Hebt u al gehoord over de overeenkomst die wereldleiders eerder deze week bij de Verenigde Naties hebben gesloten tijdens de “2023 SDG Summit”? Op maandag en dinsdag kwamen functionarissen van over de hele wereld samen in New York City om hun landen te verplichten om de 2030 Agenda en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) de komende 7 jaar volledig uit te voeren. Als u niet bekend bent met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, kunt u ze hier vinden. Ze zijn in wezen een blauwdruk voor hoe de globalisten willen dat de wereld bestuurd wordt. Zowat elk gebied van menselijke activiteit valt onder de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, en het zou de komende 7 jaar extreme maatregelen vergen om ze allemaal binnen de deadline te bereiken, schrijft Michael Snyder.

Maar dat was waar de “2023 SDG Summit” allemaal om draaide.

Leiders van over de hele planeet kwamen samen en beloofden alles te doen wat nodig is om die doelen op tijd te halen.

Ze noemen het “een nieuwe fase van versnelde vooruitgang”. Het volgende komt rechtstreeks van de officiële webpagina van de VN over deze top

De 2023 SDG-top vond plaats op 18-19 september 2023 in New York. Het markeerde het begin van een nieuwe fase van versnelde vooruitgang op weg naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen met politieke sturing op hoog niveau voor transformatieve en versnelde acties in de aanloop naar 2030.

De top, bijeengeroepen door de voorzitter van de Algemene Vergadering, markeerde de helft van de deadline voor het bereiken van de 2030-agenda en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het was het hoogtepunt van de week op hoog niveau van de Algemene Vergadering. De top was een reactie op de impact van meerdere en in elkaar grijpende crises waarmee de wereld wordt geconfronteerd en zal naar verwachting weer een gevoel van hoop, optimisme en enthousiasme voor de 2030-agenda opwekken.

De globalisten zijn echt van plan om de 2030 Agenda en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen te implementeren tegen de tijd dat de Algemene Vergadering van de VN in september 2030 bijeenkomt.

  Scholen staan nu toe dat kinderen zich identificeren als katten, paarden, dinosaurussen en allerlei andere dingen

Dat is over slechts 7 jaar, en de klok tikt dus door.

Tijdens de “2023 SDG-top” hebben wereldleiders “een ingrijpende politieke verklaring aangenomen” waarin ze zich ertoe verplichtten om de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen binnen de komende 7 jaar te verwezenlijken

Bij de aftrap van de tweede helft van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling hebben wereldleiders op de SDG-top 2023 vandaag een verstrekkende politieke verklaring aangenomen om hun gezamenlijke inzet te bevestigen om overal een einde te maken aan armoede en honger, ongelijkheden binnen en tussen landen te bestrijden en vreedzame samenlevingen op te bouwen die niemand achterlaten.

De goedkeuring van het 10 pagina’s tellende document, door de staatshoofden en regeringsleiders en hoge vertegenwoordigers die bijeen waren op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, kwam op een kritiek moment nu wereldwijde crises – waaronder gewapende conflicten, negatieve klimaateffecten en de aanhoudende gevolgen van de COVID-19 pandemie – de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) tegen 2030 bedreigen.

De “Politieke Verklaring” is 10 pagina’s lang, en u kunt hem hier zelf lezen.

Op de vijfde pagina van het document wordt ons verteld dat er een “dringende noodzaak is om de nodige acties te ondernemen om de achteruitgang te keren en de vooruitgang te versnellen om de 2030 Agenda te bereiken en de SDG’s te implementeren”.

Hoe zal het er dan uitzien als we “de vooruitgang versnellen” in de richting van die doelen?

Nou, zoals Paul Joseph Watson heeft gemeld, wordt er een snelheidslimiet van 30 km/u ingesteld op elke woonweg in Wales…

  WEF overladen met doodsbedreigingen: Open Forum in Davos afgelast

Hoe zou u zich voelen als elke weg in uw gemeente een snelheidslimiet van 30 km/u had?
Helaas zullen extreme maatregelen zoals deze binnenkort overal ter wereld worden ingevoerd.

De globalisten zijn absoluut vastbesloten om hun klimaatdoelstellingen te halen, en de rest van ons zal daar allemaal onder lijden.

Op de tiende pagina van het document dat de wereldleiders bij de VN net hebben aangenomen, wordt verwezen naar “de Top van de Toekomst in 2024“…

We zien uit naar de Top van de Toekomst in 2024 als een belangrijke gelegenheid om onder andere de implementatie van de 2030 Agenda en de SDG’s te versnellen.

Deze uiterst belangrijke bijeenkomst wordt slechts twee maanden voor de volgende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten gehouden.

Het is de bedoeling dat de VN-lidstaten op die bijeenkomst een zogenaamd “Pact voor de Toekomst” aannemen.

U kunt hier lezen over “de Top van de Toekomst” en het “Pact voor de Toekomst” op de officiële website van de VN.

Op die pagina geeft de VN openlijk toe dat een van de doelen van “de Top van de Toekomst” is om “een sterker internationaal draaiboek op te stellen voor complexe wereldwijde schokken, waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de vergaderkracht van de Secretaris-Generaal in de vorm van een noodplatform”.

Ik heb al eerder geschreven over dit “noodplatform” dat wordt voorgesteld.

Het komt erop neer dat als er zich een grote “wereldwijde schok” voordoet, de Verenigde Naties de bevoegdheid krijgen “om ervoor te zorgen dat er een verenigd, wereldwijd antwoord op de crisis komt”.

  Nieuwe Italiaanse premier belooft in opzwepende overwinningstoespraak Italië te verdedigen tegen Schwab's WEF

Dus wat voor soort “wereldwijde schok” zou deze noodbevoegdheden activeren?

In een beleidsdocument van de VN dat enige tijd geleden werd gepubliceerd, wordt uitgelegd dat een toekomstige pandemie, een “belangrijke gebeurtenis in de ruimte” of zelfs “onvoorziene risico’s” allemaal in aanmerking komen.

Uiteindelijk kan zo’n beetje elke soort crisis gebruikt worden om de activering van dit nieuwe “Noodplatform” te rechtvaardigen.

En als het eenmaal geactiveerd is, zouden functionarissen bij de VN de macht hebben om de noodbevoegdheden die ze hebben gekregen voor onbepaalde tijd uit te breiden.

Het behoeft geen betoog dat dit een uiterst beangstigend voorstel is.

We willen absoluut niet dat de VN over de hele wereld noodbevoegdheden heeft die voor onbepaalde tijd verlengd kunnen worden.

Helaas staat de regering Biden volledig achter dit plan.

En in september volgend jaar zullen de VS instemmen met het “Pact voor de Toekomst”.

Dit is natuurlijk de reden waarom ze zich haasten om dit voor elkaar te krijgen.

Met Biden in het Witte Huis kunnen de globalisten hun agenda enorm vooruit helpen.

Maar zodra hij vertrekt, zal het een stuk moeilijker worden.

De tijd dringt dus.

Ik zou willen dat meer mensen in Amerika begrepen wat de globalisten proberen te doen, maar helaas praten de mainstream media hier helemaal niet over.

We leven in zulke gevaarlijke tijden, en degenen die onze vrijheden willen uithollen zijn absoluut meedogenloos.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dreigende voedseltekorten zijn geen toeval: Zij maken deel uit van een gepland globalistisch “Reset the Table” initiatiefVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNieuw onderzoek toont aan dat gevaccineerde moedermelk vervuild is met mRNA
Volgend artikelAanwijzingen om GRAFEENOXIDE en andere gevaarlijke COVID “vaccin” ingrediënten uit uw lichaam te verwijderen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

78 REACTIES

 1. Het is verbluffend om te lezen hoe deze maatregelen die de V.N. Met in hun kielzog de politieke elite van deze wereld, MAATREGELEN EN BESLUITEN NEEMT die VOLKOMEN PARALLEL LOPEN MET WAT DE BIJBEL ONS BESCHRIJFT. ❗️
  De laatste zeven jaar, van het tijdperk waarin we nu leven, ( nu leven we in tijdperk van het christendom al tweeduizend jaar, hoe je er ook over denkt dit is wel een feit. ) maar op het laatst van dit tijdperk zal een periode van zeer grote verdrukking zijn, gepaard gaande met één wereld regering, geleid door één persoon die in de eerste drieënhalf jaar vriendelijk en wel willend zal zijn ; en zich daarna als een tiran zal ontpoppen.

  Na deze laatste drieënhalf jaar. Van grote verdrukkingen oorlogen rampen en vreselijke vervolgingen en honger en ziekten met vele doden, kortom EEN TOTALE WERELDWIJDE CHAOS, en daarna ontstaat er een “ breuk een keerpunt” en zal er een tijdperk ontstaan van vrede en gerechtigheid.
  Ik vind het frappant dat de VN , een organisatie die waarschijnlijk hiervan NIET OP DE HOOGTE IS DEZE AGENDA EXACT ZO UIT LIJKT TE GAAN VOEREN. ‼️ ( Wordt ongetwijfeld vervolgd)

  • Er zijn meer dan 2 miljard Christenen in deze wereld. Zij geloven in de Opname. Die komt er echter niet. En dan zullen vele Christenen gaan twijfelen, zich mogelijk zelfs afkeren van God. Dát is het doel. Ieder die weet dat God reeds in hem/haar is is echter niet bang voor wat komen gaat, en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

  • Ik denk dat de VN van het bijbelse schema juist zeer goed op de hoogte is, zij volgen namelijk het scenario. Volgens de geschriften komt de antichrist 49 jaar (7×7 jaar) na de verkondiging van de staat Israël. Volgens schriftgeleerden valt dit moment in 1980 bij de aanname van de wet van Jerusalem. Dan zou de laatste periode eindigen in 2029! De zevenjarige onderdrukking zou dan begonnen zijn in 2022… Dus in plaats van nog tijd te steken in het zoeken van oplossingen, kan men beter een Bijbel kopen en zich bezinnen en het pad van Jezus volgen om verlost te geraken. Eruit komen gaan we niet doen, we strijden tegen immense duistere krachten waarvan enkel God zelf het zal halen. Weet dat die duistere krachten satan, de gevallen engelen, en bloedlijnen van nephilim zijn. Begrijp ook dat het satanistisch misbruik onder de elite als doel heeft met deze demonen in contact te komen, zij geven hen de macht en rijkdom. Het klinkt vergezocht maar lees getuigenissen van dit misbruik om te begrijpen hoe ver dit gaat. Wij begrijpen de wereld maar voor een kleine fractie, en dit gaat ieders pet te boven… Echter weet deze satanistische elite zeer goed waar ze mee bezig zijn. Geloof en je zal beschermd worden… Heb vertrouwen dat God zijn belofte zal nakomen en laat u niet misleiden door alle valse profeten die nog gaan prediken. Er is maar 1 weg uit deze ellende en de oplossing is onderweg. Laat alles los behalve liefde en je geloof, het is de enige redding. Hoe blij maakt het me om jullie reacties te lezen, hoe zovelen langzaam de juiste weg vinden dankzij de heilige geest in elk van ons. Geef niet op en steun elkaar, we komen hierdoor en zullen zo hard van betere tijden gaan genieten als dit toneelstuk afgelopen is

  • “Ik vind het frappant dat de VN , een organisatie die waarschijnlijk hiervan NIET OP DE HOOGTE IS DEZE AGENDA EXACT ZO UIT LIJKT TE GAAN VOEREN. ”

   Ze weten het wel, ook dat het uiteindelijk niet lukt, alleen hun doel is chaos en vernietiging.

  • De organisatie die alles aanstuurt op aarde is het Vaticaan middels haar Jezuïeten en niet toevallig is de huidige Paus een Jezuïet.
   Zij kennen de Bijbel beter dan de meeste mensen, maar vanuit het perspectief van hun held Lucifer.
   De VN weet juist wel wat er speelt omdat de VN een project is van het Vaticaan, net als de NAVO en de WHO het IMF en ga zo maar door.
   Dus ik ben het grotendeels met je eens en de Bijbel, die de Jezuïeten zelf als leidraad gebruiken, maakt duidelijk hoe het zal aflopen.
   Als voormalige atheïst zeg ik tot diegenen die beweren dat de Bijbel allemaal onzin is: zelfs als dat zo zou zijn dan nog is het zo dat de Jezuïeten dat niet zo zien, maar nogmaals vanuit het perspectief van hun held Lucifer, en als men dan beweert dat Lucifer niet bestaat en God ook niet, dan nog is het zo dat de Jezuïeten dat wel geloven en zij besturen de wereld namens hun held met als doel de totale wereldheerschappij.

 2. Dat is wel bijbels want op de 23sept is er iets heel bijzonders aan de hemel te zien. Wat een tijd in luid van 7jaar heerschappij van de duivel. Er zou één belangrijk persoon doodelijk gewond raken. Dat lichaam zou dan overgenomen worden door satans entiteit. Deze combinatie zou dan 3,5jaar lang op de troon gaan zitten, in een nieuwe tempel in Israël. https://youtu.be/OcJu6-AUDN0?si=so6aMBoL24ZVdcjG

  • GAAT DE DOLLAR STERVEN @ $33 BILJOEN? ROTHSCHILD ZEI 13.033 DAGEN GELEDEN

   https://www.bitchute.com/video/iIUdsJgzdQxh/

   23 SEPTEMBER 2023!!! 1260, 1290, 1335 & 1150 DAGEN ALLEMAAL VERBINDEN!

   https://www.bitchute.com/video/AEaEMSVCHFIQ/

   23 september / 23 september. “toevalligheden” worden ineens een patroon dat iets meer laat zien? Alles in films is daar met opzet geplaatst, met opzet…

   Het draagt alleen maar bij aan de reeds honderden convergenties die wijzen op 2017 als belangrijk.
   https://youtu.be/ebS4Ax9LSCw

   GEDEELTELIJKE LIJST
   Dit is geen allesomvattende lijst en heeft alleen betrekking op films en media tot 2015. Er waren in 2015 video’s die dit uitgebreid behandelden, maar deze zijn nu van YouTube verwijderd.

   FILMS:

   “Gone Girl”: met Ben Affleck in de hoofdrol. Het kwam uit op Grote Verzoendag 2014 (dezelfde dag als de film “Left Behind”). De vermiste dame in de film zegt: “Ik heb het gevoel dat ik zou kunnen verdwijnen”. In één scène, linksonder op je scherm, staat “23 september – Seven Weeks Home”.

   “Weten”: Een van de laatste data van DESTRUCTION in deze film is 9/23.

   “Deep Impact”: Deze film toont de nummers 9-21 en 9-23 op ondergrondse grotten. Een komeet treft de aarde en veroorzaakt megatsunami’s.

   “Red Dawn”: de trailer van deze film verwijst naar 9/22-23 als het begin van chaos die losbarst in de VS. Een voetballer, in een shirt #9 (september?), Roept “22, 22”, waarna de lichten in het stadion uitgaan vanwege een EMP-aanval op de Verenigde Staten. De volgende ochtend (9/23) breekt alle chaos los in Amerika.

   “I Frankenstein”: een camera draait langs een grote klokkentoren, met de wijzers naar 9:23.

   “San Andreas”: Dit is de film over de aardbeving in Californië uit 2015. Mensen staan rond de professor aan zijn bureau en kijken naar zijn computerscherm. Ze praten over de verwoesting van de aardbeving die ze waarnamen. Bovenaan het scherm, aan de linkerkant, staan de nummers 9, 2 en 3.

   “This Is The End”: deze film onthult de datums van 21-9-24-9. We zien de “Opname”-gebeurtenis, gevolgd door de opening van de afgrond, en de hel breekt los op de aarde. Vlak voordat dit plaatsvindt, ontmoeten twee van de hoofdpersonages elkaar op een luchthaven en de cijfers op de klok wijzen naar 9:21, 9:22, 9:23 en stoppen om 9:24.

   “Tomorrowland”: In de preview zie je op tv een jong meisje dat getuige is van ongebreidelde plunderingen en rellen aan de oostkust van de VS. Ze pakt een magische munt en wordt meteen getransporteerd naar een plek die op de hemel lijkt (een Hollywood-versie van de Opname?). In de volgende scène zien we een digitale teller die een atoomklok leest op 09 23, in grote gloeiende cijfers, gevolgd door 100% waarschijnlijkheid.

   “Pixels Movie”: De preview toont ons een spel van “PacMan”, met de hoogste score en de huidige score, beginnend met de cijfers 239 of, nogmaals, 9/23, aangezien de meeste landen datums coderen met de maand voor de dag. Het thema is een buitenaardse invasie van videogameconstructies en een meteorietinslag.

   “Evan Almighty”: Deze film toont 9/22 en zegt “een ark bouwen omdat er een overstroming komt”.

   “Ghostbusters” (alle 3 films): Deze film toont 9/22, zoals een personage zegt “vuur en zwavel komen uit de lucht”.

   “Little Shop of Horrors”: op 23 september worden mensen geconfronteerd met een dodelijke bedreiging voor hun bestaan.

   “Left Behind”: met Nicholas Cage in de hoofdrol, deze film kwam uit op Grote Verzoendag in 2014 (dezelfde dag als “Gone Girl” uitkwam). Beide filmpjes lijken een waarschuwing. Mensen verdwijnen uit een vliegtuig, in de Opname, maar ook over de hele wereld. Het toont Gates 9–23 en zegt: “We waren gewaarschuwd”.

   “Op zoek naar een vriend voor het einde van de wereld”: op 22 september en 23 september maakt een enorme asteroïde zich klaar om de planeet binnen 3 weken te treffen. Er staat “het einde komt eraan”.

   “The Number 23”: Deze film met in de hoofdrol Jim Carrey, en het is een hele film over het nummer 23. Het vermeldt de maand september, en dan het nummer 23. Een klok toont 9, 2 en 3.

   “Run All Night”: 9/23 datum is de datum op de krant. Deze film vermeldt: “de draak was woedend op de vrouw en vertrok om oorlog te voeren tegen haar nakomelingen”. (Zie Openbaring 12:17)

   “Volcano” (1997): We zien 9:23 naast een kruis, met een nummerplaat van 239 (23/9 – 23 september), met het vallen van een asteroïde.

   “Cast Away” (2000): In deze film speelt Tom Hanks de enige overlevende van een vliegtuigongeluk, gestrand op een eiland. Hij vindt de portemonnee van zijn collega en op de identiteitskaart die erin zit, staat dat de werkdatum van de werknemer 23-09-1987 was.

   TV:

   “Sleepy Hollow” (Seizoen 2): Het toont 9/23, en zegt “iemand laat ons een code achter”.

   “NCIS” (aflevering: “Last Man Standing”): Dit toont 9/23, en er staat “Vermoeden ze?”, en het antwoord is “Nee”.

   ADVERTENTIES

   Taco Bell: Shows 9/23, met twee mensen die door een barrière breken en naar een paradijselijke plek gaan.

   MUZIEK VIDEO’S

   Miley Cyrus: Nummer genaamd “23”, met nummers 666 en 923 (9/23).

   Spectrum: Zangeres met eenogige symboliek en haar horloge is ingesteld op 9:23.

   Nummer “Licks and Kicks” van Israel Vibration (1978): vermeldt twee keer de datum van 24 september. Song noemt Babylon, vervulling van heilige profetie en Grote Verdrukking.

   “Someday” een Black Eyed Peas-video, die 9/23 op de kalender laat zien.
   https://youtu.be/Ztv8AGinqnE

   https://youtu.be/zzEen2aE9tY?si=cu12xLvtsmY5bXRB

   https://youtu.be/zzEen2aE9tY?si=DbpmDoHjh9VQhV97

   https://www.bitchute.com/video/tGyWYMlgTjyO/

   23 september is misschien wel de dag dat de Amerikaanse schuldenklok ($32,9 biljoen) https://www.usdebtclock.org/ de $33 biljoen bereikt. Wekenlang bleef het vastzitten op $32,5, totdat het in brand werd gestoken door Lahaina, Maui, wilde, getemde en geoefende branden.

 3. ‘Interessant’ document over WEF-groep opgediept, deze minister was medevoorzitter

  Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD) ( https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Action_Group_Principles_2021.pdf) is op een ‘interessant’ document van het World Economic Forum gestuit. Het stuk gaat over de zogeheten Global Action Group van het WEF.

  In het document valt onder meer te lezen dat de coronapandemie een ‘katalysator voor verandering’ moet zijn.

  “De pandemie raakte een wereld waarin geopolitieke confrontatie het won van samenwerking.” De huidige uitdagingen zouden volgens de Global Action

  Nieuw sociaal contract
  De groep stelt ook dat er een ‘nieuw mondiaal sociaal contract’ nodig is om de digitale kloof te dichten, robuust onderwijs te ondersteunen, ongelijkheid te verminderen en het hoofd te bieden aan de schuldenlast in lage- en middeninkomenslanden.

  Er moet bovendien worden ingezet op ‘koolstofneutrale producten’, vindt de Global Action Group.

  Kaag
  En wie was medevoorzitter van deze club? Niemand minder dan Sigrid Kaag, demissionair minister van Financiën (D66). >>>

  https://www.ninefornews.nl/interessant-document-over-wef-groep-opgediept-deze-minister-was-medevoorzitter/

 4. We kijken naar de satanisten die dit allemaal verzinnen. We kijken naar hun agenda’s en plannen. We kijken naar hun media en we vullen in alsof iedereen hen zomaar gehoorzaamt.

  Zolang wij gehypnotiseerd in hun sekte blijven kijken naar hun plannen en hun media en braaf hun regels gehoorzamen, blijven we in de opgwekte psychose heilig geloven dat de sekte en de sekteleiders gaan slagen. Iedereen die heilig in Jonestown en Jim Jones geloofde, volgde hem zonder vragen blind de dood in.

  De miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen binnen deze westerse sekte die wel wakker zijn, moeten eindelijk overal hun mond opendoen en uitspreken dat we in een sekte onder een psychose met zn allen zelfmoord aan het plegen zijn. Even los of we mensen wakker krijgen of niet, spreek gewoon hardop uit dat we in een sekte leven en dat de westerse sekte leiders bezig zijn om zelfmoordplannen uit te voeren om hun macht maar ten koste van alles te behouden.

  Say it like it is… we leven in het westen in Jonestown 2.0. Er worden regels en verdragen opgesteld door knettergestoorde idioten en ik luister niet meer naar de sekte leiders en ik noem ze vanaf nu ook sekte leiders. Want het westen is een sekte. Houd op om mee te bewegen, spreek uit dat we in een sekte gevangen zitten.

  • De sekte is de vrijmetselarij die vrijwel overal aan de macht is, ze zeggen het zelf. Oorspronkelijk heel geheim maar nu brutaal openbaar:
   “ Over de gehele wereld is de vrijmetselarij goed vertegenwoordigd in de media, de ambtenarij, de politiek, ministeries van jusititie, grote concerns, financiële instellingen, religieuze en spirituele bewegingen, politie, leger en verschillende geheime diensten. Vooral media zijn voor ons van cruciaal belang. Sleutelposities zijn in handen van vrijmetselaren, waardoor wij organisaties controleren. Zoveel mogelijk macht, met zo min mogelijk mensen is daarbij ons devies.

   Veel mensen zijn zich niet eens bewust van het feit dat zij slechts instrumenten zijn, die onze doelen dienen. Ook in Nederland heeft de maconnieke orde veel macht. Belangrijke besluiten worden door ons genomen. In genoemde organisaties en instellingen worden onze beslissingen slechts bekrachtigd. Geen enkel, voor ons belangrijk besluit kan worden genomen en uitgevoerd zonder onze goedkeuring.

   Wij gaan als volgt te werk: Allereerst wordt er door ons een beslissing genomen. Vervolgens wordt er een probleem/situatie gecreëerd waarvoor wij de oplossing (lees: de reeds genomen beslissing) al hebben. *Media en/of “onafhankelijke” 🤡organisatie(s) attenderen de samenleving op het “grote” probleem en vragen de betrokken instanties om oplossingen. Dan wordt de beslissing die wij reeds genomen hebben, ook officieel door “onafhankelijke” 🤡 instanties genomen.

   De Nederlandse vrijmetselarij heeft een vooraanstaande rol in de wereld. (…) Zonder overdrijven, en met een gemengd gevoel van trots en schaamte, kan ik u zeggen dat wij de ware heersers zijn van de wereld.
   De vrijmetselarij moet dus wereldwijd VERBODEN worden!!!
   Mama vs Maffia
   Chat https://t.me/TrudiVerstegenMamavsMafia
   Channel https://t.me/gweverstegen

   http://deburchtsion.blogspot.com/2011/07/anonieme-vrijmetselaar-vertelt-over-de.html?m=1”
   DE VRIJMETSELARIJ MOET WERELDWIJD VERBODEN WORDEN EN WEL DIRECT.

 5. Inderdaad erg bijzonder dat dat wat in de wereld gebeurt precies overeenkomt met wat de Bijbel voorspelt dat er de laatste 7 jaar zal geburen. Aan het einde van deze 7 jaar zal Jezus zelf terugkeren en de wereld oordelen. De Bijbel is het script voor wat we nu zien gebeuren.

   • Ze hebben nou wel door dat het hier geen enkel probleem is om je geloof hier uit te dragen.
    Zolang je maar niet schrijft dat god de enige oplossing is en je redding.
    Ze trekken hiermee ook andere aan die normaal worden verwijderd van elke site wegens bijbel praatjes.

    • Bert september 22, 2023 at 11:48
     Ik begin het ook wel een beetje zat te worden met op eieren te moeten lopen met de gelovigen, of het nou Bijbelse indoctrinatie of Guruisme is. Het heeft weinig met de feiten te maken. Maar zo zij het, je blijft op eieren lopen, of je gaat ergens anders lopen. Toch?

     • Zelfs de site Xander kwam het ze strot uit met al die bijbel verhalen.
      Terwijl dat toch een site was waar het geloof regelmatig voorbij kwam.
      Hij heeft de reacties maar gesloten om er van af te zijn.
      De bijbel fanaten verpesten zo elke site die ze dan langzaam over nemen zolang het getolereerd wordt door de redactie.

      • Bas september 22, 2023 at 12:29
       Wetenschap is ook niet meer dan een geloofsysteem geworden. Niks fout mee, met geloofsystemen, want dat is het mooie aan mens zijn: je mag geloven wat je wilt. Dankzij de geloofsystemen is er verscheidenheid onder de mens – goed en slecht. Maar leg je eigen geloofsysteem niemand anders op. De wereld vervalt vanzelf wel. 🙂 Dat zien we nu heel duidelijk.

      • De wetenschap van het Corona-virus, klimaat, stikstof, CO2, zure regen, een naderende ijstijd, het Ozongat, Global warming, zijn – wetenschappen – waarover niemand (ook echte wetenschappers en hoogleraren) kritische vragen over mogen stellen. Anders word men uitgemaakt voor een Wappie, klimaatontkenner, en kan men zelfs door de rechter veroordeeld worden. Dan kan men (in deze tijd van nepwetenschappers) beter een gelovig mens zijn.

     • @Immortal…

      Als de angst groot genoeg wordt doen we allemaal een gebedje. Maak je niet te druk. Mensen proberen hun angst een plek te geven. Je hoeft het allemaal niet te lezen, negeer het gewoon en laat Rommel eea maar moderaten en bijsturen. Al deze lage en boze energie helpt jou niet en buiten jou helpt het ook niet. Je wil niet op eieren lopen want je bent bang? Wat wil je dan? Alle eieren kapot trappen en boos doen? Niet iedereen denkt en reageert en beleeft dingen zoals jij. Doe jij gewoon je eigen ding, dan doen anderen hun eigen ding. Je doet net alsof we hier ineens op een bijbelse homepage zijn, dat is nogal overdreven want ik lees net zoveel andere geluiden. Maak je toch niet zo druk, de hele wereld is al agressief genoeg, wat is er mis met een goed gesprek over het goede en over de liefde? Er zijn elke dag genoeg artikelen en er is er meestal 1 of 2 waar de mensen reageren die jij kennelijk intens haat… negeer die reacties gewoon. Let it be… er is al genoeg hel en ruzie en haat en boosheid op aarde. Van jou moet het laatste beetje licht en liefde op deze site ook weg… alles moet duisternis worden? Komop… does een beetje lief en laat Rommel maar moderaten als het teveel wordt.

      • Let God sort them out september 22, 2023 at 12:39
       Ik ‘maak me niet druk’… ik zeg alleen dat het lastig is steeds vaker op eieren te lopen, op een goeie site die goeie, concrete artikelen levert, waar je graag op wilt reageren met eigen kennis en/of aanvullende info. 🙂 Ook FN mag zijn eigen trend zetten. Ik vertel niemand wat hij moet doen, en vice versa.

     • Ik vind dit wel een hypocriete reactie van je, want een paar weken geleden vroeg je in een reactie specifiek aan christenen hoe ze eea aan de hand van de bijbel kunnen uitleggen. Dus je nodig ze uit om informatie te delen. En nu zeg je dat het je de strot uit komt als christenen een reactie plaatsen. Vraag er dan ook niet om

      • Tiswat september 22, 2023 at 15:02
       Tiswat, heb je het tegen mij? Zo ja, dan is de toon van je reactie wel duidelijk een bevestiging van mijn ‘op eieren lopen’. Je kan namelijk niks zeggen tegen de gelovigen of ze zijn op de tenen getrapt en reageren met een uiterst felle kneejerk reactie, net zoals jij nu doet. En ze reageren eigenlijk alleen maar op opmerkingen die iemand maakt over de dingen die hun persoonlijk treft, alsof ze er op zitten te wachten om toe te slaan als iemand voor hun gevoel ‘over de schreef gaat’. En dat bedoel ik dus met ‘op eieren lopen’: je moet constant op je woorden letten met de gelovigen crowd, anders bijten ze meteen. Er is geen discussie mogelijk over slechts de feiten die onze samenleving treffen. Inzake jouw felle reactie, ten eerste: ik heb niet geschreven dat ‘het me de strot uitkomt’. Lees nog eens, en laat zien waar ik dat schreef? En neem dan de moeite je reactie te herstellen; ik vraag niet eens om een verontschuldiging. Ten tweede: mijn vraag om het ‘eea adhvd Bijbel uit te leggen’ is niet beantwoord door Anna, aan wie de vraag gesteld was. Wel door Anti, op zijn manier, en verder door niemand, zelfs niet door jou, en waarom niet door jou? De vraag was absoluut geen ‘uitnodiging om [christelijke] informatie te delen’ – hoe je dat zo interpreteert is ook apart en getuigt wederom van dat op ‘eieren moeten lopen’ – maar hij was bedoeld om realistische antwoorden te krijgen, zoals bijv wanneer, hoe, waarom etc, en als de Bijbel alles al weet en voorspelt en er is geen ontkomen aan, moeten we dan niet gewoon achterover gaan hangen, en waarom doen we dan moeite om alles te doorzien en te voorkomen als het toch al vastligt? Lees die vraag nog een keer, en geef dan antwoord? Dan is je reactie nuttig, niet fel, niet geagiteerd, niet vals-beschuldigend, niet storend, niet tweedelend, en dan ontstaat er potentieel voor een constructieve uitwisseling. BVD

    • Echte liefde is niet bezig met een bijbel en wie er naar de hel gaat of niet, echte liefde gelooft dat alles en iedereen terugkomt bij de liefde. De één zal veel ego (angst, het aardse) moeten loslaten en ervaart daardoor heel veel hel, de ander zal weinig ego moeten loslaten en ervaart daardoor minder hel.

     Zodra men beseft dat men niet zijn/haar gedachten is, verdwijnt langzaam alle angst (ego) en word je wie je echt bent. Tot dat bewustzijn buiten het ego (gedachten) wordt bereikt, leven mensen uit angst voor hun einde in dualiteit.

     We zijn allemaal op andere manieren op weg naar hetzelfde bewustzijn. Leef en laat leven, iedereen heeft het zwaar tot we in een hoger bewustZIJN komen.

    • Gelukkig is na enkele rustige jaren de banneling Bert weer binnen. Nu dan – na zijn belofte christenen met rust te laten, zoals Bert schreef in zijn eerste post en ook de reden was van de ban aangezien de aanval steeds agressiever werd – is het tijd dat de razzia op alles wat met christenen te maken heeft en/of zou kunnen hebben alsnog en toch full speed kan aanvangen. Bloed in het water en de haaien hebben zich rondom verzameld. Ondertussen de handen wassend in onschuld.

 6. Ik wou op hem reageren, had de grootste moeite om mij in te houden, met zijn echte liefde, Jezus Christus houdt het dan nooit op, sommige mensen hebben meer dan 1 God gen gekregen in hun DNA door de Annunaki.

  • Vannacht 2 afleveringen over Jomanda gezien op ID same shit, hoe veel mensen de laatste strohalm vastklampen om bijv. genezen te worden, werkelijk sommige lagen te kronkelen op de grond in de hal waar zij haar “healings” hield.

   • En daarna konden ze zeker weer allemaal lopen, zien, horen en alles wat ze er maar bij verzinnen.
    Altijd weer lachen als je zulke filmpjes voorbij ziet komen.

    • Bert september 22, 2023 at 12:57

     Ja Bert eentje vertelde dat hij een ongeluk had gehad zijn linkerhand kwam onder een zwaar voorwerp terecht, hij vertelde dat het vlees van zijn vingers erbij hingen, lang verhaal kort hij deed een beetje door de TV ingestraald water bij het bad en zijn hand was weer zó nieuw als voorheen, die blik in zijn ogen herken ik bij sommige mensen, die ‘lege’ ogen dan denk ik; jij bent niet meer te redden met of zonder feitenkennis.

    • Immortal september 22, 2023 at 13:10

     Nou dat je het zegt Immortal rende als een gek naar beneden om een teiltje uit het keukenkastje te halen, hoe gemakkelijk het is om mensen te besodemieteren daaraan zijn geen limieten eraan verbonden.

     Destijds op de werkvloer een collega die een Jehova getuige was, weet het niet meer precies te herinneren hoeveel procent hij van zijn salaris gaf aan deze nep organisatie, maar hij vertelde dat het direct naar het hoofdkwartier in NY werd overgemaakt, met stomheid geslagen over zóveel naïviteit.

     • Adriaan 13:23
      Die 10% komt bij meer geloofsrichtingen voor, dat zijn de tienden zoals in de bijbel vermeld, maar dat is nog tot daar aan toe.
      Het ergste bij de johova’s is de sociale controle; ze houden elkaar nauwlettend in de gaten. Daarnaast heb je de vodjes ‘ontwaakt’ en de ‘wachttoren’. Daarin staat keurig vermeld hoe ze moeten leven, denken en doen. Hun specialiteit is zwakke en kwestbare mensen benaderen en ze overhalen om bij hun sekte te komen. Vroeg een keer iets aan een johova, zijn antwoord: “daar heb ik nog geen mening over, dat heeft nog niet in de wachttoren gestaan”. Het is een gevaarlijke sekte, niets meer, niets minder.
      Met de corona scamdemie schrok ik dat veel mensen zich als johova’s gedroegen…

      • Als ze bij mij aan de deur komen, wat ze niet meer durven, dan behandel ik ze als een kleuter.
       Boekje vergeten? Pak jij eens snel je boekje. Mag niet hé.
       Ze hebben allemaal een boekje met adressen waar ze NIET mogen aan bellen.
       Daarna bieden ze hun excuus aan.
       En breek mij de bek niet open over jehova.
       Ik heb een hele fanatieke in de familie zitten.

       • Bert 14:40
        Daar hebben ze tegenwoordig een appje voor. Johova’s met een smartphone. Dat doet ook geen pijn als ze die tussen de deur schuiven ipv hun voet…

     • Dit is niet waar. Jehovah’s getuigen geven vrijwillige bijdragen. Geen bepaald % van het loon. Ook geen ‘lidmaatschapsgeld’. Al geef je niets, ook goed. Geloofsgenoten in arme landen die geen geld hebben/armoede lijden, worden zo geholpen door geloofsgenoten uit rijkere landen.
      En ik weet exact hoe het in elkaar zit, want ik ben zelf een actieve Jehovah’s Getuige. En de reacties die hier geplaatst worden, berusten niet op waarheid. Te vaak merk ik dat mensen maar wat roepen over Jehovah’s getuigen wat ze zelf via via ook maar weer gehoord hebben. Niet bij de bron zelf. Vaak worden er dingen over ons beweerd, wat gaat over gereformeerden bijvoorbeeld. En daarbij wordt de bijbel op verschillende manieren uitgelegd en dan in onze schoenen geschoven dat wij dat ook zo geloven, terwijl dat niet zo is. Te vaak legt iemand de bijbel uit zoals hij/zij dat wil, zodat zijn mening bevestigd wordt. En veel wordt aangenomen alsof dat in de bijbel staat, terwijl het vaak tradities zijn die hun achtergrond helemaal niet vanuit de bijbel hebben.

      Daarbij: als je kritiek op iemand heb, kom dan met een goed alternatief. Dat vraag ik altijd aan mensen die me alleen maar af lopen te branden. In al die 47 jaar heb ik nog geen enkel beter alternatief gekregen. Ook niet hier op deze site.
      En ik ben heel openminded en vergaand; ben gecharmeerd van taoisme, boeddhisme en volg bijvoorbeeld ook Martin vrijland.

      • Jij hebt een training gehad hoe je met andere moet discuseren over het geloof of jehova.
       En daar zijn regelmatig oefeningen over met andere.
       Ontken het maar. Kan je niet.
       En dat weet je net zo goed als ik.

       Dus kletsen met een jehova mafkees is totaal zinloos.
       Elke reactie zijn ze op voor bereid.
       Ik krijg ze hier jankend van de trap af.
       Uiteindelijk lullen ze zich vast en dan wordt het moeilijk.

        • Ik geloof in Pinkeltje, geprezen zij zijn naam. De enige echte.
         Die had maar 1 gebod.
         Meer heb je niet nodig.
         Wat u niet wil dat uw geschied, pak dan een honkbal knuppel en sla ‘m op z’n vergiet.

       • Het zijn irritante klootzakken. Gelijk hebben ze, en gelijk krijgen ze (denken ze). Jarenlang verkondigd dat de wereld zou vergaan. Toen het zover was: niets. Reactie: johova heeft andere plannen met de wereld. Die lui zijn echt gestoord. En al helemaal dat ze zich laten piepelen door een stel amerikaanse oplichters uit Brooklyn. Overspel? “Komt niet voor bij ons hoor…” En als er dan ééntje betrapt wordt: “die was niet in de waarheid maar werelds…” 🤮🤮🤮

 7. De hele wereld was vooraf op de hoogte gesteld van een “pandemie” en wie weet wat ze verteld waren. Maar de regeringen bestaan ook uit schapen, iaw ook simpel dom goyim, dus ze trappen ook overal in. En dan komen ze er achter dat ze er nog geld aan kunnen verdienen ook, en zo is het hek van de dam. Nu ruiken ze weer geld en macht met de “Duurzame Ontwikkeling” waanzin, dus pas op. Trap niet weer overal in, als je al eens eerder ergens in getrapt bent…

  Hier is deze link nog een keer. Door Andreas juni 17, 2023 at 09:16 geplaatst.

  https://stopworldcontrol.com/proof/?inf_contact_key=1660dab68cb21c6d17fcfcc9033b3134b7af0999dac2af6212784c39e05d2aef

  Andreas juni 17, 2023 at 09:16
  “Marion Koopmans is a virologist from the Dutch government, who also worked in the notorious Wuhan biolab. During an interview on national television in The Netherlands, she had a revealing slip of tongue…

  Koopmans stated that for several years the WHO had a plan for 10 years of pandemics, from 2020 to 2030.

  That the WHO had foreknowledge about the first pandemic, is proven by the fact that a few months before the outbreak they sent a document to governments around the world, instructing them to get ready for an imminent outbreak of a respiratory pathogen.

  How could the WHO know that a pandemic would start within a few months? They even knew what kind of disease it would be! According to WHO virologist Koopmans it’s a plan which they had for many years…”

  • Adriaan W. september 22, 2023 at 13:54
   Bedankt voor de info. Bah, wat een akelig mens is het toch… en er zijn er zoveel zoals die Koopmans. Ik zou wel eens een uurtje in hun geest willen doorbrengen om te ervaren hoe ze denken en dingen rechtvaardigen voor zichzelf, en hoe ze zichzelf zien, en wat ze voelen over de wereld om zich heen, etc. Maar daarna wel weer terug in mijn eigen geest! Brrrrr… wel een heel griezelige, bad trip, denk ik, om in de geest van zo iemand als Koopmans te zitten.

   • Immortal september 22, 2023 at 14:17

    Ja ik ben ook zo’n type om te weten wat voor psyche deze satanisten hebben, feitelijk niet te doen, psychiater Bram Bakker gooit het gewoonlijk op ‘oud zeer’ uit hun jeugd/opvoeding.

    Ik had eens een kort gesprek met een hoogleraar in de forensische psychologie, deze vertelde dat kinderen zonder of weinig moederliefde tot hun 3e jaar later een veel groter kans hebben om crimineel te worden, het geen wet van Meden en Perzen maar de kans is erg groot zei hij, in diverse gradaties.

    Jonge moslims groeien ook vaak liefdeloos op in het gezin doordat de vader bijna letterlijk commandeert wat er moet gebeuren bijv. het verdiende geld afgeven aan de patriarchale vader, natuurlijk alles in het Arabisch, velen van hen ontsporen later in de maatschappij, ook Nederlandse jongeren daar gelden dezelfde ‘parameters’ voor.

  • obiewan september 22, 2023 at 14:05
   Ja, interessant document dat al een tijdje rondfladdert. Hier ook:

   https://www.academia.edu/9414566/Silent_Weapons_for_Quiet_Wars (en daar zijn nog veel meer mooie docs te vinden)

   “This document represents the doctrine adopted by the Policy Committeeof the Bilderburg Group during its first known meeting in 1954.The following document, dated May 1979, was found on July 7, 1986, in an IBM copier that had been purchased at a surplus sale.”

   • Het document Silent Waepons for Quiet Wars was onderwerp van discussie tijdens de Bilderberg-conferentie in 1979 in het Oostenrijkse Baden en wie was daarbij ook aanwezig? Jawel, Beatrix van Amsberg die op 30.04.1980 zogenaamd de eed aflegde op de grondwet.
    Verder blijft het moment van aankoop van deze IBM-kopieermachine op 07.07.1986 (77) uiterst opmerkelijk.

 8. Ben blij dat er ook nog landen zijn die protesteren:

  Indonesië dringt aan op downstreaming van de rechten van het Mondiale Zuiden op de VN-SDG-top

  Omdat een groot deel van het ontwikkelingsplan voor de lange termijn wordt belemmerd door internationale handelswetten, is de huidige wereldorde door Indonesische afgevaardigden op de Sustainable Development Goals (SDGs) Summit van de Verenigde Naties bestempeld als ‘ongeschikt’, die ook aandrongen op het einde van ‘discriminerend’. handelsbeleid. Deze herhaalde oproepen uit Indonesië kwamen toen het land probeerde te ontsnappen aan wat beschreven wordt als de middeninkomensval, en te midden van een poging om toe te treden tot de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

  Voorafgaand aan de openingsceremonie van de 78e Algemene Vergadering van de VN (AVVN) op dinsdag gaven mondiale vertegenwoordigers het startsein voor de reeks bijeenkomsten van de week op de SDGs Summit, waar zij beraadslaagden over de trage vooruitgang bij het bevorderen van de mondiale duurzame doelstellingen die moesten worden bereikt door 2030. VN-secretaris-generaal António Guterres riep op de top op tot een ‘mondiaal reddingsplan’ voor de 17 SDG-doelstellingen, omdat hij erkende dat slechts ongeveer 15 procent op koers lag om te worden gehaald en dat de cijfers voor sommige doelstellingen achteruit gingen. De 17 SGD’s moeten tegen 2030 verwezenlijkt zijn en omvatten onder meer inclusieve en duurzame economische groei en veerkrachtige infrastructuur. De VN heeft gewaarschuwd dat het onvermogen om de SDG-doelstellingen vóór de vastgestelde datum te bereiken de politieke instabiliteit kan verergeren en onomkeerbare schade aan het milieu mogelijk kan maken. Minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi zei namens Indonesië dat de matige vooruitgang van de SDGs geworteld is in de onrechtvaardige wereldorde, waaronder ontwikkelingslanden worden gediscrimineerd. “We moeten een einde maken aan handelsdiscriminatie”, zei ze maandag. “Het Mondiale Zuiden moet de kansen krijgen om downstream-industrieën te ontwikkelen.”

  De valkuil Onder de regering van president Joko ‘Jokowi’ Widodo heeft Jakarta de afgelopen jaren zijn inspanningen geïntensiveerd om zijn inkomensstatus te verhogen, zijn economische systeem in eigen land te hervormen en buitenlandse investeerders diplomatiek ertoe aan te zetten hun hoed in de ring van de Indonesische economie te gooien.

  Hoewel Indonesië in juli met succes de status van hoger middeninkomen heeft herwonnen, bedraagt ​​het jaarlijkse bruto nationaal inkomen (bni) per hoofd van de bevolking 4.580 dollar, wat aan de onderkant van de classificatie ligt, wat een grote kloof laat zien tussen de huidige economische bekwaamheid en het bni per hoofd van de bevolking. van de hogere inkomensstatus, die begint bij $ 13.845. Analisten hebben eerder opgemerkt dat Jakarta, om aan de middeninkomensval te ontsnappen, op innovatieve wijze onderzoek en ontwikkeling moet stimuleren.

  Een groot deel van het Indonesische plan concentreert zich op de downstreaming van zijn cruciale minerale industrieën, te beginnen met het verbod op de export van ruw nikkel als onderdeel van een plan om het leeuwendeel van de toeleveringsketen van batterijen voor elektrische voertuigen (EV) in handen te krijgen, terwijl de wereld zich verder wegtrekt. uit fossiele brandstoffen. Het plan heeft terrein gewonnen bij verschillende landen, waaronder enkele Afrikaanse landen die interesse hebben getoond in het leren over het stroomafwaartse mechanisme, en Australië, dat in juli ermee instemde de krachten te bundelen met Indonesië om het plan te verwezenlijken door Jakarta van grote hoeveelheden lithium te voorzien. Maar de westerse handelspartners van Indonesië waren niet blij met het plan, en de Europese Unie spande eind vorig jaar een rechtszaak aan bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarop Jakarta reageerde met een beroepschrift. Ondanks de oproep heeft Indonesië niet stilgestaan ​​bij de uitvoering van zijn plan. Diplomaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben erop aangedrongen dat Jakarta geen toestemming van zijn handelspartners nodig heeft om zich te ontwikkelen, en hebben eraan toegevoegd dat het enorme steun heeft gekregen van andere ontwikkelingslanden. “Als ASEAN-voorzitter dit jaar heeft Indonesië de basis gelegd voor de ASEAN om het regionale knooppunt te worden voor de productie van elektrische auto’s en batterijen,” zei Retno in haar toespraak, “om een ​​grotere rol te spelen in de mondiale toeleveringsketen. om de groene economie te bevorderen en van Zuidoost-Azië een epicentrum van groei te maken.” Macht in cijfers Als ASEAN-voorzitter van dit jaar sprak Retno ook namens de Zuidoost-Aziatische groepering, waarbij hij de toewijding van het blok benadrukte om met zijn partners samen te werken om de vastgestelde SDG’s te bevorderen, daarbij verwijzend naar enkele resultaten van de ASEAN-top van begin september in Jakarta. “[ASEAN] erkent de steeds uitdagender en onzekerder wordende mondiale omgeving en stemt ermee in samen te werken om onze veerkracht te versterken”, aldus Retno.

  • Goed ge analyseert, maar je vergeet een ding de President verkiezingen komt ook in 2024, en Jokowi heeft zijn 2 termijnen goed gedaan. De stoelen dans is nu al aan de gang en maar hopen bidden dat er een nieuwe rechtvaardige lijder wordt gekozen of Ratu Adil anders was zijn werk ook voor niks

 9. Ursula von der Leyen zou naar het schijnt maandelijks 90% van haar dikke wedde gaan inleveren uit solidariteit met de gewone EU man en vrouw die ze laat opdraaien voor de economische gevolgen van de Europese ‘deug-sancties’ tegen Rusland.
  RING, RING, RING, helaas het was enkel een mooie droom, tijd om wakker te worden.

 10. Die wereldleiders kunnen plannen wat ze willen, dat wil nog lang niet zeggen dat er ook iets van terecht komt. Zijn dat niet diezelfde leiders die al decennia lang verbetering voor hun volk beloofden? Mijn opa had daar al lang geleden zo’n spreekwoordje voor; ’Veel beloven en weinig geven doen gekken en dwazen in vreugde leven‘ In London zijn ze in ieder geval de nodeloze discussies beu en zijn ze tot felle actie over gegaan. Er blijven nauwelijks nog ULEZ (Ultra Low Emission Zone) camera’s van de Eco fascisten heel. Ik kan mij voorstellen dat deze actie net als een ‘virus‘ zomaar naar andere landen zou kunnen overwaaien. gr, marco https://www.bitchute.com/video/q0rZUzbjNEjD/

 11. “helaas praten de mainstream media hier helemaal niet over”
  Nee natuurlijk niet omdat de mainstream media in handen zijn van de ‘elite’ die de waarheid haten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in