overeenstemming met de Malthusiaanse ecologie van duurzame ontwikkeling.

In 1972 publiceerde de Club van Rome in The Limits to Growth de resultaten van computergestuurde voorspellingen, berekend door een team statistici van het Massachusetts Institute of Technology (“MIT”). Het was het hoogtepunt van een twee jaar durend onderzoek door het MIT-team onder leiding van Jay Forrester en Dennis Meadows. The Limits to Growth is waarschijnlijk het meest invloedrijke boek over “duurzaamheid”. Het werd de bijbel en de blauwdruk van de nieuwe anti-humanistische beweging die aan de wieg stond van de huidige Green New Deal-agenda.

  Gideon van Meijeren (FVD) eist doorzichtigheid van Bilderbergconferentie: CIA Complot? Nieuwe Wereld Orde? Schaduwregering? (Video)

The Limits to Growth van de Club van Rome is niet alleen principieel Malthusiaans, maar een overzicht van de bibliografie onthult dat het ook wordt ondersteund door uitgebreide citaten van een reeks Malthusiaans-eugenetisten en aangesloten instellingen die zich hebben toegelegd op bevolkingsbeperking.

Een artikel uit 2012 ter gelegenheid van de 40e verjaardag van het boek stelde: “Het is de moeite waard om Limits [to Growth] vandaag opnieuw te bekijken omdat het, meer dan enig ander boek, het concept van antropocentrische [door de mens veroorzaakte] klimaatverandering bij een massapubliek introduceerde.” Het is ook om andere redenen de moeite waard om Limits to Growth opnieuw te bekijken.

Eén reden is dat Limits to Growth de eerste in zijn soort was die de mondiale temperatuur combineerde met economische variabelen zoals bevolkingsgroei, verlies van hulpbronnen en de te weinig gedefinieerde categorie “vervuiling”. Door lineaire vergelijkingen te gebruiken om trends in de toekomst te extrapoleren, hadden Meadows en zijn co-auteurs, onder wie zijn vrouw, de weg vrijgemaakt voor twee grote misvattingen:

 • Het weefsel van fysieke ruimte-tijd dat het te ontdekken universum vormgeeft, is intrinsiek niet-lineair en dus niet uit te drukken door enige vorm van lineaire vergelijkingen, ongeacht de rekenkracht die ermee gemoeid is. Menselijke creatieve mentaliteit is het meest expliciet niet-lineair, omdat zij verbonden is met niet-formuleerbare bestaansvormen zoals inspiratie, liefde voor de waarheid, waardigheid en schoonheid, die door geen enkel binair systeem kunnen worden benaderd. De programmeurs van de Club van Rome negeerden deze feiten en gingen ervan uit dat het universum net zo binair was als hun software.
 • De gegevensverzamelingen zelf konden gemakkelijk worden verdraaid en geherformuleerd volgens de controllers van de computerprogrammeurs die het regeringsbeleid wilden vormgeven. We hebben al gezien hoe deze techniek werd gebruikt om misleidende resultaten van toekomstscenario’s te genereren onder leiding van Neil Ferguson van het Imperial College, en dezelfde techniek is ook toegepast in ecologische modellen.
  Trudeau in paniek door arrestatiebevel tegen WEF Young Global Leaders

Een andere reden om The Limits to Growth opnieuw te bekijken is de invloed die het had en nog steeds heeft op supranationale organisaties. Decennialang was New Age-goeroe Barbara Marx Hubbard – die opriep tot het ruimen van een vierde van de menselijke bevolking om een Nieuwe Wereldorde in te luiden – voorstander van transhumanisme en Malthusiaanse duurzame ontwikkeling, de kern van The Great Reset en de Vierde Industriële Revolutie. Hubbards Malthusiaanse overbevolkingstheorieën waren deels geïnspireerd door The Limits to Growth. In Hubbard’s Book of Co-Creation staan in feite meerdere passages die waarschuwen voor Malthusiaanse The Limits to Growth die zouden kunnen leiden tot ecologische rampen. Zij ontmoette ook persoonlijk de medeoprichter van de Club van Rome, Aurelio Peccei, die het Economisch Wereldforum ertoe aanzette de Malthusiaanse uitgangspunten van The Limits to Growth over te nemen tijdens de derde jaarlijkse bijeenkomst van het Economisch Wereldforum in 1973.

Tot slot, maar niet minder belangrijk, hebben we het lid van de Club van Rome en auteur van The Limits to Growth, die zijn voorspellende modellen heeft gemanipuleerd, in de hoop dat een dictatuur langzaam en “vreedzaam” 86% van de wereldbevolking zal rooien.

Niemand zou The Limits to Growth of de agenda die het promoot moeten vieren, omdat het uw ondergang promoot.

Bronnen voor dit artikel zijn onder andere:


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

EXPLOSIEF: Spanje onthult geheim militair chemtrailprogramma!Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPrigozjins ongekende meltdown (Video)
Volgend artikelRetoriek escaleert na drone-aanval op het Kremlin…!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

35 REACTIES

 1. Uiteraard hoeven we er niet op te rekenen dat Meadows het goede voorbeeld door een eind aan zijn miezerige leven te maken. Wat de overbevolking betreft, een genocide top down te beginnen met de 14% geselecteerde nutteloze parasieten (en hun lakeien) zal alle problemen voor de overige 86% oplossen. Utopia wacht op ons.

 2. De bevolkingsexplosie in derdewereldlanden (dank zij de medicijnen van de ‘racistische’ blanke man…) is de voornaamste oorzaak van de overbevolking van de Aarde.
  Naarmate er meer mensen bij komen, zal de welvaart moeten verdeeld worden onder steeds meer mensen en dus kleiner worden per individu waardoor de armoede zal toenemen.
  De meest humane oplossing is een drastische geboortebeperking, dan hoeft een genocide helemaal niet. Diegenen die toch nog meer kinderen willen boven het toegestane quotum moeten zwaar belast worden.

  • Nablaten van propaganda gaat je goed af.

   De explosieve bevolkingsgroei is een gevolg van armoede, niet de oorzaak. Kinderen zijn namelijk de levensverzekering van arme mensen in uitgebuite landen. Vergeet niet dat de Britten triljarden uit India geroofd hebben. En Afrika… Het meest rijk aan grondstoffen en 4 oogsten per jaar en alles wordt geroofd. Mensen worden ziek door chemisch afval en slavenarbeid en de kinderen moeten voor geld werken. Meer kinderen betekent meer inkomsten.

   Welvaart is de enige manier om geen roofbouw te hoeven plegen. Om beter voor de natuur en medemens te kunnen zorgen. En dus minder bevolkingsaanwas.

   Armoede voed criminaliteit en dit vernietigt weer kapitaal. Voorkomen is beter dan genezen, niet kapotmaken is veel voordeliger dan alle schade herstellen. Grote aardappels oogsten levert veel meer op dan de potertjes op moeten eten. Twee geschoolde kinderen levert veel meer op dan 12 kinderen in de coltran mijnen.

   • Blijkbaar zijn daar toch niet zo arm dat ze zo zwak dat ze zich niet kunnen voortplanten.
    Voor de komst van de blanken was er geen mijnbouw in de derdewereldlanden en werd er door de plaatselijke bevolking dus ook geen rijkdom uit de grond gehaald want daar waren ze technisch niet toe in staat en zonder onze knowhow en onze techniek zouden daar nog steeds niet toe in staat zijn.

    En wie heeft onze voorouders zo’n 40.000 jaar geleden uit Afrika verjaagd en doen vluchten naar koude noordelijke streken waar ze zelfs de laatste ijstijd hebben moeten overleven? Dacht je dat onze voorouders toen voor hun plezier uit het warme Afrika naar het koude noorden vertrokken zijn…?

    • geen mijnbouw hahah…dit gebeurde juist zeer grootschalig. De portugezen waren stikjaloers op mansa musa. Mijnbouw kent een zeer lange geschiedenis in Afrika en het gebeurde veelvuldig. Zuidelijk afrika en west afrika, de hoorn en de sahara streek. Het kent ook vele brons en ijzer en goud cultuur. Al dan niet misbruikt door de arabieren en ottomanen en vele afrikaanse volkeren. Vrijwel geen slaaf overleefde dat werk.

     • Gelukkig dan dat ze nog een beetje voor ons overgelaten hebben.
      Afrika heeft tal van grondstoffen maar onze industriële ‘grondstoffen’ zijn knowhow en techniek.
      Onze deugmensen hebben met hun hulp aan de derdewereldlanden onze ‘grondstoffen’ (knowhow en techniek) aan iedereen verkwanseld waardoor we niets meer te bieden hebben en ze ons ginder nog nauwelijks nodig hebben.

   • Als kinderen kweken volgens U toch zo effectief is tegen armoede, waarom ‘vluchten’ ze dan allemaal naar hier en dat terwijl er in hun eigen onderontwikkeld land duidelijk nog zoveel werk aan de winkel is?
    Eerst hebben ze ons verjaagd en nu lopen ze hun benen onder hun lijf uit om toch maar terug bij ons te zijn. Als ze toch niet zonder ons kunnen, dan kunnen we ze ginder beter terug gaan koloniseren…

 3. Door groei monetair te meten op basis van het op fraude gebaseerde centraal gestuurde monetaire systeem is dat cijfer ook gecorrumpeerd en dus niet conform de realiteit.

 4. met moderne technieken zoals hydrocultuur, kassen met led-groeilampen en vele andere is de wereldbevolking makkelijk te voeden, indienzaken zoals wasmachines beter worden gemaakt en te repareren / te upgraden zijn hoeft er niet geconsumeerd te worden. Je hoeft niet een nieuwe fiets/auto/stoel te kopen als iets gerepareerd kan worden of kan opgewaardeerd met een moderner onderdeel. Met wetenschap / innovatie kunnen woestijnen voedsel gaan verbouwen. Het begrip overbevolking is een begrip van achterhaalde denkbeelden en intellectuele luiheid.
  tevens daalt het geboortecijfer van de noord Europeaan al decennia, zonder de massa immigratie was de bevolking van Europa al lang sterk verminderd.
  Met andere woorden ik irriteer mij dood aan zogenaamde intellectuele denkers die in de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn blijven hangen. de technologische vooruitgang heeft de plannen van Rome allang achterhaald. ik wordt doodmoe van die bejaarden die denken dat de vroegere voorspellingen nog relevant zijn voor vandaag. De wereld van vroeger bestaat niet meer, we leven nu.

  • Gemeten naar biomassa stelt de mens niet veel voor, ongeveer hetzelfde als alle mieren. Dat er sprake is van overbevolking is onzin. Probleem is de destructieve aard van de mens.

   • Een ander probleem is dat hoe meer mensen er bij komen die leven op de kap van de maatschappij, dit op zeker moment maatschappelijk onhoudbaar wordt.

  • Hoe meer individuele levensruimte, hoe meer welvaart en hoe minder allerlei vrijheid beperkende samenlevingsregels nodig zijn.
   Hoe meer mensen samen opgehokt zitten, hoe minder individuele levensruimte en hoe meer vrijheid beperkende samenlevingsregels.

  • Het gaat de club van Rome helemaal niet om een goede samenleving. Het zijn allemaal luciferianen die de hele wereldbevolking willen opruimen. Dat hebben ze zelf niet eens door. Ze denken dat zij de wereld kunnen gaan regeren. Maar daar stopt het niet… Alle mensen moeten dood zodat de profetieën uit gods woord niet uit kunnen komen en God een leugenaar word wat de Satan vrijpleit.

   Helaas voor hen, of gelukkig, is dit niet hoe het af zal lopen. Het is een wanhoopsoffensief.

 5. Levensstandaard. Huis, een Tesla, een manege, een eigen eiland, een eigen zwembad, Elke slaapkamer een badkamer met bladgoudbelegde kranen. Wat is toch levensstandaard??
  Wat bepaalt jouw levensstandaard?
  Een moestuin, volledige vrije wil mbt hoe jij wil leven.
  Veel schone buitenlucht. Veel zon. Genoeg regen. Vrije energie. Geluk.
  Gezond eten.
  Hoger bewustzijn. Kosmisch bewustzijn.
  Liefde. Huilen, lachen.

 6. De club van rome (expres kleine letters) is in 1968 opgericht door Aurelio Peccei en Alexander King in het buitenhuis van de ultieme Deep Stater David Rockefeller (1915 – 2017) aan het Comomeer. Sinds het openstellen van China voor buitenlandse investeerders door partijleider Deng Xiaoping (1904 – 1997) in 1978 heeft dit land een economische groei meegemaakt zonder weerga in de geschiedenis van de mensheid. Van het in het boek ‘Grenzen aan de groei’ beschreven tekort aan grondstoffen is in dat land nog nooit sprake geweest. Dit alarmerende & leugenachtige rapport past in een lang van tevoren bedachte tendens om de mensheid zo veel mogelijk angst aan te praten w.b.t. de toekomst. Daarom heeft in de nepwetenschap economie (ook met kleine letters) het begrip schaarste een belangrijke plaats gekregen.
  Als de door de Deep State gedicteerde elektrificering van o.a. transport wordt doorgezet – gaat niet gebeuren hoor – zou wel een groot gebrek aan grondstoffen voor accu’s ontstaan.

 7. Ik ben eigenlijk altijd nieuwsgierig geweest waarom deze manipulatieve onheilsproleten niet zelf het goede voorbeeld geven.

  M.a.w. Pleeg zelfmoord en neem uw partner, uw kinderen en overige familie mee naar de eeuwigheid.
  Geef het goede voorbeeld.

 8. Mooi laten beginnen met de nutteloze Super rijken, de Nep elites, landverraders, wetenschapper die de bevolking uit proberen te roeien, politici die het volk belazeren, de media leugenaars, de Nep journalisten, de globalisten, de Nazi’s enz, enz.
  Dat zou al aardig opruimen.

  • Velen eisen niet alleen het recht op om ongebreideld kinderen op de wereld te zetten maar vinden ook dat ze het recht hebben om anderen (de samenleving) op te zadelen met de plicht om ervoor op te draaien.
   Zo kan natuurlijk zelfs de grootste onbenul nieuwe mensen bijmaken…

 9. Ik ben voor, er lopen teveel mensen rond en die verzieken de leefruimte. als ik de schapenkuddes zie die blind alles volgen omdat ze zelf niet meer nadenken kunnen of durven, ja, ruimen is de enige goede weg.

  Helaas zie ik dan de figuren die het ruimen van het blanke ras met hun Van Coudenhoven Kalgerie waanzin promoten, zoals Frans “megaton” T en Mark “infantofiel” R en die andere WEF gedrochten en dan denk ik: en Die lui beslissen over ons en ons leven???

  …en met deze figuren op mijn netvlies begin ik die raszuiverheids theorie van Adolf Schicklgruber logisch te vinden…

  …tussen Adolf H en graaf van Coudenhove-Kalergi zit eigenlijk slechte een tintje of twee, waarbij Adolf aan onze kant stond…

  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2019-001516_EN.html

  Dus ik vraag: wanneer komt de Adolfus Hitlerius prijs?

  Dat ruimen, daar hoeft niemand iets voor te schrijven qua handleiding, Julius Ceasar ging ruim 2000 geleden al goed tekeer met de huidige Zwitsers….1 op de 8 mocht leven naar huis…over bevolkings controle gesproken. We moeten dood, zoveel is duidelijk aan alles wat er om ons heen gebeurd.

  Dus : wanneer begint hier de revolutie ?

  • Dat kan kloppen, maar de impact ervan op de wereld blijft natuurlijk niet beperkt tot de staat Texas.
   Texas alleen kan bvb. niet genoeg voedsel en andere grondstoffen produceren voor al die mensen en al hun afval verwerken (gemiddeld laat een mens zo’n 70.000 kg afval achter bij zijn/haar overlijden).

   De westerse welvaartstaten hebben ervoor gezorgd dat zelfs marginalen zich al over meerdere generaties hebben kunnen voortplanten waardoor hun aantal voortdurend toeneemt (neem maar eens een kijkje in de grootsteden…) met als gevolg dat de druk op de sociale voorzieningen stilaan onhoudbaar aan het worden is. De welvaartstaten dragen uiteindelijk dan ook de kiem van hun eigen ondergang in zich…

   • @ Doordenker-2,

    ´(gemiddeld laat een mens zo’n 70.000 kg afval achter bij zijn/haar overlijden)´

    Hoeveel autowrakken zitten daarbij? Wordt menselijke stront ook meegerekend? Is het hoge consumptiegehalte van een bepaalde subcategorie aan individuen met inherente gradaties netjes uitgesmeerd over het gemiddelde? Het gemiddelde van de algehele mensheid… En nog wat vragen… Dat (naar alle waarschijnlijkheid b.s.) onderzoek zou ik weleens willen zien. Heb je toevallig een link? B.v.d.

    • Huishoudelijk restafval alleen al komt op zo’n 40.000 kg.
     De andere helft zal dan afkomstig zijn van allerlei vormen van energie verbruik, uitstoot en verlies tijdens omzetting zoals individueel en algemeen personen- en goederentransport, verwarming, productie en gebruik van toestellen, kleding en andere verbruiks- en gebruiksgoederen en hun recyclage, crypto data mining, en wat galgenhumor om af te sluiten: uw kist en crematie bij overlijden. Google/Bing/Yahoo/ect maar even.

   • Niet-doordenker-2, je praat poep.

    Alles in de natuur wordt gerecycled. Of het nu snel of langzaam gaat. Als je de as van je haardvuur en je poep in de tuin schoffelt groeien je tomaten en aardappels als kool. Je drinkwater komt uit de lucht en verdampt vanzelf weer als het door je lichaam is geweest. En dan regent het uiteindelijk weer neer ergens in Amerika of China. Onze aardolie is zéér langzaam gerecycled dierlijk vet, de steenkool zijn plantenresten. Oftewel afval.

    De een zijn afval is de ander zijn goud. De een zijn dood is de ander zijn brood. Alle materie zit in de kringloop van het leven.

    • Energie (olie en gas) is een onverwachte schat die de mensheid in haar ‘kelder’ gevonden heeft en bij wijze van spreken maar voor het oprapen had.
     Eens deze voorraad uitgeput is, zal het er (voor ons althans) definitief mee afgelopen zijn want het zal honderden miljoenen jaren duren alvorens deze energiebronnen en andere grondstoffen terug aangevuld/gerecycleerd zullen zijn.
     Als je meer wil weten is het boek ‘A Bigger Problem than Climate Change: The End of Oil’ van Dr. Coleman een absolute aanrader.

 10. Nou dat hij dan een mooi voorbeeld gaat wezen en zichzelf en zijn gehele familie van het leven beneemt. Opgeruimd staat netjes toch?

 11. Dennis Meadows wil een einde aan de groei van de wereldbevolking, de man is 80 jaar, wordt het dan niet eens tijd dat hij het goede voorbeeld geeft en, hetzij wat laat, zijn kop aan de kapstok hangt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in