In de wereld van vandaag is het menselijk bestaan teruggebracht tot zijn laagste niveau; het is schijnbaar achteruitgegaan, en is daarom vatbaar voor elke vorm van manipulatie en controle. Het komende jaar zal de ultieme test zijn voor de mensheid, want extreme tirannie zal niet sluimeren of verdwijnen, maar zal voorbij het voorstellingsvermogen van de meesten escaleren. Dit is geen ondoordachte doem en somberheid voorspelling, maar is gebaseerd op veel onderzoek en observatie, vooral in de afgelopen twee jaar…

“Diep in het menselijk onderbewustzijn zit een doordringende behoefte aan een logisch universum dat logisch is. Maar het echte universum is altijd een stap verder dan logica.” ~ Frank Herbert, Dune

De menselijke geest is zo kwetsbaar dat hij alleen overblijft als kanaal voor waarneming, die op haar beurt alle menselijke realiteit creëert, want waarneming is realiteit in een wereld zonder enig diep begrip van het metafysische zelf. Om een intellectueel plateau van kennis en sereniteit te bereiken, en om de waarheid te aanvaarden, moet men ontsnappen aan de ketenen van het onverschillige en onbetrouwbare sterfelijke ego, ten gunste van het vinden van heelheid in de eerlijkheid van de ontwaakte menselijke geest. Deze psychologische en onderbewuste wederopstanding uit de collectieve onwetendheid brengt licht in de duisternis, schept kennis waar eens blindheid woonde. Dit is de essentie van spirituele kracht; de essentie van leven, schrijft Gary D. Barnett.

Waarom worstelt het menselijke dier zo krachtig om zichzelf op te sluiten in collectieve waarneming in plaats van een hogere plaats te zoeken waar vertrouwen en kalmte heersen? Waarom verstoppen de massa’s zich voor eerlijkheid en waarheid, denkend dat dit hen veilig zal maken? Waarom scharen velen zich samen in plaats van troost te zoeken in zelfbewustzijn? Waarom geloven de massa’s dat de werkelijkheid alleen bestaat uit wat zij fysiek voor zich kunnen zien? Deze houding heeft geleid tot een totale afhankelijkheid van de grillen van een heersende klasse, en een mentaliteit die volledig in strijd is met elk aspect van het bereiken of behouden van vrijheid.

In de wereld van vandaag is het menselijk bestaan teruggebracht tot zijn laagste niveau; het is schijnbaar achteruitgegaan, en is daarom vatbaar voor elke vorm van manipulatie en controle. Het komende jaar zal de ultieme test zijn voor de mensheid, want extreme tirannie zal niet sluimeren of verdwijnen, maar zal voorbij het voorstellingsvermogen van de meesten escaleren. Dit is geen ondoordachte doem en somberheid voorspelling, maar is gebaseerd op veel onderzoek en observatie, vooral in de afgelopen twee jaar. De Amerikaanse samenleving is, net als de meeste andere, rijp voor misbruik en overname, en de planners van deze samenzweerderige nep-‘Covid’-coup begrijpen volledig de zwakte, afhankelijkheid en lafheid die het grootste deel van de mensheid in zijn greep heeft, en zullen proberen van deze pathetische houdingen te profiteren in een poging controle over het leven zelf te krijgen. Alleen een individueel innerlijk ontwaken en een massaal actiever verzet kunnen de aanval van dood en verderf stoppen die in onze toekomst opdoemt.

  Nieuw denken over Massavormingspsychose

Veel dingen zijn mogelijk; veel dingen zullen worden geprobeerd door de heersende klasse. Het meeste, zo niet alles, van wat er zal gebeuren is al voorspeld, en zou geen verrassing moeten zijn, maar het grootste deel van de samenleving let niet op. Kinderen worden met de grootste bedreiging geconfronteerd, omdat de drang om elk kind meerdere malen te injecteren met dit dodelijk giftige ‘Covid’ biowapen de belangrijkste agenda is van de monsters die nu het narratief beheersen. Als dit wordt toegestaan, en naar mijn mening zal het door de meesten worden toegestaan, zal dit proces spoedig beginnen en het hele jaar door met extra agressie worden voortgezet. Als de jongeren worden onderworpen aan dit controlemechanisme, en in veel gevallen aan verminking of dodelijke injectie, zal de toekomst aan de heersende klasse toebehoren. Als de jeugd eenmaal is geannexeerd en gecontroleerd, en met de zegen van velen die zich ouders noemen, is de rest van de toekomstige agenda academisch voor het kwaad onder ons. Met slechts marginale tegenwerking en kleine afwijkende meningen zonder tanden, zal elk verzet worden beantwoord met hernieuwde totalitaire maatregelen en meer bedreigingen. Fysieke agressie van de staat en brute handhaving zullen wijzen op een breuk in het harnas van de heersende klasse, maar voortdurende meegaandheid en blinde gehoorzaamheid aan staatsmandaten zullen het mogelijk maken de controle over het proletariaat te verstevigen.

Er zullen meer en meer beperkende maatregelen worden geprobeerd, waaronder meer reisbeperkingen, eisen en aanpassingen van sociaal gedrag, aanvullende testvereisten, monetaire bedreigingen door het meer en meer uit het niets drukken van geld, uitgebreide controle over geld en krediet, minder toegang tot banen en medische zorg zonder dodelijke injectie, en veranderingen in alle vormen van identificatie en privacy regels. Alle inspanningen om maatschappelijke systemen te digitaliseren, inclusief de afschaffing van contant geld en privé-transacties, zullen worden uitgebreid door de fascistische bedrijfs- en regeringssamenwerkingsverbanden, en aanvallen op cryptocurrencies, vooral privacy-munten, zullen worden opgevoerd.

  Cardiovasculaire noodgevallen in Israël met 25% toegenomen na uitrol COVID-19 vaccin

Grotere bedreigingen gericht op de bevolking in het algemeen zullen komen in de vorm van valse vlag gebeurtenissen bedoeld om de massa’s genoeg angst aan te jagen om op angst gebaseerde gehoorzaamheid te veroorzaken om wat niets meer zal zijn dan waardeloze valse veiligheid te verwerven. Deze gebeurtenissen zullen uit vele hoeken komen, inclusief zogenaamde cyberaanvallen door een of andere mysterieuze buitenlandse vijand, of door “gevaarlijke” individuen en groepen die niet voldoen aan de belachelijke totalitaire eisen van de staat. De inperking of afschaffing van het brood en circus aas dat deze zomer door het controlerende element van de regering is aangeboden, zou deze winter kunnen komen, in een tijd waarin het volk in het algemeen meer afhankelijk is van onbelangrijke afleidingen om hun leven als enigszins ‘normaal’ te kunnen ervaren.

De prijsinflatie zal exponentieel blijven stijgen, naarmate de opzettelijke verstoringen van de aanvoerlijnen blijven escaleren, terwijl de toegang tot goederen en diensten afneemt. Woningtekorten en onmogelijke prijzen zullen op korte termijn niet ophouden, wat voor velen nog meer stress zal veroorzaken. Ook voedseltekorten zullen veel duidelijker worden, aangezien al dit geplande economische bloedbad universele gevolgen heeft op elke markt.

Er zullen maar weinig gebieden zijn die niet zullen worden getroffen, waaronder de energiemarkten en de infrastructuur. Met elk nieuw extreem koufront zal er meer risico zijn op het verlies van stroom en energie, allemaal gecontroleerd door de staat. We hebben vorig jaar al gezien wat voor schade dit kan aanrichten, maar met valse cyberaanvallen als excuus, zou nog veel meer verlies van stroom en verwarming in het hele land verwoestende gevolgen kunnen hebben; allemaal te wijten aan een gebeurtenis die naar verluidt onvermijdelijk is.

Te midden van deze tirannieke omgeving zal de hernieuwde druk om het spookbeeld van de onzinnige, door de mens veroorzaakte klimaatverandering te gebruiken om de massa’s nog meer angst aan te jagen, niet alleen worden aangewend, maar uiteindelijk de nieuwe ‘Covid’ worden, die de nep-virusdreiging zal vervangen, zoals altijd al het plan is geweest. Pas op voor deze duivelse overgang, want het is bedoeld als de laatste bedreiging die de staat in staat stelt iedereen voor eeuwig te controleren, en kan en zal de schuld krijgen van elke vermeende dreiging voor de mensheid.

  Voormalig Witte Huis COVID-coördinator Dr. Birx geeft toe dat zij wist dat de gevaarlijke mRNA-vaccins niet zouden werken - De helft van de mensen die stierven waren gevaccineerd

Of sommige van deze dingen of al deze dingen en meer in 2022 zullen plaatsvinden is op dit moment onbekend, maar één ding is zeker; bedreigingen en aanvallen tegen de mensen zullen niet ophouden maar alleen maar verergeren. Er zouden ook oorlogsplannen in het verschiet kunnen liggen, zelfs al worden die slechts gebruikt als een andere afleiding en bedreiging van de samenleving. Zoals de regering en haar controleurs vaak zeggen zonder erbij na te denken; niets is van tafel, inclusief de medische en militaire krijgswet. Onlangs nog heeft de regering Biden plannen aangekondigd om het leger in te zetten om vanaf volgende maand 500 miljoen ‘Covid Omicron’ tests te verspreiden, te midden van een zogenaamde golf van ‘gevallen’, van een niet-bestaande ‘virusvariant’. Als wij ons als volk niet volledig verzetten tegen deze aanval van totalitair kwaad, zal dit het begin zijn van een jaar van hel, en het begin van het einde.

Niets van hetgeen waarvoor hier wordt gewaarschuwd moet licht worden opgevat; in feite moet dit alles niet alleen worden beschouwd als een duidelijke mogelijkheid, maar ook als een verwachting. Dit hoeft niet ons einde te zijn; het kan ons begin zijn. Het enige wat nodig is, is dat de goeden handelen in plaats van zich in de schaduw te verschuilen. De advantage is aan ons, maar alleen als grote aantallen individuen nee zeggen tegen elk bevel dat wordt gegeven, en zich zonder angst verzetten tegen deze beraamde en duidelijke tirannie. Er is geen risico groot genoeg voor wie dan ook om te zwijgen en toe te staan dat de goddelozen over de aarde heersen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De komende moord met voorbedachten rade op miljarden: Een 21e eeuws complotVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVoormalig MI-6 inlichtingen analist Dr. John Coleman: Minstens 4 miljard nutteloze eters moeten tegen 2050 uitgeroeid zijn
Volgend artikel2021 top artikelen: Artsen voor de Waarheid: “In de herfst-winter van 2021 zal ten minste 20-30% van degenen die tegen COVID zijn gevaccineerd, aan het vaccin overlijden en zal een nieuwe stam de schuld krijgen”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Als we een WEF Regio Manager van Sanereringen krijgen aankomend jaar, mijn excuus ik bedoel een “democratisch gekozen “WEF” chipsmaak Pater Notte”als de aangewezen Minister van Corona. Die luid verkondigt dat de er Recreatieparken in aanbouw zijn in altijd mooie Aus en Wietz en elke ongevaccineerde een welverdiende “Time Out” verdient onder zijn opgedragen beleid als de hiervan voltooid is.

  Tsja de meerderheid van de bevolking staat toch te juichen in de rij voor hun “oppepprik” als een klein kind dat een stickertje krijgt bij nul fouten te maken van de propaganda verspreider, dus Hoezee Hoezee lang leve de Tyrannie 2030 Je hebt niks, je krijgt niks en wij bepalen waar je naar toegaat “naar de kampen”

  Indoctrinatie wat doe je er aan bij personen die er te gevoelig voor zijn?

 2. Civil Disobidience. Dat is mijn antwoord. Ik laat me niet testen en zal NOOIT een gif GMO cocktail laten inspuiten om maar deel te kunnen hebben aan een plastic samenleving. Vandaag 1e kerstedag zit ik thuis. Alleen. Ik had de keus met vrienden naar een kerstbijeenkomst te komen. Voorwaarde was een PCR test. Sorry. Te spirit is strong. Heerlijke dag rust. Wat lezen. Bidden. Wat nadenken. Ik houd van alle mensen zonder onderscheid in kleur klas sex of vaxx. Vandaag denken we aan een geboorte van een Mens. De God Mens. Deze was is en zal sterker zijn dan hij die in de wereld is. Hij heeft gezegd. Houdt goede moed Ik heb de wereld overwonnen. Laten we Zijn woorden en daden in overweging nemen. Zijn naam is Jezus de Christus. Maar wie wil of kan dat horen. Zal Hij nog zulk een geloof vinden als Hij wederkomt. Vertrouw niet op mensen maar alleen op Hem. Wees sluw als een slang en argeloos als een duif. Maar wat betreft dhr Rutte en de Jonge is mijn antwoord. BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID. Al gaat mijn kop er af ik zal niet buigen voor het systeem wat is niets anders dan een duivels complot. Marry Christmass. ICIX NIKA

  • beste Jeroen,..ook jou hebben ze dus betgenomen. Hem in Mij en Mij zit in iedereen. Dat betekent dus dat ieder mens een God mens is. De satanisten hebben religie (weten) omgebogen naar een gellof in die ene Jezus,..waar jullie al heel lang op wachten. en precies dat is de bedoeling,..wachten,..wachte,…wachte,.. op die ene die jullie komt redden. Beste Jeroen Know Thyself!!
   Maar of dit geplaatst gaat worden…? De redactie lijkt of bang of ze zijn CO?! Ik kom eraan,.of beter ik ben al lang hier!!!
   Het ego is geinfiltreerd in ieder mens, gaat er maar aanstaan en dat is precies wat Mij in jou gaat “”doen”
   Fijne Kerst,..het feest van het licht. Ook dat is van Mij gestolen door de satanisten en de gelovers. beide delen van dezelfde onbewuste munt,..het ego. De tijd is hier om een deling te maken tussen de mens die vanuit het ego leeft en alles gelooft en de mens die vanuit het Hart, het gevoel,.het licht leeft, die niets geloooft maar door onderzoek,..WEET!@!!!

   • Wow, dat is interessant. Ja mij hebben ze ook beetgenomen. Maar dat geef ik ruiterlijk toe. Ik wordt bepaalt door mijn conditioneringen. Maar voor dat dat Licht werkelijk in ons geboren wordt moeten er eerst bergen worden verzet. Ik ben niet het licht zij hij maar ik kom om te getuigen van het licht. Hij achtte zichzelf niet waardig zelfs Zijn sandalen los te maken. Wie ben ik dan om te zeggen dat ik het allemaal weet. Ik weet niets en dat weet ik donders goed. Ja het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Ik stel mijn hoop niet op deze wereld. Ik stel mijn hoop in hem waarover Johannes de apostel en evangelist spreekt. Dat woord geloof ik. So be it.

    • Simpel. Gedachten en reacties van het lichaam worden altijd waargenomen door ons bewustzijn(besef). (Je weet dat je gedachten hebt) Dit bewustzijn(besef) staat altijd moeiteloos aan en is de oorsprong waarbinnen alles plaatsvindt. Het bewustzijn is een feit, alleen kan de mens het niet verklaren.

    • Beste Jeroen hoe kun je van iets geruigen war jij jezelf noit getuige van bent geweest. Nogmaals de waarheid is hard voor hen die dewaarheid hebben verwisseld met geloof. Know thyself heeft niets met geloof te maken. Wees zelf het licht en deel dat. En het licht is het evenbeeld van de allerhoogste. Dit evenbeeld is wat de christenen demonisch noemen,…..het niet denken en precies dat is de taal ban de waarheid. En het niet denken Mij of het Zelf dan wel het licht)( verpulverd de het ego (duisternis) met gemak. Dus,…de waarheid is ongeveer 1500 jaar geleden vernietigd door de satanisten om er een geloof van te maken. De waarheid kan nooit een geloof zijn,..dat begrijp je toch wel? Ben je er klaar voor beste Jeroen voor de echte waarheid??

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in