In 1993 werd een boek gepubliceerd door een voormalig spion van MI6, genaamd Dr. John Coleman. In dat boek, schreef Dr. Coleman het volgende –

“Ten minste 4 miljard “nutteloze eters” zullen tegen het jaar 2050 worden geëlimineerd door middel van beperkte oorlogen, georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten en uithongering. Energie, voedsel en water zullen op een zelfvoorzienend niveau worden gehouden voor de niet-elite, te beginnen met de blanke bevolkingen van West-Europa en Noord-Amerika en zich daarna verspreidend naar andere rassen.

De bevolking van Canada, West-Europa en de Verenigde Staten zal sneller worden gedecimeerd dan op andere continenten, totdat de wereldbevolking een beheersbaar niveau van 1 miljard heeft bereikt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Chinese en Japanse rassen, geselecteerd omdat zij mensen zijn die eeuwenlang zijn gedisciplineerd en die gewend zijn het gezag zonder vragen te gehoorzamen.”

Veel mensen zouden de bovenstaande beweringen waarschijnlijk afdoen als “aluminiumfolie hoedjes onzin”, schrijft Expose-news.com.

Maar helaas suggereren officiële regeringsgegevens, vertrouwelijke Pfizer documenten, en gebeurtenissen in de echte wereld, zoals de huidige crisis rond de kosten van levensonderhoud, de vermeende dreigende klimaatveranderingsramp, de Covid-19 pandemie, en de voortdurende ontwikkeling van Kunstmatige Intelligentie, sterk dat er een agenda bestaat om de wereld te ontvolken, en dat uw regering, in essentie, probeert om u te vermoorden.

We leven nu in een wereld waarin regeringen en instellingen ons vertellen dat we in een race verwikkeld zijn om een “rampzalige” stijging van de temperatuur op aarde als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen.

Het overgrote deel van die broeikasgassen bestaat uit kooldioxide (CO2). Een gas dat ieder mens op de planeet produceert, iedere keer dat hij uitademt.

In één dag ademt de gemiddelde mens ongeveer 500 liter van het broeikasgas CO2 uit – wat neerkomt op ongeveer 1 kg in massa.

Dat klinkt niet veel, maar als je bedenkt dat de wereldbevolking ongeveer 6,8 miljard mensen telt, die samen elk jaar ongeveer 2500 miljoen ton van dat spul uitademen – dat is ongeveer 7% van het jaarlijkse CO2-tonnage dat door de verbranding van fossiele brandstoffen over de hele wereld wordt uitgestoten.

Als we het strak gecontroleerde en gecensureerde narratief over klimaatverandering moeten geloven, levert de mens dus een van de grootste bijdragen aan de klimaatverandering door gewoon in leven te zijn.

Dus, als de “elite” de planeet zou willen redden, zou een goed begin zijn om de wereldbevolking te verminderen, wat op zijn beurt de kooldioxide zou verminderen die op natuurlijke wijze wordt geproduceerd door de ademhaling van de mens, en de hoeveelheid fossiele brandstoffen zou verminderen die nodig zijn om de kwaliteit van het leven van een mens in stand te houden.

Maar wat als we worden voorgelogen over het dreigende onheil van de klimaatverandering dat nu elke nieuwszender bezoedelt? Waarom zou de zogenaamde “elite” er dan zo op gebrand zijn om de wereldbevolking te verminderen?

Wel, we hoeven alleen maar te kijken naar de vooruitgang van de technologie en de kunstmatige intelligentie om te beseffen dat mensen niet meer zo hard nodig zijn als vroeger om de rijken rijk te houden. En binnenkort zijn ze misschien helemaal niet meer nodig.

Als u niet inziet dat je in een slavensysteem leeft, ontworpen om de rijken rijk en de armen arm te houden, dan leeft u met uw hoofd in het zand.

Niemand wordt ooit rijk van 9 tot 5 werken, maar miljoenen zijn opgeleid om te geloven dat dit is wat je moet willen doen als je volwassen bent. Toegegeven, u kunt uw eigen bedrijf beginnen en anderen voor u laten zwoegen, maar zelfs dan komt de “belastingman” om ervoor te zorgen dat u de eindeloze routine van slapen, werken, herhalen nog een jaar moet volhouden. Of als u extreem succesvol bent komt een van de grote bedrijven aankloppen om ue uit te kopen.

Het systeem is gemanipuleerd.

Een ander voorbeeld is dat hoeveel uw inkomsten in de loop der jaren ook stijgen, uw uitgaven in verhouding blijven tot die stijging of zelfs hoger uitvallen.

Neem bijvoorbeeld de kosten van een huis. Voor de meeste mensen zal alleen al de hypotheek of de huur een enorme hap uit hun loon nemen, en het zijn kosten die met het jaar stijgen. Is dat omdat huizen zo duur zijn? Of is het omdat het systeem is ontworpen om ervoor te zorgen dat de meesten nooit in staat zullen zijn zich te bevrijden van het leven van slavernij waartoe zij zijn geïndoctrineerd?

Eeuwenlang heeft de “elite” u nodig gehad om het systeem te accepteren en erin gevangen te blijven, om hen in wezen rijk te maken. Maar nu hebben ze u niet meer nodig, want ze hebben technologie, robotica en kunstmatige intelligentie ontwikkeld die het werk voor hen kan doen, en deze technologie is nu geavanceerder dan de meeste mensen zich realiseren.

Op een dag zullen er geen banen meer zijn voor miljoenen mensen. In feite zullen miljoenen bekend staan als “nutteloze eters”.

Dit betekent dat de wereld op een tweesprong staat, en de elite heeft twee keuzes. Ze ondersteunen miljoenen of zelfs miljarden mensen met financiële steun en hulp om te zorgen dat ze overleven en een kwalitatief goed leven leiden. Of ze beginnen de wereld te ontvolken.

Helaas zijn er aanwijzingen dat ze al een tijdje geleden voor de ontvolkingsroute hebben gekozen, en hun plan om dat te doen is al in gang gezet.

Hier zijn een paar van de dingen die de “elite” heeft gedaan en nog doet om de wereld te ontvolken.

De COVID-19 pandemie: Het doden van ouderen en kwetsbaren

In maart 2020 kreeg het Britse volk te horen dat ze “thuis moesten blijven” om “de NHS te beschermen” en “levens te redden”. Ook werd hun verteld dat de autoriteiten slechts “drie weken nodig hadden om de curve af te vlakken”. Dit was naar verluidt vanwege de dreiging van een nieuw en opkomend virus dat, zo is ons verteld, zijn oorsprong heeft in de stad Wuhan, China.

Maar er zijn aanwijzingen dat de Covid-19 pandemie in feite een overdreven leugen was. Een leugen die inhield dat het leven van duizenden en duizenden mensen voortijdig werd beëindigd. Een leugen die inhield dat één van de grootste misdaden tegen de mensheid werd begaan. Een leugen die drie dingen heeft vereist – angst, uw meegaandheid, en een medicijn bekend als Midazolam.

Ernstige ziekte bij Covid-19 zou longontsteking en daarmee gepaard gaande ademhalingsmoeilijkheden inhouden. Typische symptomen zijn dan ook ademnood, hoest, zwakte en koorts. Er wordt ons ook verteld dat mensen die lijden aan een verslechterende ademhalingsinsufficiëntie en die geen intensieve zorg krijgen, een acuut ademnoodsyndroom ontwikkelen met ernstige ademnood.

Terwijl midazolam (denk aan diazepam op steroïden) ernstige of levensbedreigende ademhalingsproblemen kan veroorzaken, zoals een vertraagde of tijdelijk stopgezette ademhaling, wat kan leiden tot blijvend hersenletsel of de dood.

Britse regelgevers stellen dat u midazolam alleen mag krijgen in een ziekenhuis of dokterspraktijk die over de apparatuur beschikt die nodig is om uw hart en longen in de gaten te houden en snel levensreddende medische behandeling te geven als uw ademhaling vertraagt of stopt.

  Levensverzekering en COVID-19: er klopt iets niet

Dat wetende zou u midazolam gebruiken om mensen te behandelen die leden aan longontsteking en ademhalingsmoeilijkheden die het gevolg zouden zijn van Covid-19?

Want dat is precies wat ze deden in het Verenigd Koninkrijk, en ze dienden het per vrachtwagenlading toe in verzorgingshuizen.

In maart 2020 kocht het Britse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zorg een voorraad midazolam voor twee jaar en wilde er nog meer kopen (bron). En ze hebben er flink gebruik van gemaakt.

Volgens de officiële data zijn in april 2019 tot 21.977 recepten voor Midazolam uitgeschreven, die 171.952 items bevatten, waarvan het overgrote deel Midazolamhydrochloride is. In april 2020 werden echter 45.033 recepten voor Midazolam uitgeschreven, die 333.229 items bevatten, waarvan de overgrote meerderheid Midazolamhydrochloride was.

Dat is een toename van 104,91% in het aantal recepten voor Midazolam en een toename van 93,85% in het aantal items dat ze bevatten.

Maar deze werden niet uitgegeven in ziekenhuizen, ze werden uitgegeven door huisartsenpraktijken. Dit betekent dat ze werden toegediend aan ouderen en kwetsbaren die in opdracht van de toenmalige minister van Volksgezondheid Matt Hancock uit het ziekenhuis waren ontslagen en in onderbezette en overbezette verzorgingstehuizen terecht waren gekomen.

Volgens het Britse Office for National Statistics vielen drie op de vijf sterfgevallen door Covid-19 bij mensen met leermoeilijkheden en handicaps (zie hier).

Gelooft u echt dat er een virus bestaat dat zo slim is dat het weet dat het alleen mensen doodt die gehandicapt zijn of leermoeilijkheden hebben?

Met betrekking tot sterfgevallen van mensen met leermoeilijkheden zei de ONS – “het grootste effect werd in verband gebracht met het wonen in een verzorgingstehuis of andere gemeenschappelijke instelling.”

Het hebben van een leermoeilijkheden en in zorg zijn betekent niet dat je meer kans hebt om te sterven aan Covid-19. Wat het betekent is dat je veel meer kans hebt om een DNR (niet reanimeren) order te krijgen zonder jezelf of je familie te informeren, die verzorgers / NHS personeel vervolgens gebruiken als toestemming om je “levenseinde zorg” te geven, wat de toediening van Midazolam inhoudt.

Het bewijs hiervoor is enorm, en u kunt een volledig onderzoek naar het Midazolam-schandaal in het VK hier lezen.

Covid-19 Vaccinatie: Onvruchtbaarheid en Genocide

Covid-19 vaccinatie gaat leiden tot massale ontvolking bovenop de duizenden die het al heeft gedood.

De laatste rapporten vrijgegeven door medicijnregulatoren over de hele wereld onthullen dat er tot eind mei en begin juni 2022 minstens 7,3 miljoen verwondingen zijn gemeld als bijwerkingen van de Covid-19 injecties, waaronder 77.068 sterfgevallen (bron).

Deze afschuwelijke cijfers illustreren echter niet de ware aard van de gevolgen van Covid-19 vaccinatie, omdat naar schatting van de regelgevende instanties voor de geneeskunde slechts 1 tot 10% van de ongewenste bijwerkingen daadwerkelijk worden gemeld.

Maar er is iets veel meer sinister aan de hand met deze experimentele injecties, en het bewijs kan allemaal worden gevonden in zowel de officiële gegevens van de regering als de vertrouwelijke documenten die de Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) met 75 jaar probeerde te vertragen met het publiceren, maar door een gerechtelijk bevel gedwongen is te publiceren.

Begin januari 2022 beval federale rechter Mark Pittman de FDA om 55.000 pagina’s per maand vrij te geven. Eind januari hadden zij 12.000 pagina’s vrijgegeven.

Sindsdien heeft het PHMPT alle documenten op zijn website geplaatst. De laatste publicatie vond op 1 juni 2022 plaats.

Een van de documenten in de datadump is “reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“. Pagina 12 van het vertrouwelijke document bevat gegevens over het gebruik van de injectie Pfizer Covid-19 bij zwangerschap en borstvoeding.

Vertrouwelijke Pfizer-documenten onthullen dat 90% van de gevaccineerde zwangere vrouwen hun baby verloren

Pfizer verklaart in het document dat er op 28 februari 2021 270 gevallen bekend waren van blootstelling aan de mRNA-injectie tijdens de zwangerschap.

Zesenveertig procent van de moeders (124) die waren blootgesteld aan de Pfizer Covid-19 injectie kreeg een bijwerking.

Van deze 124 moeders die een bijwerking kregen, werden er 49 beschouwd als niet-ernstige bijwerkingen, terwijl er 75 werden beschouwd als ernstige bijwerkingen. Dit betekent dat 58% van de moeders die bijwerkingen meldden, ernstige bijwerkingen ondervonden, variërend van samentrekking van de baarmoeder tot foetale sterfte.

Bron – pagina 12

In totaal werden 4 ernstige gevallen van foetus/baby gemeld als gevolg van blootstelling aan de injectie van Pfizer.

Maar hier wordt het nogal verontrustend. Pfizer verklaart dat zij van de 270 zwangerschappen absoluut geen idee hebben wat er in 238 daarvan gebeurd is.

Maar hier zijn de bekende uitkomsten van de resterende zwangerschappen –

Op het moment van het rapport waren er in totaal 34 uitkomsten, maar 5 daarvan waren nog in behandeling. Pfizer merkt op dat slechts 1 van de 29 bekende uitkomsten normaal was, terwijl 28 van de 29 uitkomsten resulteerden in het verlies/de dood van de baby. Dit komt neer op 97% van alle bekende uitkomsten van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap die resulteerden in het verlies van het kind.

Wanneer we de 5 gevallen meerekenen waarbij de uitkomst nog niet bekend was, komt dit neer op 82% van alle uitkomsten van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap met het verlies van het kind als gevolg. Dit komt neer op een gemiddelde van ongeveer 90% tussen het 82% en 97% cijfer.

Pfizer en de regelgevende instanties verborgen de gevaren van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap als gevolg van dierproeven die een verhoogd risico op geboortedefecten en onvruchtbaarheid aan het licht brachten

Bron – pagina 7

Het bovenstaande is nog steeds de officiële leidraad vanaf juni 2022 met betrekking tot het geven van het Covid-19 vaccin aan zwangere vrouwen, en het leidt tot verschillende vragen die dringend moeten worden beantwoord als we bedenken dat zwangere vrouwen sinds begin 2021 is verteld dat Covid-19 vaccinatie volkomen veilig is.

De beperkte dierstudie waarover in de officiële richtsnoeren wordt gesproken, bracht in feite het risico van aanzienlijke schade aan de zich ontwikkelende foetus aan het licht, maar de geneesmiddelenregulatoren in de VS, het VK en Australië kozen er actief voor om deze informatie uit de openbare documenten te verwijderen.

De volledige studie kan hier worden bekeken en is getiteld “Lack of effects on female fertility and prenatal and postnatal offspring development in rats with BNT162b2, an mRNA-based COVID-19 vaccine“.

De studie werd uitgevoerd op 42 vrouwelijke Wistar Han ratten. Eenentwintig kregen de Pfizer Covid-19 injectie, en 21 niet.

Hier zijn de resultaten van de studie –

Bron

Het aantal foetussen met boventallige lumbale ribben in de controlegroep was 3/3 (2,1). Maar het aantal foetussen met boventallige lumbale ribben in de gevaccineerde groep was 6/12 (8,3). Gemiddeld lag het aantal gevallen dus 295% hoger in de gevaccineerde groep.

Boventallige ribben, ook wel accessoire ribben genoemd, zijn een zeldzame variant van extra ribben die meestal uit de hals- of lendenwervels komen.

Wat deze studie dus heeft gevonden, is bewijs voor abnormale foetale vorming en geboorteafwijkingen veroorzaakt door de Pfizer Covid-19 injectie.

  Australische minister van Volksgezondheid Greg Hunt opgenomen in ziekenhuis na toediening experimenteel COVID-vaccin

Maar de abnormale bevindingen van de studie houden daar niet op. Het percentage “pre-implantatieverlies” in de gevaccineerde groep ratten was twee keer zo hoog als in de controlegroep.

Bron

Pre-implantatieverlies verwijst naar bevruchte eicellen die zich niet innestelen. Daarom suggereert deze studie dat de injectie Pfizer Covid-19 de kans verkleint dat een vrouw zwanger kan worden. Het verhoogt dus het risico op onvruchtbaarheid.

Helaas zijn medicijnregulatoren over de hele wereld hier volledig van op de hoogte, maar kozen ervoor om dit actief in de doofpot te stoppen, waarvan het bewijs hier in zijn geheel kan worden bekeken.

Vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat het Covid-19 vaccin zich ophoopt in de eierstokken

Een andere studie, die kan worden gevonden in de lange lijst van vertrouwelijke Pfizer documenten die de FDA gedwongen heeft te publiceren via een gerechtelijk bevel hier, werd uitgevoerd op Wistar Han ratten, waarvan 21 vrouwelijke en 21 mannelijke.

Elke rat kreeg een enkele intramusculaire dosis van de Pfizer Covid-19 injectie en vervolgens werden het gehalte en de concentratie van de totale radioactiviteit in bloed, plasma en weefsels bepaald op vooraf bepaalde punten na de toediening.

Met andere woorden, de wetenschappers die de studie uitvoerden, maten hoeveel van de Covid-19-injectie zich had verspreid naar andere delen van het lichaam zoals de huid, lever, milt, hart enz.

Maar een van de meest verontrustende bevindingen van de studie is het feit dat de Pfizer-injectie zich na verloop van tijd ophoopt in de eierstokken.

Een “eierstok” is een van een paar vrouwelijke klieren waarin de eicellen worden gevormd en de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron worden aangemaakt.

In de eerste 15 minuten na de injectie van de Pfizer-prik ontdekten de onderzoekers dat de totale lipidenconcentratie in de eierstokken 0,104 ml bedroeg. Dit nam vervolgens toe tot 1,34ml na 1 uur, 2,34ml na 4 uur, en vervolgens tot 12,3ml na 48 uur.

De wetenschappers hebben echter geen verder onderzoek gedaan naar de accumulatie na een periode van 48 uur, dus we weten gewoon niet of die verontrustende accumulatie is doorgegaan.

Maar de officiële Britse gegevens, gepubliceerd door Public Health Scotland en hier te vinden, bieden enkele verontrustende aanwijzingen over de gevolgen van die ophoping voor de eierstokken.

Cijfers over het aantal personen met eierstokkanker laten zien dat de bekende trend in 2021 aanzienlijk hoger was dan 2020 en het gemiddelde van 2017-2019.

Dus nu weten we dat –

 • Autoriteiten hebben ouderen en kwetsbaren gedood met een middel dat midazolam heet en u verteld dat ze gestorven zijn aan Covid-19,
 • Vertrouwelijke Pfizer documenten tonen een miskraam percentage aan tussen 82 en 97%,
 • De enige dierstudie die is uitgevoerd om de veiligheid van het toedienen van het Pfizer vaccin tijdens de zwangerschap aan te tonen, gaf een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen aan,
 • en verdere vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat het vaccin zich ophoopt in de eierstokken.

Helaas hebben we ook bewijs dat Covid-19 vaccinatie het risico verhoogt dat pasgeboren baby’s droevig genoeg het leven verliezen, en het komt ook van het Public Health Scotland ‘Covid-19 Wider Impacts’ dashboard.

Sterftecijfer pasgeboren baby’s in maart 2022 voor de tweede keer in 7 maanden kritiek

Uit officiële cijfers blijkt dat het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen in maart 2022 is gestegen tot 4,6 per 1000 levendgeborenen, een stijging van 119% ten opzichte van het verwachte aantal sterfgevallen. Dit betekent dat het neonatale sterftecijfer voor de tweede keer in ten minste vier jaar een bovenste waarschuwingsdrempel, de zogenaamde “controlegrens”, heeft overschreden.

De laatste keer was in september 2021, toen het aantal neonatale sterfgevallen per 1000 levendgeborenen opliep tot 5,1. Hoewel het cijfer van maand tot maand schommelt, ligt het voor zowel september 2021 als maart 2022 op hetzelfde niveau als aan het eind van de jaren tachtig.

Klik voor groot – Bron

 

Public Health Scotland (PHS) heeft niet formeel aangekondigd dat zij een onderzoek is gestart, maar dit is wat zij geacht worden te doen wanneer de bovenste waarschuwingsdrempel wordt bereikt, en zij hebben dit eerder in 2021 gedaan.

Destijds zei de PHS dat het feit dat de bovenste controlegrens is overschreden “aangeeft dat er een grotere waarschijnlijkheid is dat er factoren zijn buiten de toevallige variatie die kunnen hebben bijgedragen aan het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan”.

Tot slot, wat de Covid-19 vaccinatie betreft, hebben we bewijs dat deze het risico op een miskraam met ten minste 1.517% verhoogt.

Covid-19 vaccinatie verhoogt risico op miskraam

Volgens de Centers for Disease Control’s (CDC) Vaccine Adverse Event Database (VAERS), waren er vanaf april 2022 in totaal 4.113 foetale sterfgevallen gemeld als bijwerkingen van de Covid-19 injecties, waarvan er 3.209 werden gemeld door de Pfizer injectie.

De CDC heeft toegegeven dat slechts 1 tot 10% van de bijwerkingen daadwerkelijk aan VAERS worden gemeld, zodat het werkelijke cijfer vele malen hoger zou kunnen liggen. Maar om deze cijfers in perspectief te plaatsen, er waren slechts 2.239 gemelde foetale sterfgevallen aan VAERS in de 30 jaar voorafgaand aan de noodtoestemming voor het gebruik van de Covid-19 injecties in december van 2020. (Bron)

En een andere studie die hier kan worden bekeken, toonde aan dat het risico om een miskraam te krijgen na een Covid-19 vaccinatie 1.517% hoger is dan het risico om een miskraam te krijgen na een griepvaccinatie.

Data van de overheid suggereren dat de Covid-19 Vaccins Acquired Immune Deficiency Syndrome veroorzaken

Veel mensen zullen geloven dat de bewering dat Covid-19 injecties in feite AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) veroorzaken, wat ofwel ongelooflijk gewaagd ofwel ongelooflijk fictief is. Maar dat komt omdat veel mensen niet goed begrijpen wat AIDS eigenlijk is.

Allereerst is het Acquired Immunodeficiency Syndrome niet besmettelijk. Maar veel mensen denken van wel, vanwege de associatie met het vermeende HIV-virus. Maar AIDS is geen HIV, en HIV is geen AIDS. Het zijn twee totaal verschillende dingen, het toeval wil dat AIDS zogenaamd kan ontstaan als complicatie van een langdurige HIV-infectie.

AIDS is een verworven (of secundair) immuundeficiëntiesyndroom dat uw immuunsysteem gedeeltelijk of in zijn geheel aantast, waardoor uw lichaam een gemakkelijk doelwit wordt voor verschillende ziekten en infecties. Wanneer immunodeficiëntiestoornissen uw immuunsysteem aantasten, kan uw lichaam niet langer bacteriën en ziekten bestrijden (bron).

Verschillende factoren in de omgeving kunnen secundaire immunodeficiëntiestoornissen veroorzaken, waaronder bestraling of chemotherapie, infecties als gevolg van HIV, leukemie en ondervoeding.

Maar enkele van de minder voorkomende oorzaken zijn drugs of medicijnen (bron), en de maandenlang officiële statistieken van regeringen over de hele wereld suggereren dat de Covid-19 injecties aan de lijst moeten worden toegevoegd.

Het meest betrouwbare voorbeeld hiervan is afkomstig van het UK Health Security Agency (UKHSA).

De volgende grafiek toont de doeltreffendheid van het Covid-19 vaccin onder de drievoudig gevaccineerde populatie in Engeland in de Week 3Week 7 en Week 13 UKHSA Vaccine Surveillance rapporten van 2022 –

Dit komt niet in de buurt van de geclaimde 95% effectiviteit door Pfizer, of wel?

  7-jarig meisje krijgt beroerte en hersenbloeding 7 dagen na Pfizer COVID-19 injectie 

De volgende grafiek toont het Covid-19 sterftecijfer per 100.000 personen per vaccinatiestatus tussen 28 februari en 27 maart 22. Het percentage niet-gevaccineerde gevallen is overgenomen van pagina 45 van het UKHSA Vaccine Surveillance Report – Week 13 – 2022, en het percentage dubbel gevaccineerde gevallen is berekend aan de hand van het aantal sterfgevallen op pagina 44 van hetzelfde rapport.

De bovenstaande cijfers bewijzen dat de Covid-19 injecties het immuunsysteem beschadigen omdat de doeltreffendheid van een vaccin eigenlijk geen maatstaf is voor een vaccin, maar voor het immuunsysteem.

De Covid-19 vaccins instrueren het lichaam om het spike-eiwit (S) van het originele Covid-19 virus te produceren. Het immuunsysteem wordt dan verondersteld het lichaam te ontdoen van deze geproduceerde spike-eiwitten en zich te herinneren dit te doen als het ooit het “echte” virus in de toekomst tegenkomt.

De cijfers van de UKHSA tonen dus aan dat het immuunsysteem van de gevaccineerden veel slechter functioneert dan dat van de ongevaccineerden, en deze degradatie wordt met de week erger. Dit zal er uiteraard toe leiden dat een onvoorstelbaar aantal mensen vroegtijdig het graf in zal gaan omdat hun immuunsysteem hen in de steek laat.

Er is nog veel meer bewijsmateriaal, maar alleen al het bovenstaande wijst er sterk op dat Covid-19 vaccinatie zal leiden tot ontvolking door meer onvruchtbaarheid, een hoger sterftecijfer bij pasgeborenen, plotselinge sterfte en vroegtijdige dood door aantasting van het immuunsysteem.

De levenskosten crisis: Ondervoeding, ziekte en hongersnood

In het Verenigd Koninkrijk is het tanken van een gemiddelde gezinsauto onlangs meer dan 100 pond duurder geworden. Het publiek wordt verteld dat dit komt door de oorlog in Oekraïne en maatregelen om Europa’s afhankelijkheid van Russische olie te verminderen. Maar als dit waar zou zijn, hoe verklaar je dan dat –

Ruwe olieprijzen Bron

In juni 2022 bedroeg de prijs van een vat ruwe olie 120,67 dollar, en de gemiddelde prijs per liter benzine in het VK 1,85 pond.

Maar in juni 2008 bedroeg de prijs per vat ruwe olie 187,04 dollar, en de gemiddelde prijs per liter benzine in het VK 1,04 pond (bron).

Op dit moment is de prijs per vat ruwe olie dus 35,4% lager dan in 2008, maar de prijs per liter benzine is 78% hoger dan in 2008.

Ziet u nu hoe u wordt voorgelogen wanneer de regering en de media u vertellen dat deze stijgende kosten het gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne?

De waarheid is dat de torenhoge brandstofkosten om u van A naar B te brengen en de afschuwelijke kosten van gas en elektriciteit om uw huis te verwarmen en te verlichten, hand in hand gaan met voedseltekorten.

Waarom? Omdat armoede het risico op overlijden en invaliditeit als gevolg van niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker, hartziekten, beroertes en diabetes verhoogt. En stijgende energie- en voedselprijzen leiden ertoe dat ouderen en kwetsbaren moeten kiezen tussen verwarmen en eten. Dat betekent dat meer mensen zullen sterven, waardoor de wereldbevolking afneemt.

Gefabriceerde voedseltekorten

Oekraïne exporteert normaal tot vijf miljoen ton graan per maand, maar vanaf mei 2022 was het land niet in staat om ongeveer 90 miljoen ton landbouwproduct te exporteren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beweerde dat het Russische leger de Oekraïense havens blokkeerde en nog steeds blokkeert. De VS sloot zich aan bij de bewering van Duitsland dat Rusland “miljoenen het risico van hongersnood” laat lopen.

Rusland voorzag de wereld voorheen van 27% van zijn zonnebloemzaad, 5% van zijn gerst, 2% van zijn maïs en 3% van zijn tarwe. Toen het Westen voor het eerst de Russische landbouwexport wilde stopzetten, heeft het toen wel nagedacht over de reële gevolgen die deze sancties zouden hebben voor de voedselvoorziening in de hele wereld?

Natuurlijk wel, het is allemaal met opzet gedaan.

In maart 2022 kondigde de Duitse minister van Landbouw aan dat de EU de beperkingen van het Farm to Fork programma niet zal versoepelen. Met andere woorden, ze gaan niet eens land in gebruik nemen, ze gaan niet proberen tarwe te verbouwen nu de EU 40 procent van de wereldwijde export uit Oekraïne heeft afgesneden.

Waarom?

De media waarschuwt het publiek om zich voor te bereiden op voedselrantsoenering. De ‘Ice Age Farmer’ laat in de volgende video zien hoe dit allemaal opzettelijk in elkaar gezet is.

Dit alles zal leiden tot ondervoeding en in extreme gevallen verhongering. Dit zal op zijn beurt leiden tot –

Immuunsysteem
Verminderd vermogen om infecties te bestrijden

Spieren

 • Inactiviteit en verminderd vermogen om te werken, boodschappen te doen, te koken en voor zichzelf te zorgen
 • Inactiviteit kan ook leiden tot decubitus en bloedstolsels
 • Vallen
 • Verminderd vermogen om te hoesten kan leiden tot borstinfecties en longontsteking
 • Hartfalen

Verminderde wondgenezing

Nieren
Onvermogen om zout en vocht te reguleren kan leiden tot overhydratatie of uitdroging

Hersenen
Ondervoeding veroorzaakt apathie, depressie, introversie, zelfverwaarlozing en verslechtering van de sociale interacties

Voortplanting
Ondervoeding vermindert de vruchtbaarheid en kan, indien aanwezig tijdens de zwangerschap, leiden tot problemen met diabetes, hartziekten en beroerte bij de baby op latere leeftijd.

Verminderde temperatuurregeling
Dit kan leiden tot onderkoeling

Gevolgen van ondervoeding bij kinderen en adolescenten

 • Groeistoornissen en dwerggroei
 • Vertraagde seksuele ontwikkeling
 • Verminderde spiermassa en spierkracht
 • Verminderde intellectuele ontwikkeling
 • Rachitis
 • Verhoogd levenslang risico op osteoporose

Gevolgen van specifieke tekorten aan micronutriënten

Dit zijn er zeer veel en daarom worden hieronder alleen de meest voorkomende genoemd:

 • IJzertekort kan bloedarmoede veroorzaken
 • Een tekort aan zink veroorzaakt huiduitslag en een verminderd vermogen om infecties te bestrijden
 • Vitamine B12 tekort kan leiden tot bloedarmoede en problemen met de zenuwen
 • Een tekort aan vitamine D veroorzaakt rachitis bij kinderen en osteomalacie bij volwassenen
 • Een tekort aan vitamine C veroorzaakt scheurbuik
 • Vitamine A-tekort veroorzaakt nachtblindheid

En uiteindelijk nog veel meer doden, wat weer bijdraagt aan het doel van de elite om de wereldbevolking te verminderen.

Nutteloze eters

We eindigen waar het allemaal begon, met een citaat uit een boek gepubliceerd in 1993 door een voormalig spion van de MI6 genaamd Dr. John Coleman.

“Ten minste 4 miljard “nutteloze eters” zullen worden geëlimineerd tegen het jaar 2050 door middel van beperkte oorlogen, georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten en uithongering. Energie, voedsel en water zullen op een zelfvoorzienend niveau worden gehouden voor de niet-elite, te beginnen met de blanke bevolkingen van West-Europa en Noord-Amerika en zich daarna verspreidend naar andere rassen.

De bevolking van Canada, West-Europa en de Verenigde Staten zal sneller worden gedecimeerd dan op andere continenten, totdat de wereldbevolking een beheersbaar niveau van 1 miljard heeft bereikt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Chinese en Japanse rassen, geselecteerd omdat zij mensen zijn die eeuwenlang zijn gedisciplineerd en die gewend zijn zonder vragen gezag te gehoorzamen.”

Vóór het lezen van bovenstaand bewijs zouden veel mensen bovenstaande beweringen waarschijnlijk hebben afgedaan als “aluminiumfoliehoedjes onzin”.

Beschouwt u die bewering nu nog steeds als “kletspraat”?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Het ware kwaad van het Wereld Economisch ForumVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelTiffany Dover Instagram hacker eist 2.000 dollar om privéberichten te onthullen, terwijl wij nog eens 10 plotselinge sterfgevallen van jongeren optekenen
Volgend artikelCOVID-19 vaccin schaadt zowel geestelijke als lichamelijke gezondheid
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Even voor de duidelijkheid:
  Joden proberen al tientallen jaren het witte ras te elimineren. Het stelselmatig vervangen van mensen uit een groep door andere mensen valt namelijk ook onder genocide. Als je daar iets van zegt dan ben je een facist, racist of anti-semitist en je eigen volk zal je daarop afrekenen. Die sukkels hebben niet eens door dat ze zelf ook een target zijn!

  Hoe kom ik daarbij? Oordeel zelf: https://worldtruthvideos.website/watch/the-endgame-is-white-genocide_mviAvRoHnLmJHeQ.html

  Dus … eerst het westen eraan en daarna de overigen tot een beheersbaar niveau.

  • Er zijn maar weinig mensen die dit durven te benoemen. Maar ik heb genoeg gezien, inclusief uitspraken van henzelf, om te concluderen dat de witte genocide daadwerkelijk aan de hand is en vanuit ideologie wordt gevoed.

   En het is al heel lang aan de gang en na WO2 in een stroomversnelling gekomen omdat men hen toen “zielig” begon te vinden. Maar heel veel dingen mag je niet zeggen.

   Je weet wie over je heerst als je niet over hen mag praten.

 2. Nederlanders hielden allemaal braaf hun bek en maakten elkaar uit voor fascist als een ander zich tegen Marokkanen en Turken uitsprak. Joop Den Uyl destijds harkte hele kuddes van die gasten naar binnen, vieze mannetjes die liepen te geilen op jonge meisjes. Mbv de kinderbonus (de kinderbijslag voor het veelvuldig welpen) konden ze hele villa’s bouwen in de ghetto’s die ze verruild hadden voor NL.

  Nu is dit binnenharken constant aan de gang, met duidelijke bedoelingen. De Ziomafia is heel goed in het vernielen van de culturele infra. In de VS gebeurt hetzelfde. Dus het klopt wat dit verhaal vertelt.

  Wat er overblijft gaat werken in de 4e Ind Rev (dat is de ruimtevaart, want het heelal moet nog veroverd worden door het zieke mensdier), en voor de rest is er niemand meer nodig. Het gaat verder helemaal niet om ‘klimaatsverandering’ en CO2 uitstoot, een schone Aarde, overbevolking, etc. Dit is allemaal gelul om mensen in te prenten dat er iets mis is.

  Het gaat alleen nog om de ruimtevaart, die idiote waanzin, en de digitalisering van de gekweekte slaafjes. En waar gaan de parasieten zelf wonen? Er zijn rumoeren over ondergrondse gebieden in de ‘holle aarde,’ met gras en watervallen e.d. Nooit bevestigd, maar het zal wel.

  • Beste Immortal, u schrijft zinnige dingen maar ook onzinnige.
   Met het laatste doel ik op de door u veel aangehaalde zogenaamde ruimtevaart.
   Er bestaat geen ruimte!
   Deep space hoort thuis in sprookjesboeken.
   nasa (geen hoofdletters) is een cover up voor ondermeer:
   – ons een rad voor ogen draaien om de lachwekkende big bang theorie proberen in stand te houden
   – ondertussen extreme bakken geld binnenhalen (zo’n 60 miljoen euro per dag!) om zaken te financieren waarvan wij officieel niets mogen weten

  • Nou De Echte Hollander geilt ook op jonge meissies hoor. Op mijn werk, in de buurt. Die vieze blanke mannen met hun gore praatjes. Zelf heb ik ook, net als alle Nederlandse vrouwen, de Echte Hollandse man meegemaakt. Waar ze wat kunnen aanranden zullen ze het niet laten.

 3. Doet mij denken aan
  Æon Flux een SF film van 2005 met Charlize Theron.
  Een virus heeft 99% van de bevolking op aarde gedood. 400 jaar later, ze leven in een met beton ommuurde stad, er wordt hun gezegd dat het buiten onveilig en giftig is. Ze hebben niets tekort, hun DNA is zo veranderd dat ze onvruchtbaar zijn, mensen verdwijnen en worden gekloond, en dan is er Æon.
  Herkenbaar? 🙂

 4. He, schaapjes nu stoppen met ademen denk aan de co2 uitstoot dat doen de elite ook zij hebben zo wat de hele planeet met asfalt en beton afgedekt daar hebben zij massa geld aan verdiend maar dan hoor je dat tuig niet zeggen.
  Verder ik heb een stukje gelezen over het aantal mensen wat op onze planeet leven dat zijn er over drie jaar acht miljard en als je deze allemaal een vierkante meter zou geven dan is zeeland en een klein stukje noord Brabant gevuld en de rest van de planeet is helemaal leeg dus zelfs als wij honderd vijftig vierkante meter persoon zouden hebben is twee derde van de wereld onbewoond, dus er is plek genoeg als je maar zorg dat het volk over de gehele leefbare wereld verdeeld wordt en niet op prop.

 5. Jullie zijn nu alleen nog maar kanonnen voer jullie vechten niet voor jullie land want dat hebben wij al meer dan 30 jaar niet meer, waar vechten jullie straks voor dat is voor de macht en het geld van de elite en jullie betalen dat met de honger en dood stommelingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in