Een Israëlische studie die onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Andrology is gepubliceerd, leek een daling van 15% in de spermaconcentratie te hebben gevonden, drie maanden na de mRNA COVID-19 vaccinatie. De auteurs voerden aan dat de daling tijdelijk was, maar de gegevens lieten eigenlijk geen herstel zien, alleen een breder betrouwbaarheidsinterval. De studie was echter zeer klein (slechts 37 deelnemers), er was geen controlegroep (om externe effecten uit te sluiten), en verscheidene andere studies vonden geen dergelijke daling van de spermaconcentratie – sommige vonden zelfs een vermeende stijging, wat de complexiteit van dergelijke metingen benadrukt, schrijft Swprs.org.

In tegenstelling tot wat sommige sceptici van het COVID-19 vaccin beweren, heeft de recente Israëlische studie dus niet bewezen dat COVID-19 mRNA-vaccinatie de concentratie of de kwaliteit van het sperma vermindert. In feite is er momenteel geen sterk bewijs dat een dergelijk effect aantoont. Anderzijds kan een covid-infectie tijdelijk de kwaliteit van het sperma beïnvloeden, maar dat is niet onverwacht na elke infectie of ziekte.

Dit gezegd zijnde, doen nieuwe geboortegegevens uit Duitsland en Zwitserland enkele ernstige vragen rijzen. Meer bepaald registreerden beide landen een consequente daling van 10% tot 15% (in vergelijking met de verwachtingen) van de maandelijkse geboorten van januari tot maart/april 2022 (de laatste beschikbare gegevens) – dat is precies negen maanden na het begin van de massavaccinatie tegen covid in de algemene bevolking in april/mei 2021 (zie de grafieken hierboven en hieronder).

De Duitse winter lockdown eindigde pas in mei 2021, terwijl de veel zachtere Zwitserse lockdown al begin maart 2021 eindigde. Gegevens uit Groot-Brittannië en uit New York hadden al aangetoond dat er tijdens de eerste lockdowns begin 2020 10% tot 20% minder baby’s verwekt werden. Het is dus mogelijk dat de daling van de Duitse en Zwitserse geboortecijfers een direct of indirect gevolg is van de lockdowns, hoewel de tijdschema’s niet helemaal overeenstemmen (geen daling eind 2021, en ook niet eind 2020).

  In Japan zijn er twee keer zoveel sterfgevallen bij 20-jarigen na een "Covid-injectie" dan met Covid zelf

Wat de biologische factoren betreft, hebben Duitsland en Zwitserland beide in de zomer en het begin van de winter van 2021 twee covid-delta-golven gehad die het geboortecijfer kunnen hebben beïnvloed (bv. door meer miskramen), hoewel de daling van het aantal geboorten pas echt zichtbaar is vanaf januari 2022. Recente geboortegegevens uit andere landen, waaronder Groot-Brittannië en de VS, schijnen nog niet beschikbaar te zijn (zie updates hieronder).

Hoe zit het met COVID-19 vaccinaties? COVID-19 vaccinaties zouden invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid en de conceptie, op miskramen (vóór week 20, die normaal 10% tot 20% van alle zwangerschappen treffen, soms onopgemerkt), en/of doodgeboorten (na week 20, die normaal ongeveer 0,5% van alle zwangerschappen treffen). Eerdere studies beweerden dat COVID-19 vaccinatie geen invloed had op doodgeboorten, maar een onafhankelijke heranalyse heeft uitgewezen dat de gegevens wel degelijk wijzen op een toename van doodgeboorten met 30%.

Bovendien zijn er wijdverbreide en officieel erkende meldingen van menstruatiestoornissen na de vaccinatie (alleen al in Groot-Brittannië meer dan 30.000 meldingen); officiële meldingen van bijwerkingen van het vaccin, waaronder sterfte bij baby’s die borstvoeding krijgen (alleen al in Duitsland meer dan 60 gemelde gevallen); een nog steeds onverklaarbare, voorbijgaande toename van sterfgevallen bij pasgeborenen in landen als Schotland; en meldingen door Oostenrijkse vroedvrouwen van een toename van complicaties bij zwangerschap en bevalling na de COVID-19 vaccinatie. Intussen heeft Pfizer zijn proef met het vaccin bij zwangere vrouwen nog niet eens voltooid.

Theoretisch zouden COVID-19 vaccins de conceptie en de zwangerschap op directe manieren kunnen beïnvloeden (b.v. via eierstokken of zaadcellen) of op indirecte manieren (b.v. via immunologische, hormonale of vasculaire factoren, waaronder microbloedstolsels). Uit een officieel Japans biodistributieonderzoek is gebleken dat niet-triviale hoeveelheden van de lipide nanodeeltjes van het Pfizer mRNA-vaccin inderdaad in de eierstokken terechtkomen, maar er zijn momenteel geen aanwijzingen dat dit de functie van de eierstokfollikels op een negatieve manier beïnvloedt.

  Schokkend plan van de WHO blootgelegd - Plant 10 jaar pandemieën, van 2020 tot 2030 (Video)

Er is ook nog de mogelijkheid dat sommige vrouwen, wetende dat zij binnenkort gevaccineerd zouden worden, besloten hebben de zwangerschap uit te stellen. In dat geval zou men verwachten dat het geboortecijfer binnen een paar maanden weer zou stijgen.

Concluderend kan worden gesteld dat de gegevens uit zowel Duitsland als Zwitserland wel degelijk een aanzienlijke daling met 10 tot 15% per maand te zien geven van het aantal levendgeborenen van januari 2022 tot ten minste april 2022. Deze daling zou te wijten kunnen zijn aan gedragsmatige of biologische effecten, waaronder COVID-19 vaccinaties die negen maanden eerder begonnen.

Gezondheidsautoriteiten en onderzoekers moeten dringend de ware oorzaak of redenen van dit verschijnsel onderzoeken aan de hand van gegevens uit andere landen met en zonder lockdowns en met en zonder mRNA-nanolipidenvaccins.

Intussen heeft de directeur van de Deense nationale gezondheidsautoriteit onlangs toegegeven dat het vaccineren van kinderen tegen covid “een vergissing” was en dat zij “het niet nog eens zouden doen”.

Updates

 • Een soortgelijke daling van het aantal geboorten sinds begin 2022 is te zien in Groot-Brittannië, Noorwegen, Slovenië en Taiwan, maar blijkbaar niet in Californië (hoewel staten die aanvankelijk een aan de lockdown gerelateerde daling van het aantal geboorten zagen, daarna misschien een opleving zien).
 • Zweden, zonder lockdown en schoolsluitingen, meldde tussen januari en april 2022 een daling van het aantal geboorten met 6,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2021.
 • Nieuw-Zeeland zag geen daling van de jaarlijkse geboorten van maart 2021 tot maart 2022, maar de covid-vaccinatie in de algemene bevolking is pas in augustus/september 2021 begonnen.
 • In sommige landen kunnen de geboortegegevens van 2022 nog voorlopig zijn.
 • In de meeste landen behoorden zwangere vrouwen niet tot de prioritaire vaccinatiegroepen, maar vrouwen die in de gezondheidszorg werken doorgaans wel.
 • In veel landen is het aantal huwelijken en relaties in 2020 en 2021 sterk gedaald, wat een daaropvolgende daling van het aantal geboorten zou kunnen verklaren, hoewel de plotselinge daling begin 2022 eigenaardig blijft. Een vergelijking met landen zonder lockdown zal belangrijk zijn.
 • Doodgeboorten en late miskramen kunnen de daling van het aantal levendgeborenen niet verklaren. Als er al iets is, kunnen alleen minder concepties of meer vroege miskramen (die vaak niet ontdekt worden) het verklaren.
  Weet u nog? Ik wel

De volgende tabel toont de geboorten in 2022 tegenover 2021 in verschillende landen. Terwijl de meeste landen begin 2022 een aanzienlijke daling zagen, zagen Portugal, Spanje, Frankrijk en België stabiele of stijgende geboortecijfers. Dit zou kunnen wijzen op sociale en culturele factoren, en niet op biologische factoren, als de drijvende kracht.

Geboortecijfers 2022 vs. 2021 per land (Birth Gauge)

Cijfers

Zwitserland: Covid-vaccinatie en maandelijkse levendgeborenen (2016-2022)

Covid-vaccinatie en maandelijkse levendgeborenen in Zwitserland (BFS/DataHero)

Duitsland: Levende geboorten 2016-2022 (Destatis/DataHero)

Duitsland: Maandelijks geboortecijfer (2010-2022), verwachting (rood) en feitelijk (blauw)

Duitsland: Maandelijks geboortecijfer (2010-2022), verwachting (rood) en feitelijk (blauw) (Destatis/RealTom)

Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Vladimir Zelenko – Het Vaccin Doodsrapport “Wij zijn getuige van de grootste georganiseerde massamoord in de geschiedenis”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelFvD waarschuwt: “Transhumanisme is even gevaarlijk als nazisme of communisme” (Video Nederlands transcript)
Volgend artikelMoordprikken werken zoals gepland
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. Hun plan werkt…
  Vermindering van mensen via de prik ala Bill Gates deed in Africa e.d. jaren gelden.

  begin vroeg, daarom Genjecteren ze ook jonge kids die bv later niet meer zwanger kunnen worden en of het zaad van de man zo zwak is dat het als losse flodders werkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in