De Australische senator Malcolm Roberts waarschuwt de corrupte leiders van zijn land die “een beschermingsconstructie voor de farmaceutische industrie runnen”, dat hij “hen daar niet mee weg laat komen.” De senator van One Nation eist een Koninklijke Commissie voor de slachtoffers van het Covid-“vaccin”. “Ieder van u die deze misdaad heeft begaan – ik stel één vraag: hoe denkt u er in godsnaam mee weg te komen?”

“Het bewijs blijft zich opstapelen dat deze vaccins niet de voortdurende voorlopige goedkeuring verdienen die ze van het Ministerie van Volksgezondheid van de regering hebben gekregen,” legt Senator Robert uit. “De bezorgdheid over mogelijke nadelige bijwerkingen is te groot om nog langer te negeren,” schrijft Rairfoundation.com.

Bekijk de krachtige toespraak van senator Roberts op 30 maart 2022 in het Australische parlement:

Nederlands transcript:

Als dienaar van de bevolking van Queensland en Australië spreek ik vanavond over de therapeutische respons van dit parlement op COVID-19 en de afschuwelijke medische schade en het verlies van levens bij die respons. Vorige week kwamen vooraanstaande Australische parlementsleden bijeen in een door mij georganiseerd evenement, COVID Under Question genaamd, om gedocumenteerde bewijzen en getuigenissen van slachtoffers te presenteren die aantonen dat het regelgevingskader van Australië catastrofaal heeft gefaald.

Verwondingen door COVID-vaccins worden verborgen achter anonieme gegevens van de regering, terwijl de vermeende schade door het COVID-virus over prime time wordt uitgesmeerd. Het minste wat wij kunnen doen voor de slachtoffers van COVID-vaccins is hun namen noemen -slachtoffers als Caitlin Georgia Gotze, een gezonde en levenslustige 23-jarige die aan de Griffith Universiteit studeerde om dierenarts te worden, terwijl zij als paardentrainer werkte. Caitlin viel op haar werk na een tweede Pfizer-prik aan een hartaanval dood neer. Haar dood werd geregistreerd als astma, een aandoening die Caitlin nooit had gehad. Reginald Shearer, een voorheen gezonde, fitte en actieve man, ging snel bergafwaarts en overleed aan gevolgen die begonnen na het AstraZeneca-vaccin te hebben gekregen.

Daniel Perkins, een 36-jarige gezonde vader uit Albion Park, stierf in zijn slaap aan een hartaanval na zijn tweede Pfizer-injectie. Douglas James Roberts stierf na een inname van AstraZeneca. Zijn familie is verontrust over het feit dat zijn huisarts hem niet gewaarschuwd heeft voor de bijwerkingen van het vaccin. Met andere woorden, er was geen geïnformeerde toestemming verkregen. Neurochirurgen van het Royal Brisbane and Women’s Hospital schreven zijn dood toe aan een beroerte, ondanks geen familiegeschiedenis en een blanco gezondheidsverklaring. Zij weigerden zijn dood te melden aan de TGA (Therapeutic Goods Administration) – weigerden!

De Australian Health Practitioner Regulatory Agency, Ahpra, heeft medici geïntimideerd om geen aangifte te doen of zelfs maar te praten over de vaccinschade die zij zien. Het TGA heeft 98 procent van de 800 vaccindoden – 98 procent gewist!- die artsen gemeld hebben. De TGA deed dat zonder autopsie of passende bestudering van alle medische gegevens van de patiënten. TGA, ATAGI (Australian Technical Advisory Group on Immunisation), en Ahpra (The Australian Health Practitioner Regulation Agency) zijn de drie apen van de farmaceutische industrie: hoeor geen kwaad, zie geen kwaad, spreek geen kwaad.

  Onze helden zijn communistische landverraders

Sectie 22D(2) van de Therapeutic Goods Act 1989 schrijft voor dat de Secretaris van het Department of Health zich ervan vergewist dat de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van de vaccins op bevredigende wijze zijn vastgesteld voor elk cohort waarvoor de verstrekking van goedkeuring wordt verleend. Uit gegevens die onlangs in gerechtelijke documenten in de Verenigde Staten aan het licht zijn gekomen, blijkt duidelijk dat de vaccins schadelijk waren in de klinische proeven die Pfizer, BioNTech, en anderen hebben uitgevoerd. Als ATAGI de moeite had genomen om ernaar te vragen, had deze informatie moeten leiden tot een afwijzing van de aanvraag voor het voorlopige gebruik. Er zijn geen gegevens aan de secretaris verstrekt over individuele proefpersonen – technisch gezien, geanonimiseerde klinische gegevens van patiënten. Er werd geen onafhankelijke analyse van de fundamentele kwesties rond nieuwe mRNA-vaccins uitgevoerd – in Australië was dat niet het geval! In plaats daarvan heeft de minister Pfizer, AstraZeneca, en Moderna op hun woord geloofd.

Ik zeg dat nog eens: de minister heeft de farmaceutische bedrijven op hun woord geloofd wat de veiligheid van hun producten betreft. Dit zijn dezelfde farmaceutische bedrijven die keer op keer boetes opgelegd hebben gekregen voor misdadig gedrag. AstraZeneca kreeg een boete van 355 miljoen dollar voor fraude en, afzonderlijk, een boete van 550 miljoen dollar voor het maken van ongegronde beweringen over de werkzaamheid. Pfizer kreeg een boete van 430 miljoen dollar voor het maken van ongegronde beweringen over de werkzaamheid en een boete van 2,3 miljard dollar – dat is miljarden dollar – voor het maken van ongegronde beweringen over de werkzaamheid en voor het betalen van smeergeld.

Dit is aan wie de Liberaal-Nationalen, de Arbeiderspartij en de Groenen – onze eigen farmaceutische lobby – meer geld willen betalen. Dat is niet op grond van uitgebreide plaatselijke tests en onderzoek, maar gewoon op grond van het aannemen van de veiligheidsgaranties van de farmaceutische bedrijven. Er wordt niet getest. Het is een verzekering die gemakkelijk gemaakt wordt door een schadeloosstelling tegen eventuele schade die de vaccins veroorzaken. Wat een bedrog! Wat een criminele onbekwaamheid! De Arbeiderspartij en de Liberaal-Nationale Partij hebben alleen al in deze verkiezingscyclus elk 1 miljoen dollar van het farmaceutisch establishment aangenomen. In de begroting van deze week worden nog eens miljarden uitgetrokken om de farmaceutische bedrijven te betalen om het COVID-19 serum aan de gang te houden. Wat een grote waarde levert dit parlement voor die verkiezingsgiften.

  Israëli's roepen de wereld op te stoppen met verplichte COVID-injecties nu rechtszaak wordt aangespannen bij het Internationaal Strafhof wegens schending van de Neurenberg-code

Er moet melding gemaakt worden van het besluit van de TGA om veilige, volledig goedgekeurde, en algemeen aanvaarde alternatieven voor COVID-19 vaccins te verbieden. Daartoe behoren hydroxychloroquine en ivermectine, vitaminen, mineralen en natuurlijke antivirale middelen, alsmede beproefde berichtgeving rond gezonde voeding en leefgewoonten. Het besluit om bewezen, veilige, betaalbare en toegankelijke alternatieve behandelingen die over de hele wereld werken, te verbieden, is genomen om de vaccins zo snel en zo breed mogelijk ingang te doen vinden. De eigen klanten van de TGA financieren de TGA. Dat betekent dat farmaceutische bedrijven de goedkeuring van hun eigen product financieren. Dat is geen kroegentest. Waar zijn de checks en balansen? Die zijn er niet.

Het Australische Bureau voor de Statistiek is schuldig aan dit schandaal en deze doofpotaffaire. De jaarlijkse begroting van het Australische Bureau voor de Statistiek bedraagt 400 miljoen dollar. De meest recente mortaliteitsgegevens die zij verstrekken zijn van november vorig jaar, vier maanden achter. De meest recente uitsplitsing van het sterftecijfer naar oorzaak en leeftijd is van 2020. De meest recente gegevens over levendgeborenen zijn van 2020. Geboortegegevens waren vroeger zes weken na dato beschikbaar, niet 15 maanden en tellende. Verzwijgen zij miskramen?

Op welk punt beschouwen wij de acties van de TGA, ATAGI en het Australische Bureau voor de Statistiek als inmenging in de werking van de Senaat? Van buiten de regering zijn peer-reviewed en binnenkort te publiceren gegevens vrijgegeven die de secretaris ertoe moeten nopen de voorlopige goedkeuring van de vaccins in te trekken.

Ik zal die even snel de revue laten passeren, zodat de Senaat volledig begrijpt in welke mate wij misleid zijn. Ten eerste blijkt uit de documenten van de vrijheid van informatie dat de TGA heeft nagelaten de reproductietoxicologie van de COVID-vaccins te beoordelen. Uit de documenten van de vrijheid van informatie blijkt dat de TGA heeft nagelaten de gevolgen van microRNA-sequenties en aanverwante moleculair-genetische kwesties voor het menselijk lichaam te beoordelen. Uit peer-reviewed en gepubliceerd in-vitro onderzoek blijkt dat door genen gegenereerde spike-eiwitten van vaccins in menselijke celkernen kunnen migreren om daar DNA-reparatiemechanismen te verstoren. Het TGA is hier abominabel-moorddadig mee omgegaan?

Van vaccins afkomstig RNA kan omgekeerd getranscribeerd worden, wat leidt tot mogelijke integratie in het menselijk genoom, wat de TGA ontkent, alleen op grond van wat de farmaceutische bedrijven hun zeggen te ontkennen. Uit interne gegevens van Pfizer die in februari zijn vrijgegeven, blijkt dat zij 1.272 verschillende ongewenste bijwerkingen van vaccins accepteren, waaronder verlammingen en sterfgevallen. Uit Duitse en Amerikaanse actuariële gegevens van verzekeringsmaatschappijen blijkt dat de TGA-databank van meldingen van ongewenste bijwerkingen negen keer te laag rapporteert. Uit documenten van de vrijheid van informatie uit 2018 blijkt dat de TGA twee databanken van meldingen van ongewenste voorvallen bijhoudt: een interne, waarin alle meldingen van schade worden vermeld; en een openbare, waarin slechts een deel daarvan wordt vermeld. Dat betekent dat de schade door vaccins hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk groter is dan gemeld.

  COVID-19 vaccin gevaarlijk? Wat is het eigenlijk dat wij zien en de schapen niet?

Zonder eerlijke en nauwkeurige gegevens heeft de Senaat geen mogelijkheid om te beslissen hoeveel schade te veel schade is. Duitse pathologen bijvoorbeeld beschrijven pathologische aggregaten van spike-eiwitten en lymfocytaire infiltraties in ontstoken organen bij autopsies in verband met overlijden na vaccinatie. De TGA verzuimt echter autopsies te verrichten op de 800 Australiërs van wie de eigen artsen hebben gemeld dat ze aan de vaccins zijn overleden. Dus wat verbergt de TGA in godsnaam?

Klokkenluiders hebben in het British Medical Journal melding gemaakt van tekortkomingen, onregelmatigheden en mogelijk frauduleuze praktijken bij de Pfizer vaccinatieproef – u weet wel, dezelfde proef waarvoor de TGA Pfizer op zijn woord geloofde. Vanuit een modern immunologisch standpunt gezien, lopen twee frequente inentingen tegen virussen van de luchtwegen het risico dat de immuunreacties op het virus gedesensibiliseerd worden, en dat leidt tot hypoimmuniteit en ergere ziekte dan zonder de inenting. Eenvoudig gezegd: herhaalde vaccinatie doet meer kwaad dan goed.

Dit zijn de zaken die ik vandaag zonder succes heb proberen voor te leggen aan de Selecte Commissie COVID-19 van de Senaat. Ik dank de senatoren Hanson, Abetz, Rennick en Antic voor hun steun, integriteit en moed. De waarheid is dat de Selecte Commissie COVID-19 de farmaceutische industrie heeft beschermd, en de stemming van vandaag bewijst dat. Dit ongehoorde verraad van het Australische volk moet onmiddellijk aan een Koninklijke Commissie worden voorgelegd. Aan de eerste minister, de minister van Volksgezondheid, het federale ministerie van Volksgezondheid, en allen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden – u allen die deze misdaad hebt begaan – stel ik één vraag: hoe denkt u hier in godsnaam mee weg te komen? Wij zullen u er niet mee laten wegkomen. Wij zullen u er niet mee laten wegkomen. Wij komen voor jullie. Wij hebben het uithoudingsvermogen om u op te jagen, en dat zullen wij zeker doen.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Hackers kraken de servers van de vaccinfabrikanten – Er zijn werkelijk “DODELIJKE BATCHES” onder de prikkenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikel“De terugtrekking uit Kiev is Russische Escalatie. Het is de…Transformatie van een Psychologische Operatie naar een Leerboek Oorlog”
Volgend artikelVier artsen: Deze mRNA experimentele vaccins zijn bedoeld om ons te steriliseren en genetisch te wijzigen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

  1. Laat me raden, deze held sterft binnen afzienbare tijd. Er zal een keer over hem geschreven worden en dan is hij ook vergeten. Doodsoorzaak, Corona

  2. “We’re coming after you” – ja maar hoe dan? Want de rechters van het rechtssysteem zitten ook in het complot. De enige methode is dat burgers eigenhandig de overheid in het gevang stoppen. We hadden b.v. massaal in Hengelo moeten gaan staan toen ze onze medemens hun woningen uitjoegen en inruilde voor Oekrainers die kennelijk meer waarde hebben. Maar we doen niets. Totdat we dadelijk zelf aan de beurt zijn. In kleine groepjes gaan ze ons onze woningen uitjagen. Als we niet opstaan voor elkaar, staat ook niemand voor jou op.

    • Het goyim denkt altijd dat het een andere goyim zijn eigen schuld is. Hij zal zijn huis wel uitgezet zijn voor een goeie reden, denken ze dan. En verder staan ze klokken te luiden en Oekrie vlaggetjes te zwaaien en boesters in te spuiten. In NL staat nooit iemand op voor een ander; er worden gewoon goed-gefinancierde instanties voor opgericht waar sluwe goyim ondernemers geld aan kunnen boeren. NL is een zeer verfijnde neo-kapitalistische gierput, die het goyim voldoende toewerpt om ze gedeisd te houden. Dit werkt heel goed, want de goyim blijven stemmen op dezelfde neo-kapitalisten, en de goyim blijven meeheulen. Niks aan te doen, behalve je huis in de fik steken als niemand voor je opkomt.

    • Ja daarom een algehele stop met asielzoekers en anderen opvangen in dit zeer kleine land, te weinig grond en te weinig huizen en teveel migranten ,die zich ook maar moeizaam aanpassen, Nee ,daar hebben we een zogenaamd algeheel belang bij,want Nederland wil zich overal mee bemoeien tot aan Rusland aan toe.Kwasi mondiaal sociaal gedrag,terwijl de problemen van de grote armoede in dit land en te weinig sociale woningen extreme huurprijzen en idiote energie prijzen ,gewoon genegeert worden.. want eerste plaats komt buitenlanders binnen halen en opvangen op klapbedjes en 10 jaar papierellende. en die buitenlanders zijn over algemeen zeer vruchtbaar en maken gemiddeld 5-10 kindjes per gezin.. en nog steeds te weinig woningen.
      Ook zo leuk ,alle nieuwe woningen gaan eerst naar de statushouders en de gemeenten moeten het maar ff zelf uitzoek en de opvang inrichten> wat een slappe lul beleid… er is geen eens geld voor de armen uit Nederland zelf!!! Bijna geen een politieke partij die hier gehoor aangeeft,want dan moeten ze daadkracht tonen.. dan maar de boeren pesten met een mislukt stikstof beleid…..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in