De Europese databank van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen van geneesmiddelen is EudraVigilance, die ook meldingen bijhoudt van verwondingen en sterfgevallen na de experimentele COVID-19 “vaccins”.

Een abonnee uit Europa stuurde ons onlangs een e-mail en herinnerde ons eraan dat deze databank van EudraVigilance alleen betrekking heeft op landen in Europa die deel uitmaken van de Europese Unie (EU), die 27 landen omvat, schrijft medicalkidnap.com.

Het totale aantal landen in Europa is veel groter, bijna twee keer zo veel, en bedraagt ongeveer 50, hoewel er enige meningsverschillen bestaan over welke landen technisch gezien deel uitmaken van Europa.

Dus hoe hoog deze aantallen ook zijn, zij geven NIET heel Europa weer. Het werkelijke aantal doden of gewonden in Europa als gevolg van COVID-19 injecties zou veel hoger zijn dan wat wij hier melden.

De EudraVigilance database meldt dat tot 19 juni 2021 er 15.472 doden en 1.509.266 gewonden zijn gemeld na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Van het totale aantal geregistreerde letsels zijn er 753.657 ernstig letsel.

“De ernst geeft informatie over het vermoedelijke ongewenste effect; het kan als “ernstig” worden geclassificeerd als het overeenkomt met een medische gebeurtenis die de dood tot gevolg heeft, levensbedreigend is, opname in een ziekenhuis vereist, leidt tot een andere medisch belangrijke aandoening, of verlenging van een bestaande opname in een ziekenhuis, leidt tot blijvende of significante invaliditeit of arbeidsongeschiktheid, of een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is”.

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten nagekeken voor elk van de vier Covid-19 injecties die Frontnieuws hier publiceert. Deze abonnee heeft dit vrijwillig gedaan, en het is veel werk om elke reactie met verwondingen en dodelijke slachtoffers in een tabel op te nemen, aangezien er geen plaats is in het EudraVigilance-systeem dat ze hebben gevonden waar alle resultaten in een tabel zijn opgenomen, schrijft Brian Shilhavy op medicalkidnap.com.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 7.420 doden en 560.256 gewonden tot 19/06/2021

 • 16.133 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 81 sterfgevallen
 • 12.637 Hartaandoeningen incl. 964 sterfgevallen
 • 101 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 7000 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 265 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 8.122 Oogaandoeningen incl. 17 sterfgevallen
 • 51.030 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 348 sterfgevallen
 • 155.486 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 2.290 sterfgevallen
 • 468 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 31 sterfgevallen
 • 6.110 Immuunsysteemaandoeningen incl. 32 sterfgevallen
 • 17.549 Infecties en aantastingen incl. 762 sterfgevallen
 • 6.275 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 104 sterfgevallen
 • 13 249 Onderzoeken incl. 285 sterfgevallen
 • 4.162 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 139 sterfgevallen
 • 79.125 Spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen van het bindweefsel incl. 88 sterfgevallen
 • 325 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 23 sterfgevallen
 • 100.895 Zenuwstelselaandoeningen incl. 780 sterfgevallen
 • 384 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 107 Productproblemen
 • 9.928 Psychiatrische aandoeningen incl. 105 sterfgevallen
 • 1.765 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 115 sterfgevallen
 • 2.696 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 3 sterfgevallen
 • 23.689 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 848 sterfgevallen
 • 26.641 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 66 sterfgevallen
 • 846 Sociale omstandigheden incl. 10 sterfgevallen
 • 281 Chirurgische en medische ingrepen incl. 19 sterfgevallen
 • 14.987 Vasculaire aandoeningen incl. 289 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele van mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 4.147 doden en 122.643 gewonden tot 19/06/2021

 • 2.239 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 29 sterfgevallen
 • 3.315 Hartaandoeningen incl. 446 sterfgevallen
 • 39 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 1.454 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 82 Endocriene aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 1.883 Oogaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 10.655 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 142 sterfgevallen
 • 33.936 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.759 sterfgevallen
 • 209 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 1.117 Immuunsysteemaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 3.835 Infecties en aantastingen incl. 234 sterfgevallen
 • 2.480 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 77 sterfgevallen
 • 2.670 Onderzoeken incl. 89 sterfgevallen
 • 1.297 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 85 sterfgevallen
 • 15.131 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 77 sterfgevallen
 • 128 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 15 sterfgevallen
 • 21.684 Zenuwstelselaandoeningen incl. 424 sterfgevallen
 • 255 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 20 Productproblemen
 • 2.437 Psychiatrische aandoeningen incl. 69 sterfgevallen
 • 807 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 52 sterfgevallen
 • 459 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 1 sterfgeval
 • 5.640 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 399 sterfgevallen
 • 6.538 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 28 sterfgevallen
 • 504 Sociale omstandigheden incl. 13 sterfgevallen
 • 397 Chirurgische en medische ingrepen incl. 38 sterfgevallen
 • 3.432 Vasculaire aandoeningen incl. 141 sterfgevallen
  Denemarken meldt hoogste infectiecijfer sinds mei, ondanks dat 75% van de bevolking volledig gevaccineerd is "Er is toch iets dat erop wijst dat de vaccins niet zo goed zijn als we zouden willen"

Totaal aantal reacties voor het experimentele AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) vaccin van Oxford/ AstraZeneca: 3.364 doden en 793.036 gewonden tot 19/06/2021

 • 9.136 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 132 sterfgevallen
 • 12.135 Hartaandoeningen incl. 396 sterfgevallen
 • 95 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 8.797 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 309 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 13.459 Oogaandoeningen incl. 12 sterfgevallen
 • 81 806 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 161 sterfgevallen
 • 212.663 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 891 sterfgevallen
 • 525 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 25 sterfgevallen
 • 3.085 Immuunsysteemaandoeningen incl. 11 sterfgevallen
 • 17.791 Infecties en aandoeningen incl. 217 sterfgevallen
 • 7.854 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 77 sterfgevallen
 • 16.731 Onderzoeken incl. 79 sterfgevallen
 • 9.765 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 50 sterfgevallen
 • 123.637 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 45 sterfgevallen
 • 332 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 8 sterfgevallen
 • 169.286 Zenuwstelselaandoeningen incl. 532 sterfgevallen
 • 223 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 103 Productproblemen
 • 14.931 Psychiatrische aandoeningen incl. 27 sterfgevallen
 • 2.809 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 29 sterfgevallen
 • 5.967 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borsten
 • 26.631 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 387 sterfgevallen
 • 36.457 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 22 sterfgevallen
 • 772 Sociale omstandigheden incl. 4 sterfgevallen
 • 671 Chirurgische en medische ingrepen incl. 16 sterfgevallen
 • 17.066 Vasculaire aandoeningen incl. 235 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson541 doden en 33.331 gewonden tot 19/06/2021

 • 306 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 16 sterfgevallen
 • 496 Hartaandoeningen incl. 56 sterfgevallen
 • 14 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen
 • 177 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 8 Endocriene stoornissen incl. 1 sterfgeval
 • 383 Oogaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 3.086 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 23 sterfgevallen
 • 8.761 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 137 sterfgevallen
 • 52 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 85 Immuunsysteemaandoeningen
 • 392 Infecties en aandoeningen incl. 13 sterfgevallen
 • 320 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 8 sterfgevallen
 • 2.003 Onderzoeken incl. 37 sterfgevallen
 • 184 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 10 sterfgevallen
 • 5.718 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 17 sterfgevallen
 • 16 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen)
 • 7.093 Zenuwstelselaandoeningen incl. 68 sterfgevallen
 • 9 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 9 Productproblemen
 • 355 Psychiatrische aandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 119 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 114 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst
 • 1.130 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 43 sterfgevallen
 • 804 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 72 Sociale omstandigheden incl. 3 sterfgevallen
 • 336 Chirurgische en medische ingrepen incl. 26 sterfgevallen
 • 1.289 Vasculaire aandoeningen incl. 60 sterfgevallen
  Trudeau lanceert autoritaire Noodwet om het protest van de Freedom Convoy truckers tiranniek neer te slaan, bedreigt crowdfundingplatforms met 'terrorismefinanciering' voor demonstranten


*Deze totalen zijn schattingen op basis van meldingen die zijn ingediend bij EudraVigilance. De totalen kunnen veel hoger zijn op basis van het percentage bijwerkingen dat wordt gemeld. Sommige van deze meldingen kunnen ook zijn gemeld aan de databanken voor bijwerkingen van de individuele landen, zoals de Amerikaanse VAERS-databank en het Britse Yellow Card-systeem. De sterfgevallen zijn gegroepeerd naar symptomen, en sommige sterfgevallen kunnen het gevolg zijn van meerdere symptomen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Artsen voor de Waarheid: “In de herfst-winter van 2021 zal ten minste 20-30% van degenen die tegen COVID zijn gevaccineerd, aan het vaccin overlijden en zal een nieuwe stam de schuld krijgen”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelEx-Pfizer VP Mike Yeadon: “Blijkbaar zijn ze ingespoten met iets dat levende mensen paramagnetisch maakt”
Volgend artikelBewijs dat de COVID-19 vaccins kinderen doden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Nu een omkeer maken in het hele vaccinatie gebeuren is fouten erkennen, gaat de politiek nooit doen. Liever meer doden en gehandicapten dan gezichtsverlies.

  Komt erop neer dat op het moment dat je dwang krijgt of opsluiting de hooivork moet worden gepakt en het land moet worden gehoopt. En anders krijg je vroeg of laat concentratiekampjes of de vleesmolen.

  Als de mislams en ander inwandelend tuig het hier niet lig te verzieken dan komt de eigen regering wel je leven naar de klote helpen. Schoften !!!

 2. dit is nog geen 10% van de gevallen. Vele artsen worden gechanteerd en melden niks, en als er iemand ziek wordt doen ze alsof het corona is en de vaccindoden zijn of ineens coronadoden of ze hadden ineens iets anders

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in