De laatste keer dat u in de show was, ongeveer een maand voordat Rusland toestemming gaf voor een militaire inval in Oekraïne, zei u dat als het zou gebeuren, het niet zou proberen het land te bezetten. Het zou in uw woorden “het doorprikken van de steenpuist” zijn. Een poging om Oekraïne te demilitariseren en te vernietigen als een moderne natiestaat. Afgaande op de berichtgeving in de mainstream media lijkt het erop dat het wel degelijk probeert het land te bezetten. Miljoenen Oekraïners verlaten letterlijk het land terwijl wij spreken, en dit is geen operatie die in dagen afgelopen zou zijn. Het nadert nu een maand. Verscheidene Russische soldaten zijn gedood. Zij schijnen buiten de steden vast te lopen. Zeker, de NAVO is nog niet van plan de strijd met hen aan te gaan, dat is waar. Rusland heeft geen succes, ongetwijfeld mede door het verzet van de Oekraïense soldaten, zo lijkt het.

Ik zou u dus willen vragen of u van mening veranderd bent over wat u twee maanden geleden gezegd hebt. Ik bedoel, heeft u zich vergist in uw inschatting van de Russische logistiek in de situatie?

Wat volgt is een segment van het programma Global Research News Hour van 25 maart 2022. Daarin kwam Scott Ritter aan het woord, een voormalig officier van de inlichtingendienst van het Amerikaanse marinierskorps en uitgesproken columnist en commentator, die uitweidde over enkele punten rond de Russische interventie in Oekraïne die in de standaardverhalen van de media onderbelicht zijn gebleven.

In dit interview (het volledige transcript is hieronder beschikbaar) sprak Ritter over de rol van nazi’s in de zet van de Russen, het feit dat de Russen binnenkort een overwinning zullen behalen, de rol van Zelensky in zijn openbare eisen, en de rol die sancties uiteindelijk in het voordeel van Vladimir Poetin hebben gespeeld.

Scott Ritter is een officier van de inlichtingendienst van het Amerikaanse marinierskorps, voormalig hoofdwapeninspecteur van de VN van 1991 -1998, en is momenteel bezig als commentator en columnist bij Huffington Post, consortiumnews en de American Conservative, schrijft Globalresearch.ca.

Scott Ritter: NEE! Ik heb honderd procent gelijk! Ik bedoel, het is een feit dat Rusland Oekraïne niet bezet houdt!

Oekraïne is een natie van eenenveertig miljoen mensen. Men zegt dat tien miljoen daarvan ontheemd zijn, sommigen in eigen land, anderen gevlucht. Dan blijven er nog dertig miljoen mensen over, die uitgestrekte stukken terrein bezetten, waaronder steden als Kiev, waar u meer dan drie miljoen mensen hebt. Rusland kwam met tweehonderdduizend troepen. Militaire wiskunde zegt gewoon: nee, je gaat Oekraïne niet bezetten met tweehonderdduizend troepen!

Laten we dus maar meteen ophouden met dat soort onzin! Dit is gepolitiseerde retoriek, wat men zegt, dat Rusland probeert te bezetten – want wat u nu gedaan hebt, is een stroman creëren die zegt dat Rusland daarom gefaald heeft in zijn doelstellingen!

Rusland slaagt grandioos in zijn doelstellingen! Ik hoef niet te speculeren. Rusland heeft verklaard wat zijn doelstellingen zijn! Er zijn twee militaire doelstellingen die zullen leiden tot één politieke doelstelling.

Het eerste militaire doel is de-nazificatie. Dat wil zeggen, de absolute vernietiging, liquidatie, vernietiging van de neonazistische en ultrarechtse nationalistische militaire formaties en de politieke partijen die hen steunen, samen met alle wetgeving die hen machtigt.

Zo werd in januari 2021 wetgeving aangenomen waardoor Stepan Bandera, een rechtse nazi-ondersteunende, Jodenmoordende Oekraïense nationalist, tot nationale held verheven werd! En daarna ging men rond – men nam aanvullende wetgeving aan waardoor straten naar hem genoemd werden, boulevards genoemd, plaatsen een naam gegeven, monumenten opgericht en vervolgens ook mensen van zijn soort weer in de mainstream gebracht. Nazi’s, mensen die zich hadden aangemeld en gediend in Waffen SS eenheden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mensen die gediend hadden in Einsatzgruppen die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden vermoordden. Deze mensen worden nu gerehabiliteerd, en hun namen worden op ereplaatsen gezet!

De Russen willen dit uit de wereld helpen. Zij willen dat er in Oekraïne wetgeving wordt aangenomen die nazi’s de-legitimeert, in plaats van nazi’s te prijzen.

De Russen zijn op dit front heel goed bezig! Zij zijn bezig om de laatste nazi-verdedigers van de stad Mariupol af te maken. Hier was het hoofdkwartier van het Azov bataljon, nu een regiment. Dit zijn rechtse neo-nazi-extremisten, van wie velen hakenkruizen en andere nazi-symbolen op hun lichaam getatoeëerd hebben. Hier hebben zij de Russischtalige bevolking de afgelopen acht jaar getergd! Zij zijn nu bezig door de Russen gedood, of gevangen genomen te worden.

Azov-regiment met op de nazi’s geïnspireerde vlaggen marcheren door Mariupol in aug. 2020.

Zo ziet de-nazificatie eruit. Soortgelijke de-nazificatieprocessen vinden elders in Oekraïne plaats, overal waar de Russische strijdkrachten een neonazistische nationale eenheid van het Oekraïense leger aantreffen. Dus iedereen die denkt dat de nazi’s het goed doen tegen de Russen, denk nog maar eens goed na!

  Vernietigen van monsters

Het tweede is de-militarisering! Dit betekent dat Rusland het NAVO-leger dat in Oekraïne was opgebouwd, gaat ontmantelen. Veel mensen beseffen niet dat er 260.000 Oekraïense militairen in actieve dienst waren, waarvan de meesten in de afgelopen acht jaar door de NAVO zijn opgeleid tot NAVO-normen. Dat betekent dat de Oekraïense militaire eenheden inter-operabel waren met de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. U zou een bataljon, een door de NAVO opgeleide Oekraïense troepenmacht, kunnen nemen en onder NAVO-commando plaatsen en zij zouden goed presteren.

Dit is geen theorie. Dit is realiteit. Oekraïense troepen hebben deelgenomen aan talrijke door de NAVO geleide operaties over de hele wereld en in Europa. Rusland heeft dus gezegd dat dit – het bestaan van een NAVO proxy-force onaanvaardbaar is, en dat het zijn doel is Oekraïne te de-militariseren.

Nu, dit zou vreedzaam kunnen gebeuren met Oekraïense soldaten die in hun kazernes blijven, terwijl de Russen alle door de NAVO verschafte uitrusting ontmantelen en uit Oekraïne verwijderen, en toezien op de reorganisatie van het Oekraïense leger op een manier waardoor het niet langer een de-facto proxy van de NAVO is. Of als ze zich wilden verzetten, zou Rusland ze vernietigen.

Nu kwam Rusland al vroeg een beetje zachthandig binnen. Zij bombardeerden de kazernes niet. Zij deden hun uiterste best om onnodige doden onder de Oekraïense troepen te voorkomen. Maar de Oekraïners besloten te vechten!

Laten we duidelijk zijn. Dit is een groot leger: 260.000 actieve dienst, 310.000 reservisten en veiligheidstroepen. Normaal gesproken wil je in het leger, als je een offensieve operatie wilt beginnen, een drie tegen één voordeel hebben. Dat wil zeggen, voor elke verdediger, wil je drie van je eigen troepen. Rusland trok Oekraïne binnen met een nadeel van drie tegen één! Dat wil zeggen dat er voor elke Rus drie Oekraïners waren. En toch is Rusland op het slagveld aan de winnende hand. Zij rukken op in een sneller tempo dan het Duitse leger tijdens de Blitzkrieg van de Tweede Wereldoorlog! Zij nemen het op tegen de Oekraïense strijdkrachten in grootschalige gevechtshandelingen, zoals die in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zijn vertoond. En zij hebben de overhand.

Zij zijn bezig 60-100 duizend Oekraïense troepen in Oost-Oekraïne in te sluiten, een van de grootste operaties van het type ketel-ontwikkeling die sinds de Tweede Wereldoorlog gezien zijn. Zij doen hetzelfde rond Kiev. En zij doen hetzelfde in de omgeving van Odessa.

Veel mensen zullen naar video-opnamen kijken die op YouTube en elders zijn gezet, waarop vernielde Russische colonnes te zien zijn, dode Russische troepen. Dit is oorlog op een schaal die de mensen zich niet kunnen voorstellen! Het gaat veel verder dan wat de Verenigde Staten en hun bondgenoten in Irak en Afghanistan ondernomen hebben. Wanneer je oorlog op dit niveau voert, zullen er tactische tegenslagen zijn.

De Oekraïners, die uiterst hard vechten, goed getraind zijn, goed uitgerust, zijn in staat tot beperkt gevechtssucces. En zij boeken beperkt gevechtssucces op het slagveld. Er is meermalen voorgekomen dat zij de Russen hadden verslagen. Waar zij de Russen zware verliezen hebben toegebracht. Maar vanuit een operationeel en strategisch standpunt zijn de Russen aan de winnende hand en winnen zij op beslissende wijze. De Oekraïners kunnen hun verdediging niet volhouden. Het ontbreekt hen aan logistieke diepgang. Zij hebben geen benzine meer. Ze hebben geen munitie meer. Ze hebben geen voedsel en water meer. Hun troepen zijn uitgeput, afgemat, en vallen snel uiteen terwijl wij spreken. Terwijl wij spreken!

De Oekraïense verdedigingswerken in Oost-Oekraïne storten in. Zij zijn aan een paniekerige terugtocht naar het westen begonnen. Ze zullen door de Russen afgesneden worden, en waarschijnlijk door de Russen gedood worden als ze zich niet aan de Russen overgeven. Dus nee, de Russen doen het vrij goed. De mensen zijn…

Global Research: Zei u de Russen, ik bedoel, zet uw militaire en analistenbril even op. Gaat Rusland zegevieren? En hoe ver weg is de overwinning? Is het nog weken weg, of…

Scott Ritter: Rusland zal zegevieren. En ik geloof dat Rusland dichter bij de overwinning is dan zij aan het begin van dit conflict waren. Dat betekent dat het Oekraïense leger op dit moment ineenstort, en dat het vermogen van Oekraïne om op grote schaal weerstand te bieden vermindert, zo niet wordt uitgeschakeld.

  Sky News interview afgebroken na vermelding van Zelensky die soldaat met SS-insigne postte

Deze oorlog is voorbij! Het is allemaal voorbij, behalve het geschreeuw! Dat is allemaal maar een constatering van een feit.

Global Research: Als u hierin gelijk heeft, wat vindt u dan van de rol van Zelensky in deze situatie? Want hij heeft regeringen over de hele wereld toegesproken, en hij is een nationale held en zo. Maar denkt hij dat hij dit nog kan winnen? De krachten zullen, u weet wel, “de hemel sluiten” en al die andere dingen? Of is er iets meer aan de hand in die zin dat hij als het ware het teken aan de wand ziet?

Scott Ritter: Wel, Zelensky weet wat de uitkomst hiervan zal zijn.

Denkt u er eens even over na. Telkens zegt hij, “als u het luchtruim maar sluit, als u ons maar een no-fly-zone geeft, dan kunnen wij winnen!” Maar wat zegt hij eigenlijk? Dat de Russen de oorlog aan het winnen zijn! Oké? Ik bedoel dat je dat niet anders kunt interpreteren!

Global Research: Ja…

Scott Ritter: Hij zegt niet, “hé, maak je geen zorgen over het niet sluiten van het luchtruim, want we doen het best goed op het slagveld. We gaan dit winnen!” Hij zegt dat als men het luchtruim niet sluit, wij deze oorlog verloren hebben!

Global Research: Ahhh! Oké…

SR: En dat is precies wat er gebeurt. Want de NAVO gaat het luchtruim niet sluiten, en Oekraïne is de oorlog aan het verliezen. Hij weet dit. Zijn generaals weten dit. Zijn troepen weten dit. Daarom eist iedereen die bij het Oekraïense verzet betrokken is, bij elke gelegenheid een vliegverbod, want zonder dat zijn ze ten dode opgeschreven, en dat weten ze!

Global Research: Hoe zit het met het sanctie-aspect ervan. Ik bedoel, zullen die het Russische publiek mettertijd uitputten? Of zal het boemerangeffect van de sancties eerst de VS, Canada en de EU uitputten? Hoe ziet u dat het sanctie-aspect uitpakt?

Scott Ritter: Wel, laten we dit eens even strategisch bekijken. Joe Biden heeft Vladimir Poetin afgelopen juni recht in de ogen gekeken en hem gedreigd met enorme sancties als hij in Oekraïne zou ingrijpen. Sancties zoals u nog nooit gezien hebt! Goed, nu Poetin, zodra hij klaar was met het verwisselen van zijn broek en alles, want ik weet zeker dat dat hem gewoon doodsangst aanjoeg. Hij had maanden de tijd om met zijn binnenste kring te gaan zitten en te zeggen: “hoe bereiden we ons hierop voor?” Niets wat de V.S. en zijn bondgenoten doen heeft de Russen overrompeld. NIETS! Zij hebben ALLES voorzien! En zij hebben een plan als antwoord.

Zoals bijvoorbeeld vandaag, toen de sancties uitkwamen, weet u nog dat Rusland 650 miljard dollar aan soevereine fondsen in reserves had – buitenlandse reserves, goudreserves – en de helft daarvan was verspreid over banken in de hele wereld. En de mensen gingen, “waarom zou je dat doen?” Omdat het Westen ze gaat bevriezen, wat het Westen ook deed. En het antwoord is, omdat Rusland het Westen in de val lokte, die vandaag in werking is getreden.

Vandaag heeft Vladimir Poetin een toespraak gehouden waarin hij het volgende zei: “Omdat u onze tegoeden op illegale wijze hebt bevroren, bent u elke verplichting die u ten aanzien van Rusland hebt niet nagekomen. Daarom zal Rusland niet alleen nooit meer vreemde valuta aanvaarden, u weet wel, als betaling voor Russische diensten of goederen, wij gaan vanaf dit moment eisen dat alle naties die op de niet-vriendelijke lijst staan, dat is iedereen die hen sancties heeft opgelegd, voortaan in Russische Roebels moeten betalen voor aardgas.

Oké. Europa kan niet overleven! Een van de grote dingen die uit deze economische sancties voortkwamen, was dat de Verenigde Staten Europa beloofd hadden: “Maak je geen zorgen over Russisch gas! Wij hebben een plan B! Wij zullen middelen kunnen bijeenbrengen en ervoor zorgen dat jullie het gas hebben dat jullie nodig hebben!”

Welnu, er is geen plan B. De middelen zijn er niet. Er is niet genoeg gas. En Europa zal onmiddellijk worden afgesloten.

Nu, Rusland heeft de pijpleidingen niet afgesloten. Want Rusland zette een valstrik. Rusland heeft nu bevestigd dat Europa verslaafd is. Duitsland heeft nu toegegeven dat, als Rusland de gaspijpleidingen afsluit, Duitsland voor de volgende winter geen gas meer zal hebben. Het is voorbij! Alles wat ze geschreven hebben! Hun economie zal in elkaar storten! De Franse economie zal instorten! Elke economie in Europa zal instorten! En er zal een terugslag-effect zijn in Canada en de Verenigde Staten.

Europa bevindt zich nu dus in de moeilijke positie dat, als zij het gas aan de gang willen houden, dat zij aan de gang moeten blijven houden om te overleven, zij in Russische Roebels moeten betalen. Kijk eens wat er net vandaag met de Russische Roebel gebeurd is! Het is aan het opveren! Iedereen zei dat de Roebel aan het instorten is. Neen! Het is de dollar die nu aan het instorten is! Want de Russen hebben een val gezet. Zij hebben de val gezet. En dit is nog maar de eerste van vele! De Russen hebben nog vele andere valstrikken uitgezet, die zij op een door hen gekozen moment kunnen inzetten. Dus, het idee dat de sancties…

  Zelenskyy: Geen kerstwapenstilstand, geen vrede

Kijk, de sancties schaden de Russen op dit ogenblik. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar de sancties hebben Poetin ook bevrijd, voor het eerst sinds hij aan de macht kwam, om Rusland van de westerse economie te kunnen scheiden. En daarmee in totaliteit alle invloed uit te schakelen die het Westen had op de Russische binnenlandse politieke aangelegenheden. Vroeger kon het Westen met sancties dreigen. En de Russen zeggen: “goh, misschien willen we dat jullie dat niet doen, dus zullen we…” Het Westen heeft dat niet meer – het Westen heeft alles gesanctioneerd. Het is voorbij!

Poetin heeft gezegd: “hartelijk dank! Dank u wel! U hebt mij een groot plezier gedaan! Het eerste wat u gedaan hebt door alle tegoeden te bevriezen, is dat u de oligarchen van hun ingewanden hebt ontdaan!” U weet wel, die corrupte klasse van Russische zakenlieden die tot leven kwam tijdens de tien jaar dat Boris Jeltsin president was. Die Poetin geërfd heeft!

Poetin heeft hen politiek kunnen neutraliseren door hen te zeggen dat hij hen zal vernietigen als ze zich met de binnenlandse politiek gaan bemoeien, en dat heeft hij gedaan. Verscheidene van hen werden gedwongen naar Londen en elders te vluchten, omdat Poetin hen levenslang in de gevangenis zal zetten. De anderen die overbleven konden hun rijkdommen behouden en rijk blijven worden, maar zij mochten zich niet met de politiek bemoeien. Maar hun bestaan is altijd een doorn in het oog van Poetin geweest. Hij mag ze niet. Hij wil ze niet. En hij haat het feit dat hij ze nodig had. Maar nu het Westen is binnengevallen en al hun bezittingen in beslag heeft genomen, zijn ze failliet en blut! En raad eens! Poetin wil ze nu niet meer! Hij heeft ze gezegd dat ze Rusland maar moeten verlaten! HIJ heeft niets aan hen! Ga maar wonen waar jullie daar wilden wonen! Jullie zijn hier niet meer welkom!

Het andere dat gebeurd is, is dat ongeveer 20 procent van de Russische bevolking die betrekkelijk apolitiek was, en die de neiging had om voor de status quo te stemmen, dat wil zeggen op Poetin te stemmen, zich tegen Poetin zou gekeerd hebben als Poetin een scheiding met het Westen op gang gebracht had. Dit is de Russische middenklasse, wier economisch welzijn zo met het Westen verweven was geraakt, dat er niet aan gedacht kon worden om met het Westen te breken. Elke stap van Rusland, van Poetin, van wie dan ook, om dat te doen, zou een tegenreactie hebben veroorzaakt die in elke democratie, en Rusland is een democratie, de zittende macht de stem zou hebben gekost. Poetin zou weggestemd zijn.

Maar nu het Westen Rusland een sanctie heeft opgelegd, is het niet Poetin die de scheiding heeft gemaakt, het is het Westen! Poetin past nu shocktherapie toe op deze mensen, en probeert hun middenklasse-status snel te herstellen, door oostwaarts te pivoteren naar China, naar India, naar elders, om de Russische economie te herkapitaliseren. En nu hij het gas gebaseerd heeft op de Roebelstandaard, zijn die Roebels die deze Russen op de bank hadden staan en die vorige week niets waard waren, vandaag dubbel zoveel waard! En volgende week om deze tijd zullen ze weer in waarde verdubbelen! En de middenklasse zal vergeten dat het Westen ooit bestaan heeft.

Global Research: Geweldige analyse! Scott Ritter, het was een genoegen om uw unieke kijk op deze situatie te horen. Wij danken u hartelijk voor uw tijd!

Scott Ritter: Bedankt dat ik mocht komen!


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Dr. Marble: Nu de COVID leugens ontmaskerd zijn, propageren de globalisten WERELDOORLOG om de wereld te ontvolkenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelRusland roept 130.000+ jonge mannen op om in het leger te gaan, terwijl Poetin een oorlog van langere duur in Oost-Europa plant
Volgend artikelPoetin waarschuwt Westen voedselcrisis zal leiden tot nieuwe migrantencrisis
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Poetin blijft gewoon gas leveren tegen dollars en euro’s.
  Poetin is gewoon lid van WEF …. we zullen het snel weten of hij de gaskraan dicht draait of nog ” even” tijd nodig heeft.
  Het is allemaal zo gepland door WEF.

   • De VS heeft al heel lang nauwe banden met Rusland, en doet nu net alsof Poetin de gereïncarneerde Hitler is, een andere heerser die aan de macht is gebracht door de VS en Amerikaanse banken en bedrijven. Poetin is nauw verbonden met Klaus Schwab van het WEF, hij is aan boord van elke verklaarde agenda, Rusland wordt gesteund vanwege totale neutraliteit, door de VS bondgenoot Israël, en deze valse vlag genaamd de Rusland/Oekraïne oorlog zal Rusland, China, en mogelijk Israël samen drijven, waardoor de NAVO en het Westen gezien worden als antagonisten en gescheiden, terwijl niets van dat alles waarschijnlijk lijkt. Zelenski en Poetin zijn beiden sterk verbonden met het WEF en al zijn agenda’s, en Poetin is zeer nauw bevriend geweest met Henry Kissinger

  • Dat is niet zo, we hebben voorraad en er is betaald geloof ik in begin februari voor zoveel aantallen liter gas , die aantallen blijven stromen want daar is al voor betaald. Die bulk word netjes geleverd en die zal tussen april en mei op zijn. Daarna word het spannend. Kijk als ik voeige maand een gasfles koop van 100.000 liter of hoe dat ook heet. En ik doe daar 3 maanden mee en ineens word die gas 10x duurder. Dan is mijn gasfles niet duurder geworden. Ik doe daar dan nog een paar maanden mee en de volgende gasfles kost mij meer . Zo geld dat ook hier. De gas die betaald is blijft stromen totdat die levering geleverd is en daarna worden het roebels.

 2. Nou bestaan er dus leiders zoals Putin, hier hebben we duizenden parlemantariers en europarlementariers en er zit gewoon niks tussen. Niks, een enkeling die voor eigen mensen opkomt maar het geos is vet en word vetter, meer begaan met de reataurantafspraak en het sterrengehalte van het ethablissement en wat ze bij kunnen verdienen door in comissies te gaan zitten en lobbyisten te bedienen.

  Van mij mag de bom erop, beter uit puin herrijzen dan in slavernij doodhongeren.

 3. Plan B is simpel: alle export gas stoppen per direct (dat zouden andere landen ook doen) en olie is er zat in Canada, Zuid Amerika, Afrika.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in