Vergeet de MSM propaganda. Een CIA en Special Operations veteraan legt uit waarom het optreden van het Russische leger in Oekraïne de militaire en politieke leiders van de V.S. de stuipen op het lijf zou moeten jagen.

Auteur Mike Whitney

Vraag 1- Kunt u mij uitleggen waarom u denkt dat Rusland de oorlog in Oekraïne aan het winnen is?

Larry C. Johnson- Binnen de eerste 24 uur van de Russische militaire operatie in Oekraïne, werden alle Oekraïense radar onderscheppingscapaciteiten weggevaagd. Zonder die radars verloor de Oekraïense luchtmacht haar vermogen om lucht-lucht onderschepping te doen. In de tussenliggende drie weken heeft Rusland een de facto No Fly Zone boven Oekraïne ingesteld. Hoewel het nog steeds kwetsbaar is voor schouder afgevuurde Surface to Air raketten die door de VS en de NAVO aan de Oekraïners zijn geleverd, zijn er geen aanwijzingen dat Rusland gevechtsluchtoperaties heeft moeten inperken.

De aankomst van Rusland in Kiev binnen drie dagen na de invasie trok ook mijn aandacht. Ik herinnerde mij dat de nazi’s in Operatie Barbarossa zeven weken nodig hadden om Kiev te bereiken en het vereiste nog eens 7 weken om de stad te onderwerpen. De nazi’s hadden het voordeel dat zij geen rekening hielden om burgerslachtoffers te vermijden, en zij waren erop gebrand om de kritieke infrastructuur te vernietigen. Toch beweerden veel zogenaamde Amerikaanse militaire deskundigen dat Rusland was vastgelopen. Toen een 24 mijl (of 40 mijl, hangt van de nieuwsbron af) lange colonne gedurende meer dan een week ten noorden van Kiev werd gepositioneerd, was het duidelijk dat het vermogen van Oekraïne om belangrijke militaire operaties uit te voeren, uitgeschakeld was. Als hun artillerie intact was, dan was die colonne een gemakkelijke prooi voor massale vernietiging. Dat is niet gebeurd. Als de Oekraïners over een levensvatbare capaciteit voor vaste of draaiende vleugels beschikten, dan hadden zij die colonne vanuit de lucht moeten vernietigen. Dat is niet gebeurd. Of, als zij over kruisraketten beschikten, hadden zij de hel moeten laten neerdalen op de Russische colonne, die zogenaamd tot stilstand was gekomen. Dat is niet gebeurd. De Oekraïners hebben zelfs geen hinderlaag van betekenis op kunnen zetten voor de colonne infanterievoertuigen met hun pas geleverde Amerikaanse Javelins.

De omvang en de reikwijdte van de Russische aanval is opmerkelijk. Zij veroverden in drie weken een gebied dat groter is dan de landmassa van het Verenigd Koninkrijk. Daarna zijn zij overgegaan tot gerichte aanvallen op belangrijke steden en militaire installaties. Wij hebben nog geen enkel geval gezien van een Oekraïens regiment of een eenheid ter grootte van een brigade die een vergelijkbare Russische eenheid aanviel en versloeg. In plaats daarvan hebben de Russen het Oekraïense leger in stukken gesplitst en hun communicatielijnen doorgesneden. De Russen consolideren hun controle over Mariupol en hebben alle toegangswegen naar de Zwarte Zee veiliggesteld. Oekraïne is nu afgesneden in het zuiden en het noorden.

Ik merk op dat de V.S. het moeilijker hadden om zoveel grondgebied te veroveren in Irak in 2003, terwijl ze vochten tegen een veel inferieure, minder capabele militaire macht. Als er al iets is, dan zou deze Russische operatie de militaire en politieke leiders van de VS de stuipen op het lijf moeten jagen.

Het echte grote nieuws kwam deze week met de Russische raketaanvallen op wat de facto NAVO-bases in Yavoriv en Zhytomyr zijn. De NAVO gaf in september 2018 cyberveiligheidstraining in Zhytomyr en beschreef Oekraïne als een “NAVO-partner.” Zhytomyr werd zaterdag vernietigd met hypersonische raketten. Yavoriv onderging afgelopen zondag een soortgelijk lot. Het was het voornaamste opleidings- en logistiek centrum dat de NAVO en EUCOM gebruikten om gevechtsvliegtuigen en wapens aan Oekraïne te leveren. Een groot deel van het militair en burgerpersoneel op die basis werd het slachtoffer.

  Scott Ritter: Hoe een rondreis door Rusland me liet zien dat propaganda de werkelijkheid in de hoofden van Westerlingen verdraait

Niet alleen valt Rusland sinds 2015 regelmatig door de NAVO gebruikte bases aan en vernietigt ze, maar er was geen waarschuwing voor een luchtaanval en er was geen uitschakeling van de aanvallende raketten.

Vraag 2- Waarom proberen de media het Oekraïense volk ervan te overtuigen dat zij kunnen zegevieren in hun oorlog tegen Rusland? Als het juist is wat u zegt, dan sterven al die burgers die naar de strijd tegen het Russische leger worden gestuurd, in een oorlog die zij niet kunnen winnen. Ik begrijp niet waarom de media de mensen zouden willen misleiden over zoiets ernstigs. Wat zijn uw gedachten over deze zaak?

Larry C. Johnson- Dit is een combinatie van onwetendheid en luiheid. In plaats van echt verslag te doen, steunt de overgrote meerderheid van de media (gedrukte en elektronische) en Big Tech een massale propagandacampagne. Ik weet nog dat George W. Bush Hitler was. Ik weet nog dat Donald Trump Hitler was. En nu hebben we een nieuwe Hitler, Vladimir Poetin. Dit is een uitgeput, mislukt draaiboek. Iedereen die het waagt legitieme vragen te stellen, wordt onmiddellijk als een marionet van Poetin of een stroman van Rusland gebrandmerkt. Wanneer men de feiten niet kan argumenteren, is het enige toevluchtsoord het noemen van namen.

Vraag 3- Vorige week was kolonel Douglas MacGregor te gast in de Tucker Carlson Show. Zijn opvattingen over de oorlog komen opvallend veel overeen met die van u. Dit is wat hij in het interview zei:

“De oorlog is echt voorbij voor de Oekraïners. Zij zijn in stukken gemalen, daar is geen twijfel over mogelijk, ondanks wat wij van onze mainstream media horen. De echte vraag voor ons in dit stadium is dus, Tucker, gaan wij leven met het Russische volk en zijn regering, of gaan wij door met dit soort regimeverandering verkleed als een Oekraïense oorlog? Gaan wij ermee ophouden Oekraïne als stormram tegen Moskou te gebruiken, wat wij in feite gedaan hebben.” (Tucker Carlson- MacGregor Interview)

Bent u het met MacGregor eens dat het werkelijke doel om Rusland in een oorlog in Oekraïne te lokken “regimeverandering ” was?

Ten tweede, bent u het ermee eens dat Oekraïne gebruikt wordt als een platform voor de VS om een proxy-oorlog tegen Rusland uit te voeren?

Larry C. Johnson- Doug is een groot analist, maar ik ben het niet met hem eens – ik denk niet dat er iemand in de Biden-regering is die slim genoeg is om in die strategische termen te denken en te plannen. Naar mijn mening zijn de laatste 7 jaar inertie de status quo van de NAVO geweest. Wat ik daarmee bedoel is dat de NAVO en Washington, geloofden dat zij naar het oosten tot aan de grenzen van Rusland konden blijven sluipen zonder een reactie uit te lokken. De NAVO en EUCOM voerden regelmatig oefeningen uit – waaronder het geven van “offensieve” trainingen – en leverden materieel. Ik geloof dat de berichten in de Verenigde Staten dat de CIA paramilitaire training gaf aan Oekraïense eenheden die in de Donbass opereerden geloofwaardig zijn. Maar ik kan moeilijk geloven dat wij, na onze debacles in Irak en Afghanistan, plotseling strategen van het niveau Sun Tzu hebben die in Washington aan de touwtjes trekken.

Er hangt een sfeer van wanhoop in Washington. De Biden-regering- probeert niet alleen alles wat Russisch is te verbieden, maar probeert ook China, India en Saoedi-Arabië te intimideren. Ik zie geen van die landen in het gareel lopen. Ik geloof dat het team van Biden een fatale fout heeft gemaakt door te proberen alles en iedereen wat Russisch is te demoniseren. Als er al iets is, dan is het dat dit het Russische volk achter Poetin verenigt en het is klaar om zich voor een lange strijd in te graven.

  De 3 grote conflicten die de Derde Wereldoorlog zullen bepalen

Ik ben geschokt over de misrekening door te denken dat economische sancties tegen Rusland hen op de knieën zouden krijgen. Het tegendeel is waar. Rusland is zelfvoorzienend en is niet afhankelijk van invoer. Zijn export is van cruciaal belang voor het economisch welzijn van het Westen. Als zij tarwe, kalium, gas, olie, palladium, afgewerkt nikkel en andere belangrijke mineralen aan het Westen onthouden, zullen de Europese en de Amerikaanse economieën worden geruïneerd. En deze poging om Rusland met sancties te dwingen heeft het nu zeer waarschijnlijk gemaakt dat de rol van de Amerikaanse dollar als de internationale reservemunt op de vuilnisbelt van de geschiedenis zal belanden.

Vraag 4- Al sinds hij in 2007 zijn beroemde toespraak in München hield, klaagt Poetin over de “architectuur van de mondiale veiligheid”. In Oekraïne kunnen we zien hoe deze zeurende veiligheidsproblemen kunnen uitgroeien tot een regelrechte oorlog. Zoals u weet heeft Poetin in december een aantal eisen gesteld in verband met de Russische veiligheid, maar de Biden-regering heeft ze van tafel geveegd en er nooit op gereageerd. Poetin wilde schriftelijke garanties dat de uitbreiding van de NAVO niet ook Oekraïne zou omvatten (lidmaatschap) en dat er geen nucleaire raketsystemen zouden worden opgesteld in Roemenië of Polen. Denkt u dat de eisen van Poetin onredelijk zijn?

Larry C. Johnson- Ik denk dat de eisen van Poetin heel redelijk zijn. Het probleem is dat 99% van de Amerikanen geen idee heeft van het soort militaire provocaties die de NAVO en de V.S. de afgelopen 7 jaar hebben uitgevoerd. Het publiek werd altijd verteld dat de militaire oefeningen “defensief” waren. Dat is gewoon niet waar. Nu hebben wij nieuws dat DTRA biolabs in Oekraïne financierde. Ik denk dat Poetin ermee zou kunnen instemmen om Amerikaanse kernraketsystemen in Polen en Roemenië toe te laten, als Biden ermee instemt om vergelijkbare Russische systemen toe te laten in Cuba, Venezuela en Mexico. Als we het in die termen bekijken, kunnen we beginnen te begrijpen dat de eisen van Poetin niet gek en ook niet onredelijk zijn.

Vraag 5- Russische media melden dat Russische “hoge precisie, door de lucht gelanceerde” raketten een faciliteit in West-Oekraïne hebben getroffen “waarbij meer dan 100 plaatselijke troepen en buitenlandse huurlingen zijn gedood.” Het opleidingscentrum voor speciale operaties bevond zich blijkbaar in de buurt van de stad Ovruch, die slechts 15 mijl van de Poolse grens ligt. Wat kunt u ons over dit incident vertellen? Probeerde Rusland een boodschap aan de NAVO te sturen?

Larry C. Johnson- Kort antwoord – Ja! De Russische militaire aanvallen in West-Oekraïne van de afgelopen week hebben de NAVO-functionarissen geschokt en gealarmeerd. De eerste klap kwam op zondag 13 maart in Yavoriv, Oekraïne. Rusland trof de basis met verscheidene raketten, sommige naar verluidt hypersonisch. Meer dan 200 personeelsleden werden gedood, waaronder Amerikaans en Brits militair en inlichtingenpersoneel, en nog eens honderden raakten gewond. Velen liepen catastrofale wonden op, zoals amputaties, en liggen in het ziekenhuis. Toch hebben de NAVO en de westerse media weinig belangstelling getoond voor de berichtgeving over deze ramp.

Yavoriv was een belangrijke vooruitgeschoven basis voor de NAVO. Tot half februari (vóór de Russische inval in Oekraïne) opereerde het Amerikaanse 7e Leger Trainingscommando nog vanuit Yavoriv. Rusland heeft het daar niet bij gelaten. ASB Militair nieuws meldt dat Rusland een andere plaats heeft getroffen, Delyatyn, dat 60 mijl ten zuidoosten van Yavoriv ligt (op donderdag geloof ik). Gisteren heeft Rusland Zytomyr geraakt, een andere site waar de NAVO vroeger aanwezig was. Poetin heeft een zeer duidelijke boodschap gezonden: de NAVO-strijdkrachten in Oekraïne zullen als strijders beschouwd en behandeld worden. Punt.

  Oekraïens mislukte tegenoffensief drijft de NAVO in het nauw

Vraag 6 – De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is in de westerse media bejubeld als een “oorlogsleider” en een moderne “Winston Churchill”. Wat de media verzuimen hun lezers te vertellen is dat Zelensky een aantal stappen heeft ondernomen om zijn greep op de macht te verstevigen en tegelijkertijd de fragiele democratische instellingen in Oekraïne te beschadigen. Zo heeft Zelensky bijvoorbeeld “elf nieuwsorganisaties van de oppositie verboden” en geprobeerd het hoofd van de grootste oppositiepartij van Oekraïne, Viktor Medvedchuk, te verbieden zich kandidaat te stellen op grond van een valse beschuldiging van “financiering van terrorisme”. Dit is niet het gedrag van een leider die de democratie ernstig neemt.

Wat is uw mening over Zelensky? Is hij werkelijk de “patriottische leider” die de media van hem maken?

Larry C. Johnson- Zelensky is een komiek en een acteur. En niet een erg goede, naar mijn mening. Het Westen gebruikt op cynische wijze het feit dat hij Joods is als afleidingsmanoeuvre van het aanzienlijke contingent neonazi’s (en dan bedoel ik echte nazi’s die nog steeds de prestaties van de Oekraïense Waffen SS-eenheid vieren terwijl ze met de nazi’s vochten in WO II). De feiten zijn duidelijk: hij verbiedt politieke partijen van de oppositie en sluit de media van de oppositie. Ik denk dat dat de nieuwe definitie van “democratie” is.

Vraag 7- Hoe loopt dit af? Er is een uitstekende post op de Moon of Alabama site, getiteld “What Will Be The Geographic End State Of The War In Ukraine. De schrijver van het bericht, Bernard, schijnt te denken dat Oekraïne uiteindelijk verdeeld zal worden langs de rivier de Dnjepr “en naar het zuiden langs de kust waar een meerderheid van de etnisch Russische bevolking woont.” Hij zegt ook dit:

“Dit zou de toegang van Oekraïne tot de Zwarte Zee opheffen en een landbrug creëren naar het Moldavische afsplitsingsgebied Transnistrië, dat onder Russische bescherming staat. De rest van Oekraïne zou een door land ingesloten, overwegend agrarische staat zijn, ontwapend en te arm om op korte termijn tot een nieuwe bedreiging voor Rusland te worden opgebouwd. Politiek zou het gedomineerd worden door fascisten uit Galicië, die dan een groot probleem voor de Europese Unie zouden worden.”

Wat denkt u? Zal Poetin zijn eigen territoriale regeling aan Oekraïne opleggen om de Russische veiligheid te versterken en een einde te maken aan de vijandelijkheden, of is een ander scenario waarschijnlijker?

Larry C. Johnson- Ik ben het met Moon eens. Het hoofddoel van Poetin is Rusland te beveiligen tegen buitenlandse bedreigingen en een scheiding met het Westen tot stand te brengen. Rusland heeft de fysieke middelen om een onafhankelijke soevereine staat te zijn en is bezig om die visie waar te maken.

Bio- Larry C Johnson is een veteraan van de CIA en het Bureau voor Terrorismebestrijding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij is de oprichter en managing partner van BERG Associates, dat in 1998 werd opgericht. Larry heeft 24 jaar lang trainingen gegeven aan de Special Operations gemeenschap van het Amerikaanse leger. Hij is verguisd door rechts en links, wat betekent dat hij iets goed moet doen. Zijn analyses en commentaren zijn te vinden op zijn blog, https://sonar21.com/.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Westerling vast in Oekraïne: Geloof de propaganda niet, Rusland wint de oorlogVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelPoetins machtsvertoon met de hypersonische raket “Kinzhal” – een waarschuwing voor de NAVO
Volgend artikelGeheimzinnige munitie in Oekraïne gevonden eindelijk geïdentificeerd; Rusland heeft dit ingrijpende wapenvermogen geheim gehouden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

10 REACTIES

 1. Ik ben het eens met deze praktische analyse. Helaas woedt de oorlog in de navo eu door door de burgers dit niet te onthouden en haat te blijven zaaien. Daarbij lees ik niets over het waarom van dit gebeuren, nl DS, wef en who. dit is maar een fractie van hetgeen er op de achtergrond speelt. hoor ook niets over de rol van trump en xi.

 2. Het totale gebrek aan vrije nieuws garing en het meehelpen aan leugens en propaganda verspreiden door de MSM ( telegraaf, Geen stijl, nu.nl etc) is diep triest en heeft de vrijheid van meningsuiting kapot gemaakt. Alles waarvoor de zogenaamde NATO staat, het verdedingen van de vrijheid, is door diezelfde NATO thuis kapot gemaakt. Wij zijn niet meer vrij, iedereen die het recht op de vrijheid van meningsuiting gebruikt word genoteerd, eventueel thuis bezocht en straat op lijsten van de overheid om opgepakt te worden indien er conflict escalatie plaatsvind….of als het ruggegraatloze tuig in Den Haag het belieft. Weg is onze vrijheid, weg zijn de waarden die de basis vormden van welvaart en toekomst perspectief. Weg, als een fastfood maaltijd.

  Wij zijn meer kwijt door onze politici dan onze vrijheid, ons is het menselijk recht tot zelfbeschikking ontstolen.

  De hele verslaggeving over Oekraine is een grote haatzaai orgie zonder nieuwswaarde maar het beste te benoemen als doorgedraaide propaganda van een politiek denken dat niets meer qua binding heeft met de mensen en hun leven waarover het beslist…

 3. Russia’s sudden dance with Ukraine makes sense, especially with the knowledge of what transpired last October 13th, 2021, when Russia signed a pact with the World Economic Forum to open the first Fourth Industrial Revolution Center in Moscow. This center is all about kickstarting artificial intelligence and packaging transhumanism globally. I am not surprised to see this center open in Russia. Ex-KGB man Putin is a chameleon. He does not value human life, making Moscow a wise choice for the obliteration of human souls.

  Putin’s goals are not to realign Ukraine under Russian possession, but to line up with what Russia’s dreams have always been, and that is to communize the world under one dictatorial canopy. Everything Putin is doing now is being pedalled to demonize perception of democracy. Putin did not go off his meds and become a crazy lunatic as the media is portraying–his bully-dances are scripted

 4. This Ukrainian invasion by Russia is simply the tail of the orchestrated Covid-19 pandemic dragon, which right off the bat (no pun intended) was meant to strip the western nations down to the bone and hang them from their necks.

  Ukraine’s top diplomat, Foreign Minister Dmytro Kuleba, another stringed-actor, is adding more propaganda to the mix. He provides a scripted warning to the United Nations that a large-scale war with Russia would be the “end of the world order as we know it.”

  He goes on to spew, “If Russia does not get a severe, swift and decisive response now, this will mean a total bankruptcy of the international security system and international institutions which are tasked with maintaining the global security order.”

  Darn right, the war could disrupt the world’s monetary system and usher in a cashless society–just what the elite have been wanting in order to reset the world. And out of the chaos collectivism will take center stage and bring order to the nations, becoming the global savior for the world.

  This information should be received like a punch in the face, and hard, because this means, without question or doubt, that the one-world governing system is already knocking at our doors. If the citizens of the world do not aggressively stand against this worldwide coup, we will all become unsustainable beings, and lose our rights to dream, set goals, buy homes, own businesses, eat red meat, drive cars, travel, and even worse, we will be denied the right to be human.

  • Nibzy, thanks for providing this very interesting information.

   “Ex-KGB man Putin is a chameleon. He does not value human life, making Moscow a wise choice for the obliteration of human souls.”
   https://www.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution/centres

   “This information should be received like a punch in the face, and hard, because this means, without question or doubt, that the one-world governing system is already knocking at our doors.”
   Indeed it should. What intrigues me, though, is that Russia does not have 5G. Is it just a matter of time? Also, it did not inject its people with the Pfizer venom, but with Sputnik, a “classical vax” solution, in other words, not a DNA-altering potion like Comirnaty with its mRNA formula. Besides the rumor that “Putin has been kicked out of the WEF.” And, most recently, that statement that Putin has busted the chances for globalism by Larry Fink.

   “we will all become unsustainable beings,”
   I’d like to add that the vax has nothing to do with protection against some “virus” but everything with this transhumanism and the destruction of the human antenna, the pineal gland.

 5. Oekraïnse vluchtelingen zijn welkom op kasteel het oude Loo op het kroondomein nabij Apeldoorn. Onze nep-koninklijke familie kon natuurlijk niet achter bij hun Belgische evenknie de familie Van België (voorheen Van Saksen-Coburg-Gotha), want zij hebben woonruimte aangeboden van de koninklijke schenking.
  Toch ‘meehelpen’ maar de vluchtelingen wel op gepaste afstand te houden dus geen woonruimte aanbieden in een van de paleizen.
  Als ik goed ben ingelicht heeft Wilhelmina de Ranitz (1880 – 1962) repratianten uit het toenmalige Oost-Indië gastvrijheid geboden in paleis het Loo in 1946. Beveiliging was in die tijd blijkbaar geen optie en zij placht mee te eten met haar ‘onderdanen’ na eerst uit de Bijbel te hebben voorgelezen.
  In 1953 is dit herhaald door een aantal evacuees uit het getroffen gebied van de watersnoodramp van 1953 onderdak te verlenen.

 6. p.s. to Nibzy:

  “Today, Russia is building digital economy actively in industrial and social spheres as well as in public administration,” said Dmitry Chernyshenko, Deputy Prime Minister of the Russian Federation. “We are now witnessing an unprecedented breakthrough development. The main purpose of the Centre for the Fourth Industrial Revolution Moscow is to grow awareness of Russia’s role as part of the global expert community. This is an opportunity to share experience and expertise gained by the World Economic Forum and its partners around the world.”

  However, Russia is not listed as a center on the WEF site:
  https://www.weforum.org/centre-for-the-fourth-industrial-revolution/about

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in