Bijna twee jaar lang hebben velen van ons geprobeerd de waarheid over de Covid-prikken te verspreiden. Men heeft ons gezegd dat ze doeltreffend zijn. Dat zijn ze niet. Men heeft ons gezegd dat ze veilig zijn. Dat zijn ze niet. Maar iedereen die deze waarheden probeerde te delen, werd op zijn minst door de cancelcultuur getroffen en op zijn slechtst gedeplatformed. Wij weten dat persoonlijk, want wij werden meerdere malen getroffen door massale censuur, onder andere door het verlies van een populair YouTube-kanaal dat ik sinds 2009 had, schrijft JD Rucker.

Sinds een maand of wat zijn de beperkingen tegen het spreken van de waarheid met betrekking tot Covid-prikken een beetje verlicht. De grote technologieplatforms hebben hun regels veranderd om bepaalde beweringen over de injecties toe te staan, die ze vorige maand niet toestonden. Mainstream media spreken zelfs af en toe over bijwerkingen. De CDC en de FDA hebben hun websites aangepast en bepaalde beweringen geschrapt, zoals dat de spike-eiwitten van korte duur zijn en snel uit de bloedbaan verwijderd worden. Dat doen zij niet.

Hoewel velen van ons deze kleine overwinningen hebben toegejuicht, zijn er twee redenen om zeer ontdaan en op zijn minst een beetje bezorgd te zijn. Ten eerste is het alsof men de sloot gedempt heeft nadat het kalf verdronken was. Miljoenen, misschien tientallen miljoenen Amerikanen zijn een wisselend aantal keren geprikt, die dat beslist NIET zouden hebben gedaan als er geen mandaten waren of als de waarheid tot hen doorgedrongen mocht worden. Ik ben niet iemand die excuses maakt voor mensen; de informatie was er en niemand werd gedwongen om de prikken onder wapengeweld te nemen. De mensen maakten keuzes, maar het zou fijn geweest zijn als de “schapen” de informatie hadden kunnen zien die wij naar buiten brachten.

De tweede zorg is veel groter. Wat is het volgende? Dat is de echte vraag die wij moeten stellen, want dit is geen goed teken. Zij kunnen bijna tot in het oneindige doorgaan met gaslighting en door de tanden liegen over de prikken. Zolang iedereen in de regering, de media, Big Tech, en Big Pharma hetzelfde valse narratief bleef navertellen, hadden zij hun valse geloof in de “veilige en doeltreffende” prikken nog minstens een paar jaar kunnen blijven opschorten. Waarom sluipen zij nu plotseling en op uniforme wijze de waarheid naar buiten? Hebben zij iets anders gepland?

Ik geloof van wel. In de aflevering van vandaag van America First Report heb ik uitgelegd waarom ik geloof dat zij iets nieuws voor ons in petto hebben. Ik heb het artikel van Jennifer Marfulis en Joe Wang van onze premium nieuwspartners bij The Epoch Times (hieronder) doorgenomen, dat misschien wel de belangrijkste studie tot nu toe is met betrekking tot de prikken. Het is belangrijk omdat het werkelijk gemeld wordt. Er zijn andere, nog schokkender studies die prikken ontkrachten, maar over deze studie wordt door de media gesproken, en dat is een nieuwe ontwikkeling.

Zijn zij van plan om de kat uit de zak te laten komen en toe te geven dat de prikken echt schade toebrengen aan de mensen? Dat is mogelijk, vooral als zij van plan zijn het allemaal op Donald Trump en Operation Warp Speed af te schuiven. “We waren gehaast om het voor de verkiezingen naar buiten te brengen,” zullen ze zeggen.

Dr. Coleman: Een boodschap aan de geprikten

Het zou ook nuttig voor hen zijn om dit te doen als zij een manier hebben om de schade te “herstellen” met NIEUWE prikken. Ik weet wat u denkt. Wie zal de mensen die het probleem veroorzaakt hebben vertrouwen om een oplossing aan te bieden waarvoor meer prikken nodig zijn? Helaas zullen wij waarschijnlijk geschokt zijn over hoeveel mensen zich zullen haasten om zich in wezen te laten inenten en “behandelen” voor de oorspronkelijke prikken, door dezelfde mensen die het kwaad in de eerste plaats hebben aangericht.

Wat zij ook van plan zijn, onthoud twee dingen. Ten eerste zullen zij de waarheid alleen toegeven als zij denken dat dit hun plannen op lange termijn zal bevorderen. Ten tweede moeten degenen die geprikt zijn of die regelmatig in aanraking komen met mensen die geprikt zijn, sterk overwegen om ZDtox van mijn goede vriend, wijlen Dr. Vladimir Zelenko, te nemen. Hier is het artikel uit The Epoch Times dat ik in de show behandeld heb…

“Onethisch” en tot 98 keer erger dan de ziekte: Topwetenschappers publiceren paradigma-veranderende studie over COVID-19 vaccins

Een team van negen deskundigen van Harvard, Johns Hopkins, en andere topuniversiteiten heeft een paradigmaverschuivend onderzoek gepubliceerd over de werkzaamheid en veiligheid van de COVID-19 vaccins en waarom het verplichten van vaccins voor studenten onethisch is.

Deze studie van 50 bladzijden, die eind augustus op The Social Science Research Network werd gepubliceerd, analyseerde CDC- en door de industrie gesponsorde gegevens over ongewenste bijwerkingen van vaccins, en concludeerde dat mandaten voor COVID-19 boosters voor jongeren 18 tot 98 werkelijke ernstige ongewenste bijwerkingen kunnen veroorzaken voor elke COVID-19 infectie-gerelateerde ziekenhuisopname die theoretisch voorkomen wordt.

Het artikel is geschreven door Dr. Stefan Baral, professor epidemiologie aan de Johns Hopkins Universiteit; chirurg Martin Adel Makary, M.D., een professor aan de Johns Hopkins die bekend is om zijn boeken waarin hij medisch wangedrag aan de kaak stelt, o.a. “Unaccountable: What Hospitals Won’t Tell You and How Transparency Can Revolutionize Heath Care”; en Dr. Vinayak Prasad, een hematoloog-oncoloog, die hoogleraar is aan de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de UCSF, en auteur van meer dan 350 academische en door vakgenoten beoordeelde artikelen.

Maar van dit team van vooraanstaande internationale deskundigen die dit artikel hebben geschreven, is Salmaan Keshavjee, M.D., Ph.D., huidig directeur van het Harvard Medical School Center for Global Health Delivery, en hoogleraar Global Health and Social Medicine aan de Harvard Medical School, misschien wel de meest opmerkelijke. Keshavjee heeft ook veel samengewerkt met Partners In Health, een non-profit organisatie in Boston die mede opgericht is door wijlen Dr. Paul Farmer, voor de behandeling van resistente tuberculose, volgens zijn online biografie.

Risico op uitsluiting

Zoals in de studie wordt opgemerkt, krijgen studenten aan universiteiten in Amerika, Canada en Mexico te horen dat zij een derde dosis van de vaccins tegen COVID-19 moeten nemen, of anders worden zij van school gestuurd. Ongevaccineerde lyceumleerlingen die net aan de universiteit beginnen, krijgen ook te horen dat de COVID-19 vaccins “verplicht” zijn om te kunnen deelnemen.

Waar is iedereen verdomme gebleven?

Deze mandaten zijn wijdverbreid. Er zijn momenteel 15 staten die filosofische (persoonlijke overtuiging) vrijstellingen blijven honoreren, en 44 staten en Washington, D.C. staan religieuze vrijstellingen voor vaccins toe. Maar zelfs in deze staten zeggen particuliere universiteiten tegen de ouders dat zij door de staat erkende vrijstellingen van vaccins niet zullen aanvaarden.

Op grond van persoonlijke interviews met een half dozijn gezinnen heeft The Epoch Times vernomen dat bestuurders van sommige hogescholen en universiteiten aan studenten meedelen dat zij hun eigen medische teams in dienst van de universiteit hebben om de door studenten ingediende en door privé-artsen ondertekende medische vrijstellingen te onderzoeken. Deze artsen, zo wordt de gezinnen verteld, zullen beslissen of de opgegeven gezondheidsredenen medisch geldig zijn.

5 Ethische argumenten tegen verplichte boosters

Hoewel er zelden over bericht wordt in de grote media, hebben de COVID-19 vaccinboosters veel controverse veroorzaakt.

Terwijl sommige landen in stilte mensen schadeloos stellen voor verwoestende vaccinverwondingen, en andere landen de aanbevelingen voor COVID-19 vaccins beperken, bevelen de Verenigde Staten nu aan dat kinderen van 12 jaar en ouder de Omicron-specifieke booster van Pfizer-BioNTech krijgen, en jonge volwassenen boven de 18 jaar de bijgewerkte prik van Moderna.

Terzelfder tijd stellen de volksgezondheidsautoriteiten in Canada voor dat de Canadezen om de 90 dagen COVID-19 vaccins moeten krijgen.

Tegen de achtergrond van verwarrende en vaak veranderende volksgezondheidsaanbevelingen en van booster-moeheid, stellen de auteurs van dit nieuwe artikel dat universitaire booster-mandaten onethisch zijn. Zij geven vijf specifieke redenen voor deze boude bewering:

  • Gebrek aan doorzichtigheid van de beleidsvorming. De wetenschappers wijzen erop dat er geen formele en wetenschappelijk rigoureuze risico-batenanalyse bestaat van de vraag of boosters helpen bij het voorkomen van ernstige infecties en ziekenhuisopnames voor jonge volwassenen.
  • Verwachte schade. Een blik op de momenteel beschikbare gegevens toont aan dat mandaten zullen resulteren in wat de auteurs een “netto verwachte schade” voor jongeren noemen. Deze verwachte schade zal groter zijn dan het potentiële voordeel van de boosters.
  • Gebrek aan doeltreffendheid. De vaccins hebben de overdracht van COVID-19 niet doeltreffend voorkomen. Gezien de slechte werking van de vaccins – de auteurs noemen dit “bescheiden en voorbijgaande doeltreffendheid” – zullen de verwachte nadelen van de boosters waarschijnlijk groter zijn dan de voordelen voor de volksgezondheid.
  • Geen rechtsmiddelen voor jonge volwassenen met vaccinatieschade. Vaccinatie afdwingen als voorwaarde om naar de universiteit te gaan is vooral problematisch omdat jongeren die door deze vaccins gewond zijn geraakt waarschijnlijk geen vergoeding voor deze verwondingen zullen kunnen krijgen.
  • Schade voor de samenleving. Mandaten, zo benadrukken de auteurs, verstoten ongevaccineerde jongvolwassenen, waardoor zij uitgesloten worden van onderwijs en universitaire arbeidsmogelijkheden. Gedwongen vaccinatie brengt “grote inbreuken op de vrije keuze van beroep en de vrijheid van vereniging met zich mee,” schreven de wetenschappers, vooral wanneer “mandaten niet worden ondersteund door dwingende redenen van volksgezondheid.”

De gevolgen van niet-naleving zijn onder andere: niet ingeschreven worden, geen toegang meer hebben tot het internet, geen toegang meer hebben tot de sportzaal en andere atletiekfaciliteiten, en uit de campuswoningen worden gezet. Deze bestraffende aanpak heeft volgens de auteurs geleid tot onnodige psychosociale stress, reputatieschade, inkomensverlies, en angst om gedeporteerd te worden, om er maar een paar te noemen.

22.000 tot 30.000 voorheen niet geïnfecteerde jonge volwassenen moeten gevaccineerd worden om slechts 1 ziekenhuisopname te voorkomen
Het gebrek aan doeltreffendheid van de vaccins is een grote zorg voor deze onderzoekers. Op grond van hun analyse van de openbare gegevens die aan de CDC zijn verstrekt, schatten zij dat tussen de 22.000 en 30.000 voorheen niet-geïnfecteerde jonge volwassenen met een mRNA-vaccin zouden moeten worden ingeënt om slechts één ziekenhuisopname te voorkomen.

Zal er ooit verantwoording worden afgelegd voor massamoord door het Covid "vaccin"?

Deze schatting houdt echter geen rekening met de bescherming die door een eerdere infectie wordt geboden. Dus, zo benadrukten de auteurs, “moet dit beschouwd worden als een voorzichtige en optimistische schatting van het voordeel.”

Met andere woorden, de mRNA-vaccins tegen COVID-19 zijn in wezen nutteloos.

Verplichte boostervaccin veroorzaken meer kwaad dan goed

Maar het gedocumenteerde gebrek aan werkzaamheid is slechts een deel van het probleem. De onderzoekers stelden verder vast dat per één voorkomen COVID-19 ziekenhuisopname bij jongvolwassenen die niet eerder met COVID-19 besmet waren geweest, uit de gegevens blijkt dat 18 tot 98 “ernstige ongewenste bijwerkingen” door de vaccinaties zelf zullen worden veroorzaakt.

Deze gebeurtenissen omvatten tot driemaal zoveel booster-geassocieerde myocarditis bij jonge mannen dan voorkomen ziekenhuisopnames, en wel 3.234 gevallen van andere bijwerkingen die zo ernstig zijn dat zij de normale dagelijkse bezigheden belemmeren.

In een regionaal ziekenhuis in South Carolina droeg de baliemedewerker een button waarop stond: “I’m Vaccinated Against COVID-19” met een groot zwart vinkje erop.

“Hoe zit het met de boosters?” vroeg een bezoeker van het ziekenhuis. “Het begint erop te lijken dat we te veel inentingen nodig hebben.”

“Het lijkt inderdaad veel,” beaamde de bediende. “Het is moeilijk te weten wat te doen.” Maar zij had wel een advies voor de bezoeker: “Gewoon blijven lezen en uzelf blijven informeren, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.”

Dit nieuwe paper is essentiële lectuur voor iedereen die probeert te beslissen of hij meer vaccins nodig heeft. De auteurs besluiten hun studie met een oproep tot actie. De beleidsmakers moeten onmiddellijk stoppen met mandaten voor jongvolwassenen, ervoor zorgen dat degenen die al door deze vaccins gewond zijn geraakt, schadeloos worden gesteld voor het leed dat door de mandaten is veroorzaakt, en openlijk de resultaten van risico-batenanalyses van de vaccins voor verschillende leeftijdsgroepen uitvoeren en delen.

Deze maatregelen zijn nodig, aldus de auteurs, om “een begin te maken met wat een lang proces zal zijn van herstel van vertrouwen in de volksgezondheid.”

Moge de kracht met de dappere wetenschappers zijn

De twee mede-auteurs, Dr. Kevin Bardosh en Dr. Allison Krug, bedankten allebei hun familie voor hun steun om “publiekelijk te debatteren over Covid-19 vaccinmandaten” in de dankwoord-sectie van het artikel.

Zoals wij in mei schreven, spreken een toenemend aantal wetenschappers en artsen zich uit over de twijfelachtige werkzaamheid en de verontrustende veiligheidsproblemen rond deze snelle COVID-19 vaccins. Zij doen dat in het volle besef van de persoonlijke en professionele risico’s die eraan verbonden zijn. Zij verdienen onze aanmoediging en steun.


Copyright © 2022 vertaling oor Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Hier meet de Duitse politie de corona-afstand met een duimstokVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelSpeciale militaire operatie, seizoen 2 – De gemoederen beginnen verhit te raken
Volgend artikelDuitsland heeft de “rode lijn overschreden” – Rusland
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

1 REACTIE

  1. Misschien zijn er te veel die het niet meer zien zitten en hebben wellicht ook door welke schade ze veroorzaken. Dan zouden ze idd de welbekende “oplossing” claimen te hebben en kunnen ze door gaan onder het mom van herstel. Dan zal ook vast blijken dat dat regelmatig herhaald moet worden tot het dan zogenaamd weer hersteld zou zijn.

    Anyways, het blijft slechts gissen al weet ik wel dat wat ze ook doen het niet ten goede van de mens zal zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in