Ik heb er een hekel aan om te zeggen “Ik zei het toch”, en hier gebruik ik die woorden. Zoals de lezers weten, maak ik mij al vele jaren zorgen dat het tolereren door Rusland van eindeloze beledigingen en provocaties meer en ergere provocaties zou blijven aanmoedigen, totdat er rode lijnen overschreden worden die leiden tot een rechtstreeks conflict tussen de twee grote kernmachten. Al die jaren heeft het Kremlin, niet in staat om te begrijpen of te aanvaarden dat zijn rol als vijand nr. 1 van Washington in steen gebeiteld was, vertrouwd op een strategie van nul tot minimale reacties om het beeld te ondermijnen van een gevaarlijk en agressief Rusland dat erop uit is het Sovjetrijk te herstellen, schrijft Paul Craig Roberts.

Deze diplomatieke strategie is, evenals Rusland’s Oekraïne-strategie, volkomen mislukt.

De rampzalige strategie van het Kremlin voor Oekraïne begon toen het Kremlin meer aandacht besteedde aan de Olympische Spelen in Sotsji dan aan de omverwerping van de regering in Oekraïne door Washington. De fouten van het Kremlin werden in een stroomversnelling gebracht toen het Kremlin het verzoek van de Donbass afwees om met Rusland herenigd te worden, net als de voormalige Russische provincie de Krim. Daardoor moesten de Russen van de Donbass, die vroeger deel van Rusland uitmaakten, lijden onder vervolging door Oekraïense nazimilities, artilleriebeschietingen van burgergebieden, en gedeeltelijke bezetting door Oekraïense troepen van 2014 tot februari 2022, toen het Russische leger de Donbass begon te zuiveren van Oekraïense troepen, om een voorbereide Oekraïense invasie in de Donbass-republieken te voorkomen. Na 8 jaar gewacht te hebben om op te treden, stond het Kremlin nu tegenover een groot, westers getraind en uitgerust leger plus fanatieke naziregimenten.

Men zou gedacht hebben dat het Kremlin tegen die tijd geleerd zou hebben van zijn buitengewone fouten en zou beseffen dat het nu eindelijk eens moest laten zien dat het geprovoceerd werd. Zonder enige twijfel was wat verlangd werd een Russische aanval, die Oekraïne uitschakelde, waarbij de regering en alle civiele infrastructuur vernietigd werden en het conflict onmiddellijk beëindigd werd. In plaats daarvan maakte het Kremlin zijn fouten nog groter. Het kondigde een beperkte interventie aan, die tot doel had de Oekraïense strijdkrachten uit Donbass te verwijderen. Het liet de regering en de civiele infrastructuur van zijn vijand ongemoeid, waardoor zijn vijand zich tegen de interventie onder zeer gunstige voorwaarden kon verzetten.

Voor alle duidelijkheid, het lijdt geen twijfel dat de Russen Donbass zullen zuiveren van de Oekraïense strijdkrachten en die taak ook ongeveer volbracht hebben. De fout van het Kremlin was dat het zich niet realiseerde dat het Westen niet zou toestaan dat de interventie beperkt zou blijven.

Het Kremlin waarschuwde het Westen voor inmenging in de operatie, en verklaarde dat als de VS en de NAVO zich ermee gingen bemoeien, Rusland die landen als “combattanten” zou beschouwen. Maar het Westen ging zich ermee bemoeien, eerst langzaam en voorzichtig om de wateren te testen en daarna steeds agressiever, want wat het Westen aanvankelijk verwachtte dat hooguit een conflict van een week zou zijn, is nu in de zevende maand aanbeland, terwijl het Kremlin weer over onderhandelingen met Zelensky spreekt en de Russische opmars blijkbaar is uitgesteld. Verre van de NAVO-landen als combattanten te behandelen, voorziet het Kremlin Europa nog steeds van energie, voor zover Europa Rusland dat toestaat. Hoge Russische functionarissen hebben gesproken alsof het bewijzen dat Rusland een betrouwbare energieleverancier is, belangrijker is dan de levens van zijn soldaten die vechten tegen de door het Westen opgeleide en uitgeruste Oekraïense strijdkrachten die geleverd worden door Europese landen waarvan de wapenindustrie op Russische energie draait.

  Het Westen is al in oorlog met Rusland, maar zijn leiders kunnen niet wakker worden uit een droom

Ik heb correct voorspeld dat Russische halve maatregelen zouden leiden tot een uitbreiding van de oorlog.

De juistheid van mijn analyse is nu bevestigd door een rapport in The Hill, een publicatie in Washington die door insiders gelezen wordt. Het rapport is getiteld: “Why the US is becoming more brazen with its Ukraine support” (Waarom de VS brutaler worden met hun steun aan Oekraïne) en kan hier gelezen worden.

Hier is de openingszin van het rapport en enkele uittreksels:

“De regering-Biden bewapent Oekraïne met wapens die ernstige schade kunnen toebrengen aan de Russische strijdkrachten, en, anders dan in het begin van de oorlog, lijken de Amerikaanse functionarissen zich geen zorgen te maken over de reactie van Moskou.

In de loop van de tijd heeft de regering ingezien dat zij de Oekraïners grotere, meer capabele, zwaardere wapens voor de langere afstand kan verschaffen en de Russen hebben niet gereageerd,” zei de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne William Taylor tegen The Hill.

“De Russen hebben gebluft en geblunderd, maar zij hebben zich niet laten provoceren. Er waren in het begin zorgen in de regering, die er tot op zekere hoogte nog steeds zijn, maar de angst om de Russen te provoceren is weggezakt,” voegde Taylor eraan toe, die nu bij het Amerikaanse Instituut voor de Vrede werkt.

“Wij waren eerst wat voorzichtiger … niet wetende of Poetin aanvoerlijnen en konvooien zou vinden en aanvallen, niet zeker of hij zou escaleren, en ook niet zeker of Oekraïne wat wij [gegeven hebben] zou kunnen gebruiken of lang zou kunnen volhouden tegen Rusland,” zei Michael O’Hanlon, een militair analist bij de in Washington, D.C.-gebaseerde denktank Brookings Institution.

“Sinds juni hebben de VS gestaag High Mobility Artillery Rocket Systems naar het land opgevoerd, die Amerikaanse dienstleden de Oekraïense troepen hebben opgeleid om in charges te gebruiken.

Vooruitblikkend hebben meerdere berichten erop gewezen dat de VS van plan zijn binnenkort Excalibur precisiegeleide artillerie-munitie te sturen – wapens die tot 70 kilometer ver kunnen gaan en de Oekraïeners zouden helpen ingegraven Russische stellingen en commandoposten te raken.

Een deel van de verschuiving in de berichtgeving kan worden toegeschreven aan het feit dat Kiev de internationale verwachtingen heeft getrotseerd en niet snel is gevallen toen Rusland voor het eerst aanviel, volgens Nathan Sales, een voormalige ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken die laatstelijk de waarnemende ondersecretaris voor civiele veiligheid, democratie en mensenrechten was.”

Zoals ik al eerder zei, werd de beperkte operatie van het Kremlin in het Westen gezien als een halve maatregel die het Westen in staat stelde de oorlog uit te breiden. Nu, nu de winter nadert, wordt het conflict groter door de levering van krachtige lange-afstandswapens die de Donbass, de Krim en andere delen van Rusland kunnen aanvallen vanuit het westen van Oekraïne, dat gespaard is gebleven van de Russische invasie.

  Rusland "oefent" onderzeeboot gelanceerde nucleaire aanval tegen VS in Stille Oceaan

Zoals ik al eerder zei, heeft Rusland, door de oorlog te verlengen met zijn slowmotion tactiek om het aantal burgerslachtoffers tot een minimum te beperken – een nobel voornemen – het Westen de gelegenheid gegeven om de Russische interventie als een mislukking af te schilderen, omdat de munitie zogenaamd op was en er veel Russische slachtoffers waren gevallen. Het beeld van de Russische mislukking heeft het effect gehad dat ik verwachtte, namelijk dat het Westen meer vertrouwen zou krijgen in zijn rol als strijder. Hier volgen uittreksels uit het verslag van The Hill die dit bevestigen:

“Een ander deel van de vergelijking: recente inlichtingen die erop wijzen dat Rusland de angel voelt van de door het Westen opgelegde sancties en een militaire dienstmacht die in kracht afneemt naarmate de oorlog voortduurt.

Vorige maand meldde Reuters dat grote Russische luchtvaartmaatschappijen, zoals Aeroflot, hun vliegtuigen uit de vaart namen, zodat ze konden worden geïnspecteerd op reserve-onderdelen, en onderdelen uit sommige van hun vliegtuigen haalden om andere luchtwaardig te houden.

Geconfronteerd met slachtoffers op het slagveld, heeft Poetin vorige maand geprobeerd het aantal Russische soldaten met meer dan 130.000 te verhogen door de leeftijdsgrens voor nieuwe rekruten op te heffen en gevangenen aan te moedigen zich bij het leger aan te sluiten.

“Amerikaanse functionarissen geloven dat deze pogingen waarschijnlijk niet zullen slagen,” zei hij.

Alles bij elkaar genomen, schetsen de inlichtingen een beeld van een land [Rusland] dat worstelt om zijn eigen instellingen te handhaven, veel minder om terug te vuren op Westerse naties voor hulp aan Oekraïne.

“Ik denk dat de mensen in de ministeries en agentschappen, vooral in de ministeries van Buitenlandse Zaken en van Defensie en in de inlichtingendiensten, een instinct hebben om meer vooruit te kijken en agressiever te zijn,” zei een voormalige hoge regeringsfunctionaris.

“Wij hebben naar mijn mening veel meer speelruimte om acties te ondernemen die Oekraïne helpen, zonder ongerechtvaardigde angst voor hoe Poetin zal reageren,” voegden zij eraan toe.

Men kan aanvoeren dat het Kremlin al deze fouten gemaakt heeft omdat het niet meer Europa de NAVO in wilde jagen door zijn militaire dapperheid te demonstreren in een bliksemverovering van Oekraïne. Maar het zijn de halfslachtige acties van Rusland die Finland en Zweden het vertrouwen hebben gegeven om tot de NAVO toe te treden, omdat zij geen bedreiging voor zichzelf zien in het lidmaatschap van de NAVO. Een verwoestende Russische aanval op Oekraïne zou heel Europa het lidmaatschap van de NAVO hebben doen heroverwegen, omdat geen enkel Europees land het vooruitzicht van een oorlog met Rusland onder ogen zou willen zien. In plaats daarvan heeft het Kremlin een Britse premier voortgebracht die bereid is Rusland in een kernoorlog te betrekken, en een NAVO die het Oekraïense conflict in stand wil houden.

  Poetin's 4D schaak: Westen verliest oorlog op vier fronten na ruzie zoeken met Rusland

Een achteloze of vijandige lezer zou uit mijn artikel kunnen concluderen dat ik een voorstander ben van Russisch militair succes. Integendeel, ik ben een voorstander van het minimaliseren van het risico van een kernoorlog. Steven Cohen en ik zijn de twee die vanaf het begin gezien hebben hoe de inmenging van Washington in Oekraïne met de omverwerping van de regering een koers uitzette die zou kunnen uitlopen op een nucleair Armageddon. Cohen werd verguisd door zijn eigen liberaal-links, en ik werd uitgemaakt voor “Poetin-dupe/agent”.

De scheldpartijen die wij te verduren kregen, bewezen ons punt. De westerse wereld is blind voor de mogelijke gevolgen van zijn provocaties tegen Rusland, en het Kremlin is blind voor de mogelijke gevolgen van zijn gedogen van provocaties. Zoals wij kunnen zien, zijn beide partijen nog niet tot dit besef gekomen. Het verslag van de Hill toont de juistheid aan van mijn analyse van de situatie en van mijn voorspelling dat het resultaat een uitbreiding van de oorlog zou zijn en een grotere kans op misrekeningen die tot een atoomoorlog zouden kunnen leiden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De winter van ontevredenheid staat voor de deur – Komende lente zullen wij allen op een vreemde en andere planeet levenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBoycot van energierekeningen krijgt massale aanhang in heel Europa, “Don’t Pay UK” loopt voorop
Volgend artikelWat zeer elementaire dingen over de Russische verdediging in de Speciale Militaire Operatie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

18 REACTIES

 1. Westerse analisten die denken beter te kunnen schaken dan Russen krijgen telkens ongelijk, omdat ze blijven hangen in hun eigen overtuigingen in plaats van zich werkelijk te verdiepen in de ander. Dit is nu precies waarom het Westen verliest en ten onder gaat.

 2. Ik denk dat dit helemaal geen blunder is.
  Op dit moment bloed de EU/USA militair en economisch leeg.
  Militair zonder al teveel kosten, lekker dicht bij huis en veel niet Russische infanterie. (DPR/LPR)
  Als TSHTF bij de EU bevolking, is destabilisering van de EU gelukt.
  Tegelijk is het met Rusland just beter gegaan en kan Rusland de helpende (reddende) hand zijn voor de EU bevolking de deze dan graag zal aannemen (reddende engel) en zich massaal tegen de wanbestuurders” keren.
  Briljant plan toch.

   • dat is idd het lastige, echter als je niks doet heb je sowieso verloren en nemen ‘ze’ het over, doe je wel wat zou het ook zo kunnen gaan, echter ligt het eraan ‘hoe’ je het aanpakt… als je de juiste poppetjes maar verwijderd in grote hoeveelheid en niet met elkaar gata vechten, dan is er een kans.

    het zal hoe dan ook een zooitje worden en we worden nog meer bestolen van , niet alleen het geld…

 3. Een ding is zeker… iedereen verliest, behalve gas- en wapenproducenten uit de VS. Europa verliest, Oekraïne verliest en Rusland verliest, maar Rusland was de enige die geen andere keus had. Het uiteindelijk veroveren van Rusland door idioten als Truss zal leiden tot onze volledige ondergang… dan pas zal US uiteindelijk een keer een gevolg ondervinden van haar daden

  • Beste Leo,

   In de strijd van die kleine Fransman tegen het gigantische Rusland heb ik me niet zo zeer verdiept echter inzake Hitler Duitsland kan ik u mededelen dat Hitler op de eerste plaats is verraden door zijn eigen mensen en in dit specifieke geval door Martin Bormann, de man die absoluut Hitlers vertrouwen genoot maar een MI5-6 man was.

   Toen de Generaals Gehlen en Canaris hier wind van kregen en dit wilden melden werden zij op hun nummer gezet en dat was het.

   De Russen waren van elke Duitse aanval en van elke Duitse tankbeweging en artilleriebeschieting minimaal 24 uur van tevoren op de hoogte….

   Dan wordt het, ondanks de gigantische slagkracht van het Duitse leger alsmede de absolute overmacht aan top materiaal heel erg moeilijk om te winnen.

   Dit lag dus niet aan de geweldige Russen of de zogenaamde slappe Duitsers maar simpel aan heel achterbaks en gemeen verraadt en dat is het!

   De hele tweede wereldoorlog is trouwens van de 1ste tot en met de laatste dag totaal gecontroleerd geweest want wat denkt u dan van de zogenaamde “blunder” van Hitler om het bevel te geven om de gehele Franse alsmede de gehele Engelse krijgsmacht te laten ontsnappen in Normandie toen ze daar beneden stonden en 3 dagen hebben moeten wachten op alles wat kon drijven en uit Engeland nog moest overkomen voor hun redding……..de Duitsers stonden er toen nog steeds hoor en de Duitse generaals beten in hun buiken van ergernis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Zo worden oorlogen geregeld door tuig wat er zelf niet aan meedoet maar er aan beide kanten geld aan verdient……

   De eerste naam wat ook hierbij opkomt is de Rothschild……..te gek voor woorden maar het is zo…..

   Net als WOI, Vietnam, Korea, Afghanistan, Irak, en nu dus ook Oekraine en en en en …..

   Gladiator

   Gladiator

   • De hele Engelse en Amerikaanse upperclass was pro-Duits en pro Hitler.

    Lees eens “A man called Intrepid”, en begrijp beter wie aan welke kant stonden.

    Groeten,
    Casse

    • Ook de boeken van de historicus David Irving zijn zeer de moeite waard. Hij heeft zodanig de waarheid naar boven weten te halen dat hij sindsdien door het Westen geboycott wordt en zelfs al middels list in het gevang beland is.

     Hier zijn meerdere van zijn boeken gratis te vinden: https://fpp.co.uk/books/

     Veel leesplezier!

     • Beste Casse,

      Van David Irving heb ik alle werk gezien of gelezen, en ik bedoel dus echt al zijn werk wat op video is uitgekomen. Dit waren toch naar schatting een kleine 100 tot 150 uren en daarnaast ook Zùndell, Germar Rudolf en Dr. Charles Monteight waarvan ik zijn beste rede The Brotherhood of Darkness vond.

      Doe ook al een tijdje onderzoek beste, schat zo´n 20 tot 25 jaar en de laatste jaren een kleine 8 tot 10 uur per dag 7 op 7!

      Fijne dag verder.

      Gladiator
      ps sorry voor enkele taalfoutjes maar mijn toetsenbord is aan het haperen…..

   • ik wil (((gladiator((( bedanken voor zijn joodse propaganda/disinfo

    hij haalt namelijk 2 van de de grootste verraders aan om zijn verhaal te ondersteunen: 1 canaris gaf de enigma aan de engelsen en was een aristocratische anti hitler shill

    2 geylen was als hoofd van de militaire inlichtendienst veratwoordelijk voor de fuck up en onderschating van het sovjet leger met een factor 3-5.
    naa de oorlog kon geylen gewoon aan de slag bij de amerikanen, later kwam ie terug naar berljn en hadden anderen vermoedens dat ie voor de sovjets werkte..

    ook kon hij in een door joden gedomineerde boekenverkoop omgeving boeken schrijven en uitbrengen oy vey, als je fotos van hem ziet denk je: gay

    het aanhalen van de verraders om zowel bohrmann als hitler in discrediet te brenhen is chutzpah oy gevalt

    hiervoor bedankt (((gladiator(((

    na ww2 was er de jwo (jewish world order( waarvan we nu de vruchten zien in de oekraine, jidl etc doen er alles aan om oppositie tegen te gaan zart te maken, zoals gladiator doet met gebruik makend van mensen die voor die jwo werkten..

 4. In 2014 warrn de rapen nog niet gaar voor Rusland.
  In afgelopen maart wel!
  Wie zegt de tijdlijnen fout of goed zijn?
  We zitten midden in de storm der kanteling.
  De vredewereld w zijn intrede doen.
  Wij wetrn niet precies waarom er door Rusland zo lang gewacht is dan alleen om op oorlogsterkte te komen .
  Dus opruimen verder van de westerse bende.

 5. pinokkio rutte,hugo bloemschoenmengele,reetridder jetten en voldemort kuipers gaan meevechten aan het oostfront…..ze hebben hun clownspakjes al aan en zitten nu bij de schmink…

 6. @ Niccos september 8, 2022 at 13:32 en @ Henk september 8, 2022 at 13:51,
  Beide hebben in mijn visie gelijk. De NAVO en Amerika zijn altijd al arrogant, kortzichtig en lappen alle internationale afspraken aan hun laars. Afspraken kun je niet met ze maken, ze houden er nooit aan alleen als het op dat moment gunstig voor ze uitpakt. De strategie die Rusland hanteert is langzaam je doel bereiken met minimale verliezen aan mankracht en korte aanvoerlijnen. Dit geeft tegelijk een vertekent beeld naar de tegenstander, want die vertaald dat dat Rusland zwak is en zo het westen zich zelf nog verder uit zijn tent laat lokken. In de veronderstelling dat zij makkelijk kunnen winnen.

  Maar vergeten zo dat hun aanvoerlijnen zo enorm groot worden, wat logistiek een bijna onmogelijke opgave wordt. We zien dat de Russen het westerse oorlogsmaterieel en manschappen massaal vernietigen. Veel sneller dan het geproduceerd kan worden. Maar het kortzichtige westen blijft maar olie op het vuur gooien.

  Maar oorlogen win je niet met grof geweld, zonder enige strategie en kennis over je tegenstander. Daar het westen afhankelijk is van Rusland voor zijn energie voorzieningen en andere delfstoffen. Zonder deze klapt de westerse landen economisch in elkaar. Maar alle oorlogshaviken zijn psychopaten die nooit de consequenties van hun eigen handelen kunnen overzien. Daar zij ook nooit kunnen leren van hun eigen fouten. Blijven zij de ingeslagen doodlopende weg volharden kosten wat het kost. Dat is het toppunt van waanzin. Door telkens het zelfde blijven te doen, maar toch telkens andere uitkomsten verwachten. Dat zij daarmee hun eigen economieën ermee totaal ruïneren wordt niet naar gekeken, totdat ze geen wapens en mankracht meer hebben.

  De nu extreem gestegen energie prijzen, zullen door de westerse burgers de westerse economieën verder in elkaar storten en zo ook de westerse overheden. Dan komt de EU en Amerika voor het oprapen voor Rusland en of het BRIC’s alliantie in zicht. Het is een kwestie van tijd wie de langste adem heeft.

 7. Uiteindelijk verliezen de NL burgers; eigen schuld, conformisme is duur.

  Wel vreemd: als er een opstandje komt zal die komen van de vluchtelingen in Parijs Londenof berlijn….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in