Officiële gegevens van regeringen uit de hele wereld suggereren dat alle dubbel en driedubbel gevaccineerde mensen nu een nieuwe vorm van het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) ontwikkelen dat veroorzaakt wordt door het Covid-19 vaccin, met gegevens uit Australië, de VS, Canada, Schotland en Engeland die allemaal duidelijk aantonen dat de capaciteit van het immuunsysteem van hun gevaccineerde populaties gedecimeerd is in vergelijking met de ongevaccineerde populatie, bericht Dailyexpose.uk.

Australië

Uit officiële cijfers van de regering blijkt dat volledig gevaccineerde Australiërs in New South Wales 2,2x meer infectieus zijn dan ongevaccineerde Australiërs.

Hier is een grafische voorstelling van het aantal gevallen in New South Wales per vaccinatiestatus van https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/covid-19-surveillance-report-20220113.pdf

Bron data

De verhouding van Delta-gevallen tot Omicron-gevallen gedurende de periode waarover gegevens beschikbaar zijn, was 2.260 Delta (61%) tegen 1.424 (39%) Omicron-gevallen volgens cijfers van de deelstaatregering van NSW. De Australische cijfers hebben dus vooral betrekking op Delta, waartegen de vaccins doeltreffender zijn (ze zijn zo goed als ondoeltreffend tegen Omicron, aangezien ze zijn ontworpen tegen een spike-eiwit dat in 2019 werd ontdekt. Ze zijn nu in wezen een 3 jaar verouderde griepprik).

Het half punt van de periode van 2021November26 tot 2022January1 was 2021 December13/14, toen 93,2% volledig was gevaccineerd in NSW, en 94,8% voor het eerst werd gedoseerd. Dus 5,2% was niet gevaccineerd –  https://www.covid19data.com.au/vaccine-forecasts

Dus de verhouding van de percentages is 5,2 x 108.056/2.765 x 93,2 = 2,2x

Dus Australiërs in NSW hebben 2,2x meer kans om Covid op te lopen als ze gevaccineerd zijn. Dus de houders van vaccinpaspoorten hebben 2,2x meer kans om Covid te verspreiden dan de ongevaccineerden aan wie vaccinpaspoorten worden geweigerd en die in detentiecentra worden opgesloten. De Australische cijfers zijn niet gecorrigeerd voor leeftijdsverschillen. Maar leeftijd is geen verwarrende factor in het aantal gevallen of het aantal ziekenhuisopnames. Het trekt alleen de cijfers van het sterftecijfer scheef. Er is dus geen aanpassing nodig.

NSW bereikte de helft van het huidige percentage volledig gevaccineerden (46%) op 2021September12. Dus de gemiddelde vaccinatieleeftijd was daar 3 maanden op het moment van de bovenstaande gegevens.

We weten dat de doeltreffendheid van vaccins na verloop van tijd afneemt (waarmee wordt bedoeld dat de capaciteit van het immuunsysteem na vaccinatie afneemt, aangezien vaccins zelf niet minder doeltreffend kunnen worden omdat hun taak om het immuunsysteem te trainen na 2 weken is voltooid).

VS

Een onderzoek van US Veteran naar de afname van de vaccinbescherming die in 2021 aan 780.225 veteranen van de Amerikaanse strijdkrachten werd geboden, gepubliceerd in het Journal of Science – https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm0620 – heeft het volgende opgeleverd-

Bron

Deze studie toont een versnelde afbraak van het immuunsysteem aan bij alle veteranen, maand na maand. Geen wonder dat ze de studie na 6 maanden stopzetten!

The Lancet publiceerde een studie over de effectiviteit van Pfizer voor 3½ miljoen Californiërs tegen alle stammen van Covid. Zij ontdekten dat de effectiviteit van het vaccin in de eerste 4 maanden daalde van 88% tot 47%. Terwijl de daling voor Delta van 93% tot 53% was na 4 maanden, en voor niet-Delta, daalde de efficiëntie van 97% tot 67% op 4-5 maanden – https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2821%2902183-8/fulltext

Canada

Uit een Canadees onderzoek is gebleken dat de doeltreffendheid van het vaccin sterk begint af te nemen binnen 2 weken na de tweede vaccinatie!

“De scherpe daling is bijzonder problematisch voor de senioren, omdat eerder onderzoek door Canaday en zijn collega’s aantoonde dat senioren die nog niet eerder COVID-19 hadden opgelopen, binnen twee weken nadat zij de tweede dosis vaccin hadden gekregen en als “volledig gevaccineerd” werden beschouwd, al een verminderde reactie in antilichamen vertoonden die aanzienlijk lager was dan bij de jongere pleegverzorgers het geval was. Zes maanden na de vaccinatie had het bloed van 70% van deze verpleeghuisbewoners” een zeer slecht vermogen om in laboratoriumexperimenten de coronavirusinfectie te neutraliseren,” zei Canaday. – https://medicalxpress.com/news/2021-09-vaccinated-covid-immunity-months-pfizer.html

Engeland

Hier zijn de cijfers over de werkzaamheid van het vaccin/immuunsysteem in het VK, berekend op basis van het aantal dubbel-gevaccineerde en ongevaccineerde UKHSA-gevallen in hun eerste 7 Vaccin Surveillance Reports voor de weken 36-42. Zij hebben betrekking op gevallen in het VK gedurende perioden van vier weken, van week 32-35 tot week 38-41. Uit deze gegevens blijkt een duidelijke lineaire afname van de doeltreffendheid van de vaccins met gemiddeld 4,8% per week voor de 18-plussers. Vanaf week 42 werden de gegevens door het Office of Statistical Regulation gecorrumpeerd.

  Ooggetuigenverslag van een intensive care arts: "Dood na een COVID-19 vaccinatie"

De waakhond voor de statistieken van het VK is het Office of Statistics Regulation (TOSR zou het acroniem ervan zijn).

De directeur-generaal van het TOSR, Ed Humpherson, schreef een brief aan de baas van het UKHSA, dr. Jenny Harries, waarin hij haar bedankte voor de door haar aangebrachte wijzigingen en hij wordt in de Daily Mail geciteerd als volgt

“Het blijft een feit dat het bewakingsrapport percentages per 100.000 bevat die kunnen worden gebruikt om te stellen dat vaccins niet effectief zijn,”
“Ik weet dat dit niet de bedoeling is van het bewakingsverslag, maar de mogelijkheid van misbruik blijft bestaan.”

Dit is zijn openhartige bekentenis dat alle UKHSA-gegevens uitsluitend worden gebruikt om te bewijzen dat de vaccins effectief zijn. En elk overheidsbureau voor de statistiek dat van die lijn afwijkt, zal door TOSR opnieuw worden gecorrigeerd. Hij definieert het UKHSA als een pro-vaccin propaganda outfit, wiens mandaat slechts bestaat uit het leveren van informatie voor één kant van het debat.

Van geen enkele persoon in het VK kan worden verwacht dat hij een weloverwogen keuze maakt of hij de experimentele gentherapie van Pfizer zal nemen wanneer deze hem door de regering wordt gepresenteerd als een onbetwistbaar effectieve Covid-vaccinatie.
https://www.dailymail.co.uk/health/article-10155799/Stats-watchdog-scolds-PHE-replacement-data-misuse-supports-anti-vaxxers.html’

Het effect van Ed Humpherson’s communicatie met Dame Jenny Harries is te zien in de tabel hieronder.

We behandelden dit eerst op 2021November6 – https://dailyexpose.uk/2021/11/06/uk-gov-lying-and-hiding-the-fact-covid-19-vaccinated-are-developing-ade/

De Amerikaanse veteranen studie, de 3,5 miljoen Californische studie tonen aan dat het algemene medische inzicht nu is dat deze vaccins in effectiviteit afnemen en niet meer herstellen. De tabel hierboven vanaf week 42 is daarom een complete politieke fictie.

De fout die Dame Jenny Harries heeft gemaakt is dat zij voor de eerste 7 weken waarin de UKHSA een vergelijking van het aantal gevallen heeft gemaakt, in feite de waarheid heeft afgedrukt.

Engeland & Duitsland

In het VK is de gemiddelde vaccinatietijd nu 8 maanden, omdat het VK op 26 mei 24 miljoen tweede doses heeft gehaald (de helft van de huidige 48 miljoen tweede doses) – https://ourworldindata.org/covid-vaccinations. Duitsland heeft op 29 juni de helft van zijn huidige aantal dubbel gevaccineerden bereikt. Zij lopen dus ongeveer 1 maand achter op het VK met een gemiddelde volledig vaccinatietijd van 7 maanden in januari.

Uit de 7 weken van goede UKHSA-gegevens kunnen we nu extrapoleren met gebruikmaking van een efficiëntieverlaging van 4,8% per week, en wel als volgt. De rode, vetgedrukte cijfers zijn overheidsgegevens. Zwarte cijfers zijn extrapolaties.

Een Canadees onderzoek rapporteert:

Wij omvatten 3.442 Omicron-positieve gevallen, 9.201 Delta-positieve gevallen, en 471.545 test-negatieve controles. Na 2 doses COVID-19-vaccin nam de effectiviteit van het vaccin tegen Delta-infectie in de loop van de tijd gestaag af, maar herstelde zich tot 93% (95%CI, 92-94%) ≥7 dagen na ontvangst van een mRNA-vaccin voor de derde dosis. In tegenstelling daarmee was de ontvangst van 2 doses COVID-19-vaccins niet beschermend tegen Omicron. De effectiviteit van het vaccin tegen Omicron was 37% (95%CI, 19-50%) ≥7 dagen na ontvangst van een mRNA-vaccin voor de derde dosis. – https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.30.21268565v1

Dus we beginnen de effectiviteit van het vaccin tegen Omicron in week 1 na de 2e dosis bij 38% (het dichtstbijzijnde cijfer in onze lijst met degradatie van 4,8% per week) en degraderen de respons vanaf daar eenvoudigweg met 4,8% per week. De vaccins bieden volgens de Canadese studie geen bescherming op middellange termijn tegen Omicron. Zij bieden slechts bescherming op korte termijn (direct na een vaccinatie).

Ook de afname van de doeltreffendheid van het vaccin was in de loop van de tijd gestaag, d.w.z. lineair, d.w.z. met een constant percentage per week – hetgeen de UKHSA-cijfers van week 35-42 bevestigt en hun cijfers vanaf week 42 ontkent. Het afbraakpercentage van 4,8% zal voor Delta en Omicron hetzelfde zijn, omdat het wordt veroorzaakt door de productie van vaccin spike-eiwitten en niet door de variant.

Het eerste wat opvalt is dat het Australische cijfer voor de efficiëntie van het vaccin (1-2,2)/2,2 = -54,5% na 13 weken aanzienlijk slechter is dan voorspeld door het Britse Delta-model en het Omicron-model. Je zou tot week 25 moeten gaan om die daling te krijgen met Delta en week 20 met Omicron. Dit komt omdat Omicron de antilichamen die een paar maanden na de dosis door het vaccin worden aangemaakt, volledig ontwijkt. De Australische variantmix was 61% Delta 39% Omicron op het moment van de datamonstering. Die Australische gegevens zijn aanzienlijk slechter dan hierboven voorspeld!

  "Ik weet niet meer wat er in mijn lichaam gebeurt"

Het volgende dat opvalt is dat de ongecorrigeerde Duitse gegevens voor Omicron 26 weken na de 2e prik (gemiddeld) ook slechter zijn dan de Delta-voorspelling, maar precies goed voor de Omicron-voorspelling. Een -87,7% afbraak van het immuunsysteem (1-8,12)/8,12 = -87,7% wordt voorspeld voor week 26 met Omicron.

Dus zoals men zou verwachten. De Duitse cijfers zijn precies correct. Verder laat het Australische model zien dat onze Omicron fall off grafiek misschien een beetje te optimistisch is! Terwijl het ‘gecorrigeerde’ RKI-cijfer, waarbij zij nog eens 911 ongevaccineerde Omicron-gevallen vonden die zij eerder hadden gemist, van -27,4% (1-1,377)/1,377 = -27,4% eenvoudigweg onmogelijk is. Omicron is meer ontwijkend dan Delta, niet minder ontwijkend.

De oorspronkelijke RKI gegevens hadden –

Ongevaccineerden: 186 gevallen op 26,5% van de bevolking
Volledig gevaccineerden hebben 4020 gevallen op 70,53% van de bevolking.
Dat levert een verhouding van 8,12 op.

Gecorrigeerde RKI gegevens hadden –
Ongevaccineerden: 186+911 = 1097 gevallen op 26,5% van de bevolking
Volledig gevaccineerden hebben 4020 gevallen op 70,53% van de bevolking.
Dat levert een verhouding van 1,377 gevallen op.

Het laatste dat moet worden opgemerkt is dat dubbel gevaccineerde (niet gestimuleerde) mensen in het VK nu (vanaf januari 2022) geen doeltreffend immuunsysteem meer hebben tegen zowel Delta als Omicron in vergelijking met ongevaccineerde mensen volgens deze projectie.

De vraag is dus: klopt de prognose of is er een afkappunt waarop het immuunsysteem stopt met verslechteren? De Duitse gegevens suggereren dat er geen afkappunt is voor 87,7% afbraak (het cijfer -27,4% van RKI is niet mogelijk voor Omicron, dus nemen we de cijfers van 87,7% als correct).

Bron

Het grootste negatieve vaccin/immuunrendement, berekend op basis van werkelijk gepubliceerde UKHSA-cijfers, is – 60,2%.

Gevallen gemeld per specimen datum tussen week 49 & 52 2021 – https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1045329/Vaccine_surveillance_report_week_1_2022.pdf

De bovenste grafiek illustreert de algemene prestaties van het immuunsysteem onder alle leeftijdsgroepen in Engeland gedurende de afgelopen 5 maanden volgens de volgende UKHSA-rapporten

Uit het bovenstaande blijkt dat de prestaties van het immuunsysteem van volwassenen tussen 18 en 59 jaar zijn verslechterd tot het slechtste niveau tot nu toe sinds zij het Covid-19 vaccin kregen toegediend. Terwijl de prestaties van het immuunsysteem van iedereen boven de 60 dramatisch zijn verslechterd na ontvangst van de booster-prik, maar nog niet tot het niveau dat tussen week 37 en week 40 is waargenomen.

De prestaties van het immuunsysteem van 70-plussers zijn tussen maand 4 en maand 5 echter het sterkst gedaald, samen met die van 18-29-jarigen.

De 55% verbetering van het immuunsysteem van de 80-plussers die de boosters tussen maand 3 en maand 4 hebben gegeven, is tussen maand 4 en maand 5 bijna volledig verdwenen. Hun immuunsysteem presteert 1% beter dan in maand 3, maar nog steeds 54% slechter dan dat van hun ongevaccineerde tegenhangers.

De stimulans van 73% die de boosters tussen maand 3 en maand 4 aan het immuunsysteem van de 70- tot 79-jarigen hebben gegeven, is tussen maand 4 en maand 5 ook bijna helemaal verslechterd. Hun immuunsysteem doet het 10% beter dan in maand 3, maar nog steeds 63% slechter dan dat van hun ongevaccineerde tegenhangers.

De lichte oppepper die het immuunsysteem van iedereen tussen 30 en 59 jaar tussen maand 3 en 4 heeft gekregen, is in de maand daarna volledig gedecimeerd, terwijl het immuunsysteem van 18- tot 29-jarigen tussen maand 4 en 5 met 60% is gedaald.

Schotland

Het grootste negatieve cijfer dat kan worden berekend uit de door Public Health Scotland gepubliceerde gegevens is -71,4%. Zij maken deze absurde gestandaardiseerde leeftijdsnormeringscorrectie voor het aantal gevallen in hun verslag van januari 19. Maar het aantal gevallen heeft niets met leeftijd te maken. Leeftijd is een verstorende factor voor het sterftecijfer, niet voor het aantal gevallen!

  Vergeten slachtoffers: Talloze mensen die nadelige gevolgen ondervinden van PCR neusuitstrijk-"tests" die niet langer toegelaten zijn voor COVID-testen

De werkzaamheid van het vaccin in kolom 7 is het aantal gevallen van 0 doses min het aantal gevallen van 1/2/3 doses, gedeeld door de grootste van de twee (volgens de formule van Pfizer voor de werkzaamheid van het vaccin).

(Aantal ongevaccineerde gevallen – Aantal gevaccineerde gevallen / Grootste van de twee)

De Schotse gegevens tonen uiteindelijk aan dat dubbel gevaccineerden 70% van hun immuunrespons op Covid hebben verloren. Het laat ook iets zien dat ik consequent heb gezien sinds de allereerste PHE cijfers voor Delta. Eén prik biedt veel betere bescherming dan twee prikken.

Dat is altijd zo geweest, volgens de cijfers van de overheid. Het laat ook zien dat de initiële boost van de 3e dosis snel afneemt en al ver negatief is geworden in vergelijking met de ongevaccineerden. Als 2 doses altijd al slechter zijn geweest dan 1 dosis in de echte wereld, dan zullen 3 doses nog slechter zijn.

Dus de projectie zou suggereren dat de dubbel geprikte nu volledige VAIDS hebben. Maar de schrijver vermoedt dat het immuunsysteem een paar trucjes achter de hand heeft die het zelfs in deze omstandigheid nog een kans geven om te vechten. Er is echter al een opleving geweest van aandoeningen van het immuunsysteem op IC-afdelingen en dit zal alleen maar toenemen, vooral bij de geboosterde RNA junkies – https://www.dailymail.co.uk/health/article-10224691/Has-jab-farce-landed-hundreds-intensive-care.html

Bron

Conclusies

Australische, Britse en Schotse cijfers laten allemaal zien dat dubbel gevaccineerde mensen twee keer zoveel kans hebben om besmet te raken met Covid-19 dan ongevaccineerde mensen.

De meest recente Schotse cijfers tonen aan dat mensen met een booster 25% meer kans hebben om Covid-gevallen te worden dan ongevaccineerde mensen. Er is geen reden voor vaccinpaspoorten, zelfs niet met een booster-vaccin. De gegevens pleiten voor het opheffen van alle beperkingen voor de ongevaccineerden, aangezien zij het veiligst zijn van alle gevaccineerden in Australië, in Schotland en in het gehele VK.

Het oorspronkelijke RKI-cijfer van 186 ongevaccineerde Omicron-gevallen tegen 4020 gevaccineerde Omicron-gevallen moet juist zijn omdat de aangepaste cijfers van 1097 gevallen zouden betekenen dat Delta beter is dan Omicron in het ontwijken van vaccins, hetgeen, zoals we weten, niet het geval is.

Het is zoals Sherlock Holmes zei: “Als men het onmogelijke heeft geëlimineerd, moet datgene wat overblijft, hoe onwaarschijnlijk ook, het geval zijn”. Dus de dubbel gevaccineerden hebben 8.12x zoveel kans om Covid te krijgen als de ongevaccineerden. Om het ronduit te zeggen. De Duitsers hebben hun correctie overdreven. De correctie was te groot. Ze hadden 300 gevallen moeten ‘vinden’. Dat zou een mogelijk resultaat kunnen zijn geweest.

De UKHSA-cijfers na week 42 zijn een verzinsel, bedoeld om het falen van de vaccins zo lang mogelijk te verbergen. Uit de Canadese studie bleek dat de vaccins GEEN bescherming op middellange termijn bieden tegen Omicron. Dit betekent dat Omicron zeer waarschijnlijk is gemuteerd om de vaccins te ontwijken.

De 37% initiële vaccinefficiëntie die werd vastgesteld (onmiddellijk na de 3de vaccinatie) zal te wijten zijn aan het in een hyper-alarmtoestand brengen van het immuunsysteem, in plaats van het te leren over de Wuhan Alpha spike-eiwit die niemand meer infecteert en waarvoor het immuunsysteem reeds tweemaal werd getraind met de vorige 2 vaccinaties.

Het verworven immunodeficiëntiesyndroom is een aandoening die leidt tot het verlies van immuuncellen en mensen vatbaar maakt voor andere infecties en de ontwikkeling van bepaalde soorten kanker. Met andere woorden, het immuunsysteem wordt volledig gedecimeerd.

Zouden we dus te maken kunnen krijgen met een nieuwe vorm van het Covid-19 vaccin geïnduceerd verworven immunodeficiëntie syndroom?

Alleen de tijd zal het leren, maar te oordelen naar de huidige cijfers lijkt het erop dat we slechts een kwestie van weken hoeven te wachten om erachter te komen.


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Waarom we gedwongen worden te vaccinerenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelPlan om zoveel mogelijk mensen te “taggen” onder het mom van COVID pandemie onthuld; Nieuw cryptocurrency systeem gecontroleerd door wereldwijde elites
Volgend artikelIvermectine gesmokkeld in chocoladereep redt leven van Britse Covid-patiënt
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Goed stuk maar… deze opmerking ”Dit betekent dat Omicron zeer waarschijnlijk is gemuteerd om de vaccins te ontwijken.”

  Is de mornonic variant er niet om de beginnende massale injectie schade te verbloemen?

  officieel stelt men nu dat 1 op de 75 er last van heeft…. Ik sluit dat zeker niet uit.

  Groeten,
  Hugo

  • >>> ”Dit betekent dat Omicron zeer waarschijnlijk is gemuteerd om de vaccins te ontwijken.”<<<

   Over narratief gesproken en het in stand houden ervan..

   Een variant van iets dat nooit is bewezen!! LMFAO

   Beter je te verdiepen in stralingsziekten / frequenties

   • Pff daar hebben we onze huistrol weer. Ik weet t, die moet je eigenlijk niet voeren. Maar goed, iemand die denkt De Waarheid in pacht te hebben moet van een reactie te worden voorzien.

    Vind je het lekker om dit soort reacties te posten op een vraag? Of ben je heel bang dat je wereldbeeld ineenstort en aan alles vastklampt om dat wereldbeeld in stand te houden? Gezien het op de man spelen vermoed ik van wel. Je weet dat je afhankelijk bent aangzien met pensioen.

    Je komt niet veel verder dan links posten zonder enige context. En dan nog een keer. Ik heb je nog niet kunnen betrappen op enige vorm van zelf nadenken. Maar goed dat is normaal bij Stockholm syndroom slachtoffers.

    Met links die je als ”bewijs” post val je door de mand. Beken het gewoon, je bent je hele leven voorgelogen Cor. Dan kom je uit deze psychose waarin je zit. Dat is het enige advies dat ik je kan geven.

    Je kan wel de vermoorde onschuld blijven spelen maar dat gaat m niet worden. Je geloofde het systeem, nu pluk je de wrange vruchten. Deal with it. Jouw probleem, probeer het niet de mijne te maken.

    Fijne dag verder

    Groeten,
    Hugo

    • Ach mijn vriend .
     Je kunt waarschijnlijk een mooi profiel opbouwen .. wat voorkomt uit je eigen onkunde tot communicatie . Ik lees steeds jouw draadjes .. er vallen een aantal dingen op .
     On the record ik post een draadje (collum) van andere sites ..
     Daar lever ik uiteraard geen commentaar op zodoende blijft de zuiverheid van zelf beslissing in stand . Net zoals hier op FN .
     Je benaamd mij met vele gedaantes . Heeft totaal geen impackt 🙂
     Je heb mij proberen te kwetsen met een nogal facistische opmerking om te vragen uit welke batch ik kom .. de rest al lezende van jouw draadjes zou mij dat een profiel opleveren waar uit het zo makkelijk zou zijn om je een etiquete op te spelden ..
     Jouw draadjes overschrijden vaak de grens van het betamelijke .. !
     Je geleverde gedachtengoed past naadloos op de NSB gedachten van de 2de wereld orde (oorlog) Ik weet zeker dat je zachte handen hebt en je kachel tot aangename warmte zet .. !
     Je gaat prat op je kennis M.B.T je eigen kundigheid en je perspectie .
     Je intermenselijke handellen vermaal je op je altaar van zelfdunk.
     En reken maar dat dat een grote plek in je hoofd in neemt .
     Ik helaas en uit zelfbehoud (ook je jouwe) verlaag ik mij niet tot ageren op hoogmoed .
     Hier een paar quotes.
     Pretend to be weak, so your enemy may grow arrogant.
     Sun Tzu

     Fijne dag vriend ..

     • Jij bent mijn vriend niet en dat heb je bewezen. In al je reacties richting mijn druipt de haat en eigen supirioriteit gevoel er vanaf.

      Dat je niets doet met mijn reacties is jouw keuze. Jij kiest jouw weg en ik de mijne. Wat meer dan opvalt is dat jij heel graag jouw keuzes totaal opdwingt (inclusief richting mij) terwijl ik het gesprek aan ga.

      Echt lol, dat je mij een NSBert noem. Gemiddelde reactie van trollen die de discuccie op inhoud verloren hebben. Je mag je trots voelen om een MSM propagandist te zijn! Zo velen zijn je voor gegaan in geschiedinis. Ahhhh ik ben totaal ontmaskert, nu de gruwel projectteren op anderen. Zo zielig. dus ja, ik noem je nu gewoon een zielig mannetje die het narratief verloren heeft.

      We gaan zien wat er gaat gebeuren met trollen zoals jij. Ik hoop zwaar gestraft want mannetjes zoals jij zijn het probleem.

      Ik heb de moeite gedaan in mijn leven om te begrijpen om ”het systeem” te berijpen. Ik snap dat meelopeers zoals jij dat niet doen en proberen te profiteren. Jouw keuze.

      Dacht je overigens echt dat je met een enkele quote, terwijl je meerde beloofd, mij kan intimideren? Ik heb dat geschrift in zijn geheel gelezen. Jij vast niet.

      Ik weet hoe je oorlog moet voeren als burger. Jij bent een bug to be on the windshield..
      Jij viind het tof en haalt energie uit negatief. Prima, ga lekker met die psychopatenclub heulen maar val mij niet lastig.

      Maar ja., zo triest, mensen heulen voornamelijk met de vijand om er zelf beter van te worden. Jij lijkt zo iemand te zijn.

      Wat wel fin is van de corona crisis is dat goede mensen nu weten dat er toxiische mensen zijn die we uit de samenlevening moeten snijden. Jij bent er eentje van.

      We kunnen 2 dingen doen. Modder blijven smijten of elkaar negeren. Ik ben voor negeren Daar kom je dan goed mee weg want je verhaal is echt hilasrisch en absurd to the max of je kan je kan je absurde porsts blijven posten welke ik absurd laat zien.

      Hoe dan ook, jij verliest. Ik geef je nu een een exit mogelijkheid. Die ga je niet nog een keer krijgen. Mannetjes (en vrouwtjes) zoals jij walg ik van.

      Groeten,
      Hugo

 2. het lijkt er op dat onze criminele maffia doorgaat met de 2g en qr code ondanks zogenaamde versoepelingen welke het niet zijn.

  deze kankercriminelen gaan door op de ingeslagen weg en kunnen kennelijk alleen via burgerarrest gestopt worden?

 3. Er kan geen uitspraak gedaan worden over doeltreffendheid van ‘vaccin’ simpelweg omdat niet gezegd kan worden of de betreffende personen al dan niet covid (of wat er voor doorgaat) zou hebben gekregenk. Een toename van t cellen in de vaccies is een te eenvoudige voorstelling van zaken.

 4. we gaan er hier even snel aan voorbij dat die testen nergens op slaan, dat er nooit iets vreselijks aan de hand is geweest, dat de paniek blijft terwijl de ziekenhuizen leegstromen, en dat er geen enkele kritiek geduld wordt door politiek en media.

  • Inderdaad!! Uitvinder PCR – Kary Mullis – waarschuwde min-of-meer al dat je met zijn uitvinding nagenoeg alles kunt vinden..
   Op z’n zachts gezegd toevallig dat meneer Mullis valk voor de plandemic is overleden aan nota bene longontsteking. Dit verzin je niet!
   Alles maar dan ook alles omtrent convid is imo een grote psy-op.
   Ernstige ziekte verschijnselen hebben mi alles te maken met straling (wi-fi en 5G) De wifi-frequentie is van invloed op water opname door lichaam en de frequentie gebruikt voor 5G is beinvloed de zuurstofopname..

   Look up: Dean Henderson, 5G and the Crown

  • En ook HIV is een niet bestaande “ziekte”. Het is een allergische reactie op bepaalde drugs zoals bijvoorbeeld poppers, wat erg populair was in de homogemeenschap. De patiënten zijn vrij eenvoudig te behandelen met een serieuze en lange termijn behandeling met vooral natuurlijke vitaminen, maar worden vermoord met remdesivir (waar Fauci goud geld aan verdient).
   HIV is niet besmettelijk, AIDS ook niet.

 5. De testen hebben zeker wel nut! Hiermee controleren de overheden hoeveel mensen er voor de leugens vallen en erin meegaan zonder ook maar een enkele hersencel te activeren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in