Het medisch establishment zal altijd beslissingen nemen over gezondheidszaken waar de industrie, de overheid en de medische beroepsgroep beter van worden, dan de patiënten. En de regering zal altijd beslissingen nemen over gezondheidskwesties die eerder de staat dan individuele patiënten ten goede komen. Wat zij beslissen zal altijd meer te maken hebben met de eisen van de farmaceutische industrie en de regering, dan met de werkelijke behoeften van de patiënten, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Verantwoordelijkheid en gezag zijn van elkaar gescheiden, met rampzalige gevolgen voor de patiënten. Uw kansen om de beste behandeling voor uw aandoening te krijgen hangen niet af van uw behoeften maar van een hele reeks factoren zoals politieke correctheid, opportuniteit en (zoals ik heb uitgelegd in Coleman’s 7th Law Of Medicine) mode.

Er is iets onbeschaafds en onmenselijks aan een gezondheidsstelsel waarin patiënten met een vermoeden van kanker moeten wachten en wachten op de diagnose en vervolgens wachten en wachten op de behandeling – in de hoop dat zij niet op een van de wachtlijsten zullen sterven. De manier waarop patiënten voor behandeling worden uitgekozen is verschrikkelijk wreed en absoluut onverdedigbaar.

Onze regeringen en artsen hebben toegestaan dat ons milieu en ons voedsel werden vergiftigd door chemische bedrijven, landbouwers en anderen die betrokken zijn bij het “dienen” van onze gemeenschappen.

Gif in ons milieu is nu een van de belangrijkste moderne oorzaken van ziekte in het algemeen en van kanker in het bijzonder. Als gevolg van de verontreinigende stoffen in ons voedsel, drinkwater en de lucht die we inademen, bevat moedermelk zoveel chemische verontreinigingen dat het onmogelijk verkocht kan worden als veilig voor menselijke consumptie. En menselijke lichamen bevatten zoveel chemicaliën (sommige geconsumeerd in met additieven en pesticiden vervuild voedsel en andere per ongeluk verkregen uit ons vervuilde milieu) dat een menselijke biefstuk nooit geschikt zou worden bevonden voor consumptie door kannibalen.

Het lichaam van kinderen wordt routinematig vervuild met tal van potentieel gevaarlijke chemicaliën. De vatbaarheid van het jonge lichaam en de ruime beschikbaarheid van giftige chemicaliën in de omgeving waarin kinderen leven, betekenen dat kinderen vanaf negen jaar veel meer giftige stoffen in hun lichaam hebben dan hun grootouders ooit hebben gehad.

  Dr. Coleman - "We mogen hun verraad nooit vergeten - of vergeven"

Televisietoestellen en plastic speelgoed, deodorant en huishoudelijke schoonmaakmiddelen zijn allemaal bronnen van vergif, net als natuurlijk de pesticiden die wij in onze tuin gebruiken en de pesticiden die de landbouwers op ons voedsel gebruiken.

Sommige kankerverwekkende industriële chemicaliën die verboden zijn, worden nog steeds in het milieu aangetroffen. In 1930 werd wereldwijd slechts één miljoen ton kunstmatige chemische stoffen per jaar geproduceerd. Vandaag de dag produceren de chemische bedrijven honderden miljoenen tonnen kunstmatige chemische stoffen per jaar.

Toen onderzoekers gewone burgers testten, ontdekten zij dat van de 104 stoffen waarop zij getest hadden, er 80 in de mens aanwezig waren. Deze tests worden vaak herhaald – met grotendeels dezelfde resultaten.

Chemicaliën zitten in onze lucht, ons water en ons voedsel. De chemische stoffen die in het gemiddelde menselijke lichaam worden aangetroffen, kunnen leverkanker, schade aan de zich ontwikkelende hersenen, vroeggeboorte, genitale afwijkingen, blaaskanker, nierbeschadiging, astma, huidaandoeningen, hormoonontregeling en een hoger risico op een miskraam veroorzaken.

Over bijna 90% van de 2500 chemische stoffen die fabrikanten regelmatig in grote hoeveelheden gebruiken, is niet genoeg veiligheidsinformatie beschikbaar om wetenschappers of artsen in staat te stellen een elementaire veiligheidsbeoordeling uit te voeren.

Wanneer chemicaliën worden getest, gebeurt dat op dieren. Als uit de tests blijkt dat een chemische stof dodelijk is voor dieren, wordt de test genegeerd met als argument dat dieren zo anders zijn dan mensen dat de resultaten irrelevant zijn en mogen fabrikanten de chemische stof zoveel gebruiken als zij willen.

U denkt dat ik een grapje maak, nietwaar? Of overdreven cynisch ben? Dat doe ik niet. Ik ben bloedserieus.

  Inmiddels stort het COVID-narratief in Pfizraël in

Medicijnfabrikanten gebruiken dezelfde ‘we kunnen niet verliezen’ truc bij het testen van medicijnen.

Er bestaat geen twijfel over dat veel van de chemische stoffen die op grote schaal worden gebruikt bij de bereiding van voedsel, het voederen van dieren en de fabricage van een grote verscheidenheid aan goederen kankerverwekkend zijn – zij veroorzaken kanker.

Maar wat doen artsen aan dit alles?

Niets.

Absoluut niets.

Dan is er nog het schandaal van ons drinkwater. In steden wordt drinkwater vaak uit rivieren gehaald. En raad eens. Rioolwaterzuiveringsbedrijven dumpen hun gezuiverde afval in dezelfde rivieren. Maar ze kunnen geen medicijnresten verwijderen. Dus als je je kraan opendraait, krijg je stukjes oude anticonceptiepil, antibiotica en kalmeringsmiddel in je mooie sprankelende glas schijnbaar schoon drinkwater. Je kunt de medicijnresten natuurlijk niet zien. En de waterbedrijven kunnen ze er niet uithalen.

Regeringen hebben het natuurlijk nog erger gemaakt door fluoride aan het drinkwater toe te voegen. De theorie is dat als mensen water drinken dat met fluoride is gedoseerd, zij minder kans hebben op tandbederf. In de praktijk is fluoride een potentieel gevaarlijke stof en deze praktijk is dan ook zeer gevaarlijk. Het toevoegen van fluoride aan het water wordt echter aangemoedigd door politici, want hoewel het waarschijnlijk de gezondheid van sommige burgers schaadt, beweren zij dat het kan helpen de tandartsrekening van het land te verlagen.

Als onderdeel van een wetenschappelijk project op school verzamelde een 12-jarig Amerikaans meisje ijsmonsters van vijf restaurants. Ze nam ook toiletwatermonsters van dezelfde restaurants. Ze liet alle monsters testen op bacteriën. In verschillende gevallen bevatte het ijs van de restaurants e.coli-bacteriën en was het vuiler dan het water uit de toiletpotten. Hoe kwamen de bacteriën in het ijs?

Waarschijnlijk omdat de ijsmachines niet waren schoongemaakt en omdat het restaurantpersoneel niet gewassen handen had gebruikt om het ijs op te scheppen.

De moraal is simpel: je moet ijs in bars en restaurants vermijden.

  Ierland stelt begrafenissen uit omdat "mysterieuze" piek van 20% oversterfte mortuaria onder druk zet

De eerste vraag is: waarom was er een 12-jarig meisje voor nodig om dit soort besmetting aan het licht te brengen?

De tweede vraag is: is er iets aan gedaan?

(Dat is een retorische vraag waarop zowel u als ik het antwoord weten.)

Artsen bestaan slechts om twee redenen: om mensen te verzorgen die een ziekte hebben opgelopen, en om te voorkomen dat gezonde mensen ziek worden. Dat is alles. De rest is onbelangrijk.

Maar de medische beroepsgroep van vandaag is omgekocht door farmaceutische bedrijven, geïntimideerd door en overweldigd door bureaucraten en maatschappelijk werkers, en gedwongen door politici om de meeste van hun ethische principes op te geven (inclusief, bijvoorbeeld, het traditionele principe van vertrouwelijkheid). Door de zwakte van hun leiders zijn artsen verworden tot ethisch verarmde huurlingen. Principes zouden onverteerbaar moeten zijn, maar de moderne medische professie heeft haar principes zonder aarzelen of spijt ingeslikt.

Het is misschien niet verwonderlijk dat veel artsen hun werk haten en het beschouwen als niet veel meer dan een manier om geld te verdienen. Veel artsen zouden liever iets anders doen om in hun levensonderhoud te voorzien – als ze iets konden vinden dat even lucratief was. Roeping is verlaten en vervangen door opportunisme.

Vroeger was de geneeskunde een trots en onafhankelijk beroep. Helaas is een groot deel van de moderne medische beroepsgroep nu niet veel meer dan een marketingtak voor de farmaceutische industrie en een verklikkerdienst voor de regering. En het zal eerder slechter dan beter worden, tenzij en totdat we regeringen en artsen dwingen te erkennen dat mensen op de eerste plaats moeten komen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Definitief, onweerlegbaar bewijs dat de Covid-19 Pandemie nooit heeft bestaanVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelNeuroloog legt uit waarom gevaccineerde mensen nog steeds in hoog tempo COVID-19 oplopen en verspreiden
Volgend artikel9/11: Twintig jaar van leugens
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Dit is maar al te juist. De meeste regeringen maken ook deel uit van de agenda van de Verenigde Naties(2021-2030) die door de meerderheid van de landen in de wereld is ondertekend.
  Deze agenda valt goed samen met de plannen van het inmiddels beruchte W E F(wereld economisch forum),
  die in samenwerking met de pharmaceutische industrie, de bilderbergers, de vrijmetselaars, soros, bill gates, het who en velen meer, er naar streven de wereldbevolking via een zg.vaccin, wat geen vaccin is maar terecht een biowapen (Covid-19 plan), grotendeels uit te moorden.

  Het zal helaas van kwaad tot erger worden en via een of meerdere globale gebeurtenissen op heel korte termijn (sommige zijn gepland en sommige zijn voorspeld o.a. in de bijbel), zal het tijdstip aanbreken dat men niets meer kan doen, d.i. niet kopen, niet verkopen, geen eten, geen werk en geen geld want contant geld wordt van de ene op de andere dag afgeschaft.
  Alleen als u het merkteken aanvaardt (waardoor u, als u dit accepteert, voor eeuwig verloren bent), hebt u weer op alles (sterk gereduceert) recht.

  Het hoe en waarom staat uitgebreidt op mijn website.

  Meer info op: http://www.dewegwyzer.nl

  • Opvallend veel gelovigen die wegkijken en ontkennen. Zich niet verdiepende in de onafhankelijke media noch in Gods Woord doch ‘braaf’ de heersende autoriteiten volgen.

   • Greengo, daar zeg je iets mooi, “veel gelovigen die zich niet verdiepen in Gods woord”, ik vind dit een pure vorm van egoïsme, mensen die willen laten uitschijnen dat ze toch gelovig zijn, maar het geloof naast zich neer leggen, of hun geloof enkel maar willen laten gelden als het hun het beste uitkomt, en dan meestal heel hard staan te roepen.

  • Ik sprak een tijdje geleden met iemand die in de ICT Branche werkzaam is. Hetgeen ik hem vertelde, ontkende hij. Hij kende ‘die grote jongens’ wel van de onafhankelijke media, stelde hij. Wanneer men een aanslag op de mensheid wilde doen, zou men wel iets in het drinkwater gooien, dat was vele malen gemakkelijker, stelde hij. Toen ik de naam Vanguard noemde, zag ik ‘m even opschrikken. Deze persoon had zich in eerste instantie gedistantieerd van het testprotocol op zijn werk, maar heeft alsnog zijn twee frika(n)dellen van meneer Bloemschoen opgehaald. Iets vanwege ‘dominostenen’.

 2. 09/09/2021
  De speech waar HEEL NEDERLAND het over heeft. Gideon van Meijeren legt mediacorruptie bloot!

  0:00 Zijn journalisten tuig van de richel?
  3:00 FVD verspreidt geen desinformatie
  3:58 Neem de vaccins niet!
  6:00 Linkse journalisten
  9:25 Rillingen over de rug!
  12:45 Journalisten beschermen
  14:50 Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog…
  18:05 Kamervoorzitter ontneemt Gideon van Meijeren het woord!
  20:02 Gespeelde verontwaardiging
  21:20 Bestaat onze democratie nog wel?

  ‘De Nederlandse media zijn al decennia niet meer de kritische waakhond tegen de macht, maar de belangrijkste steunpilaar van het partijkartel. Gideon van Meijeren legt deze corruptie genadeloos bloot en spreekt zich uit voor de échte vrije pers. De hele Kamer ontsteekt in woede. Vera Bergkamp ontneemt hem zelfs het woord. In deze tijd worden de grondrechten steeds meer ingeperkt. Nu wordt ook aan banden gelegd wat een democratisch verkozen volksvertegenwoordiger wel en niet mag zeggen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Maar FVD zal altijd de waarheid blijven spreken!’

  https://www.youtube.com/watch?v=00jOWKDMRqw

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in