Ik ben een overtuigd voorstander van persoonlijke vrijheid en geïnformeerde toestemming, en ik kan onmogelijk accepteren dat ik mijn heilige lichaam uitlever aan de farmaceutische industrie om proefkonijn te zijn in een experimentele medicijntest. Vooral wanneer de instellingen die dit de wereld in willen pushen zo schaamteloos betrokken zijn bij het ontstaan van de crisis, alle tegenstrijdige informatie of meningen censureren, en openlijk hun plannen hebben bekendgemaakt om deze situatie te gebruiken om de wereldbevolking in een medische technocratie te dwingen die geregeerd wordt door de griezeligste hufters op deze planeet, schrijft Dylan Charles.

Verder ben ik verbijsterd over het feit dat zoveel mensen zich niet alleen haasten om aan alle mandaten, regels, verordeningen en bevelen mee te doen, maar ook eisen dat wij non-conformisten hetzelfde doen. Ze gaan zelfs zo ver dat ze dwang en segregatie steunen van mensen die het aandurven om natuurlijk gezond te blijven en niet gekoloniseerd te worden door de farmaceutische industrie.

De sociale druk is buitengewoon, en als ik de afgelopen tien jaar niet betrokken was geweest bij het onderzoek naar het werk van de sociale ingenieurs, de mind control experts en de propagandisten, dan had ik misschien niet kunnen zien wat er werkelijk aan de hand is.

Mensen blijven me dingen noemen als ‘wetenschapsontkenner’, ‘anti-vaxxer’, of ‘anti-wetenschap’, en hoewel schelden geen pijn doet, kan ik gewoon niet over de trieste ironie heen dat de wetenschap ook een verklaring heeft voor de sociale omstandigheden die we vandaag de dag zien.

Want de wetenschap heeft wel degelijk iets te zeggen over hoe massa-gehoorzaamheid, massa-conformiteit en massapsychose ontstaan.

De wetenschap heeft absoluut een logische verklaring voor het feit dat zoveel mensen bereid zijn serums in hun lichaam te injecteren zonder een logische afweging te maken tussen risico en rendement, of zelfs maar te weten wat er in die middelen zit.

De wetenschap kan ook zeker verklaren waarom mensen eisen dat anderen dit product nemen, terwijl het product verondersteld wordt je bescherming te bieden tegen degenen die het product niet nemen.

  Mensen sterven in hun slaap in verband met vaccins, verklaart Dr. Peter McCullough, cardioloog

En de wetenschap kan beslist verklaren waarom zoveel mensen niet geïnteresseerd zijn in de verklaringen van globalistische vampiers als Klaus Schwab, die openlijk zeggen dat ze het concept van privé-eigendom willen uitroeien, mensen willen volgen aan de hand van hun hartslag en de gedachten van mensen willen lezen om te bepalen of ze een bedreiging vormen voor de staat.

In feite verklaart de wetenschap heel duidelijk waarom mensen dingen doen die tegen hun eigenbelang ingaan. Laat me u een paar voorbeelden geven.

1.) De Asch Conformiteit Experimenten

In de jaren 1950 voerde Solomon Asch een reeks groepspsychologische experimenten uit die aantoonden hoe gemakkelijk mensen tegen het bewijs van hun eigen ogen in zullen gaan, enkel en alleen vanwege de invloed van een groep anonieme gelijken.

Deelnemers werd gevraagd naar een plaatje van eenvoudige lijnen te kijken en aan te geven welke lijn het dichtst bij een controlemodel in lengte leek te liggen. Het juiste antwoord ligt duidelijk voor de hand, maar de meeste deelnemers gaven een fout antwoord en volgden een groep anderen die opzettelijk het verkeerde antwoord gaven.

De hamvraag is hier: “Sta je liever alleen en heb je gelijk, of sta je liever bij de groep en heb je ongelijk?” Dit is een boeiend voorbeeld van de kracht van groepsdenken. Het herinnert ons eraan dat we zo nodig boven alle logica verheven gaan om ons aan de normen van onze stam te houden.

Kijk zelf maar…

Hier is een bijgewerkte versie van ditzelfde experiment, waaruit blijkt dat de verontrustende conclusie nog steeds opgaat.

2.) Gevaarlijke conformiteit – Als je leven op het spel staat door de kudde te volgen

We hebben een sterke neiging tot sociale conformiteit, zelfs als dat een direct gevaar voor onze veiligheid oplevert. Dit fenomeen is welbekend, en wordt geïllustreerd in een sociaal experiment onder leiding van psychologie professor Dominic Abrams, waarin onderzoekers de volgende vraag proberen te beantwoorden.

  "Agressieve stemming" onder de Zweden wanneer ze gedwongen worden het doodsvaccin AstraZeneca te nemen

“Je anders gedragen dan je groep kan je een uitgestotene maken. Maar wat zou je doen als je wist dat je groep het helemaal bij het verkeerde eind had? Zou je bijvoorbeeld in een brandende kamer gaan zitten, gewoon omdat iedereen dat doet?” – Dangerous Conformity

Schokkend genoeg negeerden de meeste deelnemers het bewijs van hun eigen zintuigen, en in plaats van onmiddellijk een brandend gebouw te verlaten, wachtten ze tot de groep hen de weg zou wijzen, wat hen in een echte situatie het leven zou hebben gekost.

3.) Verleggen van verantwoordelijkheid naar vermeende gezagsdragers

Stanley Milgram’s beroemde sociale experiment uit 1961 over gehoorzaamheid aan gezag wordt geprezen als een mijlpaal in ons begrip van hoe de ethiek van mensen drastisch kan veranderen wanneer de verantwoordelijkheid voor hun daden wordt doorgeschoven naar een gezaghebbende figuur, zoals een ‘expert’ of leider. Geïntrigeerd door de rol van nazi-militairen in concentratiekampen tijdens WO II, wilde Milgram weten hoeveel dwang mensen nodig hadden om een ander vrijwillig kwaad te berokkenen.

Zul je je slaafsheid liefhebben?

“Hij vroeg vrijwilligers een elektrische schok toe te dienen aan een vreemdeling. De vrijwilligers wisten niet dat er geen schok was – en de mensen die ze electoduceerden waren acteurs die deden alsof ze vreselijk pijn hadden, ze veinsden zelfs hartaanvallen. Milgram ontdekte dat de meeste mensen de schokken bleven toedienen op bevel van een persoon in een labjas, zelfs wanneer ze dachten dat die persoon ernstig gewond was. Slechts een klein percentage van de mensen weigerde.” [Bron]

De gesuggereerde conclusie is dat mensen van nature niet in staat zijn om voor zichzelf te denken wanneer zij een ondergeschikte rol krijgen in een of andere autoritaire hiërarchie, zoals de rol van het volk in een door de staat gecontroleerde wereld. Hun natuurlijke en onbewuste reactie is om de verantwoordelijkheid voor hun daden af te schuiven op iemand met gezag, waardoor zij zichzelf verlossen van de stress van schuldgevoel.

  Sinds de invoering van het Covid-vaccin is het aantal ongewenste voorvallen in de beroepssport met een factor 60 toegenomen

Slotgedachten

Gelooft u dat mensen voor zichzelf denken wanneer zij ideeën uit de mainstream media napraten en zich neerleggen bij dubieuze regels en mandaten?

Dit zijn slechts drie voorbeelden van hoe de menselijke geest conformiteit boven rationaliteit nastreeft onder omstandigheden waarin groepsdruk of druk van autoriteit wordt toegepast. Wij zijn hard op weg naar sociale conformiteit, en het is een van de gevaarlijkste aspecten van de menselijke conditie.

Er is een duidelijke wetenschap die te maken heeft met hoe het onderbewustzijn de veiligheid beoordeelt van een stam in een complexe wereld, en de gevaren vermindert om door de stam verdreven te worden door de logica te tarten ten gunste van de conformiteit.

Enerzijds is deze informatie zeer waardevol om de wereld duidelijker te leren zien en begrijpen. Anderzijds is kennis van de natuurlijke neiging van de geest om zich te conformeren aan groepsdruk, subtiel en niet-zo-zo-subtiel, buitengewoon waardevol in de zoektocht naar zelf-meesterschap.

Gelooft u dat u voor uzelf denkt wanneer u zich bezighoudt met zelf-saboterend en zelf-verwoestend gedrag?

Als u niet begrijpt hoe dit aspect van uw geest werkt, dan laat u de deur open om onbewust gemanipuleerd te worden door de propagandisten, media en de overheid, en u mist de enige grootste kans om de controle over uw leven terug te nemen en in uw volledige kracht te stappen als een soeverein wezen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Als je je leven in gevaar brengt door de kudde te volgenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVK: 85% van de Covid-19 doden zijn gevaccineerden, het aantal sterfgevallen onder kinderen is met 83% gestegen sinds zij de prik kregen aangeboden, de Covid-19 vaccins hebben een negatieve effectiviteit van maar liefst -132%
Volgend artikelIsraëlische moeder lanceert project om vaccinatieschade bloot te leggen en wordt overspoeld met onnoemelijk lijden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

28 REACTIES

  • 1984 – Stagiaire in gesprek met coördinator ‘Welzijn’:
   Stagiaire: “Wanneer we de zaken anders zouden aanpakken, zouden we onze cliënten kunnen ondersteunen in het onafhankelijk worden en zouden onze spreekuren niet zo overvol zijn. Nu zie ik iedere week dezelfde mensen aan het loket verschijnen met in principe dezelfde vraagstelling.”
   Coördinator grijnst: “Dat is een slecht idee; dan zou ik op den duur geen werk meer hebben.”

  • De regering heeft al een van de vele opleggingen geschrapt in de QR code verplichting dat buitensport ook bedreven kan wordt zonder deze waanzin van QR code Echter de stok achter de deur is dat iedereen die geen QR pas kan tonen na de wedstrijd gedwongen is om naar huis te gaan om daar een douche te nemen en naar het toilet te gaan! Dus er zullen wel veel kinderen afvallen boven/onder de 18 jaar die de club vaarwel zeggen .en dat gebeurt ook al in de cultuur aktiviteiten al? Op het terras dan,,,, daar moet men nu ook een QR pas tonen Maar dit stuit op veel verzet omdat uitbaters gevaar lopen dat ze in elkaar geslagen worden door zware jongens die er plaats wilden nemen… Dus ook deze maatregel zal weer worden teruggedraaid door Rutte en CO Uiteindelijk zwicht de kamer die zich nu als schapen kudde gedragen en achter de twee wolven aanlopen onder druk komen te staan en alsnog zal het duo alleen heersers vallen en verbannen worden……….. dat zal natuurlijk nog wel even duren maar uiteindelijk gebeurt het!!!Ook het binnengaan naar niet essentieele winkels wordt nu overwogen en nog even zal de supermarkt de toegang gaan weigeren voor de ongevaccineerden als de QR code geeist wordt…. Als dit laatste wapen dan gebruikt gaat worden dan zullen de eerst coronadoden gaan vallen die niet aan corona gestorven zijn maar door geweld moord en doodslag!!!!!

 1. Ik heb dit artikel gelezen en ben blij dat er meer mensen zijn die zich ook niet laten ‘dwingen’. Het roept soms verbazing op. Mijn zoon (25) en ik laten ons niet vaccineren. Wij willen geen vaccin omdat wij geen slechte stoffen in ons lichaam willen waardoor wij ziek worden.

 2. Ik heb dit artikel gelezen en ben blij dat er meer mensen zijn die zich ook niet laten ‘dwingen’. Het roept soms verbazing op. Ik wil geen vaccin omdat ik geen slechte stoffen in mijn lichaam wil waardoor ik ernstig ziek kan worden.

 3. Interessant artkel. Ik was 10 minuten geleden in het winkelcentrum en
  zag daar allemaal mensen met mondkapjes. Ik kon mijn lachen bijna niet inhouden.
  Ze kunnen kennelijk niet langer wachten die brave burgers. Zo wil onze regering
  zijn burgers zien: gehoorzaam!Het verleden heeft wel aangetoond waartoe dat kan leiden.
  Laat mij maar een goed geïnformeerde, recalcitrante burger zijn!
  Inge

 4. 2011 – Groepsexperiment: Ieder lid van de experimentele groep krijgt een vragenlijst welke bestaat uit meerdere bladen om in te vullen. De groepsleden gaan aan het werk. Boven de vragen, staat dat het de bedoeling is om eerst alle vragen door te lezen en deze daarna schriftelijk te beantwoorden. Gaandeweg is er slechts één persoon in de groep die deze richtlijn opvolgt en al lezende erachter komt dat slechts de eerste vier vragen beantwoord dienen te worden. De overigen van de groep lezen de instructie, beginnen met lezen, maar zien er massaal vanaf om alle vragen door te lezen en gaan aan het werk. Totdat men na druk schrijven aankomt bij de instructie dat slechts de eerste vier vragen beantwoord dienen te worden. Degene die de uitzondering bleek te zijn op het algemene groepshandelen keek de klas eens rond en deed – om de anderen niet te ‘storen’ alsof deze nog aan het schrijven was. De overigen voelden zich flink belazerd. Humor. Sociale experimenten zonder pijn kunnen leuk zijn.

 5. 2021 – Random flyers in de deuren waarmee mensen geïnformeerd kunnen worden omtrent de waarheid rondom de Covid-19-Hoax. Er maanden daarna achter komen dat men liever de MSM volgt en de twee spuiten heeft opgehaald. Idem aangaande zogenaamde Bijbel kenners. De mensheid is simpelweg gedoemd. Persoonlijk heb ik het niet zo heel hoog op met de mensheid. Nooit gehad eigenlijk. Zal wel aan mezelf liggen; ik zit er niet echt mee.

 6. Sorry hoor.. DIT bewijst nu precies de volgende punten;
  1. De jaren 50 zijn voorbij! De tijd waar mensen graag in de groep wilden horen, méér nog dan hedendaags.
  2. Emoties worden buiten beschouwing gelaten. Want ookal gaat die testpersoon mee met de anderen, je ziet aan zijn blik duidelijk dat hij het niet eens is maar niks durft te zeggen.
  3. Deze tests zijn onderheven aan manipulatie strategieën. Groepsdruk. En niet aan het individu zelf, die anders een andere route gekozen zou hebben.
  4. Deze zogenaamde wetenschappelijjke onderzoeken, zijn veel te veel met cijfers bezig geweest en niet met het intermenselijke/ individuele aspect.
  Dus ze (manipulators vanuit de (r) overheid) lopen minimaal 50 jaar achter op waar de mens hedendaags(!!!) toe in staat is in gedachtengang en d.m.v. informatie verstrekking.

  Kortom; we zijn niet meer zo dom als jaren geleden, toen waren tijden heel anders. En waren we makke(re) lammetjes. Nu, is er héél veel veranderd door de jaren heen.
  Zo zag ik ergens dat er geclassificeerd werd: allochtoon, laag opgeleid, uitkering.
  Terwijl ik mensen ken die heel hun leven gewerkt hebben, autochtoon zijn, laag opgeleid en in de WW of bijstand verkeren door uiteenlopende omstandigheden. En zijn er autochtonen, die op allochtonen lijken in uiterlijk maar beide ouders komen uit NL -> 4e generatie. En zijn er véél allochtonen werkzaam bij toonaangevende organisaties (bankwezen of financiële instellingen zoals verzekeringsmaatschappijen etc.) en hoog opgeleiden zwaar verslaafd aan cocaïne en dan wel een eigen onderneming maar junkies dus. Etc. Etc. We kunnen niet meer generaliseren. Die tijd is echt voorbij.

  Dus wetenschap is leuk en aardig maar de praktijk is altijd nog leidend.

  Wait and see… er gaat veel meer aan komen..

  • Hier willen ‘we’ er nog meer van. Inclusief de kerkelijke instanties die zich de barmhartige Samaritaan voorstellen maar ondertussen geen benul hebben van de werkelijkheid en de achterliggende genocidale krachten en waar de uitzondering de regel bevestigt:

   https://www.frontnieuws.com/zwarte-filmt-zichzelf-terwijl-hij-blanke-bejaarde-patienten-in-elkaar-slaat/

   Moord met voorbedachte rade via een culturele strategie.

   Inderdaad … ‘Wait and see… er gaat veel meer aan komen..’

  • Hoi LeeNom,

   Ah, de menselijke aard /natuur is veranderd volgens jou? Nou volgens mij niet en volgens vele overheden ook niet.

   Dit aangezien ze leger divisies hebben opgericht om aan psychologische oorlogsvoering te doen. Het is inmiddels officieel bekend dat zowel DL als de UK psychologische oorlogsvoering tegen hun bevolking te hebben ingezet om de meute van covid te overtuigen.

   Denk niet dat dat het is. Ik kan je aanraden om je in te lezen hoe color revolutions werken (kleuren revoluties). De laatste die succesvol was was in Ukraine.

   Ook een leuk experiment (welke ik met 2 vrienden jaren geleden heb uitgevoerd op een festival) was vlak voor een concert in een tent met een paar duizend bezoekers was biertje in de hand in een driehoek staan. (1 als eerste, twee er achter als een soort wig). We waren benieuwd naar wat de massa zou doen.

   Ze moesten van het pad af maar het gras was droog en niet drassig. Het werd een geweldige ervaring. Wij met zijn drieen kregen het zonder klagen of wat dan ook dat de meute zonder problemen om ons heen liep. Niemand heeft ons maar aangeraakt. Zo zie je maar dat met 3 personen de kudde van duizenden kan sturen. Zonder dat ze er erg in hebben!

   Groeten,
   Hugo

   • Na wat wikken en wegen moet ik nu even een stevige post maken richting en zijn/haar motiven betwijfelen, it is…. tromgeroffel, oh jullie hadden t al door, LeeNom. Als FN deze post wil verwijderen, prima.

    Ik probeer altijd positief te blijven en mensen ideeen te geven om over na te denken en niemand het vuur aan de schenen te leggen. Dit is mijn coming out op het gebied van mensen die hier reageren zonder in te lezen in de materie het vuur aan de schenen te leggen (smile)

    Ik had gisteren dat 2e filmpje in dit stuk gepost en die komt uit ”de internet tijd” om de lezers hier te helpen begrijpen, hoe je brein etc werkt. LeeNom stelt gewoon al het onderzoek in dit stuk uit 1950 komt en mensen nu echt anders zijn. Beste LeeNom, heb je niet eens de moeite genomen om je te verdiepen in dit stuk?

    Dat je je standpunt(en) en mening al klaar hebt voordat je de inhoud echt goed bekeken hebt siert je niet. Daarnaast , waarom denk je dat mensen nu radicaal anders zijn dan alle millenia hiervoor?

    Jouw opmerking 3 is echt bizar. Ik wil m hier even herhalen;
    ”3. Deze tests zijn onderheven aan manipulatie strategieën. Groepsdruk. En niet aan het individu zelf, die anders een andere route gekozen zou hebben.”

    Snap je echt niet dat het doel was om manipulatie strategieën te onderzoeken? Video 2 toont duidelijk aan dat een individu zeer snel de ruimte verlaat. Ik begin echt te denken dat je lessen zoals dit niet geleerd wil zien worden. Wel prettig dat er echt een mens of zeer geavanceerde AI wordt ingezet om dit keer qua kul argumenten die aan de oppervlakte logisch lijken tegen wat met dit stuk wordt aangetoond. Dit onderwerpp is wat mij betreft echt het zelf onderzoeken waard.

    Om het laatste punt even onderuit te schoffelen (wat is het makkelijk, wat ze het narratief aan het verliezen)
    4. Deze zogenaamde wetenschappelijjke onderzoeken, zijn veel te veel met cijfers bezig geweest en niet met het intermenselijke/ individuele aspect.
    Dus ze (manipulators vanuit de (r) overheid) lopen minimaal 50 jaar achter op waar de mens hedendaags(!!!) toe in staat is in gedachtengang en d.m.v. informatie verstrekking.

    Welke zogenaamde wetenschappelijke onderzoeken doel je op? Bedoel je die van wetenschappers die volledig afhankelijk zijn van Big Farma? Of toezichthouders die door de injecties en zgn ”regulatory capture” binnenlopen? Onze Ab Osterhaus en zijn Belgische vriend die een mooie presentatie gaven over hoe te verdienen aan dit alles.

    Of doel je op wetenschappers die geen belang bij dit alles hebben?
    Je weet wel, die wetenschappers die nu censuur ondervinden. Ik noem er een paar. Luc Montage, nobel prijs winnaar. Dr M. Yearden, voormalig lid van Raad van bestuur en hoofd researcher van Pfizer Laten we deze heer ook even noemen, Dr. R. Malone, ach, is maar een mede uitvinder van de mRNA injectie.

    Dat soort mensen bedoel je vast niet in je claim mbt zogenaamde wetenschappelijke onderzoeken toch (sarc)

    Knappe, klassieke, mindgame, dat wel. Vooral dat totaal niet terzaken doende stukje na punt vier.

    Maar eens, we will see (ik pas m een beetje aan)

    Groeten,
    Hugo

 7. 2013 – Wandeling in een groot bos ergens in het land. Hond mee. Lekker de ruimte; hond los. Vriendelijk beest doet geen vlieg kwaad. Komt een groen autootje aanrijden; boswachter. Stopt. Hond moet aan de lijn. Waarom? En gaat een gesprek daarover aan. De ander staat met de tenen gekromd in de schoenen; oud militair tien jaren gediend bij de marine. Okee, moet dan maar die hond aan de lijn. Achteraf vraagt de oud militair hoe ik het in m’n hoofd haalde om dat gesprek aan te gaan met die boswachter?

  2019 – Klasje middelbare scholieren op een namiddag een cursusje ‘survivaltechniek’. Bedoeling is een vlot te bouwen met behulp van regentonnen en touw. De jongeren zijn met elkaar in gesprek hoe dat vlot in elkaar gezet moet gaan worden. Eén van de jongeren met een bizar grote schreeuwende muil denkt het allemaal beter te weten en laat dat met veel rumoer weten. De leidinggevende stelt hierop deze jongen aan als leider van de groep.

  2021 – Hondenspeeltuin. Druk. Eén van de honden nogal dominant; sterk bovendien en van een ras waar je dat van kunt verwachten. Iedere pup is de lul en wordt aangerand met behulp van het gewicht van deze grote hond. Er zijn mensen die de bezitter van deze hond erop wijzen dat dit alles niet handig is en of hij z’n hond in het gareel kan roepen. De bezitter van de hond laat weten dat ze zich er niet mee moeten bemoeien. Er staan twee oudere vrijwilligers van de hondenspeeltuin bij die hun lippen op elkaar houden.

  Er is helemaal geen ene reet veranderd. Heb nog wel wat verhaaltjes als het moet, maar zo is het wel voldoende denk ik.

 8. Lord of the Flies 1963 Full Movie | Classic Movie Collections

  ‘A group of young boys are stranded alone on an island. Left to fend for themselves, they must take on the responsibilities of adults, even if they are not ready to do so. Inevitably, two factions form: one group (lead by Ralph) want to build shelters and collect food, whereas Jack’s group would rather have fun and HUNT; illustrating the difference between civilization and savagery.’

  Director: Peter Brook
  Writer: William Golding (novel)
  Stars: James Aubrey, Tom Chapin, Hugh Edwards

  https://www.youtube.com/watch?v=WfoRpR5G4HQ

  Lord Of The Flies – full movie
  https://www.youtube.com/watch?v=UjApB6IiQKE

 9. Dat was vroeger al dat ik mij niet thuis voelde in de groep, ik ging liever mijn eigen weg. Dat maakte mij welles waar een buitenbeentje, maar daar had ik schijt aan. Aan autoritaire personen heb ik altijd broertje dood aan gehad. Niemand staat boven mij, vooral niet personen die met een onlogisch en ondoordacht verhaal komt aanzetten, zonder enig onderbouwing van hoe en waarom dat zo is volgens hen. Nu met die experimentele genetische injecties waar allang voordat ze op de markt kwamen bekent was dat zij meer schade berokkende dan dat je er baat bij zou hebben. Daar het zo duidelijk bovenop lag dat zowel de regeringen, als de media keihard er over logen, dat ik hun propaganda verhaal steeds belachelijker vond. Nu ze deze injecties willen verplichten met mandaten, is dat in strijd met alle universele grond- en mensenrechten, daar mandaten een ander woord is voor een verzoek en een experimentele injectie die nog in zijn klinische fase zit tot 2023 kan nooit verplicht worden gesteld. Vooral niet omdat deze nooit zijn goedgekeurd voor de mens, het heeft enkel een tijdelijke noodvergunning. Maar ook die is valselijk afgegeven, omdat er alternatieven voor bestaan. Die zij welles waar verboden hebben maakt die alternatieve niet daarmee waardeloos en niet bestaand. Daar het ook door commerciële bedrijven gratis het aangeboden wordt, is dat gratis nooit gratis is in de praktijk. Want bij gratis ben jij altijd het product, zoals het nu wel weer eens overduidelijk blijkt. Daar de fabrikanten en de overheden er ook niet voor aansprakelijk zijn voor het product, dan ga ik dat risico dan niet vrijwillig op mij nemen. Rationeel blijven denken onder druk is niet voor iedereen weggelegd. Angst of schuldgevoel heb ik nooit last van gehad. Ik weet dat iedereen vroeg of laat uiteindelijk allemaal dood gaat, dus waarom moet ik nu dan angstig gemaakt worden voor de dood. Dat heb ik nooit begrepen en dat zal ik ook nooit begrijpen. Dat we angstig voor de dood moeten zijn. Daar de regeringen nog nooit geïnteresseerd zijn geweest in onze gezondheid en nu ineens wel? Dan kun je er vergif op innemen dat we hier met een hele andere agenda wordt uitgevoerd, dan het os wordt voor gespiegeld. Het is allang bekent dat 2/3 van de bevolking slaafs aan alle maatregelen inwilligen als gehoorzame zombies. De andere 1/3 deel zal met veel dwangmaatregelen ongeveer nog eens met 2/3 deel toch nog overstag gaan, maar het resterende deel zal blijven volharden. Dat is dan ongeveer 11% van de bevolking zijn, daarvan zijn de vrijgestelde niet onder mee gerekend. Dit is een aparte groep en hun aandeel van de bevolking is afhankelijk van de grote van de organisatie.

 10. In het verlengde … Kijktip – 12+minuten:

  ‘Artificial intelligence is changing how we interact with everything: food, healthcare, travel – and also religion. Experts say major global faiths are discussing their relationship with AI, and some are starting to incorporate this technology into their worship. Robot priests can recite prayers, perform funerals, and even comfort those experiencing a spiritual crisis. Is it just a gimmick, or will it transform how people experience faith?’

  God and robots: Will AI transform religion?
  https://www.youtube.com/watch?v=JE85PTDXARM

 11. Vandaag nog ff boodschappen ( net een eekhoorn opslaan van basis behoefte ? )
  Gros loopt al weer met de beklappen .
  Quote Quvic (Dat was vroeger al dat ik mij niet thuis voelde in de groep, ik ging liever mijn eigen weg. Dat maakte mij welles waar een buitenbeentje, maar daar had ik schijt aan. Aan autoritaire personen heb ik altijd broertje dood aan gehad. Niemand staat boven mij,) absoluut mee eens . Het lullige daarvan was als er in de groep Hé klootzak geroepen werdt stond ik op ?
  Je verhaal is goed weergegeven ?
  Anyway reken maar dat (ZE) hebben geprobeerd om mij in het gareel te schoppen ?
  Zelfs het leger wou me niet S5 voorgoed geschift verlklaard . (hoppa )
  Ik kan nog wel ff doorkletsen . Fijne dag allemaal .
  Pp.s Bij commoncencetv wordt alles wat je zegt opgeslagen .. weet niet of FN dat ook doet ..
  Nu is de beheerder van Common een zeurpiet geworden .. was wel ondanks en waarschijnlijk naief dat ik vergat dat alles opgeslagen wordt .. draai om de brij heen geef niet te veel persoonlijke info af.
  Het is je persoonlijke magie waar ze achter zitten .. !!

 12. Ja, ik heb wat meegekregen van de amusante commotie bij common.
  Daar was even verontwaardiging bij informatie uit Auschwitz (van nota bene Auschwitz zelf).
  Redacteuren en bezoekers/trollen van de leg, hun ervaring en overtuiging stond maar gedeeltelijk in overeenstemming met bijv. de homepage of het twitteraccount van Auschwitz.
  https://twitter.com/AuschwitzMuseum
  http://auschwitz.org/en/
  http://auschwitz.org/en/museum/news/majdanek-victims-enumerated-changes-in-the-history-textbooks,44.html
  Allemaal verwijderd (met een kulverhaal).
  Naar aanleiding van
  https://www.goyimtv.tv/v/2299885483/Six-Million-Jews—Laughing-Mexican-Guy

 13. Jammer dat er in het artikel en de reacties niet het Stockholm syndroom wordt genoemd. We leven namelijk in een bezetting door de vrijmetselarij die overal de baas speelt. Verbod en detentie van alle vrijmetselaars is de enige remedie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in