Er is een reeks gebeurtenissen in gang gezet die volgens ons zal uitlopen op een “wereldwijde Force Majeure” onder de Westerse naties. Als deze analyse juist is, betekent dit dat vele financiële verplichtingen – waaronder mogelijk sociale zekerheid, schuld van de schatkist, pensioenen, derivaten, papieren contracten voor grondstoffen, industriële leveranties, uitbetalingsverplichtingen van verzekeringen, enz. teniet zouden worden gedaan. Dit schijnt deel uit te maken van het “Grote Reset” plan om de schuld van het Amerikaans schatkistpapier (en de te hoge schuld van andere westerse naties) weg te werken door “in gebreke te blijven zonder in gebreke te blijven” – d.w.z. door een andere grote noodsituatie de schuld te geven van de kwijtschelding van de financiële verplichtingen en de grootscheepse reset van het wereldwijde monetaire canvas, schrijft Mike Adams.

Om dit te bereiken moeten de westerse naties eerst een wereldoorlog uitlokken met Rusland of China. Zoals wij dit jaar uitvoerig hebben gedocumenteerd, worden er door de controleurs van het Biden-regime vele pogingen ondernomen om een oorlog met beide tegenstanders te ontketenen. Het meest recente voorbeeld is het Oekraïense tegenoffensief, dat zwaar gehypet werd door de westerse media, waarbij Russische strijdkrachten zich terugtrokken uit een gebied met ongeveer 40 – 50 kleine dorpen en steden, om te voorkomen dat zij omsingeld zouden worden door de Oekraïense strijdkrachten. Waar het hier om gaat is te begrijpen dat de Oekraïense strijdkrachten getraind en geleid werden door militaire leiders van de NAVO, terwijl er NAVO-materieel werd ingezet, waaronder hoge-precisie artillerie en lange-afstands raketgeschut (HIMARS, bijvoorbeeld) dat grotendeels door Britse en Amerikaanse troepen werd gebruikt.

In feite werd het tegenoffensief tegen dit specifieke segment van Ruslands frontlinies in Oost-Oekraïne hoofdzakelijk geleid door het VK en de VS, en niet door de Oekraïense militaire leiding. Deze aanval was de praktische oorlogsverklaring van het Westen aan Rusland, ook al is zo’n verklaring nog niet officieel uitgesproken.

Rusland weet al dat de wereldoorlog begonnen is… zal spoedig verklaard worden

Rusland erkent dit feit ten volle. Rusland weet dat het in een totale oorlog met de NAVO en West-Europa zit, en niet slechts in een speciale militaire operatie die met reserve-eenheden gewonnen kan worden. Rusland bereidt zich dus voor om nu officieel de oorlog te verklaren aan het Westen en zijn volledige militaire strijdkrachten in te roepen om West-Europa in te schakelen en te vernietigen. In mijn analyse is Rusland tot de conclusie gekomen dat de NAVO Rusland nooit als soevereine natie zal laten bestaan, en dat Rusland nu geconfronteerd wordt met een existentiële dreiging van de NAVO-naties en van West-Europa in het algemeen.

  Het Westen heeft de geopolitieke gevolgen van de oorlog in Oekraïne ernstig misrekend

U herinnert zich wellicht dat Rusland de wereld onlangs had beloofd dat het geen kernwapens zou gebruiken, tenzij het met een existentiële bedreiging werd geconfronteerd. Het door de NAVO geleide Oekraïense tegenoffensief heeft nu duidelijk gemaakt dat Rusland inderdaad met een dergelijke dreiging te maken heeft, en dat een mislukking om de NAVO als geheel te verslaan het einde van Rusland zal betekenen.

Er zal geen coëxistentie zijn. Ofwel West-Europa (de NAVO), ofwel Rusland moet verslagen worden.

Het tegenoffensief van de NAVO tegen Oekraïne heeft Rusland dus net de interne rechtvaardiging gegeven die het nodig had om te escaleren tot een totale oorlog tegen het Westen, die de inzet van kernwapens kan inhouden (maar vrijwel zeker het gebruik van niet-nucleaire thermobarische wapens zal inhouden, die op hun eigen manier ook verwoestend zijn).

Deze escalatie is precies wat Biden en de Democraten nodig hebben om de wereld in chaos te storten vóór de midterm verkiezingen

De controleurs van Biden weten al dat zij in november een vernietigende verkiezingsuitslag tegemoet gaan. Met alle middelen die nodig zijn, menen zij dat de verkiezingen in november in chaos moeten worden gestort, of de Democraten verliezen het Huis en mogelijk de Senaat, waardoor de regering-Biden de komende twee jaar grotendeels ineffectief zal zijn. Het is dus in het belang van de Democraten dat er vóór Halloween een wereldoorlog uitbreekt, zelfs als dat betekent dat er een nucleaire ontploffing op een Amerikaanse stad moet worden geënsceneerd en dat Rusland daarvan de schuld moet krijgen. Wees gerust, dit is één van de opties in hun “portefeuille van onheil” die overwogen wordt.

Andere opties zijn een scenario waarbij het nationale elektriciteitsnet wordt platgelegd (met Russische cyberaanvallen als schuldige) of een financieel Armageddon waarbij banken worden bevroren, alle transacties worden stopgezet en de natie in een onmiddellijke chaos en burgerlijke onrust wordt gestort. Dit kan met één druk op de knop gebeuren, terwijl Rusland de schuld krijgt van een cyberaanval.

Hoe agressiever de reactie van Rusland op het tegenoffensief van Oekraïne, hoe sneller Biden / Obama en de globalisten ons allemaal in een wereldoorlog kunnen duwen, waarbij zij zich kunnen beroepen op hetzelfde ongrondwettelijke machtsmisbruik als Amerika in de Tweede Wereldoorlog heeft gezien. Voor het geval u niet bekend bent met wat er toen gebeurd is, laat ons uw geheugen opfrissen:

 • Gedwongen internering in concentratiekampen op grond van uw etnische afkomst (Japanse internering)
 • Inbeslagneming door de regering van handelsvoorraden van particuliere en openbare bedrijven
 • Overname van particuliere bedrijven door de regering, waardoor de productie in oorlogstijd gedwongen werd
 • Overheidscontroles op de prijzen van strategische goederen
 • Strafbaarstelling van anti-regeringsuitingen
 • Rantsoenering van kleding, suiker, koffie, melk, vlees, kaas, boter en andere voedingsmiddelen – de burgers kregen rantsoeneringsbonnen en moesten het doen met een beperkte voorraad basisvoedingsmiddelen
  Game Over voor Kiev: Het Russische leger arriveert aan de poorten van Koepiansk en Seversk - De Oekraïners hebben geen munitie meer (Video's)

Met andere woorden, onder oorlog werd de regering van de VS een dictatuur. Zie deze rantsoeneringslijnfoto’s uit de Tweede Wereldoorlog in Amerika om een idee te krijgen van wat er komen gaat (maar dan wel allemaal onder digitale controle en met voortdurend toezicht van de regering):

Dit is precies wat de Democraten voor de zoveelste keer proberen te bereiken, als een manier om zichzelf aan de macht te houden en de Grondwet en ook de verkiezingen teniet te doen.

Zij hebben Poetin gewoon nodig om de oorlog te verklaren en agressievere wapens te gaan lanceren, waaronder thermobarische raketaanvallen, die door de oneerlijke media als “kernwapens” kunnen worden geclaimd. Zodra de grote bommen beginnen te vallen, gooien de handlangers van Biden gewoon de noodschakelaars over om het elektriciteitsnet en de bankinstellingen plat te leggen, en verklaren dan dat Poetin de cyberoorlog tegen Amerika heeft ontketend. Dat zal vrijwel onmiddellijk gevolgd worden door verklaringen van oorlogsbevoegdheden en het ontketenen van een militaire bezetting in heel Amerika, gecombineerd met de opschorting van alle grondwettelijke rechten door de regering.

Een hyperbarische raketontploffing bij een zeeschip

Covid-19 lockdowns waren een generale repetitie voor precies dit scenario.

Krachtens de NDAA, die in 2012 door Obama in wet is ondertekend, heeft de federale regering de onbeperkte macht om alle voedsel, boerderijen, brandstof, munitie, grondstoffen, kunstmest en al het andere wat zij als een strategische nationale hulpbron beschouwt, in beslag te nemen. Het enige wat zij nu nog nodig hebben is oorlog.

De huidige koers brengt ons binnen enkele weken in de Derde Wereldoorlog

Als er geen koelere hoofden heersen, zijn wij op weg naar de Derde Wereldoorlog in een kwestie van enkele weken. Het gerucht gaat dat Rusland nog maar enkele dagen verwijderd is van een eigen oorlogsverklaring aan het Westen, en die zou vrijwel zeker gevolgd worden door een opvoering van de raketaanvallen op Westerse steden als Berlijn, Parijs, Londen en misschien zelfs Brussel.

  Kremlin reageert op opmerkingen Macron over NAVO-troepen in Oekraïne

De Westeuropese naties hebben met name geen middelen om hypersonische raketaanvallen tegen te houden, en ook geen echte middelen om de Russische middellangeafstandsraketten, zoals de Iskander raketten (die kernwapens kunnen dragen), tegen te houden.

Rusland kan dus in luttele minuten de steden van Europa in puin veranderen… letterlijk. De vluchttijd is minder dan 3 minuten, wat betekent dat er geen enkele waarschuwing zal zijn voor miljoenen Europeanen die in een oogwenk verdampt kunnen worden, terwijl hun steden in puin en as worden veranderd.

West-Europa gaat nu al een verwoestende winter tegemoet, met een obscene schaarste aan voedsel en energie + kostenstijgingen. Als het elektriciteitsnet platgelegd wordt en de gemeentelijke watersystemen niet werken omdat ze door Russische raketten getroffen zijn, zou West-Europa in de Middeleeuwen komen, doodvriezen, verhongeren, sterven aan door uitwerpselen overgebrachte ziekten en smeken om humanitaire hulp van een wereld die al in een voedsel- en energiecrisis verkeert.

Op dit ogenblik heeft de NAVO Rusland geen andere keus gelaten dan te escaleren. Dat komt omdat de VS, voor de zoveelste keer, vóór november de Derde Wereldoorlog willen. In dit tempo van escalerende gebeurtenissen, zouden zij wel eens precies kunnen krijgen waar zij om smeken.

Als Europa in een wereldoorlog uitbarst, zal het hele westerse financiële systeem (d.w.z. schuldpiramide Ponzi-systeem) in elkaar storten, omdat het gebouwd is op schuld-financieringsinstrumenten met een grote hefboomwerking, in plaats van op werkelijke activa en verdiensten. Op dit moment hangt het hele westerse financiële systeem aan een zijden draadje, en draait het op een hype en “geloof” dat door de leugenachtige bedrijfsmedia gepusht wordt. De aandelenmarkt, de onroerend-goedmarkt en de commerciële schuldenmarkten zijn in wezen fictieve oplichters, met heel weinig onderliggende waarden van activa die de huidige opgeblazen prijzen zouden kunnen rechtvaardigen. Bijgevolg zou zelfs een kleine inval in de fragiele financiële piramide kunnen leiden tot een catastrofale “besmettelijke” ineenstorting.

Meer details over dit alles vindt u in de ontnuchterende Situation Update podcast van vandaag:


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De Nieuwe Wereldorde die wordt voorbereid onder het voorwendsel van oorlog in OekraïneVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDetails van de ondergang van de Europese economie
Volgend artikelSpeciale militaire operatie, seizoen 2 – De gemoederen beginnen verhit te raken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Je vergeet nog dat wij in een openluchtgaskamer leven. Al jaren.
  Chemtrails etc.
  Dus nu zal jouw lijstje wel compleet zijn en kunnen wij ons in de angst storten, het energetische hoofdvoedsel vd duisternis!
  MAAR dat doen wij niet!
  Die derde WO en evt nucli oorlog komt er niet!
  Jouw verhaal klopt maar de uitkomst niet!!
  Er wordt geen verwoesting van het noordelijk halfrond toegestaan.!
  Vrede.

 2. “De controleurs van Biden weten al dat zij in november een vernietigende verkiezingsuitslag tegemoet gaan”
  Wat een onzin… de Republikeinse tegenstanders zijn opgepakt door de FBI en met dezelfde verkiezingsfraude als de vorige verkiezingen kunnen ze elke uitslag creëren die ze maar willen. Het gaat niet om de verkiezingen, maar om het invoeren van een nieuw digitaal geld controle systeem voor het nieuwe jaar

 3. Het instituut Europa, is tot alles in staat, denk dat echt niets uitgesloten is.
  En ze doen maar voort, en iedereen, sorry bijna iedereen kijkt toe en ondergaat.
  Niet te geloven en bevatten.
  Wat een toestanden, dat zo een welstellende samenleving door zijn niet verkozen leiders vernietigd wordt.
  En we konden het nog veeeel beter gehad hebben, mocht het geld bij ons gebleven zijn en niet uitgedeeld aan volken en instellingen zonder enige toevoeging van waarde.
  Globalisme wat een gelul en gezeik, eigen volk eerst is een noodzaak, en niet alleen een slogan van ons Vlaams Belang en andere nationalisten.

 4. We weten dat nine eleven moest voorkomen dat de nieuwe vredewereld zijn intrede zou doen.
  We weten ook dat deze tijd met zijn inhoud opnieuw moet voorkomen dat de werekdwijde vrede uitbreekt en de bevolkkng ineen hoger bewuztzijn kan binnentreden.
  De mensheid staat op het punt vrij te worden en wil zijn ontwikkeling naar hoger potentieel
  en bewuztzijn gaan oppakken .
  Dat is waarom de duisternis zo tekeer gaat.
  Ze is woedend en zou willen de aarde in een vernietigend vuur en vlam wil zetten!
  Wil jij dat?
  Nee!?
  Zorg dan voor vrede injezelf. Zorg voor jouw eigen innerlijk vredevuur!

 5. Dit hele gebeuren was al in 1990 min of meer bekent. In 1998 zijn wij het punt voorbij gegaan dat de polarisatie verdraaide. Toen kwamen wij in de Waterman energieën en werd het Vissen energieën zwakker. Het tijdperk Vissen staat voor 2 strijd. Dat zal resulteren dat de machtige heersers in de Vissen tijdperk alles zullen verliezen.

  Deze machtige heersers zullen zich zelf alles veroorloven om hun macht te kunnen behouden, daar gaan ze niets of niemand voor sparen. Al moeten zij daarvoor de wereld gehele voor vernietigen. Nu de Waterman energieën steeds krachtiger worden en het Vissen energieën steeds zwakker worden en alles op alles gezet wordt door die machtige heersers uit het Vissen tijdperk. Om maar hun macht te kunnen behouden.

  Dat is de redenen dat er steeds meer openbaringen aan het licht komen. Dat die machtige heersers alles met list en bedrog hun macht konden blijven uitoefenen. Daar was het zogenaamde vaccin ook een onderdeel van, om de mensheid voor altijd te kunnen onderwerpen en dat met behulp van draadloze netwerken zodat ze iedereen konden lokaliseren, manipuleren en controleren. Zodat zij hun macht konden behouden over de mensheid. Nu dat al min of meer in het water is gevallen. Wordt er nu de energie, voedsel en huisvesting bewust schaars gemaakt, om zo toch iedereen te onderwerpen aan hen. De ontknoping zal met een grote wereld oorlog eindigen. Waar we nu in de vooravond voor staan.

  Het westen dat geheerst wordt door het Angelo Zionisten Rijk dat geld uit het niets tovert, wat niets anders is dan een slavenketting over de mensheid. Want voor geld doen de mensen alles, dit is ons van jongst af aan aangeleerd. Dat geld alles betekent en dat je daar nooit genoeg van kunt hebben. Want dat geeft jouw aanzien en macht. Nu we steeds meer richting digitaal geld gaan. Kunnen ze als nog over iedereen hun macht blijven uitoefenen. Gehoorzaam jij niet, met 1 muisklik staat je saldo op nul.

  Maar als jij hun systeem de rug toe keert, kunnen ze niets meer. De mensheid is niet afhankelijk van de heersers, maar net andersom. Zij (mis)gebruiken ons al eeuwen als slaven. Alle landen op de wereld zijn eigenlijk gevangenissen voor de mensen daar. Door een eigen taal te creëren en eigen munteenheid te creëren houdt je die mensen min of meer gevangen in het systeem van dat land.

  Je kunt enkel van het ene naar het andere gevangenis land emigreren als slaaf. Want een ID kaart of paspoort is enkel een bewijs dat jij een slaaf bent van die bepaalde gevangenis. Niemand mag dan ook stateloos zijn, want dat betekent dat jij geen slaaf meer bent. Maar een vrij mens.

 6. Als wij in de kou en in de armoede terecht komen hebben wij dat aan de schaapjes te danken maar zij gaan de dag nog vervloeken dat ze geboren zijn, de grote staats gebouwen zijn dan niet meer nodig en die kunnen wij dan alles wat brandbaar is ontmantelen om ons warm te houden wij staan straks er alleen voor ons pensioenen zijn al lang verdwenen het WEF heeft al lang ons geld wij zullen het naar kijken hebben vrees ik maar wij wappies zijn sterk en zullen ook dit over winnen maar de schaapjes als zij dan nog leven zullen door hun angst en zwakte het dun door hun broek gaat lopen maar ik zal ervan genieten met volle teugen.

 7. Bonjour ?
  Quand je lis « faire la peur » je sais que les personnes derrière cet écrit sont les manipulateurs du même système, système totalement implosif car VIDE de SENS … (système tentaculaire pyramidal en implosion certaine et programmée, depuis 1978 (fin réelle de la valeur étalon OR, USA)).
  Pourquoi vide de sens ? Parce que ce système, dit « d’avant » n’est basé que sur des chiffres sans contrevaleur effective en effet, les caisses sont vides … (juste basé sur le profit et des chiffres, vides de contre-valeurs (risque d’insolvabilité MAJEURE et faillites de ces systèmes du présent)).
  Et pour continuer leurs besoins perpétuels de bénéfices, seul une remise à zéro de leurs comptes vides peut y arriver, c’est le besoin d’un crash argent énorme, une GEURRE, ou une déstabilisation majeure, appelé : catastrophe majeure.
  Aujourd’hui, nous sommes là, le dessin d’une guerre se précise, sauf que pour faire une guerre, il faut beaucoup d’argent, … et d’argent, il n’y a plus !!!
  De plus, en dehors des USA et Russie, tous deux sans moyen financier et qui font semblant, il y a un troisième larron, la Chine qui est occupée, elle aussi faute d’argent, à lâcher les USA et qui poignarde les russes en les poussant par les restrictions des autres à être le seul interlocuteur commercial, payant à crédit, de la Russie.
  Bref, il y a aussi une nouvelle force qui intervient et qui elle détient des biens, actif financier, ce sont les détenteurs des matières premières, ils sont gérés par le besoin, non plus de bénéfice, mais de mieux être des individus, c’est là l’Evolution drastique et profonde remise à plan de tous ces systèmes implosifs des temps d’avant.
  Nous, à Mouvance Centrale Beweging, avons mis en place un nouveau système parfaitement abouti et calibré exclusivement au bien-être de la terre dans son entièreté.
  Le système novateur de Mouvance Centrale Beweging reste à l’heure où je vous écris ce courrier, caché, ceci afin de ne pas risquer d’être détourné et permettre de facto l’allongement du temps « fini » du système pyramidal implosif de céans que Vous Chère (Kimberly) nettoyez, …
  Merci, car ce système n’est que le « mal » sur terre et doit être totalement dissous.
  Nul besoin de croire que seul (M.-C.-B. (Mouvance Centrale Beweging)) peut faire cela !!! …
  Et, qu’ils nous laisseraient mettre en place l’Évolution drastique que la planète Terre demande instamment !
  Non, il nous faut être beaucoup et bien plus forts.

  C’est la raison de notre rapprochement, Chère Kimberly, Chère Lvca, sans porte dérobée, sans réponse de « Normand », juste et VRAI, simplement là.

  Toujours dans notre cadre, JAMAIS PLUS DE SYSTÈME PYRAMIDAL DU POUVOIR À SOI, POUR SOI,….

  Juste un magnifique système totalement novateur qui remet l’Être vivant en premier, en se servant, c’est exact, parfaitement corrigé et upgradé en temps utiles, du système capitaliste obsolète et dépassé des temps d’avant.
  Ainsi, à Mouvance Centrale Beweging, nous ne serons jamais une succursale de qui que ce soit…
  Nous sommes et resterons pour Toutes et Tous, avec toutes et tous.
  C’est ainsi que vous, TOUTES et TOUS, êtes pour nous, le Plus Important et nous appellerons cela : ‘’LA DIVERSITÉ’’.
  Dans les « Evolutions » de Mouvance Centrale Beweging, nous remettons la confiance au centre de l’avancée, au centre de l’Évolution drastique.
  En effet, c’est une chose existentielle qui s’est perdue au fils des temps et qui se remettra par obligation de Vie : UNE PAROLE EST UN ACTE, se servir d’écrits, etc. pour faire rejeter sa parole n’est qu’une trahison.
  Si LA trahison existe ; c’est qu’en avant de celle-ci, il y a équivoque …
  Donc, PAS D’ÉQUIVOQUE = PAS DE TRAHISON possible, c’est la base de notre approche.
  Avec tous mes respects.
  Norman
  Porte-parole de Mouvance Centrale Beweging

 8. MON COUP DE GUEULE !!!
  Quand je lis « faire la peur ! » je sais que les personnes derrières cet écrit sont les manipulateurs du même système, système totalement implosif car VIDE de SENS … (système tentaculaire pyramidal en implosion certaine et programmée, depuis 1978 (fin réelle de la valeur étalon OR, USA)).

  Pourquoi vide de sens ? Parce que ce système, dit « d’avant » n’est basé que sur des chiffres sans contrevaleur effective en effet, les caisses sont vides … (juste basé sur le profit et des chiffres, vides de contre-valeurs (risque d’insolvabilité MAJEURE et faillites de ces systèmes du présent)).

  Et pour continuer leurs besoins perpétuels de bénéfices, seul une remise à zéro de leurs comptes vides peut y arriver, c’est le besoin
  d’un crash argent énorme, une GEURRE, ou une déstabilisation majeure, appelé : catastrophe majeure.

  Aujourd’hui, nous sommes là, le dessin d’une guerre se précise, sauf que pour faire une guerre, il faut beaucoup d’argent, … et d’argent, il n’y a plus !!!

  De plus, en dehors des USA et Russie, tous deux sans moyen financier et qui font semblant, il y a un troisième larron, la Chine qui est occupée, elle aussi faute d’argent, à lâcher les USA et qui poignarde les russes en les poussant par les restrictions des autres à être le seul interlocuteur commercial, payant à crédit, de la Russie.

  Bref, il y a aussi une nouvelle force qui intervient et qui elle détient des biens, actif financier, ce sont les détenteurs des matières premières, ils sont gérés par le besoin, non plus de bénéfice, mais de mieux être des individus, c’est là l’Evolution drastique et profonde remise à plan de tous ces systèmes implosifs des temps d’avant.

  Nous, à Mouvance Centrale Beweging, avons mis en place un nouveau système parfaitement abouti et calibré exclusivement au bien-être de la terre dans son entièreté.

  Le système novateur de Mouvance Centrale Beweging reste à l’heure où je vous écris ce courrier, caché, ceci afin de ne pas risquer d’être détourné et permettre de facto l’allongement du temps « fini » du système pyramidal implosif de céans, car ce système n’est que le « mal » sur terre et doit être totalement dissous.

  Nul besoin de croire que seul (M.-C.-B. (Mouvance Centrale Beweging)) peut faire cela !!! …

  Et, qu’ils nous laisseraient mettre en place l’Évolution drastique que la planète Terre demande instamment !

  Non, il nous faut être beaucoup et bien plus forts. Nous sommes beaucoup et très fort maintenant, plus de 20% de la population.

  Toujours dans notre cadre, JAMAIS PLUS DE SYSTÈME PYRAMIDAL DU POUVOIR À SOI, POUR SOI, …

  Juste un magnifique système totalement novateur qui remet l’Être vivant en premier, en se servant, c’est exact, parfaitement corrigé et upgradé en temps utiles, du système capitaliste obsolète et dépassé des temps d’avant.

  Ainsi, à Mouvance Centrale Beweging, nous ne serons jamais une succursale de qui que ce soit …

  Nous sommes et resterons pour Toutes et Tous, avec toutes et tous.
  C’est ainsi que vous, TOUTES et TOUS, êtes pour nous, le Plus Important et nous appellerons cela : ‘’LA DIVERSITÉ’’.

  Dans les « Évolutions » de Mouvance Centrale Beweging, nous remettons la confiance au centre de l’avancée, au centre de l’Évolution drastique.

  En effet, c’est une chose existentielle qui s’est perdue au fils des temps et qui se remettra par obligation de Vie : UNE PAROLE EST UN ACTE, se servir d’écrits, etc. pour faire rejeter sa parole n’est qu’une trahison.

  Si LA trahison existe ; c’est qu’en avant de celle-ci, il y a équivoque …
  Donc, PAS D’ÉQUIVOQUE = PAS DE TRAHISON possible, c’est la base de notre approche.
  Avec tous mes respects.
  Norman
  Porte-parole de Mouvance Centrale Beweging

 9. ZONDER TWIJFEL !! Alle schulden noch sociale verplichtingen kunnen oneindig (terug)betaald worden ! Oplossing ? Daar zijn we nu druk aan bezig ….btw , t zal ni mooi zijn !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in