Foto ter illustratie: Duitse WOII Wehrmacht slagveldkaart regio Kharkov, Oekraïne.

Andrei Raevsky heeft een voortreffelijk stuk geschreven over defensie en, vooral, mobiele defensie door Russische strijdkrachten in Oekraïne, hieronder volgt zijn beschouwing die zowel de SMO ter plaatse beschrijft, als Saker’s professionele bekwaamheid toont wanneer hij over dergelijke zaken spreekt.

Wat zeer elementaire dingen over de Russische verdediging in het SMO

Gisteren heb ik een kort SITRAP gepost over het Oekraïense offensief op Balakleia. En warempel, er zijn al 72 reacties op gekomen! Veel daarvan geven blijk van een totaal onbegrip van de aard van de SMO (het was een vergissing van mij om een kaart te plaatsen waar de meeste mensen natuurlijk geen wijs uit kunnen worden!), schrijft Andrei.

Daarom stel ik vandaag alleen maar voor om iets heel elementairs uit te leggen over het begrip defensie (in werkelijkheid zijn defensieve operaties veel ingewikkelder!).

Ten eerste, dit is hoe Hollywood en de mainstream media defensie voorstellen: u houdt zich staande en vecht, en als de vijand uw defensieve positie overrompelt, hebt u verloren.

De werkelijkheid zou niet verder van dit dwaze denkbeeld af kunnen staan.

Om te beginnen hebben de Verenigde Staten nooit een echte oorlog gevochten, laat staan een verdedigingsoorlog. Wat de Europeanen betreft, zij zijn gewend aan het soort terrein dat u in Midden-Europa zou hebben, d.w.z. een terrein met veel geografische en topologische kenmerken die een ingegraven statische verdediging begunstigen. Ik heb bijvoorbeeld mijn basisopleiding gevolgd bij een eenheid voor elektronische oorlogvoering die meestal in de Zwitserse bergen werd ingezet, en ik kan u zeggen dat een enkele compagnie berginfanterie (in sommige extreme gevallen zelfs een goed voorbereid peloton!) een smalle vallei of een pas volledig kan afsluiten tegen een heel gemechaniseerd/gepantserd bataljon (vooral als die berginfanterie gesteund wordt door goed verborgen – bergen zijn daar ideaal voor – en krachtige lange-afstands artillerie!). Een groot deel van Europa is wat men noemt “gemengd terrein”, dat wil zeggen een mengeling van akkers, bossen, kleine stadjes en dorpjes, veel rivieren (vaak met steile oevers en snelle stromingen), grotere en sterkere regionale steden, enz. enz. In dat terrein bent u van nature geneigd om deze kenmerken zo goed mogelijk te benutten en goede verdedigingsposities in te nemen. In feite is het in dit soort terrein vaak onmogelijk om een volledige gemechaniseerde/tankbrigade of divisie in te zetten (ze zijn te groot!) en bent u gewoon gedwongen om vooral infanteriegevechten te voeren met kleinere ondereenheden.

De Oekraïne is totaal anders. Het oosten van Oekraïne, de Donbass, heeft veel kleine steden, en daarom hebben de Oekraïners zich ingegraven en steden als Avdejevka in handen. Maar zodra u die dichter bevolkte rij steden en dorpen verlaat, hebt u meestal open steppe met een paar rivieren en verspreide bossen, waarvan er vele vrij klein zijn. Daarom kunnen alleen kleine Oekraïense eenheden zich in die kleine bossen verbergen, hun grotere eenheden verbergen zich meestal in de steden, en gebruiken in feite de plaatselijke burgers als “menselijk schild”, en aangezien deze nazi’s de lokale “separs” toch al haten – zij maken zich geen illusies over de werkelijke sympathieën van de meeste Oekraïners in het zuiden en oosten – kan het hun helemaal niets schelen als er bij Russische aanvallen tientallen burgers omkomen. In een recente video verklaarde Gonzalo Lira, die zich momenteel in Charkov bevindt, zelfs dat, aangezien de meeste anti-Russische inwoners zich geen illusies maken over de onvermijdelijke afloop, zij Charkov allang verlaten hebben, vandaar de “jacht” van de SBU op “separs” en andere “pigdogs” en “biomaterial” onder de overgebleven bevolking. Nog een reden voor de Russen om alles te doen wat menselijkerwijs mogelijk is om burgerslachtoffers te vermijden!

In het geval van de oorlogsvoering in de Oekraïne denk ik dus dat het nuttig is om die te zien als “een landversie van een zeeslag”, waarbij het niet gaat om de beheersing van deze of gene golf, maar om de vernietiging van de vijandelijke strijdkrachten, terwijl men zelf niet vernietigd wordt.

Het volgende dat ik ter sprake moet brengen is de concentratie van de strijdkrachten. De oorlog in de Oekraïne lijkt meer op voetbal, waarbij aanvallers en verdedigers elkaar over het hele veld bevechten, dan op Amerikaans voetbal, waarbij er een duidelijke scrimmage-lijn is en waarbij alles draait om het “veroveren” van meer terrein of het oprukken downfield. Dit betekent dat er altijd tijdelijk onbezette “grijze zones” zijn (zie ze als delen van het voetbalveld die toevallig leeg zijn, maar die snel een “gevechtszone” kunnen worden als daar een pass wordt gegeven en twee spelers elkaar zullen bevechten om de controle over de bal).

  Russisch-Oekraïense oorlog: De zondvloed

Alleen al deze twee feiten wijzen er zeer sterk op dat op zo’n terrein een mobiele verdediging de aangewezen weg is. Dit zijn generalisaties, natuurlijk, maar in grote lijnen zijn ze van toepassing.

Vervolgens zou men, wanneer men over voldoende manschappen beschikt, zijn verdediging normalerwijze in twee, of zelden in drie, defensieve echelons organiseren, zodat, als de vijand door de eerste linie breekt, hij met een tweede verdedigingslinie te maken krijgt en zijn flanken potentieel blootgesteld zijn aan omsingeling van alle kanten. En om er zeker van te zijn dat uw verdediging stand houdt, is het aan te bevelen een reservemacht achter de 2e verdedigingslinie te hebben, klaar om eventuele “gaten” te “dichten” en/of om te gebruiken bij een tegenaanval (en als het goed gaat, kan deze reservemacht gebruikt worden als manoeuvregroep om een tegenaanval in te zetten). Op een paar cruciale uitzonderingen na is dit niet het geval in de Oekraïne, en zeker niet voor de Russische strijdkrachten, die numeriek ruwweg 1:3 in het nadeel zijn. Dit cijfer van 1:3 is misleidend, omdat het geen rekening houdt met het soort krachtsverhoudingen dat ter plaatse bereikt kan worden.

Omgekeerd hebben de Russen een voordeel in 1) vuurkracht 2) wendbaarheid (zij kunnen zich verplaatsen onder bescherming van de Russische luchtmacht en artillerie, wat de Oekraïners niet kunnen) 3) logistiek 4) reikwijdte (de Russen kunnen zelfs in het uiterste westen van Oekraïne toeslaan 5) C3ISR 6) moreel en 7) opleiding.

Er is nog een andere vuistregel, die niet als dogma moet worden opgevat, maar die toch nuttig is om in gedachten te houden: voor een geslaagde aanval is vaak een voordeel van 3:1 voor de aanvallende partij nodig. Deze verhouding kan oplopen tot 6:1 en zelfs hoger in sterk gebouwde steden. Aangezien de Russen al een algemeen nadeel van 1:3 hebben in mankracht, is het heel goed mogelijk dat in specifieke segmenten van het front, dat nadeel plaatselijk kan pieken bij nog veel slechtere verhoudingen, nog een argument voor de Russen om eerst de Oekraïense strijdkrachten te vermalen, desnoods door terrein prijs te geven, voordat zij een tegenaanval/tegenoffensief beginnen. En dit is waarom

Al deze Russische voordelen dicteren een flexibele, mobiele, defensieve strategie om de Oekraïense aanvallen te pareren.

Met andere woorden, het zou absoluut IDIOOT zijn als de Russen koste wat kost een statische verdedigingslinie zouden proberen vast te houden, alleen maar om te voorkomen dat de Oekraïners de zoveelste “immense overwinning” zouden kunnen claimen. Laten we dus, dit in gedachten houdend, de Oekraïense “tegenoffensieven” nog eens in punten bekijken.

 • Deze vermeende “tegenoffensieven” waren weken van tevoren aangekondigd (wat de Russen hebben gemerkt)
 • Daarna begonnen de Oekraïners met aanhoudende artillerie-aanvallen om de Russische verdediging te verzwakken (en daarmee de Russen opnieuw aan te geven waar zij van plan waren aan te vallen).
 • Daarna concentreerden de Oekraïners grote troepen (wat de Russen natuurlijk ook zagen) en gooiden die dan allemaal in een (betrekkelijk) massale aanval op wat zij dachten dat de zwakste plekken in de Russische verdediging waren.

Dit is wat er gebeurde ten noorden van Kherson en dit is wat er nu gebeurt even ten noorden van Balakleia. En het zal opnieuw gebeuren op andere delen van de immense frontlinie. En telkens weer zullen de Russen weerstand bieden als dat mogelijk is, maar zij zullen snel terrein prijsgeven en terugvallen als zij onder zware druk komen te staan, niet alleen om Russische levens te sparen (waarom zouden wij die verspillen voor een paar loopgraven of gebouwen??), maar ook om de Oekraïners in een netwerk van mobiele verdedigingslinies “binnen te trekken”.

Hoe werkt een mobiele verdediging dan?

In principe gebruikt zij de Russische voordelen (vuurkracht, manoeuvreerbaarheid, logistiek, bereik, C3ISR, moreel en opleiding) om zoveel mogelijk Russische levens te redden en tegelijk zoveel mogelijk Oekraïense soldaten te doden. Waarom? Omdat terrein altijd heroverd kan worden, maar dode soldaten niet kunnen herrijzen.

Dus laat me dit nog eens herhalen: de Russen die zich terugtrekken voor een vastberaden Oekraïense aanval is niet de uitzondering in deze oorlog, het is de regel. Wij moeten dus VERWACHTEN dat de Russen dat doen telkens wanneer de Oekraïners een massale aanval lanceren en hele bataljons in de Russische vleesmolen sturen.

Sommigen hebben gesuggereerd dat dit een slechte tactiek is, omdat het Kiev een goede PSYOP/PR gelegenheid geeft. Hierop wil ik twee dingen antwoorden:

 • Kiev heeft niets nodig dat in de werkelijkheid verankerd is om “heroïsche overwinningen” uit te roepen, ze kunnen letterlijk een foto maken in de “grijze zone”, dan snel weglopen en dat presenteren als een enorme overwinning (dat hebben ze een paar dagen geleden precies gedaan)
 • Russische commandanten zullen geen Russische soldaten opofferen voor een kortstondige PR-overwinning. Dat zou zowel immoreel als totaal zelfvernietigend zijn.
  Deze keer is het anders: Wijsheid van de menigten versus Westerse propaganda

Denk even aan de Russische voordelen (nogmaals: vuurkracht, wendbaarheid, logistiek, bereik, C3ISR, moreel en opleiding) en besef dat die allemaal afhankelijk zijn van het Russische vermogen om met minder manschappen tegen de Oekraïners te vechten, wat u er op zijn beurt op zou moeten wijzen dat het kostbaarste element van de Russische oorlogsmachine de Russische soldaat is: als de Russen de Oekraïense “tactiek” zouden proberen na te bootsen (d.w.z., zo veel mogelijk vlees in de gehaktmolen gooien) zouden zij snel door de vereiste mankracht heen zijn, wat op zijn beurt zowel militaire als politieke problemen voor het Kremlin zou opleveren.

En nu, een soort flashback.

Weet u nog dat vóór de Russische SMO veel waarnemers, waaronder ikzelf, zeiden dat Rusland de Oekraïne niet zou binnenvallen gewoon omdat de Russen wel een soort van aantallen nodig hadden om de Oekraïne binnen te vallen? Wel, dit was toen waar en dit is nog steeds waar!

De SMO is geen gewone gecombineerde wapenoperatie en de Russen hebben nog steeds niet het soort en genoeg manschappen om “Oekraïne te bezetten”. Wat de Russen echter gedaan hebben is het volgende:

 1. Ten eerste hebben zij de VS/NAVO (niet de clowns in Kiev) een ultimatum gesteld, waarvan zij wisten dat het Westen het zou verwerpen.
 2. Vervolgens vernietigden zij in feite het Oekraïense leger als een samenhangend geheel en braken het op in kleinere, ongecoördineerde strijdkrachten. O zeker, na een week of zo hadden de Oekraïners nog een paar vliegtuigen over, veel ondereenheden (brigades en lager), wat luchtverdediging, enz. maar wat zij verloren, is het vermogen om al deze middelen te gebruiken als onderdeel van één enkel plan!
 3. Daarna begonnen de Russen langzaam en methodisch de enorme Oekraïense strijdmacht in de Donbass (dat is de strijdmacht waarvan de Russen de aanval hebben verijdeld) uit te schakelen.
 4. Zij drongen hard door langs de kust en creëerden zo een zuidelijk front dat de Oekraïners moesten beschermen, waardoor de Oekraïense strijdkrachten vastgepind werden (die nog steeds doodsbang zijn voor een mogelijke Russische land- en amfibische aanval op Nikolajev en Odessa).
 5. En nu wachten zij in feite tot de Oekraïners naar hen toe komen, in plaats van achter de Oekraïners aan te gaan. O zeker, wanneer het mogelijk is, zullen de Russen voorwaarts dringen, maar zij zullen terrein prijsgeven als/wanneer dat nodig is.

Dan blijft er nog een laatste parameter over: tijd.

Banderastan is een bloederige puinhoop, een mislukte staat, een 404 land dat verandert in een horrorshow die geleid wordt door een mengeling van plaatselijke nazi’s en Amerikaanse neocons (wat een lelijk paar zijn die twee!). De westerse regeringen, ALLEMAAL, zijn er heel slecht aan toe, alle westerse economieën zijn over de rand gegaan en raken nu in een recessie en zelfs in een volledige de-industrialisatie. De grootste westerse macht, de VS, wordt geleid door een hersendode oude man, een voormalig call-girl en met een Neocon heersende klasse die absoluut doodsbang is voor de komende verkiezingen.

In schril contrast daarmee zal de krimp van de Russische economie tegen het eind van het jaar in de buurt van 2% liggen, Poetin is even populair als altijd, evenals Misjustin, de overgrote meerderheid van de Russen staat volledig achter de SMO en de Russische economie (een echte economie, geen op BRANDSTOF gebaseerde economie!) stroomt over van het geld en heeft de steun van het grootste deel van de planeet.

Dus aan wiens kant staat de tijd? Ik denk dat het antwoord duidelijk is. De volledige lijst van Russische voordelen moet dus ook de tijd omvatten: vuurkracht, wendbaarheid, logistiek, bereik, C3ISR, moreel, opleiding en tijd.

[Overigens: op dit moment is er nog veel bos en gebladerte in Oekraïne, maar met de winter in aantocht zal deze “groene” bedekking heel dun worden, waardoor het nog moeilijker wordt voor de Oekraïense troepen om zich te verbergen. Dat is ook een reden te meer waarom de Russen nu vooral afwachten].

Weet u nog hoe Zelensky sprak van een “miljoen soldaten leger”? Wel, dat is natuurlijk onzin, maar het toont één ding aan:
Zelensky meent dat zijn grootste voordeel bestaat in het gooien van tienduizenden en zelfs honderdduizenden soldaten in suïcidale aanvallen. Wat het Westen betreft, dat heeft zoveel geld, mankracht en hardware in Oekraïne gestort, dat veel westerse leiders nu klagen dat hun landen nu hun eigen reserves aan wapensystemen in gevaar hebben gebracht. De VS alleen al geven 228 miljoen dollar PER DAG uit aan het Oekraïense fiasco. In schril contrast daarmee zegt Poetin nu openlijk dat de SMO “gunstig” voor Rusland is geweest!

  NAVO: Het is tijd om de slang in de tuin van de VS te doden

Blijkbaar willen Zelensky en zijn Neocon-meesters proberen om “het Russische leger te verdrinken in Oekraïens bloed”. Als u oprecht gelooft dat dit een winnende strategie is, neem dan contact met mij op, want ik heb een paar vliegende schotels die ik u voor heel zacht prijsje kan verkopen 🙂

Dit alles gezegd zijnde, als u de volgende keer dat de Russen zich een paar kilometer terugtrekken wilt flippen en verklaren dat “alles verloren is” of met veel ernst wilt verkondigen dat “Rusland de oorlog aan het verliezen is”, ga gerust uw gang. Ik zal deze beweringen gewoon negeren, omdat ik er eerlijk gezegd genoeg van heb om steeds maar weer dezelfde gemeenplaatsen te herhalen, vooral wanneer veel “commentatoren” niet eens de moeite nemen om te lezen wat ik geschreven heb, maar alleen maar de commentaarsectie willen overspoelen met hun “favoriete theorieën”!

Als u liever Girkin-Strelkov of Arestovich vertrouwt, vind ik dat best, zolang u hun onzin maar niet in de commentaarsectie gaat papegaaien, wat ik beschouw als “opzettelijke vervuiling van de commentaarsectie”. Dat zal u een ban opleveren, en zodra we het “commentaar alleen voor aangemelde commentatoren” ding klaar hebben, zal ik u gewoon van de goedgekeurde lijst schrappen.

Maar goed, dat is alles wat ik op dit moment te zeggen had. Ik hoop dat het bovenstaande nuttig is geweest (hoewel ik me geen illusies maak: zoals ik al zei, doen trollen niet eens de moeite om te lezen wat ik schrijf, zij hebben er alleen maar behoefte aan de commentaarsectie te volstouwen met hun slogans).

***

In aanverwant nieuws, duidt de hoeveelheid gepiep en BS die uit de NAVO-moerassen komt, heel goed op de omvang van de catastrofe, zowel militair als economisch, die het gecombineerde Westen te wachten staat, en velen beginnen te begrijpen wat er aan de hand is en waar het bij de SMO om gaat:

De Europese metaalindustrie heeft de EU opgeroepen tot noodmaatregelen om een ineenstorting van de sector te voorkomen, die door de snel stijgende elektriciteits- en gasprijzen met een existentiële bedreiging wordt geconfronteerd. In een brief aan de topambtenaren van de EU, waaronder de voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen, schreef de Europese metaalindustrievereniging Eurometaux dat “de bedrijfsleiders van de non-ferrometaalindustrie van Europa samen schrijven om alarm te slaan over de verergerende energiecrisis in Europa en de existentiële bedreiging ervan voor onze toekomst.” Maar liefst 50% van de aluminium- en zinkcapaciteit in de EU is al gedwongen offline gehaald als gevolg van de energiecrisis, aldus Eurometaux in de brief. Ook de productie van silicium en ferrolegeringen is aanzienlijk ingekrompen, en in de koper- en nikkelsector zijn de gevolgen nog ernstiger, voegde de vereniging eraan toe.

Zoals velen van ons jarenlang zijn blijven benadrukken – het conflict van Rusland is NIET alleen met het naziregime in Oekraïne, het is met het gecombineerde Westen en zijn leider, de Verenigde Staten, en dat Oekraïne, hoewel uiterst belangrijk, slechts één van de strijdtonelen is in deze cataclysmische strijd tussen de opkomende nieuwe wereldorde, die rechtvaardiger en betrouwbaarder is, en de krachten van totale vernietiging die de Pax Americana is gaan belichamen, schrijft Smoothiex12. Dit neo-koloniale regime is niet alleen gedoemd, het heeft al verloren en de wereld bevindt zich in het stadium van dweiloperaties, waarbij Europa wordt teruggedreven naar haar meest westelijke schiereiland en de Verenigde Staten worden teruggebracht tot hun eigenlijke omvang. De economische realiteit van het gecombineerde Westen is zodanig, dat het nu in de schaduw wordt gesteld van de opkomende Euraziatische economieën, terwijl het militair impotent blijft in een ernstig conflict van gelijken tegen gelijken. Het bevalt hun niet en zij voelen de existentiële bedreiging voor zichzelf – zij hebben gelijk. Hun heerschappij is voorbij.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

12 jaar over de houdbaarheidsdatum: Kunt u het nog eten?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe “beperkte militaire operatie” van het Kremlin in Oekraïne was een strategische blunder
Volgend artikelEuropa glijdt  af naar een verwarmingsdictatuur – Italië plant ook gruwelijke straffen voor “energiemisdadigers”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Prima geschreven artikel, iemand met tactisch in-en-overzicht.
  De europese economie staat op instorten en delen zijn al ingestort,o.a de horeca en het mkb.
  De energiesector zal spoedig volgen al dan niet gemanipuleerd,en zal de burger letterlijk en figuurlijk in de kou laten staan.
  Waar gaan de burgers het eerst de barricaden op in europa?
  Ik gok op duitsland, dan italie en vervolgens zal geheel europa in de brand vliegen en worden de politici door de straten gesleurd.
  Wat een mooi vooruitzicht!

  • De horeca “moest”worden kapot gemaakt; voor een regiem van landverraders is een plek waar mensen samenkomen een gevaar; risico van “denken”is daar aanwezig….

   Het eerst zal in Parijs zijn; tweede berlijn; maar NIET door fransen of duitsers; maar door de massa vluchtelingen…..

   Nederlanders zijn waardeloze klootzakken geworden; die verdienen wat ze krijgen.

   • Hi Pierre, dat zei mijn overleden man ook altijd. Als er “iets” gebeurt is het eerste wat de Staat doet de café’s sluiten. Dat zijn namelijk plekken waar mensen samenkomen en ideëen uitwisselen. Door ideëen uit te wisselen wordt je slimmer, kunnen oplossingen bedacht worden of strategiëen beraamd.
    Ik had het meteen al door (mijn man indachtig) toen de hele horeca gesloten werd. Bange mensen konden zo niet van hun angsten worden bevrijd, diegenen die wel doorhadden hoe het zat konden hun mening niet meer vrij verkondigen. Want dat is wat je in de kroeg doet: met elkaar praten. En dat is gevaarlijk.

 2. …….het Russische leger te verdrinken in Oekraïens bloed”…….
  Stel je voor.
  Zet 10 Russen van gemiddeld 1,70 mtr en 70 kg. op 1 m2. Zij hebben dus een inhoud van 1,7 m3 en een gewicht van 700 kg. Afgerond is dat ook 700 ltr.
  Een mens heeft gemiddeld 5 ltr bloed
  Om deze 10 Russen dan in Ukrains bloed te verdrinken daar heb je dan 1700-700= 1000 ltr bloed voor nodig
  dat zijn dan 1000:5 is 200 ukrainse militairen.
  Hoe noem je dat? Macaber?

 3. Tja ik ben het helemaal eens met de auteur van dit voortreffelijke artikel dat in schril contrast staat met het artikel van Paul Craig Roberts (De “beperkte militaire operatie” van het Kremlin in Oekraïne was een strategische blunder) Roberts draait als een kat om de hete brij heen, hij geeft aan in zijn artikel dat: Een achteloze of vijandige lezer zou uit mijn artikel kunnen concluderen dat ik een voorstander ben van Russisch militair succes. Integendeel, ik ben een voorstander van het minimaliseren van het risico van een kernoorlog.

  Nou dit gezegd hebbende krijgt Paul Craig Roberts een dikke vette middelvinger, mij interesseert het weinig of Rusland een beperkte kernoorlog begint, dan kunnen de psychopaten in Brussel en Washington meteen het idee krijgen dat met de Russen niet valt te fucken, ze staan immers in een patstelling met de VS die echt een verloren proxy-oorlog aan het verliezen zijn, vraag mij af hoe de Yanken het goed gaan praten hoe de NAVO munitievoorraden tot bijna nul krimpen, wetende dat Rusland miljoenen granaten in Noord- Korea laten maken.

 4. Het is net als in de koude oorlog: het is normaal niet nodig atoombommetjes te gebruiken, maar WEL om ze staande bij te hebben.

  oorlogsvoering is veranderd.
  Nieuwe tanks: worden gezien en vanaf lange afstand vernietigd.
  Manschappen in de nacht: zijn zichtbaar infra rood en andere systemen.
  Worden gezien en vernietigd.

  Is een observatie en GPS oorlog geworden.
  Maar dat RU de Satan 2, en Poseidon heeft, weerhoud de oorlogzuchtigen aldaar een WO3 te beginnen…
  Ze weten dat als ze met leger erin gaan, ze verassingen krijgen.

  Ondertussen proberen de Oekies op alle mogelijke manieren te provoceren, bv door een centrale te beschieten en de Russen de schuld te geven.

  Spoedig zal of het zware matereaal van de Oekies op zijn, of hun bereidschap om als schietschijven te dienen.
  Dan kan dat land geschoond worden.

  Misschien dat DE de nazi’s wil hebben? Soort zoekt soort….
  —————————–
  Rusland heeft nog geen terreur bombardementen uitgevoerd.
  Eerst een regen van kleine bommen; daarna een buitje met brandbommen.
  Dn is een stad zo weg…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in