Het “Rijk der Leugens” van het Westen staat machteloos tegenover waarheid en rechtvaardigheid. Rusland zal zijn positie aan de hele wereld blijven voorleggen. Ons standpunt is eerlijk en open, en steeds meer mensen horen, begrijpen en delen het.” ~ Vladimir Poetin (Bron)

Vladimir Poetin was niet bang om een felle geopolitieke en militaire strijd aan te gaan met het Rijk der Leugens. Zo ziet de hele wereld de oorlog in Oekraïne. Ze zijn tot aan de grenzen van Rusland doorgedrongen. Het is niet verwonderlijk dat de Russische president terugslaat, maar dat betekent niet dat hij de Europese of mondiale stabiliteit of vrede bedreigt, schrijft Björn Seelmann.

Onlangs gaf de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel toe dat “het Minsk-akkoord van 2014 een poging was om Oekraïne tijd te geven. Het heeft deze tijd ook gebruikt om sterker te worden, zoals we vandaag kunnen zien. Het Oekraïne van 2014-2015 is niet het moderne Oekraïne.” Verwijzend naar de opmerkingen van Merkel zei Poetin: “Het kwam voor mij absoluut onverwacht. Het is teleurstellend … Het vertrouwen is bijna tot nul gedaald.” Dit toont alleen maar aan, vervolgde hij, “dat het lanceren van de SMO [Speciale Militaire Operatie] de juiste beslissing was”.

Een week voordat de oorlog uitbrak, dreigde Zelensky het Memorandum van Boedapest uit 1994 te verscheuren, waardoor Oekraïne kernwapens kon ontwikkelen. Die aankondiging klonk waarschijnlijk nog na in Poetins oren toen hij de SMO startte.

“Nu, over de vraag of problemen met geweld kunnen worden opgelost en of je geweld kunt gebruiken en aan de kant van het goede kunt blijven; wilt u zeggen dat ‘goede’ krachten hulpeloos of weerloos moeten zijn? ‘Goed’ moet niet weerloos zijn. ‘Goed’ moet zich kunnen verdedigen en dat is ons standpunt.” ~ Vladimir Poetin, persconferentie, 22 februari 2022.

In maart schreven meer dan 40.000 Syriërs zich in om aan de zijde van Rusland in Oekraïne te vechten; hoeveel er daadwerkelijk toestemming kregen om zich bij de SMO aan te sluiten, is onbekend. Maar Syrië werd ongetwijfeld gered door Rusland in 2015-17 toen het een sleutelrol speelde in het verslaan van de proxy jihadistische horde van de CIA. Of zoals een Syriër meldde: “Russische soldaten gaven hun bloed voor Syrische bodem, en nu is het tijd [voor de Syriërs] om de broederlijke [Russen] te helpen.”

Je zou kunnen zeggen dat dit is hoe het Rusland van Poetin van nature handelt en relaties opbouwt. Het helpt mensen in nood en landen die erom vragen. De Syrische president Bashar al-Assad had hierover het volgende te zeggen: Als Moskou erom vraagt, zullen de Syriërs met Rusland vechten in Oekraïne.”

Bijeenkomsten ter ondersteuning van Rusland in Syrië

In tegenstelling tot de VS heeft Rusland geen vazallen, maar vrienden, en het enige wat zij hoeven te doen is vragen. De Syrische president zei ook

“Westerse landen zijn verantwoordelijk voor de chaos en het bloedvergieten,” en beschuldigde hen ervan “smerige methoden te gebruiken om terroristen in Syrië en nazi’s in Oekraïne te steunen.” Een terecht punt.

Terwijl het Rijk chaos creëert, probeert Rusland het vuur te blussen. We moeten ons afvragen wie een standpunt inneemt voor de mensheid en wie overheersing en vernietiging bepleit en praktiseert.

EINDE VAN DE UNIPOLARITEIT

“Pogingen om een unipolaire wereld te creëren hebben de laatste tijd een absoluut lelijke vorm aangenomen en zijn absoluut onaanvaardbaar voor de overgrote meerderheid van de staten op deze planeet” ~ Vladimir Poetin (Bron)

Poetin spreekt zich uit als een stem van de rede en de waarheid tegen het Rijk der Leugens.

”Het Westen is bereid elke grens te overschrijden om het neokoloniale systeem in stand te houden dat het in staat stelt van de wereld te leven, deze te plunderen dankzij de overheersing van de dollar en de technologie, om een feitelijk eerbetoon van de mensheid te innen, om zijn primaire bron van onverdiende welvaart, de aan de hegemoon betaalde huur, te onttrekken. Het behoud van deze lijfrente is hun belangrijkste, echte en absoluut zelfzuchtige drijfveer. Daarom is totale de-soevereinisatie in hun belang. Dit verklaart hun agressie tegen onafhankelijke staten, traditionele waarden en authentieke culturen, hun pogingen om internationale en integratieprocessen, nieuwe wereldmunten en technologische ontwikkelingscentra die zij niet kunnen controleren te ondermijnen. Het is voor hen van cruciaal belang om alle landen te dwingen hun soevereiniteit over te dragen aan de Verenigde Staten.

In sommige landen stemmen de heersende elites daar vrijwillig mee in, stemmen ze er vrijwillig mee in om vazallen te worden; andere worden omgekocht of geïntimideerd. En als dit niet werkt, vernietigen ze hele staten, met achterlating van humanitaire rampen, verwoesting, ruïnes, miljoenen verwoeste en verminkte mensenlevens, terroristische enclaves, sociale rampgebieden, protectoraten, koloniën en semikoloniën. Het kan ze niets schelen. Ze geven alleen maar om hun eigen voordeel. […]

[…] Ik wil nogmaals onderstrepen dat hun onverzadigbaarheid en vastberadenheid om hun ongebreidelde dominantie te behouden de werkelijke oorzaken zijn van de hybride oorlog die het collectieve Westen tegen Rusland voert. Zij willen niet dat wij vrij zijn; zij willen dat wij een kolonie zijn. Ze willen geen gelijke samenwerking; ze willen plunderen. Ze willen ons niet zien als een vrije samenleving, maar als een massa zielloze slaven.” ~ Vladimir Poetin (Bron)

De Russische president heeft een alternatieve toekomst in zicht, waarin niemand op aarde als tweederangs speler zal worden beschouwd en alle naties gelijk en soeverein zijn.

  Russische economie herstelt zich terwijl tientallen banken Amerikaanse banken dreigen om te vallen

Rond dit versterkte leiderschap bouwt Rusland aan nieuwe geopolitieke configuraties en machtsevenwichten in verschillende regio’s van de wereld – van Midden-Europa en Trans-Kaukasië tot West- en Centraal-Afrika. Meer dan een dozijn landen hebben zich nu kandidaat gesteld voor BRICS, waaronder Saoedi-Arabië, Algerije, Iran en Argentinië. Een nieuwe realiteit tekent zich af: de unipolaire wereld verdwijnt onherroepelijk naar het verleden en een multipolaire wereld wordt geboren.

De BRICS-landen onderzoeken de invoering van een nieuwe reservemunt. Een andere interessante ontwikkeling rond een van de tegenmaatregelen van Rusland is dat de Russische centrale bank de roebel aan goud heeft gekoppeld. Dit is hetzelfde dreigement dat Saddam Hoessein en Muammar Kadhafi uitbrachten vlak voordat zij werden “uitgeschakeld”, maar Rusland heeft de macht om de maatregel daadwerkelijk uit te voeren.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zei: “Er zal niet één heerser zijn in deze nieuwe realiteit. Alle belangrijke staten met een beslissende invloed op de wereldeconomie en -politiek zullen tot afspraken moeten komen die de naleving van de fundamentele beginselen van het VN-Handvest waarborgen, waaronder de belangrijkste – de soevereine gelijkheid van staten.”

De Chinese president Xi verklaarde zich bereid Rusland bij te staan op het gebied van veiligheid: “In het licht van de enorme veranderingen van onze tijd op wereldschaal staan wij klaar met onze Russische collega’s om een voorbeeld te stellen van een verantwoordelijke wereldmacht en een leidende rol te spelen om zo’n snel veranderende wereld op een pad van duurzame en positieve ontwikkeling te zetten.”

“Wij pleiten gezamenlijk voor de vorming van een rechtvaardige, democratische en multipolaire wereldorde op basis van internationaal recht en de centrale rol van de VN, en niet op basis van een aantal regels die iemand heeft bedacht en aan anderen probeert op te leggen zonder zelfs maar uit te leggen wat dat is.” ~ Vladimir Poetin (Bron)

  Propaganda verandert de oorlog niet - Oekraïne verliest nog steeds

Stel je voor dat BRICS+ de Amerikaanse regering sancties oplegt telkens als zij de regels van de multipolaire orde overtreedt. De multipolaire wereld die Rusland probeert op te bouwen, betekent een post-imperialistische wereld.

Tijdens de bijeenkomst van het WEF (World Economic Forum) dit jaar in Davos verklaarde George Soros: “De beste en misschien enige manier om onze beschaving te behouden is Poetin zo snel mogelijk te verslaan.” Onlangs zei de Amerikaanse stafchef Mark Milley: “Als we in Oekraïne verliezen, zal de wereldorde die we 80 jaar geleden hebben gecreëerd, afbrokkelen”. – Zij weten dat het lot van hun rijk in deze oorlog wordt beslist.

De Amerikaanse elite weigert een multipolaire wereldorde ten gunste van allemaal te aanvaarden, en riskeert liever alles om hun wankelende dominantie te handhaven.

“Maar ik zal u vertellen wat het probleem is, als voormalig burger van de Sovjet-Unie. Het probleem van imperia is dat zij zich zo machtig wanen dat zij zich kleine misrekeningen en fouten kunnen permitteren. Sommigen zullen ze omkopen, sommigen zullen ze bang maken, sommigen zullen een deal sluiten, sommigen zullen ze glazen kralen geven, sommigen zullen ze bang maken met oorlogsschepen – en dit zal problemen oplossen. Maar het aantal problemen blijft groeien. Er komt een moment dat ze die niet meer aankunnen. De Verenigde Staten gaan met vaste tred rechtstreeks het pad op van de Sovjet-Unie.” ~ Vladimir Poetin (Bron)

Het Amerikaanse Rijk heeft een mentale inzinking. Ze blazen energiepijpleidingen van hun zogenaamde EU-bondgenoten op, verhinderen soevereine landen om Russische functionarissen te ontmoeten, oefenen druk uit op Turkije over welke betalingssystemen hun banken mogen gebruiken, geven Algerije een sanctie voor het kopen van Russische wapens.

Met een tekort aan “zachte macht” is het enige wat het nog heeft op zijn neerwaartse traject, en waarmee het aandacht kan krijgen, expliciete dreiging met geweld of andere strafmaatregelen.

SATANISCHE OVERNAME

“Ik herhaal dat de dictatuur van de westerse elites zich richt op alle samenlevingen, ook op de burgers van de westerse landen zelf. Dit is een uitdaging aan allen. Dit volledig afzien van wat het betekent om mens te zijn, de omverwerping van geloof en traditionele waarden, en de onderdrukking van vrijheid beginnen te lijken op een “omgekeerde religie” – puur satanisme. Jezus Christus ontmaskerde valse messiassen en zei in de Bergrede: “Aan hun vruchten zult gij hen kennen.” Deze giftige vruchten zijn al duidelijk voor de mensen, en niet alleen in ons land, maar in alle landen, waaronder veel mensen in het Westen zelf.” ~ Vladimir Poetin (Bron)

Leiders in het Westen zijn werkelijk verdorven, en hun werk duwt werkelijk in de tegenovergestelde richting van het leven.

De huidige wereldwijde confrontatie speelt zich ook af in de geestelijke/religieuze sfeer. Rusland is in oorlog met een antireligieuze westerse beschaving die zelf in oorlog is met God en probeert de fundamenten van geestelijke en morele waarden omver te werpen: God, de Kerk, het gezin, het geslacht, de mens. De antichristelijke westerse “woke” elites zijn uit op de vernietiging van het christelijke Rusland, een oorlog tegen het laatste christelijke bastion.

Poetin is onverbloemd over de vastberadenheid van Rusland om de christelijke waarden te verdedigen en stelde dat het heel belangrijk is om het christendom te verdedigen tegen de corroderende invloed van antichristelijke ideeën waardoor mensen hun menselijke waardigheid verliezen.

[…] Veel westerse staten zijn de weg ingeslagen waarbij zij hun eigen wortels ontkennen of verwerpen, met inbegrip van hun christelijke wortels die de basis vormen van de westerse beschaving. In deze landen worden de morele basis en elke traditionele identiteit ontkend – nationale, religieuze, culturele en zelfs genderidentiteiten worden ontkend of gerelativeerd. […]

[…] Westerse elites hebben een cultuur van “buitensporige, overdreven politieke correctheid” gecreëerd, die zo destructief is dat zij zal leiden tot de ondergang van de Westerse beschaving als zij niet wordt gestopt. De excessen en overdrijvingen van politieke correctheid in deze landen leiden inderdaad tot serieuze overweging van de legitimering van partijen die de propaganda van pedofilie bevorderen. […]

[…] Er wordt geen onderscheid gemaakt naar sekse en geslacht. Dit leidt tot morele verwarring en afbraak van de samenleving. Het is schadelijk voor de geschiedenis van volkeren en brengt hen op een dwaalspoor.[…]

[…] De mensen in veel Europese staten schamen zich eigenlijk voor hun religieuze gezindheid en zijn zelfs bang om erover te spreken. Christelijke feestdagen en vieringen worden afgeschaft of “neutraal” hernoemd, alsof men zich schaamt voor die christelijke feestdagen. Met deze methode verbergt men de diepere morele waarden van deze vieringen. En deze landen proberen dit model op te dringen aan andere landen, wereldwijd. Ik ben er diep van overtuigd dat dit een rechtstreekse weg is naar de degradatie en primitivering van de cultuur. ~ Vladimir Poetin (Bron)

  Veiligheidsdeskundigen waarschuwen: Westerse wapens voor Oekraïne komen terecht bij criminelen en terroristen

Een psychopathische elite is erop uit de mensheid te herscheppen naar hun eigen afwijkende beeld, met als een van hun doelen kennelijk het normaliseren van pedofilie, waardoor Poetin’s strijd een ware heilige oorlog van goed tegen kwaad wordt.

DE STRIJD BEËINDIGEN

Het Rusland van Poetin heeft de status van de onbetwiste leider van de “alternatieve” wereld, in staat, en belangrijker nog, bereid is geweld te gebruiken waar het dat fundamenteel en belangrijk acht voor zijn eigen overleving en die van de fundamentele mensenrechten.

Metaforisch gesproken is de wereld één groot schoolplein met één grote slechte pestkop. Tot nu toe stond de meerderheid achter de pestkop, uit angst, lafheid of omdat ze zelf sadisten zijn. Slechts een paar stonden tegenover hem, maar zij waren grotendeels machteloos om de status quo te veranderen. Nu is er een nieuwkomer gekomen die het niet alleen tegen de bullebak heeft opgenomen, maar hem een blauw oog heeft geslagen. De bullebak weet dat hij deze nieuwkomer niet in een eerlijk gevecht aankan, dus roept hij zijn volgelingen op om de nieuwkomer aan te klagen en te verbannen. Langzaam maar zeker beginnen echter steeds meer van de “bondgenoten” van de pestkop in te zien dat de pestkop bang en zwak is, en hen niet zal verdedigen als de nieuwkomer het ook tegen hen opneemt vanwege hun immorele en ruggengraatloze gedrag. Eén voor één beginnen ze hun standpunten te herzien.

Deze vereenvoudigde uitleg van het wereldgebeuren zit er niet ver naast, aangezien Poetin, volgens een vroegere klasgenoot van hem, opkwam tegen pestkoppen op het schoolplein. Tot op de dag van vandaag handelt hij gewoon naar zijn aard.

Is zijn strijd tegen de psychopathische oligarchie nog maar net begonnen? Hun imperiale dreiging vormt een zeer ernstige bedreiging voor elk soeverein land (er zijn er niet veel meer). Zal Rusland vallen of wordt het het baken van de nieuwe Vrije Wereld? De komende maanden/jaren zal het antwoord op die vraag ongetwijfeld voor iedereen duidelijk worden.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Iedereen heeft het over Poetin. Wat hij werkelijk zegt, mag niemand weten. Hier is zijn toespraak in het NederlandsVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet treinwrak van alle treinwrakken: Miljarden mensen zitten opgescheept met een gebroken immuunrespons
Volgend artikelInternet explodeert na beeld van Creepy Joe Biden die Zelensky betast viraal gaat
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

 1. Jammer dat ie al 70 is, gaat een lange klus worden.
  De oosterburen hebben na 80 jaar ook niks geleerd, gaan zo in de rij van dr. Mengele Klabauterbach prikprogramma als ze ziek worden meteen op zoek naar wie er niet gevaccineerd was de afgelopen 2 maanden.
  En als de kat overgeeft moet het Poetin geweest zijn.
  Die lopen gewoon weer met z’n allen in “Reih und Glied ” de afgrond in.
  Daar gaat het nooit meer goed komen

  • Op het dieptepunt lijkt alles hopeloos… de mensheid moet hopeloos en maximaal bang worden om weer zo heftig naar God (liefde) te gaan verlangen, dat wij met zn allen transformeren en alle angst loslaten. We moeten veranderen. Tot in onze kern. We moeten daarvoor het oude corrupte kapotte westen loslaten. Pas als mensen de dood in de ogen kijken, vinden ze de wil om echt te veranderen. Deze oorlog en alle crises gaan net zo lang door totdat WIJ de wil vinden om te veranderen. En dan gaat het niet om de massa van volgers… alles draait om de kritieke groep. Oorlogen zijn geen volkeren tegen volkeren, maar legers tegen legers. Anno 2022 is dit een oorlog van kwaad vs Goed. Het kwade leger is een groep nazi’s en wat gehersenspoelde blinde volgers. Het goede leger is de mensheid, het leger dat die mensheid nog dient… EN HEEL BELANGRIJK… de mensheid zelf in de vorm van ditigale soldaten… WIJ voelen ons een minderheid, maar WIJ groeien nog steeds elke dag. Ons leger is zo imnens groot en wereldwijd. Poetin zei; ik hoef het westen en haar satelietstaten niet aan te vallen, de inwoners gaan hun leiders vanzelf uit zichzelf tegenhouden en afzetten. Er is een onzichtbaar krachtenveld en dat gaat ons de overwinning brengen zodra de kritieke massa groot genoeg wordt. We zijn getuigen van de gecontroleerde deconstructie van de westerse matrix. Wie gericht is op het aardse zal het niet zien/geloven tot hij/zij de dood in de oven kijkt en gaat verlangen naar en geloven in liefde. Poetin kweekt dat verlangen, Poetin weet dat WIJ uiteindelijk onze eigen westerse demonen stoppen en ontmantelen als we genoeg verlangen naar liefde/vrede krijgen. Heb vertrouwen in de mensheid. Niemand wil tirannie… NIEMAND. Maar om het te stoppen moeten er genoeg mensen wakker worden. Komend jaar zijn de diepste slapers aan de beurt om te ontwaken. Die worden alleen wakker van een daadwerkelijke dreiging. Tot nu toe zijn alle spirituele en wijze mensen wakker gemaakt die de oorlog herkennen voordat hij in de straten van het westen uitbreekt. Nu komt het ontwaken van de massa. Zet U maar schrap, het wordt even rommelig.

 2. Ik heb wel in mijn leventje heftige gesprekken met mijn dierbaren, vooralsnog geloven zij alleen de msm, een persoon in de nabijheid gaat misschien Ab Gietelink bekijken van blckbxtv over de oorlog in Oekraïne, ik vertel dat ik anders ben gaan denken door alle coronashit, voor mij een revolutie maar ik was altijd wel al voor diversiteit en beluister graag mensen van verschillende achtergronden, maar pijnlijk is het wel om je te realiseren dat velen wel vastzitten in die tunnelvisie en niet willen luisteren naar een ander geluid, ik probeer niet de boeman te zijn en vooral iets te zeggen met humor erin, ik probeer het te accepteren (moeilijk) dat velen horende doof zijn en ziende blind en dat doet mij denken aan Multatuli, ooh G.d ooh G.d er is geen G.d of de uitspraak van de maan afgezien zijn we allen even groot.
  Een groet aan een ieder op deez site, voor het vrije woord, hoe verschillend we ook denken over van alles en dat de tirannie verslagen wordt (zie het Wilhelmus)!!!

  • Heftige gesprekken met dierbaren heb ik gelukkig al een tijd ingeleverd voor leuke constructieve gesprekken met mensen die wél willen begrijpen en openstaan voor eventuele andere invalshoeken dan MSM.

   Win win situatie in plaats van je eigen energie op laten branden door andere mensen ermee te voeden. Zoals Tigron al zegt; Ieder mens heeft het recht om eigen keuzes te maken, zelfs tegen beter weten in.
   Maar ook heeft ieder mens de gevolgen van zijn keuzes te dragen.

   Je kan je beter bezig houden met je eigen ontwikkeling dan elke zucht verspillen aan mensen “overtuigen” of proberen te “veranderen”.

   Ieder heeft z’n eigen proces. Anderen willen overtuigen heeft meer te maken met ons eigen ego “zinvol” te willen zijn..

   Leef en laat leven !

   • Beste Lee,
    Ik kan mij helemaal vinden in jouw reactie.

    Hopelijk lees ik in het komende jaar de reacties van jou, Flardinga, Naam:*,Antichrist Zit in´t Vaticaan, en anderen die regelmatig serieuze reacties plaatsen
    Jullie allemaal; fijne dagen gewenst en veel moed,volharding en mededogen het komende jaar.
    Groet Tigron

 3. Beste Flardinga,

  In de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw was er een man ( Edgar Cayce ) die in staat was zichzelf in trans te krijgen en vervolgens allerlei voorspellingen kon doen waarvan er velen juist bleken te zijn.
  Eén van deze voorspellingen was dat de hoop van de wereld uit Rusland zou komen.
  Dan zou de mens de andere mens net zo belangrijk vinden als zichzelf.
  Volgens Cayce zou het echter wel de nodige tijd duren voordat dit zich zou uit kristalliseren.
  We zien inmiddels, als we goed kijken, dat er een begin gemaakt is.
  Nu nog wachten hoelang dit kristalliseren gaat duren.

  Eén ding is van belang mbt het verschil in jouw visie inzake die Coronashit t.o.v. anderen.
  Ieder mens heeft het recht om eigen keuzes te maken, zelfs tegen beter weten in.
  Maar ook heeft ieder mens de gevolgen van zijn keuzes te dragen.
  We kunnen wel proberen anderen in te laten zien dat wij het met de beste bedoelingen doen, edoch, “je kunt een paard wel naar het water brengen, maar je kunt het niet dwingen om te drinken”.
  Ik wens jou fijne dagen en een gezond en voorspoedig nieuw jaar.
  Groet Tigron

  PS. jouw reacties hier op FN zijn in mijn ogen zeer zinvol.

  • Tigron,
   Dank voor de woorden en de wijsheid daarin, bedoel het niet als een prekende dominee om anderen te willen veranderen, doch soms ben je het wel eens zat he, zet ik effe wat lekkere muziek op, ben verre van een dominee, naar de kerk gaan is geen kunst maar erover heen klimmen!

   • Beste Flardinga,
    Ik ervaar jou zeker niet als dominee.
    Mijn levensinstelling:
    Reik de ander de hand met raad en/of daad aan hen die het wellicht gebruiken kunnen.
    Wijst men die af, dan laat ik het los, een andermans leven is niet mijn verantwoordelijkheid.

 4. Mooi een jongen die de Bullebakken afgestraft die zwakkere leerlingen Pesten…zo een man kiest zijn Vrienden en blijft paraat…ze weten het Ondertussen….💋♥️🇷🇺♥️🇷🇺💪💪👊👊👀👀 Oeps daar is hij….POETIN❗❗❗❗❗

 5. Ik vind het triest en een enorme teleurstelling te ontdekken dat het land en de maatschappij waarin ik ben opgegroeid de veroorzakers zijn van oorlogen en ellende voor anderen.

  Ik zie nu pas echt welk tuig onze wereld regeerd en zichzelf een positie toe aan het eigenen zijn waarin wij slaven worden, of lager dan dat.

  Ik heb mijn conclusies getrokken en moet stellen dat Putin van alle kwaden de minst erge is, leiders moeten soms beslissingen nemen die een normaal mens tegen staan, maar lui zoals Rutte Kaag Timmermans en Von der Leyen en hun aanhang zijn geestelijk totaal verknipt en behoren in een inrichting, niet in een machtspositie.

  2023 gaat voor ons erop of eronder zijn, maar voor hun ook.

  Schande wat de EU landen aandoet, in 1991 was al duidelijk dat ze Joegoslavie zichzelf lieten uitmoorden en daarbij wat mee hielpen, maar nu is de walging totaal…..

  Wij als mensen verliezen onze menselijkheid door het WEF tuig.

  • De massa gaat komend jaar de vlammen voelen. Dan sluiten ze bij de nazi’s aan of bij de wakkeren. Wij zullen bruggen moeten bouwen en toegankelijk moeten blijven. Geen verstand, maar het HART gebruiken om te verbinden! Heel belangrijk… gebruik je HART… daar willen we allemaal hetzelfde. We zitten samen in hetzelfde schuitje. Don’t panic, organize.

 6. Beste Duchesne,

  Zoals met veel dingen bestaan er cycli, b.v. de seizoenen, zonnecyclus etc.
  Zo ook de globale cyclus van de strijd van het ‘licht tegen het duister’.
  Het gezegde gaat; “vóórdat men de berg op gaat, zal men eerst door het dal moeten”.
  Ik kan mij echter helemaal vinden in jouw schrijven.
  Het verliezen van onze menselijkheid hebben wij echter in onze eigen hand.
  Dat er “mensen” zijn die anderen vertrappen,laten vermoorden,uithongeren,ziek maken om geld, macht en status. was mij al vroeg in mijn leven duidelijk.
  Ik persoonlijk weiger ik mijn menselijkheid te verliezen.
  Niemand, echt niemand is meer of minder dan ik.
  Tegelijkertijd dient men mijn grenzen te respecteren wil ik die van anderen respecteren.

  Ook van mij fijne dagen gewenst Duchesne.

  Groet Tigron

 7. Nou Mr Poetin , denk niet dat wij , burgers inspraak hebben , en het eens zijn met rutte die durft te spreken in naam van ons ,, door te zeggen ” dit is onze Oorlog ” waarvan ik denk dat de meeste Nederlanders het totaal niet mee eens zijn

 8. Genoeg mensen weten , maar zijn wellicht terecht bang voor de gevolgen , zich uit te spreken , tegen de w e f ,, w h o ,, v n ,, navo,, nato , U N , DE , F E D , Rockefellers , Carnegies , Du Ponts , Morgans, Rothschilds , en de uit beeld blijvende Habsburgse , etcetera , natuurlijk kan de wereld bevolking , niet blijven groeien , omdat we op een bol wonen , verschillende groepen van mensen schijnen daar geen boodschap aan te hebben en blijven zich vermenigvuldigen , en als ze er achter komen dat het niet goed gaat , gaan ze naar andere landen , om zich daar te vestigen , fijn voor de mensen die er al wonen , en juist rekening hebben gehouden , met wat zo is , allen de rijken van ons land hebben voordelen gekend van de oneerlijkheid die plaats heeft gevonden , wij zijn werk mensen gebleven , die geen inbreng hebben in beslissingen bovenaf , kan velen geen ongelijk geven dat ze gaan naar landen waar het beter is , maar dan zouden jullie zeker moeten begrijpen dat jullie vluchtelingen ( zogenaamd tegenwoordig ) in huis op zouden moeten nemen , fijn voor de vrouwen dat ze graag de SHARIA , ook in Nederland willen doorvoeren , kan nog wel effe doorschrijven , maar zou zeggen , jullie brengen problemen mee , jongst leden was er nog een feestje vlakbij op een pleintje , muziek , ging kijken , komt er een jongeman aan mij vragen wat ik daar deed , zei tegen hem dat ik hier woonde , vroeg aan hem , waarom ddeze festiviteiten , ooh zei hij een , bruiloft ,,, waar zijn de bruid en Bruidegom , heb er nog een hele tijd gestaan , wel had erdogan de vorige dag de verkiezingen , in die zin brengen jullie mee , hierheen , terwijl jullie geloof voorschrijft elke ongelovige te doden , jullie geloof is een van de jongste geloof richtingen , totaal afgekeken van geloven die al veel , veel , veel ,veel langer bestonden , geweld , moord , verkrachting , slavernij heeft vele anderen op de knieen gedwongen , en dat is waar islamiseme op berust , Soefisme niet , ook moslims

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in