Zoals sommigen van u weten, heeft Poetin uitvoerig gesproken met een groep Russisch luchtvaartpersoneel. Deze verklaring is zo belangrijk dat Thesaker de video in het Engels heeft laten ondertitelen en Frontnieuws plaats ook het Nederlandse transcript hieronder. In dit gesprek legt Poetin vrij uitvoerig uit WAT Rusland aan het doen is en WAAROM het dat aan het doen is.

Vraag: Mijn vraag betreft de huidige situatie in Oekraïne. Wij steunen allen uw acties en de speciale operatie die daar aan de gang is. De belangrijkste vraag, die wij ons allen op de een of andere manier gesteld hebben, is natuurlijk waarom deze speciale operatie begonnen is. Had zij niet vermeden kunnen worden? Rationeel gezien begrijpen en steunen wij uw acties wel, maar als vrouwen kunnen wij niet anders dan ons zorgen maken: voor ons gezin, onze familieleden, voor degenen die in Oekraïne zijn. Wij weten dat de burgers niet getroffen worden. Maar toch, zeg ons, stel ons gerust: wat mogen wij aan het eind van deze weg verwachten? Wat zal het eindresultaat zijn van de militaire operatie in Oekraïne?

Ik zal het kort houden, maar toch moet ik, zoals men zegt, vanuit “het midden van het veld” beginnen . Ik heb dit aan het begin van de operatie al gezegd en er ook over gesproken vóór de beslissing, die ongetwijfeld moeilijk is.

Waar gaat het hier om? Het is een feit dat na de anti-constitutionele staatsgreep in Oekraïne, die helaas sterk gesteund werd door de Westerse landen – laten we wel wezen. Zij steken zelfs niet onder stoelen of banken dat zij er 5 miljard dollar aan hebben uitgegeven, om nog maar te zwijgen van de koekjes die op Maidan zijn weggegeven, enzovoort. En daarna, in plaats van de situatie weer op het goede spoor te brengen, zelfs al was die uit de hand gelopen, zelfs al was het de daad geweest van de overijverige plaatselijke bevolking – er bestaat zo’n juridische term, namelijk, het ene gepland, maar het resultaat bleek iets anders te zijn – dan nog hadden zij de situatie weer op het politieke spoor kunnen, en moeten brengen.

Bovendien zijn de ministers van Buitenlandse Zaken van de drie landen kort voor de staatsgreep in 2014 naar Kiev gekomen en hebben daar een overeenkomst ondertekend, waarbij de Oekraïense regering zich garant zou stellen voor de ontwikkeling van de situatie op politiek gebied. Maar niets van dat alles heeft plaatsgevonden. Zij organiseerden een staatsgreep en steunden de daders. Wat volgde waren de bekende gebeurtenissen in verband met de Krim en het zuidoosten van Oekraïne, Donbass, waar de mensen weigerden de staatsgreep te steunen. Zoals bekend heeft de Krim een besluit genomen; de bevolking heeft in een referendum gestemd voor terugkeer naar de Russische Federatie. Natuurlijk, ja, natuurlijk kunnen wij niet anders dan die beslissing steunen, temeer daar zij zich in gevaar voelden door de nationalisten en neonazi’s. Er zijn sterke aanwijzingen dat zij daar volkomen gelijk in hadden.

Later, of liever, parallel daaraan, vonden de gebeurtenissen in Donbass plaats. Waar hebben die gebeurtenissen toe geleid? Mensen die zich verzetten tegen de resultaten van de staatsgreep werden vervolgd. Uiteindelijk hebben de nieuwe autoriteiten van Kiev een militaire operatie op dat grondgebied op touw gezet. Zij hebben twee grootscheepse strafoperaties uitgevoerd met gebruikmaking van zware wapens en gevechtsvliegtuigen. Zij vielen Donetsk rechtstreeks aan, waarbij zij de pleinen van de stad met de luchtmacht verwoestten en tanks en artillerie gebruikten. Deze beide militaire campagnes zijn mislukt. Het Oekraïense leger leed een nederlaag. Daarna zijn er zogenaamde Minsk-akkoorden gesloten, of het pakket maatregelen, om de officiële term te gebruiken. De akkoorden boden een weg naar een vreedzame regeling van het conflict.

Wij hebben alles gedaan wat in ons vermogen lag om de gebeurtenissen in die richting te sturen, om de territoriale integriteit van Oekraïne te herstellen en om de belangen van de mensen die in die gebieden wonen te beschermen. Wat eisten deze mensen? Niets dan het elementaire: het recht om hun moedertaal te spreken, d.w.z. het Russisch, en hun tradities en cultuur te behouden. Dit waren geenszins buitengewone eisen. Maar neen. Deze gebieden werden economisch geblokkeerd; van het banksysteem afgesloten; de aanvoer van levensmiddelen werd stopgezet; de uitbetaling van de pensioenen en de sociale bijstand werden opgeschort. Soms werden er wat aalmoezen gegeven, maar om die pensioenen en uitkeringen te krijgen moest iemand de scheidingslijn overschrijden.

Luister nu eens. Ik zal nu iets zeggen dat misschien ruw klinkt, maar de situatie dwingt mij ertoe het te zeggen. U weet dat in sommige streken nu en dan roedels zwerfhonden mensen aanvallen, verwonden of zelfs doden (dit is een apart probleem, en het is aan de plaatselijke autoriteiten om zich daarmee bezig te houden). Maar dan worden deze dieren vergiftigd of doodgeschoten. Maar de mensen van Donbass zijn geen zwerfhonden. Er zijn in deze jaren ongeveer 13.000-14.000 mensen gedood. Meer dan 500 kinderen zijn gedood of gewond. Maar wat vooral onverdraaglijk is, is dat het zogenaamde “beschaafde” Westen er al die jaren de voorkeur aan heeft gegeven de andere kant op te kijken. Al die jaren – 8 jaar! Acht jaar!

  Een "rode lijn" in onschuldig bloed: Amerikaanse M777 houwitser slacht burgers af in Donetsk

Bovendien zijn de autoriteiten in Kiev de laatste tijd openlijk en publiekelijk gaan zeggen dat zij de akkoorden van Minsk niet zullen nakomen. Zij zeggen dit vanaf de tv-schermen en online. Zij zeggen dit overal in de media: wij mogen hen niet; wij zullen hen niet respecteren. En al die tijd wordt Rusland ervan beschuldigd de akkoorden niet na te komen. Dit is gewoon onzin; het theater van het absurde; wit wordt zwart genoemd en zwart wordt wit genoemd. De laatste tijd is het nog erger geworden. Eigenlijk is het gepraat al lang geleden begonnen, maar het is de laatste tijd verhevigd. Steeds vaker horen wij dat Oekraïne zou worden toegelaten tot de NAVO. Begrijpt u waar dit toe zou kunnen leiden? Of nog toe kan leiden?

Als Oekraïne lid is van de NAVO, dan moeten volgens het Noord-Atlantisch Verdrag alle andere leden het land steunen in geval van een militair conflict. Niemand buiten ons heeft de Krim als Russisch grondgebied erkend. De “yare” voeren militaire operaties uit in Donbas, maar zij zouden ook kunnen oprukken naar de Krim, en in dat geval zouden wij met de hele NAVO moeten vechten. Wat betekent dat? Begrijpt u de gevolgen? Ik denk dat iedereen dat wel begrijpt.

Nu hebben zij (Oekraïne) het over het verwerven van de nucleaire status, d.w.z. over het ontwikkelen van kernwapens. Dergelijke dingen kunnen wij onmogelijk negeren, vooral als wij bedenken hoe het zogenaamde Westen zich ten opzichte van Rusland gedraagt. Ten eerste heeft Oekraïne nog enige nucleaire bekwaamheid over uit de Sovjettijd. Wat verrijking en nucleair materiaal betreft, zouden zij in staat zijn dat werk te organiseren. Zij hebben rakettencapaciteiten: het volstaat Yuzhmush te noemen. Dit bedrijf bouwde vroeger intercontinentale ballistische raketuitrusting voor de Sovjet-Unie. Zij zouden die bekwaamheid kunnen terugwinnen en het doen. En die van over de oceaan zouden hen daar zelfs bij helpen. En daarna zouden zeggen: “Wel, wij erkennen de nucleaire status niet; zij hebben alles zelf gedaan”. En dan zouden ze die complexen onder controle brengen, en vanaf dat moment, vanaf die seconde, zal het lot van Rusland heel anders zijn. Want in dat geval zouden onze strategische tegenstanders niet eens intercontinentale ballistische raketten nodig hebben. Zij zouden ons hier met het nucleaire wapen onder schot houden, dat is alles. Hoe zouden wij zoiets kunnen negeren? Dit zijn absoluut reële bedreigingen, geen vergezochte dwaze fantasie.

Onze jongens die nu vechten en hun leven riskeren, zij vechten en geven hun leven voor onze toekomst, voor de toekomst van onze kinderen. Dat is iets volkomen vanzelfsprekends. En de mensen die dat niet willen begrijpen, vooral diegenen onder de huidige leiders (van Oekraïne), moeten begrijpen dat als zij blijven doen wat zij gedaan hebben – ik heb het daar al eerder over gehad – zij de toekomst zelf van de Oekraïense staat op het spel zetten. Als dat gebeurt, zal dat geheel hun schuld zijn.

Wat is er nu aan de hand? Ik heb onze doelstellingen in deze operatie al genoemd. In de eerste plaats natuurlijk de bescherming van de mensen die in Donbass wonen. Hoe? Door Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren, en door het een neutrale status te geven. Waarom? Omdat de neutrale status betekent dat Oekraïne zich niet bij de NAVO zal aansluiten. Zij hebben in de grondwet laten opnemen dat het land wel bij de NAVO zal aansluiten. U begrijpt het – zij hebben dat in de grondwet opgenomen!

Denazificatie – wat betekent dat? Ik heb hier met mijn westerse collega’s over gesproken. Zij zeggen: “Wat is het probleem? Jullie hebben ook de radicale nationalisten”. Ja, die hebben we. Maar wij hebben ze niet in de regering, maar iedereen is het erover eens dat zij (de Oekraïners) dat wel hebben. Misschien hebben wij enkele idioten die met hakenkruisen rondlopen, maar steunen wij dat op regeringsniveau? Marcheerden duizenden mensen met fakkels en hakenkruizen door de straten van onze hoofdstad of andere steden in Rusland, zoals dat in de jaren dertig in nazi-Duitsland gebeurde? Gebeurt zoiets in Rusland? Maar het gebeurt in Oekraïne, en het wordt gesteund. Steunen wij degenen die in de oorlog de Russen, de Joden, of de Polen gedood hebben? Bewieroken wij hen als helden? Maar in Oekraïne wel.

De huidige gebeurtenissen zijn ook zeer belangrijk. Kijk, de buitenlandse burgers zijn gegijzeld in Sumy en Charkov – meer dan 6.000 jongeren, studenten. Zij zijn samen een station binnengedreven en daar 3 dagen vastgehouden. Luister, zij worden daar nu al voor de derde dag vastgehouden. Wij hebben dit aan iedereen verteld en de huidige Oekraïense autoriteiten op de hoogte gebracht. Die zeiden: “Ja, ja, natuurlijk, wij zullen dit nu meteen afhandelen”. Wij hebben de leiders van de grote Europese landen op de hoogte gebracht, ik heb persoonlijk met hen gesproken. “Ja, ja, wij zullen Oekraïne nu meteen onder druk zetten”. Wij hebben de secretaris-generaal van de VN op de hoogte gebracht: “Ja, ja, we zullen het probleem meteen oplossen”. Niemand doet iets.

  Het Amerikaanse kapitalisme en waarom de overvloed aan "wonderwapens" naar Oekraïne geen verschil zal maken

Mensen die beschouwd worden als burgers van Oekraïne worden nog slechter behandeld. Zij worden gewoon als menselijk schild gebruikt. Op dit ogenblik, op dit ogenblik, gebeurt dat in Mariupol. De regering in Kiev heeft onze militairen opgeroepen: “Zorg voor humanitaire corridors, zodat de mensen kunnen vertrekken”. Natuurlijk reageerden onze mensen onmiddellijk, schortten zelfs de militaire activiteiten op, en keken toe wat er gebeurde. Maar niemand mocht weg. Begrijpt u, zij laten niemand gaan, zij gebruiken mensen als menselijk schild. Wie zijn zij? De neonazi’s, natuurlijk.

Wij constateren reeds de aanwezigheid van militanten uit het Midden-Oosten en enkele Europese landen. Wij kennen ze; wij horen ze spreken op de radio. Zij gebruiken zogenaamde jihad-mobielen, d.w.z. auto’s volgeladen met explosieven, waarmee zij in de richting van de Russische troepen rijden. Maar zij bereiken niets, en uiteindelijk zullen zij falen. Wie zijn zij dan, als het geen neonazi’s zijn? Door dergelijke acties vernietigen zij hun eigen land en hun eigen staat.

Daarom is een van onze belangrijkste eisen demilitarisering. Met andere woorden, wij helpen de mensen van Donbass door te ijveren voor de neutrale status van Oekraïne en de demilitarisering van het land. Wij moeten met zekerheid weten welke wapens er zijn, waar ze gestationeerd zijn en wie ze controleert. Er liggen een aantal opties op tafel. Wij bespreken ze nu, ook met de vertegenwoordigers van de regering van Kiev tijdens onze besprekingen in Wit-Rusland. Wij zijn president Loekasjenko dankbaar dat hij de vergaderingen heeft georganiseerd en ons heeft geholpen bij het voeren van deze onderhandelingen. Onze voorstellen liggen op tafel voor de groepen van de onderhandelaars uit Kiev om ze te bestuderen. Wij hopen dat Kiev positief op onze voorstellen zal reageren. Dit is zo’n beetje alles wat ik wilde zeggen.

Laat ons alstublieft verder gaan.

Vraag: Schvidko, Yulia, de tweede piloot van de luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Vladimir Vladimirovitsj, goedemiddag. Mijn vraag gaat over de huidige situatie. Er doen veel geruchten de ronde over een eventuele invoering van de krijgswet, het ronselen van vrijwilligers en reservisten, en dat de ronselaars naar Oekraïne gestuurd zullen worden. Zou u kunnen verduidelijken of de krijgswet zal worden afgekondigd en of de dienstplichtige soldaten naar Oekraïne zullen worden uitgezonden.

Veel van wat wij nu zien en wat er gebeurt is ongetwijfeld een techniek om tegen Rusland te vechten. Trouwens, de vandaag opgelegde sancties komen dicht in de buurt van een oorlogsverklaring. Maar gelukkig zijn wij nog niet zover. Ik geloof dat onze zogenaamde “partners” nog enig begrip hebben van wat een oorlog zou betekenen en welk gevaar die voor iedereen inhoudt. Dat ondanks die onverantwoordelijke uitspraken, zoals die van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, toen zij flapuit zei dat de NAVO zich in het conflict zou kunnen mengen. Op dat moment moesten wij onmiddellijk een besluit nemen om onze strategische strijdkrachten in hoge staat van paraatheid te brengen. Zij reageerden door te zeggen dat zij niets van dien aard bedoelden. Maar niemand zette de Minister op haar plaats, en niemand ontkende haar verklaring. Niemand zei iets tegen ons over die verklaring, alsof het haar persoonlijke mening was, let maar niet op, of iets dergelijks. Niets. Wat moeten wij daar nu van denken? Daarom reageerden wij zoals wij deden.

Nu over uw vraag. de krijgswet wordt ingevoerd op bevel van de President, gesteund door de Federatieraad, in geval van agressie van buitenaf, meer bepaald in de streken waar de militaire activiteit plaatsvindt. Wij bevinden ons nu niet in die situatie, en ik hoop dat dat ook niet het geval zal zijn. Dit is het eerste. Het tweede punt – er is ook, naast de krijgswet, een speciale status. Deze status wordt ook door de Federatieraad afgekondigd in geval van een belangrijke interne bedreiging. De derde regeling is de noodtoestand, die gewoonlijk voor bepaalde regio’s wordt afgekondigd, maar ook voor het hele nationale grondgebied kan gelden. Deze verordening is van toepassing op technologische rampen en natuurrampen. Goddank is ook dit niet het geval. Wij zijn niet van plan een van deze regimes op het grondgebied van de Russische Federatie uit te roepen. Daar is vandaag geen behoefte aan.

Wij zien dat er pogingen worden ondernomen om onrust te stoken in onze samenleving, wat weer een bevestiging is van mijn woorden dat wij niet alleen met radicalen te maken hebben, maar ook met neonazi’s. Hier geven de mensen hun mening over wat zij wel of niet goed vinden in ons optreden in Oekraïne. Maar daar, in Oekraïne, worden mensen die de mening verkondigen die overeenkomt met die van het zogenaamde “liberale” deel van onze samenleving, op straat aangehouden en doodgeschoten – wij hebben daar wel bevestiging van. Onze speciale diensten zijn die informatie nu aan het verzamelen en wij zullen ze binnenkort presenteren. Onze liberale intellectuelen protesteren, terwijl in Oekraïne mensen die iets ten gunste van Rusland zeggen zonder vorm van proces terechtgesteld worden.

Ik herhaal, dat de krijgswet wordt afgekondigd in geval van agressie van buitenaf, wat naar ik hoop niet zal gebeuren, ondanks onverantwoordelijke uitspraken van sommige ambtenaren. Wij horen dat er een no fly zone boven het Oekraïense grondgebied moet worden ingesteld. Dit is onmogelijk op het grondgebied van Oekraïne zelf te doen; dit kan alleen georganiseerd worden vanaf het grondgebied van de buurlanden. Elke beweging in die richting zullen wij echter beschouwen als actieve deelname aan het militaire conflict door een land, waarvan het grondgebied gebruikt wordt om gevaar te stichten voor onze militairen. Wij zullen hen in tweede instantie beschouwen als een partij in het militaire conflict. Ik hoop dat dit ook begrepen wordt, en zover zal het niet komen.

  Oekraïense strijdkrachten willen zich overgeven en Azov strijdkrachten begonnen op hen te schieten - Zij zijn in oorlog met elkaar (Nederlands transcript)

Aan deze operatie nemen alleen beroepsmilitairen deel, officieren en contractmilitairen. Geen enkele dienstplichtige soldaat doet mee, en wij zijn niet van plan ze naar Oekraïne te sturen, en dat zullen wij ook niet doen. Ik herhaal, alleen mannen die in hun leven een vrijwillige verantwoorde beslissing hebben genomen – om hun land te verdedigen – zijn in Oekraïne, en zij doen hun plicht met eer. Waarom dit het geval is, waarom wij het recht hebben deze woorden te zeggen, heb ik u zojuist uitgelegd. Dit gold ook voor het reservepersoneel dat een periodieke militaire opleiding volgt – wij zijn niet van plan hen naar Oekraïne uit te zenden. Zij worden regelmatig opgeroepen voor de militaire training – dat gebeurt nu en zal ook in de toekomst gebeuren – maar wij zullen deze mensen niet in dienst nemen voor de actieve militaire dienst, en zij zullen niet deelnemen aan dit conflict. Wij hebben voldoende middelen om onze doelstellingen te bereiken door alleen ons beroepsleger in te zetten.

Ik zou nog iets willen zeggen over de militaire operatie zelf. Ik weet dat er veel geruchten en verhalen de ronde doen. Ik heb niet veel tijd om daar kennis van te nemen, maar ik heb vernomen dat er veel gepraat wordt over wat er gebeurt en hoe de operatie verloopt. Alle analisten weten wat er aan de hand is, dus ik ga hier geen geheimen verklappen. Wij hadden op veel verschillende manieren kunnen optreden. Wij hadden de Donbass-republieken rechtstreeks op de scheidingslijn, d.w.z. aan het front, kunnen helpen door ons Russische leger in te zetten om hen te steunen. Maar in dat geval zou de Oekraïense kant, gezien de onvoorwaardelijke steun van het Westen aan de radicale nationalisten, voortdurend steun hebben gekregen in de vorm van wapens, materiaal, munitie, en wat al niet meer.

Daarom hebben onze Generale Staf en het Ministerie van Defensie tot een andere strategie besloten. Het eerste dat gedaan werd is de eliminatie van de militaire infrastructuur. Niet helemaal, maar wel grotendeels. De wapendepots, munitiedepots, de luchtvaart, de luchtverdedigingssystemen. De vernietiging van de luchtverdedigingssystemen vergt enige tijd. U bent burger, maar u werkt wel in de luchtvaart. U begrijpt dat deze systemen geïdentificeerd en vervolgens vernietigd moeten worden; dit werk is inmiddels grotendeels gedaan. Dat is wat de oproep tot een no-fly zone inhoudt. Een poging om dit in werking te stellen zou echter tot enorme en catastrofale gevolgen leiden, niet alleen voor Europa, maar voor de hele wereld. Ik geloof dat de mensen aan de andere kant dat wel begrijpen. Daarom hebben wij deze weg gekozen, terecht, zoals is gebleken. Ons leger werkt op verantwoorde wijze en doet al het mogelijke om de burgers te beschermen. Helaas hebben die neonazi-bandieten geen enkele consideratie voor de mensen. Zij schieten zelfs op hun eigen militairen die niet verder willen vechten – daar hebben wij wel bewijzen van. Ja, die nationalisten, neonazi’s schieten op hun eigen militairen. De nationalisten zijn ingebed in praktisch elke Oekraïense militaire eenheid, enkele tientallen van hen in elk, en zij handelen op zo’n wrede manier.

Ik herhaal het nog één keer: wij zullen geen dienstplichtigen of reservisten naar Oekraïne sturen om aan deze militaire operatie deel te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat ons leger al onze doelstellingen zal bereiken. Daar twijfel ik geen seconde aan. Dat blijkt uit de manier waarop de operatie verloopt, die strikt volgens het plan, volgens het schema verloopt; alles gebeurt zoals het door de Generale Staf was gepland. O, wat de vrijwilligers betreft, de jongeren die naar de rekruteringsstations komen – wij zijn hen dankbaar voor hun patriottische gevoelens, de wens om hun land en zijn leger in deze tijd te steunen. Het feit alleen al dat zij komen is veelbetekenend. Maar hun hulp is op dit ogenblik niet nodig. En ik ben ervan overtuigd dat die ook niet nodig zal zijn. Nu richt ik mij tot de camera. U zult mij zien en horen wat ik zeg – dank u wel.

Klik op “cc” om de Engelse ondertiteling te zien.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De EU wil straffen opleggen aan verspreiders van verkeerde informatie – Wat zou er in hemelsnaam mis kunnen gaan?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelRusland overweegt “energie-oorlog” als antwoord op EU/VS sancties – Een blokkade van de energietoevoer zou de Europese Unie vernietigen
Volgend artikelOp de rand van een nucleaire afgrond
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

30 REACTIES

 1. Ook hier weer klinkt logisch> maar oorlog gaan starten onder welke zogenaamde vlag dan ook, word niet getolereerd door de mensheid> dus het volk gaat muiten: let op de Russen gaan intern staken/muiten en nog veel meer

  • Het betrof geen oorlog, maar wat men in Nederlaland een politionele actie noemt. Dit om de bevolking van een gegeven gebied te kunnen beschermen tegen verder leed en het uitschakelen van de militaire capaciteiten van de aggressor(s). Er was dus ook geen oorlogsverklaring, en als die er eventueel komt zal Rusland heel wat harder gaan optreden tegen de misbaksels van de NATO die achter deze aggressies zitten.

 2. Het westen lijkt het verstand verloren te hebben.
  Dus laten we hopen dat Rusland dat niet doet.

  De globalisten spelen hoog spel om hun plannen door te drukken.

  Ik vraag me af hoe belangrijk het voor hen is om Europa te behouden.
  Daar bedoel ik mee of het hen interesseert
  als we met atoombommen worden gebombardeerd.

  Zelfs in de nieuwe wereld orde, is het onmogelijk voor de globalisten om van elkaar “zeker” te weten dat ze exact het zelfde nastreven.

  • Zeker Gamble. Uiteindelijk zullen de despoten elkaar ook afmaken. En hetzelfde kun je verwachten v d WEFfertjes zoals Trutto en die griezelige manwijfjes.

 3. Ach als je jaren getreiterd wordt door je buurman met zijn vrienden en je steeds onveiliger gaat voelen en deze hun afspraken niet nakomen en zelfs je familie gaan vermoorden door er nazi’s op af te sturen, tja dan kun je de buurman een klap voor zijn bek geven. Je bent dan strafbaar, iets in eigen hand nemen heet dat, maar wel begrijpelijk

 4. De Oekraïense vluchtelingen worden hier nu opgevangen, en iedereen staat paraat.
  Ja dit zijn vluchtelingen, maar collectief gesproken het zijn geen slachtoffers, want ze vluchten weg van de oorlog die ze zelf hebben uitgelokt.
  Het zijn dus de daders, die wegvluchten van de plaats der misdaad.
  De echte slachtoffers hier zijn de mensen van Donbass, die al 8 jaar worden beschoten door de Oekraïners, en de Russische soldaten, die nu hun leven moeten wagen om deze psychopaat Zelensky te verdrijven, iets wat de Oekraïners zelf hadden moeten doen.

  • Je hebt gelijk; maar NL en EU hebben het handje ervan daders te verwennen en slachtoffers te criminaliseren en te laten verrekken.

   Kijk eens hoe veroordeelde psychopaten leven; zo lux heb ik nooit geleefd; naast hun leven per psychopaat een therapeut.
   En ze mogen ook nog kinder porno ontvangen, studeren op staatskosten, internet kabel, alles.

   En vergelijk dan eens wat er voor de slachtoffers wordt gedaan; niets.
   Die mogen op eigen kosten in therapie, en krijgen een pond valium per maand.
   ======================================================
   Wat je zegt geldt ok voor Syrie, Irak, Afghanistan.
   Zij kozen hun leiders en begonnen burgeroorlog.
   Als ze genoeg gemoord/geplunderd/verkracht/gemarteld hebben komen ze hier en zijn plotseling “zielig”, want ze komen uit levensgevaarlijke omgeving.
   Vreemd; want vrouw en koters verblijven daar zonder risico.
   ===================
   De Oekraiense staat is een nazi staat met kinderbataljons die krijsend door de straat gaan “vermoord russen”. Die kinderen zijn afgeschreven.
   =======================================
   Jammer voor de globalisten, want die wilden WO3 starten via Oekraine.
   Putin greep in; terecht.Maar te zwak.
   Mijn inziens had hij eerst in een enkele swipe alle militaire installaties en kazernes moeten platgooien met bommen en raketten.
   Daarna grote steden omsingelen en grensroutes sluiten.
   Laat de bevolking blijven in de situatie die ZELF schiepen.
   Ze wisten donders goed wat er aan de hand was.

   De globalisten olv de gekke dementerende Biden, liet voldoende wapens in Afghanistan achter zodat Taliban in de regio een oorlog kan starten; hij hoopte dat europese staten gelijk naar het zielugge Oekraine zouden marcheren.
   Jammer; Niet dus.

   En zijn economische wapens zullen direct en indirect de USA economie ten gronde richten.
   Helaas de west europese ook.

   Vor die landen die de nazi’s bewapenen: gerechtvaardigd.

   • goede punten: ziet er echter uit dat putin geen interesse geeft? om deze oorlog te winnen..
    “Russia says it is not looking for regime change. It only wants Ukrainian neutrality and recognition of Crimea and the Dombass. This is preposterous. As if the Ukrainian regime could be trusted to honor promises made at gunpoint.

    Without regime change, Ukraine can’t be neutralized and cleansed.

    Also, there are many reports of Russian incompetence and soft pedalling their attack.”

  • Of de vluchtelingen daders zijn weet ik niet, maar ze doen er in ieder geval niets tegen.
   Hoor van hun datgene wat men hier graag wil horen.
   Dat maakt ze imop niet zuiver op de graat.

  • Helemaal bij het rechte eind Hagar. Niemand heeft het ooit over de slachtoffers van de Anti-Maidan die in Korsun in een hinderlaag terechtkwamen, de afgeslachte, verkrachtte en levend verbrande mensen in Odessa en de vele slachtoffers van nodeloos geweld in de Donbass door de extremisten van her regime in Kiev.

   Het hele huigelachtige westerse zooitje zou voor hun leugens gestraft moeten worden. Waarschijnlijk gaat de boomerang van de sancties tegen Rusland hier binnenkort voor zorgen.

   • De ene partij: Rusland, met Poetin als leider, die opkomt voor etnische Russen. Straight, to the point, goed leider.

    De andere partij: de oekies, die acht jaar hebben meegewerkt aan het vermoorden van Russen, met als leider Zelensky, die alle overeenkomste brak, op hoge hakken in vrouwen ondergoed danst dagelijks coke snuift, de oppositie verbied, zo onbetrouwbaar is als de pest.

    Demente Biden steunt Zelensky; maar zoals de USA al in Syrie leerde: betrouwbaarheid van geallieerden is een sterker wapen dan een vliegtuigje.

 5. Er is meer aan de hand dan wat wij gezien krijgen, Putin moet de kop van de slang verwijderen, kijk ook eens naar de hoeveelheid buitenlandse regeringsleden in de Oekraïne! opvallend veel Amerikanen, Boden en z’n hebben veel belangen in de Oekraïne, Pelosi en echtgenoot hebben ontzettend veel geld in het gas geïnvesteerd ,Gates heeft wereldwijd het grootste deel van de laboratoria overgekocht en waarom heeft Obama voor vertrek in 2016 $160.000.000.000 aan de Oekraïne geschonken cash welteverstaan, dit is een giga slangenkuil dat juist vóór het volk moet worden leeggehaald.
  Denk terug, aan het moment dat Putin een voetbal gaf aan Trump, vergezocht of onzin!! Doe onderzoek

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in