Kudde-immuniteit is de term die wordt gebruikt om het immunologische evenwicht in een samenleving te beschrijven wanneer het immune deel van de samenleving de niet-geïmmuniseerde beschermt tegen infectie. Met hun immuunsysteem vernietigen ze de virussen die ze uit de lucht halen. Er zijn verschillende theorieën of opvattingen over hoe men tot kudde-immuniteit komt, schrijft Tkp.at.

De zeer eenzijdige standpunten worden ingenomen door politici, de WHO, CDC, EMA, RKI en de diverse adviesraden van politici, die zich beperken tot lockdowns, monskapjes en vaccinatie. Hierdoor wordt de mens verward met een machine – koelvloeistof toevoegen beschermt de automotor tegen bevriezing, vaccineren beschermt tegen infectie – dus niet. Tenminste niet de genetisch gemanipuleerde serums die momenteel bij miljarden in de bovenarmen worden geïnjecteerd.

Een blik op Zweden leert ons dat de situatie complexer is dan bij een automotor. Want maatregelen die in de meeste andere westerse naties zijn genomen, zijn door de verantwoordelijken in Zweden vermeden: lockdowns, verplichte mondkapjes, sluiting van scholen, vergaande afschaffing van grondrechten hebben in Zweden nooit bestaan. Winkels, scholen, toerisme, gastronomie – alles bleef open en de verantwoordelijken rond de staatsepidemioloog Anders Tegnell bewezen zo hoe verkeerd de beperkende maatregelen waren en hoe verkeerd de veronderstellingen en voorspellingen van de modelleurs waren en zijn:

Sinds enige tijd hoort men in de mainstream media nauwelijks meer iets over Zweden; zelfs met veel moeite kan men immers niets meer vinden dat nog in negatieve zin kan worden overdreven. Maar het is nog niet zo lang geleden dat de voorspellingen zeer negatief waren. “Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie hebben de gezondheidsautoriteiten de facto een kudde-immuniteitsaanpak gevolgd, waardoor de overdracht onder de bevolking betrekkelijk ongecontroleerd kon verlopen,” aldus een vernietigend hoofdartikel in het medische vaktijdschrift The Lancet van afgelopen december. “Er zijn geen verplichte maatregelen genomen om de drukte in het openbaar vervoer, in winkelcentra of op andere drukke plaatsen te beperken,” heette het. “De door de WHO aanbevolen tests op coronavirus, tracering van contacten, identificatie van besmettingsbronnen en rapportage waren beperkt en blijven ontoereikend.” Hogere scholen werden tijdelijk gesloten, maar lagere scholen niet.

“Naar onze mening, wordt het belang van pre-symptomatische en asymptomatische transmissie, aërosoltransmissie en het gebruik van mondkapjes nog steeds niet voldoende erkend in de nationale strategie.” zegt The Lancet.

Weer zo’n mening die duidelijk verkeerd is. Toch zijn er nauwelijks verschillen in het verloop van de infecties in vergelijking met andere landen.

  Dr. Coleman: Erger dan uw ergste nachtmerrie: De Grote Reset komt elke dag dichterbij

Relativiteit van de kudde-immuniteit

Een interessant document over het verloop van de infecties in Stockholm en de verschillende drempels voor het bereiken van kudde-immuniteit is te vinden in een artikel van twee Zweedse wetenschappers van Karolinska en Lund University. Ik denk dat dit de theorie van kudde-immuniteit in het tijdperk van Einstein’s relativiteitstheorie brengt. De huidige stand van de wetenschap met de drempel van kudde-immuniteit die alleen afhangt van de reproductiefactor R0 is nog steeds vergelijkbaar met de theorie van Newton, terwijl de WHO e.d. met hun vaccinatiemanie nog steeds vóór Newton zouden kunnen worden geplaatst, vergelijkbaar met de opvatting van de Inquisitie over gravitatie. (Einsteins Algemene Relativiteitstheorie geeft overigens ook niet de gehele werkelijkheid weer, aangezien zij nooit magnetische of elektrische wisselwerkingen heeft omvat, om nog maar te zwijgen van het subatomaire bereik).

In een artikel dat als voorpublicatie is gepubliceerd, beschrijven de wetenschappers hoe de kudde-immuniteit zich heeft ontwikkeld in het gebied rond Stockholm, met zijn 2,4 miljoen inwoners. Zij onderzochten de periode van 1 september 2020 tot en met mei 2021, met een tweede en derde golf met drie weken vakantie, alsook de sluiting en opening van hogere scholen. Onder 15 jaar bleven de scholen permanent open. Men kan zich voorstellen wat een enorm voordeel dit oplevert voor de psyche en de opvoeding van de kinderen. Hier is het 7-daags voortschrijdend gemiddelde van nieuwe gevallen in de regio Stockholm:

De onderzoekers schrijven:

“Gezien deze cijfers zouden de meeste wetenschappers die deze tijdreeks observeren, concluderen dat niet-farmaceutische interventies, samen met vrijwillige gedragsveranderingen in de bevolking, de tweede golf veroorzaakten die begin november zijn hoogtepunt bereikte, en vervolgens suggereren dat vermoeidheid van de bevolking en/of mutantstammen de derde golf veroorzaakten, die op zijn beurt zijn hoogtepunt bereikte door hernieuwde naleving van de aanbevelingen door de bevolking in het licht van de recente stijging.”

De afname van de tweede golf wordt in verband gebracht met het ontstaan van van de kudde-immuniteit, toen antilichamen zich over 22,6% van de bevolking verspreidden. Ook Sunetra Gupta, hoogleraar theoretische epidemiologie in Oxford, gaat ervan uit dat basisimmuniteit bestaat:

Wij stellen de hypothese dat, gezien de huidige Zweedse beperkingen, de dosis waaraan de meeste mensen in de samenleving worden blootgesteld, niet sterk genoeg is om degenen die een lage gevoeligheid hebben voor infectie met SARS-CoV-2 te infecteren, en dat zij daarom immuun lijken, ook al hebben zij geen COVID-19 gehad. Wij tonen ook aan dat wiskundige modellen die rekening houden met deze complexe structuur van variabele vatbaarheid voor SARS-CoV-2 (en Super-Spreader) uit praktisch oogpunt gelijkwaardig zijn aan eenvoudiger modellen die pre-immuniteit omvatten. Daarom moet “pre-immuniteit” niet noodzakelijkerwijs worden geïnterpreteerd in de zin dat bepaalde individuen steriliserende immuniteit hebben als gevolg van één enkele factor. … Om verwarring met steriliserende pre-immuniteit te voorkomen, zullen we er soms naar verwijzen als “populatie-pre-immuniteit”. Wij stellen dat dit de sleutelfactor is die Zweden heeft behoed voor een veel hoger percentage ziekenhuisopnamen en sterfgevallen, gezien de Zweedse beheersingsstrategie, en dat dit ertoe bijdraagt dat het aantal ziektegevallen veel beperkter blijft dan de traditionele modellen van ziekteverspreiding voorspellen.

En verder:

Het punt is dat de beperkingen in Zweden zeer losjes zijn en dat de samenleving vrijwel normaal functioneert, met het verbieden van grotere bijeenkomsten en het vervroegd sluiten van bars/restaurants als de enige grote beperkingen, en dat een groot deel van de bevolking zich gedraagt alsof het virus niet bestaat.

De derde golf

  Onze helden zijn communistische landverraders

Dus hoewel tegen het einde van 2020 een vorm van kudde-immuniteit was bereikt, deed zich vanaf februari een nieuwe golf voor. De onderzoekers schrijven dit toe aan de Alfa-variant, hoewel de vaccinatiecampagne op dat moment ook in Zweden aan de gang was.

De vaccinatie begon in week 52 in 2020, maar pas in april werden mensen jonger dan 70 gevaccineerd. De vaccinatie kan dus niet hebben bijgedragen tot de daling in de derde golf, of tot de stijging wordt helaas niet besproken, waarschijnlijk ook omdat dit voor wetenschappers op het ogenblik niet erg opportuun is, zo niet gevaarlijk voor de professionele carrière. We weten uit de studie in Denemarken dat er een toename van 40% was van infecties bij gevaccineerden tegenover ongevaccineerden na vaccinatie in verpleeghuizen, en maar liefst 105% bij de 300.000 gezondheidswerkers.

Er wordt enige aandacht besteed aan de reproductiefactor R0. De oorspronkelijke stam werd geschat op een R0-waarde van meer dan 2, daarna werd gedacht dat Alpha ongeveer 43-90% besmettelijker was en nu wordt in rapporten beweerd dat de Delta-stam bijna tweemaal zo besmettelijk is als de Alpha-stam. Maar dan zou Delta’s R0-waarde boven de 6 moeten liggen, wat hoogst onwaarschijnlijk is. Met zo’n hoge R0-waarde zou Delta het grootste deel van een volledig vatbare populatie binnen twee weken moeten besmetten, terwijl in India twee maanden nodig waren om de piek te bereiken. Volgens de studie hebben de varianten echter niet noodzakelijkerwijs een veel hogere transmissiesnelheid, maar kunnen zij een groter deel van de bevolking besmetten, waardoor zij in de beginfase besmettelijker lijken.

  Ontmaskering van parlementsleden die voor de 'gezondheidspas' hebben gestemd - "Voetbalstadions gereedmaken om de verraders neer te zetten"

Als dit model en deze interpretaties juist zijn, dan heeft Stockholm vrijwel kudde-immuniteit bereikt en worden geen grote uitbraken meer verwacht. Als Alpha er niet was geweest, zou het erop lijken dat de kudde-immuniteit begin december was bereikt, net voor de sluiting van de hogere scholen. Dit komt doordat de drempel voor kudde-immuniteit kort na de piek van de golf wordt bereikt, in plaats van wanneer de golf is afgezwakt. Dit is de reden waarom een grote uitbraak meestal eindigt met een kudde-immuniteit die veel groter is dan de kudde-immuniteitsdrempel. Dit werd voor Alpha medio april bereikt, toen de meeste mensen in de groep 0-69 nog niet gevaccineerd waren.

Verdere overwegingen

De factoren die bijdragen tot kudde-immuniteit zijn echter veel complexer dan in het artikel wordt belicht. Neuro-immunoloog professor Christian Schubert van de MedUni Innsbruck wijst er herhaaldelijk op dat de invloed van psychologische en neurologische factoren, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau, een sterke invloed heeft op het immuunsysteem of de basisimmuniteit van de samenleving, hetgeen in talrijke wetenschappelijke studies is aangetoond. Angst heeft ook een sterke invloed op de biochemie van het lichaam en kan bijvoorbeeld worden gemeten aan de hand van het stresshormoon cortisol.

Hoe hoog en dus hoe schadelijk het cortisolniveau kan worden, hangt weer af van een reeks biochemische reacties. Factoren voor deze chemische reacties en processen zijn ferritine, totaal eiwit, B-vitamines, fosfor, zink, vitamine D en vele andere. En dat brengt ons bij dieet, beweging, tijd buiten doorbrengen. In de lente maakt het lichaam meer vitamine D aan dankzij meer zon, en zelfs de ergste junkfoodschranser kan niet zonder een of twee blaadjes sla of gezonde groenten, die op hun beurt alle stoffen leveren die de biochemie van het lichaam nodig heeft om goed te functioneren.

En dat brengt ons terug bij het begin. Noch de individuele mens, noch de samenleving kan worden gezien en gerepareerd als een eenvoudige machine. Maar dat is precies wat er al anderhalf jaar geprobeerd wordt.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Zweden als bewijs: lockdowns beschermen niemandVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelLange termijn gevolgen voor kinderen: coronamaatregelen hebben immuunsysteem vernield
Volgend artikelAanhoudende gigantische demonstraties tegen vaccinatiepassen – derde weekend op rij
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. Eens te meer dat er wordt aangetoond dat overheden gewoon de kluit belazerd hebben.
  De doelstelling had niets met gezondheid te maken maar alleen met kleinzielige paranoia, waar mensen niets voor stellen.
  1936-1945

 2. Ben bang dat “gelijk hebben” in deze achterlijke wereld niet echt een “oh ja, bedankt” oplevert. Daarnaast, ik hoop dat al die praise over Zweden niet leidt tot een te grote aandacht in mijn Zweeds paradijsje. We varen wel en kijken naar de wereld als een idiote sciencefiction film. Laat maar even zo en richt je op je eigen omstandigheden zonder de boel een beetje op te voeren hier. Zweden zou zich eens verplicht voelen om mee te gaan met de agenda 😉
  Sterkte allemaal en… een paar weekjes hier op adem komen is nog altijd een optie!
  Rob van’t Wout
  Dutch by birth, Sweden by choice, Kingdom by grace

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in