Er klopt iets niet aan het verslag van Sy Hersh over de vernietiging van Nord Stream 2. Er zijn een aantal inconsistenties in het stuk die mij doen geloven dat Hersh minder geïnteresseerd was in het presenteren van “de onverbloemde waarheid” dan in het weergeven van een versie van de gebeurtenissen die een bepaalde agenda bevordert. Dat wil niet zeggen dat ik geen waardering heb voor wat de auteur heeft gedaan. Dat doe ik wel, schrijft Mike Whitney. In feite denk ik dat het onmogelijk is het belang te overschatten van een rapport dat de daders identificeert van wat de grootste daad van industrieel terrorisme in de geschiedenis lijkt te zijn. Het artikel van Hersh kan de geloofwaardigheid van de machthebbers sterk ondermijnen en daarmee de oorlog snel beëindigen. Het is een ongelooflijke prestatie die we allemaal zouden moeten toejuichen. Hier volgt een korte samenvatting door politiek analist Andre Damon:

Op woensdag onthulde journalist Seymour Hersh dat de Amerikaanse marine, op aanwijzing van president Joe Biden, verantwoordelijk was voor de aanvallen van 26 september 2022 op de Nord Stream pijpleidingen die aardgas vervoeren tussen Rusland en Duitsland.

Dit artikel, dat in de grote Amerikaanse publicaties met totale stilte is ontvangen, heeft het hele narratief van Amerikaanse betrokkenheid bij de oorlog als reactie op “niet-uitgelokte Russische agressie” opgeblazen. Het onthult verregaande plannen om het escalerende conflict met Rusland te gebruiken om de economische en militaire dominantie van de VS over Europa te versterken.

Hersh onthulde dat: de operatie werd bevolen door de Amerikaanse president Joe Biden en gepland door minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, staatssecretaris voor politieke zaken Victoria Nuland en nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan.” (“Seymour Hersh’s exposure of the Nord Stream bombing: A lesson and a warning”, Andre Damon, World Socialist Web Site)

Dit korte fragment vat de primaire bewering samen die centraal staat in het hele artikel en – naar mijn mening – is de bewering goed onderzocht, onpartijdig gepresenteerd en uiterst overtuigend. Maar er zijn andere delen van het artikel die lang niet zo overtuigend zijn en ongetwijfeld veel redelijk geïnformeerde lezers op hun hoofd zullen doen krabben. Bijvoorbeeld, hier is Hersh die de tijdlijn voor de Nord Stream operatie bespreekt:

“De beslissing van Biden om de pijpleidingen te saboteren kwam na meer dan negen maanden van zeer geheime heen-en-weer discussies binnen de nationale veiligheidsgemeenschap van Washington over hoe dat doel het best kon worden bereikt. Gedurende een groot deel van die tijd ging het er niet om of de missie uitgevoerd moest worden, maar hoe het gedaan moest worden zonder dat duidelijk was wie verantwoordelijk was.” (“How America Took Out the Nord Stream Pipeline”, Seymour Hersh, Substack)

“Negen maanden”?

De oorlog brak uit op 24 februari. De pijpleiding werd opgeblazen op 26 september. Dat zijn zeven maanden. Dus, als er “meer dan negen maanden van zeer geheime heen-en-weer discussies binnen de nationale veiligheidsgemeenschap van Washington waren over hoe” “de pijpleidingen te saboteren”, dan moeten we aannemen dat het gekonkel aan de oorlog voorafging. Dit is een cruciaal punt, en toch gaat Hersh er overheen alsof het “niets voorstelt”. Maar het is wel belangrijk, want – zoals Andre Damon opmerkt – “het haalt het hele narratief over de betrokkenheid van de VS bij de oorlog als antwoord op “niet-uitgelokte Russische agressie” onderuit. Met andere woorden, het bewijst dat de Verenigde Staten van plan waren om oorlog te voeren tegen Rusland, ongeacht de ontwikkelingen in Oekraïne. Het suggereert ook dat de Russische invasie voor Washington slechts een dekmantel was om een plan uit te voeren dat het jaren eerder had uitgestippeld.

Later in het artikel maakt Hersh dezelfde bewering nogmaals zonder de onderliggende betekenis ervan te benadrukken. Hij zegt: “De regering Biden deed er alles aan om lekken te voorkomen terwijl de planning laat in 2021 en in de eerste maanden van 2022 plaatsvond.”

De waarheid – zoals journalist John Helmer in een recent artikel stelt – is veel anders dan Hersh beschrijft. Hier is Helmer om het uit te leggen:

Uit de volledige tekst van het Hersh rapport blijkt dat noch de bron, noch Hersh “directe kennis” heeft van de geschiedenis van de door de VS geleide operaties om de pijpleidingen te saboteren en te vernietigen die meer dan een jaar eerder bekend werden; zij waren rechtstreeks betrokken bij de Poolse regering en de Deense regering. In feite zijn Hersh en de zijnen door een foutieve omissie onwetend over die operaties en die geschiedenis.” (“WHAT’S WRONG WITH THE HERSH REPORT ON THE NORD STREAM ATTACKS“, John Helmer, Dances With Bears)

Het Amerikaanse verzet tegen Nord Stream is geen recente ontwikkeling; het heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot het allereerste begin van het project in 2011. Toen al verscheen er een artikel in het Duitse tijdschrift Spiegel waarin werd beweerd dat “Het project is bedoeld om de energievoorziening van Europa op lange termijn veilig te stellen, maar het blijft controversieel”.

Wat gaat u doen in de naderende Derde Wereld omstandigheden?

Controversieel?

Waarom werd Nord Stream als controversieel beschouwd? Wat is er controversieel aan soevereine naties die hun economische banden met andere landen versterken om ervoor te zorgen dat ze genoeg goedkope energie hebben om hun fabrieken van brandstof te voorzien en hun huizen te verwarmen?

Deze vraag raakt de kern van de zaak, en toch gaat Hersh er helemaal niet op in. Waarom? Hier is meer van Hersh:

President Biden en zijn team voor buitenlands beleid – nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan, minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken, en Victoria Nuland, de staatssecretaris voor beleid – waren vocaal en consistent in hun vijandigheid tegenover de twee pijpleidingen… Vanaf het begin werd Nord Stream 1 door Washington en zijn anti-Russische NAVO-partners gezien als een bedreiging voor de westerse dominantie…

Amerika’s politieke angsten waren reëel: Poetin zou nu een extra en broodnodige grote bron van inkomsten hebben, en Duitsland en de rest van West-Europa zouden verslaafd raken aan goedkoop aardgas geleverd door Rusland – terwijl de Europese afhankelijkheid van Amerika zou afnemen.” (“How America Took Out the Nord Stream Pipeline”, Seymour Hersh, Substack)

Waarom verdedigt Hersh de imperiale mentaliteit dat economische transacties tussen buitenlandse naties op de een of andere manier ten goede moeten komen aan de Verenigde Staten of moeten worden beschouwd als een bedreiging voor de nationale veiligheid? Is dat niet de rol van een onpartijdige journalist die informatie verzamelt voor zijn lezers? Dat is de rol van een propagandist.

Ja, het is waar dat Poetin “een extra en broodnodige belangrijke bron van inkomsten” zou hebben, want zo werkt de vrije markt: Je verkoopt je gas en je krijgt betaald. Einde verhaal. Er is niets crimineels of sinister aan, en het vormt zeker geen rechtvaardiging voor terroristische daden.

En na deze schokkende uitspraak volgt Hersh met zijn andere zorg dat “Duitsland en de rest van West-Europa verslaafd zouden raken aan goedkoop aardgas uit Rusland”.

Waarom beroept Hersh zich op deze vervelende “verslaving” meme die ad nauseam wordt herhaald door de politieke activisten in de mainstream media? En wat betekent het eigenlijk?

Het simpele feit is, dat Duitsland goedkoop gas uit Rusland kreeg, waardoor zijn concurrentievermogen, winstgevendheid en economische welvaart toenamen. Hoe kan dat een slechte zaak zijn? Hoe kan toegang tot goedkope brandstof worden gekenmerkt als een “verslaving”? Als u uw gastank kon vullen voor 1 dollar per gallon, zou u dan weigeren omdat u verslaafd zou kunnen raken?

Natuurlijk niet. U zou dankbaar zijn dat u het zo goedkoop kunt kopen. Dus, waarom blijft Hersh deze onzin verkondigen en waarom verdubbelt hij kort daarna wanneer hij zegt:

“Nord Stream 1 was gevaarlijk genoeg, in de ogen van de NAVO en Washington, maar Nord Stream 2, (zou) de hoeveelheid goedkoop gas verdubbelen die beschikbaar zou zijn voor Duitsland en West-Europa.”

Verschrikkelijk! Stel je voor dat de vrije markt echt werkt zoals hij is ontworpen om te werken; mensen uit de armoede halen en welvaart verspreiden over nationale grenzen heen. Ziet u hoe bekrompen imperialistisch dit is?

Duitsland heeft het goedkope gas van Rusland nodig. Het is goed voor zijn industrie, goed voor werkende mensen en goed voor economische groei. En ja, het is ook goed voor Rusland. De enige voor wie het niet goed is, zijn de Verenigde Staten, wier macht wordt ondermijnd door het Duits-Russische partnerschap. Ziet u dat?

En trouwens, er is nog nooit een incident geweest waarbij Poetin Russisch gas of olie heeft gebruikt voor chantage, dwang of afpersing. Nooit. Dat is een mythe die is verzonnen door spinmeisters uit Washington die de Duits-Russische betrekkingen willen verstoren. Maar daar is geen woord van waar. Hier is meer van Hersh:

Het verzet tegen Nord Stream 2 laaide op aan de vooravond van de inauguratie van Biden in januari 2021, toen Republikeinen in de Senaat … herhaaldelijk de politieke dreiging van goedkoop Russisch aardgas ter sprake brachten tijdens de bevestigingshoorzitting van Blinken als minister van Buitenlandse Zaken…..

Zou Biden het opnemen tegen de Duitsers? Blinken zei ja…. “Ik ken zijn sterke overtuiging dat dit een slecht idee is, de Nord Stream 2,” zei hij. “Ik weet dat hij ons elk overtuigingsmiddel zou laten gebruiken dat we hebben om onze vrienden en partners, waaronder Duitsland, ervan te overtuigen er niet mee door te gaan.”

Een paar maanden later, toen de aanleg van de tweede pijpleiding zijn voltooiing naderde, knipperde Biden met zijn ogen. In mei van dat jaar zag de regering, in een verbazingwekkende ommezwaai, af van sancties tegen Nord Stream AG, waarbij een ambtenaar van het State Department toegaf dat het tegenhouden van de pijpleiding door middel van sancties en diplomatie “altijd een gok was geweest”. Achter de schermen hebben overheidsfunctionarissen er naar verluidt bij de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die op dat moment geconfronteerd werd met een dreigende Russische invasie, op aangedrongen geen kritiek te leveren op de maatregel.

Verklaring voor het falen om Rusland goed te beoordelen

Er waren onmiddellijke gevolgen. Republikeinen in de Senaat, geleid door Cruz, kondigden een onmiddellijke blokkade aan van alle kandidaten voor het buitenlands beleid van Biden en vertraagden de goedkeuring van de jaarlijkse defensiewet maandenlang, tot diep in de herfst. Politico beschreef later Biden’s ommezwaai over de tweede Russische pijpleiding als “de enige beslissing, aantoonbaar meer dan de chaotische militaire terugtrekking uit Afghanistan, die Biden’s agenda in gevaar heeft gebracht”. (“How America Took Out the Nord Stream Pipeline”, Seymour Hersh, Substack)

Dit is interessant. We weten al dat Biden en zijn vertrouwelingen vastbesloten waren om Nord Stream te beëindigen, ongeacht de risico’s. Waarom besloot Biden dan een ommezwaai te maken en de sancties op te heffen, terwijl zijn team de laatste hand legde aan het plan om de pijpleiding op te blazen?

Waarom?

Moeten we geloven dat Joe Biden plotseling van gedachten veranderde en besloot een minder gevaarlijke en misdadige strategie te volgen?

Nee, zoals Hersh opmerkt, was de beslissing om de pijpleiding op te blazen al genomen, wat betekent dat de regering slechts een manier zocht om haar sporen te verbergen. Met andere woorden, ze werkten al aan een juridische verdediging van “plausibele ontkenning”, die werd versterkt door de opheffing van de sancties. Dat was het echte doel, zoveel mogelijk afstand creëren tussen henzelf en de terreurdaad die zij al hadden goedgekeurd en op het punt stonden te lanceren. Hier is meer van Hersh:

De regering was aan het spartelen, ondanks dat ze midden november uitstel kreeg voor de crisis, toen de Duitse energietoezichthouders de goedkeuring van de tweede Nord Stream pijpleiding opschortten. Binnen enkele dagen stegen de aardgasprijzen met 8%, door de groeiende vrees in Duitsland en Europa dat de opschorting van de pijpleiding en de groeiende mogelijkheid van een oorlog tussen Rusland en Oekraïne zouden leiden tot een zeer ongewenste koude winter. Voor Washington was het niet duidelijk waar Olaf Scholz, de pas benoemde Duitse kanselier, stond. Maanden eerder, na de val van Afghanistan, had Scholtz in een toespraak in Praag publiekelijk de oproep van de Franse president Emmanuel Macron onderschreven voor een meer autonoom Europees buitenlands beleid – wat duidelijk duidde op minder afhankelijkheid van Washington en zijn veranderlijke acties.” (“How America Took Out the Nord Stream Pipeline”, Seymour Hersh, Substack)

Dit is pure fictie. Natuurlijk bewees Scholz lippendienst aan een meer “autonoom Europees buitenlands beleid”. Wat zou u verwachten dat hij tegen een binnenlands publiek zou zeggen? En gelooft Hersh echt dat Scholz niet vanaf het begin in de achterzak van Washington heeft gezeten? Denkt hij dat Scholz zijn beslissing baseerde op de invasie van Poetin en niet op afspraken die hij met Washington had gemaakt nog voor de oorlog was begonnen?

Vergeet niet dat de Verenigde Staten de afgelopen 8 jaar de Oekraïense strijdkrachten in het oosten hebben bewapend, getraind en van logistieke steun voorzien, met als doel een oorlog met Rusland voor te bereiden.

Ontkent iemand dat?

Nee, niemand ontkent dat.

Was Scholz hiervan op de hoogte?

Natuurlijk wist hij dat. Elke leider in Europa wist wat er gaande was. Er waren zelfs artikelen in het grote nieuws die tot in detail uitlegden wat de Verenigde Staten van plan waren. Het was geen geheim.

En dit is slechts één inconsistentie, want heeft voormalig bondskanselier Angela Merkel niet openlijk toegegeven (in een interview met een Duits tijdschrift) dat Duitsland opzettelijk zijn verplichtingen onder het Minsk-verdrag naast zich neerlegde om tijd te winnen, zodat het Oekraïense leger sterker kon worden en beter voorbereid zou zijn om de Russische invasie te bestrijden?

Ja, dat deed ze! We kunnen er dus 100% zeker van zijn dat Scholz wist wat het algemene plan was. Het plan was om Rusland in een oorlog in Oekraïne te lokken en dan “on-uitgelokte agressie” te claimen. Scholz wist het, Hollande wist het, Zelensky wist het, Boris Johnson wist het, Petro Poroshenko wist het en Biden wist het. Ze wisten het allemaal.

Toch wil Hersh ons doen geloven dat Scholz niets wist van deze uitgebreide en kostbare plannen, maar gewoon zijn beslissingen nam terwijl de ontwikkelingen zich in real time voordeden. Dat is niet waar. Dat is niet wat er gebeurd is, en ik zou willen beweren dat Hersh weet dat dat niet gebeurd is.

Maar de grootste tekortkoming van het stuk van Hersh is het volledig weglaten van de geopolitieke context waarin deze terreurdaad plaatsvond. De VS blazen niet zomaar overal ter wereld kritische energie-infrastructuur op. Nee. De reden dat Washington deze riskante actie onderneemt, is dat het geconfronteerd wordt met een existentiële crisis die alleen kan worden opgelost door de opkomende machtscentra die de dominante positie van Amerika in de wereldorde bedreigen te verpletteren. Dat is wat er onder de oppervlakte gebeurt: de VS proberen de klok terug te draaien naar de glorieuze jaren negentig, toen het Sovjetimperium was ingestort en de wereld de oester van Washington was. Maar die tijd is voorgoed voorbij en de macht van de VS brokkelt onherroepelijk af door een fundamenteel gebrek aan concurrentievermogen. Als de VS nog steeds de industriële grootmacht was die het was na WO2 – toen de rest van de wereld in puin lag – dan zou het niet nodig zijn pijpleidingen op te blazen om de Europees-Russische economische integratie en het ontstaan van een enorme vrijhandelszone van Lissabon tot Vladivostok te verhinderen. Maar het is een feit dat de VS niet meer zo essentieel zijn voor de wereldwijde groei als vroeger, en bovendien willen andere landen vrij zijn om hun eigen groeimodel na te streven. Zij willen de veranderingen doorvoeren die het best passen bij hun eigen cultuur, hun eigen religie en hun eigen tradities. Ze willen niet verteld worden wat ze moeten doen. Maar Washington wil geen verandering. Washington wil het systeem in stand houden dat zichzelf de meeste macht en rijkdom verschaft. Hersh negeert niet simpelweg de geopolitieke factoren die tot de sabotage hebben geleid, hij creëert proactief een rookgordijn met zijn misleidende uitleg. Ga maar na:

Voor het eerst in maanden: Russische opmars over de frontlinie - Ze zijn ook het strategisch belangrijke Novoselovskoye binnengetrokken - Vuhledar valt (Video's)

“Zolang Europa afhankelijk bleef van de pijpleidingen voor goedkoop aardgas, was Washington bang dat landen als Duitsland terughoudend zouden zijn om Oekraïne het geld en de wapens te leveren die het nodig had om Rusland te verslaan. Het was op dit onzekere moment dat Biden Jake Sullivan toestemming gaf om een interagentschapsgroep samen te stellen om een plan te bedenken.”

Meer onzin. Washington geeft niet om de zielige bijdrage van Duitsland aan de oorlogsinspanning. Waar Washington om geeft is macht; pure, niet-gelegeerde macht. En de wereldmacht van Washington werd rechtstreeks uitgedaagd door de Europees-Russische economische integratie en de creatie van een gigantische economische gemeenschap waarover Washington geen controle heeft. En de Nord Stream pijpleiding was het hart van dit nieuwe bruisende fenomeen. Het was de hoofdader die de grondstoffen en arbeid van het oosten verbond met de technologie en industrie van het westen. Het was een huwelijk van wederzijdse belangen dat Washington moest vernietigen om zijn greep op de regionale macht te behouden.

Denk erover na: Deze nieuwe economische gemeenschap (“Groot Europa”) zou uiteindelijk de handels- en reisbeperkingen versoepelen, het vrije verkeer van kapitaal en arbeid tussen landen mogelijk maken, en de regelgeving harmoniseren op een manier die vertrouwen zou scheppen en de diplomatieke banden zou versterken. Hier is meer uit een eerder stuk dat het samenvat:

In een wereld waarin Duitsland en Rusland vrienden en handelspartners zijn, is er geen behoefte aan Amerikaanse militaire bases, geen behoefte aan dure in de VS gemaakte wapens en raketsystemen, en geen behoefte aan de NAVO. Het is ook niet nodig om energietransacties in Amerikaanse dollars te sluiten of om Amerikaanse schatkistpapier op te slaan om rekeningen in evenwicht te houden. Transacties tussen zakenpartners kunnen worden uitgevoerd in hun eigen valuta, wat ongetwijfeld zal leiden tot een scherpe daling van de waarde van de dollar en een dramatische verschuiving van de economische macht. Dit is waarom de regering Biden tegen Nord Stream is. Het is niet zomaar een pijpleiding, het is een venster naar de toekomst; een toekomst waarin Europa en Azië dichter bij elkaar worden gebracht in een enorme vrijhandelszone die hun wederzijdse macht en welvaart vergroot, terwijl de VS aan de buitenkant blijven staan.” (“The Crisis in Ukraine Is Not About Ukraine. It’s About Germany“, Unz Review)

Het is de verantwoordelijkheid van een journalist om de context te bieden die de lezer nodig heeft om het onderwerp van discussie te begrijpen. Hersh doet dat niet, waardoor ik geloof dat John Helmer gelijk heeft als hij zegt:

Dit is een aanklacht tegen het Biden pipeline complot, niet tegen het Amerikaanse oorlogsplan.” (“What’s Wrong with the Hersh Report”, John Helmer, Dances With Bears)


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Biden blies de Nord Stream-pijpleidingen op, maar liet hij de oorlog in Oekraïne ontketenen om de geheime operatie te rechtvaardigen?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelBiden blies de Nord Stream-pijpleidingen op, maar liet hij de oorlog in Oekraïne ontketenen om de geheime operatie te rechtvaardigen?
Volgend artikelRusland eist internationaal onderzoek na rapport Seymour Hersh over bomaanslagen Nord Stream
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

20 REACTIES

 1. Ik zeg her al jaren, haal de Russen bij de EU, het zijn Europeanen.
  De Turken absoluut niet. Die richten maar lekker een midden-oosten unie op, met gelijkgestemden als Irak, Syrië en Iran.

 2. Duitsland is de prooi waarop de Verenigde Staten moeten jagen

  Denkt iemand dat de VS al mikt op een botsing met Rusland? Nee, eerst moet Duitsland economisch vernietigd worden. Dat is bijna gelukt. Het Russisch-Amerikaanse duel komt als de volgende stap.

  Door Elena Karaeva, RIA Novosti

  De geopolitieke crisis escaleert steeds sneller. De escalatieniveaus volgen elkaar niet meer met tussenpozen van dagen op, maar soms binnen enkele uren.

  Op de escalatie van politieke druk en de schijnbaar abrupte transformatie van de NAVO (de as Washington-Berlijn-Parijs is vervangen door de as Washington-Londen-Warschau), reageren degenen die zich zorgen zouden moeten maken over veiligheid, niet over oorlog, als puppy’s van een labrador. Ze kwispelen opgewonden met hun staart en proberen de neus van hun meester te likken.
  https://rtde.xyz/international/162583-deutschland-ist-beute-usa-erlegen/

 3. Een journalist heeft ook een mening en die verwerkt hij in zijn artikel. Soms vergeet hij dingen te vermelden, wat ook heel normaal is, om zijn mening te versterken.
  Mijn mening is,dat dit voorval gebeurt is en de schuldige een grote trut of klootzak is. Je hebt van iemand anders zijn spullen af te blijven. Heel simpel.
  Bovendien laat ik de Amerikaanse berichtgeving een beetje links liggen aangezien daar niet veel goeds vandaan komt. De enige die objectief de “waarheid” spreekt ,en ervoor uitkomt dat hij zijn moederland en zijn grondwet steunt en niet de regering van zijn land, is Scott Ritter.

 4. Vraag mij af of die pijpleidingen echt vernield zijn, een week ena of zo las ik ergens dat er een al weer in gebruik genomen kon worden wat dus onmogelijk moet zijn.
  Dat het een kleine kliek is die de massa onderdrukt, vergiftigt,hersenspoelt en bang maakt is nu wel erg duidelijk.

  • NS1 en NS2 hebben beide 2 parallele pijpen, totaal dus 4 leidingen, daar zijn er 3 van kapot, 1 pijp van NS1 doet ’t nog. Het is dus niet helemaal gelukt, slordig.

 5. This article is just an opinion of a man who believes he is right and Hersch is wrong. He did not convince me of anything. Was Hersh 100% right? Doubt it. But mostly, probably yes.
  We the USA are backstabbers. So “we” want war with Russia, we want to destroy it, we want to rule over them. “We” also want to enslave Germany (=Europe) so we fool them into war with Russia yet at the same time backstab them and make them dependent on “our” gas, not Russia’s. Makes sense.

  • Nobele gedachte waar ik al jaren voor pleit!
   De Amerikanen zitten hier vooral om ervoor te zorgen dat het slachtveld beperkt blijft tot het Euraziatische continent zodat de US of A gevrijwaard blijft van totale vernietiging.
   Natuurlijk een ijdele gedachte want Rusland heeft zeer duidelijk te kennen gegeven dat bij een kernoorlog de eerste projectielen met nucleaire lading zullen vallen op de Oost- en Westkust van de VS.

 6. Dit is niets nieuws, alle analyses door Amerikanen gemaakt lijden aan hetzelfde syndroom, zelfs van geëerde autoriteiten als een Chomsky: ze kijken door de Amerikaanse bril. Ze kunnen niet snappen dat betrekkingen tussen Duitsland en Rusland hen geen moer aangaat; zo werkt het niet, dat is van hun en ze omklemmen die hegemonie halsstarrig.

 7. Allemaal gelul in de marge. Geneuzel achter de komma. Onderaan de streep zit het westen achter het bombardement op de Nordstream en daar heeft Washington een sleutelrol in gespeeld.

  • Hier sluit ik mij helemaal bij aan.
   Een waardeloos stuk van een ‘ journalist’ , die broodkruimels opblaast, verspreid
   en als hoofdgerechten serveert. “globalistische strategie”

   Weg met die malloot.

 8. Auteur kletst uit de nek wat betreft inconsistentie van de tijdlijn.
  Vergeet niet dat Trump al aangaf dat het westen niet afhankelijk zou moeten zijn van Russische olie en gas. Trump was niet bepaald geliefd in Washington, maar blijkbaar was er toen al duidelijke wrevel. In feite was de VS er vanaf het begin af aan op tegen. Dat de inlichtingendiensten er dus al jaren mee bezig zijn om te kijken hoe dat project te saboteren is is niks vreemds. Ik vermoed dat er al diverse plannen klaarlagen, het was alleen aan Biden en zijn afgezanten om hetzij Polen, Denemarken, Noorwegen of Zweden mee te krijgen. Dat daar wat tijd in ging zitten is niet al te verwonderlijk.

  Het enige punt dat de auteur maakt is de reden; dat de VS er alles aan zullen willen doen om hun suprematie te behouden en dat die is gebaseerd op de status van de dollar als reservevalute. Hersch heeft dat nooit ontkend, maar hij was meer bezig met het hoe dan het waarom.

 9. Als de Biden administratie de pijpleiding niet heeft opgeblazen , wie dan wel ? De Colombianen of de Grieken soms ? Let op, ik zeg Biden administratie, dus niet het land Amerika zelf. Laten we dat wel gescheiden houden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in