Dit artikel is geproduceerd door PANDA een politiek economische en onafhankelijke organisatie die staat voor open wetenschap en rationeel debat. Het heeft tot doel de gebeurtenissen te ontrafelen die ons in schadelijke lockdowns hebben doen belanden, schrijft PANDA.

Terwijl de burgers zich concentreren op de laatste Covid-kwestie waar de regering hun aandacht op richt, hebben velen het grote geheel uit het oog verloren en zijn gewend geraakt aan ernstige beperkingen van hun rechten, als de spreekwoordelijke kikkers in heet water.

Nu een aantal landen de discussie probeert te concentreren op verdere dwangmaatregelen en zelfs verplichte vaccinatie, is PANDA zich steeds meer bewust van de olifanten in de kamer, de onderwerpen waar niemand het over heeft. Laten we ze daarom eens onder de loep nemen…

HET STERFTECIJFER VAN INFECTIES

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bedraagt het gemiddelde infectiesterftecijfer (IFR) voor Covid-19 minder dan 0,2 procent. Dit is het percentage besmette personen dat overlijdt. Die gegevens zijn nu in een recent document nader uitgewerkt. Voor alle landen samen waren de mediane IFR en de overlevingspercentages voor infecties als volgt (afgerond op twee decimalen):

Leeftijd Infectiesterftecijfer Infectieoverlevingskans
0-19 0.00% 100%
20-29 0.01% 99.99%
30-39 0.03% 99.97%
40-49 0.08% 99.92%
50-59 0.30% 99.73%
60-69 0.60% 99.41%

Dat is de omvang van het probleem dat door het volksgezondheidsbeleid, zoals lockdowns en verplichte vaccins, wordt “opgelost”. En dat is de eerste olifant waar niemand het over heeft.

DIEREN DRAGEN HET VIRUS

Voordat in een rapport van leden van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis werd vastgesteld dat “er een overwicht aan bewijs is dat het coronavirus uit het Wuhan Instituut voor Virologie is gelekt”, waren “deskundigen” in de gezondheidszorg stellig van mening dat het virus van vleermuizen op de mens was terechtgekomen.

Aan het begin van de uitbraak heeft Denemarken 17 miljoen nertsen geruimd om te voorkomen dat zij het virus op de mens zouden overdragen en de CDC, de Centers for Disease Control and Prevention – het Amerikaanse nationale agentschap voor de volksgezondheid – heeft bevestigd dat zelfs huiskatten en -honden het virus op de mens kunnen overdragen.

Het “dierlijk reservoir” krijgt niet langer veel aandacht in de media en het is de tweede olifant in de kamer. Wanneer men beseft dat het virus mogelijk al honderden jaren bij dieren circuleert en dat het op elk moment de sprong naar de mens kan maken, wordt de mythe van “zero Covid” – het virus van de planeet elimineren door vaccinatie – ontmaskerd.

Zelfs als we in staat zouden zijn om elke mens te vaccineren, kunnen we onmogelijk elk schepsel in het dierenreservoir vaccineren. Zelfs als we elk mens en elk dier zouden kunnen vaccineren, stopt het vaccin de infectie of de overdracht niet. Het virus zal altijd bij ons zijn.

ZWEDEN

Angstzaaiers houden niet van tegenfeiten. Toen het virus om zich heen greep, vertelden de meeste regeringen ons dat we alleen zouden worden gered door lockdowns, mondkapjes en het opgeven van zwaar bevochten mensenrechten.

Maar Zweden zei: “We houden ons aan het plan, bedankt.” De Zweedse regering deed heel weinig om het virus te stoppen. Het land ging niet in lockdown, de Zweden droegen geen mondkapjes, de meeste scholen bleven open, weinig bedrijven gingen dicht.

Meer dan een jaar lang werd de ondergang van Zweden voorspeld. Time Magazine zei dat het “experiment van het land om niet in een vroeg stadium krachtige maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen … vrijwel zeker zal uitlopen op een netto mislukking in termen van dood en lijden.”

Het was echter niet Zweden dat een experiment uitvoerde. Het volgde de plannen die over de hele wereld waren opgesteld om het hoofd te bieden aan pandemieën van de ademhalingswegen. Lockdowns zijn het experiment.

Vaccinventer Oostenrijks parlementslid stort in parlement in elkaar

De economie van Zweden heeft het in 2020 beter gedaan dan alle andere economieën in Europa en laat in 2021 een spectaculaire groei zien. Die prestaties zijn niet ten koste gegaan van levens.

De sterfte in de verschillende landen vergelijken is moeilijk, gezien de verschillen in de manier waarop elk land de sterfgevallen telt. Zweden staat op de 39e plaats op de Worldometer-ranglijst wat het aantal sterfgevallen per miljoen door covid betreft – vóór landen als het VK en de VS, waar strenge lockdowns zijn ingevoerd.

Als je in Zweden positief testte op Covid en 29 dagen later overleed, werd je geteld als een Covid-sterfgeval. Dat was bijvoorbeeld niet het geval in alle delen van de VS. Een constante metriek is echter de “all-cause mortality”, d.w.z. het totale aantal mensen dat in een jaar aan alle oorzaken overlijdt. Hoe ziet Zweden eruit?

Het Zweedse sterftecijfer door alle oorzaken was in 2020-2021 ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande jaren. 2019-2020 lag slechts iets boven het gemiddelde, wat waarschijnlijk te verklaren is door het lager dan gebruikelijk voorgaande jaar.

Als er geen vergrootglas had gelegen op Covid-infecties, zou niemand in Zweden een pandemie hebben opgemerkt. De reden? Er waren eigenlijk niet zo veel sterfgevallen door Covid – er waren gewoon veel sterfgevallen ‘met’ Covid, waarvan de meeste plaatsvonden onder mensen met een hoog risico op overlijden.

De levensverwachting in Zweden is ongeveer 82 jaar. Ongeveer 26% van de sterfgevallen betrof 90-plussers, ongeveer 67% was ouder dan 80 en 89% was ouder dan 70. Minder dan één procent van de overledenen was jonger dan 50.

Laat dat even bezinken. In Zweden, waar in wezen geen lockdowns plaatsvonden, was minder dan één procent van de slachtoffers die vielen onder een zeer ruime definitie van sterfgevallen met Covid jonger dan 50 jaar en meer dan tweederde van de sterfgevallen deed zich voor bij mensen die ongeveer even lang hadden geleefd als verwacht werd.

Landen die het nieuwe lockdown-beleid hebben ingevoerd, lijken niet op Zweden. Zuid-Afrika voerde lockdowns in voordat de eerste Covid-dode viel. Het heeft een van de hoogste sterftecijfers ter wereld, ondanks het feit dat het een van de strengste en langste lockdowns heeft ingesteld.

Ook is de regering betrapt op het manipuleren van de gegevens over de oversterfte om zo hoog mogelijke sterftecijfers te genereren. Ook de VS deden dit.

De enige conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat het lockdown experiment en andere slecht doordachte volksgezondheidsmaatregelen mensen hebben gedood die niet hoefden te sterven.

Sporten afschaffen en sportscholen sluiten maakt mensen minder gezond, en veroorzaakt de nummer 1 Covid comorbiditeit – obesitas. Mensen ongelukkig en bang maken veroorzaakt de tweede comorbiditeit – vrees en angststoornissen.

Covid-vaccinaties zijn vrijwillig in Zweden. Het probeert de bijwerkingen van de vaccins niet te bagatelliseren, maar verwijst de burgers naar de documentatie waarin ook ernstige bijwerkingen worden vermeld.

Zweden belooft de burgers dat “als u een vaccinatie tegen Covid-19 wordt aangeboden, u zelf zult kunnen beslissen, op basis van de beschikbare kennis over de ziekte en het vaccin. U zult ook informatie over het vaccin krijgen voordat u een beslissing moet nemen”.

Dit wordt geïnformeerde toestemming genoemd en het is een basisbeginsel van de geneeskunde dat andere landen hebben genegeerd. Zweden vertelt zijn burgers openlijk dat vaccins de pandemie niet zullen stoppen, in plaats van te zeggen dat de normale situatie pas zal terugkeren wanneer iedereen is gevaccineerd.

92% van de Covid-doden is 'volledig gevaccineerd', zo blijkt uit een overheidsonderzoek

Zweden heeft genoeg vaccins geleverd om ongeveer 50% van de bevolking te vaccineren sinds het in december 2020 met de uitrol is begonnen. Op dit moment zijn er nul sterfgevallen.

Het blijkt dat Zweden een land was om na te volgen, niet om te kleineren. Het blijkt dat je de bevolking niet hoeft te vaccineren om Covid onder controle te krijgen; je hoeft alleen maar te doen wat de wetenschap ons eeuwenlang heeft verteld te doen.

ISRAËL EN AFNEMENDE IMMUNITEIT

Israël was een van de eerste landen die een aanzienlijk deel van zijn bevolking vaccineerde. Meer dan 78% van degenen die voor inenting in aanmerking komen, heeft twee inentingen gehad en meer dan 10% van de bevolking heeft nu een derde inenting gekregen. En toch ziet Israël een stijging van het aantal gevallen en sterfgevallen. Op het moment dat dit artikel wordt geschreven, heeft Israël het hoogste aantal gevallen van Covid per hoofd van de bevolking ter wereld.

In tegenstelling tot Covid-vaccins zijn de prestaties van griepvaccins altijd beoordeeld over een volledig seizoen. De bewering van Pfizer dat zijn Covid-vaccin voor 95% effectief is, werd pas twee maanden na toediening gemeten.

De proefopzetten vertonen ook talrijke manipulaties, waaronder het probleem dat zij werden geselecteerd uit gezonde jonge mensen die een verwaarloosbaar risico van Covid lopen.

Afnemende immuniteit voor vaccins is een bekend probleem voor griepprikken en bepaalde studies hebben aangetoond dat de werkzaamheid na slechts drie maanden bijna nul is.

Begin juli meldde Israël dat de werkzaamheid van het Covid-vaccin tegen infectie en symptomatische ziekte was gedaald tot 64 procent. Eind juli was dit gedaald tot 39 procent. Vaccins komen niet in aanmerking voor goedkeuring door de Food and Drug Administration indien de werkzaamheid minder dan 50% bedraagt.

Het verhaal is vergelijkbaar in de VS. Onlangs heeft de CDC een rapport uitgebracht waarin wordt bevestigd dat de doeltreffendheid van de vaccins afneemt, zoals blijkt uit de gegevens van de CDC.

Pfizer beloofde aanvankelijk een werkzaamheid van het vaccin tot zes maanden en de CDC beveelt nu een herhalingsprik aan vanaf acht maanden na de tweede dosis van een mRNA-vaccin (Pfizer-BioNTech of Moderna).

De afnemende immuniteit en de praktijkervaring in Israël is de vierde olifant in de kamer. De burgers in de meeste landen nemen het vaccin in de veronderstelling dat zij ten hoogste twee injecties zullen krijgen. Landen die de Covid-vaccins verplicht stellen, verplichten hun bevolking in feite om zich om de zes maanden te laten vaccineren. Bij elke toediening wordt men geconfronteerd met bepaalde risico’s die aan de vaccins verbonden zijn.

DE HERSTELDEN

Degenen die hersteld zijn van Covid zijn de volgende olifant in de kamer. De samenleving heeft niets te winnen bij het vaccineren van herstelden. In de meeste landen vormen de herstelden reeds een aanzienlijk deel van de bevolking.

We weten nu dat natuurlijke immuniteit sterker is en langer aanhoudt dan immuniteit door vaccinatie (mogelijk tot laat in het leven immunosenescence, het proces van immuundisfunctie dat met de leeftijd optreedt).

Bovendien weten we dat gevaccineerde mensen een viruslast dragen die vergelijkbaar zijn met die van ongevaccineerde mensen en dat deze ladingen 251 keer hoger zijn dan die van herstelde mensen. Dit betekent dat herstelde mensen veel minder kans hebben om het virus over te dragen dan gevaccineerde mensen. Er is geen goed wetenschappelijk argument om herstelde mensen te verplichten gevaccineerd te worden.

Victor Lindelof en Piotr Zielinski: Twee professionele topvoetballers getroffen door pijn op de borst in de afgelopen 24 uur

ONGEVACCINEERDEN VERSUS GEVACCINEERDEN

Veel academici en andere “deskundigen” beweren in de media dat gevaccineerden minder kans hebben om Covid over te dragen dan ongevaccineerden, of dat immuniteit door vaccinatie sterker is dan door infectie veroorzaakte immuniteit.

Deze beweringen worden bijna nooit onderbouwd en de meeste van degenen die ze doen worden gefinancierd door farmaceutische bedrijven of stichtingen met gevestigde belangen in vaccins. Zij zullen niet snel toegeven dat de doelgroep van de vaccins niet 100 procent is, omdat dit hen financieel raakt.

De volgende keer dat uw bedrijf of regering u vertelt dat u gevaccineerd moet worden zodat u de mensen om u heen niet besmet, vraag hen dan op welke wetenschap zij zich baseren om die uitspraak te doen.

Bedrijven over de hele wereld stellen zichzelf bloot aan enorme aansprakelijkheidsclaims door hun werknemers te dwingen zich te laten vaccineren zonder dat er enig wetenschappelijk bewijs is voor het voordeel dat zij beweren te hebben.

Een studie van de Universiteit van Wisconsin, gepubliceerd op 31 juli 2021, betekent de genadeslag voor elk dwingend of verplicht vaccinatiebeleid. We vinden geen verschil in virale belasting wanneer we ongevaccineerde personen vergelijken met personen die “doorbraak”-infecties hebben door vaccinatie,” aldus de studie. Bovendien testen personen met doorbraakinfecties door vaccinatie vaak positief met virus ladingen die consistent zijn met het vermogen om infectieuze virussen uit te scheiden.

Dit betekent dat een gevaccineerde persoon net zo infectieus is als een ongevaccineerde persoon. De vaccins beschermen dus alleen de mensen die ze nemen – en niemand anders.

De olifanten in de kamer leggen de absurditeit bloot van verplichte vaccinatieschema’s en van dwangmaatregelen om te vaccineren.

Een groot percentage van onze bevolking heeft een sterkere immuniteit dan het vaccin kan bieden en vormt nu al een kleiner risico voor de samenleving dan gevaccineerden zullen vormen.

We kunnen de wereld niet bevrijden van Covid, gezien het reservoir bij dieren en de praktische onmogelijkheid om iedereen te vaccineren. De vaccins kunnen Covid niet stoppen, aangezien zij de infectie of de overdracht niet stoppen en wij in andere landen zien dat het virus in gevaccineerde bevolkingsgroepen blijft circuleren op het niveau van vóór de vaccinatie.

We zien ook dat normale sterftecijfers zijn bereikt in landen die een beproefd beleid hebben toegepast om op ademhalingsvirussen te reageren in plaats van nieuwe lockdowns. Lage hospitalisatie- en sterftecijfers werden ook bereikt in landen met een lage vaccinatiegraad.

De vaccins bieden bescherming aan de persoon die ze inneemt, niet aan mensen die worden blootgesteld aan gevaccineerde mensen. Er is geen rationele basis voor verplichte vaccinatieschema’s en elke rechtbank die goed op de hoogte is van de wetenschap en niet misleid wordt door pro-vaccin propaganda zal ongetwijfeld vinden dat de beperking van de rechten van de burgers niet redelijk, te rechtvaardigen of proportioneel is.

Opmerking: Wij hebben links opgenomen naar alle wetenschappelijke gegevens die de beweringen in dit artikel bevestigen, in tegenstelling tot anderen in de media die beweringen doen waarnaar niet wordt verwezen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Scott Jensen, WHO-bevestiging: “We zijn allemaal bespeeld” over COVID-19Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelNieuwe studie toont aan dat gevaccineerde mensen routinematig hun eigen vrienden discrimineren en “breken” met degenen die weigeren de dodelijke covid-injecties te nemen
Volgend artikelVerpleegster klokkenluidster slaat alarm over vaccinaties: “Dit is echt schokkend”
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

4 REACTIES

  1. covid 19 is een afkorting:certificate of vaccination identification A.I.(1e en 9e letter alfabet) artificial intelligence.Het is afkomstig uit de NWO agenda,de depopulatie (genocide) agenda 21 en 2030.De satanische globalistische elite die deze wereld regeren willen 90% van de wereldbevolking uitmoorden,dit gebeurt momenteel met de dodelijke corona vaccinazi,s.Eventueel i.c.m.oorlog(en)hun masterplan,de oprichting van een communistische NWO the great reset,build back better.

  2. Alleen de “elite” wil overleven, de rest is maar….. Een tussenlaag wil proberen een graantje mee te pikken, de rest is maar…..
    Het huidige beeld van “ons” koningshuis en de politiek. Organisatie die zo op handen is wordt het in een nieuw jasje gestoken feodaal systeem als in de middeleeuwen, in het Engels taalgebied “the dark ages”.

  3. Zogenaamde ‘complotdenkers’ handelen als normale voorzichtige personen, de anderen als onnadenkende flierefluiters.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in