Stilstaand beeld van een bewakingscamera van de explosies in het munitiedepot bij Khmelnitsky/Oekraïne, 13 mei 2023 (Screenshot)

Kort voor het geplande militaire offensief van het Oekraïense leger vernietigen de Russen systematisch de depots vol NAVO-wapens en munitie. In een monsterlijke detonatie in het westen van Oekraïne zijn blijkbaar ook de door Londen geleverde uraniumwapens in stof veranderd, met de heersende wind in westelijke richting, schrijft Rainer Rupp.

Inmiddels zou zelfs de goedgelovige Duitse Fritz, die graag met zijn slaapmutsje op de foto staat, moeten hebben gemerkt dat de westerse propagandamegafoons, waaronder die van de Duitse regering, de leugens en het wensdenken van de machthebber in Kiev al jaren als harde feiten reproduceren. Volgens deze berichten is het langverwachte offensief van het Oekraïense leger tegen de Russen al weken aanstaande.

Maar zoeken naar concrete tekenen van het Oekraïense offensief is als zoeken naar de pikzwarte kat in een absoluut donkere kamer, waar hoogstwaarschijnlijk helemaal geen kat is. In feite lijkt het er steeds meer op dat het pakket pompeuze praatjes over de vermeende op handen zijnde herovering van de Krim helemaal geen offensief bevat, maar slechts gebakken lucht.

Met veel moeite heeft het collectieve Westen, bestaande uit Russofoben, minstens zes maanden lang voor Oekraïne alles bij elkaar geschraapt wat zijn eigen legers konden missen aan wapens, zwaar materieel, munitie en brandstof. De VS hadden zelfs 155-millimeter artilleriemunitie opgekocht in derdewereldlanden om naar Oekraïne te sturen voor het aangekondigde offensief.

In Oekraïne werden de dure geschenken uit het Westen opgeslagen in voor dit doel geprepareerde depots uit de tijd van de Sovjet-Unie. Vanwege een verwachte aanval vanuit het Westen hebben deze depots enorme afmetingen. En natuurlijk zijn deze oude depots gemakkelijk bereikbaar op transportknooppunten.

Het nadeel is echter dat de exacte locatie van deze overblijfselen uit de Koude Oorlog in Oekraïne ook bij de Russen bekend is. Interessant is dat de Russen deze depots, die ver in het westen van Oekraïne liggen, in het verleden niet hebben aangevallen.

Pas in de afgelopen weken zijn de Russen begonnen deze depots systematisch te vernietigen, met massale aanvallen! Suggereert dit dat zij hebben gewacht tot deze depots tot de nok toe gevuld waren met NAVO-wapens en munitie, kort voordat het aangekondigde Oekraïense offensief begon?

Daarbij hebben de Russen wellicht gebruik gemaakt van een narratief dat in de hoogste VS/NAVO-kringen wijdverbreid is. Volgens dit narratief hebben de Russen hun voorraden middellangeafstandsraketten die nodig zijn voor succesvolle aanvallen op infrastructurele objecten in het westen van Oekraïne allang opgebruikt. Deze opvatting zou ook het gebrek aan effectieve Oekraïense luchtverdediging ter bescherming van deze depots kunnen verklaren.

Dit kan verklaren waarom de westerse meesters hun Oekraïense hulptroepen er niet van hebben weerhouden hun kostbare NAVO-eieren in een paar grote manden op te slaan. Het betere alternatief zouden vele kleine tijdelijke depots zijn geweest die de Russen niet kennen. Hun nadeel in de vorm van gebrek aan faciliteiten voor onderhoud en reparatie van wapens en gebrek aan veiligheidsvoorzieningen voor munitie en grotere kosten voor objectbescherming zouden ruimschoots zijn gecompenseerd door een veel betere bescherming tegen grootschalige aanvallen van de Russen.

De voedselrellen van 2022 zijn al begonnen... ze zullen zich wereldwijd verspreiden... nieuwe info over schaarste van voedsel, mineralen, telecomapparatuur en meer

Zonder twijfel was de vernietiging van het enorme wapen- en munitiedepot bij de Oekraïense stad Khmelnitsky enkele dagen geleden de meest spectaculaire en waarschijnlijk ook de meest gedenkwaardige actie in de oorlog die nu al 13 maanden duurt. De twee monsterlijke explosies bij Khmelnitsky overtreffen alles wat er tot nu toe op video’s en foto’s van de Oekraïense oorlog te zien is geweest. Geen wonder dat veel mensen in eerste instantie dachten aan de explosie van een tactisch kernwapen, hoewel dit nu onomstotelijk is ontkracht.

Niettemin werd na de twee explosies, die binnen één tot twee seconden van elkaar plaatsvonden, in de wijde omgeving van de explosieplaats verhoogde straling gemeten, het soort straling dat erop wijst dat grote hoeveelheden van de verboden pantserdoorborende uraniummunitie hier ontploften tot fijn stof dat door de wind werd meegevoerd.

Volgens een officiële verklaring uit Londen is deze uraniummunitie al weken geleden door de Britse regering aan Oekraïne geleverd, ondanks massale protesten uit Rusland en Oost-Oekraïne. Of andere landen zich in het geheim bij de Britten hebben aangesloten is (nog) niet bekend.

Het waren de VS die als eerste deze uraniummunitie in grote hoeveelheden gebruikten in de buurt van de Zuid-Iraakse stad Basra tijdens de eerste Irak-oorlog in 1990. Enkele jaren later werd in de regio rond Basra een alarmerende opeenstapeling van verschrikkelijke misvormingen bij pasgeborenen vastgesteld. De auteur van deze regels kan de foto’s van de pasgeborenen die hij in 2002 tijdens een bezoek aan een kinderkliniek in Basra zag, nog steeds niet uit zijn hoofd zetten.

De bevolking in de Servische regio’s, waar de VS/NAVO tijdens hun ongeprovoceerde aanvalsoorlog in 1999 in strijd met het internationaal recht eveneens massaal gebruik hadden gemaakt van de pantserdoorborende “verarmd uranium” munitie, heeft soortgelijke vreselijke ervaringen opgedaan. Medisch onderzoek in dit verband wijst op een genetische modificatie van het erfelijk materiaal van mensen en dieren. Dit onderzoek wordt echter niet gesteund door het collectieve Westen.

Op het Telegramkanaal Slavyangrad zijn er al bezorgde commentaren over de ontplofte uraniummunitie in Oekraïne, bijv.

“Khmelnitsky en omgeving zijn – voor vele jaren – een zone geworden die bijzonder problematisch is in termen van kanker en vermeden moet worden.”

Een ander bericht op Telegram toont een foto van een apotheek met een handgeschilderd bord op de voordeur: “Jodiumtabletten uitverkocht”.

https://t.me/Slavyangrad/46230 / Telegram / RT

Verdere berichten van lokale bewoners zeggen dat “deskundigen het vuur op de plaats van de raketaanval op het militaire depot bij Khmelnitsky alleen van een afstand met robots proberen te blussen”. Tegelijkertijd waren er “patrouilles om de straling in de stad te controleren.” Deze keer zouden de achtergrondmetingen echter worden uitgevoerd “op ongebruikelijke plaatsen”. Terwijl ze vroeger werden uitgevoerd in het gebied van de kerncentrale, ook gelegen bij Khmelnitsky, “worden ze nu uitgevoerd in het regionale centrum, in het westen van de regio en ook in de naburige stad Ternopol.” Na de aanval op het munitiedepot had de wind namelijk “in westelijke richting gewaaid”. De lokale autoriteiten zouden echter zwijgen over het werk van de stralingsmeetpatrouilles.

Ollongren bezorgd dat VS steun voor Oekraïne afneemt
https://t.me/Slavyangrad/46159 / Telegram / RT

Ondertussen meldde de bekende Russische politicoloog Joeri Kot op Telegram:

“Mijn kennissen uit Oekraïne zeggen dat de mensen in het westen van Oekraïne in paniek zijn. Ze pakken alles in en trekken weg uit Khmelnitsky en zelfs uit Lvov (red.) en Ternopol. Er zijn overal Oekraïense militaire eenheden, magazijnen en reparatiewerkplaatsen. Plaatselijke bewoners fluisteren dat het magazijn in Khmelnitsky vol lag met granaten met verarmd uranium. En dit wordt bevestigd door mijn bronnen.”

Verder staat er:

“Na de explosie werd een toename van de gammastraling in de stad gemeld. De stralingsniveaus blijven stijgen. Gezien de relatief kleine hoeveelheid gammastraling die kan worden uitgezonden door verarmd uranium, wijst de huidige stijging op de vernietiging van een zeer grote voorraad munitie, waardoor uraniumstof in de lucht is gekomen.”

Dit wordt ook bevestigd door de metingen op Slavyangrad die inmiddels zijn gepubliceerd door de deskundige Gleb Georgievich Gerassimov, zie de volgende grafieken:

https://t.me/Slavyangrad/46101 / Telegram / RT

Hierover schrijft Gerasimov het volgende:

“Rond 12 mei werd in Chmelnitsky een aanzienlijke toename van de gammastraling vastgesteld, waarbij de emissie de volgende dag bleef stijgen en daarna op het verhoogde niveau bleef.

In aanmerking genomen hoe weinig gammastraling afkomstig is van verarmd uranium, suggereert deze aanzienlijke toename van gammastraling in Khmelnitsky dat er een zeer grote voorraad DU-munitie was die werd vernietigd, waardoor uraniumstof in de lucht dwarrelde.

Vergeleken met Khmelnitsky bleven de steden Ternopol, Khmelnik en Novaya Ushitsa (gelegen in de buurt) (figuren 3, 4 en 5) op hun schijnbaar normale basisniveaus. Dit suggereert dat de Khmelnitsky-anomalie inderdaad een piek is, en ondersteunt de bewering dat het kamp in Khmelnitsky DU-munitie bevatte.”

Het was allemaal begonnen in de nacht van 12 op 13 mei rond vijf uur ’s ochtends met Russische raketaanvallen op de westelijke Oekraïense stad Ternopol. Daarna volgden aanvallen op het grote munitiedepot bij het dorp Grusewitsa (een spoorwegstation genaamd Grusewzy ligt tussen Khmelnitsky en Grusewitsa; noot van de redactie), dat vier kilometer ten noordwesten van Khmelnitsky ligt. Als eerste werd een petroleumdepot in de buurt van het munitiedepot getroffen, zoals blijkt uit de opstijgende gitzwarte rookwolk die te zien is op de video’s vlak voor de twee monsterlijke munitieontploffingen.

Het munitiedepot bij Khmelnitsky ligt al vrij ver in het westen van Oekraïne, ongeveer halverwege Lviv en Kiev, ongeveer 150 kilometer van de Roemeense grens en 270 kilometer van de Poolse grens. Het ligt aan een belangrijke spoorlijn en heeft een eigen station. De faciliteit heeft een oppervlakte van ongeveer 1 bij 1,5 kilometer en is daarmee qua omvang vergelijkbaar met het gigantische munitiedepot Kobasna in Moldavië, waar volgens Russische media 20 miljoen artilleriegranaten liggen opgeslagen, afkomstig van het Sovjetleger dat zich terugtrok uit de Oostbloklanden. Enkele maanden geleden werd de opslagplaats in Kobasna steeds vaker genoemd in het Russische nieuws vanwege de Oekraïense begeerte naar deze munitieschat. Net als in Kobasna heeft het depot in Khmelnitsky naast de enorme opslagfaciliteiten ook grote kazernes voor personeel en een transportbedrijf met talrijke voertuigen.

Oekraïne heeft "nog vijf maanden" om indruk te maken op VS - Financial Times

Het lijdt geen twijfel dat deze locatie bij Khmelnitsky een aanzienlijke strategische waarde had voor de strijdkrachten van Oekraïne en voor de NAVO, des te meer tegen de achtergrond van het veronderstelde dreigende offensief. Gezien de twee enorme ontploffingen lijken de eerste schattingen dat er voor 500 miljoen dollar aan door de NAVO geleverde munitie is opgeblazen niet overdreven.

https://t.me/Slavyangrad/46209 / Telegram / RT

Vertaling: “Deze satellietbeelden van het resultaat van de raketaanvallen in de vroege uren van 13 mei op het Oekraïense munitiedepot ten westen van Khmelnitsky tonen de vrijwel totale vernietiging van de faciliteit en de versterkte depots.”

Deze zeer effectieve Russische aanval op zo’n strategisch belangrijk doel diep in Oekraïne kan daarom worden gezien als een groot succes voor de Russische strijdkrachten en een zware slag voor de capaciteiten en middelen van de Oekraïense strijdkrachten.

Zoals gewoonlijk ontkennen de regering-Zelensky en haar helpers in het Westen alles. In Khmelnitsky werd alleen een fabriek die elektronische onderdelen produceert getroffen, zeggen ze, zonder grote schade aan te richten. En de westerse media papegaaien, zoals gewoonlijk, alles na. Anders zou bij het gewone volk twijfel kunnen ontstaan over de naderende overwinning van Oekraïne en zou hun bereidheid om de Ukro-fascisten te blijven steunen met geld en wapens kunnen afnemen.

De beelden in de volgende video lijken echter niet op de explosie van een elektronicafabriek. Het bepalen van de locatie van de explosie op basis van bekende geografische kenmerken vanuit het standpunt van de camera op een hoog gebouw in de stad Khmelnitsky leidt ook naar het munitiedepot in het dorp Grusevitsa (in de buurt van het treinstation Grusevtsy; noot van de redactie). Zie de volgende foto’s over Slavyangrad:

https://t.me/Slavyangrad/46059 / Telegram / RT

Door deze ontwikkeling zal de eeuwige acteur en kwaadaardige clown Zelensky, die zelf het diplomatieke aanbod tot bemiddeling van de paus tijdens zijn audiëntie in Rome enkele dagen geleden als ongepast afwees, nog vele maanden moeten wachten met zijn offensief om de Krim te bevrijden, als Oekraïne zelfs nog zo lang als staat bestaat.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Breaking! Russische luchtaanval op Oekraïense munitie vernietigt tankgranaten met verarmd uranium, massale explosie verspreidt radioactieve deeltjes in de atmosfeerVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNederland landroof: Nederlandse boeren bereiden zich voor op strijd
Volgend artikelRussische Kinzhal heeft groot Oekraïens munitiedepot in Mykolayiv met de grond gelijk gemaakt (Video)
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

26 REACTIES

 1. Wéér een stapje dichterbij het opzettelijk doden van mensen door de verontreinigde lucht in te ademen, herinnerd u zich de Bijlmer ramp met het Israëlisch vliegtuig, het staart compartimen vol met verarmd uranium en de daarop volgende kankergolf die de bewoners van de desbetreffend inslag buurt troffen.

  Verarmd uranium bestaat vrijwel zuiver uit de isotoop 238U (99,79%). Deze isotoop heeft een heel lange halveringstijd van ongeveer 4,5 miljard jaar.
  Na de omzetting van verarmd UF6 naar vast verarmd uranium heeft het metaal een zilverwitte kleur. Door rechtstreeks contact met de lucht oxideert het snel en verandert de kleur in zwart. Verarmd uranium smelt bij een temperatuur van 1132 °Celsius. Het bezit tevens zelfontbrandende eigenschappen. Zelfontbranding betekent dat het chemisch heel reactief is. In de vorm van poeder kan het reageren met de zuurstof in de lucht en spontaan ontbranden. Brandhaarden met verarmd uranium zijn heel moeilijk te doven.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Verarmd_uranium

  • weer mooi dat jij in tegenstelling tot onze Nederlandse massamedia in elk geval wat aan onderzoek doet over welk onderwerp dan ook en dan met feiten onderbouwd een mening geeft. Chapeau

  • Adriaan,
   Het is toch ook misdadig hoe de gewone media over het gebruiken van verarmd uranium in bommen zo goed als gezwegen wordt, wie weet als er straks luchten in de wind richting onze landen komen zoals Nederland, het Belgische of Duitsland en wij het gaan inademen, heb je trouwens die pandemiewet om het tegen te houden al ondertekend, ik wel, is een alliantie van Christelijke mensen geloof ik, weet de naam niet meer.

   • flardinga mei 17, 2023 at 17:34

    De media is gekocht zoals je weet Flardinga, trouwens bijna elke journalist is er een van linkse signatuur, collectivisme heeft ook hen te pakken met censuur van bovenaf.

    Groeten.

  • bedankt voor je gedetailleerde inzichten , als alle onnozelaars in onze bepamperde (voorlopig toch)maatschappij toch maar n greintje verstand hadden, dan zou dit escalerend drama niet plaats vinden !

  • Dan zouden, als de wind naar het westen is, hier iig 4.5 mld jaar niemand nog in europa kunnen wonen..wij niet..onze kamerleden ook niet. Gaat dan iedereen naar het lege Afrika?

 2. Krijgen we straks te horen dat we niks meer mogen eten van ons eigen landbouw producten.(of juist wel) kanker ruimt op toch.
  Mooie inkopper om eindelijk de zogenaamde voedseltekort te gebruiken voor rantsoenering(openlijke staatsterreur)

 3. Zo waren er ook net voor dat de 2e wereld oorlog begon al berichten in kranten te vinden met 500.000 joden gedood. Dat vonden ze niet schokkend genoeg en maakte ze er 1 miljoen van, en uiteindelijk werden het er 5 miljoen. Dat was alleen maar een leugen om die arme joden een plek te geven “Palastina” wat nu Israël heet. In de 2e wereld oorlog zijn niet meer dan 200.000 joden godood. En vandaag de dag mag je niks over de joden zeggen want ze hebben miljoenen verloren bla bla bla! En als je gaat kijken welke figuren op hoge plekken regeren zijn dat allemaal (nep) Joden! Klaus Swab, soros, Rockefeller, Rothschilds, de rijkste mensen op deze aarde zijn of doen zich voor als Jood.

  • Henk,’
   Ik respecteer jouw mening, hoe kan je volhouden dat er niet meer dan 200.000 Joodse mensen vermoord zijn, een getal noemen zo en zo vind ik altijd zo schokkend of om daarover zo makkelijk te doen, dat is een derde van de bevolking van Rotterdam, ik sta niet achter wat je schrijft hoor want het waren er miljoenen, hoeveel, geen idee maar daarom herdenk ik thuis altijd de 9 mei, de zege op Nazi Duitsland door de Russen, ik vergeet het nooit!!!

 4. Beste Mensen

  Als er een cordon van gift met een diameter van 1000 duizend kilometer rond om Rusland is gelegd
  Dan zijn de russen veilig
  Want de moord lustigen zullen ook niet langer wagen om te land ter zee of ook door de lucht naar Rusland te gaan
  Eind goed al goed
  Gelukkig maar
  Breng dat vergift dus naar alle landen welk rond om Rusland liggen en laat die daar door de Russen opblazen dat die stralings dekking 1000 duizend kilometer moge bedragen rondom Rusland
  Zo zijn zowel de Russen als de egoïsten
  Beschermd
  Tenminste zo gaat de Aanhang van God Duivel het waarnemen
  De anderen dus wij in die vergiftigde Wei
  De wind blaast namelijk altijd matig tot sterk richting Europa ookwel geheten de Pataala Loka vertaald : De Hell
  Sla de officiele boeken op na
  Men zal versteld staan
  Beter gezegd
  Leest Uzelf

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in