The Chimera (La Chimère de Monsieur Desprez) ca. 1777–84

De laatste weken heb ik de voordrachten van de Russische historicus en filosoof Dugin (1960-) doorgenomen. Die video’s zijn in Engelse voice-over hier op de Servische website Paideuma te vinden, schrijft gastauteur Teraspol.

Het betreft zijn grote studie van de denkvormen in de verschillende beschavingen en hun wisselende dominantie en conflicten. Het gaat niet zozeer over botsende beschavingen maar over de interne botsingen tussen de vormen en uiteindelijk over de crisis van de Europese moderniteit zelf.

Het is gericht tot mensen die verontrust zijn over de gang van zaken en bekijken wat er met de traditie(s) gebeurd is. Dat kunnen (conservatieve) katholieken, protestanten, moslims, hindoes maar ook ongelovigen zijn die daarover onvrede voelen. Daarvoor is het werk van Dugin heel verdienstelijk en veel te weinig bekend. Het enige dat de pers van hem weet is dat hij het brein van Poetin zou zijn. Wat een onzin! Er zijn geen foto’s van hen samen. Hij is gewoon een bekend filosoof en Euraziatisch onderzoeker met een grote talenkennis en veel contacten in Turkije, Iran, India en de vroegere Sovjetrepublieken.

***

Amerika de titanische mogendheid?

In een vorig artikel schetste ik de analyse van Dugin. Hij bekijkt de drie denkvormen (logos, mv. logoi) die in de verschillende beschavingen actief zijn. Er is de apollinische (rangorde), de dionysische (bemiddeling) en de cybelische (aardereligie). Hier is de link: Denkvormen in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië

Volgens Dugin en vele anderen is het cybelische in het Westen weer dominant geworden in de late moderne periode. De aardegodin Cybele is de Grote Moeder of Magna Mater. Daarvan komt het woord materialisme. Alle krachten van de materie moeten nu worden ontplooid en geharnast, alles is grondstof tot omvorming, planten, dieren en ook uw DNA. Tegen 2050 is de fusie van mens-machine voorzien.

 

Een voorbeeld uit de Middeleeuwen.

De drie standen, uit een manuscript. De apollinische orde.

Is de VSA de titanische mogendheid bij uitstek gezien de vrijwel onbeperkte technische mogelijkheden?

  Koningin Máxima van Nederland lobbyt bij G20 voor digitale ID
Wikipedia, het gelijknamige spel. De titanen waren agressieve wezens die in de onderwereld bewaakt werden door Cybele. Als die los geraken, ontstaat een “war of the worlds”. Ze zijn zeer populair in tv-reeksen en videogames.

Amerika, het licht gaat voortaan op in het Westen

Wiki, kaft van het boek “New Atlantis” (Francis Bacon – 1626 postuum)
U ziet een schip varen tussen de legendarische Zuilen van Hercules (Nauw van Gibraltar). Daar staat bij “plus ultra” of “er zijn nieuwe verten voorbij deze plaats”. In de Oudheid stond er bij de zuilen gemarkeerd: “Nec plus ultra” m.a.w. “Er is niets verder”. De Grieken en Romeinen kenden de kustvaart maar meden de oceaan zelf.
Het dollar-teken zou afgeleid zijn van die twee zuilen. Het staat dus voor het “plus ultra”. Dat laatste is ook een spreuk van het koloniale Spanje geweest. De VS leent links en rechts.
De Twin Towers (2001) doen ook denken aan de zuilen van Hercules. Waren ze bedoeld als het portaal van een nieuwe dimensie? Het terrein wordt niet in die vorm heropgebouwd. Niet nodig, we zijn de nieuwe dimensie al ingetreden, de versnelde cybelische fase, de RESET, de fusie van mens en machine (2050).

De moderne periode: de goede magie

De moderne periode laten onze schoolboeken starten met de ontdekking van Amerika (1492) of de val van Constantinopel (1453). Er is ook de vertaling van grensverleggende Griekse teksten door de Italiaanse humanisten (1463 e.v.). Dat leidde tot de “renaissance” niet van de Oudheid -die was bekend gebleven- maar van de gnosticistische teksten uit de Oudheid.

De Florentijnse priester Marsilio Ficino (1433-1499) vertaalde in 1463 de “Hermes Trismegistos” voor de Medici’s. Die vertaling kreeg voorrang omdat ze geloofden dat die Hermes een wijze was die leefde voor Plato en Mozes en nog meer gezaghebbend zou zijn. Deze “hermetische” teksten houden een belofte van magische krachten in die de mens zal leren te ontplooien. “Goede magie” noemden ze dat. Ook de geleerden in protestantse landen zullen zich daaraan inspireren. Daarbij komt de doorbraak van de Kabbala met de Italiaanse humanist Pico de la Mirandola (1463-1494). In de Kabbala speelt de goede (en kwade!) magie een heel grote rol.

Wetenschappers zoals Francis Bacon, Dee, Fludd, Comenius en zelfs Newton besteedden een groot deel van hun tijd aan dergelijke “hermetische” studies. Ze zijn gefascineerd door de in het vooruitzicht gestelde ontplooiing van krachten die in de natuur besloten liggen en die de mens met de juiste magie los kan maken. In de 6de en 17de eeuw worden duizenden vrouwen en ook mannen in katholieke en protestantse landen terechtgesteld wegens zwarte magie (hekserij). De geleerden met hun “goede magie” worden grotendeels ongemoeid gelaten.

Amerika als geleerdenrepubliek en eerste technocratie

Wat heeft dit met Amerika te maken? Francis Bacon (1561-1626) is een van de grondleggers van de empirische wetenschappelijke methode. In zijn al aangehaalde “New Atlantis” (1626) droomt hij over een geleerdenrepubliek die daar gevestigd is. Daarom de leuze van de titelpagina “Plus ultra” (“De nieuwe verten…”). Voor de geleerden uit Europa zal het licht voortaan opgaan in het Westen en niet meer in het Oosten.

  Klaus Schwab beweert dat het WEF uw onderbewustzijn kan controleren door uw dromen te hacken
Wikipedia, tekening uit een van de uitgaven. “New Atlantis” als een campus waar geleerden vergaderen en nieuwsoortige toestellen en experimenten uitproberen. U ziet links ook het buskruit om de toegang tot de aardse schatten te forceren.

De Anglo-Amerikanen bipolair

Wikipedia, tegengestelde vlaggen (Engeland en Wales)

Groot-Brittannië is het moederland. Het is deels Keltisch en Germaans (Angelsaksisch en Normandisch). Zoals in het vorige Frontnieuws-artikel vermeld, is de synthese tussen die twee niet gerealiseerd. De niet realisatie leidt volgens Dugin tot een niet aflatende bipolaire spanning. Die is afgereageerd door expansie, kolonisatie, imperium-vorming. Dat is in de VS niet anders.

Die bipolaire spanning is overgebracht naar de kolonies, en meer bepaald de VS. De Britten waren niet geïnteresseerd in integratie van inlandse bevolkingen, een vermenging die in Latijns-Amerika wel gebeurd is. Dat heeft geleid tot de genocide van de indianen. De VS hebben echter eigen krachten ontwikkeld.

We zien of het “werkt”

Uit: Slideshow

Dugin moet je niet van anti-amerikanisme beschuldigen. Hij waardeert een oorspronkelijke kracht die in Europa niet aanwezig is. Het heet pragmatisme en is geformuleerd door de filosoof William James (1842-1910). Dat gaat niet uit van de opdeling subject-object en kijkt gewoon of iets “werkt”. Werkt het, dan is het OK, werkt het nu niet, ook OK, dan komt er ooit iets anders. De Europese filosofie is altijd uitgegaan van subject-object. Denk aan Descartes (“Ik denk dus..”). Denk aan Hegel waar de “subjectieve” geest zich in de geschiedenis “objectiveert”.

Dt heeft geleid tot een staatsvorming met “checks” en “balances”. Het 1ste amendement (vrije meningsuiting) en het 2de amendement (wapenbezit) maken massale censuur op het internet en massale bewaking zoals bij lockdowns moeilijk. Het verschilt erg van deelstaat tot deelstaat. Hun ordening is niet strak federaal (zoals in Duitsland) maar ook niet strak confederaal (zoals in Zwitserland) maar een “pragmatische” ordening.

In de supranationale EU is censureren veel makkelijker, de EU-commissie heeft die macht (die in de meeste lidstaten heel beperkt is), naar zich toegetrokken en uitbesteed in een “publiek-private samenwerking” met de sociale media.

  WHO en WEF vragen zich af: Waarom vertrouwen mensen ons niet?

De “politieke correctheid” slaat echter toe sinds de jaren 1970 en verspreidt zich vanuit de VS over de Westerse wereld. Denk aan LGTB+, “cybelisch” feminisme. Links is in de VS bijna volledig “woke” geworden, er is geen anti-oorlog of anti-globalisme links meet zoals in de anti-WTO-protesten in Seattle (1999). De enige anti-oorlog sites in de VS zijn… conservatief (maar niet neoconservatief): bv. antiwar.com

Het cybelische feminisme

Wikipedia. Women’s March

De dag na de inhuldiging van president Trump (21 januari 2017) betoogden in de VS honderdduizenden in de Women’s March, ook “pussy march” genoemd door hen zelf. Ze kozen “pussy” omwille van de roze mutsen, sommige betogers waren ook gekleed in roze vagina-outfit. Ze betoogden tegen het “patriarchaat” van Trump. Er waren nochtans vrouwen in de nieuwe regering, er was geen sprake van het terugsturen van vrouwen naar de haard. Waarover gaat het dan?

We leven in een versnelde Cybele-fase. Is Cybele feministisch? Niet in de zin van vrouwenrechten. De Cybele-feminist zegt eigenlijk gewoon: “Je kunt niet gelukkig zijn als vrouw omwille van de aanklevende rollen. Mannen houden gewoon het patriarchaat in stand. Kap ermee. Maak gewoon dat je meer macht krijgt dan hen hoe dan ook.” De oorlog van allen tegen allen in een geatomiseerde wereld. Alles/iedereen is grondstof tot omvorming bij Cybele. Geslachtsverandering, hybrides, chimera’s. De Cybele-priesters in het Midden-Oosten waren ontmande mannen. Is Cybele niet de spiegel van onze tijd?


Copyright © 2022 Teraspol. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De moderne periode: In volle vaart achteruitVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelZelensky gaf onbedoeld toe dat de overgrote meerderheid van de mensheid Oekraïne niet steunt
Volgend artikelOekraïne oorlog – Wat volgt?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

  1. Daar de wereld gedomineerd word door een entiteit dat de overgrote meerderheid van de mensheid ziet als programmeerbaar gereedschap zijn deze theorieën tijdverlies.

  2. Een verfrissende kijk op de westerse samenleving in ‘vogelvlucht’. De politieke correctheid en het ‘celebische’ feminisme zijn denk ik bedacht om de bevolking onderling te verdelen en zo over hen te kunnen heersen.

  3. Eerlijk gezond verstand eens gebruiken, zélf eens een oordeel durven/willen vormen, waarheid-en waarheidsvindinggericht zijn en prágmatisme…Inderdaad allemaal zéér te advisreren en te stimuleren !!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in