De Epoch Times publiceerde vandaag een explosief bericht waarin staat dat zij e-mails hebben ontvangen waaruit zou blijken dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de National Institutes of Health (NIH) in het geheim neurologische problemen hebben bestudeerd die bij mensen zijn opgedoken nadat zij een COVID-19 vaccin hadden genomen, bericht Brian Shilhavy.

Twee Amerikaanse instanties hebben in stilte neurologische problemen bestudeerd die zijn opgedoken bij mensen die COVID-19 vaccins hebben gehad, zo heeft The Epoch Times ontdekt.

De Food and Drug Administration (FDA) en de National Institutes of Health (NIH) hebben afzonderlijke onderzoeksprojecten uitgevoerd naar neurologische problemen na de vaccinatie, die zich hebben gemanifesteerd met symptomen als gezichtsverlamming en hersenmist, en die in sommige gevallen in verband zijn gebracht met de vaccins, volgens e-mails die door The Epoch Times zijn ingezien.

Eén poging om inzicht te krijgen in een probleem dat deskundigen over de hele wereld maar moeilijk kunnen begrijpen, wordt uitgevoerd door Dr. Janet Woodcock, die tot 17 februari waarnemend commissaris van de FDA was.

Woodcock, nu de belangrijkste adjunct-directeur van de FDA, evalueert sinds ten minste 13 september 2021 persoonlijk de neurologische bijwerkingen van de COVID-19 vaccins, volgens de e-mails, waarvan er vele nog niet eerder zijn gerapporteerd. Ook epidemiologen van de FDA zijn gegevens aan het verzamelen om de problemen te onderzoeken, volgens berichten van Dr. Peter Marks, een andere topambtenaar van de FDA.

Een team van het NIH’s National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) is intussen begin 2021 begonnen met het zien van patiënten die vaccinverwondingen rapporteerden voor een studie, nadat het klachten had ontvangen kort nadat de vaccins beschikbaar waren gesteld. Een deel van de patiënten werd persoonlijk onderzocht in de Bethesda, Maryland, faciliteit.

Geen van de onderzoeken of studies schijnt aangekondigd te zijn, en gezondheidsambtenaren hebben er in het openbaar weinig over gezegd, ondanks een groeiend besef onder deskundigen dat althans sommige problemen waarschijnlijk met de vaccins te maken hebben. (Volledig artikel hier. Kopie hier zonder betaalmuur.)

Een onderzoek van het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) van de FDA en de CDC bevestigt dat het aantal sterfgevallen en verwondingen ten gevolge van neurologische problemen na injecties met COVID-19 explosief is gestegen, vergeleken met dezelfde ongewenste bijwerkingen die gemeld zijn na alle door de FDA goedgekeurde vaccins in de voorgaande 30 jaar.

En hoewel geen van de Amerikaanse gezondheidsbureaus hun onderzoek naar deze neurologische verwondingen na het vaccin hebben gepubliceerd of openbaar gemaakt, hebben vele medische tijdschriften dat wel gedaan.

De experimentele COVID-19 vaccins, die illegaal een vergunning voor noodgebruik hebben gekregen, hadden al minstens een jaar geleden onmiddellijk uit de handel genomen moeten worden.

Zullen deze misdadigers in de farmaceutische industrie, die miljarden dollars betalen om hun producten door de FDA goedgekeurd te krijgen, ooit voor de rechter komen voor de massamoord die zij veroorzaakt hebben?

Bijna 3000% toename van Neurologische Verwondingen na COVID-19 Vaccins

Volgens de Cleveland Clinic is “neuropathie”:

beschadiging of disfunctie van één of meer zenuwen, die gewoonlijk leidt tot gevoelloosheid, tintelingen, spierzwakte en pijn in het getroffen gebied. Neuropathieën beginnen vaak in uw handen en voeten, maar ook andere delen van uw lichaam kunnen aangetast worden.

Neuropathie, vaak perifere neuropathie genoemd, wijst op een probleem binnen het perifere zenuwstelsel. Uw perifeer zenuwstelsel is het netwerk van zenuwen buiten uw hersenen en ruggenmerg. Uw hersenen en ruggenmerg vormen uw centrale zenuwstelsel. Ziet u de twee systemen zo samenwerken: Uw centrale zenuwstelsel is het centrale station. Het is het controlecentrum, het knooppunt van waaruit alle treinen komen en gaan. Uw perifere zenuwstelsel zijn de sporen die met het centrale station in verbinding staan. De sporen (het netwerk van zenuwen) zorgen ervoor dat de treinen (informatiesignalen) van en naar het centrale station (uw hersenen en ruggenmerg) kunnen rijden.

Neuropathie ontstaat wanneer zenuwcellen, neuronen genaamd, beschadigd of vernietigd worden. Daardoor wordt de manier waarop de neuronen met elkaar en met de hersenen communiceren verstoord. Neuropathie kan één zenuw (mononeuropathie) of zenuwtype, een combinatie van zenuwen in een beperkt gebied (multifocale neuropathie) of vele perifere zenuwen in het hele lichaam (polyneuropathie) aantasten. (Bron.)

Om het aantal neurologische verwondingen en sterfgevallen na COVID-19 vaccins te bepalen, en die dan te vergelijken met de historische gegevens van de voorgaande 30 jaar na alle andere door de FDA goedgekeurde vaccins, moeten wij verschillende zoekopdrachten in VAERS uitvoeren.

  Video beweert metalen 'draad' te zien wiebelen na verwijdering uit het lichaam van gevaccineerde persoon

Ik ben dus begonnen met te zoeken naar alle symptomen in VAERS die “neuro” bevatten na COVID-19 injecties, en dat leverde 9.799 gevallen op vanaf de laatste gegevensdump in VAERS van afgelopen vrijdag, die loopt tot 11 februari 2022.

Zoals u in de tabel hierboven kunt zien, zijn er in 14 maanden sinds de toelating voor noodgebruik van de COVID-19 vaccins, van de 9.799 gemelde gevallen, 150 sterfgevallen, 1.521 blijvende handicaps, 2.463 bezoeken aan de spoedeisende hulp, en 3.359 ziekenhuisopnamen geweest. (Bron.)

Ter vergelijking, voor de voorgaande 30+ jaar vanaf 1990, toen VAERS werd opgericht, krijgen we, met precies dezelfde zoekactie naar elk symptoom dat “neuro” bevat, een resultaat van 8.492 gevallen voor ALLE door de FDA goedgekeurde vaccins van de afgelopen 30+ jaar samen. (Bron.)

De jaarlijkse gemiddelden zien er dan als volgt uit:

 • 8.399 gevallen van neurologische letsels per jaar na COVID-19 vaccins.
 • 283 gevallen van neurologische letsels per jaar na alle FDA-goedgekeurde vaccins samen.

Dat is een toename van 867% van neurologische verwondingen na COVID-19 vaccins, vergeleken met alle andere door de FDA goedgekeurde vaccins.

Meer dan 3000% toename van gevallen van verlamming na COVID-19 vaccins

Er zijn natuurlijk ook andere symptomen die als neurologische aandoeningen worden beschouwd, die niet het woord “neuro” in de naam van de ziekte bevatten.

Bell’s Palsy, gezichtsverlamming, is er één die vaak gemeld is na COVID-19 vaccins en wordt beschouwd als een “neurologische” verwonding.

Ik heb dus VAERS doorzocht op alle gevallen van welke soort “palsy” dan ook na COVID-19 vaccins, en het leverde een resultaat op van 6.717 gevallen.

Zoals u in de tabel hierboven kunt zien, zijn er in 14 maanden sinds de toelating voor noodgebruik van de COVID-19 vaccins, van de 6.717 gemelde gevallen, 21 sterfgevallen, 645 blijvende handicaps, 2.188 ER-bezoeken, en 779 ziekenhuisopnamen geweest. (Bron.)

Ter vergelijking: voor de 30+ jaar daarvoor, vanaf 1990, toen VAERS werd opgericht, krijgen we, bij precies dezelfde zoekactie naar elk symptoom dat “palsy” bevat, een resultaat van 4.973 gevallen voor ALLE door de FDA goedgekeurde vaccins van de afgelopen 30+ jaar samen. (Bron.)

De jaarlijkse gemiddelden zien er dan als volgt uit:

 • 5.757 gevallen van “verlamming” per jaar na COVID-19 vaccins.
 • 166 gevallen van “verlamming” per jaar na alle FDA-goedgekeurde vaccins samen.

Dat is een toename van 3.368% van gevallen van verlamming na COVID-19 vaccins, vergeleken met alle andere door de FDA goedgekeurde vaccins.

Meer dan 2000% toename van gevallen van sclerose na COVID-19 vaccins

Een ander neurologisch letsel dat gemeld is na COVID-19 injecties is multiple sclerose (MS).

Daarom heb ik VAERS doorzocht op alle gevallen van enigerlei vorm van “sclerose” na COVID-19 vaccins, en het leverde een resultaat op van 1.836 gevallen.

Zoals u in de tabel hierboven kunt zien, zijn er in 14 maanden sinds de toelating voor noodgebruik van de COVID-19 vaccins, van de 1.836 gevallen van sclerose, 129 sterfgevallen, 242 blijvende handicaps, 377 ER-bezoeken, en 801 ziekenhuisopnamen geweest. (Bron.)

Ter vergelijking, voor de voorgaande 30+ jaar vanaf 1990, toen VAERS werd opgericht, krijgen we, met precies dezelfde zoekactie naar elk symptoom dat “sclerose” bevat, een resultaat van 1.842 gevallen voor ALLE door de FDA goedgekeurde vaccins van de afgelopen 30+ jaar samen. (Bron.)

  COVID-19 prik spike-eiwitten worden "afgeleverd" aan ALLE lichaamsorganen, wat resulteert in hyperversnelde veroudering

De jaarlijkse gemiddelden zien er dan als volgt uit:

 • 1.574 gevallen van sclerose per jaar na COVID-19 vaccins
 • 61 gevallen van sclerose per jaar na alle FDA-goedgekeurde vaccins samen.

Dat is een toename van 2.480% van gevallen van sclerose na COVID-19 vaccins.

68.000% toename van beroertes na COVID-19 vaccins

Niets is echter vergelijkbaar met de dramatische toename van gemelde verwondingen na COVID-19 vaccins dan beroerten. Hoewel het waarschijnlijk waar is dat niet alle beroerten als “neurologische” verwondingen kunnen worden gecategoriseerd, is de toename toch verbijsterend.

Ik heb VAERS doorzocht op alle symptomen die “beroerte” bevatten na COVID-19 vaccins, en het leverde een resultaat op van 2.783 gevallen. (Bron.)

Ter vergelijking, voor de voorgaande 30+ jaar vanaf 1990, toen VAERS werd opgericht, krijgen we, bij precies dezelfde zoekactie naar elk symptoom dat “beroerte” bevat, een resultaat van slechts 104 gevallen voor ALLE door de FDA goedgekeurde vaccins van de afgelopen 30+ jaar samen. (Bron.)

De jaarlijkse gemiddelden zien er dan als volgt uit:

 • 2.385 gevallen van beroerte per jaar na COVID-19 vaccins.
 • 3,5 gevallen van beroerte per jaar na alle FDA-goedgekeurde vaccins samen.

Dat is een verbazingwekkende 68.043% toename van het aantal gevallen van beroerte na COVID-19 vaccins!

Ik heb deze zoekopdracht verschillende keren uitgevoerd en mijn cijfers gecontroleerd, want het leek gewoon niet mogelijk dat er zo’n grote toename van beroertes was.

Ik heb dus een andere zoekterm gebruikt, “ischaemisch,” want dat is een veelgebruikte medische term voor beroertes, om te zien of de mensen misschien andere termen zijn gaan gebruiken sinds de COVID-19 vaccins begonnen, die deze dramatische toename zouden verklaren.

Neen.

Hier zijn de resultaten:

4.575 gevallen waar het vaccin COVID-19 is en het symptoom “ischaemisch”. (Bron.)

351 gevallen voor alle vaccins van de laatste 30+ jaar waar het symptoom “ischaemisch” is. (Bron.)

De jaarlijkse gemiddelden:

 • 3.921 gevallen per jaar na COVID-19 vaccins.
 • 11,7 gevallen per jaar na alle FDA-goedgekeurde vaccins samen.

Dat is ook een verbazingwekkende toename van 33.413% voor ischemische verwondingen na COVID-19 vaccins.

Wat de FDA en de NIH het publiek niet vertellen Wat anderen wel vertellen

Zoals men zich kan voorstellen, kon de enorme hoeveelheid van deze verwondingen onmogelijk onopgemerkt blijven, en dankzij het EPOCH TIMES artikel van vandaag, weten wij nu dat de regering van de V.S. op de hoogte is van deze cijfers, en ze in het geheim bestudeerd heeft zonder het publiek te vertellen.

Maar hier zijn enkele anderen die enkele studies gepubliceerd hebben over neurologische verwondingen na COVID-19 vaccins. Dit zijn studies die gepubliceerd zijn in medische tijdschriften en waarnaar verwezen wordt op de National Library of Medicine van de regering van de V.S.

 • Initial clinical manifestation of multiple sclerosis after immunization with the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine – Journal of Neuroimmunology
 • Multiple cranial nerve palsies following COVID-19 vaccination-Case report – Acta Neurologica Scandinavica
 • A rare presentation of undiagnosed multiple sclerosis after the COVID-19 vaccine – Journal of Community Hospital Internal Medical Perspectives 
 • Case Report: Multiple Sclerosis Relapses After Vaccination Against SARS-CoV2: A Series of Clinical Cases – Frontiers in Neurology
 • Immune-Mediated Disease Flares or New-Onset Disease in 27 Subjects Following mRNA/DNA SARS-CoV-2 Vaccination – Journal Vaccines
 • Acute bilateral optic/chiasm neuritis with longitudinal extensive transverse myelitis in longstanding stable multiple sclerosis following vector-based vaccination against the SARS-CoV-2 – Journal of Neurology 

Dit is slechts een voorbeeldlijst, en geenszins uitputtend.

En hier zijn nog enkele verhalen die The COVID Blog heeft gemeld over mensen die neurologisch letsel hebben opgelopen en gestorven zijn na COVID-vaccins.

Maurilio Ribeiro: 28-year-old Brazilian singer suffers stroke on stage, dead six weeks after second Pfizer mRNA injection

Emma Burkey Update: 18-year-old Las Vegas woman who caused the U.S. temporary Johnson & Johnson pause is moving with a walker, wheelchair

Chantal Uren: 37-year-old Western Australia police officer suffers Bell’s Palsy, ruptured aneurysm, stroke two weeks after Pfizer mRNA injection

  Sudden Adult Death Syndrome (SADS): Gezonde jonge mensen sterven plotseling en onverwacht aan een "mysterieus" syndroom

Brad Malagarie: 43-year-old Mississippi man has stroke, paralyzed hours after experimental Johnson & Johnson shot

Julie Ann Nobles: Colorado woman develops Bell’s Palsy, uncontrollable convulsions after experimental Moderna mRNA injection

Rachel McKinney: 35-year-old British healthcare worker develops multiple sclerosis, dead three months after experimental Pfizer mRNA shots

Victor Dominello: Australian MP diagnosed with Bell’s Palsy after viewers notice “droopy eye” during presser; but he’ll still get second AstraZeneca injection

Katrina Hermez: 28-year-old British woman suffers episodic paralysis, seizures, dissociative amnesia since receiving Pfizer mRNA injection, says “I just want my life back”

Jolene Kolenosky: 39-year-old Canadian woman gets injected because she wanted to travel, dead four days later

Jennifer Gibson: Canadian woman develops Bell’s Palsy two weeks after AstraZeneca shot, encourages others to get vaccinated

Israel: At least four dead, 13 develop Bell’s Palsy after Pfizer COVID-19 vaccines

Zou het kunnen dat de FDA en de NIH, waarvan wij weten dat ze gecontroleerd worden door de farmaceutische bedrijven, onderzoek doen naar deze neurologische verwondingen na COVID-19 injecties, om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen om deze ziekten te behandelen, en niet om het publiek te waarschuwen, waardoor minder mensen de injecties zouden nemen?

Hier is een verslag dat onlangs geschreven en gepubliceerd is bij Fierce Pharma dat misschien een aanwijzing geeft voor het antwoord op deze vraag.

Azurity krijgt toelating van de FDA voor multiple sclerose-geneesmiddel met druivensmaak

De markt voor nieuwe formuleringen van baclofen is aan het opwarmen. Weken nadat Saol Therapeutics goedkeuring kreeg voor zijn orale korrels met aardbeiensmaak, heeft Azurity Pharmaceuticals toestemming van de FDA gekregen voor een orale suspensie die op hetzelfde stuk van de markt gericht is.

Artsen schrijven baclofen voor om spierspasmen en stijfheid te behandelen bij patiënten met multiple sclerose en ruggenmergletsels. De gevestigde formuleringen voor toediening via het wervelkanaal en tabletten hebben echter bepaalde beperkingen. Tabletten zijn ongeschikt voor mensen die moeite hebben met slikken en injecties kunnen pijnlijk zijn, hoewel ze meer van het geneesmiddel op de doelplaatsen krijgen en sommige bijwerkingen aanpakken.

In de afgelopen twee maanden hebben twee nieuwe mogelijkheden goedkeuring gekregen in de VS. Azurity is de laatste nieuwkomer op de markt en heeft van de FDA goedkeuring gekregen voor een orale suspensieformulering van baclofen met druivensmaak voor gebruik bij de behandeling van spasticiteit ten gevolge van multiple sclerose.

Het product, met de merknaam Fleqsuvy, is verkrijgbaar in flesjes van 120 ml of 300 ml met een concentratie van 5 mg per ml. Azurity prijst Fleqsuvy aan als de meest geconcentreerde vloeibare baclofenformulering met FDA-goedkeuring. Zoals Azurity het ziet, is de concentratie van Fleqsuvy gunstig bij de behandeling van patiënten die moeite hebben met slikken, omdat zo het laagste volume aan patiënten kan worden voorgeschreven.

De goedkeuring komt twee maanden nadat de FDA de orale baclofenkorrels met aardbeiensmaak van Saol had goedgekeurd. De korrels van Saol, die het als Lyvispah verkoopt, zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 5 mg, 10 mg en 20 mg en zijn goedgekeurd voor toediening met of zonder water, met zacht voedsel en met enterale voedingsbuizen. (Bron.)

Het trieste hier is dat geneesmiddelen met vruchtensmaak vaak gericht zijn op kinderen, vooral de pediatrische leeftijdsgroep. Is dit, nu de COVID-19 prik van Pfizer naar verwachting nog goedgekeurd zal worden voor zuigelingen en peuters, en kinderen van 5 tot 11 onlangs, een signaal voor wat men verwacht dat er in de nabije toekomst aan zit te komen?

Zie ook:


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

#RealNotRare: Vaccinbeschadigde vrouwen brengen video uit om mensen bewust te maken van bijwerkingenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHoe zeldzaam zijn bijwerkingen van vaccins? Absoluut niet zeldzaam
Volgend artikelCovid-19 Vaccins hebben nu NEGATIEVE Effectiviteit onder Drievoudig Gevaccineerden zo laag als MINUS 206%
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Ik vraag me al een tijdlang iets af…

  Ons belastinggeld is gebruikt voor vaccins die veilig en vooral… Effectief.. Zouden zijn.
  Nu blijkt dat die vaccins niet effectief zijn..
  Dan de volgende vraag aan ‘onze’ politici..
  ik heb fff moeite met dat onze… want zo voelen ZE niet echt..

  Maar OK.. nu mijn vraag!

  ALS een produkt niet voldoet aan de verwachtingen kun je normaal gesproken je geld terug claimen. ja toch?
  dat is de normale gang van zaken.

  w
  Waarop ik de volgende, logische vraag wil stellen:

  Sinds nu blijkt dat het ‘Coronavaccin’ van de diverse aanbieders niet doet wat het zou moeten doen.. dus een product is wat niet voldoet aan het beloofde.

  Krijg je dus je geld (onze belasting centjes) terug!
  ja toch?

  En dan nu de hamvraag… WAAROM vragen onze volksvertegenwoordigers ons geld niet terug????
  ik heb wel enig idee maar, ik houd het liever formeel, is beter voor nakomende klachten richting de verantwoordelijken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in