Chatham House, London / Wikimedia (CC BY 2.0 DEED)

Als mondiaal machtscentrum is het gedaan met de Oude Wereld. Moskou begrijpt deze realiteit, maar onze voormalige partners blijven in ontkenning.

Niet zo lang geleden zei de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius: “De Europese Unie moet aan het eind van dit decennium klaar zijn voor oorlog.” Berlijn is begonnen met praten over de terugkeer van de universele dienstplicht en voorbereidingen voor een confrontatie met Moskou. In Polen heersen soortgelijke gevoelens. Maar is dat alleen vanwege de gebeurtenissen in Oekraïne?

Wat is de reden voor de opleving van het gepraat over gevechten in Europa?

De toonaangevende Russische krant Rossiyskaya Gazeta praat met internationale relatiedeskundige Sergey Karaganov, die erevoorzitter is van de Russische Raad voor Buitenlands en Defensiebeleid, academisch supervisor aan de School of International Economics and Foreign Affairs Higher School of Economics (HSE) in Moskou en voormalig adviseur van het Kremlin.

Evgenij Shostakov: Meneer Karaganov, is er, gezien de huidige moeilijke situatie op het gebied van buitenlands beleid, behoefte aan een conceptueel andere theorie van afschrikking tegen de vijanden van Rusland om de groeiende confrontatie in een vroeg stadium te stoppen en om onze tegenstanders te ontmoedigen conflicten aan te wakkeren?

Sergey Karaganov: De elites van West-Europa – en vooral in Duitsland – bevinden zich in een staat van historisch falen. De belangrijkste basis van hun 500-jarige overheersing van de wereld was militaire superioriteit, waarop de economische, politieke en culturele dominantie van het Westen was gebouwd. Maar dit is onder hun voeten weggeslagen. Met behulp van dit voordeel manipuleerden ze de grondstoffen van de wereld in hun voordeel. Eerst plunderden ze hun koloniën en later deden ze hetzelfde, maar met meer verfijnde methoden.

De huidige westerse elites slagen er niet in om een reeks groeiende problemen in hun samenlevingen aan te pakken. Deze omvatten een krimpende middenklasse en toenemende ongelijkheid. Bijna al hun initiatieven mislukken. De Europese Unie is, zoals iedereen weet, langzaam maar zeker aan het wegkwijnen. Daarom staat de heersende klasse nu al zo’n 15 jaar vijandig tegenover Rusland. Ze hebben een externe vijand nodig; Josep Borrell [de topambtenaar buitenlandse zaken van de EU] noemde de wereld rond het blok vorig jaar een jungle. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei in het verleden zelfs dat de sancties die de EU [tegen Rusland] heeft aangenomen in de eerste plaats nodig waren om de Europese Unie te verenigen en te voorkomen dat ze instort.

De Duitse en West-Europese elites hebben een minderwaardigheidscomplex in een voor hen inmiddels monsterlijke situatie, waarin hun deel van de wereld door iedereen wordt ingehaald. Niet alleen door de Chinezen en de Amerikanen, maar ook door vele andere landen. Dankzij de bevrijding van de wereld van het ‘westerse juk’ door Rusland is West-Europa niet langer de baas over de staten van het Mondiale Zuiden, of zoals ik ze noem, de landen van de wereldmeerderheid.

De dreiging die West-Europa nu vormt, is dat de Oude Wereld zijn angst voor gewapende conflicten heeft verloren. En dat is heel gevaarlijk. Tegelijkertijd is het Westen van Europa de bron geweest van de ergste rampen in de geschiedenis van de mensheid. Nu wordt er in Oekraïne niet alleen gestreden om de belangen van Rusland, om zijn veiligheid, maar ook om het voorkomen van een nieuwe wereldwijde confrontatie. De dreiging neemt toe. Dit komt ook door de wanhopige pogingen van het Westen om in de tegenaanval te gaan om zijn dominantie te behouden. De huidige West-Europese elites falen en verliezen veel meer invloed in de wereld dan hun Amerikaanse tegenhangers.

Rusland voert zijn eigen strijd en met succes. We handelen zelfverzekerd genoeg om deze Westerse elites te ontnuchteren, zodat ze niet uit wanhoop over hun mislukkingen een nieuw wereldconflict ontketenen. We mogen niet vergeten dat de voorgangers van deze mensen in de vorige eeuw binnen één generatie twee wereldoorlogen hebben ontketend. Nu is de kwaliteit van deze elites nog lager dan toen.

Evgenij Shostakov: Heeft u het over de geestelijke en politieke nederlaag van West-Europa als een voldongen feit?

Sergey Karaganov: Ja, en dat is beangstigend. Wij maken tenslotte ook deel uit van de Europese cultuur. Maar ik hoop dat, door een reeks crises, gezonde krachten zullen zegevieren aan die kant van het continent over ongeveer 20 jaar, laten we zeggen. En het zal ontwaken uit zijn falen, inclusief zijn morele falen.

Evgenij Shostakov: Voorlopig zijn we getuige van de vorming van een nieuw IJzeren Gordijn met betrekking tot Rusland. Het Westen probeert ons land “uit te wissen”, ook op het gebied van cultuur en waarden. In de media worden Russen opzettelijk ontmenselijkt. Moeten we omgekeerd reageren en het Westen “cancelen”?

  Agressie van de V.S. en de NAVO tegen Rusland eindelijk tegengegaan

Sergey Karaganov: Absoluut niet. Het Westen sluit nu het IJzeren Gordijn, in de eerste plaats omdat wij in Rusland de echte Europeanen zijn. Wij blijven gezond. En zij willen deze gezonde krachten uitsluiten. Ten tweede sluit het Westen dit gordijn, nog strakker dan tijdens de Koude Oorlog, om zijn bevolking te mobiliseren voor vijandelijkheden. Maar we hebben geen behoefte aan een militaire confrontatie met het Westen, dus vertrouwen we op een beheersingsbeleid om het ergste te voorkomen.

Natuurlijk zullen we niets cancelen, ook niet ons Europese verhaal. Ja, we hebben onze Europese reis, in termen van integratie, voltooid. Ik denk dat het een beetje heeft voortgesleept, misschien wel een eeuw lang. Maar zonder Europese inenting, zonder Europese cultuur, zouden we niet zo’n grote macht zijn geworden. Dan hadden we Dostojevski, Tolstoj, Poesjkin of Blok niet gehad. Dus we zullen de Europese cultuur behouden, die het Westen van ons continent lijkt te willen opgeven. Maar ik hoop dat het zichzelf in dit opzicht niet volledig zal vernietigen. Want West-Europa laat niet alleen de Russische cultuur in de steek, het laat ook zijn eigen cultuur in de steek. Het schrapt een cultuur die grotendeels gebaseerd is op liefde en christelijke waarden. Het schrapt zijn geschiedenis, vernietigt zijn monumenten. We zullen onze Europese wortels echter niet afwijzen.

Ik ben er altijd tegen geweest om naar het Westen te kijken met louter kleinzieligheid. Dat moet je niet doen. Dan zouden we net als zij zijn. En zij glijden nu af naar een onvermijdelijke mars richting fascisme. We hebben geen behoefte aan alle besmettingen die uit het westen van Europa zijn en worden gegroeid. Waaronder, alweer, de groeiende besmetting van het fascisme.

Evgenij Shostakov: In het jaar 2023 zijn oude conflicten bevroren en zijn demonstratief de voorwaarden voor nieuwe conflicten geschapen – de voorspelbare explosie van de Palestijns-Israëlische confrontatie, een reeks oorlogen in Afrika en meer lokale conflicten in Afghanistan, Irak en Syrië. Zal deze trend zich voortzetten?

Sergey Karaganov: Deze trend zal volgend jaar geen lawine worden. Maar het ligt voor de hand dat hij zal toenemen, omdat de tektonische platen onder het wereldsysteem zijn verschoven. Rusland is veel beter voorbereid op deze periode dan een paar jaar geleden. De militaire operatie die we in Oekraïne uitvoeren is onder andere bedoeld om het land voor te bereiden op het leven in de zeer gevaarlijke wereld van de toekomst. We zuiveren onze elite, ontdoen ons van corrupte, pro-Westerse elementen. We blazen onze economie nieuw leven in. We blazen ons leger nieuw leven in. We blazen de Russische geest nieuw leven in. We zijn nu veel beter voorbereid om onze belangen in de wereld te verdedigen dan een paar jaar geleden. We leven in een herrijzend land dat moedig naar de toekomst kijkt. De militaire operatie helpt ons om ons te zuiveren van westerlingen en westerlingen, om onze nieuwe plaats in de geschiedenis te vinden. En ten slotte om onszelf militair te versterken.

Evgenij Shostakov: Bent u het ermee eens dat de wereld vanaf 2024 een periode van langdurige conflicten ingaat? Heeft de mensheid vandaag de dag de politieke wil om deze situatie te veranderen?

Sergey Karaganov: Natuurlijk zijn we een tijdperk van langdurige conflicten binnengegaan. Maar we zijn er veel beter op voorbereid dan ooit tevoren. Het lijkt mij dat we, door een koers te varen waarbij we het Westen in toom houden en relaties opbouwen met broederlijk China, nu een as van de wereld worden die kan voorkomen dat iedereen afglijdt naar een wereldwijde catastrofe. Maar dit vereist inspanningen om onze tegenstanders in het Westen te ontnuchteren. We zijn een strijd begonnen om de wereld te redden. Misschien is het de missie van Rusland om onze planeet te bevrijden van het ‘westerse juk’, om haar te behoeden voor de moeilijkheden die zullen voortvloeien uit veranderingen die nu al veel wrijving veroorzaken. De dreiging komt voor een niet onbelangrijk deel van de wanhopige tegenaanval van het Westen, dat zich vastklampt aan zijn 500 jaar oude dominantie, waardoor het de wereld heeft kunnen plunderen.

We zien dat er in het Westen nieuwe waarden zijn ontstaan, waaronder de ontkenning van alles wat menselijk en goddelijk is in de mens. Westerse elites zijn begonnen deze anti-waarden te koesteren en normale waarden te onderdrukken. We hebben dus een moeilijke periode voor de boeg, maar ik hoop dat we onszelf zullen behouden en de wereld zullen helpen om de traditionele menselijkheid te redden.

  West-Europa kan het nieuwe Oekraïne worden

Een van de vele problemen waar de wereld vandaag de dag mee te maken heeft, is natuurlijk dat de wereldeconomie in een systeemcrisis verkeert door de eindeloze groei van consumptie. Dit vernietigt de natuur zelf. De mens is niet geschapen om te consumeren; om de zin van het bestaan te zien in het kopen van nieuwe dingen.

Evgenij Shostakov: In een interview met Interfax legde onze onderminister van Buitenlandse Zaken Sergey Ryabkov een verband tussen het mogelijk opgeven van de anti-Russische koers van de Verenigde Staten en hun ondergeschikten en een “generatiewisseling” in het Westen. Maar zou een verandering van elites in het Westen, als die plaatsvindt, een impuls kunnen geven aan het verminderen van de spanningen? De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock, geboren in 1980, is bijvoorbeeld lid van de nieuwe generatie, maar haar standpunten zijn radicaler dan die van andere ‘haviken’ uit het verleden. Zijn er volgens u nog redelijke en diplomatieke politici over in het Westen?

Sergey Karaganov: Ik denk dat we vandaag de dag in het Westen te maken hebben met twee generaties elites die al behoorlijk gedegradeerd zijn. Helaas is het onwaarschijnlijk dat we met hen tot een overeenkomst kunnen komen. Ik geloof echter nog steeds dat samenlevingen en volkeren, inclusief die in West-Europa, zullen terugkeren naar normale waarden. Natuurlijk zal dit een verandering van generaties van elites vereisen. Ik ben het met Sergej Ryabkov eens dat het lang zal duren, maar ik hoop dat de West-Europese landen, en misschien ook de VS, niet in een hopeloze toestand zullen vervallen en dat er in heel Europa weer gezonde nationale krachten aan de macht zullen komen.

Ik geloof echter niet dat echte, pragmatische, en ik herhaal, nationale krachten in de nabije toekomst aan de macht kunnen komen in West-Europa. Dus ik denk dat als we ooit over normale betrekkingen tussen Rusland en het Westen terugkeren, het minstens 20 jaar zal duren.

We moeten ons ook realiseren dat we het Westen niet langer nodig hebben. We hebben alles genomen wat we konden nemen van deze prachtige Europese reis die Peter de Grote begon. Nu moeten we terugkeren naar onszelf, naar de oorsprong van de grootsheid van Rusland. Dat is natuurlijk de ontwikkeling van Siberië. De nieuwe ontwikkeling, wat betekent dat we nieuwe horizonten moeten bereiken. We mogen niet vergeten dat we niet zozeer een Europees als wel een Euraziatisch land zijn. Ik word nooit moe eraan te herinneren dat Alexander Nevski anderhalf jaar door Centraal-Azië en vervolgens Zuid-Siberië reisde op weg naar Karakorum, de hoofdstad van het Mongoolse Rijk. In feite was hij de eerste Russische Siberiër.

Door terug te keren naar Siberië, naar de Oeral, door nieuwe wegen en industrieën aan te leggen, keren we terug naar onszelf, naar de wortels van onze 500 jaar oude grootsheid. Pas na de ontsluiting van Siberië vond Rusland de kracht en de mogelijkheid om een grote mogendheid te worden.

In de nabije toekomst kunnen er helaas in principe geen serieuze interstatelijke wapenbeperkingsovereenkomsten worden gesloten.

Evgenij Shostakov: Hoe redelijk is het om Europa decennialang te vergeten?

Sergey Karaganov: In geen geval mogen we de oude heilige stenen van Europa vergeten waar Dostojevski het over had. Ze maken deel uit van ons zelfbewustzijn. Zelf houd ik van Europa, en van Venetië in het bijzonder. Het was door deze stad dat de Zijderoute passeerde, en via haar de grote Aziatische beschavingen. In die tijd overtroffen ze trouwens de Europese beschaving in hun ontwikkeling. Zelfs 150-200 jaar geleden was kijken naar Europa een teken van modernisering en vooruitgang. Maar al heel lang, en nu nog meer, is het een teken van intellectuele en morele achterlijkheid. We moeten onze Europese wortels niet verloochenen; we moeten er voorzichtig mee omgaan. Europa heeft ons tenslotte veel gegeven. Maar Rusland moet vooruit. En voorwaarts betekent niet naar het Westen, maar naar het Oosten en het Zuiden. Daar ligt de toekomst van de mensheid.

Evgenij Shostakov: Het Strategisch Offensief Wapenverdrag loopt af in 2026. Wat komt daarna? Kunnen we, gezien het juridische nihilisme van het Westen, rekenen op nieuwe interstatelijke militaire overeenkomsten? Of is de mensheid veroordeeld tot een oncontroleerbare wapenwedloop totdat er een nieuwe wereldorde en dus een nieuwe status quo ontstaat?

  Escobar: Gouden roebel 3.0 - De SCO verwelkomt een nieuwe 'Global Globe'

Sergey Karaganov: Het heeft geen zin om met de huidige westerse elites te onderhandelen. In mijn geschriften dring ik er bij de Westerse oligarchie op aan om deze mensen te vervangen, omdat ze gevaarlijk zijn voor zichzelf, en ik hoop dat zo’n proces vroeg of laat zal beginnen. Want de huidige groep is zo diep vernederd dat het onmogelijk is om met hen te onderhandelen. Natuurlijk moet je met ze praten. Er zijn tenslotte nog andere bedreigingen dan kernwapens. Er is de drone-revolutie. Cyberwapens zijn opgedoken. Er is kunstmatige intelligentie. Er zijn biologische wapens opgedoken die de mensheid ook met vreselijke problemen kunnen bedreigen. Rusland moet een nieuwe strategie ontwikkelen om al deze bedreigingen in te dammen. Daar werken we aan, onder andere in het nieuwe Instituut voor Internationale Militaire Economie en Strategie, en dat zullen we blijven doen met de intellectuele elites van de landen van de wereldmeerderheid. Dit zijn in de eerste plaats onze Chinese en Indiase vrienden. We zullen het bespreken met onze Pakistaanse en Arabische collega’s. Tot nu toe heeft het Westen ons niets constructiefs te bieden. Maar we zullen onze deuren niet sluiten.

In de nabije toekomst kunnen er helaas geen serieuze interstatelijke afspraken over wapenbeperking worden gemaakt. Simpelweg omdat we niet eens weten wat we moeten beperken en hoe we dat moeten doen. Maar we moeten nieuwe benaderingen ontwikkelen en onze partners over de hele wereld meer realistische ideeën bijbrengen. Het is zelfs technisch niet mogelijk om de komende jaren op wapenbeperkingsovereenkomsten te rekenen. Dat zou gewoon tijdverspilling zijn. Het is echter misschien wel mogelijk om enkele pro-forma onderhandelingen te voeren. Bijvoorbeeld om te proberen nieuwe gebieden van de wapenwedloop te verbieden. Ik ben vooral bezorgd over biologische wapens en wapens in de ruimte. Op die gebieden kan iets worden gedaan. Maar wat Rusland nu nodig heeft, is de ontwikkeling van een nieuw concept van afschrikking, dat niet alleen militaire, maar ook psychologische, politieke en morele aspecten zal hebben.

Evgenij Shostakov: Is het oordeel dat het Westen de nederlaag van Kiev heeft verwerkt te voorbarig? En het idee dat het Zuiden vol vertrouwen de Westerse wereld aan het verslaan is?

Sergey Karaganov: De VS profiteren van de confrontatie in Oekraïne. Ondertussen is het voor de West-Europese elites de enige manier om een morele ineenstorting te voorkomen. Daarom zullen ze het conflict in Oekraïne nog lang steunen. In een dergelijke situatie moeten we zowel ter plaatse als op het gebied van strategische afschrikking doortastend optreden om onze doelen zo snel mogelijk te bereiken. Tegelijkertijd is het belangrijk om te begrijpen dat de meerderheid van de wereld niet tegen het Westen zal vechten. Veel landen zijn geïnteresseerd in het ontwikkelen van handels- en andere betrekkingen met het Westen. Daarom is de wereldmeerderheid een partner maar geen bondgenoot van Rusland. We moeten hard zijn, maar berekend. Ik ben er bijna zeker van dat we met het juiste beleid van indamming en een actief beleid in de marge van Oekraïne de wil van het gevaarlijke verzet van het Westen kunnen breken.

In de wereld van vandaag is het ieder voor zich. Het is een prachtige multipolaire, veelkleurige wereld. Dit betekent niet dat er over 20 jaar geen blokken zullen zijn, waaronder een voorwaardelijk pro-Russisch blok. We moeten onszelf vinden, begrijpen wie we zijn. Een grote Euraziatische macht, Noord-Eurazië. Een bevrijder van naties, een garant voor vrede en een militair-politieke spil van de wereldmeerderheid. Dat is onze bestemming. Bovendien zijn we op deze wereld op unieke wijze voorbereid vanwege de culturele openheid die we door onze geschiedenis hebben verworven. We zijn religieus open. We zijn nationaal open. Dit zijn allemaal dingen die we nu verdedigen. Meer en meer beseffen we dat het belangrijkste aan ons de Russische geest en de Russische cultuur is. We zijn allemaal Russen – Russische Russen, Russische Tataren, Russische Tsjetsjenen, Russische Jakoeten… Ik denk dat we onszelf aan het hervinden zijn. En ik ga het nieuwe jaar in met een gevoel van spirituele opbeuring en optimisme. Rusland wordt herboren. Het is absoluut duidelijk.

Via RGRU.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Vladimir Poetin: Leidt de mensheid door de overgangVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPfizer interne chatgroep: Productiefouten, kwaliteitsdefecten, vervaldatumfraude
Volgend artikelDavos 2024: Bijeenkomst van de globalistische elites draait dit jaar om ‘vertrouwen’, zegt WEF
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

22 REACTIES

 1. Goed stuk.
  “De VS profiteren van de confrontatie in Oekraïne.” Er zit een kwaadaardige tumor in EU, die zich heeft verspreid door EU, met tentakels uit Ziomerica, en dat heet Brussel. De EU Commissie en met name de ingefluisterde Ursula von der Leyen, heeft de morele aftakeling van EU veroorzaakt. Een contructieve samenwerking met Rusland had een waanzinnige kracht gegeven aan de mensheid. Het is mss nog niet te laat, maar zoals hij zegt, met ‘haviken’ zoals Baerbock, zal er geen ommekeer komen. Waardeloos.

 2. p.s. Het is opvallend dat al die mannen een hoog intellectueel niveau van denken en doen hebben, en in hoe ze zich uitdrukken. Het peil van beschaafdheid is zeer hoog. Als je dat vergelijkt met die lompe stumperds in NL en de raaskallende Ziomericanen, dan lijken het wel twee planeten te zijn. Noord Aarde en Zuid Aarde, wat ik jaren geleden al zag komen. Zeer hoopgevend voor de mensheid in zijn geheel, dit verhaal.

  • Toch zal een zuivering cq vervanging van de macht in Europa nog 20 jaar kunnen duren….

   Nou, das toch niet zo’n lekker vooruitzicht….

   • Erwin januari 3, 2024 Bij 10:07
    Ja, daar heb je gelijk in. Ik zat daar ook over te denken, hoe lang het zal gaan duren voordat er weer volwassenheid komt in EU, met de middelen dat het nog heeft. Een verandering in mentaliteit is altijd moeilijk. Dat zien we al met die ingespotenen. En nu zeker, met al die nutteloze vreters die ze binnenharken. Naar Rusland vertrekken is lastig, begrijp ik. Ik vind het spijtig voor jonge mensen die achterblijven in de puin. Moeilijk te zeggen waar het heen gaat…

  • Helemaal mee eens 👍
   Jammer voor ons.
   Goed voor onze eigen oude waarden.
   De wereld blijft bestaan, helaas niet voor iedereen.

 3. Het probleem Rusland is dat het te groot is. Het heeft alles. In een samenwerkingsverband is het onmogelijk compromissen – geven en nemen – te sluiten met zo iemand. Ze zijn niet chanteerbaar. Waarom zouden ze toegevingen moeten doen? Daarom staan ze altijd voor een muur van wantrouwen. Daar tegenover Britten met de kunst van het veinzen, de Amerikanen met hun gespleten tong. Wie was weer de Russische diplomaat die zei “het probleem is dat je niet weet wat ze écht denken”.

 4. Een goede analyse van Karaganov.
  Als men de westerse gedragingen bekijkt op het internationale veld kan men slechts hoofdschuddend concluderen dat het de verkeerde paden aan het bewandelen is en met een bijna verbeten houding daarin aan het volharden is.

  Zijn mening over de westerse ‘elite’ kan men onderschrijven als wij de gedragingen ervan bezien, zowel nationaal als internationaal.

  De 20 jaar waarover Karaganov spreekt zou goed kunnen kloppen gezien het gegeven dat er telkens mensen aan de macht zijn/komen die onvoldoende visie en verantwoording hebben.
  Als we kijken naar een Rutte met telkens een verdere afbraakpolitiek, of een Ursula van der Leyen die als Duitse minister van defensie grote ellende achter liet alsmede een verdenking van fraude en plagiaat en door een Merkel naar voren is geschoven om, naar nu blijkt, de EU uit elkaar te krijgen.

  De VS en west Europa kan men vergelijken met door decennialang scheefgegroeide bomen die verplant moeten worden.
  De tijd die daarvoor nodig is zou best wel eens te lang kunnen zijn waardoor de kans bestaat dat de ene, danwel beide bomen tegen de vlakte gaan.
  De ‘ tuin van Borell ‘ staat er niet zo best bij.
  Symbolisch zou men hem kunnen beschouwen als een hovenier met een hakbijl…..

 5. Als je ooit spijker/kop zegt, moet je doen na het lezen van dit betoog.
  Deze man, Sergej Karaganov, heeft meer politiek gevoel in zijn pink dan die zielige lange slungel zonder enige actieve herinnering, die Nederland nu demissionair vertegenwoordigt, in zijn hele lijf heeft.
  Wie herinnert zich niet zijn opmerkingen op het hoogtepunt van de bankencrisis : koop een huis, koop een auto.
  Maar ja, van westerse politici met dubbele agenda’s, aan de leiband van het bedrijfsleven mag je niet verwachten dat ze met een goed onderbouwd verhaal komen. Ze moeten manipuleren, liegen en bedriegen om zich staande te houden.
  En langzaam maar zeker komen de mensen erachter in wat voor decadente beerput de elite het westen gestort heeft. En dit allemaal om hun positie in de wereld te behouden, dit allemaal om de totale controle te krijgen.

  citaat : De militaire operatie die we in Oekraïne uitvoeren is onder andere bedoeld om het land voor te bereiden op het leven in de zeer gevaarlijke wereld van de toekomst. We zuiveren onze elite, ontdoen ons van corrupte, pro-Westerse elementen. We blazen onze economie nieuw leven in. We blazen ons leger nieuw leven in.

  citaat : Het heeft geen zin om met de huidige westerse elites te onderhandelen. In mijn geschriften dring ik er bij de Westerse oligarchie op aan om deze mensen te vervangen, omdat ze gevaarlijk zijn voor zichzelf, en ik hoop dat zo’n proces vroeg of laat zal beginnen.

  citaat : We zien dat er in het Westen nieuwe waarden zijn ontstaan, waaronder de ontkenning van alles wat menselijk en goddelijk is in de mens. Westerse elites zijn begonnen deze anti-waarden te koesteren en normale waarden te onderdrukken.

  citaat : De huidige westerse elites slagen er niet in om een reeks groeiende problemen in hun samenlevingen aan te pakken. Deze omvatten een krimpende middenklasse en toenemende ongelijkheid. Bijna al hun initiatieven mislukken. De Europese Unie is, zoals iedereen weet, langzaam maar zeker aan het wegkwijnen. Daarom staat de heersende klasse nu al zo’n 15 jaar vijandig tegenover Rusland.

  citaat : We handelen zelfverzekerd genoeg om deze Westerse elites te ontnuchteren, zodat ze niet uit wanhoop over hun mislukkingen een nieuw wereldconflict ontketenen. We mogen niet vergeten dat de voorgangers van deze mensen in de vorige eeuw binnen één generatie twee wereldoorlogen hebben ontketend. Nu is de kwaliteit van deze elites nog lager dan toen.”

  En nu gaan in het westen stemmen op om de dienstplicht weer in te voeren zodat jan met de pet, die nu weer hogere energieprijzen voor de kiezen krijgt, die geen eigen huis meer kan krijgen omdat vluchtelingen eerst gehuistvest worden, die hogere collegegelden, hogere zorgkosten, hogere voedselprijzen kunnen gaan ophoesten hun leven kunnen gaan wagen om de belangen te behartigen van laffe gekozen politici en hun steenrijke influencers.

  Nog niet misschien !

 6. Weet je wat het echte verhaal is, achter al die iconische heiligen, dichters, denkers, geleerden en andere influencers?
  De superjachten van miljardairs, oligarchen en andere gewetenloze graaiers en machtswellustelingen worden steeds groter. Een zeker teken dat de ‘marktwerking’ voor hen nog steeds gesmeerd loopt en dat zij – ‘West’ of ‘Oost’, ‘links’ of ‘rechts’ – de weg NIET zijn kwijtgeraakt.
  Wie het allemaal met bloed, zweet en tranen betaalt mag ook hier geen vraag meer zijn.

  • Bij toeval kwam ik de omslag tegen van LINDA.meiden met daarop een foto van gravinfluencer Eloise van Amsberg (2002) en met haar omgedraaide rechterhand (handpalm naar voren) maakt zij een illuminatigebaar voor haar linkeroog.
   De appel valt natuurlijk niet ver van de boom met een vader die lid is van The Committee of 300 aka The Olympians (anno 1727) en de Bilderberg-conferentie minimaal eenmaal heeft bezocht. Ook (lees)moeder Petra Brinkhorst aka prinses Laurentien (oud-lid studentenvereniging Vindicat) is actief in diverse geheime clubjes.

 7. Interessane discussie… ook wat LostKiss zegt. De top heeft nergens last van. Die zijn de weg niet kwijt. Die gaan gewoon door met graaien. Dat gezegd, ik zie dat Rusland toch wel zijn best doet om een robuuste economie op poten te zetten. Itt Ziomerica waar bijv het electrische voertuig binnen korte tijd een debieltje is geworden. Graven naar olie werd destijds tegengezeten door niet-zo-demente Joe om de lobby van de accu industrie (20,000 dollar voor een EV accu) zijn zin te geven. Het is allemaal korte termijn dollars graaien en verder nergens over na denken. Infrastructuur voor de EV? Huh? De toekomst, wat is dat? Zo zit Ziomerica al jaren in elkaar, de ‘quick buck’. Ook met de oorlogsindustrie, a quick buck. Een pothole in een autoweg repareren duurt jaren.

 8. “Sergej Karaganov: Russen zijn de echte Europeanen, het westen van het continent is de weg kwijt”

  Goh vertel mij wat, het westen is de weg kwijt ook de gore adoratie van de stompzinnige Amerikanen met hun Jewwywood films hing reeds mij mijlen ver de keel uit.

 9. Rusland heeft leiders die visionair zijn. Neem Lavrov, nog zo’helder ziend diplomaat. En Putin, met zijn ervaring in de inlichtingen diensten o.a. in Duitsland voor en na de val van de muur, ontwaakt nu van het ‘Minsk bedriog’. They are all fucking NON AGREEABLE!
  Wat je tegenwoordig hebt in het decadente westen is echt om te huilen.
  Lichtjaren huppelend achterna als verdwaalde kippen.

 10. Dat verklaard dan zeker dat Moskou en Beijng hun bevolking ook met mRNA injecties heeft volgespoten en druk bezig zijn met het in werking stellen van 5G dat O ZO goed is voor de gezondheid. Quote: Graphene oxide and microtechnology confirmed in Cansino, Pfizer, Sinopharm, AstraZeneca, and Sputnik vaccination vials
  JANUARY 27, 2022. link: https://www.orwell.city/2022/01/argentina.html

  Nope….die mooie praatjes gaan er bij mij niet in. Ik heb de eerste gelukzoekers uit de warmere landen zien neerstrijken in Nederland en De Club van Rome horen verklaren dat ze het anders zouden gaan aanpakken. De samenkomst van de meeste landen AGENDA 21 ondertekenen in het jaar 1992 in Rio de Janeiro dewelke DEPOPULATIE V/D WERELDBEVOLKING INHIELD. Ja….wat voorgaande allemaal betekende, daar zouden we inmiddels al achter moeten zijn gekomen, mits niet onder een steen levende of met zijn eigenwijze stomme harses in de Zeeuwse klei vastgebakken zit…

  https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_nwo217.htm

  • FF@F januari 3, 2024 Bij 13:12
   Ik zie er nog maar 2 in Rusland, en niet eens bij de grote steden. Al 3 jaar hetzelfde, dus hoe druk zijn ze er mee? Niet eens in Moskou in de 15-min stad ZIL-Zuid. Waar haal je je info vandaan?

   • Ik ging er van uit dat Beijing en Moskou op de zelfde lijn zaten gezien dat met SPUTNIK 5 en Sinopharm het geval was, (link orwell.city) en omdat ik in Beijing tussen een gestaag groeiend oerwoud van 5g masten/antennes zit….

    Gaarne de info dat ik wat betreft 5G in Rusland er naast zit.
    Geen kommentaar over de mRNA in de spuitjes?

    • FF@F januari 3, 2024 Bij 18:00
     Hoi FF, wat ik er van weet is dat Sputnik niet een experimentele gen gifspuit is, dus zit geen mRNA in. Ik heb het hier al eens eerder geschreven dat het een zgn ‘klassiek’ vaccin is, zonder bijbedoelingen of giftige agenda. Wb het 5G netwerk, je kan op de OOkla 5G kaart zien wie / waar 5G heeft. In Rusland staan er een paar palen. Verder niks. In NL staat het volgebouwd met 5G. Ik ben er nog niet achter of dit zo bedoeld is, of dat het te maken heeft met het opzetten van dat netwerk. Waar die 5G toegevoegde waarde voor heeft, geen idee. 4G werkte prima voor het Internet. Je kan dus alleen maar achterdochtig zijn.

 11. Hoe waar!
  Rusland heeft russen om zich te verdedigen..
  Wie zal ons verdedigen?
  Niet die inmiddels miljoenen : afganen, irakies, turken, marokkanen, ethiopiers, somaliers..
  Niet die handvol nederlandse jongens ( oeps..en meisjes…)
  Maar dit zal allemaal de bedoeling zijn.
  Europa is klaar voor een europees leger.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in