Een onderzoek van gegevens die gevonden zijn in het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van de Verenigde Staten doet vermoeden dat de fabrikanten van de vaccins vals spel spelen en dat zij een real-world experiment op kinderen uitvoeren om te bepalen welke dosering nodig is om letsel of de dood te veroorzaken, bericht Dailyexpose.uk.

Dit blijkt uit het feit dat bij specifieke batchnummers van de Covid-19 vaccins vele malen extreem hoge aantallen bijwerkingen, ziekenhuisopnames, levensbedreigende gebeurtenissen, blijvende invaliditeit en sterfgevallen onder kinderen zijn gemeld, en uit de gegevens blijkt dat elke gemelde bijwerking die blijvende invaliditeit of de dood tot gevolg had, veroorzaakt is door slechts 6% van de specifieke Covid-19 vaccin batches dat geproduceerd en aan kinderen toegediend is.

Dit betekent dat de gevaarlijkste en dodelijkste batches van de experimentele injecties die aan kinderen worden toegediend  nu zijn geïdentificeerd.

De bij het onderzoek gebruikte gegevens zijn afkomstig uit de voor het publiek toegankelijke VAERS-databank, die hier kan worden geraadpleegd. Het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) is een programma van de Verenigde Staten voor de veiligheid van vaccins, dat mede wordt beheerd door de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA).

Het programma verzamelt informatie via meldingen door artsen, verpleegkundigen en patiënten over ongewenste bijwerkingen (mogelijke schadelijke bijwerkingen) die zich voordoen na toediening van vaccins, om na te gaan of de risico-batenverhouding hoog genoeg is om verder gebruik van een bepaald vaccin te rechtvaardigen.

De rapporten die uit de database werden gehaald waren die welke tot 5 november 2021 waren ingediend, en zij omvatten alle bijwerkingen die gemeld waren tegen de Pfizer Covid-19 injecties bij kinderen van 6 tot 17 jaar.

Maar eerst werd een controledataset gemaakt met alle bijwerkingen die gemeld waren van alle griepvaccins die toegediend waren aan alle kinderen van 6 tot 17 jaar in 2019 en 2020, een periode van twee jaar.

Wij kunnen er zeker van zijn dat er in deze periode veel meer griepinjecties aan kinderen zijn toegediend, dan er in 2021 Covid-19 injecties aan kinderen zijn toegediend, dankzij de bevestiging in officiële gegevens die door de Centers for Disease Contol (CDC) zijn gepubliceerd.

De publicatie die de CDC in oktober 2020 heeft vrijgegeven (zie hier) bevestigt dat in het griepseizoen 19/20, 63,8% van de kinderen van 6 maanden – 17 jaar, een dosis van de griepprik hebben gekregen. De gegevens die wij eruit gehaald hebben, bevatten ook cijfers van het griepseizoen 18/19, waarvan 62,6% van de kinderen van 6 maanden – 17 jaar een griepprik gekregen heeft, en het griepseizoen 20/21, waarvan het aantal kinderen dat een griepprik gekregen heeft, onbekend is.

De VAERS-databank toonde een totaal van 2.082 meldingen van ongewenste voorvallen tegen de griepvaccins bij kinderen naast 278 bezoeken aan de spoedeisende hulp, 45 ziekenhuisopnames, 11 levensbedreigende bijwerkingen, 17 blijvende handicaps, en 2 sterfgevallen. Het totale aantal geretourneerde batchnummers was 802.

Het “batchnummer” is een specifieke reeks cijfers en letters die een specifiek vaccin volgt vanaf de productie tot in de arm van een persoon, en het staat meestal op het etiket van het vaccin of op de verpakking.

Bovenstaande grafiek toont het aantal meldingen van ongewenste bijwerkingen bij VAERS van de griepvaccins bij kinderen, gesorteerd op het batchnummer van het vaccin dat vóór de ongewenste bijwerking werd toegediend.

De batchnummers zijn alfabetisch gerangschikt en afgezien van enkele pieken was het aantal ongewenste bijwerkingen per batchnummer gelijkmatig verdeeld en over het algemeen gelijk, met niet meer dan 17 meldingen van één enkel batchnummer van griepvaccin.

Bovenstaande grafiek toont het aantal ziekenhuisopnames dat gemeld is als bijwerkingen van het Pfizer-vaccin per verzonden batchnummer in de VS. Deze grafiek heeft de werkelijke batchnummers van het griepvaccin geïdentificeerd waardoor kinderen in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Zoals u kunt zien, is er slechts één batchnummer “3GG33” waarvan meer dan 1 ziekenhuisopname is gerapporteerd, maar dit betrof slechts 2 ziekenhuisopnames. Terwijl nog 33 andere batchnummers één enkele ziekenhuisopname veroorzaakten.

Alle bovenstaande gegevens over bijwerkingen van het griepvaccin bij kinderen over een periode van twee jaar werden gebruikt als een controledataset om te vergelijken met de VAERS-gegevens van het Pfizer Covid-19 vaccin.

  Onderzoekers: Prik doodt minstens 5 keer meer dan Covid, dus waarom vaccineren we kinderen?

De VAERS-databank toonde een totaal van 16.880 meldingen van bijwerkingen van het Pfizer Covid-19 vaccin bij kinderen van 6-17 jaar. Daaronder bevonden zich 5.161 bezoeken aan de spoedeisende hulp, 1.365 ziekenhuisopnames, 264 levensbedreigende bijwerkingen, 120 blijvende handicaps, en 29 sterfgevallen.

De Food and Drug Administration (FDA) heeft op 10 mei 2021 een vergunning voor noodgebruik verleend voor de injectie Pfizer Covid-19 voor toediening aan kinderen boven de 12 jaar.

Dit betekent dat er in een periode van 6 maanden –

 • 8 maal zoveel bijwerkingen,
 • 18 keer zoveel bezoeken aan de spoedeisende hulp,
 • 30 keer zoveel ziekenhuisopnames,
 • 24 keer zoveel levensbedreigende voorvallen,
  7 maal zoveel blijvende handicaps, en
 • 15 keer zoveel sterfgevallen als gevolg van de Pfizer-prik dan wat er over een periode van twee jaar bij kinderen van de griepvaccins is geregistreerd.
Klik voor groot

Bovenstaande grafiek toont het aantal meldingen van ongewenste bijwerkingen bij VAERS van het Pfizer Covid-19 vaccin bij kinderen, gesorteerd op het batchnummer van het vaccin dat vóór de ongewenste bijwerking werd toegediend.

Het hoogste aantal meldingen van ongewenste voorvallen bij VAERS van één enkel batchnummer van het griepvaccin was 17. Daarom is het des te schokkender te ontdekken dat het hoogste aantal meldingen van ongewenste bijwerkingen bij VAERS van één enkel batchnummer van het Pfizer Covid-19 vaccin tot 5 november 2021 428 was, en dit is geen anomalie.

Honderden meldingen van ongewenste bijwerkingen zijn er al talloze keren gedaan van één enkel batchnummer van het Pfizer Covid-19 vaccin.

De bovenstaande grafiek toont het aantal batches in vergelijking met het aantal gemelde bijwerkingen per batch van het Pfizer Covid-19 vaccin. Uit de gegevens blijkt dat van 511 batches (68%) slechts één enkele melding van ongewenste bijwerkingen is gedaan, terwijl van 2 specifieke batches meer dan 401 meldingen van ongewenste bijwerkingen zijn gedaan.

Schokkend is ook dat uit de gegevens blijkt dat 30 batches Pfizer-vaccin tussen 12 afzonderlijke batches (1,6%) tussen 151 en 250 meldingen van ongewenste bijwerkingen per batch hadden, nog eens 11 batches (1,5%) tussen 251 en 350 meldingen van ongewenste bijwerkingen per batch hadden, en nog eens 7 batches (0,9%) tussen 350 en 400 meldingen van ongewenste bijwerkingen per batch hadden.

Dit wijst erop dat er een kleine hoeveelheid gevaarlijke batches van het Pfizer Covid-19 vaccin en een grote hoeveelheid schijnbaar onschadelijke (althans op korte termijn) batches van het Pfizer Covid-19 vaccin toegediend zijn aan kinderen.

Hetzelfde patroon zien we ook bij de ernstigere bijwerkingen, waarbij slechts enkele afzonderlijke batches van het Pfizer vaccin in verband gebracht worden met zeer grote aantallen bezoeken aan de eerste hulp, ziekenhuisopnames, levensbedreigende gebeurtenissen, blijvende handicaps, en sterfgevallen.

Bezoeken aan de spoedeisende hulp

356 batches (48%) veroorzaakten nul bezoeken aan de spoedeisende hulp bij kinderen, en 311 batches (42%) veroorzaakten tussen 1 en 4 bezoeken aan de spoedeisende hulp bij kinderen. Maar 7 batches (0,9%) veroorzaakten meer dan 100 bezoeken aan de spoedeisende hulp bij kinderen per batch.

In totaal was 52% van de aan kinderen toegediende batches Pfizer-vaccin verantwoordelijk voor een bijwerking die een bezoek aan de spoedeisende hulp tot gevolg had.

Ziekenhuisopnames

585 batches (78%) van de Pfizer prik veroorzaakten nul ziekenhuisopnames bij kinderen, en 87 batches (12%) veroorzaakten slechts 1 ziekenhuisopname bij kinderen. Maar 5 batches van de Pfizer prik (0,7%) veroorzaakten meer dan 30 ziekenhuisopnames bij kinderen per batch.

In totaal was 22% van de partijen Pfizer-vaccin die aan kinderen werden toegediend, verantwoordelijk voor een bijwerking die tot ziekenhuisopname leidde.

Levensbedreigende bijwerkingen

670 batches (90%) werden in verband gebracht met nul levensbedreigende bijwerkingen bij kinderen, en 40 batches (5%) werden in verband gebracht met 1 levensbedreigende bijwerking bij kinderen. Maar slechts 8 batches (1%) werden in verband gebracht met tussen 5 en 8 levensbedreigende bijwerkingen per batch bij kinderen.

In totaal was 10% van de aan kinderen toegediende batches Pfizer-vaccin verantwoordelijk voor een levensbedreigende gebeurtenis.

Permanente invaliditeit

700 batches (94%) veroorzaakten nul blijvende handicaps bij kinderen, terwijl 29 batches ( 4%) één blijvende handicap bij kinderen veroorzaakten. Maar 4 batches (0,5%) veroorzaakten 4 blijvende handicaps per batch, wat neerkomt op 33% (16/48) van alle blijvende handicaps die als bijwerkingen van het Pfizer-vaccin bij kinderen zijn gemeld.

In totaal was slechts 6% van de batches Pfizer-vaccin die aan kinderen werden toegediend, verantwoordelijk voor een bijwerking die tot gevolg had dat het kind blijvend gehandicapt raakte.

  Wetenschappelijke studie van het prestigieuze British Medical Journal stelt de werkzaamheid van Covid-vaccins in vraag
Sterfgevallen

733 batches werden in verband gebracht met nul sterfgevallen onder kinderen, maar 15 batches werden in verband gebracht met één sterfgeval onder kinderen. Er werden ook nog 14 sterfgevallen gemeld waarvan het batchnummer onbekend was. Dit betekent dat het minimumaantal batches dat verantwoordelijk is voor een sterfgeval gelijk is aan 15 en het maximumaantal mogelijk is 29.

In totaal was tussen 2% (15 batches ) en 4% (29 batches) van de aan kinderen toegediende batches Pfizer-vaccin verantwoordelijk voor een bijwerking met de dood tot gevolg.

De gegevens die uit VAERS zijn gehaald over bijwerkingen van het Pfizer Covid-19 vaccin bij kinderen van 6-17 jaar hebben ook iets ongebruikelijks aan het licht gebracht, namelijk dat de gevaarlijkste batches van het Covid-19 vaccin allemaal batchnummers hebben die nauw met elkaar overeenkomen.

Het is logisch om batchnummers in een of andere vorm van volgorde toe te kennen, b.v. A1, A2, A3, in plaats van willekeurig verschillende lotnummers te genereren, b.v. A1, Z5, T7.

Daarom suggereren de volgende gegevens dat de gevaarlijkste, en dodelijkste partijen van het Pfizer vaccin die aan kinderen toegediend zijn, en nog toegediend worden, allemaal vlak na elkaar vervaardigd zijn, en niet dat een gevaarlijke partij op dag 1 vervaardigd is en de volgende gevaarlijke partij op dag 86.

Klik voor groot

Bovenstaande grafiek toont het aantal meldingen van ongewenste bijwerkingen per batchnummer bij kinderen van 6-17 jaar in de hele VS. Deze grafiek heeft de werkelijke batchnummers van het Pfizer-vaccin geïdentificeerd die de meeste schade bij kinderen in de VS hebben veroorzaakt. Het schadelijkste daarvan is batchnummer “EW0187”; waarvan 428 meldingen van ongewenste bijwerkingen zijn gedaan.

Maar laten we de top 20 van de batches met de meldingen van ongewenste bijwerkingen die er van ingediend zijn, eens nader bekijken.

De bovenstaande grafiek toont de top 20 van de batchnummers met de meeste meldingen van ongewenste bijwerkingen, en zoals we kunnen zien zijn 19 van de 20 batchnummers allemaal “EW” lotnummers, variërend van EW0167 tot EW0217. De enige uitzondering is lotnummer FA6780, waartegen 344 meldingen van ongewenste bijwerkingen zijn gedaan.

Klik voor groot

Bovenstaande grafiek toont het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp per batchnummer bij kinderen van 6-17 jaar in de hele VS. Het schadelijkste Pfizer-batch in deze categorie is batchnummer “EW0185”, dat de derde plaats innam wat betreft het aantal geregistreerde meldingen van bijwerkingen. Batch EW0185 veroorzaakte 137 bezoeken aan de spoedeisende hulp bij kinderen.

De bovenstaande grafiek toont de top 20 van de batchnummers die de meeste bezoeken aan de eerste hulp veroorzaakten, en zoals we kunnen zien zijn 17 van de 20 batchnummers allemaal “EW” batchnummers , variërend van EW0168 tot EW0217. De drie uitzonderingen zijn de batchnummers FA6780, FA7485, en ER8735, waarvan respectievelijk 92, 83, en 80 bezoeken aan de eerste hulp werden gebracht.

Klik voor groot

De bovenstaande grafiek toont het aantal ziekenhuisopnames per batchnummer bij kinderen van 6-17 jaar in de hele VS. Het schadelijkste Pfizer-batch in deze categorie is batchnummer “EW0187”, dat op de eerste plaats kwam in het aantal geregistreerde meldingen van bijwerkingen, en op de vierde plaats in het aantal gerapporteerde bezoeken aan de spoedeisende hulp . Het Pfizer-batch EW0185 veroorzaakte 34 ziekenhuisopnames bij kinderen.

De bovenstaande grafiek toont de top 20 van de batchnummers die de meeste ziekenhuisopnamen veroorzaakten, en zoals we kunnen zien zijn 17 van de 20 batchnummers allemaal “EW”, variërend van EW0167 tot EW0217. De drie uitzonderingen zijn de batchnummers FA7485, FD8448, en UNKNOWN, waarvan 14, 15, en 19 meldingen van ziekenhuisopname zijn gedaan.

Klik voor groot

De bovenstaande grafiek toont het aantal levensbedreigende voorvallen per batchnummer bij kinderen van 6-17 jaar in de hele VS. Het schadelijkste Pfizer-batch in deze categorie is batchnummer “EW0182”, dat op de veertiende plaats stond in zowel het aantal gemelde bijwerkingen als het aantal gemelde bezoeken aan de spoedeisende hulp, en op de tweede plaats in het aantal gemelde bezoeken aan de spoedeisende hulp . Het batch EW0182 van Pfizer veroorzaakte 8 levensbedreigende bijwerkingen bij kinderen.

De bovenstaande grafiek toont de top 20 van de batchnummers die de meeste levensbedreigende voorvallen veroorzaakten, en zoals we kunnen zien zijn 16 van de 20 batchnummers allemaal “EW” lotnummers, variërend van EW0167 tot EW0202. De vier uitzonderingen zijn de batchnummers EN6204, 5317, FE3592, en UNKNOWN, waarvan 2, 2, 3, en 5 meldingen van levensbedreigende bijwerkingen zijn gedaan.

  WHO geeft eindelijk toe dat Bill Gates' "vaccine" Polio in Afrika verspreidt
Klik voor groot

De bovenstaande grafiek toont het aantal blijvende handicaps per batchnummer bij kinderen van 6-17 jaar in de hele VS. Het schadelijkste Pfizer-batch in deze categorie is batchnummer “EW0191”, dat de tiende plaats innam in het aantal gemelde meldingen van ongewenste bijwerkingen, de zestiende plaats in het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp, de tiende plaats in het aantal ziekenhuisopnamen, en de derde plaats in het aantal levensbedreigende bijwerkingen. Het batch EW0191 van Pfizer veroorzaakte dat 5 kinderen blijvend gehandicapt raakten.

De bovenstaande grafiek toont de top 20 van de batchnummers die de meeste blijvende handicaps veroorzaakten, en zoals we kunnen zien zijn 13 van de 20 batchnummers allemaal “EW” lotnummers, variërend van EW0162 tot EW0217. De zeven uitzonderingen zijn de batchnummers EL3246, 220395, 10606, FC3182, FC3180, 5317, FE3592, ER8735, en EN6207, waarvan 1, 1, 1, 2, 2, en 2 meldingen van blijvende invaliditeit gedaan werden.

De bovenstaande grafiek toont het aantal sterfgevallen per batchnummer bij kinderen van 6-17 jaar in de hele VS. Er zijn in totaal 15 verschillende batchnummers, die elk één sterfgeval veroorzaken, en 11 van de 15 zijn weer allemaal EW-nummers, variërend van EW010 tot EW0217.

Bovenstaande tabel toont de top 10 van de batchnummers met de meeste gemelde schadegevallen in de categorieën ongewenste bijwerking, bezoek aan de spoedeisende hulp, ziekenhuisopname, levensbedreigende gebeurtenis, blijvende invaliditeit, en overlijden. Hieruit blijkt duidelijk dat er een ernstig probleem is geweest met de EW-batchnummers van EW0167 tot EW0217.

Bovenstaande grafiek toont het aantal ongewenste bijerkingen, bezoeken aan de spoedeisende hulp, levensbedreigende voorvallen, blijvende invaliditeit en sterfgevallen in de top 10 van de batchnummers met de meeste levensbedreigende bijwerkingen die ervan gemeld zijn. Dit zijn allemaal EW batchnummers, variërend van EW0167 tot EW0191.

Conclusie

Dit onderzoek van de VAERS-gegevens brengt verschillende verontrustende bevindingen aan het licht, die verder onderzoek rechtvaardigen, maar het leidt ook tot vragen waarom de autoriteiten in de VS, die geacht worden de veiligheid van de Covid-19 vaccins te controleren, dit zelf niet ontdekt hebben.

Uit de gegevens blijkt duidelijk dat de Covid-19 vaccinatiecampagne aanzienlijk schadelijker en dodelijker voor kinderen is geweest dan de griepvaccinatiecampagne. Dit feit alleen al doet de vraag rijzen hoe het raadgevend comité van de FDA zeventien tegen nul kon stemmen om het vaccin van Pfizer goed te keuren voor gebruik bij kinderen van 5 tot 11 jaar.

Een stemgerechtigd lid van het adviescomité van de Food and Drug Administration (FDA) heeft toegegeven dat men pas volledig zal weten of het vaccin van Pfizer veilig is voor kinderen van 5 tot 11 jaar, wanneer het toegediend begint te worden.

Dr. Eric Rubin van de Harvard Universiteit zei – “Wij zullen nooit te weten komen hoe veilig het vaccin is, tenzij wij het beginnen te geven, en zo gaat dat nu eenmaal”.

Maar het onderzoek van de VAERS-gegevens heeft ook de specifieke batches Pfizer-vaccin aan het licht gebracht die de meeste schade hebben berokkend aan kinderen in de hele VS, wat leidt tot andere uiterst ernstige vragen die dringend beantwoord moeten worden.

Hoe komt het dat bepaalde batches van het vaccin schadelijker zijn gebleken dan andere?

Hoe komt het dat bepaalde batches van het Covid-19 vaccin dodelijker zijn gebleken dan andere?

Waarom hebben de 20 schadelijkste batches Pfizer-vaccin van de 748 bekende batches die aan kinderen zijn toegediend, allemaal batchnummers die nauw met elkaar overeenkomen? Variërend van EW0162 tot EW0217.

Zou dit gewoon een kwestie van kwaliteitscontrole kunnen zijn?

Een klokkenluider van Pfizer uit een fabriek in Kansas heeft immers onthuld dat “mensen worden gedwongen te tekenen voor dingen wat ze normaal niet zouden doen, en dan vragen ze zich af waarom hun eigen werknemers het niet nemen”.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Joodse rechtbank: Het is absoluut verboden de COVID-injecties toe te dienen aan kinderen, jonge mannen en vrouwenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHet establishment heeft zijn hand overspeeld en zijn roofzuchtige aard blootgelegd
Volgend artikelGevaccineerde mensen over de hele wereld vertonen AIDS-achtige symptomen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. Het is nu al geruime tijd bekend dat dit gen therapeutische middel op zijn minst “ ondeugdelijk “ zelfs gevaarlijk IS.
  De farmaceuten hebben zich “ ingedekt “ en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun producten.

  En de landelijke overheden gaan gewoon door met het promoten van dit middel.
  Dit is ronduit gevaarlijk.
  Willens en wetens doorgaan met een middel wat zich nog in TEST FASE DRIE VAN HET ONDERZOEK BEVIND EN WAT GROTE EN GEVAARLIJK COMPLICATIES GEEFT.

  Ik blijf zitten met de vraag WIE IS HIERVOOR AANSPRAKELIJK❓❓❓❓
  WIE KUNNEN MENSEN DIE AANTOONBAAR BESCHADIGD ZIJN DOOR HET VACCIN HUN VERHAAL HALEN❓❓❓WILKE INSTANTIE GEEEFT HEN HULP….. LET OP HULP….. GEEN MELDING WANT DAT DAT LAREB IS EEN PAPIEREN TIJGER.

  WAAR IS DE TEGEMOED KOMING IN ZORG EN BIJSTAND❓❓❓❓
  Regering waar zijn jullie.
  WEL MENSEN MIN OF MEER VERPLICHTEN OM DEZE ONVOLDOENDE GETESTE GEN THERAPIE TE NEMEN,———- ZONDER ERBIJ TE VERTELLEN DAT HET OOK GROTE RISICOS HEEFT ———— EN NU DE ZIEKEN TEN GEVOLGE VAN HET VACCIN IN DE KOU LATEN STAAN.❓❓❓

  Wie is hiervoor verantwoordelijk❓❓❓

   • Klopt. ALLES draait om “informed consent” en je HAD je KUNNEN informeren.
    Er is echter een maar… diegene die die spuit toedient is verantwoordelijk. Daarom moest iedereen een formulier tekenen. Als dit is gebeurd ZONDER fatsoenlijke informatie (propaganda) dan BLIJFT diegene die die spuit toedient (en hun baas) verantwoordelijk, want ook ZIJ behoren te WETEN wat ze toedienen!

    Dus FEITELIJK is de GGD – en de regering die daartoe opdracht heeft gegeven – verantwoordelijk. Dús mensen, verwacht de komende jaren maar gigantische belastingverhogingen, wat ALLES zal op de BELASTINGBETALER worden verhaald!

  • Heel simpel; de producent.
   Producent kan/mag dergelijje voorwaarden niet afdwingen.

   Probleem: vind maar eens een onafhankelijke rechter.

   De roverheden hebben niet legitiem gehandeld en de contracten tussen hun en de producenten zijn nietig.

   Verder kunnen we de overheden laten betalen. Maar dat is onzin want we betalen hun (ook voor het vernietigen van ons geld aan die griepwaanzin)

   Dus…..als die zgn groep met advocaten feugt dan plukken we big pharma leeg!

 2. Spijtig dat dit vermoeden nu ook bevestigd is met goede onderbouwing. Het is uiteraard de bedoeling dat de nieuwe kinderen zich straks niet meer kunnen voortplanten, dus dat is het lopende experiment waar vele kindjes nu aan sterven.

  Er is hier een reden voor:
  Joodse rechtbank: Het is absoluut verboden de COVID-injecties toe te dienen aan kinderen, jonge mannen en vrouwen

  Erg triest dat het hun wel interesseert. Maar het zij zo.

 3. Beter een 9mm in je kop dan een prikkie….
  Endegenen die hun kinderen daarvoor leenden, moeten nooit meer koters mogen krijgen.

 4. Het probleem met die batch nummers is: je weet niet hoeveel dosis er uit een batch kwamen én je weet niet in welk stadium van de vaccinatiecampagne zijn ingezet. Batch nummer EN6201 van Pfizer/Biontech was bijvoorbeeld goed voor 140 doden maar is misschien in een heel vroeg stadium van de vaccinatie-campagne ingezet: dus bij zeer oude en zeer zwakke mensen.

  Maar misschien kan de redactie ook nog eens kijken naar het verschil in percentages vaccinatie-doden in blauwe en rode staten. In de rode staat Kentucky (Trump supporters) vielen 11 maal zoveel doden per 1 mln inwoners als in het blauwe staat New York. Zelfs als we de vaccinatiegraad van beide staten in de berekening meenemen dan is het verschil nog steeds HEEL groot.

 5. Batchnummer 3GG33 bevat het ultieme meestergeval 33.
  Het VN-logo is een wereldbol bestaande uit 33 delen.
  Het secreet van Drakesteijn Trix van Amsberg heeft 33 jaar geregeerd.
  Young Global Leader (u weet wel het WEF-klasje van Klaus – build back better – Schwab) Lex en Máx zijn getrouwd op de 33ste dag van 2002.
  President John F.Kennedy (de laatste president die opkwam voor zijn volk) is vermoord op 22.11.1963 > 22 + 11 = 33.
  De VVD behaalde bij de TK-verkiezingen in maart 2017 33 zetels.
  In 2018 voerde Bill Gates III (Rockefeller-telg) een pandemiesimulatie waarbij 33 miljoen mensen wereldwijd zouden overlijden.
  Franklin D.Roosevelt (1882 – 1945) was bij zijn aantreden in 1933 de 32ste president en 32ste graad vrijmetselaar. In opdracht van de Deep State/ Novus Ordo Seclorum (zie een dollar-biljet) heeft hij in 1935 samen met FBI-directeur J.Edgar Hoover (1895 – 1972) senator Huey Long (1893 – 1935) van Louisiana laten vermoorden. Als blijk van waardering werden beide heren voor hun bewezen diensten 33ste graad vrijmetselaar.
  Harry S.Truman (1884 – 1972) was bij zijn aantreden (FDR is in Warm Springs, Georgia vermoord) in 1945 de 33ste president van de VS en hij was reeds 33ste graad vrijmetselaar.

  • Het getal 33 betekent in de puurste zin: blijf in controle over jezelf, laat je niet afleiden, en blijf dus op de juiste koers. De master numbers zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. De psychopaten hebben deze getallen misbruikt door de jaren heen, en de betekenis voor zichzelf geapproprieerd. In het geval van de vrijmetselaars hebben ze zichzelf de betekenis van de 33 aangemeten als zijnde in “controle zijn van anderen”. Klemtoon op “anderen”. Dit is niet juist. Maar zo zien zij het en zo hebben zij deze getallen in hun snode plannen gewoven als een soort van sinistere communicatie en sinistere erkenning naar elkaar toe. Helaas.

   • De getallen geven berichten aan mensen die er open voor staan. Iedereen aan wie ik dit heb uitgelegd, gaat het ook beleven, en heeft er veel aan.

    Het bericht via Batch 3GG33 kun je lezen als: 36633. De vrijmetselaars lezen het als: wij zijn in controle mbv hoe WIJ het willen. (duivelse krachten, zou je kunnen zeggen). Maar in de puurste zin moet JIJ het bericht lezen als: blijf in controle, te allen tijden, over jezelf, want er heerst verderf, en door deceptie middels verderf verlies je de controle over jezelf.

    Nogmaals, de 33 betekent “controle” – in controle blijven van jezelf en je koers, en de 66 betekent verderf door deceptie, die jou raakt.

    Zoals ik het dus lees, dit bericht, in de puurste zin is: blijf zo ver mogelijk weg van die smerige troep.

    • Excuses, hier is een fout gemaakt: de G is niet de 6. De G is de 7. Er staat dus 37733. De 7 staat voor “onbekend”, in andere woorden, je komt in een gebied terecht waar niets bekend is, waar nog veel moet gebeuren voordat het concreet is. Een status van 77 houdt in dat het nog ontwikkeld moet worden, voordat het zijn definitie of functie heeft bereikt. Dit zou je dan zo moeten interpreteren: blijf in controle over je koers, want als je hierin meegaat weet je niet waarin je verzeild kan raken. Niet veel anders dan de 66, in feite, maar nog geen feitelijke of functionele duidelijkheid. De 66 toont feitelijke duidelijkheid aan: verderf en deceptie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in