De legerveteraan Trainor die stemmen in zijn hoofd hoorde is nog steeds op vrije voeten. Hij stond op de radar van de FBI.

Volgens vele berichten “hoorde de verdachte van de schietpartij in Maine stemmen in zijn hoofd”:

Maar ik wil wellicht onderzoeken HOE en WAAROM dit gebeurt… schrijft Noah.

In sommige gevallen kan het zeker een chemische onevenwichtigheid zijn, er gaat gewoon iets mis in de lichaamssamenstelling en de hersenen.

Dat is redelijk.

Maar hoe meer ik onderzoek doe naar het kwaad van de Deep State, hoe meer ik ervan overtuigd raak dat dit soort mensen “zorgvuldig gecreëerd” worden in plaats van dat het gewoon een vreselijk ongeluk is.

Eén zo’n methode (hoewel ik er zeker van ben dat er VEEL zijn waar we niet eens vanaf weten) is MK Ultra.

Ik wil beginnen met MK Ultra en dan zullen we eindigen met een ongelooflijke video die laat zien hoe ze letterlijk een stem in je hoofd kunnen “stralen”!

Ooit bespot als een “samenzweringstheorie” is MK Ultra nu 100% bevestigd als feit.

Lees deze samenvatting die ik ChatGPT heb laten maken, en u zult geschokt zijn door de geschiedenis hier….ja mensen, DIT is uw regering hard aan het werk:

De geschiedenis van MK Ultra: Van Samenzwering tot Werkelijkheid

Samenzweringstheorieën bevinden zich vaak op de grens tussen het bizarre en het haalbare. De meeste zijn gedegradeerd tot fictie, waarbij de waarheid veel minder sensationeel is dan de geruchten suggereren. Maar zo nu en dan blijkt een samenzwering wel degelijk inhoud te hebben, en onthult het een schimmige wereld waarvan men dacht dat die alleen in fictie bestond. Eén zo’n verhaal is dat van het MK Ultra project, een geheim CIA programma dat het onderwerp is geweest van veel speculatie, veroordeling en ongeloof. Het getuigt van de moeite die overheidsinstanties kunnen doen om macht en controle te verkrijgen.

Oorsprong en Doelstellingen

De oorsprong van MK Ultra ligt in de jaren 1950, een tijd waarin de Koude Oorlog op zijn hoogtepunt was. Zowel de VS als de Sovjet-Unie hielden zich bezig met spionage en probeerden elkaar te overtreffen op technologisch, militair en inlichtingenvlak. Eén van de grootste angsten was het gebruik van mind control of hersenspoeltechnieken, vooral na de Koreaanse Oorlog, toen er vermoedens waren dat gevangen Amerikaanse troepen aan dergelijke methoden werden onderworpen.

  Politie arresteert massale pedofielenkring bij Disney, leidinggevenden gearresteerd

De CIA, bezorgd over de capaciteiten van de Sovjets en wanhopig om niet achter te blijven, startte MK Ultra in 1953. Het hoofddoel was om methoden te onderzoeken om de menselijke geest te controleren en als wapen te gebruiken. Drugs, vooral LSD, waren een belangrijk aandachtspunt, maar het programma verdiepte zich ook in hypnose, sensorische deprivatie, elektroshocks en zelfs vormen van marteling.

De duistere kant

Het meest controversiële aspect van MK Ultra was het gebruik van onwetende proefpersonen. Veel van de experimenten werden uitgevoerd zonder medeweten of toestemming van de deelnemers, een grove schending van de ethische normen. De doelwitten varieerden: ze bestonden uit Amerikaanse en Canadese burgers, gevangenen, patiënten in psychiatrische ziekenhuizen en zelfs enkele CIA werknemers. Een aanzienlijk deel van deze experimenten vond plaats in universiteiten, ziekenhuizen en gevangenissen in heel Noord-Amerika, gefinancierd door de CIA maar uitgevoerd door onafhankelijke agenten die vaak niet op de hoogte waren van de grotere agenda.

Eén opmerkelijk incident betrof Dr. Frank Olson, een biochemicus uit het Amerikaanse leger. Nadat hij tijdens een retraite in het geheim LSD toegediend had gekregen van zijn collega’s, kreeg Olson te maken met ernstige paranoia en depressieve periodes, die uitmondden in zijn mysterieuze dood. Officieel werd het een zelfmoord genoemd, maar velen geloven dat Olson vermoord werd om te verbergen waaraan hij was blootgesteld.

Mind Control Technieken

Hoewel het programma vele onderzoeksrichtingen omvatte, was het centrale thema de mind control. Hoe wilden ze dit bereiken?

 1. Drugs: LSD was de belangrijkste drug, die vaak zonder medeweten van de proefpersoon werd toegediend. Het idee was om de hersenen te herprogrammeren, waardoor het individu vatbaarder werd voor beïnvloeding. Daarnaast werden drugs zoals barbituraten en amfetaminen in combinatie gebruikt om proefpersonen te ondervragen, waarbij ze in een toestand tussen waakzaamheid en bewusteloosheid werden gebracht.
 2. Hypnose: Deze techniek werd zowel alleen als in combinatie met drugs onderzocht. Het doel was om mensen te dwingen tot handelingen die ze anders zouden weigeren, van het onthullen van geheimen tot moordpogingen.
 3. Zintuiglijke ontbering: Door mensen gedurende langere perioden van prikkels te beroven, hoopte men een veranderde bewustzijnstoestand op te wekken, waardoor de proefpersonen kneedbaarder zouden worden.
 4. Elektroshocktherapie: Schokken met een hoog voltage, soms gecombineerd met door drugs veroorzaakte toestanden, werden verondersteld herinneringen te wissen of proefpersonen volgzamer te maken.
 5. Fysieke en mentale marteling: Schrijnende experimenten waren onder andere gedwongen slaap, geïnduceerde verlamming en langdurige opsluiting.
  Viganò: "Zij die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde zullen de hulp en bescherming van God krijgen"

Van theorie naar realiteit

Jarenlang bestond MK Ultra in het rijk der geruchten. Complottheoretici speculeerden over de betrokkenheid van de overheid bij mind control, maar met weinig tastbaar bewijs waren deze beweringen gemakkelijk af te doen als paranoia.

De realiteit van MK Ultra kwam midden jaren 70 in het publieke bewustzijn. Een combinatie van onderzoeksjournalistiek en politieke onderzoeken, met name het Church Committee, legde duizenden documenten over het programma bloot. Hoewel de CIA in 1973 had geprobeerd om het meeste bewijsmateriaal te vernietigen, waren sommige documenten per ongeluk gespaard gebleven, waardoor de schokkende diepgang en omvang van de experimenten aan het licht kwamen.

Toen de waarheid aan het licht kwam, waren niet alleen de samenzweringstheoretici verbijsterd, maar ook het grote publiek. De onthullingen waren een ontnuchterende herinnering aan de ongecontroleerde macht die welig kan tieren als er geen verantwoording wordt afgelegd.

Erfenis en gevolgen

MK Ultra werd officieel beëindigd in 1973, maar de gevolgen bleven voortduren. Talloze slachtoffers meldden zich, deelden hun traumatische ervaringen en zochten gerechtigheid. Hoewel er enkele financiële schikkingen zijn getroffen, hebben velen het gevoel dat er nooit echte verantwoording is afgelegd.

Afgezien van de individuele tragedies, dient MK Ultra als een waarschuwend verhaal over de ongecontroleerde macht van overheidsinstanties en de ethische moerassen die kunnen ontstaan in naam van de nationale veiligheid. Hoewel het verleidelijk is om MK Ultra naar de annalen van de geschiedenis te verwijzen, is het essentieel om het te onthouden als een testament van de duistere lengtes die de mensheid kan gaan in het nastreven van controle en heerschappij.

Vandaag de dag, in een tijdperk dat gekenmerkt wordt door technologische vooruitgang en zorgen over de privacy van gegevens, onderstreept de nalatenschap van MK Ultra de noodzaak van waakzaamheid, transparantie en de constante bescherming van individuele rechten.

  WEF eist dat regeringen 'gezamenlijke inspanning' leveren om critici de mond te snoeren

Ik vind het geweldig hoe ze zeggen dat het officieel werd beëindigd in 1973.

Riiiiiiight.

Een nieuwe naam? Natuurlijk.

Opnieuw gelanceerd? Ok.

Beëindigd? Niet van uw leven.

Zo’n puur kwaad.

Daarom hou ik zo van deze meme:

Maar nu wil ik u iets heel ongelooflijks laten zien….

Laten we het eens hebben over die “stemmen in zijn hoofd”.

Kunnen die veroorzaakt zijn door MK Ultra?

Natuurlijk!

Dat zou me niet verbazen.

Maar kunnen ze ook daar naar binnen “gestraald” zijn?

Ja.

Dit moet u zien…

Deze professor kaatst geluidsgolven met muziek die niet hardop te horen is, maar wel in uw hoofd.

Dit experiment werd uitgevoerd op een universiteit en ik geloof dat hij een liedje van Eagle afspeelde.

Kijk naar de reacties van de studenten.

Als een universiteitsprofessor dit kan doen met een paar honderd dollar, vertel me dan niet dat onze regering niet in staat is om geestelijk gebroken mensen te activeren om gruwelijke daden uit te voeren.

Doet “Stem van God” een belletje rinkelen?

Dat vetgedrukte gedeelte is vooral correct…

Als een universiteitsprofessor dit kan doen met vrijwel geen budget, en je ziet hoe verbijsterd de klas is, wat zou de afdeling skunkworks van onze regering dan kunnen doen?

Precies.

Dus als u verhalen leest over iemand die “stemmen in zijn hoofd hoort”… vraag uzelf dan af of ze MK Ultra’s hebben gekregen of dat iemand de stem daar naar binnen heeft gestraald… of allebei!


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

MK-Ultra: Gedragsverandering door drugs en martelingVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelIllusoir schuldgevoel
Volgend artikelWaarom willen Westerse leiders zo graag oorlog met het nucleair bewapende Rusland en China? Het gaat om ontvolking, domoor
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. De filmreeks The Bourne Identity is hierop gebaseerd. Lijkt allemaal fictie maar goed beschouwd is het realiteit. Waarschijnlijk zijn ze momenteel een flinke stap verder. Iets wat ze goed kunnen gebruiken zal echt niet gestopt worden. De CIA haalt niet voor niets drugs uit Afghanistan, er is veel geld nodig om hun clandestiene zaakjes te bekostigen.

  • Samenleving heeft geen weerstand tegen deze techniek en gaat erdoor naar de kloten.
   We worden tot slaven gemaakt en eindigen als sociale insecten.

 2. Typisch Amerika. Het misbruik van de mogelijkheid tot de hogere vermogens van de mens door de CIA, geïnduceerd via drogering op een laag niveau, was succesvol bij Saddam Hoessein ofwel zijn neef die in Irak werd gepakt en de rol bleef spelen van de leider al werd hij ervoor ter dood veroordeeld.

  • Share International news release no. 66, December 2003

   Vertaling
   2003 Share International

   Persbericht

   Saddam Hoessein?

   Een verhaal dat oproept tot onderzoek

   In een persbericht dat op 8 april 2003 naar de media wereldwijd werd gestuurd, publiceerden we onze informatie dat Saddam Hussein gewond was geraakt bij het eerste bombardement op Irak op 20 maart 2003 en twee dagen later aan zijn verwondingen stierf.

   Dus wie is er nu gevangen genomen door Amerikaanse troepen?

   In onze ogen zeker geen Saddam Hoessein maar een voor de hand liggende stand-in, van wie we weten dat er minstens drie zijn: twee neven en een goede vriend met allemaal dezelfde familiekenmerken. We denken dat hij dezelfde man is – een neef – die op 4 april 2003 op de Iraakse televisie te zien was, die een kind oppakte en lachte en naar de menigte zwaaide. Zijn lichaamstaal was totaal anders dan die van Saddam Hoessein. Het uiteinde van zijn neus was veel breder dan dat van Saddam en hij had moedervlekken op zijn slaap en voorhoofd – identiek aan de gevangengenomen persoon. Op dat moment waren commentatoren perfect bereid om de identiteit van de man die op video te zien was in twijfel te trekken. Nu lijkt iedereen voor het gemak elk onderzoek of iedere bedenking te hebben laten vallen.

   De Amerikanen beweren dat DNA-monsters van de gevangene verband houden met die van Saddam Hoessein. Hoe weten ze dat? Waarmee vergelijken ze ze? Hoe dan ook, een neef zou natuurlijk enkele genetische kenmerken van Saddam delen. Vanaf het begin van het Irak-conflict geven de bewezen leugens van deze Amerikaanse regering, met name over de massavernietigingswapens, weinig vertrouwen dat hun informatie moet worden geloofd.
   We zijn ervan overtuigd dat uiteindelijk de waarheid aan het licht zal komen – dat deze verwarde man die nu gevangen is genomen niet Saddam Hoessein is, maar een dubbelganger die wellicht deel uitmaakte van een complot om het feit van Saddams dood zo lang mogelijk voor het Iraakse volk verborgen te houden.

 3. Het brein is te hacken, het hart niet. Dit is wat Yuval Harari bedoelt met ‘we kunnen mensen hacken’. Het ego is een computerprogramma zoals de matrix. De meeste mensen worden geprogrammeerd, de meeste FN lezers programmeren zichzelf deels of grotendeels. Mensen zijn niet bewust dat hun brein als een computer is en dat ze die computer niet zelf prpgrammeren. Wij zijn niet het brein, wij zijn het bewustZIJN en het bewustZIJN kan zelf de computer bedienen en programmeren. Ons brein is te hacken, maar ons BewustZIJN daar komen ze niet in. Daarom doen ze alles om ons uit ons bewustZIJN en in onze ego’s te houden. Want ego’s zijn heel eenvoudig te hacken en dan kan je het brein van mensen als een computer programmeren.

  Ga uit je gedachten en in je hart/ziel, daar kunnen ze niet komen. Je hebt een lichaam en je hebt gedachten, die zijn tijdelijk en ze veranderen constant, maar dat is niet wat je bent. Het brein is slechts je computer en je lichaam is je voertuig. Ontdek wat je wel bent, dan ben je niet te hacken.

  • Mooie collectie maar
   Deze kunnen er ook wel bij:
   – Henry Portrait of a Serial Killer
   – Bidens Betrothal
   – Syriana
   – Being John Malkovickz

 4. Dit soort aanslagen, zijn nooit toeval.
  De “verdachte” heeft altijd de zelfde kenmerken : bekend bij Politie, [ onder behandeling voor ] geestelijke problemen, blank, en dan komen ze meestal nog met ” extrreem-rechts”.
  Het zijn altijd door FBI georganiseerde schietpartijen, om het particulier wapen-bezit te gaan verbieden.

  • Yup… ze hebben een plan en werken dat als kleine kinderen uit.

   Er is een doel en ze creëren een reden om er te komen. Steeds hetzelfde kunstje. Hoe denk je dat ze Israël hebben gesticht. Maak een crisis en je hebt een reden om je doel te bereiken. Telkens weer. Al duizenden jaren lang steeds hetzelfde truucje.

   • “Yup… ze hebben een plan en werken dat als kleine kinderen uit”

    Dat heet retardatie, bij Israëliërs komt dit bij de jongens door besnijdenis en bij de meisjes door ontmaagding bij 1jr , is vastgelegd in de talmud

 5. In mijn jonge jaren veel lsd gebruikt, heel veel bizarre dingen meegemaakt maar nog nooit stemmen in mijn hoofd gehad..ik heb t niet over een keertje trippen maar extreem veel en hoge dosis..niks geen microdosering voor mij toendertijd..k had wel altijd last van mijn eigen innerlijke gezwets en was altijd blij als die even de mond gesnoerd werd.
  100% zeker dat de meeste externe stemmen die gehoord worden in t hoofd door mindcontrol komen..

 6. Idd de lsd tijd .
  Vreemde gebeurtenissen .
  Leek op Separate Reality.
  Herinner mij dat vrienden op de binnenplaats beneden ook aan het trippen waren .
  En ik van boven af half uit het raam hing en naar ze keek .
  Wat bleek later het was een blinde muur er was geen raam .
  Wat Donders zegt is herkenbaar.
  Ik zelf was niet zo extreem met gebruik .
  Windowpain purple haze noem er maar een paar op .
  Kende gasten die het injecteerde , nee zo extreem , niets voor mij .
  Heel vreemde dingen meegemaakt dat wel .
  Ben de film met william hurt Altered States niet vergeten.
  Altijd al aan de zelfkant geleefd .
  Geen idee wie ik nu ben .🤣

  • Dat los scheuren uit de matrix was altijd een mentale strijd..acute psychoses. 😆 nu zitten we in een eindtijd met de potentie om een evolutionaire sprong te maken en t gevolg zal een geleidelijk hoger bewustzijn zijn voor velen. Voor anderen wordt t een devolutie, helaas. Maar de massa psychose waar de mensheid nu in zit voelt bekend, alsof iedereen in een lichte bad trip zit.
   Ik neem dat soort middelen al heel lang niet meer. Ik ken mezelf ondertussen wel. Maar was een unieke, gestoorde en leerzame tijd.

 7. Quote “De CIA, bezorgd over de capaciteiten van de Sovjets”

  Jah daarom werkten ze er ook mee samen !
  Op yt etc zijn filmpjes van bijvoorbeeld:
  lsd experimenten samen met tjechoslowaakse leger.

  Ook nu nog
  Rusland levert olie, graan en raket motoren aan usa
  En rusland zit in europese non letal weapons conferenties

  Apparaat dat professor laat zien is bekend sinds eind jaren 90
  Het werd verkocht om reclame boodschappen uit te sturen
  Het heet soundbeam

  Ook bekend van 2e golfoorlog

 8. Als er al zoveel methoden zijn om de geest te her-programmeren hoeft Klaus Swab geen reclame meer te maken voor een chip in de hersenen. Helderzienden horen ook stemmen en zien beelden, maar weten er goed mee om te gaan. Weten zich ook af te sluiten voor bepaalde stemmen en beelden. Anderen die dat niet kunnen belanden in een psychiatrische kliniek en zijn alleen maar rustig te houden met blijvende zware medicatie. De menselijke geest is nog veel complexer dan alle supercomputers ter wereld bij elkaar. Slecht 1% is voor ons toegankelijk. Stelt u zich eens voor dat we de volle 100% konden benutten.

  • Suffert
   Slecht 1% is voor ons toegankelijk. Stelt u zich eens voor dat we de volle 100% konden benutten.

   Je hebt toch echt alles zelf nodig,
   maar jij verliest de controle en
   anderen die de techniek beheren
   Zullen voor jouw bepalen en beslissen
   wat je wel en niet kunt en
   wanneer je dat kunt.

   Kortom je word/bent dan een gijzelaar

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in