Toen Steve Bannon, een politiek strateeg van Donald Trump, tegen de partijleden van het Franse Nationale Front zei dat ze de term racistisch als een ereteken moesten omarmen, was het duidelijk dat identiteitspolitiek een belangrijke rol speelt in de nationale verkiezingen in de hele Westerse wereld. Volgens Bannon betekende het feit dat hij een racist werd genoemd, dat hij in het juiste team zat.

De definitie van het woord racist heeft een lange weg afgelegd van zijn oorspronkelijke incarnatie bijna honderd jaar geleden. In die tijd speelde identiteitspolitiek geen rol in de definitie. Maar ook toen was de betekenis ervan niet minder ingewikkeld onder het voorwendsel van een zogenaamd superieur ras. Dit had een literaire reactie kunnen zijn op de eugenetica-beweging van die tijd. Volgens het Oxford Dictionary of Philosophy (2008), dat helpt bij het opstellen van een wettelijk kader rond woorddefinities, betekent het woord racisme:

“Het onvermogen of de weigering om de rechten, behoeften, waardigheid of waarde van mensen van een bepaald ras of een bepaalde geografische oorsprong te erkennen. Meer in het algemeen, de devaluatie van verschillende eigenschappen van karakter of intelligentie als ’typisch’ voor bepaalde volkeren. De categorie van het woord ras zelf kan worden aangevochten, omdat het een gevolgtrekking inhoudt van triviale oppervlakkige verschillen in uiterlijk tot zogenaamd significante onderliggende verschillen in de natuur; steeds meer evolutionair bewijs suggereert dat de verspreiding van één oorspronkelijk volk in verschillende geografische locaties een relatief recente en genetisch onbeduidende zaak is”.

Het is belangrijk op te merken dat de redacteur van het Oxford Dictionary heeft besloten om zowel een beperkte als een bredere reikwijdte aan zijn algemene definitie van het woord toe te voegen. In de eerste definitie in enge zin wordt gesproken over de weigering om de fundamentele mensenrechten en de behoeften van een bepaalde rasgroep te erkennen. De betekenis raakt echter in een bredere, irrelevante betekenis wanneer hij probeert te waarschuwen voor een categorisering van eigenschappen zoals die van toepassing is op de intelligentie of het karakter van een bepaald ras van mensen. Als het gemiddelde IQ van een Keniaanse of Nigeriaanse neger dus op 80 punten wordt geregistreerd en het gemiddelde IQ van een Koreaanse of Chinese mongoloïde op 105 punten, dan wordt de neger objectief gezien beoordeeld als een ondergewaardeerde gemiddelde intelligentie ten opzichte van die van de Aziatische. Men zou zich als een racist laten betitelen door eenvoudigweg dit wetenschappelijke feit te erkennen, schrijft auteur Curtis Reid op Eurocanadian.

  Great Reset - Megacities

Vroeger werden degenen die raciale verschillen bestudeerden “racialisten ” genoemd. Niet meer volgens John Simpson, redacteur van het Oxford English Dictionary Online:

“Racialisme en racialisten zijn oudere termen, daterend uit het begin van de 20e eeuw. Toen de woorden voor het eerst werden gebruikt in het begin van 1900, verwezen ze losjes naar semi-antropologische theorieën over biologische verschillen tussen rassen. Het was een manier waarop mensen probeerden racistische overtuigingen en praktijken te legitimeren, maar in de loop der jaren verwierpen wetenschappers dergelijke theorieën. Binnen een jaar of 20 waren de mensen begonnen met het verkorten van de begrippen naar racisme en racisten, mogelijk om de woorden meer impact te geven”.

Het lijkt erop dat de redacteur van het Oxford English Dictionary Online oproept om het woord “racialist” te vervangen door het woord “racist”, omdat hij van mening is dat het achterhaald is bij de huidige wetenschap en bovendien niet zo’n grote maatschappelijke impact heeft. Het is duidelijk dat de hedendaagse woordenboekredactie zich bezighoudt met politieke propaganda. En daar houdt de onzin niet op. Volgens John McWhorter, een professor aan de Columbia University, is het woord racist proteaans, wat betekent dat het in de loop van de tijd vloeibaar is in zijn definitie. Voor hem is men een racist wanneer men iemand van het negerras subjectief onaangenaam laat voelen. Hij stelt:

“Vandaag de dag betekent racistisch niet alleen het verbranden van een kruis op iemands gazon of het vertellen van iemand om naar zijn thuisland te gaan, maar ook wat onaangenaam voelt voor iemand van een ras – in zoals ik als persoon van dat bepaalde ras niet leuk vind. Het is van gemeen tegen mij doen, gegaan naar wat voor mij gemeen voelt”.

McWhorter is van mening dat iedereen rekening moet houden met de gevoelens van de zwarte man. Dit gaat terug naar de reden waarom Steve Bannon pleit voor een normalisering van het woord. Als het de politieke knuppel van de ene groep is, om een andere groep te slaan, dan is de manier om de impact ervan teniet te doen het verharden van het harnas door het te accepteren als iemands identiteit.

  Totale niet-naleving: Nederlandse boeren tonen de wereld hoe te protesteren tegen de Psyop-Klimaatveranderingsmachtsgreep van de WEF-wereldregering

En het is geen verrassing dat blanken de belangrijkste ontvangers zijn van de beschuldiging van racisme. Er wordt zelfs beweerd dat zwarten niet racistisch kunnen zijn. Groepen als Democracy Now geven bekendheid aan auteurs als Sobantu Mzwakali, die zeggen dat racisme een instelling van de blanke macht is om de zwarte man systematisch tot slaaf te maken.

Zowel verdoemd als we het doen, als verdoemd als we het niet doen, kan de blanke niet voorkomen dat hij in het huidige politieke milieu als racist wordt bestempeld. Waarom omhelzen we het dan niet?

Het is intellectueel gezien oneerlijk om een racialist te zijn te verdoezelen voor die een racist te zijn. Als ik opmerk dat de top tien van snelste lopers ter wereld voor de honderd meter sprint allemaal negers zijn, en dus theoretiseren dat de neger een superieure eigenschap heeft om snel te rennen, zou ik als racist kunnen worden bestempeld (niet als racialist) en worden beschouwd als iemand die geen geloofwaardige wetenschappelijke positie heeft. Of als ik opmerk dat de top tien van schakers in de wereld Kaukasisch is, word ik weer eens gestigmatiseerd als een racist omdat ik op de een of andere manier een superieur ras theoretiseer in plaats van objectief een superieure raciale eigenschap te observeren.

Dit zou voor mij oké zijn om in het dierenrijk te doen als ik zou zeggen dat de windhond een superieure eigenschap heeft om sneller dan de bloedhond te rennen, maar het is niet oké in het “heilige” mensenrijk waar alle mensen gelijk geschapen zouden zijn. En dit sentiment lijkt te zijn opgenomen in de wettelijke definitie van Oxford, wanneer het aan de ene kant racisme definieert als het discrimineren van iemands ras, maar aan de andere kant stelt dat ras noodzakelijkerwijs niet bestaat.

  Covid Tirannie: Regeringen richten zich tegen militairen en politie die hun grondwet verdedigen

Ook als Oxford probeert te beargumenteren dat een blanke man een verlengstuk is van een zogenaamde oorspronkelijke voorouder van de zwarte man, of dit nu waar is of niet, dan nog houdt het geen rekening met significante verschillen in kenmerken die taxonomisch relevant kunnen zijn. Blauwe ogen, bijvoorbeeld, is volgens een studie uit 2007 in Oxford een “triviale of oppervlakkige” eigenschap, maar deze eigenschap bleek ook correlatief integraal te zijn voor het aantonen van een hoger gemiddeld strategisch denkvermogen. Oxford houdt geen rekening met correlaties tussen cosmetische kenmerken en diepere fysieke en cognitieve functies, en daarom wordt er een vorm van sofisme aan de definitie toegevoegd. Er worden contextueel irrelevante waardeoordelen gesteld, en het is zeer in tegenspraak in het bepalen van ras, en dan stellen dat ras niet noodzakelijkerwijs bestaat.

Ik denk dat ik gemiddeld genomen veel te eerlijk ben om het eens te zijn met het bredere egalitaire uitgangspunt voor de definitie van racisme. Ik denk dat er een taxonomische rechtvaardiging is om verschillen in raciale kenmerken te beschouwen en niet eens te zijn met de supremacistische positie van Oxford met de implicatie dat intelligentie een eigenschap is die boven alle andere wordt gewaardeerd en daarom onderhevig is aan gedwongen ontkenning in haar groepsspecialisme.

Merk op dat Oxford niet waarschuwt voor het devalueren van raciale fysieke vermogenskenmerken zoals rennen of vechten, wat impliceert dat deze vermogenskenmerken de menselijke conditie onwaardig zijn. Deze geur van academische arrogantie die nodig is om een bevolking te ontwikkelen in de richting van een vorm van classisme. En er wordt gespeculeerd dat de hogere klassen de rassenpolitiek gebruiken als een sociologische buffer tegen de arbeidersklasse.

Het normaliseren van het woord racisme zou hun grootste angst zijn, want dan is er geen knuppel om de gewone man mee te slaan. God verhoede dat de gewone Europese man zich verenigt tegen de psychologische zweep van het racisme, want dan zouden de ivoren torens uiteindelijk naar beneden moeten komen.

Het FvD: een Paard van Troje

Vorig artikel15-jarige Ida gaf Arabieren aan voor verkrachting – nam het recht in eigen hand toen haar aangifte werd afgewezen
Volgend artikelTrump positief getest op Covid-19
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

5 REACTIES

 1. @ Jantje.
  Helemaal gelijk Jantje!
  Edoch…: ga dat vertellen aan een islamiet of een zwarte racist of een links warhoofd.
  Besef: wij zijn niet in oorlog met hen, maar zij zijn in oorlog.

  Je kent het spreekwoord: ‘Die vrede wilt, bereide zich voor op oorlog.’
  En geef daar zelf maar een goed-overdachte invulling aan…

 2. De grondlegger van de rassenleer is de Franse graaf De Gobinau
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Arthur_de_Gobineau
  Waar het hier om gaat heeft niets te zien met racisme, maar wel met het verzet van autochtonen tegen vreemde invallers en bezetters. In dit geval wordt het racisme gebruikt als wapen door het communisme tegen de autochtonen, de blanke dan wel. Zadel iemand op met schuldcomplexen en men is al voor 50% zeker van de overwinning. (zie Sun Tzu).
  In feite kunnen tal van problemen die aanbod komen bij Frontnieuws samen gevat worden met één vraag : Wie wil er de (blanke) goyim vernietigen ??

 3. En dan nog even dit: Racisme is niet verboden of strafbaar. Dit wordt vaak gedacht maar een ieder is vrij om zo racistisch te zijn als hij/zij maar wil.
  Maar Wilders dan? wordt er geroepen. Wilders is in hoger beroep veroordeeld voor groepsbelediging. Dat is heel iest anders.
  En discriminatie op basis van ras dan? Dat is voor de overheid verboden, vastgelegd in de grondwet. Dat geldt niet voor burgers. Ik discrimineer er elke dag vrolijk op los: er worden geen negers in mijn huis toegelaten bijvoorbeeld. Ik koop niets bij een winkel waar halal zaken geadverteerd worden.
  Ik ga om met mensen met Hollandse namen en niet met de topflip kiki’s of aquariums van deze wereld. Die wens een ik een enkeletje naar het zand van herkomst toe.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in