De laatste weken heb ik de voordrachten van de Russische historicus en filosoof Dugin (1960-) doorgenomen. Die video’s zijn in Engelse voice-over hier op de Servische website Paideuma te vinden, schrijft gastauteur Teraspol.

Het betreft zijn grote studie van de denkvormen in de verschillende beschavingen en hun wisselende dominantie en conflicten. Het gaat niet zozeer over botsende beschavingen maar over de interne botsingen tussen de vormen en uiteindelijk over de crisis van de Europese moderniteit zelf. De analyse heb ik proberen samen te vatten in het volgende schrijven.

Het is gericht tot mensen die verontrust zijn over de gang van zaken en bekijken wat er met de traditie(s) gebeurd is. Dat kunnen (conservatieve) katholieken, protestanten, moslims, hindoes maar ook ongelovigen zijn die daarover onvrede voelen. Daarvoor is het werk van Dugin heel verdienstelijk en veel te weinig bekend. Het enige dat de pers van hem weet is dat hij het brein van Poetin zou zijn. Wat een onzin! Er zijn geen foto’s van hen samen. Hij is gewoon een bekend filosoof en Euraziatisch onderzoeker met een grote talenkennis en veel contacten in Turkije, Iran, India en de vroegere Sovjetrepublieken.

***

Terug naar de oerkrachten

Zijn het niet de conservatieven die achteruit kijken? Nee, het is de moderne periode zelf die steeds sneller terugkeert naar de oudste vormen, de heerschappij van Cybele. Ze is de aarde-godin uit het Nabije Oosten die voortdurend offers vraagt en in ruil haar titanische krachten ontketent. De titanen waren volgens de mythologie de ontaarde wezens die in de onderwereld vastgeketend waren. Als die ooit los geraken, ontstaat er een “war of the worlds“.

De Russische filosoof  en historicus Alexander Dugin (1960-) werkt al tien jaar aan de “De noömachie”. Daar zit het woord “nous” in en “machie”. “Nous” is Grieks voor het bewustzijn of de mentaliteit van volkeren en beschavingen en “machie” is strijd. Het is een onderdeel van de “noölogie“, de studie van de mentaliteiten. Het gaat hierbij niet enkel om botsend beschavingen maar belangrijker nog om de strijd tussen de verschillende denkvormen in elke beschaving zelf. Hieronder geef ik kort zijn analyse van de huidige Europese beschaving weer.

Dugin gebruikt het woord “logos” als synoniem van denkvorm. In de Griekse filosofie betekent “logos” ook rede, wiskundige verhouding enz. Voor christenen is Christus de Logos, met grote L. Zie Joh. I,1: “In het begin was het Woord..” Dat is dan het scheppende, vorm gevende Woord dat uitgaat van de Vader. Dugin is echter geen theoloog en gebruikt “logos” als “denkvorm”. Hij ziet drie denkvormen in elke beschaving die in wisselende verhouding voorkomen en meestal in conflict zijn.

U vindt zijn voordrachten op deze site: https://paideuma.tv/en/video/introduction-noomakhia-serbian-logos-lecture-9-alexander-dugin#/?playlistId=0&videoId=0 Er is de video met Engelstalige voice-over en een schriftelijke weergave. Onderaan op de pagina kunt u de 10 lessen in volgorde aanklikken. Hierbij een screenshot ervan:

De apollinische en de dionysische logos

Bij de Indo-Europese volken (vanaf het tweede millennium voor Christus) onderscheidt Dugin de apollinische logos als dominant. Die staat in het teken van de zonnegod, van de verticaliteit, de hiërarchie van de drie standen (priesters, krijgers, handarbeiders en boeren). Dat heeft doorgewerkt bij alle Indo-Europeeërs van de Indiërs tot de Iraniërs, de Kelten, Grieken, Romeinen en Germanen.

De Chinese beschaving staat in het teken van de tweede logos: de dionysische logos. Dionysus is de bemiddelaar tussen hemel en aarde, hij zorgt voor de groei van de gewassen bovengronds. Na de oogst en het oogstfeest sterft hij als een kiem in de grond om later herboren te worden als nieuw gewas. Dionysus heeft ook invloed gehad in de Thracische, Griekse beschaving enz. Denk aan de Griekse tragedie (bestudeerd door Nietzsche).

De cybelische logos

Dionysus is niet de kiemkracht zelf. Die berust bij de zwarte aarde. Dat is de cybelische logos. Die werd in de oertijd in verband gebracht met de moedergodin, de Magna Mater, Cybele. De priesters ontmanden zich, dat was hun offer aan Cybele. De vijandschap tegenover Kanaan in het Oude Testament heeft daarmee te maken. De joodse religie zette zich af tegen de vruchtbaarheidsriten en mensenoffers. Dat was een beschavingsstrijd tegen het dominante cybelische.

Bij Cybele berust de kiemkracht. Maar ze bewaakt ook de schatten van de onderwereld, de ertsen, de energiebronnen. Francis Bacon (1561-1626) , een van de grondleggers van de moderne wetenschap, zegt het duidelijk: “Kennis is macht.” Macht is in de eerste plaats macht over de natuur, je de verborgen schatten toeëigenen desnoods met list of geweld. Daarbij maak je op den duur echter titanische krachten los die ook jou kunnen meesleuren.

Cybele staat dus voor een ontketening van krachten in een steeds dollere versnelling. De oermoeder staat voor vervaging van grenzen en een vervluchtiging van identiteiten van volk, gender maar ook individu, het opgaan in de ongedifferentieerde oerkrachten. Vandaag ben je een man, morgen identificeer je bv. als een hond. Van de Magna Mater is het woord “materie” afgeleid. “Materialisme” is het sleutelwoord geworden van de moderne periode.

Plato en Aristoteles afgedankt

Plato en Aristoteles, zoals afgebeeld door Raphaël in het Vaticaan

Voor mij was het verrassend om te lezen dat de moderne wetenschap in wezen “cybelisch” is. Plato en Aristoteles zijn voorgoed voorbij. Plato is apollinisch: alles is helder en hiërarchisch opgebouwd. Aristitoteles is daarnaast ook dionysisch: hij zoekt een middenweg tussen zuivere idee en materie. Maar Aristoteles ziet in de dingen “entelechie”, d.w.z. een einddoel dat ze realiseren. Dat is onvergeeflijk. De moderne wetenschap negeert doelen, niets heeft nog een doel, er is enkel nog het determinisme van de oorzaken.

Het cybelisch evolutionisme

Een karikatuur uit de Encyclopédie Historique Universelle (atheïstisch) die gelovigen belachelijk wil maken

Laatste element van Cybele is het mechanische evolutionisme. Dat gaat in feite terug op de gnosticisten van Alexandrië (1ste eeuw). Het duikt soms op in de Middeleeuwen maar is modieus geworden in de Italiaanse Renaissance, de zogenaamde platonische academiën bv. in het katholieke Firenze in 1450. Daarbij gaat het niet om Plato maar om de neoplatonisten en gnosticisten (1ste en 2de eeuw). 1450 is nog ruim tachtig jaar voor de Reformatie.

Het protestantisme is volgens Dugin mogelijk geworden doordat de “vierde stand” zich onafhankelijk gemaakt had van de andere drie standen van de Indo-Europese beschaving. De vierde stand zijn de “burgers“, d.w.z. de bewoners van de “burg” of het omwalde stadsdeel. Bij de explosieve groei van de steden gaan de burgers zich individualistisch gedragen en het evolutionisme sluit aan bij hun steeds abstracter wordende bezigheden: van gewone handel met materiële dingen naar geldhandel en speculatie zodra de rem op woeker (in de Middeleeuwen een hoofdzonde) verdwenen was.

Volgens Dugin is Europa in de moderne periode meer en meer cybelisch geworden. Het apollinische en dionysische is meer en meer verdrongen. Europa heeft een lus gemaakt en keert in zekere zin terug naar de oertijd. Laat u niet doen als katholieke conservatief. Niet u kijkt achteruit als u zich bekommert om de traditie maar de moderne periode kijkt achteruit naar de oertijd.

De aftelling…

Volgens Google ingenieur Kurzweil is de aftelling goed bezig. Tegen 2050 is de nieuwe soort, de “transhumane” post-mens, volledig ingeplant en wordt die dan dominant.

De moderne wetenschap is door en door cybelisch en materialistisch. De moderne wetenschap is ook nihilistisch: alle identiteiten vervagen, vervluchtigen en worden naar believen in andere vormen samengesteld. De generatie die nu volwassen is geworden (twintigers), is misschien de laatste die nog keuzes zal kunnen maken. Na hen komt wellicht de mens-machine, de post-mens. Een aantal post-mensen zullen langer leven, schijnbaar eindeloos naar onze maatstaven.  Maar ze zullen niet meer zijn dan opgelapte fysieke machines voorgeprogrammeerd door eindeloos up te loaden hersenupdates.

Of komt er een great awakening die de great reset kan keren? Godsdienstonderzoekers als René Guénon schreven al 100 jaar geleden in “La crise du monde moderne” (1927) dat er meer dan ooit een spirituele elite nodig is om het tij te helpen keren. Die is in Europa ver te zoeken. De hedendaagse “spiritualiteit” is dikwijls maar verkapt evolutionisme, zoals Guénon toen al opmerkte. We zijn honderd jaar verder en de zandloper loopt uit. Andere beschavingen zijn ondertussen ook geïnfecteerd. Kunnen zij nog krachten putten uit hun christelijke erfenis en het tij helpen keren? 


Copyright © 2022 Teraspol. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Klaus Schwab: “God is dood” en het WEF “Verwerft goddelijke krachten”


Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOnthullingen van Scott Ritter: De VS voeren oorlog “niet alleen tot de laatste Oekraïner, maar ook tot de laatste Duitse fabriek”
Volgend artikelTrudeau-regime gaf gehandicapte veteraan bevel tot “EUTHANIZERING” omdat ze de staat “te veel geld” kost
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

38 REACTIES

 1. Interessant al die denkpatronen, helaas allemaal zonder oplossing mbt de vraag waar we heen gaan en hoe we uit de zinloosheid weg komen.
  Al ruim 50 jaar volg ik Yeshua (Jezus) en altijd als ik Zijn woorden toepas, leidt dat tot zegen .
  Zie onze site, stel vragen, reageer, het antwoord op de laatste regel in bovenstaand artikel is NEE, de christelijke erfenis is wat de kerken nalaten: lege gebouwen en nepgelovigen.
  Maar als je bedoelt of JHWH ons kan helpen door Yeshua te volgen, dan is het JA, dat is geen “christelijke erfenis” maar een zoeken en vinden van Yeshua, zie https://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-ware-god-kennen/
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)

   • @Nibzy, jij scant het device van je vrouw nu. Die scanner is bullshit, het werkt niet op nieuwe devices is exores uitgeschakeld. Alleen oude andriods, probeer maar, pak oude android en je ziet je vrouw en haar device…dus 2 nummers..Snap dat je bang bent…maar waarheid is hard.

  • @Frontnieuws, ja heb ze inmiddels gelezen…”Internet of bodies” van het WEF is een feit geworden helaas….
   Gelukkig worden steeds meer mensen wakker…Als mensen echt wil len testen : Pak oude Andriod voor 2019. De te dowloaden bleutooth scanners zijn Fake en dienen ter misleiding zoals zoveel dezer dagen, bovendien ook onnodig waarom zou je die moeten downloaden terwijl je tel dit al zou moeten kunnen. Nieuwe Iphones en Andriods zien niet de echte gegevens met de te downloaden fake scanners. Ik heb dit namelijk ook al allang getest. Ja je ziet soms wel ineens bv 20 macadressen , knap in vrijstaande woning in de middle off knowhere…waar ik met mijn oude andriod maar 1 mac adres opvang van aanwezige gevaxxte. En dit mac adres, we moesten ff scrollen nergens te vinden in de bleutoothscanner.

  • Nuke:
   Waanzin…. wat een waanzin. Ik kan het nauwelijks geloven, maar het is echt zo kennelijk. Wat een pure waanzin heeft het mensdier bereikt. Maar deze waanzin kan echt nog generaties in stand gehouden worden door iedereen die er aan meedoet, he… dit kan echt nog heel lang doorgaan. Ik hoop niet dat met deze waanzin de 1000 jaar van vrede wordt bedoeld. Wat een totale zinloosheid.

  • Je MAC-adres in Android
   Ga in de instellingen van je Android-apparaat naar het kopje ‘Over telefoon’. Scrol hier naar ‘Status’ en klik hierop. Hier vind je achter ‘Wi-Fi MAC-adres’ het MAC-adres van jouw verbinding.

   • @Nibzy, Nee helaas niet man, niks geen devices in de buurt van oudjes zonder smartphone of macbook had er net nog 4 op verjaardag 2 vertrokken en tadaa 2 over……Je kan ontkrachten wat je wil maar het is echt zo…Met bleutooth scanners die je kan downloaden in de store zie je ze niet alleen met oude andriods van voor 2019….Probeer maar eens eigenwijs. Iedereen die ik ken heeft het inmiddels getest en heb t over 100-en mensen…Ik zie ze letterlijk gaan en komen dus mensen die niet eebs devices hebben..

     • @Nibzy, ja probeer oude android als je die hebt, je ziet echt de verschillen..Leg maar naast device met de bleutooth scanner ze komen niet overeen de uitkomsten. Succes…Pure misdaad dit…bah..

        • Nope…met deze scanner zie ik juist hetzelfde. Totaal niks…behalve als mijn vrouw haar bluetooth aanzet.

       • @Nibzy, En dat mac adres….Heeft jou wederhelft dan altijd de bleutooth aanstaan? En zo ja, komt dit overeen met het mac-adres die jij ziet? Ik heb dit zo uitgebreid getest dat het niet anders kan , namelijk in bosrijke omgeving waar niemand was dus ook 0 hits. Tot wandelaarster ik zie : Iphone Alice en tevens apart mac-adres. Maar ook vandaag nog 4 oudjes zonder smartphone op bezoek, ik zag er letterlijk 2 bijkomen en 2 weggaan. Op mijn andere nieuwe device niks te zien op mijn oude galaxy dus wel. Mijn neef zag het zelfde had hem gevraagd om oude tel mee te nemen. Ook voor huizen in wijken waar wij weten waar gevaccineerde wonen precies het aantal hits aan gevaccineerde. En huis waar gap woont met gezin veel apparatuur en meerdere telefoons zeker 6 in ieder geval, die heeft alles op ze wifi hangen maar hele gezin ongevaccineerd slechts een TV en oordopjes set….geen mac nummers. Daarbij komt dat iedereen wisseld van tellie na 2 jaar vaak eerder. De mensen die ik spreek en bleutooth vaak gebruiken hebben zoveel hits nog nooit gezien 2 jaar terug op oude telefoon destijds. En nu op hun nieuwe zien ze niks dus valt niet op, ze hebben hun oude andriods er ff bij gepakt en zien prompt dat het stikt van de macnummers en dat ze overeenkomen met aantal gevaxte in setting…Ook de stukken hier op FN had ik nog niet eens gelezen dacht dat ik iets nueuws had ontdekt…Steeds meer mensen zien het…

        • Toch is het mogelijk om meerdere MAC-ID’s te hebben voor één apparaat. Dit komt omdat het MAC-adres niet alleen uniek is voor ieder apparaat, maar voor iedere internetverbinding van dat apparaat. Zo heb je een ander nummer voor je ethernet-verbinding dan voor je wifi-verbinding.

 2. We gaan naar de verderzetting van het ontwaken, wij gaan naar een meer spirituele maatschappij, los van godsdienst, waarbij we de eigen geest leren kennen. Geest is hier dus oneindige gewaarwording.

 3. Goed artikel.
  De rest van de wereld zal na de voltooide zelfmoord van de westerse cultuur zich afvragen hoe het zover kon komen. Het westen verliest door hun gedrag nu al medestanders. Hier wordt dat misschien niet waargenomen door de liegende msm, maar de rest van de wereld leest deze leugens niet en zien wel wat er gebeurt en vraagt zich nu al af waarom de westerse cultuur aan automutilatie doet.

  • @ Leo: Nee de Nederlandse MSM leugens zien ze vermoedelijk niet, maar alle MSM is aan dezelfde regels gebonden. Zijn allemaal betaald en/of gechanteerd door degenen die hier achter zitten. Zag in het verleden een compilatie van Amerikaanse nieuwszenders over de Covid. Allemaal exact hetzelfde verhaal, letterlijk in dezelfde bewoordingen. Op 2 na, die gaven wel dezelfde info, maar vertelden het net iets op een andere manier.

   • Ik las enkele jaren terug ook dat in de VS (en dus in de Amerikaanse kolonien)….de Intelligence/Sie AI EE vroeg in de ochtend de dagelijkse berichtgeving rondstuurt naar alle radio en tv zenders. En naar de hoofdredacties belangrijke papieren pers. En sociale media.
    Bewijs op yt : Met Pasen dat jaar deden 15 verschillende tv stations in de VS vrijwel identieke berichtgeving In nagenoeg dezelfde bewoordingen.
    Commerciële TV stations zijn al decennia speelgoed voor oligarchen en hun hofhouding. En handig om je eigen wereldbeeld rond te bazuinen.
    Hobbie…net als de high end gepromote voetbalteams. Entertainment, geen sport.
    In Nederland gaan elk jaar honderden miljoenen naar de publieke zenders. TV Paus John de Mol had tot vorig jaar het Algemeen Nl Persbureau (ANP) in bezit.
    Dit land is in verval.

 4. Klopt wel = De 12 zonen staan ook symbool voor onze sterrenbeelden.
  Dan is het wellicht ook niet zo moeilijk te begrijpen dat de 144.000 gewoon onder het volk geboren zijn.

  ​IS –> staat voor Isis, de vrouwelijke energie in ons ieder, de kundalini (Maria Magdalena)
  RA –> staat voor Zonnegod, het mannelijke in ons ieder
  EL –> staat voor “van God’

  IsRaËl –> Dat betekent dat als wij de mannelijke energiestroom (linker hersenhelft) in balans hebben met de vrouwelijke energiestroom (rechter hersenhelft) en wij helemaal kristallijn (open) zijn.
  Wat beslist niet betekent dat het ego in balans dient te zijn met intuïtie/gevoel.
  Het ego dient volledig overMeesterd (mogelijk wanneer je gelijkwaardig geworden bent aan de energie van de Opgestegen Meesters) te worden met eigen liefde, zodat er alleen maar naar het intuïtie, het gevoel geluisterd gaat worden. Je eigen duisternis onder ogen komen en transformeren naar Licht.

  Dit transformeren gebeurt vanzelf als je kijkt zonder verzet. De waarheid kennen zonder deze te ZIJN en leven is hetzelfde als niet-weten. Volledig zinloos. Wat betekent dit dan? Dit betekent verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Als je de leugens ziet neem je verantwoordelijkheid voor jezelf. Dan neem je de beslissing dat je daar niet aan wilt of kunt deelnemen. En zo veranderen wij samen de systemen en structuren van binnenuit. Door zelf te veranderen. Dan spelen we het spel dat leven heet volgens de nieuwe spelregels. Spelregels opgesteld door het hart. We volgens onze innerlijke authoriteit en niet een authoriteit buiten ons. Een externe authoriteit die dicteert en onzinnige en onmenselijke liefdeloze regels oplegt. 

 5. Within the next years, Mother Earth will be going through each of the twelve vortexes of that Light with the intensity required for her purification and preparation for her ascension process into the 5th dimension. https://www.mazzastick.com/the-photon-belt-and-energetic-highs-and-lows/ Below is a list of photon belt ascension symptoms.
  Feeling stress
  A feeling of disorientation
  Unusual aches and pains
  Waking at night between 2 and 4 am
  Memory loss
  Heightened sensitivities to your surroundings
  Dizziness, loss of balance, back and neck pain, ringing in the ears, “gritty” eyes, and blurred vision
  Heart palpitations with difficulty in breathing
  Headaches
  Allow the New Energy

  The choice is entirely yours, and the opportunity is for all. Those who resist the new energy will not be able to make it through the twelve vortexes.

  We know that many will choose at a soul level and at the conscious level to leave or vacate their physical bodies rather than let go of their fears, preconceived ideologies, and personal agendas that are not serving the highest good of all rather than lovingly allow themselves to go through the necessary steps of this transformation.

 6. En is dus deze die in ieder aanwezig is die het niet buiten zichzelf zoeken maar weten dat dit in je zit = DNA is desoxyribonucleïnezuur. Deoxy-Deus in het Latijn = GOD. Ribo of Rabbi = Meester. Nucleic betekent Centrum. Zuur is alchemistisch vuur. DNA betekent GOD, Leraar & Meester – het interne vuur in het centrum van mijn wezen. Ons DNA is de GOD-molecule – de blauwdruk van de Goddelijke Mens. Het is de leraar en het spreekt tot zijn “BOODSCHAPPEN” om zijn werk uit te voeren. mRNA is “boodschapper” RNA en het is zijn taak om de taken van het DNA GOD-molecuul uit te voeren. Wanneer ons lichaam geneest, is het ons DNA dat berichten aan het mRNA geeft om zichzelf te genezen.

  Nu kunnen we beginnen te begrijpen waar het allemaal om draait met menselijk mRNA. Wie probeert er nu menselijk DNA te hacken? Wat zijn hun motieven? Ga je je DNA programmeren of laat je anderen het voor je programmeren? Hint: degenen die het DNA van andere mensen willen programmeren, hebben meestal niet het beste met hen voor. ✨What They Just Announced Is CRAZY… https://youtu.be/okj9opcWY_0


LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in