Het is nu gebruikelijk om te spreken over de voortijd in contrast met de natijd. Het keerpunt was natuurlijk 16 maart 2020, de dag van de 15 dagen om de curve af te vlakken, hoewel de autoritaire trends daar al aan voorafgingen. Rechten werden plotseling op grote schaal ingeperkt, zelfs religieuze rechten. Er werd ons verteld dat we elk aspect van ons leven moesten uitvoeren in overeenstemming met de prioriteiten van de bio-medische veiligheidsstaat, schrijft Jeffrey A. Tucker.

Zeer weinig mensen hadden zo’n schokkende ontwikkeling voorzien. Het was het begin van een nieuwe door de staat geleide oorlog en de vijand was iets dat we niet konden zien en dus overal kon zijn. Niemand heeft ooit getwijfeld aan de alomtegenwoordigheid van potentieel gevaarlijke ziekteverwekkers, maar nu werd ons verteld dat het leven zelf volledig afhing van het vermijden ervan en dat de enige gids voor de toekomst de volksgezondheidsautoriteiten zouden zijn.

Alles veranderde. Niets is hetzelfde. Het trauma is echt en blijvend. De bewering van “15 dagen” bleek een list te zijn. De noodtoestand duurde drie jaar en nog meer. De mensen en machines die dit hebben gedaan zijn nog steeds aan de macht. De kandidaat voor het CDC heeft een lange staat van dienst wat betreft het mogelijk maken en toejuichen van de lockdowns en alles wat daarop volgde.

Het is een nuttige oefening om de nieuwe dingen die we in deze jaren allemaal ontdekt hebben, samen te vatten. Samen verklaren ze waarom de wereld anders lijkt en waarom we ons nu allemaal anders voelen en anders denken dan een paar jaar geleden.

Twintig verschrikkelijke realiteiten die door lockdowns aan het licht zijn gekomen

1. Surveillance en censuur door Big Tech. Het verzet vond elkaar uiteindelijk, maar dat duurde maanden en jaren. Een censuurregime daalde neer op alle grote social platforms, technologieën die waren ontworpen met de bedoeling om ons meer verbonden te houden en het scala aan meningen dat we konden ervaren uit te breiden. We wisten niet dat het gebeurde, maar uiteindelijk hoorden we van de onderdrukking en daarom voelden velen van ons zich zo alleen. Anderen konden ons niet horen en wij hen niet. Het regime wordt op veel fronten door de rechter aangevochten, maar het gaat vandaag de dag nog steeds door, waarbij op Twitter na, allemaal hun netwerken voortdurend worden gecontroleerd op een manier die onvoorspelbaar autoritair is. We hebben nu ijzersterk bewijs dat ze allemaal gekaapt zijn.

2. Macht en invloed van Big Pharma. Het was april 2020 toen iemand me vroeg of het doel van het door het farmaceutische kartel geproduceerde vaccin echt achter de lockdowns zat. Het idee zou zijn om ons angst aan te jagen en ons leven te ruïneren totdat we om injecties zouden smeken. Ik dacht dat het hele idee krankzinnig was en dat de corruptie onmogelijk zo diep kon reiken. Ik had het mis. De farmaceutische industrie werkte al sinds januari van dat jaar aan een vaccin en schakelde elke vorm van gekochte invloed in om ze uiteindelijk verplicht te maken. Nu weten we dat de belangrijkste regelgevende instanties volledig in handen zijn en gecontroleerd worden, tot het punt dat noodzaak, veiligheid en werkzaamheid er niet echt toe doen.

3. Regeringspropaganda door de Big Media. Het was vanaf de eerste dag meedogenloos: de grote media bleken hardcore aanhangers van Anthony Fauci. De machthebbers konden de New York Times, National Public Radio, Washington Post en al de rest gebruiken wanneer en hoe ze maar wilden. Later werden de media ingezet om diegenen te demoniseren die lockdowns overtraden, maskers weigerden en zich verzetten tegen de injecties. Weg was het idee dat “democratie sterft in de duisternis” en de “paper of record” vervangen door de duisternis zelf en voortdurende propaganda. Ze toonden geen echte nieuwsgierigheid naar de andere kant. De Great Barrington Declaration zelf begon als een poging om journalisten te onderwijzen, maar slechts een paar durfden zelfs maar op te dagen. Nu snappen we het: ook de mainstream media is volledig eigendom en volledig gecompromitteerd. Ze wisten al wat ze moesten melden en hoe ze het moesten melden. De rest deed er niet toe.

4. Corruptie van de volksgezondheid. Wie had kunnen voorspellen dat het CDC en het NIH, om nog maar te zwijgen van de Wereldgezondheidsorganisatie, ingezet zouden worden als frontlijnwerkers bij het opleggen van totalitaire controle? Sommige waarnemers hadden dit misschien voorspeld, maar dat was ongeloofwaardig. Maar in feite waren het deze agentschappen die verantwoordelijk waren voor al die absurde protocollen, van het sluiten van ziekenhuizen voor niet-Covid gevallen, het overal ophangen van plexiglas, het gesloten houden van scholen, het demoniseren van alternatieve therapieën, het maskeren van peuters en het afdwingen van injecties. Ze kenden geen grenzen aan hun macht. Ze ontpopten zich als trouwe handlangers van de hegemonie.

  Nieuwe records voor sterfgevallen na COVID-19 vaccinatie in VS, EU en Italië

5. Consolidatie van de industrie. Vrij ondernemerschap wordt verondersteld vrij te zijn, maar toen arbeiders, industrieën en merken verdeeld werden tussen essentieel en niet-essentieel, waar was dan het gejoel van Big Business? Die wasn er niet. Ze bleken bereid om winst boven het concurrentiesysteem te stellen. Zolang ze maar profiteerden van het systeem van consolidatie, kartelvorming en centralisatie, vonden ze het prima. De grootwinkelbedrijven konden de concurrentie wegvagen en een poot aan de grond krijgen in hun industriële positie. Hetzelfde geldt voor externe leerplatforms en digitale technologie. De grootste bedrijven bleken de ergste vijanden van het echte kapitalisme te zijn en de grootste vrienden van het corporatisme. Wat kunst en muziek betreft: we weten nu dat de elites die als overbodig beschouwen.

6. Invloed en macht van de administratieve staat. De Grondwet stelde drie overheidstakken in, maar de sluizen werden door geen van hen beheerd. In plaats daarvan was het een vierde tak die in de loop van de decennia is gegroeid, de permanente klasse van bureaucraten die niemand heeft gekozen en niemand van het publiek controleert. Deze permanente “deskundigen” waren volledig ontketend en losgeslagen zonder enige controle op hun macht, en ze stelden per uur protocollen op en dwongen deze af terwijl wetgevende lichamen, rechters en zelfs presidenten en gouverneurs machteloos en vol ontzag toekeken. We weten nu dat er op 13 maart 2020 een staatsgreep heeft plaatsgevonden waarbij alle macht werd overgedragen aan de nationale veiligheidsstaat, maar dat wisten we toen nog niet. Het decreet was geheim. De administratieve staat regeert nog steeds.

7. Lafheid van intellectuelen. Van alle groepen zijn intellectuelen het meest vrij om hun mening te geven. Dat is zelfs hun taak. In plaats daarvan hielden ze zich grotendeels stil. Dit gold voor rechts en links. De deskundigen en geleerden gingen gewoon mee in de meest flagrante aanvallen op de mensenrechten van deze generatie, zo niet van de hele levende geschiedenis. We nemen deze mensen in dienst om onafhankelijk te zijn, maar ze bewezen allesbehalve dat te zijn. We stonden geschokt toe te kijken hoe zelfs beroemde burgerlijke libertariërs naar het lijden keken en zeiden: “Dit is prima.” Een hele generatie onder hen is vandaag volledig in diskrediet gebracht. En trouwens, de weinigen die in opstand kwamen, werden gruwelijk gedemoniseerd en verloren vaak hun baan. Anderen namen nota van deze realiteit en besloten in plaats daarvan zich te schikken door te zwijgen of de lijn van de heersende klasse te volgen.

8. Lafhartigheid van universiteiten. De oorsprong van de moderne academische wereld ligt bij de vrijplaatsen tegen oorlog en pest zodat grote ideeën zelfs de slechtste tijden konden overleven. De meeste universiteiten – slechts een handjevol uitgezonderd – volgden het regime volledig. Ze sloten hun deuren. Ze sloten studenten op in hun slaapzalen. Ze ontzegden betalende klanten persoonlijk onderwijs. Toen kwamen de injecties. Miljoenen mensen kregen onnodig prikken en konden alleen weigeren op straffe van uit hun studieprogramma geschopt te worden. Ze toonden een compleet gebrek aan principes. Alumni zouden hier nota van moeten nemen, net als ouders die overwegen waar ze hun studenten volgend jaar naartoe zullen sturen.

9. Ruggengraatloosheid van denktanks. Het is de taak van deze enorme non-profitorganisaties om de grenzen van een aanvaardbare mening af te tasten en het beleid en de intellectuele wereld in de richting van vooruitgang voor iedereen te sturen. Ze worden ook verondersteld onafhankelijk te zijn. Ze zijn niet afhankelijk van steekpenningen of politieke gunsten. Ze kunnen doortastend en principieel zijn. Dus waar waren ze? Bijna zonder uitzondering klapten ze dicht of werden ze laffe apologeten voor het lockdown regime. Ze wachtten en wachtten tot de kust veilig was, om er vervolgens kleine meningen op na te houden die weinig effect hadden. Waren ze gewoon schuchter? Waarschijnlijk niet. De financiën vertellen een ander verhaal. Ze worden gesteund door precies die industrieën die van het afschuwelijke beleid zouden profiteren. Donateurs die in vrijheid geloven, moeten nota nemen!

10. Waanzin van menigtes. We hebben allemaal het klassieke boek Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds gelezen, maar we dachten dat het een kroniek uit het verleden was en nu waarschijnlijk onmogelijk. Maar in een oogwenk raakten mensenmassa’s in middeleeuwse stijl in paniek, ze jaagden op mensen die zich niet aan de regels hielden en verstopten zich voor de onzichtbare miasma. Ze hadden een missie. Ze spoorden dissidenten op en verklikten de niet-nalevers. Anders zou dit alles niet gebeurd zijn. Net als in de Culturele Revolutie in China werden deze zogenaamde leden van de Rode Garde voetsoldaten voor de staat. Het boek van Mathias Desmet over massavorming is nu een klassieke verklaring van hoe een bevolking die verstoken is van een zinvol leven, dit soort politieke razernij kan omzetten in misleide kruistochten. De meeste van onze vrienden en buren gingen mee.

  's Werelds Top Viroloog: Spike-eiwit zorgt voor "Gewelddadige explosie van harten"

11. Gebrek aan ideologische overtuiging van zowel rechts als links. Zowel rechts als links hebben hun idealen verraden. Rechts liet haar liefde voor beperkte overheid, vrij ondernemerschap en de rechtsstaat varen. En links keerde zich tegen haar traditionele standpunten voor burgerlijke vrijheden, gelijke vrijheden en vrijheid van meningsuiting. Ze werden allemaal gecompromitteerd en ze verzonnen allemaal valse redenen voor deze pathetische situatie. Als dit allemaal onder een Democraat was begonnen, zouden de Republikeinen hebben geschreeuwd. In plaats daarvan zwegen ze. Toen ging het Covid-regime over naar een Democraat en dus bleven ze stil, terwijl de Republikeinen, beschaamd over hun eerdere stilzwijgen, veel te lang stil bleven. Beide partijen bleken ineffectief en tandeloos.

12. Sadisme van de heersende klasse. De kinderen werd op sommige plaatsen een jaar of twee school ontzegd. Mensen misten medische diagnoses. Bruiloften en begrafenissen werden op Zoom gehouden. Ouderen werden in wanhopige eenzaamheid gedwongen. De armen leden. Mensen raakten verslaafd en kwamen kilo’s aan. De arbeidersklasse werd uitgebuit. Kleine bedrijven werden geruïneerd. Miljoenen mensen werden gedwongen om te verhuizen en miljoenen anderen werden uit hun baan gezet. De heersende klasse die reclame maakte voor haar prachtige altruïsme en publieke geestdrift, werd ongevoelig en negeerde al dit lijden volledig. Zelfs toen de gegevens binnenstroomden over zelfmoordneigingen en geestesziekten als gevolg van eenzaamheid, maakte dat geen verschil. Ze konden geen enkele bezorgdheid opbrengen. Ze veranderden niets. De scholen bleven gesloten en de reisbeperkingen bleven van kracht. Degenen die hierop wezen, werden vreselijk gedemoniseerd. Het was een vorm van grotesk sadisme waarvan we niet wisten dat ze ertoe in staat waren.

13. Het echte probleem van de enorme klassenongelijkheid. Zou dit alles 20 jaar geleden ook gebeurd zijn toen een derde van de beroepsbevolking niet bevoorrecht genoeg was om hun werk mee naar huis te nemen en te doen alsof ze met een laptop produceerden? Twijfelachtig. Maar tegen 2020 was er een overklasse ontstaan die volledig los stond van het leven van de mensen die met hun handen werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar het kon de overklasse niet schelen dat zij het virus moedig en als eerste onder ogen moesten zien. Deze arbeiders en boeren hadden geen privileges en blijkbaar maakten ze niet veel uit. Toen het tijd was voor de prikken, wilde de overklasse dat hun gezondheidswerkers, piloten en bezorgers ze ook kregen, allemaal in het belang van het zuiveren van de samenleving van ziektekiemen. Enorme ongelijkheden in rijkdom blijken een groot verschil te maken in politieke resultaten, vooral wanneer de ene klasse gedwongen wordt om de andere in lockdowns te dienen.

14. De lafheid en corruptie van het openbaar onderwijs. Universeel onderwijs was honderd jaar geleden de meest trotse prestatie van de progressieven. We gingen er allemaal van uit dat dit het enige was dat boven alles beschermd zou worden. De kinderen zouden nooit opgeofferd worden. Maar toen werden de scholen zonder goede reden allemaal gesloten. De vakbonden die de leraren vertegenwoordigden, hielden nogal van hun verlengde betaalde vakantie en probeerden deze zo lang mogelijk te laten duren, terwijl de leerlingen steeds verder achter raakten met hun studie. Dit zijn scholen waarvoor mensen jarenlang met hun belastinggeld hebben betaald, maar niemand beloofde een korting of compensatie. Homeschooling ging van bestaan onder een wettelijke wolk naar plotseling verplicht zijn. En toen ze weer open gingen, werden de kinderen massaal het zwijgen opgelegd met maskers.

15. Macht van het centrale bankwezen om het allemaal te financieren. Vanaf 12 maart 2020 heeft de Federal Reserve alle macht ingezet om te dienen als een drukpers van het Congres. Ze schroefde de rente terug naar nul. De reservevereisten voor banken werden afgeschaft (geëlimineerd!). Ze overspoelde de economie met vers geld en bereikte uiteindelijk een piek van 26 procent expansie of $6,2 biljoen in totaal. Dit vertaalde zich later natuurlijk in prijsinflatie die al snel de werkelijke koopkracht van al die gratis stimuleringsmaatregelen van de overheid wegvrat, waardoor zowel producenten als consumenten netto schade leden. Het was een grote vervalsing, allemaal mogelijk gemaakt door de centrale bank en haar bevoegdheden. Verdere schade werd toegebracht aan de productiestructuur door een verlenging van de lage rente.

16. De oppervlakkigheid van de geloofsgemeenschappen. Waar waren de kerken en synagogen? Ze sloten hun deuren en hielden de mensen buiten die ze hadden gezworen te verdedigen. Ze annuleerden heilige dagen en vieringen van feestdagen. Ze verzuimden volledig om te protesteren. En waarom? Omdat ze meegingen in de propaganda dat het stopzetten van hun diensten in overeenstemming was met de prioriteiten van de volksgezondheid. Ze gingen mee in de bewering van de staat en de media dat hun religies zeer gevaarlijk waren voor het publiek. Dit betekent dat ze niet echt geloven in wat ze beweren te geloven. Toen de opening eindelijk kwam, ontdekten ze dat hun congregaties drastisch gekrompen waren. Dat is geen wonder. En wie van hen ging niet mee? Het waren de zogenaamde gekken en zonderlingen: de Amish, de vervreemde Mormonen en de orthodoxe Joden. Hoe niet-mainstream ze zijn. Hoe marginaal! Maar blijkbaar waren zij de enigen wiens geloof sterk genoeg was om de eisen van de prinsen te weerstaan.

  Aartsbisschop Viganó tegen anti-vaccinpas demonstranten: "De pandemie wordt gebruikt om de Great Reset te bewerkstelligen"

17. De reisbeperkingen. We wisten niet dat de regering de macht had om ons reizen te beperken, maar ze deden het toch. Eerst was het internationaal. Maar toen werd het binnenlands. Een paar maanden lang was het moeilijk om staatsgrenzen over te steken omdat iedereen die dat deed veertien dagen in quarantaine moest. Het was vreemd omdat we niet wisten wat legaal was en wat niet, en we kenden ook het handhavingsmechanisme niet. Het bleek een trainingsoefening te zijn voor wat ze nu echt willen, namelijk 15-minutensteden. Blijkbaar is een volk dat in beweging is moeilijker te controleren en in bedwang te houden. We werden geaccultureerd in de richting van een meer middeleeuws en tribaal bestaan, waarbij we op onze plaats blijven zodat onze meesters ons in de gaten kunnen houden.

18. De tolerantie voor segregatie. Het gebruik van vaccins was zeker onevenredig naar ras en inkomen. Rijkere en blankere bevolkingsgroepen gingen akkoord, maar zo’n 40% van de niet-blanke en armere gemeenschappen vertrouwden de prik niet en weigerden. Dat weerhield 5 grote steden er niet van om vaccinsegregatie op te leggen en met politiemacht af te dwingen. Een tijd lang waren de grote steden gesegregeerd met ongelijke gevolgen per ras. Ik kan me geen enkel artikel in een grote krant herinneren dat hierop wees, laat staan het afkeurde. Tot zover openbare voorzieningen en verlichting! Segregatie blijkt prima te zijn zolang het past bij de prioriteiten van de overheid – net als in de slechte oude tijd.

19. Het doel van een sociaal kredietsysteem. Het is geen paranoia om te speculeren dat al deze segregatie eigenlijk te maken had met de creatie van een vaccinpaspoortsysteem op nationale basis, het systeem dat ze heel graag willen implementeren. En een deel hiervan is het echte en langetermijndoel om een sociaal kredietsysteem in China-stijl te creëren dat uw deelname aan het economische en sociale leven afhankelijk zou maken van politieke naleving. De CCP heeft zich deze kunst eigen gemaakt en totalitaire controle opgelegd. We weten nu zeker dat belangrijke aspecten van de reactie op de pandemie in Peking werden bedacht en opgelegd door de invloed van de heersende klasse in China. Het is volkomen redelijk om aan te nemen dat dit het echte doel is van vaccinatiepaspoorten en zelfs van de digitale valuta van de Centrale Bank.

20. Corporatisme als het systeem waaronder we leven, waardoor bestaande ideologische systemen worden gelogenstraft. Al vele generaties lang gaat het grote debat tussen kapitalisme en socialisme. Al die tijd is het echte doel aan ons voorbijgegaan: de institutionalisering van een corporatistische staat in het interbellum. Dit is een staat waar eigendom nominaal privé is en geconcentreerd is in alleen de topindustrieën in belangrijke sectoren, maar die door de overheid wordt gecontroleerd met het oog op politieke prioriteiten. Dit is geen traditioneel socialisme en het is zeker geen concurrerend kapitalisme. Het is een sociaal, economisch en politiek systeem dat ontworpen is door de heersende klasse om haar belangen boven alles te dienen. Dit is de belangrijkste bedreiging en de bestaande realiteit, maar het wordt noch door rechts noch door links goed begrepen. Zelfs libertariërs lijken dit niet te snappen: ze zijn zo gehecht aan de binaire verhouding publiek/privaat dat ze blind zijn voor de samensmelting van de twee en de manieren waarop grote bedrijfsspelers in hun eigen belang de opmars van het statisme aansturen.

Als u de afgelopen drie jaar niet anders bent gaan denken, dan bent u een profeet, onverschillig of u slaapt. Er is veel onthuld en er is veel veranderd. Om deze uitdagingen aan te gaan, moeten we dat doen met onze ogen wijd open. De grootste bedreigingen voor de menselijke vrijheid zijn vandaag de dag niet de bedreigingen uit het verleden en ze zijn niet gemakkelijk in een ideologisch hokje te stoppen. Verder moeten we toegeven dat het pure menselijke verlangen om een bevredigend leven in vrijheid te leiden op veel manieren ondermijnd is. Als we onze vrijheden terug willen, moeten we de angstaanjagende uitdagingen die voor ons liggen volledig begrijpen.


Copyright © 2023 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

WEF-functionaris geeft toe dat ’15-minutensteden’ de mensheid voor altijd in lockdown opsluitenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAI systemen hebben “hallucinaties” omdat ze getraind en geprogrammeerd zijn door liberalen die denken dat een MAN een VROUW kan worden
Volgend artikelDie ‘Verdamde’ Russen… Nu overspoelen ze zichzelf voor propaganda!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

28 REACTIES

 1. Een oud gezegde maakt alles duidelijk; ´wiens brood men eet diens woorden men spreekt’. Een echte reset houdt in dat grote concentraties aan kapitaal worden genivelleerd.

 2. Kabinet WEIGERT transparantie over digitale euro wegens Máxima | Van Houwelingen haalt verhaal | FVD

  ´Het kabinet houdt alle documenten m.b.t. het ‘Digital Currency Governance Consortium’ van het WEF geheim. De reden: koningin Máxima is erbij betrokken. Het totale gebrek aan transparantie baart veel Nederlanders zorgen. Zeker nu de digitale euro in sneltreinvaart op ons afkomt.´

  https://www.youtube.com/watch?v=f5Tprl3mPpE

  • Cbdc is een afspraak mogelijk door overeenkomst, waarde goud hangt aan dezelfde vorm van afspraak. Resume, alles wat waarde heeft, heeft waarde omdat wij dat vinden. Een andere economie opzetten is dus….

   HEEL SIMPEL!

   • Erwin,dat zie je heel goed.
    Ik heb met verschillende mensen samengewerkt,die achter het vroegere ijzeren gordijn woonden/werkten.
    Polen:parralelle diensten economie.
    Monteur helpt boer met repareren trekker hek of wat dan ook.
    Slotties?neen,danke,geef maar een half varken.Of 2 mud aardappelen.
    Eusland?Ja erg streng regime,rond Moscow en andere grote steden.
    Op het platte land had je weinig last van het ‘Systeem’
    Dus als de bevolking zijn eigen “ondergrondse” heeft,moet men uitkijken voor infiltratie van collaborateurs.
    Ban die N.S.Buren die jou wil aangeven als je meer dan 4 mensen of zo op visite hebt.
    Geen anarchisme maar eigen normen en waarden!
    Simpel en toch eenvoudig!

 3. “Lafheid van intellectuelen”

  Juist bang om op te komen voor het volk, door de eeuwen heen manifesteerd dit gedrag van hen, degene die een andere mening hadden werden net zoals de Italiaanse natuurkundige Galilei ondervond.

 4. Ik heb nooit kunnen bedenken dat, na de Duitsers nu Argentijnen, Turken, Marokkanen, Israëliërs, Amerikanen, een Iritreaer en nu weer een Duitser hier Nederland zouden helpen te verzieken.

  • Ook de Fransen, de Spanjaarden en de Italianen (Romeinen) zijn hier geweest.
   En natuurlijk ook de Scandinaviërs (Noormannen of Vikingen). Laatstgenoemden kwamen hier op eigen kracht om op rooftocht te gaan.
   Dit in tegenstelling tot de gelukszoekers heden ten dage die met een boottaxi hier naar toe gebracht worden door mensensmokkelaars.

 5. een groot deel van die formidabele lijst lijdt nu al aan bloedarmoede..de feiten waren juist, maar veel ervan is niet meer wat de bedoeling was.. het lijkt een hangbrug te worden…of een “fiddler on the roof..”..

 6. Altijd afgevraagd wat de burgerbescherming voor nut heeft….bij het Cojona gezeik bleek dat het geen nut heeft, miljarden gemeenschapsgeld opgevreten en niets van plan noch bescherming hebben….en niemand verantwoordelijk maar wel iedereen betaald,. Waar vind ik zulk een job?

 7. De grenzeloze domheid en het laffe gedrag van de bevolking heeft dit mogelijk gemaakt. Ook nu nog wordt er geen actie ondernomen en komen de criminele bestuurders ermee weg….BESCHAMEND

  • Beste Alice,
   Whahahaha, scherp.
   Had net een slok koffie gepakt, heel m’n toetsenbord onder de koffie……

   Nee, hij mag het tandje niet onder zijn etensbord leggen,3x ronddraaien en een wens doen.
   Wij zullen wel wat voor hem wensen……

 8. Een prachtig geschreven item die 20 vingers op de zerec pijnplek leggen.
  Het is idd de big business die het voor het zeggen heeft en de politiek, young global leaders, lobbyen voor de multi nationals met een dubbele pet. Enerzijds zijn het volksvertegenwoordigers en anderzijds de loopjongens voor de big,tech ,pharma, wapen industrie. In davos en op kleinere schaal de bilderberggroep worden deals gesloten op hoog corrupt niveau. De grote bedrijven krijgen de EU als markt aan hun voeten gedragen met 450 miljoen Europeanen. De politiek maakt er een wetmatig schaakspel van om alles te overrulen met de getekende verdragen van de EU, vn,Who, navo en noem het maar op. De verdragen van Maastricht, marrakesh ,Lissabon, Dublin, Egypte bla bla
  Het volk wordt schaakmat gezet door de wetten van dwang en drang en vervolgens is de weg voor de grote bedrijven geplaveid naar de afzetmarkt, de bevolking.
  Onze regeringsleiders zijn corrupte smeerlappen die van meerdere walletjes mee profiteren, salaris als volksvertegenwoordigers en vermogens van de big business. De young global leaders zullen terecht moeten staan voor hun wandaden tegen de menselijkheid. Omdat zij constant wetmatige verdragen bedenken voor niet bestaande problemen en keihard doorvoeren op het volk. Zij helpen de rijken om rijker te worden en profiteren mee door hun collectieve machtsmisbruik in te zetten ,waarbij de democratie weg zinkt in het moeras van tegenstrijdigheden in de wetten.
  Ook de grote bedrijven en de rijksten inclusief de aandeelhouders straks boete moeten doen om het volk schadeloosstelling te bieden is wel duidelijk. Dan is het een omgekeerde wereld en zeggen wij tegen de elitairen you own nothing and you Will not be happy , is dat begrepen!
  Bedrijven en politiek zijn er voor het wel behagen van het volk ,laten we dat dus maar snel rechtzetten, hoe eerder des te beter.
  Adios amigos

 9. De schrijver heeft niet het boek gelezen van prof. Gotschen: Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad blijkt uit zijn verhaal.

 10. ´Het boek behandelt hoe we in de huidige situatie verzeild zijn geraakt en op welke manier we de problemen kunnen oplossen en de samenleving een gezonde dynamiek kan krijgen. Daarvoor is het nodig dat we opnieuw de instituties van onderop opbouwen, met het recht van vereniging en de hervorming van het geldsysteem als uitgangspunten. De Ruiters belangrijkste boodschap: we moeten het zelf doen, omdat de overheden aangetoond hebben het niet te kunnen.´

  https://www.academyofhappiness.nl/shop/de-europese-superstaat/

 11. Uitstekend topic.
  Helder weergegeven de 20 items .
  Zover de reactie.
  Zag gister weer een alternative daas voorbij schuren op zijn ecletra draaischijf.
  Met een karretje erachter (past zo goed bij hem) 😄
  Met een dikke bek lap op .
  Verre van en nog geen gedachte om deze kloot te verlaten .
  Doe wat ik altijd gedaan heb in het bos verschuilen en mijd de open plek .
  Las een ander topic hier dat de aanvang w3 gestalt begint te krijgen.
  So What ?!!
  Ik zal doen wat nog in mijn vermogen ligt om mijn stek te verdedigen .
  Kan een aantal maanden voort voedsel en voorbereiding getroffen .
  Kaarsen, lampen op batterij, stook hout ..
  Ben nog niet van plan om de laatste tein te halen .. laat de koffers met herinneringen toch acher op het perron. 🤣
  Stelling Wappies zijn Snappies!!
  Zag deze vanmorgen “complotdenkers zijn compleetdenkers”
  Maar idd waar waren de religie betweters?
  De vertrutters hebben de kloot over genomen .
  Echte kerels en vrouwen moet je nog zoeken .
  De Vissers op zee ?
  De bouwvakkers, de straten makers ?
  De durfal die los liepen op 80 mt rhoog?
  De scheepsbouwers?
  Met de hand de platen klinken?
  De brug gasten die die dingen bouwde?
  De stoere wijven op de binnenvaart ff een touw om de bolder leggen met weer en wind .?
  De boeren en boeren vrouwen die keihard werkten?
  Jullie opa’s die met de hand de kanalen hebben gegraven ?
  Rot nu toch op met je inclusief gezijk!!
  Ik luister zelden naar Radio 1 de zijk stemmetjes en de slissers .
  De RRR roepertjes
  . Wat kan ik doen ?
  Niks laat maar komen!
  Kerels vochten vroeger liever op het slachtveld en eerzaam naar god walhalla en welke opening je ook zocht .. !
  Over opening gesproken de al oude grieken gebruikte ingevette amphora halsen om aan hun gerief te komen . Als je geen geld had voor een betaalde wip . Ze moesten wel wachten tot de zewlling afnam .
  Je kunt de deur niet open doen met een amphora aan je pekker 🤣

 12. Beste CorNietdus,
  Ik kreeg heeeel lang geleden in m’n begin puberjaren de tip van ’n ouder iemand;
  Met je linkerhand onder je linker been door, net of iemand anders het doet🤣

  Wellicht zal het hem zelf wel goed bevallen zijn

 13. N.a.v. 5. Consolidatie van de industrie :
  De afgelopen drie jaar probeer ik mensen steeds weer opnieuw uit te leggen waarom het beter is om Amazon [ en alles wat daarbij hoort ] niet te gebruiken en om de lokàle mkb te blijven ondersteunen. Zelfs de meest systeemkritische schrijvers kiezen ervoor om hun boeken via deze e-commerce mogul te koop aan te bieden. De grote reikwijdte van dit grootbedrijf prevaleert blijkbaar nog steeds over haar criminele activiteiten. Het comfort, het ‘gemak’ en zgn. niet-beter-weten zijn nog steeds doorslaggevender dan dat deze mogul deel uit maakt van het Digitaal Financieel Complex dan al tijden meedogenloos over alles wat ons lief is heenwalst.
  Je kunt een checklist met bronvermeldingen maken van het wangedrag van in dit geval Amazon en die aan de gemiddelde burger die van Amazon gebruik maakt, voorleggen, maar dat zal vreemd genoeg weinig effect bewerkstelligen op het gedrag dat die burger gewend is, nu eenmaal gewend is. Gewoontes zijn nu eenmaal heel moeilijk te veranderen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in