Logo van de Wereldgezondheidsorganisatie. Foto: WHO website.

In december vorig jaar heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plannen aangekondigd voor een “internationaal verdrag inzake preventie van en paraatheid voor pandemieën”.

Volgens de website van de Raad van Europa is er een “intergouvernementeel onderhandelingsorgaan” gevormd, dat volgende week, op 1 maart, zijn eerste vergadering zal houden.

Het is de bedoeling “een voortgangsverslag in te dienen bij de 76e Wereldgezondheidsvergadering in 2023”, en het voorgestelde instrument dan in 2024 klaar te hebben voor wettelijke uitvoering.

Dit alles hoeft niet echt als een verrassing te komen, de tekenen zijn er allemaal geweest. Als u goed hebt opgelet, hebt u waarschijnlijk bijna alles kunnen voorspellen wat in deze nieuwe wetgeving zal staan.

Een document getiteld “Multilateralisme in tijden van wereldwijde pandemie: geleerde lessen en de weg vooruit” is in december 2020 door de G20 gepubliceerd.

Daarin wordt uitvoerig ingegaan op alle problemen waarmee de internationale multilaterale organisaties tijdens de “pandemie” te kampen hebben [nadruk toegevoegd]:

Afzonderlijke staten kunnen wereldwijde bedreigingen van de volksgezondheid zoals de COVID-19 pandemie niet in hun eentje doeltreffend aanpakken […] de huidige gezondheidscrisis overwinnen en de bestaansmiddelen herstellen, kan alleen door multilaterale actie op zowel het economische als het sociale front […] De COVID-19 pandemie en de economische gevolgen ervan hebben de zwakte van de huidige regelingen voor multilaterale samenwerking aan het licht gebracht. Internationale organisaties met het mandaat om een leidende rol te spelen bij het aanpakken van internationale crises hebben niet doeltreffend gefunctioneerd.

En stelt verder verschillende oplossingen voor, waaronder…

De G20 moet de capaciteit van de Wereldgezondheidsorganisatie versterken. Een sterkere en meer slagvaardige WHO kan de internationale gemeenschap helpen pandemieën en andere gezondheidsproblemen doeltreffender aan te pakken. Zij kan voor systemen voor vroegtijdige waarschuwing zorgen en snelle wereldwijde reacties op noodsituaties op gezondheidsgebied coördineren.

In januari van 2021 publiceerde de EU-denktank Foundation for European Progressive Studies een 268 bladzijden tellend document, getiteld “Reforming Multilateralism in Post Covid Times”, dat opriep tot een “meer legitieme en bindende Verenigde Naties”, werd voorgesteld dat de EU lid zou worden van de VN-Veiligheidsraad, en werd gevraagd:

  Het verhaal van het decennium - Is dit massamoord door media en overheid?

Is nationale soevereiniteit verenigbaar met multilateralisme?”

Een paar maanden later publiceerde de Stichting van de Verenigde Naties haar eigen variatie op dit thema: “Een nieuwe visie op multilateralisme voor een post-Covid  toekomst”.

Vervolgens bracht het International Panel on Pandemic Preparedness in mei 2021 zijn verslag uit over de manier waarop de wereld met Covid is omgegaan, dat op sommige plaatsen bijna woordelijk overeenkomt met het document van de G20. Wij hebben er hier een gedetailleerde uitsplitsing van gemaakt.

Voormalig premier van Nieuw-Zeeland Helen Clark, voorzitter van het panel, vertelde de Guardian

“[De pandemie werd] verergerd door een gebrek aan mondiaal leiderschap en coördinatie van geopolitieke spanningen en nationalisme waardoor het multilaterale systeem, dat zou moeten optreden om de wereld veilig te houden, verzwakt wordt.”

Eerder deze maand is de VN-commissie voor sociale ontwikkeling voor het eerst in 2022 bijeengekomen, met de nadruk op “Versterking van het multilateralisme”.

Vervolgens publiceerde Robert Dworkin van de European Council on Foreign Relation op 17 februari dit artikel, Gezondheid der naties: Hoe Europa toekomstige pandemieën kan bestrijden, waarin ook bezorgdheid wordt geuit over “het falen van de internationale samenwerking tijdens de pandemie” en wordt voorgesteld:

De EU moet aandringen op hervorming van en meer geld voor de WHO combineren met steun voor een nieuw fonds voor noodsituaties op gezondheidsgebied, waarop toezicht wordt gehouden door een representatieve groep landen.

Het gaat maar door en door…de boodschap is meer dan duidelijk.

Zelfs vorige week nog, toen zij sprak in een panel op de veiligheidsconferentie in München, waarschuwde de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Anne Linde dat Covid “gaten” in de internationale orde heeft blootgelegd, en dat de VN, de WHO en de EU niet bevoegd genoeg waren om passende maatregelen te nemen.

  Noorwegen herclassificeert Covid-19: Niet gevaarlijker dan gewone griep

De tekenen zijn er allemaal, en ze flitsen al maanden als neonlichten: nieuwe internationale wetgeving om “toekomstige pandemieën aan te pakken”.

Wij wisten allemaal dat het er uiteindelijk van zou komen. Nu hebben we een tijdschema, en het begint op 1 maart.

Is het niet verbazingwekkend wat je bijna kunt missen als je door een oorlog wordt afgeleid?

Nu we het toch over de oorlog hebben, de houding die de WHO tijdens dit proces tegenover Rusland aanneemt zal een zeer interessante barometer zijn. Of Rusland het voorgestelde verdrag opzegt, of van de onderhandelingen wordt uitgesloten, zal ons veel zeggen over hoe reëel het conflict in Oekraïne werkelijk is, en welke richting de Great Reset nu zal uitgaan.

Als de oorlog zelf gebruikt wordt om verder te argumenteren dat wij “sterkere multilaterale instellingen” nodig hebben, of “belangrijke hervormingen in de Veiligheidsraad”, dan kan dat de grotere agenda wel eens een beetje onthullen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Voormalige WHO-wetenschapster uit Noorwegen: Er is geen pandemie, alleen leugens en bedrog!Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelOeps… “Tank” die bejaarde burger bruut overrijdt, blijkt van Oekraïense leger te zijn
Volgend artikelSpike-eiwit shedding & Toxiciteit
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

  1. Soevereiniteit?
    Gek hé, maar voorstanders zijn vreselijke vr.. (mag je niet zeggen) van “landen”die het begrip democratie geschrapt (geherdefinieerd) hebben in het politiek taalgebruik.

  2. Alles duidt er op om iedere staat onder totalitaire controle te kunnen plaatsen, er wordt valselijk onder het mom van een bepaalde ziekte dit bewerkstelligd. Dit staat mijlen ver verwijderd van de werkelijkheid. Een bepaalde ziekte zal altijd zeer plaatselijk zijn en nooit wereldwijd van nature. Enkel door kunstmatige zelf verspreidende chemische substanties kan dat wereldwijd gebeuren. Daarmee maakt de WHO zich schuldig aan, om iedereen te onderwerpen in een nieuw slaven systeem.

    Iedereen die inmiddels met het experimentele genetische modificatie injecties ingespoten zijn, zijn al geregistreerd en als nieuw geboren in het nieuwe slaven systeem. Al diegene zijn na 3 injecties al remote control door externe frequenties. Deze suffers hebben zich door hun eigen stommiteiten zich laten vangen en zich laten degraderen tot de eeuwige slaaf. Daar slaven geen rechten en geen bezit hebben, alleen privileges die zij moeten verdienen. Het nieuwe credit gehoorzaamheid beleid van de N.W.O. is al bijna een feit.

  3. cabal , gates , fauci , f.e.d. , swab , w.h.o. ,, zij zijn die mensen vermoorden , ik herhaal , zij zijn de instrumenten om mensen te vermoorden , en ze hebben hulp van vele regeringen , ook die wij betalen , waardoor sommige van hun denken dat ze kunnen doen wat ze willen ,,,, maar ze zijn gekozen door het volk ,,, voor het volk , en anders sterf RUTTE ,WILDERS ( niet gedacht he , de zogenaamde opponenten , allemaal show ) ,HIRSH BALLIN , OCTOPUSSY SYNDICAAT , DE LUIERMOORDEN en jullie handlangers eveneens . NEDERLAND HEEFT DE MEESTE SERVERS TER WERELD MET KINDERPORNO , ik herhaal NEDERLAND HEEFT WERELDWIJD GEZIEN , DE MEESTE KINDERPORNO OP HUN SERVERS STAAN , EN DAAR VERDIENEN ZE GELD AAN ,, LEUK HE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in