Vaccinpaspoorten: één paspoort om ze allemaal te beheersen

0
© Marco Verch Professional / Flickr (CC BY 2.0)

Vaccinpaspoorten zijn een belangrijk doel van degenen die Operatie Coronavirus orkestreren, maar niet het uiteindelijke einddoel van de Covid-agenda. Het doel van vaccinpaspoorten is duidelijk, ondanks de zwakke en slappe excuses die worden gegeven om ze te rechtvaardigen: het beperken van de bewegingsvrijheid van niet-gevaccineerden, of in duidelijker bewoordingen, het beperken van de bewegingsvrijheid van degenen die de agenda hebben doorzien. Er zijn geen slimme juridische argumenten die de aandacht kunnen afleiden van deze fundamentele waarheid: vaccinpaspoorten zijn per definitie discriminerend.

In een zinnige samenleving kan geen enkel land dat zelfs maar lippendienst bewijst aan de mensenrechten, beweren dat vaccinpaspoorten in overeenstemming zijn met zijn bestaande wetten inzake individuele rechten, keuzevrijheid, bewegingsvrijheid, geïnformeerde toestemming en medische soevereiniteit. Het behoeft echter nauwelijks betoog dat we niet in een gezonde wereld leven. Hieronder volgt een beknopte lijst van de regelingen inzake het vaccinpaspoort die zijn voorgesteld, op het punt staan te worden ingevoerd of reeds bestaan. Dit is een globale agenda die snel wordt bevorderd en uitgevoerd, schrijft auteur Makia Freeman.

De EU was reeds in 2018 van plan een vaccinpaspoort in te voeren

Lang voordat het woord ‘Coronavirus’ een begrip werd, of de term ‘Covid-19’ zelfs maar bestond, plande de Europese Unie (EU) een scenario voor een vaccinpaspoort. De Europese Commissie (de uitvoerende tak van de EU) publiceerde op 26 april 2018 een voorstel voor vaccinpaspoorten in een document met de titel Proposal for a Council Recommendation on Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Daarin wordt het plan uiteengezet voor een “vaccinpaspoort” of “vaccinkaart” en “vaccinportalen”:

“VERWELKOMT HIERBIJ HET VOORNEMEN VAN DE COMMISSIE OM:

17. 17. De problemen te onderzoeken in verband met de ontoereikende vaccinatiegraad ten gevolge van het grensoverschrijdend verkeer van personen binnen de EU en de mogelijkheden te onderzoeken om deze problemen aan te pakken, onder meer door de ontwikkeling van een gemeenschappelijke vaccinatiekaart/-paspoort voor EU-burgers, die compatibel is met elektronische informatiesystemen inzake immunisatie en erkend is voor grensoverschrijdend gebruik.

10. Streven naar de oprichting van een Europees systeem voor de uitwisseling van vaccinatie-informatie (EVIS), gecoördineerd door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC), met het oog op:

a. Samen met de nationale volksgezondheidsautoriteiten,

i. de mogelijkheden te onderzoeken om uiterlijk in 2020 richtsnoeren vast te stellen voor een kernvaccinatieschema van de EU, teneinde de compatibiliteit van de nationale schema’s te vergemakkelijken en een billijke bescherming van de gezondheid van de burgers van de Unie te bevorderen, en er vervolgens voor te zorgen dat het kernschema en een gemeenschappelijke vaccinatiekaart op ruime schaal worden toegepast;

ii. de consistentie, transparantie en methodologieën bij de beoordeling van nationale en regionale vaccinatieplannen te versterken, door wetenschappelijke gegevens en instrumenten te delen met de steun van de nationale technische adviesgroepen inzake immunisering (NITAG’s);

iii. in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) EU-methodologieën en richtsnoeren uit te werken inzake de gegevensvereisten voor een betere monitoring van de vaccinatiegraad in alle leeftijdsgroepen, met inbegrip van gezondheidswerkers. Deze gegevens te verzamelen en op EU-niveau te delen;

  Frankrijk balanceert op de rand

b. uiterlijk in 2019, met de steun van het Europees Geneesmiddelenbureau, een Europees informatieportaal over vaccinatie oprichten om online objectief, transparant en geactualiseerd bewijsmateriaal over vaccins, de baten en de veiligheid ervan, en het geneesmiddelenbewakingsproces te verstrekken

c. Toezicht houden op verkeerde online-informatie over vaccins en op feiten gebaseerde voorlichtingsinstrumenten en richtsnoeren ontwikkelen om de lidstaten te ondersteunen bij het tegengaan van terughoudendheid ten aanzien van vaccins, overeenkomstig de mededeling van de Commissie over de aanpak van online-desinformatie”.

Interessant is dat in dit document op blz. 13 ook de term aarzeling ten aanzien van vaccins wordt genoemd, aangezien er een “gezamenlijke actie inzake vaccinatie, medegefinancierd door het derde programma voor de actie van de Unie op het gebied van gezondheid … om aarzeling ten aanzien van vaccins aan te pakken” wordt aanbevolen. Vaccin aarzeling is ook een thema geworden in de Covid onderneming omdat zo veel mensen zich bewust zijn geworden van hoe giftig vaccins kunnen zijn en hoe experimenteel deze Covid-19 vaccins in het bijzonder zijn; in een Freedom artikel van augustus 2020 wordt onthuld hoe een Yale studie analyseerde hoe vaccin aarzeling te bestrijden en de vaccinopname te verhogen door middel van een verscheidenheid aan psychologische technieken en manipulatie.

Europese vaccinpaspoorten

Gezien de bovenstaande documenten is het geen grote verrassing dat Europa voorop loopt bij de invoering van vaccinpaspoorten. Het Verenigd Koninkrijk en veel Europese landen staan op het punt hun paspoortsysteem in te voeren; op 17 maart 2021 heeft de Europese Commissie de volgende ontwerpwetgeving voorgesteld om een “Digitaal Groen Certificaat” te creëren, zoals u kunt zien in dit document. In een klassiek voorbeeld van dubbelhartigheid zei commissaris voor Justitie, Didier Reynders:

“Met het digitale groencertificaat kiezen we voor een Europese aanpak om ervoor te zorgen dat EU-burgers en hun familieleden deze zomer veilig en met zo weinig mogelijk beperkingen kunnen reizen. Het digitale groencertificaat zal geen voorwaarde zijn voor vrij verkeer en het zal op geen enkele manier discrimineren. Een gemeenschappelijke EU-aanpak zal ons niet alleen helpen om het vrije verkeer binnen de EU geleidelijk te herstellen, maar ook om versnippering te voorkomen”.

Geen  voorwaarde voor vrij verkeer? Op geen enkele manier discrimineren? De essentie van het vaccinpaspoort is het verkeer te reguleren en te beperken, en ook te discrimineren. Wat is anders het nut ervan? Dit is een constant thema van de Operatie Coronavirus. Politici maken regels om uw leven te beheersen, en op het moment dat ze die regels bekendmaken, beweren ze dat ze u niet beheersen. Zwart is wit, boven is beneden en tirannie is vrijheid.

Amerikaanse Vaccinpaspoorten

Ze komen ook naar Amerika. De Amerikaanse staat New York was de eerste staat die een proefprogramma invoerde. De autoriteiten hebben gezegd dat het optioneel is, maar dat is hoe al deze controleprogramma’s aanvankelijk werken; eerst zijn ze optioneel om de weerstand te breken en de mensen te laten wennen, en dan worden ze verplicht. New York noemt zijn vaccinpaspoort de “Excelsior Pass” en in de officiële aankondiging staat:

  Terwijl COVID afbrokkelt, bereiden ze de volgende "pandemie" al voor

“De Excelsior Pass is ontwikkeld in samenwerking met IBM en maakt gebruik van beproefde, veilige technologie om de vaccinatie van een persoon of een recente negatieve COVID-19-test te bevestigen door middel van een vertrouwelijke gegevensoverdracht, zodat theaters, stadions en andere bedrijven sneller weer open kunnen overeenkomstig de richtlijnen van de staat New York… De Excelsior Pass zal een cruciale rol spelen bij het op een veilige en gestroomlijnde manier verstrekken van informatie aan locaties, waardoor we de heropening van deze bedrijven sneller kunnen laten verlopen en we een stap dichter bij het bereiken van een nieuw normaal komen”.

Positief is dat sommige deelstaten preventief een of andere vorm van vaccinpaspoorten hebben verboden, waaronder Florida, Texas, Arizona, Montana en Idaho. Zoals voor een groot deel van de duur van de Operatie Coronavirus, volgt de steun voor of weerstand tegen vaccinpaspoorten meestal de partijlijnen, met de linkse Democratische staten die het steunen en de rechtse Republikeinse staten die zich ertegen verzetten.

Vaccinpaspoorten in Israël, China en India

Israël heeft een andere dubieuze onderscheiding verdiend door de wereldleider te zijn op het gebied van Covid-vaccinatiegraad en door het vaccinpaspoortprogramma reeds in te voeren. Ongevaccineerde Israëli’s wordt verboden naar zogeheten niet-essentiële plaatsen te gaan. De tirannieke Israëlische minister van Volksgezondheid, Yuli Edelstein, waarschuwde:

“Wie zich niet laat vaccineren, gaat alleen nog maar naar supermarkten of apotheken, terwijl de gevaccineerden naar stadions en sportscholen gaan”.

De tirannie houdt daar niet op. Israël heeft ook “Vrijheidsarmbandjes” uitgegeven die moeten worden gedragen door degenen die het land vanuit het buitenland binnenkomen. Het Israëlische parlement heeft zich aangesloten bij de eerder door de Spaanse regering ondernomen actie door een wet goed te keuren om een register op te zetten van mensen die de Covid-19 ‘vaccinatie’ weigeren. Interessant is dat de minister van het Britse Kabinet, Michael Gove, onlangs werd gezien toen hij in Israël aankwam voor wat zij zeggen dat “besprekingen over het vaccinpaspoort” waren, maar in werkelijkheid, voor degenen die het achtergrondverhaal van de Nieuwe Wereldorde (NWO) kennen, waarschijnlijk zijn marsorders waren.

China en India hebben zich beide aangesloten bij het vaccinpaspoort-spel. China noemt zijn versie het “Internationaal reisgezondheidscertificaat” (te downloaden van zijn mobiele WeChat-app), terwijl India een QR-codecertificaatversie heeft.

Één paspoort om ze allemaal te regeren

Welke mooie en verschillende namen deze paspoorten, apps en QR-codes ook hebben, er zijn plannen om ze allemaal te koppelen via een gemeenschappelijke software of raamwerk. De belangrijkste ontwikkelaars van deze technologie zijn AOK Pass, Common Pass, het Vaccination Credential Initiative, Good Health Pass Collaborative en de IATA Travel Pass. Dit is een duidelijke manifestatie van de NWO Agenda van een Eén Wereld Regering met gedetailleerde informatie over ieder persoon (behalve de heersende elite) op aarde, die gepland zijn om haar onderdanen of slaven te zijn.

Dit zat er al een hele tijd aan te komen. Het lijkt nu al een hele tijd geleden – meer dan een jaar geleden – toen Bill Gates begon te bazelen over de noodzaak van immuniteitscertificaten en digitale vaccinpaspoorten.

  Waarom steunen sommige mensen tirannie terwijl anderen het trotseren?

Het plan is niet verborgen, maar openlijk aanwezig. Natuurlijk is er een duidelijk gebrek aan logica in deze hele kwestie. Ten eerste is er, zoals uitvoerig is gedocumenteerd, geen bewijs dat het virus SARS-CoV-2 bestaat. Maar als we die ongemakkelijke waarheid even terzijde schuiven, waarom zou natuurlijke immuniteit voor het virus je niet in aanmerking kunnen laten komen voor het vaccinpaspoort? De gehersenspoelde medische autoriteiten zullen misschien zeggen dat het komt omdat je nog steeds opnieuw geïnfecteerd kunt raken. Hetzelfde geldt echter voor het vaccin … vandaar al het gepraat over een 2e en 3e vaccinatie (eigenlijk is het plan om mensen talloze vaccinaties te geven terwijl ze hun DNA-besturingssysteem upgraden en opnieuw bedraden). Dit is precies dezelfde groep vaccins die je overigens geen echte immuniteit geven en waarvan zelfs wordt toegegeven dat ze alleen tegen milde symptomen beschermen en de overdracht niet stoppen.

Het gaat niet om werkelijke immuniteit tegen ziekte. Het gaat erom uit te vinden wie gevaccineerd en wie ongevaccineerd is, en vervolgens de niet-conforme, ongehoorzame, recalcitrante ongevaccineerden te straffen.

Voor degenen die hun glanzende nieuwe vaccinpaspoort willen, denk hier eens over na. Wat gebeurt er als de autoriteiten zeggen dat je je moet blijven laten vaccineren … en vaccineren … en vaccineren … elk jaar … alleen maar om je paspoort en privileges te behouden? Gaan we staan op onze inherente soevereine rechten of gaan we kruipen onder de slavenmeesters voor door de overheid verleende privileges?

Slotopmerkingen

De waarheid is dat vaccinpaspoorten een list zijn om mensen te dwingen zich te laten vaccineren zodat zij genetisch gemodificeerde mensen worden. Het vaccin is het echte biowapen, niet een virus. De vaccinpaspoorten zullen functioneren om het leven ongemakkelijk te maken voor de ongevaccineerden, en ook als een registratiesysteem om onderscheid te maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, zodat de NWO controleurs precies weten welke burgers bepaalde nanotechnologie in zich hebben – waarvan je zeker kunt zijn dat ze gebruikt zullen worden om welke snode doelen dan ook te bevorderen die de NWO manipulators in gedachten hebben.

Frontnieuws voegt hierbij nog een korte videoclip van het interview met Dr. Michael Yeadon van de Perspectives on the Pandemic, die inmiddels is verwijderd op hun YouTube-kanaal.

In deze videoclip legt Dr. Yeadon uit hoe universele vaccinpaspoorten niet in het voordeel zijn van de Covid-gevaccineerden of niet-gevaccineerden, maar alleen van de totalitaire controleurs die het invoeren, en dat als zij slagen, “we niet alleen voor de poorten van de hel zullen staan, we zullen gewoon een klein duwtje krijgen en we zullen naar binnen gaan”.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Israëli’s roepen de wereld op te stoppen met verplichte COVID-injecties nu rechtszaak wordt aangespannen bij het Internationaal Strafhof wegens schending van de Neurenberg-code

Vorig artikelZogende moeders ervaren dat hun melkaanvoer stopt na het krijgen van een COVID-injectie
Volgend artikelDr. Mike Yeadon: “Vaccinpaspoorten zullen een toegangspoort zijn tot massamoord, in de miljarden”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in