Voor mijn eerste stuk hier, denk ik dat het het beste is om op de juiste voet te beginnen en de al lang bestaande spiraal naar het totale fascisme te bespreken. Een deel hiervan is gebaseerd op de langdurige allianties tussen de nazi’s en het Westen™. Van het helpen tijdens de oorlog tot het financieren en in dienst nemen na de oorlog, de VS en de NAVO hebben veel moeite gedaan om hun fascistische bondgenoten te beschermen in ruil voor het handhaven van een neoliberale en neoconservatieve wereldorde. Er zijn bekende en minder bekende aspecten van deze relatie. Veel aspecten zijn verrassend als ze worden genoemd, dus ik zal een beknopte maar krachtige lijst geven van drie manieren waarop het Westen nazi’s consequent macht en kracht heeft gegeven, schrijft Jeremiah Harding.

Maar voordat ik erin duik, vind ik het nodig om te zeggen dat de staat zijn burgers vaak afleidt van zijn groei door met de vinger naar links te wijzen. Veel voorstanders van rechts-libertarisch denken zien deze afleiding over het hoofd of beweren ten onrechte dat de staat links is, wat verre van waar is. Over deze waarheid kunnen zowel Noam Chomsky als Murray Rothbard het eens zijn. Chomsky, in “FAILED STATES: The Abuse of Power and the Assault on Democracy”, stelt hij het volgende:

“Nu de Koude Oorlog niet langer beschikbaar is, was het noodzakelijk om niet alleen de voorwendselen voor interventie te herdefiniëren, maar ook voor gemilitariseerd staatskapitalisme in eigen land … De kosten en risico’s van de opkomende fasen van de industriële economie moesten worden gesocialiseerd, terwijl de uiteindelijke winsten moesten worden geprivatiseerd…”

Hij wijst erop hoe de Koude Oorlog enorme militaire uitgaven en uitbreiding van de staat rechtvaardigde. Eenmaal uitgebouwd, vond de staat nieuwe tegenstanders en podia voor buitenlandse ondernemingen. De regering van de VS heeft consequent redenen gevonden voor groei, door agentschappen zoals de CIA te gebruiken om toekomstige dreigingen te genereren, zoals de “terreurdreiging”[1] uit het Midden-Oosten, altijd klaar om “communisten” te bestrijden en de Rode Dreiging in Rusland tegen te gaan. Klinkt dit bekend?

Rothbard benadrukt in ” Capitalism Versus Statism” (Kapitalisme versus Statisme):

“Als we de term ‘kapitalisme’ überhaupt willen behouden, dan moeten we onderscheid maken tussen ‘vrijemarktkapitalisme’ aan de ene kant en ‘staatskapitalisme’ aan de andere kant. Deze twee zijn zo verschillend als dag en nacht in hun aard en gevolgen. Vrijemarktkapitalisme is een netwerk van vrije en vrijwillige uitwisselingen waarin producenten werken, produceren en hun producten ruilen voor de producten van anderen door middel van vrijwillig overeengekomen prijzen. Staatskapitalisme bestaat uit één of meer groepen die gebruik maken van het dwangapparaat van de overheid – de staat – om kapitaal voor zichzelf te vergaren door de productie van anderen met geweld en dwang te onteigenen.”

Hij legt verder uit dat de staat altijd een instrument is geweest voor wie de economie wilde domineren, wat tot verschillende economische modellen heeft geleid, en concludeert:

“De staat vindt zijn oorsprong in banditisme en verovering, waarna de veroveraars zich onder de onderworpen bevolking vestigen om permanente en voortdurende schatting te eisen in de vorm van ‘belasting’ en om het land van de boeren in grote stukken te verdelen onder de veroverende krijgsheren, die vervolgens ‘huur’ gaan innen.”

Met behulp van deze twee perspectieven op staatskapitalisme, van tegenovergestelde uiteinden van het ideologische spectrum maar op één lijn wat betreft anti-autoritarisme, kunnen we de onderliggende kwestie onderscheiden en waarom veel gebeurtenissen op de komende lijst plaatsvonden. Het Westen had een staatskapitalistisch imperium te beschermen en creëerde tegenstanders om de expansie en de daaropvolgende toegenomen controle te rechtvaardigen. In werkelijkheid lagen het Westen en de nazi’s dicht bij elkaar. Hun propaganda vertoonde vaak opvallende overeenkomsten in raciale en seksuele beelden, zolang de onderwerpen maar het “Andere Team™” waren. De ideologieën, zakelijke transacties en naoorlogse afspraken waren niet zo verschillend, waardoor de naoorlogse overgang van de nazi’s van vijanden naar bondgenoten soepel verliep. Deze overgang begon zelfs al tijdens de oorlog. Laten we in de lijst duiken, te beginnen met:

1. WOII is big business – laten we zaken doen met de vijand!

Veel mensen zijn zich ervan bewust dat Amerikaanse bedrijven handel dreven met de nazi’s, maar weinigen realiseren zich hoe uitgebreid deze samenwerking was. Het waren niet slechts een paar bedrijven – het waren enkele van de steunpilaren van de moderne Amerikaanse economie die minderheidsgroepen hielpen uitbuiten voor extra winst en wereldwijde positionering.

Neem bijvoorbeeld IBM. Zij creëerden het ponskaartensysteem dat de salarisman van de 20e eeuw kent en verafschuwt. Een medewerker van het US Census Bureau bedacht het idee als een manier om bevolkingsdocumentatie en -controle te vereenvoudigen. Het bedrijf veranderde van oprichter Herman Hollerith, die het verkocht aan Charles Flint, die vervolgens Thomas J. Watson inhuurde om het bedrijf te leiden. Zij begonnen onmiddellijk samen te werken met het regime van Hitler, zowel voor als nadat Adolf Hitler aan de macht was gekomen. Willy Heidinger, CEO van de Duitse IBM dochteronderneming “German Hollerith Machine Corporation,” hield toezicht op deze samenwerking, waarbij IBM 90% van dat bedrijf in handen had. Wanneer u een minderheid onder controle probeert te krijgen, is een volkstelling cruciaal om te bepalen wie wie is. Het van het Census Bureau afkomstige bedrijf was meer dan bereid om zijn systemen te gebruiken, niet alleen om te helpen bij de volkstelling, maar ook om de organisatie van de concentratiekampen te beheren.[2] Elk kamp had een “Hollerith Afdeling”, die onder de genocidale blik van de nazi’s over de inwoners waakte. In 2012 verklaarde Edwin Black, die het boek over dit onderwerp schreef, in de Huffington Post[3]:

“De ponskaarten, machines, training, onderhoud en speciale projectwerkzaamheden, zoals volkstelling en identificatie, werden rechtstreeks beheerd door het hoofdkantoor van IBM in New York en later via haar dochterondernemingen in Duitsland, bekend als Deutsche Hollerith-Maschinen Gesellschaft (DEHOMAG), Polen, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en andere Europese landen.”

In wezen kreeg het fundament van de moderne Amerikaanse computerindustrie aanzienlijke financiering en een eerste wereldwijd marktaandeel door deel te nemen aan genocide. Hoe is dat voor een ” Kathedraal “?

En nu we het toch over Amerikaanse stichtingen hebben, laten we het eens over de familie Bush hebben. Prescott Bush speelde een centrale rol in de steun aan de nazi’s door hen te helpen hun geld te verwerven en te verbergen en door de kolen en het staal te leveren die nodig waren om de rails en de infrastructuur van hun concentratiekampen te bouwen. Als vader van George H.W. Bush en grootvader van George W. Bush, oud-leerling van Skull and Bones, werkte hij voor Brown Brothers Harriman, waar hij Fritz Thyssen hielp bij het financieren van Hitlers machtsovername. Hij was ook directeur van Union Banking Corporation, die Fritz en zijn Amerikaanse belangen vertegenwoordigde, en had banden met de Consolidated Silesian Steel Company, die veel van het materiaal leverde voor nazi-operaties, waaronder het bouwen van concentratiekampen en het aandrijven van de oorlogsmachine.[4] Zonder al deze hulp zouden de Nazi’s moeite hebben gehad om het geld en de middelen te krijgen die nodig waren voor het Reich. Dus Bush organiseerde niet alleen 9/11, maar zijn grootvader maakte nazi-Duitsland mogelijk. Dat was ook een inside job.

Er waren niet alleen presidentiële families en de grondleggers van de moderne tech-industrie en Silicon Valley bij betrokken – de Rockefellers speelden ook een rol door nazi-eugenetica-onderzoek te financieren. Er is een reden waarom zoveel Amerikanen nazi-Duitsland steunden – nazi-Duitsland leerde veel van wat het wist van Amerika. [5] Dit is een citaat van Hitler zelf:

“Nu we de wetten van erfelijkheid kennen, is het voor een groot deel mogelijk om te voorkomen dat ongezonde en ernstig gehandicapte wezens op de wereld komen. Ik heb met belangstelling de wetten van verschillende Amerikaanse staten bestudeerd over het voorkomen van voortplanting door mensen van wie het nageslacht naar alle waarschijnlijkheid geen waarde zou hebben of schadelijk zou zijn voor het rassenbestand.”

  Globalisten willen dat iedereen krekels eet omdat hun exoskeletten CHITINE bevatten dat parasieten en pathogenen gebruiken als bescherming bij het infecteren van mensen en dieren

Van Harry Laughlin, directeur van de door Carnegie gefinancierde Cold Spring Harbor Laboratories, tot Stanford President David Starr Jordan, veel Amerikanen in het begin van de 20e eeuw onderschreven eugenetica. Edwin Black merkte ook op hoe de Rockefeller Foundation grote eugenetica-instellingen in Duitsland oprichtte en sponsorde en nauw samenwerkte met Amerikaanse eugenetica-organisaties. Dezelfde Rockefeller Foundation is nu betrokken bij grote initiatieven op het gebied van vaccins en internationale identificatie[6]. En vergeet niet dat Chase Manhattan, opgericht door Rockefeller, direct samenwerkte met de nazi’s, door hen te helpen $20 miljoen te verzamelen in ruil voor $500.000 en door zich te richten op Joodse rekeningen en vluchtelingen die de Nazi’s ontvluchtten.[7] Deze individuen proberen nu betrokken te raken bij de nieuwe digitale dollar. Let niet op de man achter het gordijn.

Het was niet alleen geld; transport speelde ook een rol. De bekende antisemiet en Hitler-aanhanger Henry Ford produceerde oorlogsmateriaal voor de nazi’s en hielp bij het transport ervan door Duitsland. General Motors deed hetzelfde. Zoals de Washington Post rapporteerde:

“Amerikaanse managers van zowel GM als Ford gingen mee met de omschakeling van hun Duitse fabrieken naar militaire productie op een moment dat uit Amerikaanse overheidsdocumenten blijkt dat ze zich nog steeds verzetten tegen oproepen van de regering Roosevelt om de militaire productie in hun fabrieken thuis op te voeren.”

Deze bedrijven wilden niet alleen de nazi’s helpen, maar ze waren ook enigszins terughoudend om de Amerikanen te helpen. Zij voorzagen de nazi’s van het rubber dat nodig was om Polen binnen te vallen en waren in wezen de drijvende kracht achter de capaciteiten van de nazi’s. De meeste Amerikaanse autofabrikanten stonden op één lijn met de nazi’s, op enkele uitzonderingen na.[8] General Electric buitte Joodse slavenarbeid uit en hielp ook direct bij de bouw van de concentratiekampen. Ze werkten samen met Thyssen, zoals eerder vermeld, en werden uiteindelijk het bedrijf dat nu bekend staat als “ThyssenKrupp”, beroemd om hun liften en pogingen om hun bedrijfsgeschiedenis te zuiveren.[9] Fred C. Koch, vader van de libertaire favorieten de Koch Brothers, bouwde in samenwerking met William Rhodes Davis wat de NYT noemde: “de op twee na grootste olieraffinaderij in het Derde Rijk, een cruciaal industrieel radertje in Hitlers oorlogsmachine”. Alcoa, een aluminiumleverancier voor nazi-Duitsland, had een monopolie op die grondstof en, in plaats van het te gebruiken om de nazi’s te verstikken, maakte het hen actief mogelijk. Standard Oil Company hielp ook financieel en materieel door nazimachines aan te drijven.[10] IG Farben speelde een rol in de Duitse financiën (en hielp Auschwitz bouwen)[11], International Harvester Company verkocht wapens aan hen[12], en ITT hielp bij de productie van vliegtuigen[13].

En wat zou een oorlogsinspanning zijn zonder documentatie en verkenning? Zoals ze zeggen, “foto’s of het is niet gebeurd,” dus Kodak verkocht maar al te graag fotoapparatuur aan de nazi’s. Ze namen zelfs 250 slavenarbeiders uit concentratiekampen in dienst.[14] MGM, Paramount en Fox hielden de nazi’s bezig en Disney draaide films voor hen[15] – om de nazi’s niet alleen winstgevend maar ook gelukkig te houden. Propaganda werd verspreid via Random House moedermaatschappij Bertelsmann A.G., die nazi-propaganda produceerde.[16] Woolworth[17] hield hen goed bevoorraad. Dupont[18] en Dow Chemical[19] hielpen bij de productie van oorlogsmateriaal, en Coca-Cola creëerde een nieuwe versie van Coke, Fanta, om in nazi-Duitsland te blijven verkopen[20]. Bush had ook goede connecties met IG Farben, die Zyklon-B produceerde voor de Nazi’s, en later Bayer zou worden, en andere bekende bedrijven.[13]

Je zou dus kunnen denken dat als deze bedrijven en Amerika en het Westen in het algemeen hun imago na de Tweede Wereldoorlog probeerden te rehabiliteren en de overwinning op de nazi’s wilden claimen, ze er alles aan zouden doen om de overgebleven nazi’s te verpletteren en hen verantwoordelijk te stellen voor hun gruwelijke misdaden tegen de menselijkheid, toch? Nou, dat brengt me bij mijn tweede punt:

2. De NAVO en de VS hielpen nazi’s Duitsland te ontvluchten en ze over de hele wereld in te zetten

Dus nadat het Westen de nazi’s had geholpen om aan de macht te komen, aan de macht te blijven en een comfortabel leven te leiden terwijl ze aanzienlijk profiteerden, moesten ze hun investering beschermen. Daarom huurden ze nazi’s in voor verschillende functies. Ik zal een paar van deze naoorlogse nazi-connecties aanstippen, hoewel er talloze voorbeelden zijn. Om te beginnen, wist u dat één van de eerste grote organisaties van de NAVO in wezen een omgevormde nazi-factie was? De voormalige leider van de Wehrmacht, Hasso von Manteuffel[21], stelde de naam voor een nieuwe divisie voor na de oorlog, met het argument dat West-Duitsland een verdedigingsmacht nodig had. De Bondsrepubliek Duitsland trad in 1955 toe tot de NAVO en de Bundeswehr werd een toevluchtsoord voor veel nazi-officials en soldaten. Zij moesten naar verluidt afstand doen van hun banden uit het verleden, maar geloven in nazi’s is op zijn best twijfelachtig. Bovendien, staat het afzweren van vroegere daden gelijk aan berouw hebben voor die daden? Vergeeft het hen? De NAVO, in de eerste plaats opgericht om linkse regeringen tegen te werken, bood een geschikte omgeving voor nazi’s om hun activiteiten voort te zetten. [22] Dit zou ook kunnen verklaren waarom de CIA hen bijstond.

Reinhard Gehlen was een Nazi-spion, een oorlogsmisdadiger en hoofd van de nazi-spionnenorganisatie in de Wehrmacht. Zijn positie betekende dat hij een grondige kennis had van de Russische tactieken en contacten. De VS financierden hem en hielpen bij de rehabilitatie van inlichtingenofficieren van de Schutzstaffel en de Sicherheitsdienst (SS en SD). SS-officieren en spionnen, die Hitler op de hoogte hielden, werden niet alleen gespaard van de Neurenbergprocessen, maar kregen ook een baan aangeboden door Westerse regeringen. De CIA investeerde aanzienlijk in wat bekend werd als “‘The Gehlen Organization” en gebruikte deze om Rusland te bespioneren. Dit netwerk, gemachtigd en gefinancierd door de CIA, ontwikkelde zich uiteindelijk tot Duitslands officiële versie van de CIA, de “Bundesnachrichtendienst Dienstsitz Pullach,” of “Federale Inlichtingendienst.”[23]

Deze nazi’s leverden slechte inlichtingen, en uiteindelijk kwam aan het licht dat ze mede-nazi’s hielpen om Duitsland te ontvluchten naar plaatsen als Zuid-Amerika, waarbij ze verantwoording ontliepen via wat bekend staat als “ratlines”. In wezen hielp de VS bij het witwassen van nazi’s, door de CIA te gebruiken om Reinhards inspanningen te financieren en te ondersteunen om zoveel mogelijk nazi’s met minimale inspanning uit Duitsland te laten ontsnappen. De organisatie die verantwoordelijk was voor het witwassen van nazi’s werd door de CIA gefinancierd en is nu het inlichtingenapparaat voor West-Duitsland.

De VS gebruikten Oekraïne ook als platform voor het vestigen van een nazi-aanwezigheid, een feit dat grotendeels wordt genegeerd door de Westerse pers. Zoals TeleSur rapporteerde, financierde de CIA twee projecten, “AERODYNAMIC” en “CAPACHO”. De documenten citeren: “Het doel van Project AERODYNAMIC is om te zorgen voor de exploitatie en uitbreiding van het anti-Sovjet Oekraïense verzet voor koude oorlogs- en warme oorlogsdoeleinden…. Zulke groepen als de Oekraïense Hoge Raad voor de Bevrijding (UHVR) en zijn Oekraïense Opstandelingenleger (OUN), de Buitenlandse Vertegenwoordiging van de Oekraïense Hoge Raad voor de Bevrijding (ZPUHVR) in West-Europa en de Verenigde Staten, en andere organisaties zoals de OUN/B zullen worden gebruikt.”

Al deze organisaties waren fascistisch, sympathiseerden met of volgden het platform van de nazi’s. De VS hielp hen niet alleen bij het uitbreiden van hun strijdkrachten, maar ook bij het verspreiden van hun nazi-propaganda. Deze groepen namen actief deel aan of waren uitlopers van degenen die betrokken waren bij de Holocaust in Oekraïne en Polen. Maar de VS konden hen bewapenen tegen Rusland, en dat deden ze dan ook.[25] Historici Per Anders Rudling en Grzegorz Rossoliński-Liebe, evenals politicoloog Ivan Katchanovski, schreven uitgebreid over hen. Hun betrokkenheid bij de Holocaust maakte historisch revisionisme noodzakelijk om beter te kunnen opgaan in de samenleving. De VS wisten echter precies met wie ze te maken hadden. Het idee dat de VS niet wisten dat ze met nazi’s te maken hadden, gezien hun geschiedenis van het mogelijk maken van nazi’s, is absurd. Ze wisten het, en ze maakten het mogelijk om dezelfde oude reden – tegen Rusland, het communisme of links.

  De oorlog tussen Israël en Hamas bevordert REEDS de agenda van de Grote Reset

Het Amerikaanse ruimtevaartprogramma werkte aanvankelijk samen met Holocaust kampadministrateurs, zoals Werner Von Braun, die hoge posities bekleedde bij de NASA en raketten en kruisraketten bouwde.[26] Operatie Paperclip was niet beperkt tot NASA. Nazi-artsen Walter Schreiber en Kurt Blome werkten aan MKULTRA en aanverwante programma’s, en pasten Nazi-ondervragingstechnieken toe waarbij mensen gedrogeerd werden tot ze braken. De VS leerde dit van nazi’s, die op hun beurt hun ideeën weer van de VS kregen.[27] Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de 1600 nazi-wetenschappers die via dit programma werden geïmporteerd en de duizenden die via Gehlen werden geëxporteerd, de duizenden die voor de NAVO werkten en de duizenden die door de CIA in Oekraïne en elders werden gesteund. Het hoeft niet te verbazen dat er nog steeds een nazi-aanwezigheid is, noch dat de VS deze informatie zouden willen onderdrukken wanneer één van hun nazi-partnerlanden een hete oorlog met Rusland begint.

Daarom wordt de discussie over groepen als het Azov Bataljon, Svoboda, Patriot van Oekraïne, Right Sector en S14 ontmoedigd. Het is de reden waarom Jon Stewart, Disney, het DoD en ESPN medailles kunnen uitreiken aan Oekraïense nazi’s met Sonnenrad tatoeages.[29] Het is de reden waarom families van overlevenden van de Holocaust met sterke aanspraken op het fortuin van de familie Bush niet met succes konden aanklagen.[30] Het is de reden waarom de Neurenbergprocessen niet alle nazi’s hebben geëlimineerd – Westerse regeringen, bedrijven, banken en de pers waren niet bereid om hun investering op te geven. De nazi’s hebben de Tweede Wereldoorlog niet verloren; de VS was net zo goed een nazi als de nazi’s, door Japanners in concentratiekampen te stoppen en een geschiedenis van racisme, slavernij, onderdrukking van minderheden, propaganda en nog veel meer te bestendigen. Daarom gaf Hitler de VS krediet voor zijn eerste ideeën en wordt Alex Jones op Facebook beschouwd als een “haatfiguur”, maar is steun aan het door de VS gefinancierde en getrainde[31] Azov Bataljon toegestaan.[32] Dit brengt me bij mijn laatste punt.

3. Het nazisme is terug, en het is erger dan ooit.

Ik ben al vele jaren betrokken bij verschillende politieke kringen. In veel rechtse kringen, en zelfs in groepen die beweren neutraal te zijn maar voornamelijk rechts steunen en links bekritiseren, heb ik een trend opgemerkt. Deze trend is gericht op wat we oppervlakkig, ineffectief en staatskapitalistisch “linksisme” kunnen noemen. Dit fenomeen kan kort omschreven worden als “entryisme”. Wikipedia definieert entryisme als “een politieke strategie waarbij een organisatie of staat haar leden of aanhangers aanmoedigt om zich bij een andere, meestal grotere organisatie aan te sluiten in een poging om hun invloed uit te breiden en hun ideeën en programma te verspreiden. Als de organisatie die ‘betreden’ wordt vijandig staat tegenover entryisme, kunnen de entryisten zich bezighouden met een zekere mate van misleiding en ondermijning om te verbergen dat ze een volwaardige organisatie zijn.” Deze tactiek werd beschreven door Liberty Hangout, een organisatie die bekend staat om haar samenwerking met de blanke supremacist Jared Howe, die een vriend is van en regelmatig bijdraagt aan Chris Cantwell en zijn website. Liberty Hangout verspreidt routinematig Republikeinse en pro-Trump propaganda.

Natuurlijk zou je niet kunnen zien dat ze pro-Trump waren, tenzij je ze toen volgde, toen ze in alle hoofdletters verkondigden: “AMERIKA IS EN ZAL ALTIJD TRUMP’S LAND ZIJN. JOE BIDEN SUCKS” [link], “WE LOVE DONALD TRUMP” [link], en “King Trump” [link]. Voorbij zijn die dagen, en de dagen waarin hij vergeleken werd met Ron Paul en Jezus Christus. Nu is het enige wat u op hun profiel zult zien het platformen en promoten van Ron DeSantis of hun nieuwe katholieke pagina. Ze krijgen misschien niet de interacties die ze ooit hadden, maar ze hebben zeker heel wat mensen geïnfiltreerd en bekeerd tot de rechtervleugel. Sommigen zijn zelfs actief tot het nazisme bekeerd door Jared Howe.

Dit is echter geen Liberty Hangout aanval-artikel. Hoewel dat gerechtvaardigd zou kunnen zijn, zal ik me daar hier niet mee bezighouden. Maar het moet opgemerkt worden dat libertariërs moeten vermijden propaganda te verspreiden die goed op de loonlijst van de CIA zou hebben gestaan tijdens de Koude Oorlog, vooral als het lijkt op nazi-propaganda die ze rechtstreeks financierden onder het mom van verzet tegen het communisme of Rusland. Het is niet omdat iemand tegen links is dat hij inherent goed is; vaak dient hij de staat waartegen u beweert zich te verzetten.

Er wordt gezegd dat als uw belangen op één lijn liggen met megaconcerns, banken, de overheid, historisch machtige bloedlijnen en dergelijke, u de verkeerde agenda steunt. Maar velen negeren dat deze groepen de nazi’s hebben gesteund en dat nog steeds doen. Disney, ESPN en het DoD hebben onlangs medailles aan nazi’s gegeven, en megaconcerns, banken en de overheid willen niet dat u daarover nadenkt.

Veel rechtse mensen beweren dat de banken en wereldmachten een Joodse samenzwering zijn, maar sommige van de grootste banken komen voort uit instellingen die de nazi’s financierden. Vergeet niet dat JP Morgan Chase een nazi-instelling is. De Rockefellers, die CBDC en belangrijk eugenetisch onderzoek financierden, financierden de Nazi’s. Grote auto-, entertainment- en voedselbedrijven keurden hen goed. Er mogen dan wel machtige Joden zijn, maar financiële instellingen en grote economische spelers staan dichter bij de nazi’s en het fascisme. Daarom zitten nazivriendelijke organisaties achter The Great Reset[33], is het boegbeeld ervan terug te voeren op het nazisme[34], wordt de Bilderberg Group geleid door rechtse figuren zoals Peter Thiel, heeft de CIA haar hand in alle sociale media, werd Twitter overgedragen aan het WEF en wordt Facebook bemand door het militaire en inlichtingencomplex.[35] Vergis u niet; het is niet links dat aan de macht is. Het zijn degenen die hun macht kregen door het communisme en Rusland te verketteren terwijl ze leerden om onze gedachten, spraak en handelingen te controleren, die hun start maakten met het besturen van concentratiekampen, die de wereld veranderen in een wereld waarin we allemaal gevangenen en slaven zijn, afstammelingen van nazi’s en hun aanhangers, staatskapitalisten die alles gestolen hebben en hun onbetaalde goederen willen beschermen terwijl ze ons dwingen om huur te betalen op land waarvan ze valselijk beweren dat het van hen is.

Ze willen ons afleiden, en dat doen ze zoals ze altijd hebben gedaan. “Een eng virus van een buitenlandse bedreiging? Vrees de Chinezen en hun vleermuisvoedsel! We zullen zoveel propaganda maken dat anti-Aziatische haatmisdaden de pan uit zullen rijzen! Negeer het onderzoek dat door het Westen is gefinancierd, want zoals gewoonlijk heeft het Westen problematische dingen gefinancierd in de regio die het nu veroordeelt. Als u ook maar een beetje verkeerd ademt over COVID, zullen we u van de sociale media wissen. Kijk uit voor hun kwaadaardige spionageballonnen, en doe alsof het geen weerballonnen zijn zodat we geschokt kunnen doen alsof iemand anders een ander land in de gaten houdt! En die Russen, bases en wapens plaatsen bij de grenzen van bevriende landen? Wie zou dat doen —

Ze willen allemaal oorlog! Kijk eens hoe dicht ze hun landen bij al onze bases zetten! – Jacobin -The Armored Archipelago

— Oh, juist, dat doen we de hele tijd, maar het is alleen een probleem als we met de vinger naar het buitenland kunnen wijzen. Mensen worden daar moe van, nietwaar? Nou, kijk eens naar de lucht, het blijkt dat al die overheidsagenten die zeiden dat er geen UFO-probleem was, tegen u logen, en nu zijn wij de Goede Overheidsagenten™, en we zouden nu nooit meer tegen u liegen! Eerlijk, beloofd, kruis mijn hart en hoop Epstein’d te krijgen! Oh, en stel ook niet te veel vragen over hem. Oh, en…”

Zo gaat het de hele tijd, en zo ging het ook aan het begin van nazi-Duitsland. Ze hadden zoveel tijd besteed aan het bang maken van mensen voor het buitenland om controle te krijgen, dat toen ze die controle wilden, ze alles in verband brachten met de Joden en beweerden dat zij verantwoordelijk waren voor alle kwalen van de maatschappij en aan de basis lagen van de problemen van elke “ontaarde” groep. Van zwarte mensen die Jazzmuziek maakten tot zigeunerdansen, van moderne kunst tot parodie, alles moest langs het bureau voor zedelijkheid.[36] Je had een vergunning nodig om iets te zeggen, te doen of ervoor betaald voor te krijgen. Alles moest de belangen van de staat dienen, alles werd ondergeschikt gemaakt aan de staat. Fascisme 101. Dit gold ook voor welke kerk u mocht bezoeken en zelfs of u LGBT mocht zijn. De Holocaust Memorial herinnert[37] zich de eerste boekverbranding:

  Amendementen op de Internationale Gezondheidsregeling zijn aangenomen, “Wij het Volk hebben een verbluffende nederlaag geleden”

“Op 6 mei 1933 werd er ingebroken in het Instituut voor Seksuologie, een academische stichting gewijd aan seksuologisch onderzoek en het bepleiten van homorechten, en werd het bezet door nazi-ondersteunende jongeren. Enkele dagen later werd de gehele inhoud van de bibliotheek verwijderd en verbrand.” Het instituut stond voor het onderzoeken en behandelen van minderbedeelden en het promoten van “begrip voor transseksuelen en oproepen tot gelijkheid voor homoseksuelen, transgenders en vrouwen.”

Dit zou allemaal beschermde meningsuiting moeten zijn. In Amerika, met het Eerste en Vierde Amendement, zouden ze op zijn minst moeten doen alsof het een vrij land is terwijl ze dit soort mensen censureren. Maar de nazi’s verbrandden gewoon de boeken en onderdrukten de toespraak onmiddellijk. Dat zou hier niet gebeuren, toch? Oh, wacht. We hebben het World Economic Forum, historisch gezien stroomafwaarts van de nazi’s, dat ons vertelt dat we geen geestelijke privacy of vrijheid verdienen als we de verkeerde dingen denken.[38] Ze hebben nu Twitter en willen het van AI voorzien en het verbinden met onze financiën en aankopen. Elon Musk wil “WeChat kopiëren”, een systeem dat door de Chinese overheid wordt gebruikt voor staatskapitalisme in de vorm van sociaal kredietfascisme. Het WEF wil uw berichten tegenhouden nog voor ze op sociale media terechtkomen. Het is net een boekverbranding die Minority Report ontmoet.[40] En ze willen het allemaal verbinden met een door Rockefeller gesteunde CBDC, die, laat me u daaraan herinneren, vrienden van de nazi’s waren.

Dus vergeef me als ik denk dat dit wereldwijde fascisme waar we op afstevenen erger zal zijn dan elk vorig fascisme, en vergeef me dat ik hun afleidingen of gekozen doelen niet accepteer om mijn energie te verdunnen en uit te putten. Ze richten ons op buitenlanders, minderheden of een ander aspect van de nieuwscyclus, zodat we het druk hebben met tegen elkaar te vechten en niet tegen hen kunnen vechten. Ondertussen krijgen ze geraffineerde en geavanceerde hulpmiddelen om ons allemaal te controleren, misschien deze keer voorgoed. We hebben niet veel tijd, en elke seconde die we verspillen aan kleinzielig gekibbel, gaat er weer een door de staat goedgekeurde crimineel vrijuit. Er komt weer een nutteloze presidentiële cyclus aan, waarin ze de angst zullen aanwakkeren en zullen doen alsof het De Belangrijkste Verkiezing Van Ons Leven™ (Brought To You By Pfizer) is.

Vraag uzelf dus af. Wordt u één van de mensen die de boeken verbrandt, of één van de mensen die er genoeg over leest om te weten dat dit al eerder gebeurd is en dat het nooit goed is voor de vrijheid? Als u in het laatste kamp zit, dan kunt u veel goeds van mij verwachten hier en op Agorist Nexus. Als we de fascistische onderdrukkingsmachine niet stoppen, zullen we er allemaal door vernietigd worden, en het komt sneller dan ooit. Laten we samen versnellen, zullen we?

Referenties:

[1] Harding, Jeremiah (2021), How the US Made The Taliban, Agorist Nexus

[2] Black, Edwin (2009) [2001]. IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance Between Nazi Germany and America’s Most Powerful Corporation (Paperback) (Second ed.). Washington, DC: Dialog Press. OCLC 958727212

[3] Black, Edwin (2012), IBM’s Role in the Holocaust — What the New Documents Reveal Huffington Post

[4] Aris, Ben and Campbell, Duncan (2004) How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to power, Huffington Post

[5] Turner, David (2012), Foundations of Holocaust: American eugenics and the Nazi connection, Jerusalem Post

[6] Harding, Jeremiah (2020), Panopticon Rising: Covid19, and the elite enslavement plan Agorist Nexus

[7] Breitman, Richard; Goda, Norman; Naftali, Timothy; Wolfe, Robert (April 4, 2005). “Banking on Hitler: Chase National Bank and the Rückwanderer Mark Scheme, 1936–1941”. U.S. Intelligence and the NazisCambridge University Press. pp. 173–202. ISBN 978-0521617949

[8] Dobbs, Michael (1998) Ford and GM Scrutinized for Alleged Nazi Collaboration”, Washington Post

[9] UE News, (2003) Nasty Nazi Business ranknfile-ue

[10] Stoller, Matt (2019) Wall Street Was America’s First Foe in World War II, Foreign Policy

[11] Retrieved 2023, Auschwitz website

[12] Quinn, Shane (2021) How Nazi Germany benefitted America’s corporations, Global Village Space

[13] Sutton, Antony (1996) Wall Street & the Rise of Hitler. New York: Buccaneer Books. ISBN 978-1-56849-726-6

[14] Friedman, John (2001) Kodak’s Nazi Connections, The Nation

[15] Urwand, Ben (2013) The Chilling History of How Hollywood Helped Hitler, Hollywood Reporter

[16] Manus, Elizabeth (1999) Bertelsmann’s Nazi Past Gets Ho-Hummed in U.S., Observer

[17] Newsweek Special Edition (2016) Empire of Hatred: The Third Reich, Newsweek

[18] Aderet, Ofer (2019) U.S. Chemical Corporation DuPont Helped Nazi Germany Because of Ideology, Israeli Researcher Says, Haaretz

[19] Sklar, Dusty (2016) Doing Business with HitlerJewish Currents

[20] Blitz, Matthew (2018) How Fanta Was Created for Nazi GermanyAtlas Obscura

[21] Britannica, The Editors of Encyclopaedia. “Hasso, baron of Manteuffel”. Encyclopedia Britannica, 10 Jan. 2023, Accessed 16 August 2023.

[22] Zabecki, David (2021) THESE NATO GENERALS HAD UNUSUAL BACKGROUNDS: THEY SERVED IN THE THIRD REICH, HistoryNet

[23] Barrett, Claire (2022) WHEN THE CIA BANKROLLED A NAZI SPY CHIEFHistoryNet

[24] Feinstein, Tamara (2005) The CIA and Nazi War CriminalsNational Security Archive Electronic Briefing Book No. 146

[25] TeleSur English Website (2016) US Tried to Impose Nazi Leader on Ukraine in WWII: CIA LeakTelesur

[26] Neufeld, Michael (2019) Wernher von Braun and the NazisPBS

[27] Jacobsen, Annie (2014) What Cold War CIA Interrogators Learned from the NazisDaily Beast

[28] Rubinstein, Alexander (2022) Jon Stewart and the Pentagon honor Ukrainian Nazi at Disney WorldGrayzone

[29] Democracy Now Website (2004), Two Holocaust Survivors Sue Bush Over Clan’s Nazi TiesDemocracy Now

[30] Dwoskin, Elizabeth (2019) Facebook bans extremist leaders including Louis Farrakhan, Alex Jones, Milo Yiannopoulos for being ‘dangerous’Washington Post

[31] Lanlan, Huang and Fandi Cui (2022) GT investigates: Evidence suggests US may have supported neo-Nazi Azov BattalionGlobal Times

[32] Biddle, Sam (2022) FACEBOOK ALLOWS PRAISE OF NEO-NAZI UKRAINIAN BATTALION IF IT FIGHTS RUSSIAN INVASIONIntercept

[33] Harding, Jeremiah (2021) The Great Reset Exploiting Disease for Profit and PowerAgorist Nexus

[34] Hughes, D.A. (2022). Wall Street, the Nazis, and the Crimes of the Deep StatePropaganda in Focus

[35] Harding, Jeremiah (2020) Facebook is not a private companyAgorist Nexus

[36] Holocaust Encyclopedia website – MINISTRY OF PROPAGANDA AND PUBLIC ENLIGHTENMENT

[37] Holocaust Memorial Website – 6 MAY 1933: LOOTING OF THE INSTITUTE OF SEXOLOGY

[38] WEF Website – Davos AM23 – Ready for Brain Transparency? – English

[39] Yaccarino, Linda Twitter CEO, Tweet

[40] Goldberger, Inbal (2022) The solution to online abuse? AI plus human intelligenceWEF Website


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Oekraïne: De door het Westen verzwegen dagelijkse en beestachtige terreur, waaronder massamoord op Russen die in Oekraïne wonenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelElk imperium valt
Volgend artikelDe Rambotino-vallei in Zaporizja is veranderd in een “kerkhof” van Oekraïense tanks en infanteriegevechtsvoertuigen (Video)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

34 REACTIES

 1. Het waren frankist sabateans die de Nazi’s sponsorden…en Stalin en het westen…Ze steunen beide partijen. Altijd. De Rockefellars bijvoorbeeld zijn joods…De bedoeling van dit alles was Isis Ra El oprichten

  • Lul toch niet zo dol man. Zeker weer een antisemitisch nazi pamfletje zitten lezen in plaats van bovenstaand artikel. Satanisten heb je overal. Zelfs onder de joden.

   Israël bestaat al 4000 jaar en is niet Egyptisch. Aartsvader Abraham ging er 4200 jaar geleden heen om de afgoderij van Sumer te verlaten (Babel). Hij was degene die al die afgoden aan mootjes hakte voor hij vertrok. Ze doen ook niet aan Egyptische goden. Hebreeuws betekent ‘oversteken’, degene die de afgoderij achter zich laat. Abraham kende God van de verhalen van Sem, de zoon van Noach, voorvader van de Semieten die hij persoonlijk kende.

   Israël is een Hebreeuwse naam en is de naam van stamvader Jacob, die toen hij zijn bedrieger trucjes aflegde ‘oprechte van God’ (YasherEl) werd hernoemd omdat hij in zijn worsteling met God (‘een Man’ Gen32) overwonnen had. Een prachtige tegenspraak met de jodenhaters Hitler en Mohammed die het hadden over ‘mein Kampf’ en ‘jihad’ (worsteling of strijd). Daarentegen is het God zelf die met hem worstelt en van hem zegt dat hij er doorheen gekomen is.

   Ik raad aan het stuk nog eens goed te lezen. En desnoods de referenties. Veel werk. Ja, dat doen mensen die geen boeken en kruisen verbranden.

 2. Links / rechts zijn beiden gecorrumpeerd.
  Er is bijna geen verschil meer merkbaar , ze zijn tegenwoordig beiden progressief van signatuur en gericht op het vergroten van de macht van de staat over haar burgers.
  Enkel een echt vrijheidslievend conservatisme is in staat de mensheid te behoeden voor een globale dictatuur.

 3. Fascisme is de extreemste vorm van het kapitalisme dus dit wetende ben ik er niet verbaast over, zie nu hoe zij het Westen wederom een naziregime helpen, oude tijden herleven met dezelfde uitkomst, Rusland wint gelukkig!!!

  • Fascisme is het tegengestelde van kapitalisme en een iets gematigder vorm van Marxisme. Nazi komt van National Sozialismus. De meeste Nazis hadden ook een partijkaart van de communistische partij. Dat toen was allebei nog nieuw en had nog niet de connotatie van nu.

   Bij fascisme bepaalt de staat de prijzen, de producten en fabrikanten van wat er geproduceert moet worden. Bij communisme is alleen de fabriek ook nog van de staat.

 4. ramming your pegs in holes that don’t fit – good goy, gobble and suffer

  anyway, af en toe en met veel plezier lees ik nog steeds de site en reacties – meer Hals- und Beinbruch

 5. Nederland is ook een fascistische natie, de heersende macht zou het nooit van zijn leven toegeven bijv. de achtereenvolgende Manchurion Candidates Balkenende en nu demissionair MinPres Rutte met zijn gestuntel door het afschaffen van de dividentsbelasting. Totdat Rutte het mes van Unilever-ceo Polman in de rug kreeg. Unilever zag toch af van de vestiging van het concernhoofdkantoor in Rotterdam. Sorry Mark, aandeelouders. Je weet wat die druk met een bedrijf kan doen toch? (zie je eigen bijdrage in het debat van 7 december). Liefs Paul.

  *

  Fascisme zou beter corporatisme moeten heten, omdat het een samensmelting is van staat en macht van het bedrijfsleven.

  – Benito Mussolini

  • Corporatisme ís fascisme. Dat hebben pfizer & co de afgelopen tijd bewezen. Zo voelde het ook, de donkere dreiging als je geen naald in je donder wou hebben, de uitsluiting, het demoniseren, hugo mengele, msm nazi-media enz.
   De controle is totaal verdwenen, de controleurs zijn inmiddels belanghebbenden en/of partners in crime; ongebreidelde corruptie in alle geledingen.

   • Bas augustus 19, 2023 at 11:20

    Geen speld tussen te krijgen Bas, kijk bijv. naar het reilen en zeilen van de toenmalige trots van Nederland uit het as van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT) geboren nu KPN, het geliberaliseerde KPN heeft zoveel blunders gemaakt, vergeleken met particuliere bedrijven had de KPN allang overleden moeten zijn, echter het geld van de burgers laten deze kreupele ineengzakte reus overeind staan en doorgaan met hun geile gevaarlijk 5G technologie.

 6. Het kan aan mij liggen, het ligt vast aan mij, ja dat zal het wezen ik snap het waarschijnlijk gewoon niet.
  Jeremiah je hebt vast gelijk: nazi’s zijn slecht, meteen uitroeien dat volk, maar zullen we dan wel eerst het kaf van het koren scheiden en de nationaal socialisten met rust laten.

  Oja Jeremiah, mensen met heel heel veel geld die investeren (parasiteren) tijdens oorlog als je hun nazi wilt noemen geen probleem hoor maar dan ook niet zeuren als er mensen zijn die ze joden noemem. (Die oorsprong/geloofsovertuiging is vaak makelijk aan te tonen) Tussen de regels door lees ik enige wroeging hierover.
  Noem ze anders gewoon bij naam; parasieten

  Ow ja nog wat Jeremiah, “nazi” Duitsland werd opnieuw opgebouwd na een oorlog. Doe alsjeblieft niet net alsof er alleen maar kampen gebouwd werden met hele goede registratie van mens en materiaal.

  Wat een mooie tijd moet het geweest zijn de wederopbouw van je land en het uitdragen van je ideologie en wereldwijd mensen die je steunen en mee willen doen.

  je hebt het waarschijnlijk al door, dit komt van een blanke man die niks geeft om de verbranding van abcwoke literatuur. Niet erg hoor als je rare dingen denkt ik ben sowieso al af.

  Zouden de Duitsers het gered hebben zonder de investeringen van parasieten zoals bijvoorbeeld IBM?
  Natuurlijk wel, waarschijnlijk wel wat langzamer.

   • Ik denk eerder dat jij het totaal niet snapt bessenboer. Het gaat niet om een elite uit 1 stam. Iedereen kan satanist worden.

    Het doel van Satan is de joden uitroeien en de christenen. En wat voor propaganda is er dan beter dan een n aantal joden naar voren schuiven als succesvolle zondebok om te haten.

    De joden worden al 2500 jaar gehaat, opgejaagd en uitgemoord. Ze mochten geen land bezitten of meedoen aan de samenleving. Het enige wat ze welochten is studeren en handel drijven. En omdat ze daar goed in zijn geworden en hun moordenaars en vervolgers terug kunnen pakken zijn er genoeg te vinden om voor het karretje te spannen van de echte wereldheersers.

    De bijbel staat niet voor niets vol met waarschuwingen aan de Israëlieten om geen afgoden te volgen. Ze zijn nogal eigenwijs. Maar dat is geen misdaad.

 7. In Nederland zijn er maar twee kranten en media… DPG en Mediahuis. Onderzoek wie er achter die twee bedrijven zitten en wat hun rol in WO2 was.

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/DPG_Media

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Mediahuis

  Inmiddels hebben we televisie, maar daar geldt precies hetzelfde. John de Mol en zn familie zijn eerste klas MKultra programmeurs. RTL bertelsman doet hetzelfde MKultra programmering.

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Bertelsmann

  Alles is in handen van een paar olichargen en monopolisten. Ze hebben alles en iedereen geprogrammeerd. Duik er dieper in en je ziet dat ze tijdens WO2 allemaal volledig en zelfs heel heel ijverig meewerkten. Er zijn is geen verscheidenheid aan kranten en media. Er zijn enkele eigenaars en de CIA stuurt alles centraal aan. We leven in een concentratiekamp… zij noemen dat smartcities en smartphones en smartmeters en smartapparaten… we leven in een kamp dat tot 2020 open was, maar dat nu versneld wordt afgesloten.

  • Nou, mk-ultra gaat nog vele stappen verder hoor! Kijk maar eens de serie ‘stranger things’ seizoen 1. Kinderen worden totaal mentaal gebroken door veelvuldig martelen, psychisch en seksueel misbruik tot hun psyche fractioneert. De aparte ‘persoonlijkheden’ kunnen veel meer qua mentale capaciteit dan gewone mensen.

   Hun psyche is gecompartimenteerd zodat de ene persoonlijkheid niets weet van de andere. Ze kunnen ook getriggerd worden door een codewoord. Zo kun je een totaal onzichtbare sleeper ineens omzetten in een geheimagent. En net zo weer laten verdwijnend in het dorpje waar hij vandaan kwam, zonder zich er ookasr iets van te kunnen herinneren.

   En natuurlijk zijn er ook veel sex kittens voor de rituelen en de media. Vaak zijn ze te herkennen aan de tattoo in Romeinse cijfers in hun nek die verwijzen naar hun ‘handler’. Zie Rihanna, Britney Spears etc.

   Disney films worden veelvuldig gebruikt bij het programmeren en disassocieren. En the Wizard of Oz. De nieuwe Barbiefilm is er ook zo een. Barbie is geënt op een Duitse sexpop van vlak na de oorlog. De film begint als een parodie op de eveneens occulte scifi ‘2001 a space Odyssey ‘ waar de zwarte Kaaba steen vervangen is door Barbie en de apen kleine meisjes zijn die hun ‘rolpatroon doorbreken’ door hun baby poppen kapot te slaan (ie abortus).

 8. Ik vind dit een heel vals artikel

  Dat vrije kapitalisme is een systeem van anarchie en monopolies waar de sterkste en de rijkste zo snel als ze kunnen het negatieve statisme zullen invoeren om hun kapitaal en monopolies te beschermen, met de hulp van leger en intelligence, zoek maar naar de economische mode van de jaren 90: Business Intelligence.

  Dat statisme kan zowel positief als negatief gebruikt worden;
  Positief
  – de eerste twee decenia na de ww2, sociale en economische programmas, toename van welvaart, de consumenten markt is groot en heel divers.
  – de staat is een eerlijke onafhankelijke arbiter.
  – gratis studeren voor wie daar de hersens voor hep en in gewenste onderwerpen.
  – overheid die infrastructuur aan legt, zeer kostbaar maar voordeel kan honderd jaar aanhouden, kanalen graven.
  – voorbeeld hooverdam in usa, zou nu onbetaalbaar zijn maar genereerd nu al 90 jaar electrische stroom en water voor landbouw en steden elders.
  – sociale voorzieningen; kindergeld, aow, ziekenfonds, werklozen voorzieningen, subsidies.
  – bestrijden en ontmantelen van monolopies en andere concurentie vervalsende strukturen.

  Negatief
  – de tijd van charles dickens met kinderarbeid en enorme armoede (De consumenten markt is maar klein maar wel rijk )
  – de staat is Niet eerlijk en al helemaal geen onafhankelijk arbiter, maar laat de oren konstant hangen naar de belangen van een steeds kleinere groep ondernemers die elkaar opvreten.
  – winner takes all, dus monopolies, woekerprijzen en knechten van werknemers, diefstal van pensioenen, bedrijven volladen met schuld en laten ploffen is goed.
  – voorbeeld britse spoorwegen, eerst organisatorische en economische sabotage door vakbonden, daarna goedkope priivatisering, kosten en prijzen gaan met sprongen omhoog, uitholling investeringen, onderhoud en werknemer belangen, dan totaal verkrot teruggeven aan overheid tegen enorm veel geld.
  – kliene stadjes met 1 een enkele werkgever die daar als een diktator heerst, grote ongelijkheid, als bedrijf klapt, enorme economische en sociale schade, de kinderen daar, de potentiele steve jobs’ sen gaan niet studeren maar aan de pillen en fentanyl.

  Extreme economische modellen uit verleden:
  – Feodalisme met de russische serfs – zijn rechteloos en werken ook bijna gratis.
  – kolonialisme met eigen legers en racisme voor de lokals en slavernij voor gekidnapte bruine mensen van elders – rechteloos en gratis werken.
  – het engeland rond 1800 – 1900 charles dickens en karl marx schrijven er over, hunger games in india, in ierland en schotland gemeenschappelijke grond geprivatiseerd (Schapen grazen) Kleine boeren geelimineerd “Clearances” afgescheept naar kolonien als goedkope soldaten.
  – breek nek industrializatie van sovjet unie onder stalin – burgers in gulag voor gratis werken.
  – Nazi duitsland en italie – afgezien van paar goede dingen; infrastructuur, aow en kindergeld – zijn burgers rechteloos (verbod vakbonden, vrij media) en werken ze bijna gratis voor de grote monopolies.

  • Beste Joris, je bent totaal links geïndoctrineerd. Gehersenspoeld.

   Kapitalisme is in de oorsprong een eerlijk systeem dat voor iedereen gelijke kansen schept. Voor vrije mensen in een republiek met een grondwet die de staat beperkt in wat zij mogen regelen.

   Pas met een democratie, wat automatisch leidt tot dictatuur is het mogelijk om met wetten de concurrentie te beperken en zo een monopolie te verkrijgen met hoge prijzen, lage kwaliteit en totaal ontbreken van vrije keuze.

   Anarchie is een onmogelijk systeem omdat dit binnen een jaar een olicharchie is. Net als een monarchie.

   • Elk systeem begint met idealen om uiteindelijk te eindigen in machtsmisbruik en nog veel erger, dan dondert de zooi uiteindelijk in elkaar en begint het weer opnieuw.

  • Deze mensen zeggen het allemaal beter dan ik zelf kan doen en zij hebben de acculades daarvoor.

   https://michael-hudson.com/

   https://dollarcollapse.com/
   Pas op, educatief met flinke dosis paniek zaaierij

   https://www.youtube.com/results?search_query=ray+dalio+changing+world+order

   https://www.armstrongeconomics.com/
   Heel sterk in uitleg economische cycli

   https://www.lewrockwell.com/
   Anti-state – anti-war – pro-market

   https://www.youtube.com/watch?v=Mn_RwIcL7cg

   https://www.youtube.com/@democracyatwrk

   Let wel:
   Usa werd groot door
   1 – import van buitenlandse technology engels en duits stoom tech etc
   2 – afscherming eigen markt door hoge import tarieven
   3 – overheid stimuleerd economy met projecten trans usa rail links
   4 – overheid sherman act tegen monopolies
   Daar is niks links aan

   Turkije werd weer een land door
   1 – algemene dienstplicht 2 – 3 jaar lang
   Al de minderheden samen in een leger met tucht dicipline en EDUCATIE
   Als ze weer terug kwamen in hun dorp konden ze lezen en schrijven en aardig rekenen
   Daarnaast kenden ze een vak / ambacht schoenmaker, kleermaker, timmerman etc.
   Dit zorgde ook voor aardig wat economische ontwikkeling

   • Oja ik wil mijn excuses aanbieden:

    In mijn eerste reactie op dit artikel begin ik met : ” Ik vind dit een heel vals artikel ”

    Dit is onverdiend mijn kritiek geld ook enkel en alleen de economische sectie van artikel.
    Ik heb ook niet alles gelezen, daar is het gewoon te lang voor, als ik al de kans krijg hier.
    Het zoeken, selecterren, vertalen en redigeren van zulke artikelen is veel werk, ik moet dat niet zo bot afdoen. Sorry.
    Moderatie mag deze twee posts best samenvoegen als mogelijk.

 9. The Nazis

  The Nazi SS also known as “SS” — a shortened name for the “Knights of the Holy See” is a Roman Catholic spiritual and military order first formed in 1933 based completely upon the Jesuit order structure upon the signing of the “sacred” Reich Concordat specifically through the application of Articles 1,12,15,21 and 33 with the enaction of Clause (c) of the “Secret Supplement” of the Concordat between Franz von Papen (on behalf of Nazi Germany) and Cardinal Eugenio Pacelli (Pope Pius XII).

  The term Nazi was first publicly used as the rebranded name for the National Socialist German Workers’ Party (NSDAP) in 1933 upon devout Catholic leader –known as “Father” or Führer–(Fr.) Adolf Hitler assuming office as German Chancellor.

  The Nazi SS were also formally given birth under the Reich Concordat of 1933 with its first Superior General being Reichführer (Superior Father/General) Fr. Heinrich Himmler S.J. who personally attended the signing ceremony of the Reich Concordat in Rome (1933). Under the Reich Concordat, the Reichführer –having the same rank as a Senior Roman Catholic Cardinal –is the superior to the Führer, the “lay” representative of the Nazi (Knights).

  Read more: https://web.archive.org/web/20100210054259/http://www.one-evil.org/entities_organizations/evil_org_nazi_ss.htm

   • Paar jaar geleden doken er snuf movies op van
    commandos training met dieren voor hun de-sensibilizatie
    Sneden ze delen van de levende geiten en schapen af
    Eerst een oor dan een snee hier dan een achterpootje,
    Oogje eruit om te eindigen met steek in het hart en decapitatie etc.
    De dieren waren versuft maar wel bij bewustzijn en
    mekkerden enige tijd.

 10. Beste Mensen

  Als men zichzelf heel goed gaat afvragen
  Na lezen van deze schrijven
  Waar bevind Europa ? In het Oosten ??
  Okè ? Het Westen Ooo ja joh Sorry werd niet geweten
  Dan is Europa de Nazi’s NAZI’S en geen Bami of Nassi voor de Bambi’s
  Ik alles , jij mag dood
  Jij bent waardeloze eter Mentaliteit
  De Enige Echte Ego bezitters

  En ….. Wat gebeurt er heden te dage ?
  Wie worden er vermoord ?
  Witte Mensen
  Ooo Europeanen
  Het zijn allemaal Witte Mensen die in grote hoeveelheden zichzelf uitroeien
  Waarom ??
  Zelf ook nadenken Alstublieft ?
  Als er te lang met een Leugen Boehoehoe me Rang is gegooid
  Wat ontstaat er dan ?
  Ontstaat lakoniekheid
  Hoge dunk van hetzelf hierdoor onoplettendheid
  Wat gebeurt er dan bij onoplettendheid ?
  De Boehoehoe me Rang komt van achteren in tegen de eigen nek aan
  Als die een scherpe vorm heeft
  Wat gebeurt er dan ? Zelf nadenken
  Conclusie ?
  Vergeving vragende Liefde proberen uit te delen i.p.v. haat zaaien door Valsheden te verkondigen
  Levert positief resultaat op

  Ooo beste hoge dunk bezitters
  Laat deze voor Uzelf vertalen
  U zult er geen spijt van krijgen

  https://youtu.be/etShQnTwiYE

  Nog iets
  Gun de Nazaten van bij wie Uw voorouders dat hebben geflikt
  Stel hun in gelegenheid om ook U een standje hogerop te kunnen tillen

  Alleen hun kunnen dat

  Dat zijn de mensen die alles kunnen zonder geweld en met een uiterste minimum aan schade aanrichten

  Liefde Liefde Liefde
  Sex bedrijven heeft niks met liefde te maken
  Maar met Verlangens en Lust door de toorn heen blazen met eind resultaat een kind
  Die welk wederom liefde verdiend
  Meer niet
  Breng die kinderen dus geen valsheden doorgaande voor waarheid bij

  Dank U

 11. Nou, mk-ultra gaat nog vele stappen verder hoor! Kijk maar eens de serie ‘stranger things’ seizoen 1. Kinderen worden totaal mentaal gebroken door veelvuldig martelen, psychisch en seksueel misbruik tot hun psyche fractioneert. De aparte ‘persoonlijkheden’ kunnen veel meer qua mentale capaciteit dan gewone mensen.

  Hun psyche is gecompartimenteerd zodat de ene persoonlijkheid niets weet van de andere. Ze kunnen ook getriggerd worden door een codewoord. Zo kun je een totaal onzichtbare sleeper ineens omzetten in een geheimagent. En net zo weer laten verdwijnend in het dorpje waar hij vandaan kwam, zonder zich er ookasr iets van te kunnen herinneren.

  En natuurlijk zijn er ook veel sex kittens voor de rituelen en de media. Vaak zijn ze te herkennen aan de tattoo in Romeinse cijfers in hun nek die verwijzen naar hun ‘handler’. Zie Rihanna, Britney Spears etc.

  Disney films worden veelvuldig gebruikt bij het programmeren en disassocieren. En the Wizard of Oz. De nieuwe Barbiefilm is er ook zo een. Barbie is geënt op een Duitse sexpop van vlak na de oorlog. De film begint als een parodie op de eveneens occulte scifi ‘2001 a space Odyssey ‘ waar de zwarte Kaaba steen vervangen is door Barbie en de apen kleine meisjes zijn die hun ‘rolpatroon doorbreken’ door hun baby poppen kapot te slaan (ie abortus).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in