Systematische massa-verarming: Wat de “GREEN DEAL” van de EU werkelijk betekent

6

Er wordt een catastrofe uitgevonden, een catastrofe die de gebruikelijke gebeurtenissen die op aarde altijd al hebben bestaan, stormvloeden, bosbranden, droogtes, tot iets uitzonderlijks verklaart.

• De normaalheden die als buitengewoon worden bestempeld, worden dan tot het gevolg van een verzonnen oorzaak gemaakt, die niemand via zijn eigen waarneming kan verifiëren. Via willekeurige associaties of gefabriceerde verbindingen, waarvan niemand weet of ze relevant zijn, wordt een verband tussen alledaagse handelingen en de buitengewone gebeurtenis, de catastrofe, geclaimd, schrijft het Duitse blog Sciencefiles.

• De psychologische truc achter deze schijnvertoning werkt in twee richtingen: (1) Mensen hebben zich altijd graag belangrijk gevoeld, als Masters of the Universe om wie alles draait. Het oude geocentrische geloof, komt terug als een klimaatreligie. (2) De bereidheid om zoiets alledaags als een hittegolf ondergeschikt te maken aan het buitengewone wordt des te groter naarmate de gelovige de verkeerde indruk heeft dat hij door zijn onderwerping meer sociale status, prestige en superioriteit wint ten opzichte van de ongelovigen: Kinderen denken dat ze ineens belangrijk zijn geworden omdat ze door de straten lopen. Politieke actoren zijn van mening dat ze door middel van virtuele signalering hun onbestaande postuur kunnen verhullen en zullen “groeien”. Journalistieke actoren geloven dat ze, door zich ondergeschikt te maken aan de heersende overtuiging, hun gebrek aan competentie op het gebied van onderzoek en kritische berichtgeving kunnen verdoezelen. De coalitie van catastrofgelovigen die de antropocentrische klimaatverandering aanbidden, is in wezen een coalitie van intellectuele verliezers.

• Als het lukt om de enscenering van rampen in het middelpunt van het maatschappelijk discours te plaatsen, kritische stemmen te onderdrukken en de indruk te wekken dat er geen enkele ruimte is om te twijfelen aan de waarheid van de openbaringen van de klimaatveranderingsreligie, dan wordt het platform gecreëerd; onder het mom van het afwenden van de catastrofe, het redden van het klimaat, manifesteert het zich in burgers, het beperken van hun vrijheid, het inkrimpen van hun financiële mogelijkheden, zodat velen in armoede vervallen, het afhankelijk maken van slaven van een geloofssysteem.

De Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld dit laatste punt ten uitvoer te leggen en een massale verarming teweeg te brengen. We vertalen het plan, dat de Tagesschau op de vier essentiële punten van de geplande massale verarming heeft gebracht, naar de realiteit.

> Uitbreiding van emissiehandel, b.v. op vluchten, schepen, bouw;

  EU neemt stap om alle huizen en gebouwen te dwingen te voldoen aan rampzalige energie-efficiëntienormen

In werkelijkheid betekent dit (zoals je in elk leerboek over macro-economie kunt lezen): hogere kosten voor burgers die willen vliegen, hogere kosten voor burgers die een boottocht nodig hebben, hogere kosten voor huizenbouwers en huurders. Aangezien het grootste deel van de wereldhandel per schip en per vliegtuig plaatsvindt, betekent dit duurder voedsel, betekent dit een stijging van de kosten van voedsel en consumptiegoederen, betekent dit dat burgers meer geld moeten uitgeven om te kopen wat ze momenteel kopen. De meeste van hen zullen daartoe niet in staat zijn, al was het maar omdat de kosten die hier zijn verzameld niet de enige kosten zijn die zij zullen moeten dragen in het kader van het plan voor massale verarming van de EU. Als gevolg daarvan zal de binnenlandse vraag naar producten, vooral naar kostenintensieve producten zoals auto’s, dalen. Bedrijven in de betrokken sectoren zullen banen schrappen om de lagere vraag te kunnen dragen. Als gevolg daarvan zal de werkloosheid toenemen en zal de druk op het socialezekerheidsstelsel toenemen, wat moet worden tegengegaan door de bijdragen aan de werkloosheidsverzekering, de ziektekostenverzekering en de pensioenverzekering te verhogen. Als gevolg daarvan zullen burgers die zich voorheen de norm konden veroorloven waaraan ze gewend zijn, zich in de rij moeten scharen van degenen die hun behoefte reeds moesten verminderen. Dit is een zelfversterkend proces dat dat maar één eind heeft: massale verarming!

> CO2-belasting op invoer die niet volgens de EU-normen wordt geproduceerd;

De handelspartners van de EU zullen in twee categorieën vallen, namelijk degenen die zich  dat EU-normen laten opdringen en degenen die zich niet de EU-normen laten opdringen. Van de laatste zal de CO2 -belasting op de import voor de EU-burgers de producten duurder maken en de import minder, en bedrijven die kunnen voorzien dat de verkoop van hun producten op een markt zal dalen, zullen die markt niet meer in dezelfde mate of zelfs helemaal niet meer bevoorraden. Het effect van een dergelijke verwoestende staatsinterventie, uitgevoerd door pleitbezorgers of economische nitwits, is nu al te bewonderen in de vorm van de knelpunten in de geneesmiddelenvoorziening. Het tekort aan aanbod, dat vermoedelijk door de Europese Commissie is bedoeld, omdat hongerige magen beter onder controle kunnen worden gehouden, zal samen met de reeds bestaande zwakte van de binnenlandse vraag een negatief effect hebben op de instroom van kapitaal, en de directe buitenlandse investeringen zullen ineenstorten. Als gevolg daarvan zullen innovatieve industrieën niet langer in Europa investeren, maar buiten de economische zone die door de EU-commissarissen wordt vernietigd. Een domino-effect is de normale reactie op dergelijke verplaatsingen, want bedrijven zullen de concurrentie moeten bijbenen. Opnieuw zullen er banen verloren gaan. Opnieuw wordt de druk op de socialezekerheidsstelsels verhoogd. Opnieuw staat aan het einde de massale verarming.

  Ex-KGB legt uit "De vier stadia van ideologische ondermijning"

De landen die zich de EU-normen laten afdwingen, zijn landen met een zwakke economie, in de regel Afrikaanse landen, arme landen waarvan de bedrijven zeer gevoelig zijn voor hogere productiekosten. Landen die nu al geen kapitaal hebben om de meerderheid van de bevolking in staat te stellen fatsoenlijk te leven, worden door de Europese Commissie bewust beroofd van kapitaal, dus de GREEN DEAL voorziet niet alleen in de verarming van de Europese bevolking, maar ook in het creëren van armoedezones in Afrika. Wat er gebeurt als er zich in Afrika armoedegebieden ontwikkelen, is bekend. Er is een burgeroorlog en een uittocht van de bevolking. Waar gaat de bevolking naartoe? Welnu, er is het Global Compact voor veilige, ordelijke en regelmatige migratie, waarin de landen van bestemming kunnen worden gelezen.

> Fonds voor sociaal rechtvaardige structurele veranderingen in de steenkoolregio’s;

De Europese Commissie treedt met haar GREEN DEAL naadloos in de voetsporen van de communistische Sovjets, zij kunnen hun ambt alleen behouden als zij een klasse van volgelingen creëren waarvan het wel en wee volledig afhankelijk is van de toewijzing van middelen door de EU-Sovjets. Vandaag de dag worden dergelijke vormen van politieke corruptie, omkoping in ruil voor politieke loyaliteit en bijbehorend sycofantisme, “rechtvaardige structurele verandering” genoemd. De programma’s die hier worden opgezet om een klamme klasse te voeden, kan men zich uittekenen als men in het programma “Live Democracy!” van de BMFSFJ [Bondsministerie van Gezinszaken, Senioren, Vrouwen en Jeugd], het rechtsextremisme vervangen door “rechtvaardige structurele veranderingen in de steenkoolregio’s”, en het zo aanpast dat het nu niet meer wordt bevochten maar gepromoot.

  "Vrijheden beperken" kan nodig zijn om klimaatverandering te bestrijden: Duitse Ethische Raad

> “Offshore-offensief” in de uitbreiding van windenergie.

De Coup de Grace die de Europese Commissie plant om het “massale verpaupering”-project tot een goed einde te brengen, bestaat ook uit het vernietigen van de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening en het tegelijkertijd vetmesten van de groene energiebedrijven. Opnieuw is de keten van dominostenen die in gang gezet zal worden gemakkelijk te voorzien. Bedrijven die een elektriciteitsintensieve productie hebben, moeten de elektriciteitszekerheid op eigen kosten waarborgen. Als gevolg daarvan stijgen de prijzen van de producten en, nogmaals, de kosten voor de burgers. Of de bedrijven gaan weg. In beide gevallen gaan er banen verloren. In het eerste geval, omdat bedrijven de hogere kosten niet volledig kunnen doorberekenen in de prijzen, maar toch moeten besparen, en omdat de vraag zal dalen als gevolg van de hierboven beschreven maatregelen van de EU-Sovjets. In het tweede geval, omdat bedrijven zullen sluiten en naar het buitenland verhuizen.

In elk van de beschreven gevallen zijn het de burgers die de prijs betalen voor de plannen van de EU-Sovjets. Hun levensstandaard zal permanent worden vernietigd. Ze zullen niet meer het leven kunnen leiden dat ze gewend waren. Grote delen van de bevolking zullen in verschillende vormen van armoede worden gedreven, hun spaargeld, hun welvaart, zelfs hun waardigheid zal worden gestolen, omdat een klasse van oneerlijke, snode en gewetenloze politieke actoren, aangevuld met een klasse van opportunistische en/of domme begunstigden, het plan hebben opgesteld om de wereld te redden van de gevolgen van een ramp die in alle vrijheid is uitgevonden.

Om dit plan van systematische verarming van de EU-bevolking als het “man-op-de-maan-moment” van de EU gestalte te geven, is ofwel geestelijk gestoord ofwel cynisch, want toen Neil Armstrong voor het eerst voet op de maan zette, was het omgeven door een kaal landschap, verstoken van elk leven, uit zand, steen en een grotendeels ontbrekende atmosfeer.

En aan het einde van zo’n bericht kun je niet anders dan halt te houden en je verbazen, verbazen dat zoiets mogelijk is.

Klimaathysterie wordt aangeduid als onwetenschappelijk en gevaarlijk voor de wereld: “Kan verwoestende gevolgen hebben”

Vorig artikelOekraïne treuzelde niet lang: “Black Lives Matter” zwarten na demonstratie meteen gedeporteerd
Volgend artikelZwarte mannen hebben drie keer meer kans om te sterven aan Covid-19 dan blanke mannen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

6 REACTIES

  • Genesis 1:14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!
   Genesis 1:15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.
   Genesis 1:16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
   Genesis 1:17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
   Genesis 1:18 En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed [was].
   Genesis 1:19 Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de vierde dag.

   https://www.christipedia.nl/Artikelen/M/Maan

   • Deuteronomium 4:19 Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld.

    😉

   • Wat een onmetelijke onzin. Iedere kind weet dat de maan geen licht is maar een klonter rommel die licht weerkaatst.

 1. ING, Rabobank, ABP en Allianz financieren verwoesting van de Amazone
  27/08/2020

  ‘Terwijl in de Amazone nu al meer dan tienduizend branden zijn gezien, blijkt dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen in Nederland daaraan bijdragen. Banken leenden tussen 2015 en 2020 ruim 10,2 miljard aan bedrijven die betrokken zijn bij de ontbossing van het Amazonegebied en de Braziliaanse Cerrado-savanne. Pensioenfondsen en verzekeraars belegden hier 2,1 miljard in. De reden voor de ontbossing? Productie van rundvlees en soja voor de vee-industrie.

  Dat blijkt uit het nieuwe praktijkonderzoek dat we deden als lid van de Eerlijke Geldwijzer. In het onderzoek, uitgevoerd door Profundo, worden de financiële relaties belicht tussen banken, verzekeraars en pensioenfondsen en 59 hoog-risico-bedrijven. Ontbossing in de Amazone en Cerrado gaat gepaard gaat met mensenrechtenschendingen, klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grootschalig dierenleed.

  Rabobank investeerde maar liefst 4,2 miljard euro in rundvlees- en sojaproducenten en hun belangrijkste afnemers in Brazilië, China en Europa. ING volgt op de voet met leningen ter waarde van 4,1 miljard euro. Pensioenfonds ABP belegt voor 580 miljoen euro en Pensioenfonds Zorg en Welzijn voor 383 miljoen euro. De Duitse verzekeraar Allianz neemt 439 miljoen euro voor haar rekening, verzekeraars NN en Vivat hebben in totaal 161 miljoen euro aan beleggingen.’

  https://www.worldanimalprotection.nl/actueel/ing-rabobank-abp-en-allianz-financieren-verwoesting-van-de-amazone

 2. Alles lijkt me ontwikkeling , afgestemd op geld , macht ( Eeuwen oud beleid) ( trouwens een geweldige weergave van wat plaatsvind ) . Hoe kunnen wij deze zelfvernietigende cirkel , een andere richting geven . Wat is het verschil tussen Ghandi , en andere zichzelf verrijkende , zogenaamd gekozen , Lijders , leiders , die meer opslokken dan de de bewoners van deze wereld , de 99 % ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zie wat er nodig is , voor hun om zichzelf in stand te houden , bijna alles , Legers , politie apparaat , geheime diensten , wapens , beschermingsmiddelen tegen wapens , uren kan meer opgenoemd worden wat het de gehele mensheid kost , omdat enkele zichzelf in het zadel willen houden , terwijl dat ze zeker mede de veroorzakers zijn , wij leven niet voor jullie , Jullie zijn Leugenaars , en je wilt ook nog bejubeld worden , door de mensen , die door de ontstane situatie , geen echte keuze hebben . zie het toch aan rutte , mer dan echt de wit

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in