Ministry of Defense of Ukraine / Wikimedia (CC BY-SA 2.0 DEED)

Een essentiële taak in elke analyse is het identificeren van je onderliggende veronderstellingen over de activiteit of persoon die je beoordeelt. Als je je overgeeft aan verkeerde aannames, dan zal je hele analytische verhaal verkeerd zijn. Het is alsof je door een bril op sterkte kijkt – je bent bijziend. Persoonlijk geef ik er de voorkeur aan om me voornamelijk met feiten bezig te houden en vermoedens te vermijden, schrijft Larry Johnson.

Ik wil me richten op een recent artikel dat dit punt illustreert. Ik dank Andrei Martyanov, die deze nieuwste luchtfietserij van de Europese commandant van de VS, Christopher Cavoli, signaleerde. Cavoli houdt vol dat, “het lopende offensief van Rusland in Oekraïne niet de benen heeft voor een doorbraak.”

“Ik weet dat de Russen niet de aantallen hebben die nodig zijn voor een strategische doorbraak,”

“Ze hebben niet de vaardigheid en het vermogen om het te doen, om te opereren op de schaal die nodig is om een doorbraak uit te buiten tot strategisch voordeel.”

En zijn bron van dit inzicht? Als je “de Oekraïners” hebt geraden, geef jezelf dan een gouden ster. Cavoli zit er helemaal naast met de cijfers, maar ik loop op de zaken vooruit.

Admiraal Rob Bauer, een NAVO dilettant, woog mee met deze wowser – waarvan ik vermoed dat het ook afkomstig is van de Oekraïners.

Hij zei dat Rusland erin geslaagd is om extra troepen op de been te brengen, “maar de kwaliteit van de troepen is lager dan de troepen waarmee ze het conflict begonnen” vanwege het aantal officieren “die in het begin van de oorlog gedood werden” en dus niet in staat zijn om nieuwere soldaten te trainen.

Opnieuw zijn we getuige van een vertoning van projectie – d.w.z. Rusland toeschrijven wat de Oekraïners meemaken. Rusland voegt sinds september 2022 tienduizenden troepen per maand toe. In tegenstelling tot Oekraïne – dat mensen van de straat plukt, ze in busjes duwt, ze naar een militair centrum sleept, ze uniformen aantrekt, ze een geweer geeft en ze slechts een vluchtige training geeft – geeft Rusland rekruten minstens zes maanden training en plaatst die nieuwe soldaten vervolgens in eenheden met gevechtsveteranen. De gelederen van het Oekraïense leger worden elke dag uitgedund, terwijl Rusland zijn strijdkrachten opbouwt.

  Oekraïne Situatierapport - Avdiivka

Laten we de feiten eens op een rijtje zetten. Kijk eens naar het aantal soldaten in het Russische leger versus het zogenaamd onoverwinnelijke Amerikaanse leger en je zult je realiseren dat Cavoli een flapdrol is. (Ja, ik ga ervan uit dat deze cijfers kloppen, omdat ze afkomstig zijn van westerse bronnen).

Vanaf 2024 hebben de Russische strijdkrachten 3,57 miljoen manschappen, met 1,32 miljoen actieve militairen, 2 miljoen reservisten en 250.000 paramilitairen. Dit is de tweede toename van de omvang van het Russische leger sinds 2018, met de vorige toename van 137.000 manschappen in augustus 2022.

En de Verenigde Staten?

Cavoli, een biologiestudent, en Bauer zijn blijkbaar niet zo goed in wiskunde. De Russische strijdkrachten zijn nu drie keer zo groot als die van de Verenigde Staten, zowel in actieve dienst als reserve. Maar het voordeel voor Rusland is niet alleen in termen van mankracht. Denk hier eens over na – de Russische strijdkrachten bevinden zich voornamelijk in Rusland (ja, er zijn er een paar in Syrië) en de generale staf van Rusland kan de volledige kracht van 1,3 miljoen soldaten veel sneller naar de frontlinies brengen dan de VS en de NAVO zouden kunnen mobiliseren en verplaatsen. Amerikaanse troepen zijn over de hele wereld verspreid. Als de Verenigde Staten zouden besluiten om tegen Rusland te vechten, zouden de Russen, als verdedigers, minstens drie keer zoveel voordeel hebben als de Verenigde Staten.

Cavoli’s foute aanname? Hij kijkt naar wat de Russen de afgelopen twee jaar hebben gedaan en gaat ervan uit dat Rusland op volle toeren draait. Dat is niet zo. Hij gaat ervan uit dat omdat Rusland meer dan een miljoen soldaten niet heeft ingezet voor de strijd, dat de training onvoldoende is en de troepen ongeschoold. En, erger nog, hij gelooft de Oekraïners. Ik wil je eraan herinneren dat kolonel Alex Vershinin op RUSI een gedetailleerd verslag heeft geschreven dat Cavoli’s wensdenken volledig weerlegt, zie Frontnieuws – De Uitputting Kunst van het Oorlogvoeren: Lessen uit de Russische oorlog tegen Oekraïne.

  Duitsland kampt met elektriciteitstekorten, industrie zal instorten door groen programma, waarschuwen bedrijfsleiders

Uitputtingsoorlogen vereisen hun eigen ‘Art of War’ en worden uitgevochten met een ‘krachtgerichte’ benadering, in tegenstelling tot manoeuvreoorlogen die ’terreingericht’ zijn. Ze zijn geworteld in massale industriële capaciteit om verliezen te kunnen vervangen, geografische diepte om een reeks nederlagen te kunnen absorberen en technologische omstandigheden die snelle grondbewegingen verhinderen. In uitputtingsoorlogen worden militaire operaties gevormd door het vermogen van een staat om verliezen te vervangen en nieuwe formaties te genereren, niet door tactische en operationele manoeuvres. De partij die de uitputtingsaard van oorlog accepteert en zich richt op het vernietigen van vijandelijke troepen in plaats van het winnen van terrein, zal waarschijnlijk winnen

Het Westen is niet voorbereid op dit soort oorlog. Voor de meeste Westerse experts is een op uitputtingsoorlog gerichte strategie contra-intuïtief. Historisch gezien gaf het Westen de voorkeur aan de korte ‘winner takes all’ clash van professionele legers. Recente oorlogsspellen zoals CSIS’s oorlog om Taiwan besloegen een maand van gevechten. De mogelijkheid dat de oorlog door zou gaan kwam nooit ter sprake. Dit is een weerspiegeling van een algemene westerse houding. Uitputtingsoorlogen worden behandeld als uitzonderingen, iets dat ten koste van alles moet worden vermeden en meestal het gevolg is van de onbekwaamheid van leiders. Helaas zullen oorlogen tussen bijna gelijke mogendheden waarschijnlijk uitputtend zijn, dankzij een grote hoeveelheid beschikbare middelen om aanvankelijke verliezen te vervangen. De oplopende aard van gevechten, inclusief de erosie van professionalisme door slachtoffers, nivelleert het slagveld, ongeacht welk leger met beter getrainde troepen begon. Naarmate het conflict zich voortsleept, wordt de oorlog gewonnen door economieën, niet door legers. Staten die dit begrijpen en zo’n oorlog uitvechten via een strategie gericht op het uitputten van vijandelijke hulpbronnen terwijl ze hun eigen hulpbronnen behouden, hebben meer kans om te winnen. De snelste manier om een uitputtingsoorlog te verliezen is door je te richten op manoeuvreren en waardevolle middelen te spenderen aan territoriale doelen op de korte termijn. Erkennen dat uitputtingsoorlogen hun eigen kunst hebben is van vitaal belang om ze te winnen zonder verlammende verliezen te lijden.

Simplicius the Thinker, die op Substack schrijft, heeft de analyse van Vershinin uitgediept en uitgelegd wat dit voor Rusland betekent:

  De nieuwe invasie van Rusland is gericht op de op één na grootste stad van Oekraïne, en dat zou ons op de rand van een “Nucleaire Armageddon” kunnen brengen

Niet alleen hebben we de bevestiging van westerse denktanks en de hoogste ambten van Oekraïne zelf dat Rusland zich houdt aan een strikt beleid voor de personeelsbezetting en het herstel van brigades, waarbij troepen voortdurend rouleren en brigades nooit kritisch uitgeput raken zoals de AFU gedwongen is te doen. Maar vergeet niet hoe Rusland gebruik maakte van ervaren Wagner-veteranen op precies de manier die hierboven is beschreven. Ze ‘verdeelden’ Wagner en andere ervaren gevechtseenheden over de hele formatie, voegden ze toe aan de Akhmat-troepen, Rosgvardia en anderen, en brachten ze zelfs mee om Wit-Russische troepen te trainen.

Kortom, Rusland houdt zich strikt aan het draaiboek voor het ideale beheer van zowel troepen als kennis, wijsheid en ervaring van het slagveld – het doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de uiterst belangrijke kennis die is opgedaan door de meest ervaren krijgers nooit wordt verspild, maar altijd wordt vermenigvuldigd en ten volle wordt benut.

Cavoli is verdwaald in een verouderde fantasie over de Tweede Wereldoorlog. Hij verwachtte dat de Russen een blitzkrieg zouden lanceren en toen ze dat niet deden, nam hij aan dat ze daartoe niet in staat waren vanwege slecht getrainde, slecht uitgeruste soldaten. De geschiedenis leert ons dat Russische generaals veruit superieur zijn aan de generaals die het Westen te bieden heeft. Terwijl de Amerikanen uit Vietnam en Afghanistan werden verdreven, hebben de Russen Oekraïense troepen opgevreten en NAVO magazijnen met cruciale wapenvoorraden uitgeput. Rusland heeft de middelen voor een doorbraak, maar dat is niet het verklaarde doel. Uitputting! Rusland zal Oekraïne en zijn NAVO-bondgenoten laten bloeden in plaats van manoeuvre-aanvallen met hoge slachtoffers te riskeren, zoals Cavoli dat graag doet.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

De Uitputting Kunst van het Oorlogvoeren: Lessen uit de Russische oorlog tegen OekraïneVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBREAKING: Dood Iraanse president bevestigd, oorzaak crash nog onbekend
Volgend artikelBlanke etniciteiten worden vervangen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Ze schijnen ze nu zelfs uit Syria te halen…

  >450 AL QAEDA FIGHTERS ARRIVE IN UKRAINE, DEPLOYED BY US FROM IDLIB BASES – AIDED BY TURKEY
  They think they are escaping Russian attacks in Syria…just wait (Truth Bomb)
  Close to 450 extremist Arab and foreign nationals have arrived in Ukraine from Idlib to fight against Russia’s forces, less than only three days after they left Syria, passing through Turkey.<

  https://www.theinteldrop.org/2024/05/19/450-al-qaeda-fighters-arrive-in-ukraine-deployed-by-us-from-idlib-bases-aided-by-turkey/

 2. Vijandige macht: Amerikaanse veiligheid in Oekraïne bedreigt eeuwig conflict – TAC

  Moeten de VS de veiligheid van Oekraïne garanderen? Hoewel een bilateraal akkoord over veiligheidsgaranties voor Washington en Kiev op de korte termijn misschien noodzakelijk lijkt, zou het het conflict bestendigen en een aansprakelijkheid voor de Verenigde Staten blijken. Dat weet columnist van het Amerikaanse Conservatieve tijdschrift Alex Little zeker.

  Ondanks het beperkte vermogen van Washington om Oekraïne hulp te bieden, weerhoudt dit de Amerikaanse wetgevers er niet van deze realiteit te negeren en eeuwige steun aan Oekraïne te beloven tot aan de uiteindelijke volledige overwinning op Rusland. Beloften die niet kunnen worden nagekomen, schaden de toekomst van Oekraïne en ontmoedigen het land om de noodzakelijke diplomatie na te streven.

  Om dit probleem te verzachten moet Washington aan Kiev laten weten dat het niet in staat is Oekraïne voortdurend te voorzien van de wapens die het nodig heeft voor zijn verdediging op de lange termijn. De Verenigde Staten moeten ook andere NAVO-leden, die goed zijn toegerust om zichzelf te verdedigen, aanmoedigen om hun militaire investeringen te vergroten en tegelijkertijd in de richting te gaan van gezamenlijke wapenproductie.

  Bovendien zal Oekraïne in de toekomst mogelijk geen verdere steun van de Verenigde Staten kunnen ontvangen. Alle betrokkenen bij dit conflict moeten dit hulppakket behandelen alsof het hun laatste is, en hun gedrag in overeenstemming met dit feit plannen, vinden alle internationale experts.

  De Verenigde Staten zijn uiterst veilig, met grote oceanen in het westen en oosten en vreedzame buren in het noorden en zuiden. De confrontatie tussen Moskou en Kiev is tragisch, maar brengt weinig veiligheidsrisico’s voor de Verenigde Staten met zich mee. In plaats van het vuur op het Europese continent aan te wakkeren, moet de Oekraïense diplomatie worden aangemoedigd om met Rusland te onderhandelen, de lasten te verschuiven naar capabele bondgenoten en de aandacht te heroriënteren op belangrijkere kwesties. Bijvoorbeeld door van Oekraïne geen vijandige macht voor de Russische Federatie te maken, maar in ieder geval een vreedzaam naast elkaar bestaande republiek.

  Dit alles zal de Verenigde Staten goed van pas komen bij het werkelijk nastreven van hun eigen belangen, weet de politicoloog zeker.

  Bron: https://topcor.ru/47575-vrazhdebnaja-derzhava-vopros-bezopasnosti-ssha-na-ukraine-grozit-vechnym-konfliktom-tac.html

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in