Hoe laat je een potentieel gevaarlijk en ondoeltreffend geneesmiddel eruitzien als een wonder van de moderne wetenschap? Je kunt bijvoorbeeld alleen bepaalde mensen laten deelnemen aan klinische proeven en anderen uitsluiten, of de studie stopzetten zodra je een piek in de gegevens ziet die duidt op bewijs van werkzaamheid, schrijft Colin Todhunter.

Er zijn veel manieren om dit te doen.

Volgens gezondheidsdeskundige en schrijver Craig Stellpflug in zijn artikel ‘Big Pharma: Getting away with murder‘ (2012), is de strategie om er snel in te stappen, de studie zo op te zetten dat je het gewenste resultaat krijgt, er snel weer uit te stappen en veel geld te verdienen.

Stellpflug zegt:

Als een studie negatief uitvalt voor je favoriete medicijn, publiceer het dan gewoon niet! 68 procent van alle medicijnstudies worden onder het tapijt geveegd om te voorkomen dat die vervelende bijwerkingen gerapporteerd worden. Slechts 32 procent van de studies is positief en veel van die studies worden ‘ingekort’ om de langetermijnbevindingen te beperken. Uit de ingekorte studies bleek dat de effectiviteit van het onderzoeksmedicijn werd overschat en dat gevaarlijke bijwerkingen en complicaties gemiddeld met 30% werden gemist. Dit zou volgens de Annals of Internal Medicine het verbazingwekkende succespercentage van 85% verklaren van geneesmiddelenstudies in handen van Big Pharma.

Natuurlijk helpt het om de regelgevende instanties aan boord te krijgen en de media en gezondheidsfunctionarissen te overtuigen van de noodzaak van uw wondermiddel en van de werkzaamheid en veiligheid ervan. In dit proces worden goedbetaalde wetenschappers en “wetenschap” in feite gevormd en geleid door winstmarges van bedrijven en politieke processen.

En wat is een betere manier om een financiële slag te slaan dan door van een molshoop een berg te maken en die een “pandemie” te noemen?

Zorgen over het COVID-19 vaccin

De Wall Street Journal publiceerde onlangs een artikel van twee professoren op het gebied van de volksgezondheid, die stelden dat het falen van gezondheidsambtenaren en de media om het publiek volledig te informeren over de potentiële risico’s van COVID-vaccins te wijten is aan politiek – niet aan wetenschap.

Hoewel het artikel alleen voor abonnees in zijn geheel beschikbaar is, geeft de website van Children’s Health Defense (CHD) een informatieve samenvatting.

Joseph A Ladapo, universitair hoofddocent geneeskunde aan de David Geffen School of Medicine, en Dr Harvey A Risch, hoogleraar epidemiologie aan de Yale School of Public Health, schreven dat, hoewel vooraanstaande wetenschappers hun bezorgdheid hebben geuit dat de veiligheidsrisico’s van Covid-19 vaccins zijn onderschat, de politiek van vaccinatie hun bezorgdheid naar de rand van het wetenschappelijk denken heeft verbannen.

De twee professoren merkten op dat klinische studies niet altijd het volledige verhaal vertellen over de veiligheid van geneesmiddelen en dat de gezondheidseffecten vaak onbekend blijven totdat het geneesmiddel aan het grote publiek wordt verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn Vioxx, een pijnstiller die het risico op hartaanvallen en beroertes verhoogde; antidepressiva die zelfmoordpogingen onder jongvolwassenen leken te verhogen; en een griepvaccin dat werd gebruikt tijdens de Mexicaanse griepepidemie van 2009-2010 en waarvan werd vermoed dat het koortsachtige stuiptrekkingen en narcolepsie bij kinderen veroorzaakte.

  De "Lab-Lek Theorie" keert terug... als de zoveelste valse binaire

De auteurs voegden eraan toe dat klinische proeven vaak patiënten inschrijven die niet representatief zijn voor de algemene bevolking en dat er meer wordt geleerd over de veiligheid van geneesmiddelen op basis van real-world bewijs. Met dit in gedachten zeggen zij dat de grote clustering van bijwerkingen na COVID-vaccins verontrustend is, evenals het stilzwijgen rond deze potentiële signalen van schade.

Tot de ernstige bijwerkingen die door het Vaccine Adverse Event Reporting System worden gemeld, behoren lage bloedplaatjes, hartontsteking, diep-veneuze trombose en overlijden. De twee wetenschappers stellen echter dat dit waarschijnlijk slechts een fractie is van het totale aantal ongewenste voorvallen.

Zij bekritiseren de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de US Food and Drug Administration (FDA) voor het negeren van de gerapporteerde ernstige bijwerkingen van het COVID-vaccin.

De auteurs erkennen dat de risico’s van COVID-vaccins bij bepaalde bevolkingsgroepen, niet in de laatste plaats bij kinderen, groter kunnen zijn dan de voordelen. Zij stellen ook dat geen enkele gepubliceerde studie heeft aangetoond dat patiënten met een eerdere infectie baat hebben bij COVID-19 vaccinatie. Iets wat niet graag wordt erkend door het CDC of Anthony Fauci, een indicatie, volgens de auteurs, van hoe diep pandemiepolitiek verstrengeld is in de wetenschap.

Zij concluderen dat de volksgezondheidsautoriteiten een fout maken en het vertrouwen van het publiek dreigen te verliezen door niet openhartig te zijn over de mogelijkheid van schade door de vaccins.

Merck en Vioxx

Het is veelzeggend dat de twee wetenschappers verwijzen naar Vioxx, dat ooit populair was voor de behandeling van de symptomen van artritis. Het werd in 2004 van de markt gehaald na bezorgdheid dat het mogelijk honderdduizenden patiënten had verwond, terwijl er mogelijk tienduizenden doden waren te betreuren in de VS.

Dr. David Graham, klokkenluider en senior onderzoeker bij de FDA, bekritiseerde de goedkeuringsprocedure van de FDA voor Vioxx (rofecoxib), een ontstekingsremmend geneesmiddel dat oraal wordt toegediend. In diverse interviews en hoorzittingen met het Congres beschreef hij het resultaat van Vioxx als rampzalig en ongeëvenaard in de geschiedenis van de VS. Hij voegde eraan toe dat de saga rond Vioxx een ongekende mislukking was van het nationale systeem voor de goedkeuring van en het toezicht op geneesmiddelen.

In 2004 betoogde Graham dat de pijnstiller in de voorafgaande vijf jaar in de VS 88.000 tot 139.000 hartaanvallen had veroorzaakt, waarvan 30-40 procent met dodelijke afloop. Vioxx, dat werd geproduceerd door Monsanto (een bedrijf met een bewezen staat van dienst op het gebied van corrupte praktijken) en mede op de markt werd gebracht door Merck, werd niettemin een toonaangevend geneesmiddel voor het verlichten van de pijn bij de symptomen van verschillende vormen van artritis.

Onderzoek dat begin 2001 aan de FDA werd voorgelegd, toonde aan dat patiënten die Vioxx gebruikten een hoger risico op een hartaanval hadden dan patiënten die enkele oudere alternatieven gebruikten.

De echte spelbreker kwam echter in 2004 toen Dr. Graham de bevindingen bekendmaakte waaruit bleek dat Vioxx de kans op een hartaanval en overlijden door hartstilstand aanzienlijk meer verhoogde dan zijn grootste concurrent op de markt. Doseringen van Vioxx boven de aanbevolen dagelijkse dosis van 25 milligram bleken ook het risico van een patiënt meer dan te verdrievoudigen in vergelijking met degenen die geen pijnstillers hadden genomen.

  Moderna's topwetenschapper over mRNA-technologie in COVID injecties: "We zijn eigenlijk de software van het leven aan het hacken"

In september 2004 werd Vioxx van de markt gehaald. Maar in 2006 werden meer vernietigende bevindingen onthuld door een studie die aantoonde dat sommige patiënten waarschijnlijk veel eerder een hartaanval hadden gekregen na het begin van de behandeling met Vioxx. Het onderzoek, dat verscheen in het Canadian Medical Association Journal, toonde aan dat 25 procent van de patiënten die een hartaanval kregen terwijl ze Vioxx gebruikten, dit binnen twee weken na het starten van het medicijn deden. Dit wees erop dat aan Vioxx gerelateerde cardiovasculaire risico’s veel eerder kunnen optreden dan eerder werd gedacht.

De FDA werd bekritiseerd vanwege haar nauwe relatie met Merck en getuigen tijdens een hoorzitting van de financiële commissie van de Senaat beschreven hoe gevaarsignalen van Vioxx werden genegeerd. In een artikel dat in 2007 door de National Institutes of Health werd gepubliceerd, werd beweerd dat, hoewel wetenschappers bij Merck wisten dat het geneesmiddel het cardiovasculaire systeem negatief zou kunnen beïnvloeden, geen van de interventiestudies die in 1998 bij de FDA werden ingediend, bedoeld waren om een dergelijk risico te evalueren.

Roofridders en proefkonijnen

Merck rapporteerde meer dan $11 miljard aan Vioxx-verkopen gedurende de vijf jaar dat het medicijn op de markt was. Tot op heden heeft het bedrijf bijna $6 miljard betaald aan gerechtelijke schikkingen en strafrechtelijke boetes voor Vioxx. Toch was het, in harde commerciële termen, een enorm succes, resulterend in een winst van $5 miljard voor het bedrijf.

In mei 2021 werd gemeld dat vaccins tegen Covid-19 ten minste negen nieuwe miljardairs hadden gecreëerd. Volgens onderzoek van de People’s Vaccine Alliance waren de nieuwe miljardairs onder meer Moderna CEO Stéphane Bancel en Ugur Sahin, de CEO van BioNTech, dat samen met Pfizer een vaccin heeft geproduceerd. Beide CEO’s waren toen ongeveer 4 miljard dollar waard. Topmanagers van het Chinese CanSino Biologics en vroege investeerders in Moderna zijn ook miljardair geworden.

Hoewel de negen nieuwe miljardairs samen 19,3 miljard dollar waard zijn, werden de vaccins grotendeels gefinancierd met overheidsgeld. Volgens een rapport van CNN uit mei 2021 ontving BioNTech bijvoorbeeld 325 miljoen euro van de Duitse overheid voor de ontwikkeling van het vaccin. Het bedrijf maakte in de eerste drie maanden van het jaar een nettowinst van 1,1 miljard euro, grotendeels dankzij zijn aandeel in de verkoop van het Covid-19-vaccin, vergeleken met een verlies van 53,4 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

Moderna’s verkoop van het Covid-19 vaccin bereikte $1,7 miljard in de eerste drie maanden van dit jaar en het had zijn eerste winstgevende kwartaal ooit. Moderna zal in 2021 naar verwachting $13,2 miljard aan inkomsten uit Covid-19-vaccins realiseren. Het bedrijf ontving miljarden dollars aan financiering van de Amerikaanse overheid voor de ontwikkeling van zijn vaccin.

  Vergeet de Joden, geef de schuld aan de Ongevaccineerden!

Big Pharma heeft alle reden om het idee van een dodelijke wereldwijde pandemie in stand te houden en om de doeltreffendheid van en de behoefte aan zijn vaccins op te blazen. En zij heeft, samen met haar medestanders in de regering en bij de WHO, alle reden om alternatieve en aantoonbaar effectievere behandelingen zoals Ivermectine in diskrediet te brengen (zie het online artikel ‘The Campaign against Ivermectin: WHO’s Chief Scientist Served with Legal Notice for Disinformation and Suppression of Evidence‘).

Het is niet nodig om hier onderwerpen te behandelen die elders al uitvoerig aan bod zijn gekomen, maar het is nu overduidelijk dat velen nog steeds vraagtekens zetten bij het algemene officiële COVID-19-verhaal, de angstpropaganda, de specifieke gegevens, de PCR-testprotocollen, de schijnbare belangenconflicten en de werkzaamheid van het vaccin.

Bovendien heeft een groep van 57 vooraanstaande wetenschappers, artsen en beleidsdeskundigen onlangs een rapport uitgebracht waarin vraagtekens worden geplaatst bij de veiligheid en doeltreffendheid van de huidige Covid-19-vaccins. Zij roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van alle vaccinatieprogramma’s.

Er zijn honderden wetenschappers die vraagtekens hebben geplaatst bij de strategie van de regering en de WHO en die de aandacht hebben gevestigd op de uiterst geringe risico’s van COVID voor het grootste deel van de bevolking, alsmede op het destructieve (ondoeltreffende) beleid en de besluiten met betrekking tot lockdowns en andere beperkingen.

Er zijn vele andere topwetenschappers die de noodzaak van massavaccinatie in twijfel trekken en die ook hebben gewezen op geloofwaardige en uiterst verontrustende neveneffecten (reële en potentiële) van een dergelijke strategie, niet in de laatste plaats Dr. Robert Malone, die de reputatie heeft mRNA-vaccintechnologie te hebben ontwikkeld, Dr. Byram Bridle, een virusimmunoloog, en Dr. Geert Vanden Bossche, een vooraanstaand viroloog en vaccindeskundige.

In tegenstelling tot Merck en Vioxx zullen het de regeringen (het publiek) zijn die opdraaien voor de toekomstige kosten van deze experimentele vaccins die niet naar behoren (langdurig) zijn getest. En gezien de schaal waarop ze op de markt worden gebracht, zou de veroorzaakte schade de nadelige gevolgen van Vioxx wel eens een blip kunnen doen lijken.

Vaccins die op de markt zijn gebracht via een spoedvergunning voor een “noodsituatie” die is samengesteld op basis van sterfgevallen die zo vaak ten onrechte worden toegeschreven aan COVID-19. Op de markt gebracht op basis van gebrekkige PCR-testprotocollen met uitvergrotingscycli die waren klaargestoomd om een ‘casedemie’ te creëren.

Om met Dr. David Graham te spreken: zijn we momenteel getuige van iets rampzaligers en ongeëvenaard in de geschiedenis van de wereld, laat staan de VS: een ongekend falen van wereldwijde goedkeuring van en toezicht op geneesmiddelen?

Ondertussen, terwijl miljarden gevaccineerden als menselijke proefkonijnen dienen, zullen de pas gekroonde vaccin-koningen hooi maken zolang de zon schijnt (en de angst voortduurt).


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Corrupte wetenschap en elite macht: Covid-19 “Techno-Slavernij” en de “Great Reset” zijn nu aanstaandeVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelZwitserland: Opzettelijk oplopen van Covid kan je 5 jaar gevangenisstraf opleveren
Volgend artikelAlex Jones haalt uit naar Donald Trump voor doorgaan met promoten van COVID-19 vaccins in ‘Dringende kerstdag waarschuwing’
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Een poosje terug heb ik ergens – maar ik heb geen idee waar – gelezen dat de echtgenote van foute Fauci een zwaarwegende stem heeft in de toplaag van de US Food and Drug Administration (FDA). Misschien dat deze mevrouw in de toekomst eens nader belicht kan gaan worden?

 2. Aan Greengo: heb jij er wel eens over nagedacht waarom er toch zoveel dwang achter dat gifspuiten zit? De dwang is abnormaal. Zelfs verplicht. Wat zit er toch in godsnaam achter dat er zoveel dwang achter zit? Er is iets gaande dat we niet weten, wat met die dwang te maken heeft, en zelfs verplichting. Heet is niet alleen poen. Er is meer… Wat is jouw opinie hierover?

  Aan anderen: dezelfde vraag voor jullie.

 3. Zelf denk ik dat er een ander geldsysteem op de tekentafel ligt, dat weinig met “geld” te maken heeft, maar met een waarde die aan een mens gekoppeld wordt. Ik zag dit in 2011 al aankomen, toen ik zat na te denken over hoe je wereld dominantie op poten zou kunnen krijgen. Met een dergelijk systeem kun je dan tegelijkertijd het spaargeld van mensen afschuimen – het restant dat nog in de wereld is – en er mee van door gaan. Je wisselt het huidige geld namelijk niet in voor de valuta waarde, maar voor iets dat een token waarde heeft. Deze waarde wordt digitaal opgeslagen en aan jouw persoon gekoppeld, en hij is onderhevig aan jouw gedrag en gehoorzaamheid aan de eisen van de heersers. Deels is het gebaseerd op je inkomsten en het geld dat je hebt gespaard, maar grotendeels is het gebaseerd op communistische ideologie.

  Je denkt mss dat het een soort van bitcoin zal zijn, maar dat is het niet. Stel dat je 10,000 eu in de bank hebt, en je verwacht 10,000 eu aan “nieuw geldstelsel” te krijgen – dan heb je het mis. Die 10,000 eu verdwijnt in de zakken van de globale criminelen, en jij krijgt een leuke tag met een bepaalde, immateriele waarde die afhankelijk is van je behoeftes en je inzet. Met die waarde kun je bepaalde dingen voor levensonderhoud verkrijgen. Iets dergelijks is al een keer gebeurd: met de euro. Plotseling had jij heel wat minder geld dan toen er nog guldens waren. Jij dacht toen ook dat iets maar 1 euro kostte, wat niks leek, maar het kostte in feite 3 gulden 70, of zo. Zo kun je ongezien geld jatten. Gewoon door de getalletjes te veranderen van 3 naar 1, zeg maar als voorbeeld. Als iets 1 muntje kost lijkt dat veel goedkoper dan 4 muntjes. Zo kun je de prijzen omhoog schroeven van bijv levensmiddelen en horeca, maar je inkomsten blijven hetzelfde.

  Het huidige geld dat nu nog rouleert moet er op de eoa manier uitgevist worden. Dat kan alleen als er heel veel mensen sterven, en er geen nakomelingen meer zijn. Met de grafeenhydroxide in je bloed wordt je levensduur bepaald – als je pech hebt is dat een paar jaar; naar verwachting is dat gemiddeld tien. Het is van groot belang dat kinderen ook aangepakt worden, want daar moet het nu stoppen. Geen geboortes meer uit die generatie. De Joden hebben het goed door, en verbieden daarom dat kinderen ingespoten mogen worden. De Joodse kinderen zullen straks dan nog de enige zijn die nog nakomelingen kunnen maken. Het geld blijft dus in bepaalde kringen en dat is de bedoeling, zoals al heel lang. De rest van de overlevende bevolking wordt gemarkeerd met die digitale social credits waar ze het mee mogen doen.

  Het hele systeem gaat aan de Starlink hangen, die reeds in de lucht is. Maar de mens is nog niet helemaal opgepimpt voor koppeling, dus dat moet nog gebeuren. Ik heb bij een ander artikel de rest geschreven. Of de implementatie van de nodige, complete nanotechnologie in de mens voor de koppeling aan de satellieten een succes zal zijn, is de vraag. Ook lijkt er geen rollback plan te zijn, en/of risico mitigatie. Ook worden bekende risico’s kennelijk gewoon genegeerd, zoals bleek uit de Pfizer scam met de tests op de 22,000 mensen. Als er dus wat mis gaat, net zoals met de extreme sterfte op dit moment met de gifspuiterij, hoe wordt dat aangepakt? Daar is niet goed over nagedacht, en er wordt nu veel geimproviseerd om de kudde in de juiste richting te blijven duwen. Mocht het hele plan mislukken door een grove fout, dan wordt het een zielige, stinkende rotzooi op de Aarde.

  Maar die mislukking voorzie ik wel, en die treurige rotzooi ook. Mensen zijn zielige hoopjes ellende die zich niet meer kunnen voortplanten met levensvatbare nakomelingen, satellieten hangen nutteloos in het luchtruim en storten regelmatig neer, de criminelen zijn karkassen, de herinneringen aan een fijne Aarde zijn weg. De bedoeling is om iedereen een kenmerk te geven waar die sociale waarde aan gekoppeld wordt, en om de mens te monitoren vanuit de goddelijke satellieten die de aansturing gaan doen. Waar het uiteindelijk allemaal om draait is geld en het bezit – al de rijkdom op Aarde moet nu in handen komen van een paar. Follow the money trail. En zodra het geld binnengesleept is, kunnen deze criminelen er van door. Just like in the movies. En de beroofden eten het stof.

 4. Wat ik nergens, maar dan ook nergens nog iets over lees, is hoever het staat met die speciale rechtbanken omp al die staterikken op te pakken en te veroordelen. Hoever staat het daar eigenkijk mee. Wie weet daar iets over , daar zitten wij met zenh allen op te wachten nu de oorlog toch bezig is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in